Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Postoje k užívání drog

Postoje k užívání drog

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Šárka Pohanková
Šetření:19. 01. 2011 - 26. 01. 2011
Počet respondentů:176
Počet otázek (max/průměr):15 / 14.52
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:80,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:07
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník slouží ke zjištění Vašeho postoje k užívání drog a k uživatelům drog. Jedná se o anonymní dotazník, jehož výsledky budou použity pro účely vypracování bakalářské práce, která bude uložena v archívu Univerzity Jana Amose Komenského v Praze.

*Pojem "droga" užívaný v tomto dotazníku chápeme jako látku ovlivňující psychiku. Jedná se o látky legální i nelegální.

Odpovědi respondentů

1. Nejvíce informací o nebezpečí drog jsem se dozvěděl/a:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
z médií8246,86 %46,59 %  
ve škole při vyučování6637,71 %37,5 %  
z literatury5732,57 %32,39 %  
od kamarádů3419,43 %19,32 %  
od rodičů 3218,29 %18,18 %  
na internetu10,57 %0,57 %  
jsem ročník, který prakticky do styku s drogami ne10,57 %0,57 %  
tak vše dohromady ze zde uvedených možností10,57 %0,57 %  
vlastním průzkumem z knih, časopisů a internetu10,57 %0,57 %  
na inernetu.10,57 %0,57 %  
nepamatuji si10,57 %0,57 %  
vlastní hledání informací10,57 %0,57 %  
vlastni zkusenost10,57 %0,57 %  
z odborných přednášek10,57 %0,57 %  

Graf

2. Myslíte si, že by bylo vhodné legalizovat užívání "měkkých drog" (například marihuany)?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8246,86 %46,59 %  
ano6637,71 %37,5 %  
nevím2514,29 %14,2 %  
nic21,14 %1,14 %  

Graf

3. Myslíte si, že společnost věnuje dostatečnou pozornost problematice užívání drog?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8749,43 %49,43 %  
ano7140,34 %40,34 %  
nevím1910,8 %10,8 %  

Graf

4. Kouříte tabákové výrobky?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10358,52 %58,52 %  
příležitostně2815,91 %15,91 %  
ano2614,77 %14,77 %  
jsem odnaučený/á kuřák/kuřačka2011,36 %11,36 %  

Graf

5. Pijete alkoholické nápoje?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
příležitostně ano (oslava s přáteli)13878,41 %78,41 %  
pravidelně ve svém volném čase179,66 %9,66 %  
ne, jsem abstinent126,82 %6,82 %  
jako součast nenního pitného režimu (malé pivo nebo sklenka vína od obědu)126,82 %6,82 %  
nic10,57 %0,57 %  

Graf

6. Vyzkoušel/a jste nějakou drogu? (kromě alkoholu nebo cigarety)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano 10861,36 %61,36 %  
ne, nikdy6939,2 %39,2 %  

Graf

7. Pokud jste v předchozí otázce odpověděl/a "ano", uveďte, o jakou drogu se jednalo:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Marihuana10293,58 %57,95 %  
LSD ("trip")1311,93 %7,39 %  
Léky s účinky na psychiku (na uklidnění, na spaní - Diazepam, Rohypnol, aj.)1211,01 %6,82 %  
Houbičky (Lysohlávky, aj.)1110,09 %6,25 %  
Extáze1110,09 %6,25 %  
Pervitin (perník, péčko, piko)98,26 %5,11 %  
Kokain 43,67 %2,27 %  
hašiš10,92 %0,57 %  
amfetamin10,92 %0,57 %  
nic10,92 %0,57 %  
léky na bolest10,92 %0,57 %  
durman10,92 %0,57 %  
Těkavé látky (tolulen, iron, rozpouštědla, aj.)10,92 %0,57 %  
Kofein (káva, čaj)10,92 %0,57 %  

Graf

8. Znáte osobně někoho ze svého okolí, kdo užívá nějakou drogu? (kromě alkoholu nebo cigaret)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano 14180,57 %80,11 %  
ne3520 %19,89 %  

Graf

9. Užívání drog jinými lidmi:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vadí mi to 8448,28 %47,73 %  
neřeším, je to jejich věc7543,1 %42,61 %  
toleruji158,62 %8,52 %  
nic31,72 %1,7 %  

Graf

10. Drogově závislého člověka vnímám jako:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
osobu, které je mi líto8149,39 %46,02 %  
osobu škodící společnosti7243,9 %40,91 %  
takový člověk mne nezajímá2817,07 %15,91 %  
osobu, která je pro mne motivací, abych to také vyzkoušel21,22 %1,14 %  
nic10,61 %0,57 %  

Graf

11. Proč podle Vašeho názoru lidé užívají drogy? (můžete zaškrtnout více odpovědí)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ze zvědavosti12269,32 %69,32 %  
protože to dělají jejich kamarádi12068,18 %68,18 %  
chtějí zahnat špatnou náladu, smutek, nudu11364,2 %64,2 %  
protože účinky drogy jsou příjemné9855,68 %55,68 %  
protože se chtějí lišit5832,95 %32,95 %  
protože si chtějí zvýšit sebevědomí5330,11 %30,11 %  
chtějí zažít duchovní způsob vnímání3620,45 %20,45 %  
psychicky slabí jedinci10,57 %0,57 %  
protože chtějí utéct před problémy a realitou10,57 %0,57 %  
nemají pořádný životní cíl10,57 %0,57 %  
u každého jsou příčiny jiné10,57 %0,57 %  
z hlouposti10,57 %0,57 %  
protože se nudí10,57 %0,57 %  
protože jsou závislí10,57 %0,57 %  
Drogy jako takové byli lidstvem užívány v podstatě10,57 %0,57 %  
od jakživa. Nejčastější způsob proč člověk začne10,57 %0,57 %  
užívat tvrdé drogy je touha to zkusit.10,57 %0,57 %  
chtějí trvale zažívat něco výjimečného10,57 %0,57 %  
v krizových životních situacích10,57 %0,57 %  
protože to nemají v hlavě v pořádku10,57 %0,57 %  

Graf

12. Proč podle Vašeho názoru lidé NEužívají drogy? (můžete zaškrtnout více odpovědí)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nepotřebují to13677,27 %77,27 %  
ze strachu ze závislosti11464,77 %64,77 %  
ze strachu z účinku6436,36 %36,36 %  
je to drahé4525,57 %25,57 %  
strach před zákonem3922,16 %22,16 %  
Kvůli nepatřičné policejní démonizaci marihuany!10,57 %0,57 %  
ze zodpovědnosti (za sebe i za své blízké)10,57 %0,57 %  
nechtějí propadnout závislosti10,57 %0,57 %  
obavy o své zdraví10,57 %0,57 %  

Graf

13. Jste pro plošný zákaz kouření v restauracích a kavárnách?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano (případně mohou mít kuřáci vyhrazení prostor, ale striktně oddělen od nekuřácké části)10760,8 %60,8 %  
Ne, majitel zařízení by měl mít možnost si sám rozhodnout5933,52 %33,52 %  
Neřeším, kouření v těchto místech mi nevadí105,68 %5,68 %  

Graf

14. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena13073,86 %73,86 %  
muž 4626,14 %26,14 %  

Graf

15. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 30 let 10861,36 %61,36 %  
31 let a více6335,8 %35,8 %  
méně než 18 let52,84 %2,84 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Vyzkoušel/a jste nějakou drogu? (kromě alkoholu nebo cigarety)

 • odpověď ano :
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Extáze na otázku 7. Pokud jste v předchozí otázce odpověděl/a "ano", uveďte, o jakou drogu se jednalo:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Houbičky (Lysohlávky, aj.) na otázku 7. Pokud jste v předchozí otázce odpověděl/a "ano", uveďte, o jakou drogu se jednalo:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Léky s účinky na psychiku (na uklidnění, na spaní - Diazepam, Rohypnol, aj.) na otázku 7. Pokud jste v předchozí otázce odpověděl/a "ano", uveďte, o jakou drogu se jednalo:
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi LSD ("trip") na otázku 7. Pokud jste v předchozí otázce odpověděl/a "ano", uveďte, o jakou drogu se jednalo:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Marihuana na otázku 7. Pokud jste v předchozí otázce odpověděl/a "ano", uveďte, o jakou drogu se jednalo:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neřeším, kouření v těchto místech mi nevadí na otázku 13. Jste pro plošný zákaz kouření v restauracích a kavárnách?

7. Pokud jste v předchozí otázce odpověděl/a "ano", uveďte, o jakou drogu se jednalo:

 • odpověď Marihuana:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Extáze na otázku 7. Pokud jste v předchozí otázce odpověděl/a "ano", uveďte, o jakou drogu se jednalo:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Houbičky (Lysohlávky, aj.) na otázku 7. Pokud jste v předchozí otázce odpověděl/a "ano", uveďte, o jakou drogu se jednalo:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi LSD ("trip") na otázku 7. Pokud jste v předchozí otázce odpověděl/a "ano", uveďte, o jakou drogu se jednalo:
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 6. Vyzkoušel/a jste nějakou drogu? (kromě alkoholu nebo cigarety)

9. Užívání drog jinými lidmi:

 • odpověď neřeším, je to jejich věc:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Houbičky (Lysohlávky, aj.) na otázku 7. Pokud jste v předchozí otázce odpověděl/a "ano", uveďte, o jakou drogu se jednalo:

15. Věk:

 • odpověď 18 - 30 let :
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi LSD ("trip") na otázku 7. Pokud jste v předchozí otázce odpověděl/a "ano", uveďte, o jakou drogu se jednalo:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Nejvíce informací o nebezpečí drog jsem se dozvěděl/a:

2. Myslíte si, že by bylo vhodné legalizovat užívání "měkkých drog" (například marihuany)?

3. Myslíte si, že společnost věnuje dostatečnou pozornost problematice užívání drog?

4. Kouříte tabákové výrobky?

5. Pijete alkoholické nápoje?

6. Vyzkoušel/a jste nějakou drogu? (kromě alkoholu nebo cigarety)

7. Pokud jste v předchozí otázce odpověděl/a "ano", uveďte, o jakou drogu se jednalo:

8. Znáte osobně někoho ze svého okolí, kdo užívá nějakou drogu? (kromě alkoholu nebo cigaret)

9. Užívání drog jinými lidmi:

10. Drogově závislého člověka vnímám jako:

11. Proč podle Vašeho názoru lidé užívají drogy? (můžete zaškrtnout více odpovědí)

12. Proč podle Vašeho názoru lidé NEužívají drogy? (můžete zaškrtnout více odpovědí)

13. Jste pro plošný zákaz kouření v restauracích a kavárnách?

14. Jste:

15. Věk:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Nejvíce informací o nebezpečí drog jsem se dozvěděl/a:

2. Myslíte si, že by bylo vhodné legalizovat užívání "měkkých drog" (například marihuany)?

3. Myslíte si, že společnost věnuje dostatečnou pozornost problematice užívání drog?

4. Kouříte tabákové výrobky?

5. Pijete alkoholické nápoje?

6. Vyzkoušel/a jste nějakou drogu? (kromě alkoholu nebo cigarety)

7. Pokud jste v předchozí otázce odpověděl/a "ano", uveďte, o jakou drogu se jednalo:

8. Znáte osobně někoho ze svého okolí, kdo užívá nějakou drogu? (kromě alkoholu nebo cigaret)

9. Užívání drog jinými lidmi:

10. Drogově závislého člověka vnímám jako:

11. Proč podle Vašeho názoru lidé užívají drogy? (můžete zaškrtnout více odpovědí)

12. Proč podle Vašeho názoru lidé NEužívají drogy? (můžete zaškrtnout více odpovědí)

13. Jste pro plošný zákaz kouření v restauracích a kavárnách?

14. Jste:

15. Věk:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Pohanková, Š.Postoje k užívání drog (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://postoje-k-uzivani-dr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.