Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Postoje dospívajících k rodičovství (16-19 let)

Postoje dospívajících k rodičovství (16-19 let)

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Vránová
Šetření:14. 03. 2015 - 20. 03. 2015
Počet respondentů:16
Počet otázek (max/průměr):72 / 70.81
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:37,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:24
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Chtěla bych Vás poprosit o vyplnění dotazníku k bakalářské práci. Dotazník je určen dospívajícím ve věku 16-19 let a zjišťuje postoje adolescentů k rodičovství.

Odpovědi respondentů

1. Narození potomka je naplněním manželství/partnerství. *

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Souhlasím956,25 %56,25 %  
Nesouhlasím425 %25 %  
Silně souhlasím16,25 %6,25 %  
Silně nesouhlasím16,25 %6,25 %  
Nemám tušení16,25 %6,25 %  

Graf

2. Bezdětné páry mají tendenci zůstat osamělí a nešťastní. *

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nesouhlasím1275 %75 %  
Souhlasím212,5 %12,5 %  
Silně nesouhlasím212,5 %12,5 %  

Graf

3. Děti obvykle zlepší manželský vztah. *

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nesouhlasím743,75 %43,75 %  
Nemám tušení318,75 %18,75 %  
Souhlasím318,75 %18,75 %  
Silně nesouhlasím212,5 %12,5 %  
Silně souhlasím16,25 %6,25 %  

Graf

4. Pokud mají děti láskyplné a starostlivé rodiče, vyrostou z nich dobří lidé

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Souhlasím850 %50 %  
Nesouhlasím637,5 %37,5 %  
Silně souhlasím16,25 %6,25 %  
Nemám tušení16,25 %6,25 %  

Graf

5. Nemusíme se učit, jak být správnými rodiči, protože to přijde přirozeně. *

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Souhlasím743,75 %43,75 %  
Nesouhlasím637,5 %37,5 %  
Nemám tušení318,75 %18,75 %  

Graf

6. Rodičovství je téměř vždy příjemné. *

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nesouhlasím850 %50 %  
Souhlasím637,5 %37,5 %  
Silně nesouhlasím16,25 %6,25 %  
Silně souhlasím16,25 %6,25 %  

Graf

7. Rodiče instinktivně vědí, jak se vypořádat se změnami, které přinese narození dítěte. *

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nesouhlasím637,5 %37,5 %  
Souhlasím531,25 %31,25 %  
Nemám tušení318,75 %18,75 %  
Silně nesouhlasím16,25 %6,25 %  
Silně souhlasím16,25 %6,25 %  

Graf

8. Mateřství znamená velkou změnu v životním stylu ženy. *

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Silně souhlasím956,25 %56,25 %  
Souhlasím531,25 %31,25 %  
Nesouhlasím16,25 %6,25 %  
Silně nesouhlasím16,25 %6,25 %  

Graf

9. Je velmi neobvyklé, aby rodiče pociťovali takový vztek, že by chtěli fyzicky ublížit svému dítěti. *

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nesouhlasím743,75 %43,75 %  
Souhlasím637,5 %37,5 %  
Silně souhlasím212,5 %12,5 %  
Nemám tušení16,25 %6,25 %  

Graf

10. Většina mužů nežárlí na pozornost, kterou žena věnuje dítěti. *

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nesouhlasím637,5 %37,5 %  
Nemám tušení425 %25 %  
Silně souhlasím318,75 %18,75 %  
Souhlasím212,5 %12,5 %  
Silně nesouhlasím16,25 %6,25 %  

Graf

11. Stát se otcem nevyžaduje velkou změnu v životním stylu muže. *

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nesouhlasím956,25 %56,25 %  
Souhlasím425 %25 %  
Silně nesouhlasím318,75 %18,75 %  

Graf

Druhá část dotazníku obsahuje tvrzení, které popisují možné postoje a chování matky. Prosím zvolte políčko tak, jak si pamatujete svoji matku během prvních šesnácti let Vašeho života.

12. Uveďte, koho za matku považujete. Vypovídám o: *

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vlastní matce16100 %100 %  

Graf

13. Mluvila na mě milým a přátelským hlasem. *

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pravda1168,75 %68,75 %  
Spíše pravda531,25 %31,25 %  

Graf

14. Nepomáhala mi tak, jak jsem potřeboval(a). *

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nepravda743,75 %43,75 %  
Pravda318,75 %18,75 %  
Spíše nepravda318,75 %18,75 %  
Spíše pravda318,75 %18,75 %  

Graf

15. Nechávala mě, abych dělal(a), co jsem chtěl(a). *

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pravda637,5 %37,5 %  
Spíše pravda637,5 %37,5 %  
Spíše nepravda318,75 %18,75 %  
Nepravda16,25 %6,25 %  

Graf

16. Připadla mi citově chladná. *

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nepravda1381,25 %81,25 %  
Spíše nepravda212,5 %12,5 %  
Spíše pravda16,25 %6,25 %  

Graf

17. Přišlo mi, že rozumí mým problémům a obavám. *

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše pravda850 %50 %  
Spíše nepravda425 %25 %  
Pravda318,75 %18,75 %  
Nepravda16,25 %6,25 %  

Graf

18. Byla ke mně něžná. *

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pravda850 %50 %  
Spíše pravda743,75 %43,75 %  
Spíše nepravda16,25 %6,25 %  

Graf

19. Byla ráda, když jsem dělal(a) vlastní rozhodnutí. *

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše pravda850 %50 %  
Pravda531,25 %31,25 %  
Spíše nepravda318,75 %18,75 %  

Graf

20. Nechtěla, abych dospěl(a). *

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše nepravda531,25 %31,25 %  
Spíše pravda531,25 %31,25 %  
Pravda318,75 %18,75 %  
Nepravda318,75 %18,75 %  

Graf

21. Snažila se kontrolovat všechno, co jsem dělal(a). *

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše nepravda637,5 %37,5 %  
Spíše pravda425 %25 %  
Pravda318,75 %18,75 %  
Nepravda318,75 %18,75 %  

Graf

22. Porušovala moje soukromí. *

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše nepravda637,5 %37,5 %  
Nepravda531,25 %31,25 %  
Spíše pravda425 %25 %  
Pravda16,25 %6,25 %  

Graf

23. Ráda se mnou diskutovala, rozmlouvala. *

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pravda743,75 %43,75 %  
Spíše pravda531,25 %31,25 %  
Spíše nepravda425 %25 %  

Graf

24. Často se na mě usmívala. *

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pravda1168,75 %68,75 %  
Spíše pravda318,75 %18,75 %  
Spíše nepravda212,5 %12,5 %  

Graf

25. Měla sklon mě rozmazlovat. *

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pravda531,25 %31,25 %  
Spíše nepravda531,25 %31,25 %  
Spíše pravda425 %25 %  
Nepravda212,5 %12,5 %  

Graf

26. Nerozuměla mým potřebám a chtění. *

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše nepravda637,5 %37,5 %  
Spíše pravda531,25 %31,25 %  
Nepravda425 %25 %  
Pravda16,25 %6,25 %  

Graf

27. Nechávala mě se rozhodovat samostatně. *

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše pravda956,25 %56,25 %  
Pravda425 %25 %  
Spíše nepravda318,75 %18,75 %  

Graf

28. Chovala se, jako kdybych byl(a) nechtěný(á). *

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nepravda1487,5 %87,5 %  
Spíše nepravda16,25 %6,25 %  
Spíše pravda16,25 %6,25 %  

Graf

29. Dokázala mě utěšit, když jsem byl(a) rozrušený(á). *

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše pravda956,25 %56,25 %  
Spíše nepravda425 %25 %  
Pravda318,75 %18,75 %  

Graf

30. Moc se mnou nemluvila. *

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nepravda1168,75 %68,75 %  
Spíše nepravda318,75 %18,75 %  
Spíše pravda212,5 %12,5 %  

Graf

31. Snažila se, abych se na ní cítil(a) závislý(á). *

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nepravda850 %50 %  
Spíše nepravda637,5 %37,5 %  
Spíše pravda212,5 %12,5 %  

Graf

32. Chovala se, jako kdybych se o sebe nemohl(a) postarat bez její přítomnosti. *

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše nepravda743,75 %43,75 %  
Nepravda531,25 %31,25 %  
Pravda212,5 %12,5 %  
Spíše pravda212,5 %12,5 %  

Graf

33. Dávala mi tolik svobody, kolik jsem potřeboval(a). *

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše pravda956,25 %56,25 %  
Pravda425 %25 %  
Spíše nepravda318,75 %18,75 %  

Graf

34. Nechávala mě chodit ven tak často, jak jsem chtěl(a). *

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše pravda956,25 %56,25 %  
Pravda425 %25 %  
Spíše nepravda212,5 %12,5 %  
Nepravda16,25 %6,25 %  

Graf

35. Přehnaně se o mě starala. *

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nepravda637,5 %37,5 %  
Spíše pravda531,25 %31,25 %  
Spíše nepravda318,75 %18,75 %  
Pravda212,5 %12,5 %  

Graf

36. Nechválila mě. *

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nepravda1062,5 %62,5 %  
Spíše nepravda637,5 %37,5 %  

Graf

37. Nechávala mě oblékat tak, jak jsem chtěl(a). *

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pravda850 %50 %  
Spíše nepravda425 %25 %  
Spíše pravda318,75 %18,75 %  
Nepravda16,25 %6,25 %  

Graf

Třetí část dotazníku obsahuje tvrzení, které popisují možné postoje a chování otce. Prosím zvolte políčko tak, jak si pamatujete svého otce během prvních šesnácti let Vašeho života.

38. Uveďte, koho za otce považujete. Vypovídám o: *

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vlastním otci1487,5 %87,5 %  
O jiné osobě16,25 %6,25 %  
Adoptivním otci16,25 %6,25 %  

Graf

39. Mluvil na mě milým a přátelským hlasem. *

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pravda531,25 %31,25 %  
Spíše pravda531,25 %31,25 %  
Spíše nepravda425 %25 %  
Nepravda212,5 %12,5 %  

Graf

40. Nepomáhal mi tak, jak jsem potřeboval(a). *

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pravda637,5 %37,5 %  
Spíše pravda531,25 %31,25 %  
Nepravda425 %25 %  
Spíše nepravda16,25 %6,25 %  

Graf

41. Nechával mě, abych dělal(a), co jsem chtěl(a). *

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pravda743,75 %43,75 %  
Spíše nepravda425 %25 %  
Nepravda318,75 %18,75 %  
Spíše pravda212,5 %12,5 %  

Graf

42. Připadal mi citově chladný. *

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nepravda637,5 %37,5 %  
Spíše pravda425 %25 %  
Spíše nepravda318,75 %18,75 %  
Pravda318,75 %18,75 %  

Graf

43. Přišlo mi, že rozumí mým problémům a obavám. *

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše pravda637,5 %37,5 %  
Nepravda531,25 %31,25 %  
Spíše nepravda531,25 %31,25 %  

Graf

44. Byl ke mně něžný. *

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše pravda743,75 %43,75 %  
Pravda318,75 %18,75 %  
Spíše nepravda318,75 %18,75 %  
Nepravda318,75 %18,75 %  

Graf

45. Byl rád, když jsem dělal(a) vlastní rozhodnutí. *

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pravda850 %50 %  
Spíše pravda425 %25 %  
Nepravda212,5 %12,5 %  
Spíše nepravda212,5 %12,5 %  

Graf

46. Nechtěl, abych dospěl(a). *

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše pravda531,25 %31,25 %  
Spíše nepravda531,25 %31,25 %  
Nepravda425 %25 %  
Pravda212,5 %12,5 %  

Graf

47. Snažil se kontrolovat všechno, co jsem dělal(a). *

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše pravda531,25 %31,25 %  
Nepravda425 %25 %  
Spíše nepravda425 %25 %  
Pravda318,75 %18,75 %  

Graf

48. Porušoval moje soukromí. *

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nepravda743,75 %43,75 %  
Spíše nepravda637,5 %37,5 %  
Spíše pravda212,5 %12,5 %  
Pravda16,25 %6,25 %  

Graf

49. Rád se mnou rozmlouval, diskutoval. *

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše pravda531,25 %31,25 %  
Spíše nepravda425 %25 %  
Pravda425 %25 %  
Nepravda318,75 %18,75 %  

Graf

50. Často se na mě usmíval. *

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše pravda531,25 %31,25 %  
Pravda425 %25 %  
Nepravda425 %25 %  
Spíše nepravda318,75 %18,75 %  

Graf

51. Měl sklon mě rozmazlovat. *

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše nepravda637,5 %37,5 %  
Spíše pravda531,25 %31,25 %  
Nepravda531,25 %31,25 %  

Graf

52. Nerozuměl tomu, co jsem potřeboval(a) a chtěl(a). *

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše nepravda425 %25 %  
Pravda425 %25 %  
Nepravda425 %25 %  
Spíše pravda425 %25 %  

Graf

53. Nechával mě rozhodovat se samostatně. *

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše pravda1168,75 %68,75 %  
Pravda318,75 %18,75 %  
Nepravda16,25 %6,25 %  
Spíše nepravda16,25 %6,25 %  

Graf

54. Díky němu jsem se cítil(a), jako kdybych byl(a) nechtěný(á). *

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nepravda1062,5 %62,5 %  
Spíše pravda212,5 %12,5 %  
Spíše nepravda212,5 %12,5 %  
Pravda212,5 %12,5 %  

Graf

55. Dokázal mě utěšit, když jsem byl(a) rozrušený(á). *

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše pravda531,25 %31,25 %  
Nepravda531,25 %31,25 %  
Spíše nepravda425 %25 %  
Pravda212,5 %12,5 %  

Graf

56. Moc se mnou nemluvil. *

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nepravda637,5 %37,5 %  
Pravda531,25 %31,25 %  
Spíše nepravda318,75 %18,75 %  
Spíše pravda212,5 %12,5 %  

Graf

57. Snažil se, abych se na něm cítil(a) závislý(á). *

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nepravda1168,75 %68,75 %  
Spíše nepravda425 %25 %  
Pravda16,25 %6,25 %  

Graf

58. Měl pocit, že se bez něj sám/sama nedokážu postarat. *

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nepravda850 %50 %  
Spíše pravda425 %25 %  
Spíše nepravda318,75 %18,75 %  
Pravda16,25 %6,25 %  

Graf

59. Dával mi tolik svobody, kolik jsem potřeboval(a). *

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše pravda1062,5 %62,5 %  
Pravda318,75 %18,75 %  
Nepravda212,5 %12,5 %  
Spíše nepravda16,25 %6,25 %  

Graf

60. Nechával mě chodit ven tak často, jak jsem chtěl(a). *

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pravda637,5 %37,5 %  
Spíše pravda425 %25 %  
Nepravda425 %25 %  
Spíše nepravda212,5 %12,5 %  

Graf

61. Přehnaně se o mě staral. *

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nepravda1062,5 %62,5 %  
Spíše nepravda531,25 %31,25 %  
Spíše pravda16,25 %6,25 %  

Graf

62. Nechválil mě. *

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nepravda743,75 %43,75 %  
Spíše nepravda531,25 %31,25 %  
Pravda212,5 %12,5 %  
Spíše pravda212,5 %12,5 %  

Graf

63. Nechával mě oblékat tak, jak jsem chtěl(a). *

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše pravda850 %50 %  
Pravda743,75 %43,75 %  
Nepravda16,25 %6,25 %  

Graf

64. Ve kterém roce jste se narodil(a)?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1995318,75 %18,75 %  
1994318,75 %18,75 %  
1997212,5 %12,5 %  
1998212,5 %12,5 %  
198516,25 %6,25 %  
199016,25 %6,25 %  
9716,25 %6,25 %  
197616,25 %6,25 %  
199916,25 %6,25 %  
199616,25 %6,25 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:1993.14
Minimum:1976
Maximum:1998
Variační rozpětí:22
Rozptyl:35.98
Směrodatná odchylka:6
Medián:1995
Modus:1995

Graf

65. Pohlaví

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena1593,75 %93,75 %  
Muž16,25 %6,25 %  

Graf

66. Jaký ročník narození je Vaše matka?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1975212,5 %12,5 %  
1966212,5 %12,5 %  
195216,25 %6,25 %  
196116,25 %6,25 %  
196416,25 %6,25 %  
196716,25 %6,25 %  
7116,25 %6,25 %  
195416,25 %6,25 %  
197316,25 %6,25 %  
197716,25 %6,25 %  
6316,25 %6,25 %  
3816,25 %6,25 %  
196316,25 %6,25 %  
198016,25 %6,25 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:1694.79
Minimum:63
Maximum:1977
Variační rozpětí:1914
Rozptyl:475641.87
Směrodatná odchylka:689.67
Medián:1965
Modus:1975

Graf

67. Jaký ročník narození je Váš otec?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1974425 %25 %  
1960212,5 %12,5 %  
1965212,5 %12,5 %  
194916,25 %6,25 %  
196216,25 %6,25 %  
196616,25 %6,25 %  
196116,25 %6,25 %  
6716,25 %6,25 %  
195116,25 %6,25 %  
6016,25 %6,25 %  
4716,25 %6,25 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:1692
Minimum:60
Maximum:1974
Variační rozpětí:1914
Rozptyl:476061.08
Směrodatná odchylka:689.97
Medián:1961.5
Modus:1974

Graf

68. V jakém věku byste chtěl(a) mít své první dítě?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
35318,75 %18,75 %  
28318,75 %18,75 %  
25318,75 %18,75 %  
27212,5 %12,5 %  
116,25 %6,25 %  
2416,25 %6,25 %  
3016,25 %6,25 %  
1816,25 %6,25 %  
2216,25 %6,25 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:26.93
Minimum:18
Maximum:35
Variační rozpětí:17
Rozptyl:20.53
Směrodatná odchylka:4.53
Medián:27
Modus:35

Graf

69. Máte nějaké sourozence?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1381,25 %81,25 %  
Ne318,75 %18,75 %  

Graf

70. Jako kolikáté dítě v pořadí jste se narodil(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
První1168,75 %68,75 %  
Třetí318,75 %18,75 %  
Druhý212,5 %12,5 %  

Graf

71. Pokud máte sourozence, pro každého z nich prosím vepište, zda se jedná o bratra či sestru a jeho/její ročník narození. Např. bratr/1993, sestra/1995

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bratr/1984, Bratr/1986 19,09 %6,25 %  
bratr/200019,09 %6,25 %  
sestra/199219,09 %6,25 %  
bratr/1991, bratr/199319,09 %6,25 %  
sestra 9919,09 %6,25 %  
sestra1974/bratr198219,09 %6,25 %  
bratr/1996 bratr/199819,09 %6,25 %  
Sestra 200619,09 %6,25 %  
bratr 1991,sestra 198919,09 %6,25 %  
sestra/200019,09 %6,25 %  
sestra/200419,09 %6,25 %  

Graf

72. Na závěr bych se Vás ráda zeptala, zda chcete ještě něco dodat o Vás nebo o Vaší rodině, pokud chcete na něco upozornit, nebo je něčím neobvyklá.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Ani ne, jen, ze jsem opravdu spokojena a vazim si toho, jakou mame rodinu a jak se ke mne vzdy rodice chovali a stale chovaji.

ne

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vránová, J.Postoje dospívajících k rodičovství (16-19 let) (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://postoje-dospivajicich-k-rodi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.