Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Postoje k manželství a rodičovství (Zlínský kraj)

Postoje k manželství a rodičovství (Zlínský kraj)

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Andrea Michálková
Šetření:28. 03. 2012 - 05. 04. 2012
Počet respondentů:313
Počet otázek (max/průměr):21 / 18.71
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:75,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:48
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentkou Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, obor Sociální pedagogika. Součástí mé závěrečné práce je průzkum na téma Postoje současné mladé generace k manželství a rodičovství, ke kterému potřebuji výsledky tohoto dotazníku.
Chtěla bych Vás touto požádat o pomoc a spolupráci při vyplňování tohoto dotazníku.Vaše odpovědi jsou zcela anonymní a budou použity čistě pro účely mé práce.

Dotazník je určen mladé generaci Zlínského kraje, ve věku 15-30 let.

Mnohokrát děkuji za Váš čas a ochotu,
Michálková Andrea

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena15850,48 %50,48 %  
Muž15549,52 %49,52 %  

Graf

2. Uveďte prosím svůj věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-2517957,19 %57,19 %  
15-208226,2 %26,2 %  
26-305216,61 %16,61 %  

Graf

3. Nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední s maturitou18659,42 %59,42 %  
Střední bez maturity4313,74 %13,74 %  
Vysokoškolské3912,46 %12,46 %  
Základní319,9 %9,9 %  
Vyšší odborné144,47 %4,47 %  

Graf

4. Kolik máte sourozenců?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
116251,76 %51,76 %  
27925,24 %25,24 %  
04012,78 %12,78 %  
3216,71 %6,71 %  
472,24 %2,24 %  
620,64 %0,64 %  
510,32 %0,32 %  
710,32 %0,32 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.31
Minimum:0
Maximum:3
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.51
Směrodatná odchylka:0.72
Medián:1
Modus:1

Graf

5. Žijete (popř. žili jste) v úplné rodině? (matka, otec, děti)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano23274,12 %74,12 %  
ne8125,88 %25,88 %  

Graf

6. Vaši rodiče žijí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V manželství19161,02 %61,02 %  
Jsou rozvedeni11035,14 %35,14 %  
Nikdy se nevzali123,83 %3,83 %  

Graf

7. Byli jste ze strany rodičů nějakým způsobem vedeni k uzavření manželství, nebo Vás rodiče spíše odrazovali od manželství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nijak mě neovlivňovali21769,33 %69,33 %  
Vedli mě k manžeství6420,45 %20,45 %  
Odrazovali mě3210,22 %10,22 %  

Graf

8. Za jak důležité považujete následující hodnoty ve Vašem životě? (označte na stupnici 1= NEJMÉNĚ důležité, 5 = NEJVÍCE důležité)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Vzdělání3.5371.271
Kariéra3.4411.179
Mít velké finanční zázemí3.6491.135
Zdraví4.4311.44
Partner4.1341.381
Spokojená rodina4.151.629
Mít v budoucnu děti a rodinu3.761.888
Zajistit si profesní růst3.4031.116
Bavit se s kamarády a užívat si3.4661.258

Graf

9. Hodláte s partnerem v budoucnu uzavřít sňatek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 11, Neotázka č. 10, Nevímotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano16352,08 %52,08 %  
Nevím11135,46 %35,46 %  
Ne3912,46 %12,46 %  

Graf

10. Pokud jste odpověděl/a NE, uveďte, z jakého důvodu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Plánujete život se stálým partnerem bez sňatkuotázka č. 12, S partnerem se znáte jen krátceotázka č. 12, Plánujete rozchodotázka č. 12, máte pochybnosti ohledně partneraotázka č. 12, nemáte vhodné podmínky pro uzavření sňatkuotázka č. 12, manželství považujete za přežitekotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
manželství považujete za přežitek1641,03 %5,11 %  
Plánujete život se stálým partnerem bez sňatku1025,64 %3,19 %  
nemáte vhodné podmínky pro uzavření sňatku820,51 %2,56 %  
S partnerem se znáte jen krátce37,69 %0,96 %  
máte pochybnosti ohledně partnera25,13 %0,64 %  

Graf

11. Pokud jste odpověděl/a ANO, uveďte, co Vás vede k rozhodnutí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Láska9256,44 %29,39 %  
Manželství beru jako samozřejmost 5131,29 %16,29 %  
Kvůli dítěti116,75 %3,51 %  
Finanční zabezpečení a jistota95,52 %2,88 %  

Graf

12. Chcete mít v budoucnu děti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 14, Neotázka č. 13, Nevímotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano24277,32 %77,32 %  
nevím4414,06 %14,06 %  
ne278,63 %8,63 %  

Graf

13. Pokud nechcete mít děti, z jakého důvodu?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Dnešní doba to nedovoluje, finance apod.

finančně v dnešní době náročné

Chtěl bych, ale finanční situace nám to prozatím nedovoluje

Je pro mě důležitější kariérní růst, nejsem rodinný typ

kvůli kariéře

Máme v dnešní době co dělat s tím, abychom uživili sami sebe

náročné ve všech směrech

Neberu to jako důležité,nebyla jsem k tomu vedena a nemam k detem vztah

nehci přivést dalšího nešťastníka do tohoto světa

nechcu

Nejistota dnešní doby (peníze, prace, bydlení)

Nejsou peníze a jistota bydlení

nemám je rád

neni to zatím smysl mého života

nepovazujem to za dolezite, kazda zena nemusi mat deti pokial jej nevyhovuje rodinny zivotny styl...

nikdy jsem k dětem netíhla, nepovažuju je za nutnost

peníze

starosti, nic mito neříká, velká finanční zátěž

V dnešní době jsou děti luxus, není na ně čas ani peníze

14. V případě, že budete čekat dítě (Vaše partnerka), berete za nutnost či samozřejmost vstup do manželství?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne17054,31 %54,31 %  
ano11235,78 %35,78 %  
nevím319,9 %9,9 %  

Graf

15. Dítě chcete přivést do:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nezáleží mi na tom15549,52 %49,52 %  
Manželství12539,94 %39,94 %  
partnerství (nesezdané soužití)3310,54 %10,54 %  

Graf

16. Čemu dáváte přednost? Co je pro Vás nejdůležitější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rodina (partner/ka)20465,18 %65,18 %  
Vzdělání a kariéra4614,7 %14,7 %  
Zábava a kamarádi3611,5 %11,5 %  
zdraví41,28 %1,28 %  
Být spokojená.10,32 %0,32 %  
rodina i vzdělání a kariéra10,32 %0,32 %  
od všeho něco10,32 %0,32 %  
Rodina,kamarádi10,32 %0,32 %  
Zdraví a rodina10,32 %0,32 %  
zdraví mé rodiny,mých dětí10,32 %0,32 %  
Vše z výše uvedeného je pro spokojený život důležité. Upnout se např. pouze na děti či kariéru není z mého pohledu zdravé. 10,32 %0,32 %  
přežít v tomto krutém světě10,32 %0,32 %  
myslím že odevšeho trochu10,32 %0,32 %  
dobrá práce a dobrý vztah10,32 %0,32 %  
rodina i vzdělaní jsou pro mě stějně důležité10,32 %0,32 %  
sport10,32 %0,32 %  
peníze10,32 %0,32 %  
Zajistit si potomstvo.10,32 %0,32 %  
Šťastný a naplněný život10,32 %0,32 %  
Rodina, slušná práce a dispozice (vzdělání) ji získat. Obojí dohromady.10,32 %0,32 %  
přivést více lásky na tuto planetu10,32 %0,32 %  
být sám sebou10,32 %0,32 %  
Svoboda10,32 %0,32 %  
Neupřednostuji ani jedno, vše má v mém život stejnou váhu a je důležité pro spokojený a poklidný život10,32 %0,32 %  
osobni spokojenost a životni rovnovaha (HF ZEN)10,32 %0,32 %  
v podstatě vše, ale základem je finanční jistota a zázemí k dobré výchově dítěte a odvrácení stresových situací 10,32 %0,32 %  
kombinace - dle situace je nejdůležitější pokaždé něco jiné, nedá se to říct jednoznačne či srovnávat10,32 %0,32 %  

Graf

17. Dokážete si představit celý život s partnerem v nesezdaném soužití?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13743,77 %43,77 %  
ne9129,07 %29,07 %  
nevím8527,16 %27,16 %  

Graf

18. Kolik byste chtěl/a mít dětí?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
218759,74 %59,74 %  
14313,74 %13,74 %  
33912,46 %12,46 %  
0299,27 %9,27 %  
472,24 %2,24 %  
530,96 %0,96 %  
1030,96 %0,96 %  
2.510,32 %0,32 %  
1.210,32 %0,32 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.88
Minimum:0
Maximum:3
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.47
Směrodatná odchylka:0.69
Medián:2
Modus:2

Graf

19. Dokážete si představit celý život se stejným partnerem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano21769,33 %69,33 %  
nevím6621,09 %21,09 %  
ne309,58 %9,58 %  

Graf

20. V kolika letech byste chtěl/a založit rodinu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26-30 let17656,23 %56,23 %  
31 a více let9229,39 %29,39 %  
20-25 let4113,1 %13,1 %  
do 20 let41,28 %1,28 %  

Graf

21. Co by podle Vás mohlo podpořit porodnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jistota práce16753,35 %53,35 %  
pravidelné příspěvky na děti5015,97 %15,97 %  
slevy na dani pro rodiny s dětmi4213,42 %13,42 %  
vyšší porodné237,35 %7,35 %  
usnadnění možností, jak skloubit rodinu a kariéru (podnikové školky, vyšší dávky, možnost vodit dítě do zaměstnání - viz skandinávská rodinná politika)10,32 %0,32 %  
Musel by se změnit celý politický systém! Stát by měl více rodiny s dětmi podporovat a dávat peníze tam, kam je potřeba.10,32 %0,32 %  
aby lidi nebyli závislí na blahobytu10,32 %0,32 %  
Slevy na dani pro rodiny s detmi, společné zdanění manželů, vyšší porodné a pravidelné příspevky jsou pro cikány, jisou práci nemá nikdy nikdo10,32 %0,32 %  
Podle mě aby matka dostala porodné tak jak má + slevy na daní pro rodiny s dětmi a taky aby matka dostala materskou iaj kdyz nema od pracovany rok protoze kdyz ji nebude mit tak nebude met z ceho zivit to dite10,32 %0,32 %  
nezaujima ma to.. myslim ze by bolo vhodne ju znizit kvoli preludneniu zeme10,32 %0,32 %  
Kdyby nechali porodne tak jak to bylo a aby materskou dostali vsechn matky u ty ktere nemaji od pracovany rok protoze jak to dite maji jinak zivit bez materske kdyz jsou samozivitelky....10,32 %0,32 %  
Myslím, že to záleží na více faktech a ne jen na pár zde vypsaných bodech.10,32 %0,32 %  
vše dohromady10,32 %0,32 %  
Celkově lepší ekonomická situace v ČR, nižší ceny, menší DPH, větší platy...10,32 %0,32 %  
ghr10,32 %0,32 %  
všechny výše uvedené aspekty10,32 %0,32 %  
kombinace předchozího - hlavně jistota zaměstnání, úlevy na dani10,32 %0,32 %  
kdyby v ratily porodne tak jak to bylo a svobodnym nezamestnanym matkam dali take materskou 10,32 %0,32 %  
větší platy, nízké ceny10,32 %0,32 %  
Peníze10,32 %0,32 %  
Zajištěná rodina a zdraví dítěte, finance a práce10,32 %0,32 %  
Alespoň pocit, že budu moci své děti vychovat v důstojných podmínkách. Díky současným rozhodnutím vlády, jsem ovšem skeptik. Rodiny v této zemi bohužel nemají ve státě oporu. Pořídit si dítě je v dnešní době už téměř luxus.10,32 %0,32 %  
Vše co je tady naspané10,32 %0,32 %  
Prachy10,32 %0,32 %  
jiná mentalita lidí a materiální zajištěnost10,32 %0,32 %  
Naprosto přehodnotit vzdělávací systém. Výška jen pro elitu a přitvrdit střední, aby se snížil průměrný nástup do zaměstnání.10,32 %0,32 %  
Lepší zázemí pro mladé rodiny ze strany státu a výhod pro matky10,32 %0,32 %  
Všechny uvedené10,32 %0,32 %  
celkově prorodinná politika - umožnění částečných úvazků pro matky, přídavky, jistější práce10,32 %0,32 %  
více lásky, ale té skutečné,.... ne té egoistické, jak ji hezky popisuje eckhart tolle10,32 %0,32 %  
nižší daně pro všechny10,32 %0,32 %  
urcite jistota prace, ale zadnou porodnost bych nezvysoval, uz tak je tu dost lidi!!!10,32 %0,32 %  
kvalitni životni a socialni podminky (a ne takovy bordel jaky tu tet mame)10,32 %0,32 %  
v globálu lepší sociální a ekonomická situace státu, také zaměstnanost a především podpora a vedení k porodu ze strany rodiny, blízkého okolí a popřípadě medií....10,32 %0,32 %  
děravé kondomy ;)10,32 %0,32 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 6 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Uveďte prosím svůj věk:

 • odpověď 21-25:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kvůli dítěti na otázku 11. Pokud jste odpověděl/a ANO, uveďte, co Vás vede k rozhodnutí:

8. Za jak důležité považujete následující hodnoty ve Vašem životě? (označte na stupnici 1= NEJMÉNĚ důležité, 5 = NEJVÍCE důležité)

 • odpověď Spokojená rodina=1:
  • 9.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Partner=1 na otázku 8. Za jak důležité považujete následující hodnoty ve Vašem životě? (označte na stupnici 1= NEJMÉNĚ důležité, 5 = NEJVÍCE důležité)
  • 9.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zdraví=1 na otázku 8. Za jak důležité považujete následující hodnoty ve Vašem životě? (označte na stupnici 1= NEJMÉNĚ důležité, 5 = NEJVÍCE důležité)
 • odpověď Spokojená rodina=5:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mít v budoucnu děti a rodinu=5 na otázku 8. Za jak důležité považujete následující hodnoty ve Vašem životě? (označte na stupnici 1= NEJMÉNĚ důležité, 5 = NEJVÍCE důležité)

9. Hodláte s partnerem v budoucnu uzavřít sňatek?

 • odpověď Ano:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kvůli dítěti na otázku 11. Pokud jste odpověděl/a ANO, uveďte, co Vás vede k rozhodnutí:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Manželství beru jako samozřejmost na otázku 11. Pokud jste odpověděl/a ANO, uveďte, co Vás vede k rozhodnutí:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Láska na otázku 11. Pokud jste odpověděl/a ANO, uveďte, co Vás vede k rozhodnutí:
 • odpověď Ne:
  • 8x vetší pravděpodobnost při odpovědi manželství považujete za přežitek na otázku 10. Pokud jste odpověděl/a NE, uveďte, z jakého důvodu:

16. Čemu dáváte přednost? Co je pro Vás nejdůležitější?

 • odpověď Rodina (partner/ka):
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kvůli dítěti na otázku 11. Pokud jste odpověděl/a ANO, uveďte, co Vás vede k rozhodnutí:

18. Kolik byste chtěl/a mít dětí?

 • odpověď ( 1 - 2 >:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kvůli dítěti na otázku 11. Pokud jste odpověděl/a ANO, uveďte, co Vás vede k rozhodnutí:
 • odpověď < 0 - 1 >:
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 12. Chcete mít v budoucnu děti?

20. V kolika letech byste chtěl/a založit rodinu?

 • odpověď 31 a více let:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi manželství považujete za přežitek na otázku 10. Pokud jste odpověděl/a NE, uveďte, z jakého důvodu:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Uveďte prosím svůj věk:

3. Nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Kolik máte sourozenců?

5. Žijete (popř. žili jste) v úplné rodině? (matka, otec, děti)

6. Vaši rodiče žijí:

7. Byli jste ze strany rodičů nějakým způsobem vedeni k uzavření manželství, nebo Vás rodiče spíše odrazovali od manželství?

8. Za jak důležité považujete následující hodnoty ve Vašem životě? (označte na stupnici 1= NEJMÉNĚ důležité, 5 = NEJVÍCE důležité)

9. Hodláte s partnerem v budoucnu uzavřít sňatek?

10. Pokud jste odpověděl/a NE, uveďte, z jakého důvodu:

11. Pokud jste odpověděl/a ANO, uveďte, co Vás vede k rozhodnutí:

12. Chcete mít v budoucnu děti?

14. V případě, že budete čekat dítě (Vaše partnerka), berete za nutnost či samozřejmost vstup do manželství?

15. Dítě chcete přivést do:

16. Čemu dáváte přednost? Co je pro Vás nejdůležitější?

17. Dokážete si představit celý život s partnerem v nesezdaném soužití?

18. Kolik byste chtěl/a mít dětí?

19. Dokážete si představit celý život se stejným partnerem?

20. V kolika letech byste chtěl/a založit rodinu?

21. Co by podle Vás mohlo podpořit porodnost?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Uveďte prosím svůj věk:

3. Nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Kolik máte sourozenců?

5. Žijete (popř. žili jste) v úplné rodině? (matka, otec, děti)

6. Vaši rodiče žijí:

7. Byli jste ze strany rodičů nějakým způsobem vedeni k uzavření manželství, nebo Vás rodiče spíše odrazovali od manželství?

8. Za jak důležité považujete následující hodnoty ve Vašem životě? (označte na stupnici 1= NEJMÉNĚ důležité, 5 = NEJVÍCE důležité)

9. Hodláte s partnerem v budoucnu uzavřít sňatek?

10. Pokud jste odpověděl/a NE, uveďte, z jakého důvodu:

11. Pokud jste odpověděl/a ANO, uveďte, co Vás vede k rozhodnutí:

12. Chcete mít v budoucnu děti?

14. V případě, že budete čekat dítě (Vaše partnerka), berete za nutnost či samozřejmost vstup do manželství?

15. Dítě chcete přivést do:

16. Čemu dáváte přednost? Co je pro Vás nejdůležitější?

17. Dokážete si představit celý život s partnerem v nesezdaném soužití?

18. Kolik byste chtěl/a mít dětí?

19. Dokážete si představit celý život se stejným partnerem?

20. V kolika letech byste chtěl/a založit rodinu?

21. Co by podle Vás mohlo podpořit porodnost?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Michálková, A.Postoje k manželství a rodičovství (Zlínský kraj) (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://postoje-mlade-generace-k-man.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.