Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Postoje k riešeniu problematiky týraných detí

Postoje k riešeniu problematiky týraných detí

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Silvia Mišáková
Šetření:27. 03. 2010 - 13. 04. 2010
Počet respondentů:119
Počet otázek (max/průměr):19 / 18.49
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:61,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:12
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Ahojte,

 

tento dotazník bol vytvorený pre potreby mojej bakalárskej práce Metódy sociálnej práce s dieťaťom postihnutým CAN syndrómom. V rámci tejto práce je cieľom zistiť, ako verejnosť vníma postupy a spôsoby pomoci poskytované odborníkmi týraným, zneužívaným a zanedbávaným deťom. Budem rada za akýkoľvek názor, ktorý bude v dotazníku na túto chúlostivú tému  vyjadrený. Dotazník je anonymný, preto sa nebojte vyjadriť svoj skutočný názor na vec.

Odpovědi respondentů

1. Stretli ste sa Vy alebo niekto z Vášho okolia s prípadom týrania, zneuživania a zanedbávania detí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7158,68 %59,66 %  
ne5041,32 %42,02 %  

Graf

2. Vyskytuje sa podľa Vás týranie, zneužívanie a zanedbávanie detí len v sociálne slabšich rodinách?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím4638,02 %38,66 %  
spíše souhlasím3629,75 %30,25 %  
spíše nesouhlasím3125,62 %26,05 %  
nevím43,31 %3,36 %  
souhlasím43,31 %3,36 %  

Graf

3. Komu by ste oznámili prípad týrania, zneužívania a zanedbávania dieťaťa?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
orgánom sociálnej starostlivosti (oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí)5948,76 %49,58 %  
polícii3327,27 %27,73 %  
lekárovi alebo učiteľovi dieťaťa119,09 %9,24 %  
len svojim priateľom a blízkym, sám by som oficiálne oznámenie neurobil108,26 %8,4 %  
neviem64,96 %5,04 %  
nic10,83 %0,84 %  
aj,rodič dietata,aj urad soc.veci a rodiny10,83 %0,84 %  

Graf

4. Podľa zákona je každý povinný upozorniť orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na porušovanie práv dieťaťa. Považujete to za správne?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jednoznačne áno, je predsa potrebné zabrániť ubliživaniu deťom6150,41 %51,26 %  
skôr áno2722,31 %22,69 %  
jednoznačne áno, je predsa potrebné zabrániť ubližovaniu deťom2722,31 %22,69 %  
nic21,65 %1,68 %  
skôr nie21,65 %1,68 %  
nie, ak taký jav nastane, je to výlučne záležitosť rodiny a nikto iný by sa do toho nemal miešať10,83 %0,84 %  
možná by bylo lepší oznamování škole dítěte10,83 %0,84 %  

Graf

5. Považujete Linku dôvery za efektívny a užitočný spôsob pomoci týraným, zneužívaným a zanedbávaným deťom?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
áno, avšak ich efektivita prináleží len začiatku odhaľovania problému5343,8 %44,54 %  
určite áno, pre tieto deti je to často jediný spôsob ako sa niekomu so svojím trápením zveriť4436,36 %36,97 %  
skôr nie1411,57 %11,76 %  
nie, podľa mňa týrané deti nevyhľadávajú túto formu pomoci a sám pochybujem o ich užitočnosti75,79 %5,88 %  
nic21,65 %1,68 %  
spousta dětí si neuvědomuje,že se děje něco špatně10,83 %0,84 %  

Graf

6. Má podľa Vás prevencia podstatný význam pri riešení problematiky týrania, zneužívania a zanedbávania detí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
skôr áno5142,15 %42,86 %  
som o tom jednoznačne presvedčený4436,36 %36,97 %  
skôr nie, síce považujem prevenciu za užitočnú, avšak určite nehrá podstatnú úlohu pri riešení tejto problematiky2218,18 %18,49 %  
proti násiliu treba bojovať skôr rovnakými zbraňami21,65 %1,68 %  
určite nie10,83 %0,84 %  
neviem10,83 %0,84 %  

Graf

7. Ktorú preventívnu aktivitu považujete za najúčinnejšiu k zamedzeniu týrania, zneužívania a zanedbávania detí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výchova budúcich rodičov k zodpovednému rodičovstvu a manželstvu7461,16 %62,18 %  
tvorba kvalitnej a prepracovanej legislatívy3730,58 %31,09 %  
širokosiahla osveta a informovanie verejnosti3327,27 %27,73 %  
tvorba liniek dôvery, istoty, krízových centier či neziskových organizácií zameraných na pomoc týmto deťom3226,45 %26,89 %  
tematické workshopy a semináre pre odborníkov prichádzajúcich do styku s touto problematikou1814,88 %15,13 %  
pravidelná návśteva sociálneho pracovníka škôl...10,83 %0,84 %  
a neda sa to vsetko sklbit?10,83 %0,84 %  
zo vsetkeho asi trochu priprava rodicov na zodpove10,83 %0,84 %  
informování dětí10,83 %0,84 %  

Graf

8. Je podľa Vás potrebné uzákoniť zákaz používania fyzických trestov voči deťom?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím2923,97 %24,37 %  
souhlasím2823,14 %23,53 %  
spíše souhlasím2621,49 %21,85 %  
nevím2218,18 %18,49 %  
nesouhlasím1613,22 %13,45 %  

Graf

9. Dokáže podľa Vás sociálny pracovník vo väčšej miere určiť objektívnu diagnózu týraného dieťaťa a tým posúdiť mieru dysfunkcie rodiny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
skôr áno, i keď objektívnosť vo všetkých prípadoch je skôr otázna8066,12 %67,23 %  
skôr nie1411,57 %11,76 %  
jednoznačne áno, je predsa profesionálne pripravovaný119,09 %9,24 %  
neviem posúdiť86,61 %6,72 %  
určite nie, sociálni pracovníci nemajú kompetencie a spôsobilosti objektívne hodnotiť tieto situácie64,96 %5,04 %  
nic10,83 %0,84 %  
v urcitych pripadoch ANO,zalezi na stave dieta a r10,83 %0,84 %  

Graf

10. Myslíte si, že v našich podmienkach prebieha pri odhaľovaní týrania, zneužívania a zanedbávania dieťaťa kooperácia viacerých odborníkov (lekár, psychológ, sociálny pracovník, pedagóg)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
skôr nie,myslím že kooperácia odborníkov je u nás ojedinelým javom5142,15 %42,86 %  
skôr áno3831,4 %31,93 %  
určite áno1814,88 %15,13 %  
určite nie, u nás je to len "hudba budúcnosti"129,92 %10,08 %  
nic10,83 %0,84 %  
mali by sa tym viacej zaoberat aj organy aj rodica10,83 %0,84 %  

Graf

11. Súhlasíte s názorom, že sociálny pracovník je spôsobilý rozhodovať o okamžitom umiestnení dieťaťa do náhradnej výchovy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4234,71 %35,29 %  
nevím4033,06 %33,61 %  
ne3932,23 %32,77 %  

Graf

12. Je potrebné izolovať dieťa od rodiny, v ktorej bolo týrané?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nie, vhodnejšie by bolo zakázať agresorovi ďalší kontakt s rodinou5343,8 %44,54 %  
skôr áno, avšak jedine so súhlasom dieťaťa3629,75 %30,25 %  
určite áno, myslím že každé týrané dieťa chce takú rodinu opustiť2218,18 %18,49 %  
neviem posúdiť64,96 %5,04 %  
nic43,31 %3,36 %  

Graf

13. Je podľa Vás potrebná povinná psychoterapeutická liečba pre páchateľov týrania detí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určite áno7561,98 %63,03 %  
nie, páchateľovi netreba terapiu ale väzenie2319,01 %19,33 %  
neviem posúdiť119,09 %9,24 %  
páchateľovi nepomôže nič a nikto, ani žiadna terapia75,79 %5,88 %  
nic43,31 %3,36 %  
ANO aj...10,83 %0,84 %  

Graf

14. Ktorý postup je podľa Vás najefektívnejší pri riešení problematiky týrania, zneužívania a zanedbávania dieťaťa?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
terapia celej rodiny3629,75 %30,25 %  
účinná prevencia3125,62 %26,05 %  
trest odňatia slobody páchateľovi2621,49 %21,85 %  
odňatie dieťaťa týrajúcim rodičom1714,05 %14,29 %  
terapia obete43,31 %3,36 %  
nic32,48 %2,52 %  
terapia páchateľa32,48 %2,52 %  
terapia rodiny,obete,pachatela,aj odnatie dietata10,83 %0,84 %  

Graf

15. Považujete tresty odňatia slobody za týranie blízkej osoby a zverenej osoby vo výške 3 až 8 rokov za dostatočné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
skôr nie3932,23 %32,77 %  
skôr áno2722,31 %22,69 %  
neviem posúdiť2520,66 %21,01 %  
určite nie2218,18 %18,49 %  
určite áno86,61 %6,72 %  

Graf

16. Súhlasíte s názorom, že úprava rodinných pomerov pod dohľadom odborníkov z viacerých oblastí sa javí ako najvhodnejší spôsob riešenia problematiky týrania, zneužívania a zanedbávania detí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
čiastočne áno, pretože si myslím, že rodinná terapia je úspešná len v niektorých prípadoch8267,77 %68,91 %  
áno, som o tom presvedčený2218,18 %18,49 %  
nie, zamedziť týranie môže len potrestanie páchateľa119,09 %9,24 %  
skôr nie32,48 %2,52 %  
neviem posúdiť21,65 %1,68 %  
nic10,83 %0,84 %  

Graf

17. Ak máte akékoľvek myšlienky, návrhy alebo podnety pre zlepšenie riešenia tejto problematiky, napíšte ich sem:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

ahoj Silvinka :D

Aj v škole by asi bolo dobre keby sa o tom viac rozpravalo a deti by sa mohli svojmu učitelovi zdoveriť o ich rodinnom žití možno by sa skor nato prišlo či niektore dieta neni doma tyrane.

Drzim palce!!! ;)

je potřebná: větší informovanost lidí, kteří pracují s dětmi, ale i veřejnosti, větší flexibilita v legislativě a rychlejší rozhodování v případech, kdy je třeba dítě svěřit mimo péči rodiny

Mas pekny usmev ;) Good luck v zivote

moj nazor je taky, ze je mala pravdepodobnost, ze ak sa niekto dozvie o takom pripade bude hned "utekat" za organmi sociálnej starostlivosti a je to urcite zo strachu, skor sa to dozvie ucitel, rodic sam, vo vynimocnych pripadoch je upozorneny skolsky psycholog...a co sa tyka otazky c. 9, neviem ci je socialny pracovnik kompetentny na urcenie diagnozy, v tomto sa nevyznam, ak sa mysli diagnoza taka ako ju myslim ja (napr.pri psychickom tyrani) urcite by tam mala byt spolupraca so psychologmi...dalej, dieta by sa urcite nemalo izolovat od rodiny, pretoze mu to ublizi este viac, samozrejme ak ho netyra cela rodina, pretoze ono nevie co sa deje a nechape to...toto je moj osobny nazor, dufam ze aspon z casti ti to pomoze, nechcela som to az do hlbky rozoberat, drzim palce na statniciach...(pa jarka)ak budes mat nejake otazky este tak kludne sa ozvi

Moj nazor je, ze policia zakrocuje prilis mierne voci agresorom v rodine, niesom kompetentny diskutovat o tom ci maju nato vhodne paky alebo nie, ale pokial sa tato osoba nevyluci z krhu "rodiny", som na pochybnostiach, ze sa nieco zlepsi. Tym padom pokial toto tyranie v rodine pretrvava, som na pochybnostiach, ze osoba na ktorej sa tyranie vykonavalo nebude v buducnosti tiez agresor.

Momentálne ma nenapadajú nejaké nové riešenia, ale asi sa prikláňam (a zároveň zdôrazňujem) k vyššie spomínanej odpovedi na danú otázku o prevencii, že podľa mňa je veľmi dôležité, aby sa vychovávalo k zdravému rodičovstvu a manželstvu pomocou napr. rôznych kurzov...aby sa tým zamedzilo takémuto patologickému správaniu.

myslím, že užitečné by bylo seznamovat dítě s tím, že tyto situace nejsou nornální a jak by se mělo ono dítě zachovat, pokud se něco takové jemu nebo jeho kamarádovi/kamarádce děje. Odbrání dítěte od rodiny bez jeho souhlasu či vyžádání může dítě brát jako trest a kvůli návratu k rodině by mohlo vše popřít, navíc by mu to mohlo ještě více psychicky uškodit. Ohlášení učiteli/škole by mělo být snažší jak pro oznamovatele, tak i pro celou funčnost spolupráce odborníků. Pedagog dítě osobně zná, může tedy být fundovaným rádcem. nicméně je nutné aby byli pedagogové pod určitým "slibem mlčení". bohužel nemám mnoho informací o této problematice a tím pádem nemůžu tolik pomoci, ale doufám, že bakalářka se zdraří (také se o ní v současné době snažím :o) tak snad se nám oboum zadaří :o) ahoj Petra

navrhujem, aby ma misakova prisla pozriet na medicku 4...a to v najblizsej dobe...myslim, ze by to zlepsilo situaciu tu, tam a vsade... :P

Nedarovať nič, tým, ktorí týrajú......

nemam

Niektoré deti za týranie považujú, aj prísnu výchovu rodičov, mnohokrát sa ukáže že práve dieťa je v pozícii tyrana. Odhliadnuc od prípadov kde sa jedná o skutočné týranie.

Podľa mňa je najdôležitejšia spolupráca všetkých odborníkov, ktorí danú problematiku riešia a tiež je potrebné sa zaoberať celou rodinou, nielen výhradne páchateľom alebou obeťou.

podla mojho nazoru,by a v tejto problematike malo zamerat predovsetkym na prevenciu,pretoze aj ked sa povazuje za najvyssi princip socialnej prace,aj tak je kladeny v tejto problematike slaby doraz na prevenciu.Ak by sa viac dbalo na prevenciu,nemuseli by sa riesit uz vzniknute nasledky a samozrejme by to bolo aj ekonomicky menej narocne pre stat,lepsie pre rodiny a predovsetkym pre deti. Myslim si,ze k tyraniu dochadza vo velkej miere kvoli nepripravenosti na rodicovstvo a neschopnosti zvladnut zabezpecit kazdodenne potreby dietata. urcite by som zaviedla uz na skolach pripravu k manzelstvu a rodicovstvu.

Prevencia, podpora v mediach, aby sa hociktory clen rodiny nebal hovorit o probleme s inym clenom rodiny, vlastnej alebo blizkej alebo aj s odbornikom.. lekarom, ucitelom...

tento dotaznik je velmi dobry a dufam amyslim , ze tejto problemtike len pomoze ;)

treba zacat uplatnovat terajsie zakony (voci rodicom) a dostat najma romske deti do skol

vsetko je tu fajn popisane,pravdive ale myslim si ako zo svojho hladiska matky je velmi malo otomto probleme pocut.mali by sa tomu viac venovat aj organy ktore su na to poverene,ale takisto aj rodicia takychto deticiek.moj nazor,dakujem

vytvoril by som organizáciu, ktorá by kontrolovala TRESTANÝCH rodičov

Vytvorme najmä finančné podmienky na to, aby matky mohli ostať na materskej čo najdlhšie a tak sa vytváralo silné puto medzi matkou a dieťaťom. Matka by potom určite vplývala aj na otca a týranie detí, či zanedbanie ich výchovy, by sa vyskytovalo v oveľa nižšej miere. Samozrejme, nemožno to brať ako univerzálny recept. Tam kde nie je empatia vlastná rodičom, ťažko očakávať takýto prístup ku potomkom.

Zavedenie preventívneho dohľadu v rizikovejších rodinách /častejšie návštevy kompetentných pracovníkov a pod./ Zintenzívnenie sledovania detí aj z lekárskeho hľadiska, hl. pri návštevách u lekára. Sledovanie takýchto detí intenzívnejšie v škole

18. Váš vek

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16 až 25 rokov9780,17 %81,51 %  
26 až 35 rokov1512,4 %12,61 %  
36 až 45 rokov54,13 %4,2 %  
46 a viac rokov43,31 %3,36 %  

Graf

19. Pohlavie

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena8368,6 %69,75 %  
muž3831,4 %31,93 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Stretli ste sa Vy alebo niekto z Vášho okolia s prípadom týrania, zneuživania a zanedbávania detí?

2. Vyskytuje sa podľa Vás týranie, zneužívanie a zanedbávanie detí len v sociálne slabšich rodinách?

3. Komu by ste oznámili prípad týrania, zneužívania a zanedbávania dieťaťa?

4. Podľa zákona je každý povinný upozorniť orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na porušovanie práv dieťaťa. Považujete to za správne?

5. Považujete Linku dôvery za efektívny a užitočný spôsob pomoci týraným, zneužívaným a zanedbávaným deťom?

6. Má podľa Vás prevencia podstatný význam pri riešení problematiky týrania, zneužívania a zanedbávania detí?

7. Ktorú preventívnu aktivitu považujete za najúčinnejšiu k zamedzeniu týrania, zneužívania a zanedbávania detí?

8. Je podľa Vás potrebné uzákoniť zákaz používania fyzických trestov voči deťom?

9. Dokáže podľa Vás sociálny pracovník vo väčšej miere určiť objektívnu diagnózu týraného dieťaťa a tým posúdiť mieru dysfunkcie rodiny?

10. Myslíte si, že v našich podmienkach prebieha pri odhaľovaní týrania, zneužívania a zanedbávania dieťaťa kooperácia viacerých odborníkov (lekár, psychológ, sociálny pracovník, pedagóg)?

11. Súhlasíte s názorom, že sociálny pracovník je spôsobilý rozhodovať o okamžitom umiestnení dieťaťa do náhradnej výchovy?

12. Je potrebné izolovať dieťa od rodiny, v ktorej bolo týrané?

13. Je podľa Vás potrebná povinná psychoterapeutická liečba pre páchateľov týrania detí?

14. Ktorý postup je podľa Vás najefektívnejší pri riešení problematiky týrania, zneužívania a zanedbávania dieťaťa?

15. Považujete tresty odňatia slobody za týranie blízkej osoby a zverenej osoby vo výške 3 až 8 rokov za dostatočné?

16. Súhlasíte s názorom, že úprava rodinných pomerov pod dohľadom odborníkov z viacerých oblastí sa javí ako najvhodnejší spôsob riešenia problematiky týrania, zneužívania a zanedbávania detí?

18. Váš vek

19. Pohlavie

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Stretli ste sa Vy alebo niekto z Vášho okolia s prípadom týrania, zneuživania a zanedbávania detí?

2. Vyskytuje sa podľa Vás týranie, zneužívanie a zanedbávanie detí len v sociálne slabšich rodinách?

3. Komu by ste oznámili prípad týrania, zneužívania a zanedbávania dieťaťa?

4. Podľa zákona je každý povinný upozorniť orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na porušovanie práv dieťaťa. Považujete to za správne?

5. Považujete Linku dôvery za efektívny a užitočný spôsob pomoci týraným, zneužívaným a zanedbávaným deťom?

6. Má podľa Vás prevencia podstatný význam pri riešení problematiky týrania, zneužívania a zanedbávania detí?

7. Ktorú preventívnu aktivitu považujete za najúčinnejšiu k zamedzeniu týrania, zneužívania a zanedbávania detí?

8. Je podľa Vás potrebné uzákoniť zákaz používania fyzických trestov voči deťom?

9. Dokáže podľa Vás sociálny pracovník vo väčšej miere určiť objektívnu diagnózu týraného dieťaťa a tým posúdiť mieru dysfunkcie rodiny?

10. Myslíte si, že v našich podmienkach prebieha pri odhaľovaní týrania, zneužívania a zanedbávania dieťaťa kooperácia viacerých odborníkov (lekár, psychológ, sociálny pracovník, pedagóg)?

11. Súhlasíte s názorom, že sociálny pracovník je spôsobilý rozhodovať o okamžitom umiestnení dieťaťa do náhradnej výchovy?

12. Je potrebné izolovať dieťa od rodiny, v ktorej bolo týrané?

13. Je podľa Vás potrebná povinná psychoterapeutická liečba pre páchateľov týrania detí?

14. Ktorý postup je podľa Vás najefektívnejší pri riešení problematiky týrania, zneužívania a zanedbávania dieťaťa?

15. Považujete tresty odňatia slobody za týranie blízkej osoby a zverenej osoby vo výške 3 až 8 rokov za dostatočné?

16. Súhlasíte s názorom, že úprava rodinných pomerov pod dohľadom odborníkov z viacerých oblastí sa javí ako najvhodnejší spôsob riešenia problematiky týrania, zneužívania a zanedbávania detí?

18. Váš vek

19. Pohlavie

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Mišáková, S.Postoje k riešeniu problematiky týraných detí (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://postoje-k-rieseniu-problematiky-tyranych-deti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.