Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Postoje mužů a žen k nevěře

Postoje mužů a žen k nevěře

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Svatava Chromá
Šetření:01. 03. 2011 - 11. 03. 2011
Počet respondentů:495
Počet otázek (max/průměr):17 / 16.86
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:64,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.12:41
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jmenuji se Svatava Chromá a v současné době dokončuji studium učitelství češtiny a psychologie. Právě pro účely své diplomové práce Vás prosím o vyplnění dotazníku, jenž zkoumá postoje mužů a žen k nevěře. Není třeba se bát záludnosti nebo množství intimních otázek. Dotazník je zaměřen na morální hodnocení, tedy není sondou do Vašeho svědomí.

V případě zájmu se s Vámi ráda podělím o výsledky.

Děkuji za Vaši ochotu a investovaný čas.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena37375,35 %75,35 %  
muž12224,65 %24,65 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 3033166,87 %66,87 %  
30 - 4010721,62 %21,62 %  
40 - 50428,48 %8,48 %  
50 - 60153,03 %3,03 %  

Graf

3. Rodinný stav

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
svobodný(á)34269,09 %69,09 %  
ženatý / vdaná13026,26 %26,26 %  
rozvedený(á)234,65 %4,65 %  

Graf

4. Jak dlouho trvá Váš současný vztah?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-5 let15431,11 %31,11 %  
v současné době nemám partnera10421,01 %21,01 %  
více než 10 let8817,78 %17,78 %  
méně než rok7114,34 %14,34 %  
5-10 let7014,14 %14,14 %  
více než 30 let20,4 %0,4 %  
18 let10,2 %0,2 %  
3roky10,2 %0,2 %  
nic10,2 %0,2 %  
volný vztah (2 roky)10,2 %0,2 %  
mam pouze milenecky vztah,trva dva roky10,2 %0,2 %  
právě jsem ukončila 3letý vztah10,2 %0,2 %  

Graf

5. Bydliště

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5000 - 50 000 obyvatel15831,92 %31,92 %  
nad 250 000 obyvatel13928,08 %28,08 %  
méně než 5000 obyvatel13226,67 %26,67 %  
50 000 - 250 000 obyvatel6613,33 %13,33 %  

Graf

6. Vzdělání (nejvyšší dosažené)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské22345,05 %45,05 %  
středoškolské s maturitou21443,23 %43,23 %  
vyučen(a)285,66 %5,66 %  
vyšší odborné183,64 %3,64 %  
základní122,42 %2,42 %  

Graf

7. Rodinné zázemí, ze kterého pocházíte

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
úplná rodina37675,96 %75,96 %  
rozvedení rodiče9920 %20 %  
úmrtí rodiče204,04 %4,04 %  

Graf

8. Vyznání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bez vyznání32064,65 %64,65 %  
křesťan14930,1 %30,1 %  
jiné265,25 %5,25 %  

Graf

9. Zaškrtněte číslo podle toho, jak moc blízko je k výroku, se kterým souhlasíte.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
Nevěru bych nikdy neodpustil(a). vs. Nevěru lze odpustit.2-1-0-1-20.1621.626
Nevěra je normální, o nic nejde, příliš se s ní nadělá. vs. Nevěra je patologií vztahu, je nebezpečná.2-1-0-1-21.0711.064
Není možné na nevěru zapomenout. vs. Je možné na nevěru zapomenout.2-1-0-1-2-1.011.396
Nevěru považuji za morálně přijatelnou. vs. Nevěru považuji za morálně nepřijatelnou.2-1-0-1-20.7621.369
Nevěru odsuzuji za všech okolností. vs. Okolnosti mohou být polehčujícím faktorem při posuzování nevěry.2-1-0-1-20.3491.589
Kdybych zjistil(a), že je mi nevěrná(ý), už bych jí (mu) nedokázal(a) důvěřovat. vs. Důvěru lze obnovit i po prožité nevěře.2-1-0-1-2-0.3621.734
Už nikdy nebude manželství po nevěře takové jako dřív. vs. Manželství může bý po nevěře stejně kvalitní jako dřív.2-1-0-1-2-0.5521.657
Když je mi nevěrná(ý), znamená to, že mě nemiluje. vs. Je možné milovat partnera, ale přitom ho podvést.2-1-0-1-20.5291.615
V každém manželství je alespoň jeden alespoň jednou nevěrný. vs. Existují úplně věrná manželství.2-1-0-1-20.8551.797
Věrnost je v manželství spíše výjimkou. vs. Věrnost je v manželství spíše pravidlem.2-1-0-1-2-0.1471.221
Každá nevěra je škodlivá. vs. Někdy může nevěra vztahu prospět.2-1-0-1-2-0.1211.84
Nevěra mě láká, ale bojuji s tím. vs. Nikdy jsem nebyl(a) v pokušení být nevěrný(á)2-1-0-1-20.191.693
Nevěře nikdy nepodlehnu. vs. Je možné, že budu někdy nevěrný(á).2-1-0-1-20.161.678
Lepší je k nevěře se vždycky přiznat. vs. Vhodnější je o nevěře mlčet.2-1-0-1-20.6671.693
Nevím, jak bych se se zjištěnou nevěrou vyrovnal(a). vs. Mám představu, jak bych se vypořádal(a) se zjištěnou nevěrou.2-1-0-1-2-0.3822.034
Po nevěře bych se cítil(a) provinile. vs. Necítil(a) bych se provinile, kdybych byl(a) nevěrný(á).2-1-0-1-2-1.3231.136
Nevěru je možné utajit, a to i dlouhodobě. vs. Nevěra nakonec vždycky vyplave na povrch.2-1-0-1-2-0.1252.211
U muže je nevěra více omluvitelná /přirozená než u ženy. vs. Nevěra není omluvitelnější ani u jednoho pohlaví.2-1-0-1-21.0891.548
Kdo nevěru odsuzuje, je sám věrný. vs. Ne každý, kdo nevěru odsuzuje, je věrný.2-1-0-1-21.211.047
Věrní jsou lidé jenom proto, že nemají příležitost k nevěře. vs. Lidé jsou věrní kvůli svým morálním zásadám.2-1-0-1-21.0630.972
Nevěra by měla být ze zákona trestná. vs. Je rozumné, že nevěra není právně trestná.2-1-0-1-21.2631.034
Vlastní nevěra je více omluvitelná než nevěra partnera. vs. Vlastní nevěra není omluvitelnější než nevěra partnera.2-1-0-1-21.3451.127
Věrnost je jednou z nejdůležitějších hodnot pro vztah. vs. Věrnost není nijak zásadně důležitá či nezbytná pro vztah.2-1-0-1-2-1.3620.716
Spíše odpustím fyzickou nevěru než zamilování partnera. vs. Spíše odpustím zamilování partnera než fyzickou nevěru.2-1-0-1-2-0.821.343
Nevěrný partner má méně zodpovědný přístup k manželství. vs. Nevěrný partner má stejně zodpovědný přístup k manželství.2-1-0-1-2-0.5881.325
Nevěra je nezodpovědnější, když má podvádějící dítě/děti. vs. Nevěra je stejná bez ohledu na to, jestli má nebo nemá podvádějící dítě/děti.2-1-0-1-2-0.042.471
Snažil(a) bych se omluvit si svou nevěru sám/sama před sebou. vs. Neměla bych potřebu svou nevěru si sám/sama před sebou nijak omlouvat.2-1-0-1-2-0.2571.674
Pokud mě manžel(ka) svým chováním nepřímo „donutí“ k nevěře (když máme problémy), nesu menší vinu - může si za to sama/sám. vs. Má nevěra není více odpustitelná, ani když mi vadí manželčino/manželovo chování (když máme problémy).2-1-0-1-20.6141.623

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

10. Zaškrtněte, jaké formy chování k jiné ženě / muži byste odpustila / odpustil?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
flirtování39579,8 %79,8 %  
erotické fantazie29960,4 %60,4 %  
dotýkání se přes oblečení (ne na intimních partiích)19840 %40 %  
pozvání na schůzku16733,74 %33,74 %  
líbání12725,66 %25,66 %  
virtuální vztah11924,04 %24,04 %  
virtuální erotické flirtování 11623,43 %23,43 %  
pohlavní styk v opilosti10922,02 %22,02 %  
dotýkání se přes oblečení na intimních partiích6412,93 %12,93 %  
dotýkání se nahého těla (bez pohlavního styku)5310,71 %10,71 %  
sex s prostitutkou / gigolem5110,3 %10,3 %  
pohlavní styk479,49 %9,49 %  
orální sex459,09 %9,09 %  
zamilovanost367,27 %7,27 %  
anální sex326,46 %6,46 %  
dlouhodobý poměr / vztah102,02 %2,02 %  

Graf

11. Na závěr ještě doplňte tuto větu podle sebe tak, jak uznáte za vhodné: "Myslím si, že nevěra...

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

je začátek konce manželství

.. je indikátor problému ve vztahu. Pokud k ní mám sklon, nemám v pořádku vztah. .. je vlastně "nalezení druhého/jiného" partnera.

...

... často bývá důvodem rozpadu manželství.

... je jednou z věcí, které provází náš život, ale neusnadňuje nám společné soužití.

... je komplikací vztahu, avšak nemusí být jeho zánikem

... je pseudopotřeba vlastnit, která pochází z křesťanství. Člověk přirozeně není monogamní člověk!

... je součástí dnešního života, bohužel!

... je spatna vec, ale nekdy veci vyplynou tak jak by clovek necekal!

... je špatná,ale děje se dnes a denně."

....je čin, který já neschvaluji obecně ale hlavně u sebe!!! Nejtěšší je vždy odpustit sám sobě.

....je omluvitelna, ale zalezi na okolnostech. Pokud si to oba dokazi vyrikat, vztah se da jeste zachranit.

...bývá znakem nespokojenosti ve stávajícím vztahu.

...je dnes více tolerovaná než v minulosti.

...je důkazem toho, že podvádějící ve vztahu není spokojený a hledá něco jiného.

...je přirozená pro obě pohlaví

...je výrazem nemocného vztahu, velkým duchovním útokem.

...je začátek konce partnerského vztahu.

...je záležitostí neupřímnosti, úniku, neochoty nebo neschopnosti řešit problémy v současném vztahu, je v každém případě zradou a sobeckým jednáním.

...má vždycky důvod.

...má vždycky svůj důvod .

...nemá smysl - pokud chci bejt nevernej, oznamim to predem nebo se tim nijak netajim :)

...není důvod k rozchodu/rozvodu, pokud spolu oba dále chtějí být (z lásky) a byla jen jednorázovou (fyzickou) záležitostí. Také by se v tomto případě NIKDY neměla prozradit. Nevěra je jen pro ty, kteří za ni dokážou vzít veškerou odpovědnost a partnerovi neublížit tím, že o mu o ní řeknou. "Nedokážeš-li o tom mlčet kvůli svému svědomí, nebuď nevěrný."

...není nutná.

...patří k životu, někdy jsou hormony silnější než rozum, každopádně vše není omluvitelné.

...se nedá omluvit." U 10 nechci zaškrtnout nic...

...se v životě stát může.

...škodí vzťahu, aj keď je niekedy ospravedlniteľná.

..bez citu - když jde jen o sex - je ostuda nevěrníka. Neudržet na uzdě svoje pudy mi připadá dost nedůstojný.

..člověka na vždy poznamená.

1

a prakticky i jen její reálná možnost nutí partnery více přemýšlet o vzájemné sexualitě.

běžnou součástí soudobé společnosti.

bohuzel existuje.

bohužel, byla, je a bude jako lidstvo samo.

bolí, ale dá se překonat

bude běžná, pokud lidé dále budou tolerovat sobectví a pokrytectví nejen u okolí, ale především také u sebe.

budí v okolí větší pozornost, než si uvědomujeme.

by měla být součástí již vážného a dlouhodobého vztahu.

by mohla byt normalna vec bez toho, aby druha strana trpela, kebyze je nasa spolocnost ina

By neměla být nëni to nic hëzkého, ani příjemného...!

by neměla být u lidí, kteří si důvěřují.

by neměla být všeobecně schvalována, ale zvláště pokud se jedná pouze o "fyzickou" nevěru, tak může prospěšná pro ventilování některých svých tužeb.

by neměla být, ale děje se stále častěji

by neměla být.

by neměla provázet fungující a šťastný vztah

by neměla v žádném manželství existovat.

by neměla ve vztahu být, ale pokud se do vstahu dostane, nemělo by jít o dlouhodobou zamilovanost. Rodina a děti mají být vždy priorita. Vždy je co zlepšovat a na čem pracovat v tom dosavadním vztahu.

by se měla zatloukat.

by ve vztahu neměla být, pokud se lidi milují a rozhodně není snadno omluvitelná

byla a bude přitažlivá pro toho, kdo si svou přitažlivost potřebuje dokazovat..

byla je a bude.

byla, je a bude

byla, je a bude.

byla, je a bude.

byla, je a bude.

byla, je a bude.

byla, je a bude.

byla, je a bude.

byla, je a bude.

byla, je a bude.

byla, je a bude. Nemá smysl dělat, že není.

byla, je a bude. Nevěra je fyzický akt, horší, když se zamiluje. Pokud je to pouze fyzické a ještě ke všemu v "krajním" případě, tak se dá o tom diskutovat.

byla, je a bude. Nic s tím nenaděláme.

byla, je a vždy bude součástí skoro každého vztahu.

celkem přirozená součást života lidí ve vztazích.

do dobrého vztahu nepatří.

do vztahu nepatri a je na vuli a moralnich zasadach kazdeho z nas, aby se s tim vyporadal. Zijeme v monogamni spolecnosti.

do vztahu nepatří.

dokáže vzťah aj zničiť, aj posilniť.

existuje

existuje

hnusná

i v dnešní době nemusí postihovat každý vztah.

jakéhokoliv partnera, ať muže či ženy, jednoznačně hovoří-kopíruje hloubku-stávající úroveň, respektive neúroveň vztahu těch dvou. V kvalitním-hlubokém-vědomě hlubokém vztahu těch dvou není prostor pro nevěru !!!!! Jsou přeci naplnění sami sebou !!! Jeden druhým !!! A to buď je, anebo není. A když to není, tak je jen otázka času, kdy jeden z těch dvou začne hledat """naplnění""" jakéhokoliv charakteru jinde. Ať citového, nebo fyzického. Ať duši nebo tělo. Proto otázky v dotazníku alespoň pro mne nejsou jednoznačné. Platí Pravda, že VŠECHNO SE VŠÍM SOUVISÍ. Jak můžu odpustit nevěru, když už to vlastně nevěra není??? Když už """vztah""" nefunguje tak jak má, v podstatě už Vztahem není akorát že ti dva si to prostě jen nechtějí pojmenovat nahlas !! A tak začně údajná nevěra. Já to dnes vidím tak, že už to nevěra není. Je to pojmenování vztahu. A finíto.

je 'disguisting'

je a bude

je a bude.

je a bude.

je a vždycky bude, něvěrný je každý a kdo ne, tak lže :)

je bagr

je bezna, sama jsem jiz nekolikrat byla neverna a vim,ze vzdycky to bylo protoze sme meli problemy, nebo sem zjistila,ze i on mi byl neverny,takze sem mela potrebu mu to vratit...

je běžná část života.

je běžná, ale nikoli proto omluvitelná.

je běžná.

je běžný jev, ale velmi nerada bych ji zakusila na vlastní kůži ať jako nevěrnice tak i jako podvedená.

je bohužel lidská.

je bohužel nevyhnutelná, ale až po delší fázi vztahu (např. krize středního věku). Když jsou partneři rovnocení a mají vztah založený na přátelství a pochopení, dá se jednorázová nevěra zvládnout.

je bohužel součástí našeho života ale podle mě to není nic tragického. Prostě ji máme jako lidé v povaze.

je bohužel součástí našeho života, ať chceme nebo ne.

je bohužel součástí života, naštěstí ne mého. Doufám

je bohužel součástí života.

je bohužel součástí života. Citově vyzrálý člověk se dopouští něvěry méně než nevyzrálý.

je boj.

je brána jako něco, co musí z naší společnosti vymizet, i když to není možné.

je bude byla - a záleží na každém z nás jak k ní přistoupí....

je casta a kazdy se s tim setkal

je častá

je častá.

je častější u mužů.

je častou součástí vztahů

je častý jev

je dnes bohužel běžná věc.

je dnes na každém kroku...

je dnes součástí životního stylu spousty lidí.

je docelaq normální věc a někdy napomáhá vstahu

je dôsledkom niečoho , čo vo vzťahu nefunguje. Záleží aj do charakteru a osobnosti oboch partnerov.

je důkazem toho, že partner něco hledá někde jinde, co i třeba ve funkčním vztahu nemá. případně to může být jen "úlet".

je evoluční strategie. Zvířata to dělají taky, ale to není důvod, abych ji podporovala :-)

je fuj.

je hnus

je hnus

je hnus a dělají to lidé,kteří si neváží svých partnerů i když je doopravdy milují

je hnusná

je hnusná

je hnusná a neodpustitelná

je hnusná, podlá a zničí vše krásné, co ve vztahu je.

je hřích

je hřích a jako s takovým by se s ním mělo nakládat.

je chtíč který by měl se naučit každý ovládat.Pokud máte vztah založený na důvěře,pochopení,když jeden druhého miluje,projdete dobrým i zlým,váš vztah vše posiluje,určitě není důvod k nevěře.

je chybou obou partnerů, ale přeci když žena nedovolí muž nic nezmůže.

je jak silné svědění se zákazem poškrabat se.

je jako přecházení na červenou. Všichni ví, že se to nemá a mnozí to dělají.

je jeden z největších podrazů, které může člověk partnerovi udělat.

je jednou z vůbec nejškodlivějších věcí, která se může ve vztahu přihodit a že obvykle (dříve či později) končí rozpadem vztahu.

je jednoznačně škodlivá, ohrožuje důvěru mezi partnery a vnáší do vztahu prvky, které ho mohou náledně rozložit.

je jen slovo a také velká masáž společenská i mediální. Ať si každý žije dle své intuice a svých nejlepších představ o sobě samém. A především v duchu "nečiň jiným to, co nechceš aby bylo činěno tobě".

je jen těžko akceptovatelná.

je jinak chápána i "páchána" u muže a ženy.

je kombinací důsledků domácího prostředí a vhodných příležitostí...

je konec toho,čemu se říká láska.

je lidská

je lidská

je mnohými považována za normální a ospravedlnitelnou - ne však mnou."

je moje záležitost a pokud chci udržet vztah a neublížit partnerovi, nic mu neřeknu a co nejrychleji ji ukončím.

je morálně špatně.

je možným výsledkem situace ve vztahu.

je na jednu stranu přirozená,ale ničí nejen vztahy.

JE NA NIC

je na prd...

je na světě odjakživa

je nebezpečná

je něco, co bude vždy existovat, protože lidé jsou ze své podstaty nespokojení a mají tendenci hledat dokonalého partnera.

je něco, co může zničit vztah

je něco, co se po 30 letech manželství nedá odpustit ! Mám skvělého muže. A pořád ho miluji. PS: Otázka číslo 10. se nedá zodpovědět, když mám svého manžela i po 30 letech pořád stejně ráda.

je nefér vůči partnerovi a většinou s ní člověk víc ztratí, než získá.

je nefér vůči současnému partnerovi, popřípadě i dětem. Jde o nezodpovědné chování a hraní si s ohněm ve všech směrech.

je největší chyba, kterou může člověk ve vztahu udělat.

Je největší podraz, jakého se kdo ve vztahu může dopustit. Navíc v očích partnera to znamená jisté ponížení a na cti utrhání.

je nemoc naší doby.

je nemocí současné doby.

je nemorální ale chyba je vždy na obou stranách..

je nemoralni prasarna a vlastnost slabich lidi

je neodpustitelná

je neodpustitelná

je neodpustitelná.

je neomluvitelná a neměla by se odpouštět.

je nespravna

je neškodná, když není častá, je dobře utajená a nefiguruje v ní větší láska než ve vztahu s partnerem.

je neúcta k partnerovi

je nevěrná.

je nevhodná.

je nezdrava jak pro dusi tak pro telo.

je normální

je normální součástí chování monogamní společnosti

je nyní v mém okolí více rozsáhlá a nelíbí se mi to.

je občas zdravá.

je oblíbeným tématem pro vyvolání problémů ve vztahu.

je odporná a bolestivá a podlá záležitost.

je odporná a nepřinese na závěr stejně nic dobrého.

je odpustitelná

je odpustitelná za určitých okolností.

je odpustitelna, pokud se nejedna o staly vstah s osobou podvadenou, nebo pokud se do ni parter nezamiluje.

je odpustitelná.

je odrazem nejistoty nebo momentální slabosti v případě, že k ní dojde jen jednou a je velkým pokušením.

je omluvitelná a nemusí za každou cenu znamenat konec vztahu.

Je opravdu hnus, ale dá se odpustit.

je podceňovaná, hrozně ubližuje vztahu

je podvedení partnera

je ponižující pro podvedeného partnera.

je pověra :-)

je prejav problemu vo vztahu.

je prirozena vec podminena psychologickymi a socialnimi faktory.

je pro dnesni dobu celkem typicka

je pro každého jen fyzická potřeba.. Je to v případě kdy s partnerem nemáme tolik sexu či máme každý jiné sexuální představy.

je pro kvalitní vztah podmínkou. Pokud se tedy dva lidé předem nedomluví na otevřeném partnerství.

je pro mě neodpustitelná věc

je pro vztah mezi partnery vždy velký zásah do vzájemné důvěry,lásky,tolerance a soužití.

je problém, ale ne konec světa.

je problém, který se dá v partnerství řešit a neměla by vést k rychlým soudům o ukončení vztahu.

je projev nudy v životě. Když má člověk plnohodnotný život a ne denní rutinu, není potřeba si nevěrou spestřovat život.

je projevem nedostatečné blízkosti partnerů.

je projevem nezodpovědnosti.

je příliš častý jev. Následky nesou hlavně dětí z rodin, kde se nevěra vyskytuje.

je příliš složité téma, než na vyplnění pouhého dotazníku - téměř vždy záleží na čistě konkrétní situaci a pak se teprve může soudit zda byla/je/bude špatná.

je přípustná u mé partnerky jen v případě, neohrožuje-li moje nároky na vztah a očekávání od něj a je přede mnou dokonale utajená, tak abych o ní neměl potuchy. Ne však že bych toužil být parohatým ;o)

je příznačná pro lidi, jejichž citový život je spíše povrchní."

je s rostoucí délkou vztahu pravděpodobnější

je selhání

je sice součástí našeho života, ale nikdo nechce, aby byla součástí jeho života.

je skutečnost, které se nedá nijak zabránit.

je slabost

je slabost, nízké sebeovládání a nedostatek vůle.

je smutná. Ale někdy ji u jiných "chápu.

je snadná.

je součástí lidského života. Vždyť chybama se člověk učí

je součástí našeho života

je součástí partnerského života, alespoň ve formě fantazií a svodů. Jde o přístup páru k nevěře.

je součástí velkého počtu manželství

je součástí života, a v osobním smyslu pak individuální záležitostí jednotlivce.

je součástí života.

je součástí života.

je spíše špatná , ale existují mnohem horší věci v rámci mezilidských vztahů. Lze ji rozhodně odpustit a hodit to za hlavu.

je společensky až příliš tolerována.

je stejně stará jako lidstvo

je strašná, ale všecko se dá odpustit, když je snaha z obou stran (no, vlastně i když není)

je svinstvo!

je svinstvo.

je špatná

je špatná

je špatná

je špatná

je špatná

je špatná

je špatná

je špatná

je špatná ale odpustitelná

je špatná v každém případě, ale je třeb hledat její příčiny

je špatná věc

je špatná věc, škodí manželům i okolí...

je špatná, ale bohužel existující skutečnost.

je špatná, ale sexuální pud (u nás-mužů) je opravdu silný.

je špatná, neodpustitelná a může zcela zničit, jinak fungující vztah.

je špatná,ale může se to stát.

je špatná.

je špatná.

je špatná.

je špatná.

je špatná.

Je špatná.

je špatná. nemyslím, že může vztahu prospět a není omluvitelná omamnýmí látkami apod. prospět by mohla jedině tím, kdyby bylo nevěrnému partnerovi odpuštěno a ten si potom více vážil svého věrného partnera. jestli to tak funguje ve skutečnosti, to nevím.

je taková fáze vztahu, kdy se partneři o sebe už moc nezajímají.

je to nejhorsi, co muze clovek druhemu udelat.

je to, co bych nikdy nechtěl zažít.

je ubohá...

je událost, která příjde dříve, než se nadějeme. Není důležité, kdo z patrnerů byl nevěrný, ale jaký k tomu měl důvod. Lidské skutky vždy následují z nějaké pohnutky a příčiny.

je urcita evolucni adaptivni strategie ktera ma svoji funkci v ramci reproduktivnich strategii obou pohlavi - jak muz tak zena z ni ziskavaji benefity. u cloveka ji ale povazji za nemoralni.

je úžasná pro toho, kdo ji páchá a bolestná pro toho kdo je podveden.

je v dnešní době až příliš častým jevem.

je v dnešní době bohužel velice častá.

je v dnešní době velice častá

je v dnešní společnosti běžná. Často není považovaná za nic negativního.

je v dnešním světě běžná.

je v této době celkem běžnou věcí.

je v určité situaci možná, ale těžko říct, zda odpustitelná, jak tím druhým, tak i sebou samým.

je ve své podstatě špatná, nicméně nikdy nelze vyloučit, že k ní nemůže dojít.

je ve světě běžná.

je věc, která komplikuje vztahy

je velice špatná pro každý vztah a znamená většinou jeho rozpad.

je velký problém ve vztahu a přeji každému aby se s ní nesetkal

je velmi nebezpečná.

je velmi rozšířená.

je velmi špatná a ničí důvěru ve vztahu.

je většinou konec vztahu

je víceméně přirozená s ohledem na to, že 90 % živočichů žije polygamním způsobem života, včetně mnoha odlišných kultur - morální aspekt je dán výchovou a prostředím, jestli je nevěra přípustná, či nikoli, záleží tedy čistě a pouze na prostředí, kde jedinec vyrůstal. S věrností se člověk nerodí, k věrnosti je vychováván...

je vyústěním nedostatečné komunikace partnerů, což vede k problémům ve vztahu až k nevěře.

je vyvrcholením nespokojenosti v daném vztahu

je vždy projevem nějakého problému.

je vždycky projevem zoufalství. Buď zoufalství toho nevěrného pramenící z nepovedeného vztahu, který ho neuspokojuje, nebo zoufalství spočívajícího v povaze toho nevěrného (nedokáže být věrný partnerovi, se kterým nemá žádný problém a je s ním spokojený). Bohužel je to jev v dnešní době běžný....

je za určitých okolností pochopitelná a nemusí nutně znamenat konec vztahu. Může být důsledkem neřešených problémů.

je za určitých situací akceptovaltelná, ale obecně s ní nesouhlasím.

je zabiják vztahu.

je zabijákem vztahu.

je začátek konce vztahu.

je začátek konce vztahu. Jen opravdu silní jedinci mají šanci ji ustát.

je začátek konce.

je začátkem ke konci vztahu

je zajímavé téma.

je záležitost, která se objeví alespoň jednou za dlouhou dobu nejspíš téměř v každěm dlouholetém vztahu. Je to něco, co může způsobit rozchod dvou bezdětných lidí. Ale pokud si lidé slíbí, že spolu budou celý život, stanou se manželi nebo dokonce mají spolu děti, je od nich malicherné odloučit se kvůli jednomu klopýtnutí.

je zásadní narušení vztahu a nejsem si zcela jistá, jestli bych ji dokázala zcela odpustit

je zástupný problém.

je závislá podle toho, jaký je vztah mezi partnery - jak pevné je mezi nimi pouto (čím silnější,tím větší bolest při zjištění nevěry) a zároveň jak dlouhý je vztah mezi partnery. Chybí mi zde rozdělení a způsob nevěry... :-)

je zbytečná pokud k tomu není důvod

je zhoubou dnešních manželství

je zhoubou vztahu

je zlá, ale lidská vlastnost

je zlá,do vztahu nepatří.

je zlo

je známkou nějaké chyby ve vztahu. ten kdo je vztahu a s partnerem nemá pro neveru dovůd.

je známkou patologie vztahu.

je zoufalý čin ke snaze něco změnit

je zrada

je zrada vztahu a partnera

je zrada.

je zvláštní věc. Mám sklony být nevěrná, ale zároveň vím, že to za ten velký problém v dlouhodobém vztahu nestojí (mám vyzkoušeno:-(

je, ač se to všichni snaží všemožně omlouvat, v dnešním světě naprosto běžná a z hlediska většiny jedinců normální,

je, byla a bude, ale musí se s ní bojovat

je,bude a je na každém jak k tomu přistupuje a s jakým svědomím

jedna z neřestí,která narušuje partnerské soužití.

jednoho láká, druhého bolí

kazí vztahy

každého jednou potká.

kk

krásný vztah zničí a těžko nebo vůbec se nedá obnovit.

která je jednorázová, by se neměla přiznávat a na druhou stranu se dá odpustit.

likviduje manželství. Podívejme se,kolik párů se ročně rozvádí.

má mnoho podob a mnoho příčin. Je těžké generalizovat.

má na vztah velkou moc. Může ho posílit, ale i zničit.

mě nikdy nepotká, a že otázku č. 10. nikdy nebudu muset řešit

METLA LIDSTVA :)

mezi dva milujici se lidi proste nepatri.

mezi partnery-manzeli se rozrusta

mor dnešní doby.

musí bejt

muze vztah okorenit nemusi byt nutne na skodu ale po nicem nepatrat, nesnazit se zbavit vlastni viny priznanim. nevera muze byt v poradku, pokud se to partner nedozvi. Kdyz nevera tak delat tak, abychom partnerovi neublizovali

může být akceptovatelná, ale ne dlouhodobá

může být i když druhého partnera milujute.

může být příjemná, ale přináší nepříjemnosti.

může být únik z nefungujícího vztahu

může celkovou míru štěstí všech dotčených lidí snižovat i zvyšovat, záleží to na situaci a nejde to zobecňovat.

může hodně narušit partnerský vztah.

může mít dalekosáhlé důsledky, přesahující vztah mezi "těmi dvěma" hluboko do jejich vlastních rodin, do přátelství s ostatními lidmi, do zaměstnání, do nazírání na sebe sama.... Nikdo by si neměl dovolit tohle všechno kvůli vlastnímu sobectví riskovat.

může někdy vztahu prospět, pokud je jednorázová a neplánovaná

může pokazit vztah.

může přijít ze strany obou partnerů, ale také nikdy nemusí :-)

může vztahu prospět.

Myslim si, nevera je a vzdy a bude.Nevera odrazi stav vztahu partnerske dvojice .

Myslím si, že nevěra je metla vztahu.

Myslím si, že nevěra je neodpustitelná za všech okolností !!!!!!!!!!

Myslím si, že nevěra je pro vztah většinou zhoubná, ale není neodpustitelná. Větší problém bych viděla v tom, že se na ni dá dost těžko zapomenout a silně podkopává důvěru, a tím pádem i lásku k partnerovi.

Myslím si, že nevěra je selháním, které je však v naší společnosti vcelku běžné.

Myslím si, že nevěra je stínem společnosti a doprovází celou existenci člověka.

Myslím si, že nevěra je určitý fenomén na který dnes nahlížím naprosto jinak, jelikož jsem nevěru nedávno zjistila a odpouštím něco, co jsem si myslela, že nikdy neodpustím. Také mám pocit, že za něvěru by mělo být minimálně dva roky vězení:) V podstatě jsem si uvědomila, že sice jsou objektivně mnohem horší věci než je nevěra, ale subjektivně je to rozhodně to nejhorší neštěstí, které jsem zažila.

Myslím si, že nevěra je všude kolem nás a najít člověka, který má morální hodnoty ohledně nevěry, je velmi těžké.

Myslím si, že nevěra je způsob, jak tomu druhému škaredě ublížit. Proto by jsme se měli chovat tak, jak chceme, aby se choval i náš parner, tedy neflirtovat a nepodvádět se!

Myslím si, že nevěra nemusí být vždy závažným problémem, který položí základy vztahu. Mnohdy není páchána z důvodu vyprchání lásky ve vztahu, ale z mnoha jiných okolností.

Myslím si, že nevěra není nic za co by se mělo odsuzovat, je to přirozené.

Myslím si, že nevěra neznamená konec vztahu.

Myslím si, že nevěřa neznamená přestat druhého milovat.

Myslím že utajovaná nevěra nemůže ničemu prospět. S partnerkou více než rok pravidelně jezdíme na swingers párty či si užíváme s našimi sexuálními přáteli a našemu vztahu to nijak neuškodilo. Spíše naopak, Důvěra v toho druhého narostla, jelikož nemáme důvod si zahýbat za zády.

nabourává vztah

naruší důvěru v každém vztahu, ale pokud mají OBA zájem na zachování vztahu, lze ji odpustit (což ovšem neznamená zapomenout...).

naruší náš vztah, je pro vztah nebezpečná,ale za jistých okolností se dá odpustit.

naruší vzájemnou důvěru.

naruší vztah, důvěru, zraní partnera

narušuje vzájemný vztah a důvěru

navíc závisí i na toleranci a fungování každého vztahu.

neexistuje v harmonickem manzelstvi plnem porozumneni a tolerance z obou stran.

nechutná a neměla by být tak častá jako je v dnešní době.

neí správná.

nekdy je na skodu nekdy muze utuzit vztah.

někomu ublíží

nemá místo v manželství.

nemá smysl."

nemá v pevném manželství ani v partnerství místo.

nemá ve vyrovnaném vztahu co dělat

nema ve vztahu sve misto

neměla by být součástí vztahu. Kdybych byla ve vztahu spokojená, tak bych nikdy nebyla nevěrná.

nemusí být pravidlem v každém vztahu

nemusi byt spatna

nemusí znamenat konec vztahu, v životě se stávají daleko horší věci.

nemusí znamenat rozpad vztahu (záleží na okolnostech).

nemůže být u všech stejně definovaná

není až tak strašná,pokud si to ti dva poté vysvětlí,proč k tomu došlo. Je možné že pak zjistí,že není chyby jen na straně nevěrníka.

není běžná

neni dobra pro dlouhodoby vztah

není dobrá pro žádný vztah, protože i z jedné nevěry může vzniknout dlouhodobý vztak vedoucí k zamilování a opuštění partnera.

není dobrá v jakémkoli vztahu, sama se budu snažit nevěry nedopustit.

není dobrá věc.

není dobrá.

není jednoduchá věc, ale soubor vnitřních pohnutek a vnějších příležitostí

není jednoznačně špatná, v některých případech může vztahu prospět, vždy ale záleží na nátuře a přirozenosti zainteresovaných, zejména pak ale na jejich společné domluvě, respektu a úctě.

není morální, ale každý, i ten s vysokými morálními kvalitami, se jí může dopustit.

není nakažlivá

není největší katastrofa na světě, ale zažít bych ji nechtěla, a to ani z mé, ani z partnerovi strany. U sebe bych to brala jako selhání a u partnera...vlastně také. Mluvím ale o nevěře fyzické. V případě zamilovanosti je to ošemetnější problém, ikdyž díky nějakému chvilkovému poblouznění si občas také člověk lecos uvědomí a vztah s partnerem to někdy "uzdraví". Záleží ale samozřejmě na partnerech a okolnostech.

není neodpustitelná.

není nevyhnutelná.

není nic tak strašného.

není nikdy úplně odpustitelná

není přirozenou součástí vztahu.

není správná, ale v určitých situacích může pomoci v ujasnění si vlastního postoje ke vztahu, ve kterém se právě nacházím.

není tou nejhorší věcí, která může člověka v životě potkat.

nepatri do spokojene a stastne rodiny.

nepatří do vážného vztahu

nevede k ničemu dobrému.

nevěra je v každém ohledu špatná, nepřináší žádná pozitiva, bohužel v dnešní době je na denním pořádku.

nevím

nevím

nevím

nevím co

ničí důvěru

ničí důvěru v druhého.

ničí důvěru.

niči vztah

ničí vztahy, ale někdy k ní můžeme být lákáni vidinou blažené zamilovanosti, která je pomíjivá

ničí vztahy.

ničí vztahy.

nikomu neprospěje a jen boří vztahy.

od partnera bolí.

ošklivá

ovlivní vztah dvou lidí

patří k životu

patří k životu

patří nk životu od jakživa...

pokud žena/muž něco postrádá u partnera. Půjde hledat někam jinam.

poškodí manželství.

poznamená vztah navždy!

pro vztah nebezpečná, ale je otázkou zda monogamní vztah není jen sociálním konstruktem západní společnosti

provází lidstvo a nikdy se nevymýtí.

příčinnou vzrůstu počtu pohlavních nemocí a rozpadu partnerských vztahů.

přichází úměrně délce a hloubce vztahu

přichází, když si lidé zevšední, nestarají se o sebe, poznají se, jací dopravdy jsou, nemají snahu na vztahu pracovat a zlenivý. Nevěra je bohužel přirozená a přestože ji neuznávám, jen málokomu se vyhne.

rozbije nakonec vztah a kdo to udělá jednou, udělá to znovu...

rozbíjí důvěru partnera.

rozhodně vztahu nic nepřináší, spíše naopak. Je znakem toho, že všechno není ve vztahu úplně ok, ale neznamená, že by se vztah nemohl dál rozvíjet, i nevěra se dá překonat.

říká o vztahu, že není v pořádku.

sa moze stat, ale ak partnera milujete, nikdy to nemoze "prasknut"

sama o sobě není důvodem k ukončení vztahu.

se časem stane naprosto běžnou součástí "vztahu". Obecně žít s jednou osobou po celý život je proti přírodě...

se dá odpustit

se dá odpustit, ale nedá se zapomenout.

se dá odpustit, záleží na okolnostech a postoji obou partnerů k nevěře.

se dá odpustit.

se dá v urcitych pripadech odpustit, zalezi na okolnostech.

se muze stat, ale ne moc casto.

se může někdy stát.

se může přihodit komukoliv, ale považuji ji za důsledek narušeného vztahu k partnerovi (energeticky - vztah dvou lidí je vzájemná výměna energie), jeho nerespektování vzájemné intimity. Ale to už je "vyšší dívčí". Z přírodního a pudového hlediska je to asi poměrně přirozené.

se může přihodit.

se může stát kdykoli komukoli

se může stát, ale neměla by se provalit. Zatloukat, zatloukat, zatloukat.

Se může stát,ale zaleží jestli je to nevěra jednorázová a nebo dlouhodobý i několikaletý vztah,potom je v tom láska,společné zážitky,sex a to už je komplikované

se nedá posuzovat paušálně. Záleží na morálce a situaci (obojí považuji za proměnnou).

se nedá zapomenout a vždy ovlivní vztah partnerů

se někdy dá odpustit.

se neslučuje s fungujícím vztahem...

se občas může přihodit v každém vztahu, bez ohledu na jeho kvalitu.

se pro jednou, dá odpustit

se prostě může stát, ale já jsem nikdy nepodvedla.

se přeceňuje

se přeceňuje, myslím, že muž není od přírody monogamní a celoživotní věrnost pro něho znamená celoživotní přemáhání

se stává

se stává v současnosti ve společnosti téměř normální a normou a je tak prezentována ve mediích, filmech.

se stává, ačkoli by neměl

se stává.

se trochu nafukuje

se u každého dlouhodobého vztahu objeví a záleží, jestli se naplní, či nikoliv.

se zbytečně nafukuje

souvisí s lidskou slabostí a je tedy bohužel za určitých okolností vždycky možná.

strašně ublíží.

svědčí o tom, že není něco v pořádku. Buď s párem, nebo oním jednotlivcem.

škodí vztahu

škodlivá a nemělo by k ní dojít.

tu byla vždycky, ale v minulosti byla buď nezjistitelná anebo tolerována.

tu byla, je a bude. Je dána přirozenými potřebami člověka. Do upřímného vztahu ale v žádném případě nepatří. Každý z partnerů by si měl dát pozor, aby se nevěry nedopustil. Pokud vztah nefunguje, je lepší ho ukončit domluvou a pak případně hledat jiného partnera.

tu je a vždycky bude.

tu vždycky bude, dokud bude fungovat současný model partnerství.

u partnera představu problém pro mnoho lidí především kvůli vlastnímu nízkému sebevědomí a vysoké závislosti na aktuálním partnerském vztahu.

ubližuje oběma partnerům.

ubližuje.

udělá ve vztahu trhliny, které už se úplně nikdy neztratí...

ukazuje na dlouhodobé problémy ve vztahu.

umělý konstrukt, odvozený od umělého konstruktu "věrnosti"

ve většině případů ničí vztah a ublíží druhým.

ve zdravém vztahu nemá co dělat.

velmi ubližuje.

všudypřítomná!

vychází z dnešního pohledu na svět, chybí opravdová láska."

vzniká pokud vztah nefunguje.

vztah ubíjí, neprospívá, ten druhý většinou příjde o iluze a ztrácí důvěru k tomu druhému.

vztahu rozhodně neprospívá.

vždy byla, je a bude.

vždy ovlivní manželství, a to většinou k špatnému.

vždy ovlivní život nejen nevěrným ale i všem jejich nejbližším

vždy škodí vztahu a každý by si ji měl dobře rozmyslet.

vždy vztah negativně poznamená i v případě, kdy podvedený uzná svůj díl viny. Důvěra mezi partnery je velmi důležitá a přitom křehká a každé narušení ji činí ještě křehčejší a zranitelnější

vždy zasáhne do vztahu negativně.

vždycky byla a bude, jen se dnes o ní více mluví.

x

xxx

zásadním způsoben ovlivnit vztah dvou lidí a je těžké jí za celý život nepodlehnout.

ze světa nikdy nezmizí

zhouba lidstva

zkazí vztah.

značí problém ve vztahu

značí, že je ve vztahu něco špatně

znamená konec vztahu P.S. otázka 10 - chybí mi kolonka žádné

znamená, že nejsme ve vztahu šťastni.

zničí dřív nebo později,každý vztah!

zničí důvěru.

zničí každý vztah

zničila spoustu mnželství, vztahů

způsobuje bolest.

způsobuje mnoho zla

žádnému vztahu neprospěje

že nevěru by si měl zkusit každý. Pro další vztahy se pak sám rozhodne, jestli mu to v dalším (případně stejném) vztahu stojí za to.

12. Doplňte tuto větu podle sebe tak, jak uznáte za vhodné: "Kdyby mi byl partner nevěrný,…

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

kvůli dětem ho neopustím

tak by mi zlomil srdce a ztratil důvěru.

tak ho vykastruju

, byla bych smutná, ale pak bych se pokusila zjistit, co za jeho nevěrou stálo.

, tak ať si to užije, ale dbá na zdravotní stránku věci. Jen hlavně ať nemá tu potřebu mi tuto skutečnost sdělovat. Nestojím o to.

, tak jdu od toho.

, zajímaly by mě okolnosti.

.. a našel si tím pádem "novou partnerku", tak bych se rozvedla a možná hledala jiného partnera.

.. tak bych to velmi těžce nesl. Nedovedu předjímat svou reakci.

...

... asi bych se s tím nedokázala vyrovnat, ale hledala bych především příčiny nevěry.

... nesl bych to těžce.

... pokud by to bylo v současné době (tj. náš vztah funguje a partner je pro mě důležitý), chtěla bych to překonat a s partnerem i nadále zůstat

... snazila bych se s nim o tom promluvit. Pak by se videlo.

... tak už bych mu nikdy nemohla plně důvěřovat."

... to by mě dost naštval!..

..., chtěla bych vědět proč.

..."zlomilo by mi to srdce".

...asi by mě to natolik ranilo, že bych mu nedokázala odpustit. Ale ještě nikdy jsem se v takové situaci neocitla, takže ve skutečnosti nevím, jak bych se zachovala.

...bohužel, to si nedokážu představit.

...budu velmi zraněná, ale pokud by to byl jen "úlet", chtěla bych vztah zachránit.

...hodně by mě to bolelo.

...kdyby mi byl nevěrný, ale nezamiloval se, nechtěl mě opustit, snažil by se věc napravit, dala bych mu šanci..vždy bych ale pátrala a vyžadovala po parterovi vysvětlení - co ho k tomu vedlo, co mu na našem vztahu vadí, co podle něj nefunguje..

...nechci se to dozvědět.

...pátrala bych po důvodech a snažila se pojmout celou situaci jako příležitost ke změně (zlepšení vztahu, odstranění toho, co partnerovi nevyhovuje)

...skončil by u mě."

...tak si s ním o tom promluvím

...už bych mu nikdy nedůvěřovala jako předtím

...vyhodil by som ho z domu.

...využila bych všech možností duchovního boje k jeho záchraně. Manželství a " bytí jedním tělem" není jen o příjemných situacích , smíchu a pohodlí. Výrazem skutečné lásky je to, že neopomíjíme spásu druhého.

...za daných okolností bych jí asi odpustil.

..dokázala bych odpustit, záleželo by na okolnostech. Někdy může i taková skutečnost vztah posílit.

..nesla bych to zle, ale dokázala bych se s tím v nějakých případech i srovnat.

(opakovaně) opustím ho.

1

a já se to dozvěděla, vztah bych ukončila.

a litoval toho, tak mu odpustím a nebudu mu to připomínat.

a nebylo to jen na jednu noc, rozešla bych se s ním

a neměli bychom děti, tak bych se s ním rozešla. Kdyby jsme už děti měli, tak nevím..., ale vztah by nám to jistě negativně poznamenalo.

a přiznal se, že to bylo jednou a nebude se to opakovat, snažila bych se mu odpustit

a to, v této době začínajícího vztahu mladých lidí, rozhodně bych se s ním rozešla.

aniž bych o tom věděl, pravděpodobně by to vedlo k rozchodu.

asi by přestával být mým partnerem

asi bych byla v depresi.

asi bych dokázala odpustit, ale nikdy bych na to nezapomněla a už bych mu nedokázala plně důvěřovat, což by vedlo ke konci vztahu.

asi bych jí odpustil.

asi bych mu nedokázala odpustit.

asi bych mu to nedokázala odpustit.

asi bych mu to neodpustila. I když asi opravdu záleží na okolnosti. Některé ženy umí bohužel muže vyprovokovat a svést. Ale je těžké řici, že bych neodpustila nebo odpustila, to si myslím teď, ale kdybych v té situaci opravdu někdy byla, a doufám že ne, tak se můžu chovat úplně jinak, než si myslím teoreticky.

asi bych mu to odpustila, ale už bych mu nikdy nemohla důvěřovat.

asi bych poté měla problém mu důvěřovat.

asi bych se naštval.

asi bych se především snažila zjistit příčinu.

Asi bych se psychycky zhroutil.

asi bych se s ním rozešel.

asi bych se s tím těžko vyrovnávala.

asi bych si vyplakala oči ..

asi bych to nedokázala odpustit

asi něco není v pořádku v našem vztahu.

bolelí to

bolelo by mě to,těžko bych odpouštěl a dlouho by se to hojilo,přesto bych věřil v uzdravení a odpuštění.

bolelo by mě to.

bude to pro mne velká zkouška.

Budu se opakovat. Rozhodně bych se trápila myšlenkou, jestli je to "moje chyba". V hodně vztazích se ale partnerka může přetrhnout a někdy je to spíše na škodu. S mužskými se to musí "umět", ale stejně neexistuje záruka. Když bde mít "potřebu někde jinde", tak to stejně udělá. Ach jo

budu taky

budu v depresi.

budu zuřit, ale odpustím mu to.

bych možná odpustila, ale už bych mu nevěřila a náš vztah by se změnil

bych se snažila zjistit důvod. Pokud by o mě partner ztratil zájem, vztah bych uikončila

byl by beze mně....

byl by konec veškeré důvěry a to by vedlo k rozbití celého vztahu.

byl by to duvod ke zvazeni toho, jestli spolu mame nadale byt

byl by to náš konec

byl by to pro mne obrovský šok, a nemám nejmenší představu, jak bych reagovala a řešila nastalou situaci.

byl by to pro mne signal toho, ze pro nej nase manzelstvi a pratelstvi moc neznamena.

BYL BY TO ŠOK, VÝZVA PŘEHODNOTIT SVŮJ ŽIVOT

byl by to závažný problém

byl bych z toho smutný.

byla by to pro mě asi psychická rána.

byla bych neš\´tastná a snažila bych se to rychle řešit.....

byla bych nešťastná

byla bych nešťastná.

byla bych schopná mu odpustit, ale záleželo by na délce trvání nevěry, osobě, s kterou mě podváděl a na jeho citech - zda mě miluje a byla to chyba nebo zda k té druhé něco cítí...

byla bych smutná, ale časem bych odpustila

byla bych ublížená a zklamaná.

byla bych z toho hodně špatná

byla bych zklamaná

byla bych zklamaná, ale záleželo by na okolnostech

byla bych zklamaná.

byla bych zklamaná.

bylo by pro mne těžké mu to odpustit

bylo by těžké mu znovu 100% věřit.

bylo by těžké mu znovu začít věřit,

bylo by těžké znovu začít

bylo by to hodně těžké...

dalo by se to, za polehčujících okolností, odpustit. Náš vztah by to ovšem poznamenalo.

dlouho bych to rozdejchával.

dokazal bych mu odpustit

dokázala bych mu odpustit v tom případě, že se mi k ní sám přizná.

dokážu si představit, že je neopustím, ale nedokážu zapomenout. Navždy "to tam bude".

dokážu v současné době říci, co bych udělal.

donutí mě to k zamyšlení.

dost by to narušilo náš vzájemný vztah

dostane vypoved s okamzitou platnosti!!!

doufám že se to nikdy nedozvím

doufám, že nebzde

hledala bych příčinu

hodně by mě to ranilo, ale možná bych dokázala odpustit.

hodně by mě to zranilo a hledala bych chybu v sobě.

hodně by mě to zranilo, ale snažila bych se mu odpustit.

hodně by mi to ublížilo

hodně by to bolelo, ale záleželo by zda-li by ve vztahu byli problémy.

hodně bych musela přemýšlet a mluvit s ním o tom

hodně bych o tom přemýšlela.

hrozně bych mu naložil

chcela by som vedieť dôvod nevery. Už by som s ním nemohla byť .

chtěl bych vědět proč

chtěl bych znát příčinu.

chtěla by jsem vědět,proč a za jakých okolností k tomu došlo a podle toho bych řešila situaci,jestli ve vstahu zůstat nebo ho ukončit

chtěla bych o tom vědět, jako o jakémkoli jeho problému. Měla bych potom možnost volby a svobodného rozhodnutí, jestli v páru setrvám nebo ne. Záleží na situačním kontextu, věku a hlavně na trvání nevěry.

chtěla bych s ním důvody nevěry řešit a pokud by svého činu litoval a dále o mne usiloval, snažila bych se s nevěrou vyrovnat. Toto by ale platilo u jednorázové nevěry a ne u opakovaného chování.

chtěla bych se s ním rozejít.

chtela bych to vedet

chtěla bych vedět, co ho k tomu vedlo, jaké byly důvody. Zda si chtěl něco dokázat či zda je v tom něco hlubšího.

chtěla bych vědět, jak důležité pro něj tento vztah stále je, a podle toho bych se zařídila.

chtěla bych, aby mi to řekl

ihned bych ho opustil.

ihned bych se s nim rozešla

je konec

je mozne, ze mu to oplatim. nenecham si srat na hlavu. oko za oko, zub za zub, v tomto pripade.

je to jako by mě zabil.

je to nejen neodpustitelné, ale i podnět k zamyšlení se nad naším vztahem.

je to pro mě konečná vztahu; může pokrčovat dál, ale užto bude jiné.

je to těžký, ale lze se s tím smířit

jednou , tak se dá odpustit ale opakovaně ne .

jen velmi těžko bych se s touto situací vyrovnala.

kdyby byli ryby v .......

Kdyby mi byl partner nevěrný ,snažil bych se najít společné řešení .

Kdyby mi byl partner nevěrný, byla bych velmi nešťastná. Po delší době bych mu pravděpodobně odpustila. Nicméně vztah by byl odhalenou nevěrou poškozen.

Kdyby mi byl partner nevěrný, jistě bych nejprve zjišťovala, co ho k tomu vedlo.

Kdyby mi byl partner nevěrný, musím popřemýšlet proč.

Kdyby mi byl partner nevěrný, náš vztah už by pro mě nikdy nebyl takový jako dřív.

Kdyby mi byl partner nevěrný, nechci o tom vědět.

Kdyby mi byl partner nevěrný, nevím, jak bych se zachovala. Musela bych posoudit tu konkrétní situaci, nejde se o tom vyjádřit obecně..

Kdyby mi byl partner nevěrný, nevyčítala bych mu to.

Kdyby mi byl partner nevěrný, tak vůbec nevím, jak bych se zachovala, záleželo by na okolnostech nevěry.

Kdyby mi byl partner nevěrný.. byl a snažím se odpustit, záleží jak milujete, ale asi kdybych měla nového partnera, tak už při první mini nevěře (flirtování, sms, facebook) bych ho opustila. Je lepší opustit neupřímného partnera než věřit, že se změní.

Kdyby mi partner byl nevěrný, hledal bych chybu nejprve v sobě.

kdyby to bylo jednou.odpustila bych

Kdybych byl partnerovi neverny,snazil bych se neveru zatajit, abych dotycnou nezranil a neztratil

kk

má důvěra by stratila smysl,člověka nevěra velmi raní.Ale záleží jeký důvod i nevěra měla a jestli se dá partnerovi po rozebrání těchto důvodů odpusti či již ne.

měl bych sám menší zábrany.

měl bych se zamyslet, co jsem mu nedokázal poskytnout, co potřeboval a hledal jinde

moc by mě to bolelo...

moc by to bolelo

musel by mě hodně přesvědčovat, že náš vztah bude mít další smysl

musel bych se s tím dlouho vyrovnávat, ale snažil bych se

musela bych překonat prvotní šok. Pokud by byla síla a chuť "problém" řešit, jistě si s odstupem času o tom promluvit, jaký k tomu byl důvod. Jenže takhle zřejmě přemýšlí jen ženská.

musela bych sebrat veškerou sílu, abych mu mohla odpustit

musím si vzít čas na rozmyšlenou.

myslela jsem si, že nedokážu odpustit, ale zkusila jsem to, ale asi nikdy nezapomenu úplně.

myslím, že bychom měli vážný problém v manžeství.

myslím,že už bych s ním nemohla dál žít!

na čas bych od něj odešla a nechala si vše v klidu projít hlavou.

na dlouhou dobu by mě to hluboce ranilo a stálo hodně psychických sil, abych se s tím vyrovnala.

nakonec by to nejspíš vedlo k rozchodu.

nakopu mu hýždě!

nas vztah by byl pri nejmensim naruseny.

nastanou potíže

náš vztah by skončil

nebude už ve vztahu 100 % důvěra."

nedokazal bych mu odpustit

nedokázala bych mu odpustit

nedokázala bych mu odpustit.

nedokázala bych mu už věřit.

nedokazala bych s nim dale byt

nedokážu si představit co bych dělala.

nedokážu si vůbec představit, jak bych se cítila a jak bych reagovala.

nechcem o tom vediet

nechtěla bych to vědět.

nejprve bych zjistila proč se to stalo a teprve potom bych ho soudila a buď mu odpustila nebo ne

nejsem si jistá, jak bych reagovala. Nejspíš bych se snažila vyřešit, proč tak udělal a pak si rozmyslela, jestli mi za to ještě stojí.

nejspíš bychom se rozešli.

nemohla bych mu věřit.

nemůžu vědět, jak bych se skutečně zachovala, když s tím nemám zkušenost.

nenadělám nic pokud bude šťastná tak ať jde už bych jí ale nechtěl nikdy vidět

neodpustila bych mu

neodpustila bych mu...

neodpustím mu to.

neodpustím mu.

nepotřebuji to vědět a je mi to upřímně jedno, pokud mě stále miluje, ať si klidně užívá s kým chce. Vadí mi jen nevěra během prvních let vztahu, později už je to o jiných hodnotách - fyzické zážitky od toho odděluji. Něco jiného je nevěra citová, v takovém případě bych vztah ukončil.

nesla bych to velmi těžce, asi bych byla schopná odpustit, ale nikdy bych nezapomněla.

netuším, co by to s naším vztahem udělalo, jistě by jej to neposílilo!"

nevěřila bych mu

nevím

nevím

nevím co bych dělala

nevím co bych dělala, ale věřím mu takže si nevěru nepřipouštm

nevím co bych dělala. Asi bych se snažila zjistit proč - co se stalo. Jestli je to únavou našeho vztahu, jestli to nemůže být mým chováním - nedávám partnerovi příliš nebo často najevo, že o něj stále stojím, že ho pořád miluji, nebo jsem pro něj přestala být přitažlivá - nejen fyzicky, přestala jsem se o sebe starat, nebo se chovát nepřitažlivě - hádky, "buzerování" apod. Přestala jsem dávat pozor na náš sexuální život - přestalo mě to bavit apod. Potom bych asi zjišťovala dál. Je možné, že se partner prostě a obyčejně zamiloval a se mnou to souviset nemusí....

nevím jak bych se zachovala

nevím jak bych situaci řešila.

nevím jestli bych mu to dokázala odpustit.

nevím, ale jistě by to bylo velmi zraňující a narušilo by to vzájemnou intimitu. Z morálního hlediska to ovšem nepovažuji za zločin.

nevím, co bych dělal.

nevím, co bych dělal.

nevím, co bych dělala

nevím, co bych dělala.

nevím, jak bych se s tím vyrovnala, ale dala bych mu druhou šanci.

nevím, jak bych se zachovala a ani o tom nechci přemýšlet

nevím, jak bych to řešila

nevím, jestli bych mu odpustila, ale určitě bych na to nezapomněla.

nevím,co bych dělala, ale moc by mi to ublížilo.

nezapomenu to."

nikdy bych na to nezapomněla.

nikdy mu to nezapomenu a odejdu

odejdu od něho

odpustil bych

odpustil bych mu

odpustila bych mu, pokud by šlo pouze o sex (jedenkrát) a pokud si jinak rozumíme a máme dobrý vztah.

odpustila bych mu.

odpustila bych mu.

odpustila bych to, pokud by se jednalo o jednorázovou záležitost a nebyl by zamilovaný.

okamžitě bych ukončila vztah

okamžitě se sním rozejdu

oplatila bych mu to

opustila bych ho

opustila bych ho

opustila bych ho

opustila bych ho

opustila bych ho

opustím ho

platí heslo zub za zub

podle dalších okolností bych se snažila manželství udržet, třeba i s pomocí manželské poradny

pokusila bych se najít příčinu.

pokusím se zachránit vztah.

ponesu to daleko těžce než když jsem mu nevěrná já. Záleží na okolnostech nevěry.. Moc ho miluju než na to aby mi to ukončilo vztah pokud by to nebylo pravidlem.

porozhlídla byhc se po novém, který by mi byl věrný. Pokud bych už ale s nevěrným měla rodinu, snažila bych se to překonat a udržet rodinu po hromadě.

Posuzuji svoji aktuální situaci a vždy se k problému stavím čelem, ne zády.

potřebovala bych hodně času na přemýšlení.

pravděpodobně by náš vztah dlouho nevydržel.

pravděpodobně by tím pro mě vztah skončil.

pravděpodobně bych mu to nedokázala odpustit.

pravděpodobně bych ukončil vztah/manželství.

pravděpodobně ho opustím.

promluvili by jsme si o tom.

promluvili bychom si o důvodech, proč k tomu došlo.

přála bych si, abych na to nikdy nepřišla a nevěděl to ani nikdo v mém okolí.

překousla bych to, ale neodpustila a nezapomněla.

přemýšlel bych proč.

přemýšlela bych, kde je chyba.

přemýšlela bych, zda je náš společný život ještě možný.

přestala bych ho milovat.

přestala bych mu plně důvěřovat

ptala bych se na důvody.

ráda bych řekla, že bych dokázala lehkou nevěru odpustit. Ale zkušenost s tím zatím nemám. zezačátku by to bylo jistě hodně špatné, asi bych byla více paranoidní než obvykle. záleželo by na souvislostech. a možná bych si to v afektu vyřikala i s potenciální slečnou : )

radši bych to nevěděla

ranilo by mě to.

reagovala bych dle okolností

reagovala bych podle okolností a zjištěných informací.

roplakalo by mě to.

rozdělila bych ložnice

rozejdu se s ním.

rozesla bych se s nim.

rozešel bych se s ním.

rozešla bych se s ním

rozešla bych se s ním.

rozhodně nevím jak budu reagovat.

řešil bych to.

řešilo by se to dle postoje po činu. (přiznání, lítost, důvěra atd)

skončil by pro mě nejen jako partner, ale i jako člověk.

skončil by pro mě vztah důvěry i vzájemné intimity.

skončila bych s ním.

snazil bych se to s partnerkou resit co ji k tomu vubec vedlo.

snažil bych se o to víc být dobrým manželem, aby k něčemu takovému neměla důvody. Modlil bych se s ní o to víc, neboť modlitba je největší pouto duší :-)

snažil bych se přijít na to, kde jsem sklamal já.

snažil bych se s tím vyrovnat a odpustit mu.

snažil bych se zjistit proč.

snažila by som sa zistit ci dotycnu miluje. ak nie, lahsie by som odpustila

snažila bych se mu odpustit, ale nevím, jestli bych to doopravdy dokázala.

snažila bych se mu odpustit,pokud by to byl jen úlet,který by se neopakoval.

snažila bych se nejprve vyzjistit jeho motivaci pro její uskutečnění.

snažila bych se pochopit proč,to udělal,třeba bych zjistila,že vina byla i na mé straně.

snažila bych se pochopit, co ho k tomu vedlo.

snažila bych se pochopit, proč k tomu došlo a pokud bych měla pocit, že stojí za to ve vztahu pokračovat, nevěru bych odpustila a už se k ní nevracela.

snažila bych se pochopit, proč to udělal a rozhodně bych se snažila vztah zachránit

snažila bych se to řešit a odpustit.

snažila bych se udělat vše pro to, aby k tomu znovu neměl důvod.

snažila bych se zjistit co ho k tomu vedlo.

snažila bych se zjistit důvod vedoucí k jeho nevěře.

snažila bych se zjistit proč a popřípadě hledat chybu v sobě

snažila bych se zjistit proč.

snažila bych se, aby mi objasnil důvody, které ho k tomu vedly.

snažila bych se, aby to neovlivnilo život mého dítěte.

stale by som to v hlave analyzovala.

svět by se točíl dál, stejným směrem a stejným tempem, jako doposud ...

tak asi někoho má :)

tak bude doma chvíli tichá domácnost.

tak budu dělat zle a pak mu kvůli rodině odpustím

tak budu trpělivě čekat,až přijde k rozumu.

tak by byl mezi námi konec.

tak by bylo hodně těžké obnovit důvěru

tak by mě tím docela nasral.

tak by mě to bolelo, ale pokud by vztah měl smysl, odpustila bych.

tak by mě to mrzelo

tak by mě to opravdu ranilo a nevím, jestli bych mu to dokázala někdy odpustit.

tak by měl být tak šikovný, abych to nezjistil

tak by měl u mě škraloup na celý život

tak by mi to neřekl.

tak by následoval nekompromisní rozchod

tak by som to s ním prekonzultovala a podľa toho riešila ďalej.

tak by to byl konec, jelikož určitě jsou i věrní muži.

tak by to sice schytal, ale odpustila bych mu.

tak by za to nestál

tak by záleželo na okolnostech, jak bychom se s tím vyrovnali.

tak bych hledal příčiny.

tak bych hledala chybu u sebe jako ponaučení pro další vztah.

tak bych ho pravděpodobně opustila

tak bych ho za trest vykastrovala

tak bych mu asi odpustil, záleželo by na velikosti nevěry.

tak bych mu ho urizla !

tak bych mu možná dokázala odpustit, ale záleželo by na spoustě okolností.

tak bych mu řekl, že o tom vím.

tak bych mu už nikdy nevěřila.

tak bych nejprve začal hledat příčinu u sebe, popřípadě v našem vztahu.

tak bych o tom velice rád věděl.

tak bych po něm hodila sbalený kufr. A v tom kufru by to oblečení měl pěkně zmačkaný!

tak bych s ním o tom mluvila a snažila bych se zjistit, v jaké míře to ovlivnilo náš vztah.

tak bych se cítila špatně.

tak bych se stim asi nedokázal srovnat a setrvat ve vztahu.

tak bych se zamyslela nad naším vztahem.

tak bych to asi raději nechtěl vědět, hlavně v případě, že by to neohrožovalo náš trvalý vztah. Když už by mi to řekla, tak by to asi nebylo úplně příjemné, ale chtěl bych slyšet, že na tom co je mezi námi to nic nemění.

tak bych to nechtěl vědět; když už by mi to řekl(a), tak by má reakce závisela na mnoha věcech, ze stejného důvodu bych v otázce 10 zaškrtl různá pole v závislosti na situaci - ze skutečně dobrých důvodů lze odpustit vše, ale nejpravděpodobněji to, co jsem zatrhl.

tak bych to nechtěla vědět.

Tak bych to nechtěla vědět.

tak bych to nechtěla vědět.

tak bych to presla stejne jako on mou.zalezi na tech dvou lidech kterych se to tyka jak se s tim vyrovnaji,a jak sou ochotni ke svemu vztahu pristupovat,nevera nemusi znamenat konec vztahu nebo nezajem.Muze to byt treba zmnena pro utuzeni vztahu.

tak bych to radši nevěděla.

tak bych to těžko snášela a určitě bych uvažovala o rozchodu.

tak bych z toho byla hodne nestastna a zrejme bych uvazovala o rozchodu

tak bych zvážila všechny okolnosti (co nás k sobě drží, jestli nám to jinak klape...) a podle toho bych potom jednala dál.

tak bychodešel

tak bychom to nějak řešili...

tak doufám, že s kondomem, abych nechytla pohl. nemoc

tak ho opustím

tak ho opustím.

tak i kdybych mu odpustila měla bych to stále v sobě

tak je konec

Tak je konec se vším.

Tak je to konec důvěry v něj a dost pravděpodobně i konec vztahu.

tak je to největší zklamání a ponížení.

tak je to problém.

tak jsem nasranej...

tak mě to docela nasere.

tak mi zajímaly především okolnosti dané nevěry.

tak mně to bude mrzet.

tak mu odpustím

tak mu rozbiju držku.

tak mu už nikdy nebudu schopná plně důvěřovat.

tak mu zřejmě odpustím, ale chvíli mi to potrvá

tak náš vztah končí.

tak nemám absolutně tušení, co bych právě teď udělala.

tak nevim

tak nevim (okolnosti...)

tak nevím co bych dělal. Záleží na okolnostech.

tak nevim jak bych se zachoval

tak nevím jak se zachovám

tak nevím, co bych dělal, neboť mi připadá zbytečné plýtvat nyní energií vymýšlením si různých krizových scénářům, zatímco mohu něco udělat, aby náš společný vztah nadále fungoval.

tak nevím, co bych udělala. Můj ortodoxní názor, že bych se ihned rozešla se změnil, protože člověk zjistí, že se jsme všichni stejní a může to stát každému, ale je třeba nevěře předcházet - nezadat příčinu.

tak nevím, jak bych reagovala, ještě jsem to nezažila.

tak nevím, jak bych reagovala, snažila bych se přijít na to, co ho k tomu vedlo.

tak nevim, zalezelo by na kvalite vztahu a dalsich okolnostech. Pokud bycho uznala, ze stoji za to, vztah bych se snazila udrzet

tak nevím...

tak nikdo nikdy neví, co udělá

tak především si musíme pojmenovat jaký že údajně to """"vztah"""" vůbec máme. Z lásky a ze štěstí si lidi opravdu nezahýbají.

tak přehodnotím náš vztah a budu se ptát i sám sebe, proč se tak stalo.

tak rozhodne zalezi za jakych okolnosti by k tomu doslo, pripadne co k tomu dotycnemu citi. Pokud by jej miloval, tak v podstate nema moc smysl zustavat spolu.

tak s ním nemůžu už být.

tak s tím moc nenadělám

tak s tím nic nenadělám

tak se budu snažit to napravit yby k tomu příště nedošlo

tak se budu snažit zjistit kde se stala chyba

tak se holt nedá nic dělat."

tak se podle toho zařídím i já sama

tak se s ním o tom budu bavit a zjišťovat, co ho k tomu vedlo. Zklamaná budu, ale myslím si, že v mnoha případech se dá opustit a pokračovat dál.

tak se s ním o tom snažím bavit, a diskutovat nad důvody a jak budeme řešit náš vztah.

tak se svet nezbori, jen pravdepodobne vztah

tak se svět nezboří a bral bych to jako přirozený důsledek dlouhodobéhho vztahu..

tak sem smutná a naštvaná

Tak si sní o tom promluvim.

tak stejně prd nadělám

tak to nechci nikdy vědět.

tak to nechci nikdy zjistit

tak to nechci vědět

tak to nechci vědět

tak to nepřežije.

tak to radši nechci vědět..

tak to s ním budu nějak řešit.

tak to zvládnu odpustit, ale nezapomenu to.

tak u mě ztratí důvěru.

tak uz by druhou sanci pravdpodobne nedostal.

tak už s ním nechci být.

tak vzhledem k tomu, že máme úžasný vztah-odpustila bych.

tedy partnerka... šlo by o to, za jakých okolností k tomu došlo

těžce bych to nesla a nevím jak bych se s tím vyrovnala.

těžce bych to nesla, ale dokázala bych se přes to přenést.

těžko by se mi odpouštělo.

těžko bych mu odpouštěla.

těžko bych se s tím srovnávala,záleželo by na okolnostech za jakých byl nevěrný.

těžko bych se s tím vyrovnala. Ale zvládnout se to dá.

těžko bych to nesl ale nejspíš odpustil.

težko říct, co bych udělala. Nikdy jsem se s tím nesetkala. Aspoň se nepřiznal :-)

těžko si to představit, ale asi bych se snažila odpustit.

těžko si to představit, byla by to hrůza.

to nejde takhle říct. záleží na situaci.

trpěla bych a snažila bych se neustále přemýšlet nad tím, proč to udělal.

trpěla bych až do skonání :) a také - byla bych šokována tím, jak mohl něco takového udělat a že jsem se v něm spletla.

trvalo by mi hodně dlouho mu odpustit, avšak záleží na okolnostech ( děti ve vztahu, dlouhodobé manželství ) a co ho k tomu vedlo...

ublížil by mi.

ukončil bych vztah.

ukončím s partnerkou vztah a nechám si hodně času na přemýšlení o novém smyslu mého života.

urcite by mi to ublizilo.

určitě by mě to ranilo,ale nebyl by to důvod k okamžitému balení kufrů. Viz. 11.otázka.

určitě by mě to zranilo, ale snažila bych se s tím vyrovnat a žít statečně dál.

určitě by to dost změnilo náš vztah

uvažoval bych o ukončení vztahu

uz bych mu nedokazal verit

uz to nebude partner

už by to nebyl můj partner.

už bych mu nedůvěřovala tak, jako před nevěrou a myslím, že i náš vztah by nebyl takový jako dřív.

už bych mu nevěřila

už bych mu nikdy nevěřil

už bych s ním nechtěla mít nic společného.

už mu nebudu důvěřovat

už mu nikdy nebudu věřit tak jak předtím.

už nikdy by to nebylo stejné jako před tím.

už nikdy by vztah nebyl stejný

už nikdy bych mu nevěřila a přestože ho miluji, nejspíš bych musela vztah ukončit, abych se neutrápila k smrti.

v první chvíli mu balila kufry, pak se dlouze ptala "proč"

v tom případě by záleželo kdy a hlavně s kým.Myslim si že jednou se to odpustit dá, víckrát už ne.I přesto bych partnerovi už asi nikdy nevěříla.

vadilo by mi to.

věděla bych, že se ke mě stejně vrátí.

velice by mě to mrzelo

velice by me to zklamalo a byla by velmi mala sance, ze bych ve vzahu pokracoval. Rozhodne bych si nechal vsechno vysvetlit a pak by se videlo

velice by mě to zranilo - zajímal by mě důvod

velmi by mě to ovlivnilo při mém dalším smýšlení o společném vztahu

velmi by mi to ublížilo a nebyla bych schopná svého partnera vnímat stejně, jako před ní.

VELMI BY TO NABOUURALO NÁŠ VZTAH

velmi hluboce by mne to ranilo a nevím zda bych se s tím dokázala vyrovnat.

velmi pravděpodobně by to znamenalo konec.

všechno by se změnilo.

vymyslela bych pěknou pomstu.

Vyptal by se ji na detaily: proc, s kym, co v nasem vztahu ji chybi a jestli to bylo krasne :)

vyrovnala bych se s tím.

x

xxx

za určitých okolností bych mu odpustila.

zajímali by mě důvody a okolnosti, ale i přesto by následoval rozchod.

záleželo by mi nejvíce na jeho pohnutkách

záleželo by mi, na tom, jestli to bylo pouze fyzické a krátkodobé, či dlouhodobé se "zamilováním"

Záleželo by na mnoha jiných okolností, typ nevěry a hloubka v ztahu.

záleželo by na mnoha okolnostech, jak bych to přijala.

záleželo by na mnoha okolnostech...

záleželo by na okolnostech (četnosti, závažnosti, důvodech), ale pokusila bych se partnerovi odpustit

záleželo by na okolnostech a jaký vztah s partnerem mám. V každém věku se na nevěru člověk dívá jinak.

záleželo by na okolnostech jak bych se zachovala.

záleželo by na okolnostech, za bych s ním zůstala.

záleželo by na okolnostech, za kterých k tomu došlo.

záleželo by na okolnostech, za kterých mi moje partnerka byla nevěrná. Jednorázový úlet v sexu, kterého by litovala a chtěla zůstat se mnou, bych jí odpustila, jinak ne.

záleželo by na okolnostech,jednorázovku bych odpustila,dlouhodobý vztah ne

záleželo by na situaci, jak bych se s tím vypořádala.

záleželo by na situaci, jestli bych mu ospustila nebo ne.

záleželo by na spoustě dalších okolností, nikdo nemůže tvrdit, že by se zachoval tak či onak, pokud v té situaci přímo není.

zamrzelo by mě to, ale odpustila bych

ze své zkušenosti vím, že by "druhá šance" nikam nevedla, jenže taky vím, že by nebylo jednoduché se s ním "z fleku" rozejít...

zeptala bych se ho proč, jaké měl k tomu důvody. No možná bych vyváděla.

zeptala bych se proč. Pak bych o tom přemýšlela. Nakonec bych stejně měla problém mu dál věřit...

zhroutila bych se zřejmě,nikdy bych mu to neodpustila,pokazilo by to všechno mezi náma...

zjistoval bych prvne proc a co ho k tomu vedlo.Ale jelikoz neveru neuznavam, tak by tento vztah nejspis skoncil.

zklamal by mě a ponížil.

zklamal by mou důvěru a ve většině případů by to byl konec vztahu.

zklamalo by mě to

zkoumala bych proč se toho dopustil a pakbych přemýšlela jak se zachovat dokázala bych odpustit ale už nikdy by to nebyl plnohodnotný vztah

znamenalo by to rozchod

zranilo by mě to a narušilo mou důvěru v náš vztah.

zřejmě bych mu neodpustila. Těžko říct, chlapi mají pro odůvodnění nevěry jiná kritéria. Je pravda, že když podvede žena, jsou v tom city, ale u chlapa jde většinou jen o jednorázovou záležitost.

zřejmě bych mu odpustila, ale jak bychom žili dál , to je otázka?

ztratí důvěru

ztratí mou důvěru.

Ztratil by pro mě cenu, bez důvěry se žije velmi špatně.

ztratil bych v něj svoji vlastní důvěru

zuřil bych. A pak bych dlouho přemýšlel.

zvazoval bych, zda jej neopustim.

zvážila bych důvody proč, promluvila bych si s partnerem, co dál a pokud by chtěl pokračovat a já bych usoudila, že okolnosti jak, s kým, proč, jak dlouho by nebyly příliš vážně, odpustila bych(už jsem odpustila). Musela bych mít však jistotu, že se to nebude opakovat. Druhou šanci obvykle nedávám.

zvažoval bych, jestli se rozvést

13. Doplňte tuto větu podle sebe tak, jak uznáte za vhodné: "Lidé jsou nevěrní, protože...

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

jsou ze své podstaty nespokojení a mají tendenci hledat dokonalého partnera.

nemají co dělat

- je někdo třetí silně přitahuje, cítí že jsou si podobní, mají stejné názory - partner je podvedl také - přestože jsou ve vztahu, cití se opuštění a nevěra jim na chvíli může dát pocit, že jsou milovaní - mají vztah na dálku - nemají s partnerem dobrý sex

???????????

.. neřeší včas nesoulad ve vztahu.

...

...

...

... buď nejsou spokojení v současném vztahu nebo jde o jednorázový úlet.

... je na světě tolik lákadel a člověk často podlehne."

... k tomu mají příležitost.

... protože nejsou šťastní a nejspíš neví, co od života chtějí.

... se cítí ve vztahu osaměle či si chtějí dokázat svou atraktivitu

... z vlastni zkusenost proto, ze se zamiluji do nekoho jine a parter je daleko a ukoncovat vztah pres telefon neni nejlepsi zpusob. Obecne nevim, asi proto, ze tezko dokazi odolat sexualnim navrhum.

...............

...je to rozne, kazdy je iny.

...jim nějakým způsobem nefunguje vztah, zamilují se do někoho jiného, a nebo u mužů platí pud "rozsévání semena".

...jim ve stávajícím vztahu něco chybí.

...jim ve vztahu něco chybí, nebo jsou prostě "nenažraní".

...Jsou nevěrní z různých příčin, nespokojenost v manželství atd. a možná také jen proto, že je to dnes moderní, což je asi ta nejhorší varianta.

...jsou to zvířata

...monogamie není fylogeneticky přirozená, protože i lidé se řídí stejnými instikty jako jiní živočichové - výběr kvalitnějšího partnera + celá řada jiných faktorů (např. problémy v současném vztahu)

...nedokážu bojovať s pokušením.

...nejsou opravdu zamilovaní.

...neví co by.

...se nemilují."

...se ve svém vztahu nudí, hledají další vzrušení, nepřekonatelně je láká něco nového.

...sejdou na polňačku z cesty k Bohu.

...to opravdu nevím. Asi tak naplňují některé své potřeby.

...u ostatních nalézají něco, co u partnera ne, nebo jde o náhle pomatení smyslů, nejčastěji v opilosti.

..každý má k nevěře vlastní důvod, nejčastěji asi nespokojenost ve vztahu..

..si potřebují dokazovat, že jsou žádaní; ..hledají dobrodružství; ..potřebuji vybít uspokojit pohlavní pud; ..je podvedl partner (na oplátku); ..mají dočasné problémy v jejich současném vztahu; ..se tak se svým současným partnerem dohodli

1

a) hledaji to, co doma nemaji b) nedokazi odolat svudnemu protejsku (zejmena muzi)

a) se nudí b) nebo jsou nespokojení z partnerem c) jsou nevěrní pod vlivem př.alkohol

asi nejsou dostatečně spokojeni s tím, co mají.

asi nejsou ve svem vztahu stastni a neco jim chybi.

bagři šukaj v rybníce

buď 1. podlehnou ze slabosti nebo 2. nemají zodpovědnost vůči svému partnerovi nebo 3. myslí si, že je vše dovoleno nebo 4. berou to jako povyražení nebo 5. nejsou spokojení ve stávajícím vztahu

buď už je spolu drží jen majetek a nebo kvůli nové zkušenosti.

bývají nespokojení s intenzitou sexuálního života nebo protože cítí, že jejich partner, či partnerka "možná nebudou ti praví" - hledají něco jiného a nechají se poblouznit další kořistí, které na první pohled vypadá jako ta "pravější"

častokrát nevědí co vlastně chtějí. Údajně někoho milují ale dokážou mu zahnout. A když se to provalí a """vztah""" na to konto skončí, pak někteří dokážou říct Já tě stále miluju !!!! a nechci s tebou skončit !!! Pro mne osobně je to KONEC. Čekat na to, že to ten dotyčný neuděla znova a znova, je čekání na Godota. Prostě - nechtěl, čistě jen nechtěl si připustit hloubku vztahu, nutit ho k tomu nehodlám, tak ať se baví nevěrama kde chce a kdy chce, ale už beze mne. Jsem v tomto směru kategorická.

dnešní doba mění morální hodnoty,pokud tedy ještě nějaké zůstaly.

doopravdy nemilují

duvodu je urcite nespocetne - zeny byvaji neverne z jineho duvodu nez muzi. obecne ale cista monogamie pro lidi neni prirozena. jde o monogamii s tendenci k nevere.

hledaji

hledají něco jiného, nového. potřebují si něco dokázat.

hledají něco nepoznaného

Hledají něco noveho.

hledají něco nového.

hledají něco víc než momentálně mají.

hledají něco, co doma nemají, experimentují nebo prostě udělají chybu...

hledají něco, co jim ve stávajícím vztahu chybí.

hledají něco, co jim ve vztahu chybí

hledají něco, co nenajdou v nevěře.

hledají rozptýlení nebo se nechají svést.

hledají sami sebe.

hledají svobodu

hledají to co jim ve stávajícím vztahu chybí?

hledají změnu

hledají, co nenašli a zároveň mají pocit potřeby nenaněných představ.

chtěj furt šukat

chtěj šukat :)

chtějí být nevěrní.

chteji byt neverni. Narozdil od zvirat mame rozum, vuli a spoustu moznosti..vse zalezi jen na nas samotnych

chtějí být ujištěni, že jsou pro opačné pohlaví ještě atraktivní.

chtějí nové zážitky, připadaj si důležitější

chtějí okusit něco jiného. Dnes nevěra není příliš propagována jako nemorální věc (ostatně asi nikdy nebyla :-)).

chtějí pouze přijímat a chybí opravdová láska.

chtějí v sexu zkusit i něco jiného, než mají doma. Moje partnerka mi nedovolí anální sex, a tak mě to láká zkusit jinde.

chtěji vyzkoušet něco nového

chtějí vyzkoušet něco nového. A také chtějí naplnit své touhy, které ve vztahu nemohou realizovat.

chtějí zažít dobrodružství.

chtějí zkusit něco nového nebo jsou nespokojení ve vztahu.

chtějí zkusit něco nového, nebo jsou nespokojení

chtějí zkusit něco nového, nebo jsou nespokojení v současném vztahu nebo se tak zlijí že si to pak ani nepamatují :)

chtějí zkusit něco nového, uniknout stereotypu

chtějí změnu

im nieco chyba

im niečo chýba v živote.

jde jen o sex :.

jde o pudy. Jsou rozdílné u mužů a žen.

je časem začne lákat zkusit i něco jiného než mají doma.

je jim s tím druhým dobře, nebo mají potřebu sexu.

je k tomu něco vede.

je k tomu příležitost

je k tomu vedou různé důvody...od nespokojenosti ve vztahu, touhy po něčem novém, neznámém, po čistě fyzickou touhu odreagovat se.

je k tomu vedou různé motivy.

je ktomu dozane současný vztah či jiné okolnosti

je láká něco jiné, nepoznané, ale ne vždy je to lepší, než to, co člověk má.

je láká něco nového nemají kvalitní vztah

je láká zakázané ovoce, jsou nešťastni v jejich vztahu, něco jim chybí.

Jë lákají pořád nové věci

je mnohdy těžké milovat v životě jen jednoho partnera.

je mnoho rôznych dôvodov. Tak ako každý človek je individuálna bytosť a líši sa od ostatných svojimi názormi a postojmi, to isté platí aj pri nevere.

je nutí přirozený pud.

je prostě tak jednoduché být nevěrný.

je řada důvodů proč jsou lidé nevěrní./chtíč,nezkrotná chut po sexu,ale i zvědavost, i zamilovanost,/nemám velkou zkušenost s nevěrou takže jsou to mé doměnky.

je to baví :)

Je to baví nejspíš.

je to baví.

je to biologická přirozenost.

je to bohužel přirozené

je to bohužel v dnešní době normální

je to in.

je to jejich osobní rozhodnutí.

je to jejich přirozenost

je to jejich přirozenost, jsou nespokojení ve vztahu, hledají zpestření...

je to jejich přirozenost.

je to jejich přirozenost. Monogamie je věc morální, nevěra pudová ;-)

je to odraz současné doby, nezávislosti a možností.

je to odvádí z reality, odvádí od běžných každodenních partnerských starostí, brání stereotypu.

je to prirozene

je to přirozené

je to přirozené, k životu to vždy patřilo, patří a patřit bude, než si konečně uvědomíme jací jsme doopravdy a začneme žít bez toho, aniž bychom si stále něco nalhávali.

je to přirozené, že je přitahuje také někdo jiný.

je to pudové chování, co je nutí k porušování "morálních pravidel".

je to tak prostě dáno. neexistují nějaká pravidla, pravidla jsou jen to, co lidé sami vymyslí.

je to v podstatě přirozené.

je to velice jednoduché.

je tolik příležitostí ...

jednají příliš pudově, příliš hledí na svoje dobro, pohodlí, požitek. jsou často slaboši a omlouvají svoje chyby.

jejich vztah vychladl nebo z jiných příčin.

jen málokdo z nás má natolik propracované morální zásady, aby nepodlehl svým přirozeným pudům.

ještě nenašli sami sebe v otázce postoje k partnerství a domnívají se, že si tuto otázku vyřeší střídáním partnerů.

jim chybí pocit lásky a sounáležitosti v rodině.

jim monogamie není vlastní a při současném modelu partnerství si málokdy najdou partnera, ke kterému by měli tak silné pouto, které by překonalo nízké pudy.

jim něco chybí ..

jim něco chybí =o)

jim něco chybí a nebo láká poznání něčeho nového

jim něco chybí u stávajícího partnera/ky

jim neco chybi, co doma nemaji a jinde ano.

jim něco chybí.

jim něco chybí.

jim něco chybí.

jim něco chybí.

jim něco schází

jim neco schazi nebo touzi po zmnene.

jim něco v jejich vztahu chybí, anebo je to prostě v nich a nedá se to změnit

jim něco ve vztahu chybí, protože vztah neberou vážně, jsou ve vztahu ze sobeckých/prospěchářských důvodů nebo jsou to prostě idioti.

jim něco ve vztahu chybí.

jim neco ve vztahu chybi. A nebo to berou jako sport, konicek.

jim něco ve vztahu schází.

jim nedochází důsledky jejich jednání a neumí se ovládat.

jim nevyhovuje stávající vztah nebo zkrátka nechtějí žít monogamní život.

jim v jejich vztahu něco chybí, nebo protože jim člověk, s kterým jsou nevěrní, přináší něco nového, zajímavého, přitažlivého.

jim v osobním životě něco nevyhovuje....pokud mluvíme o ženě

jim ve vztahu něco chybí

jim ve vztahu něco chybí

jim ve vztahu něco chybí

jim ve vztahu něco chybí

jim ve vztahu něco chybí (ať si to uvědomují či ne)

jim ve vztahu něco chybí (beru podle sebe)...také možná z "nudy" či stereotypu...z pocitu nemilovanosti od partnera. No a nymfomany nepočítám, to už bychom zabrousili do patologie.5

jim ve vztahu něco chybí a neumí to spolu řešit.

jim ve vztahu něco chybí a proto si to kompenzují jinde.

jim ve vztahu něco chybí ať už vědomě nebo ne

jim ve vztahu něco chybí.

jim ve vztahu něco chybí.

jim ve vztahu něco chybí.

jim ve vztahu něco chybí.

jim ve vztahu něco chybí.

jim ve vztahu něco chybí.

jim ve vztahu něco chybí.

jim ve vztahu neco chyby, nebo chteji zkusit neco jineho, treba pa brzo zjisti, ze maj doma lepsiho partnera :)

jim z nějakého důvodu nestačí, "co mají doma", nebo to nechtějí.

jim, něco ve vztahu chybí

jsem s něčím nespokojeni a nebo jsou už zblbí touto moderní dobou, kdy je pře internet mnohem jednoduššní si někoho najít na pohlavní styk.

jsou - nešťastní, ve vztahu osamělí, opilí, ...

jsou asi většinou nezodpovědní.....

jsou biologicky předurčení k hojnému rozmnožování.

jsou blbci a nejsou schopni si říct, co chtějí a nechtějí.

jsou blbí...

jsou buď hloupý a neváží si spokojeného života s partnerem nebo jim to prostě nevyšlo

jsou dravci a je to přirozené

jsou hloupí

jsou hloupí nebo nešťastní ve vsvém vztahu?

jsou hříšní.

jsou chybující.

jsou jako zvířata

jsou jen jeden z živočišných druhů.

jsou jen lidé

jsou jenom lidé

jsou lehkomyslní

jsou lehkomyslní a neváží si svého vztahu (ať už je dobrý, nebo špatný - kdy je jednodušším řešením ten vztah ukončit, než v něm pokračovat).

jsou lidé

jsou lidé

jsou lidé.

jsou lidi.

jsou málo pevní ve svých názorech a pocitech

Jsou nespokejeni s tím co mají doma

jsou nespokojeni

jsou nespokojení

jsou nespokojeni se současným partnerem.

jsou nespokojeni ve svém vztahu.

jsou nespokojení ve vztahu nebo je láká krátkodobé povyražení.

jsou nespokojeni ve vztahu nebo jim monogamní soužití prostě nevyhovuje.

jsou nespokojeni ve vztahu.

jsou nespokojení, hledají něco jiného, chtějí si něco dokázat, chtějí si zkusit jaké to je být nevěrný.

jsou nespokojení, chtějí vyzkoušet něco nového, mají touhu po dobrodružství, jen tak.......................

jsou nešťastní a hledají únik z tohoto stavu, což každý dělá jiným způsobem (alkohol, drogy, virtuální realita, PC, nevěra...). Navíc někteří lidé potřebují ochutnat "zakázané ovoce", aby rozproudili trošku adrenalinu v těle.

jsou nešťastní nebo nedospělí.

jsou nešťastní ve svém současném vztahu, protože mají rádi sex..........

jsou nevěrní

jsou nevyzrálí

jsou nezodpovědní, jednají ukvapeně. nemají úctu k partnerovi

jsou nezodpovedni, z nudy, nejsou schopni trvaleho vztahu, jsou sobecti, atd atd....

Jsou nezralí

jsou s něčím nespokejení nebo jsou nadržení.

jsou slabí.

jsou slabí...

jsou slaboši

jsou sobečtí.

jsou to jen lidé

jsou to lidé

jsou to lidé a ne stroje

jsou v manželství nespokojení nebo hledají dobrodružství.

jsou ve svém nynějším vztahu nešťastní

jsou ve vztahu asi nespokojení nebo je někdo cíleně svedl.

jsou ve vztahu nespokojení nebo si potřebují něco dokázat, něco zažít, někdy si jenom uvědomit, co vlastně chtějí.

jsou ve vztahu nespokojeni, něco jim schází.

jsou ve vztahu nespokojení,nešťastní,nebo se nudí.

jsou ve vztahu nespokojení.

jsou ve vztahu nešťastný.

jsou ve vztahu po některé stránce nespokojení a nebo neumí "odolat" příležitosti.

jsou ve vztahu s něčím nespokojeni1

jsou větinou nešťastní.

jsou znudění? Nevím. Pokud nemá zájem se současným partnerem být, nač být nevěrný a neskončit 'vztah' rovnou?

jsou zvědaví.

k tomu mají příležitost.

k tomu mají různé důvody.

k tomu neco je vedlo!!!

kazdy vztah dojde ke stereotypu

kk

Lidé jsou nevěrní z mnoha důvodů.

Lidé jsou nevěrní z různých důvodů... někdo prostě jen podléhá pudům, někdo je ve vztahu nešťastný a pozná někoho jiného, do koho se zamiluje a je s ním víc šťastný než se svým partnerem. To je různé..

Lide jsou neverni, protoze jim v soucasnem vztahu neco chybi{nebo se toho nedostava tolik kolik by potrebovali]

Lidé jsou nevěrní, protože hledají něco nového co v manželství či ve vztahu nemají nebo nemůžou najít.

Lidé jsou nevěrní, protože mají potřebu utíkat před problémy.

Lidé jsou nevěrní, protože mají rádi vzrušení, tajnosti, jiné zkušenosti a zážitky v jinak stereotypním a nudném životě. Nebo prostě proto, že je baví.

Lidé jsou nevěrní, protože nejsou spokojeni sami se sebou.

Lidé jsou nevěrní, protože nenašli toho pravého partnera

Lidé jsou nevěrní, protože sousedova tráva je vždycky zelenější.

Lidé jsou nevěrní, protože ve vztahu došlo k odcizení. Nemyslím patologické záletníky. Je myšlena jedna nevěra.

Lidí jsou nevěrní, protože mohou mít nevyhovující vztah, nedostatek sexu ve vztahu anebo mohou být nevěrní pouze jednorázově z důvodu požití vělkého množství alkoholu, uvolněné atmosféry, ....

mají kolem sebe spoustu pokušení.

mají mezi sebou malé pouto. Vztahy jsou povrchní. Při náznaku problému řeší rozchodem a nebo hledáním si nového partnera.

mají nedostatek morálky

mají nízké morální zásady

mají pocit, že jim něco schází."

mají pocit, že jím s jedním partnerem něco uniká, nebo si chtějí dokázat, že na to mají

mají potřeby, které jim stálí partneři nesplní. nedokážou nebo nechtějí. A nebo je v tom obyčejný adrenalin.

maji problemy

maji problemy, chteji,

mají příležitost a nejsou naplněny jejich představy či potřeby ve vztahu

mají příležitost, málo rozumu a nudí se

májí příležitosti k nevěrám.

mají různé důvody... Není snadné dlouhodobě vydržet v jednom vztahu, který prochází i různými krizovými fázemi. Ale rozhodně věřím, že s pevnými morálními zásadami, s úctou k partnerovi/partnerce a trochou snahy se nevěře lze vyhnout.

mají slabou vůli a bojí se řešit problémy v evztahu.

mají slabou vůli a chybné morální vzorce.

mají toho druhého sice rádi, ale chtějí zkoušet něco nového

mají touhu zkusit něco nového zakázaného nebo jim ve vztahu něco chybí

mají vše, co chtěli mít a nesnaží se dál vztah tužit a budovat jej.

málo milují své partnery

místo aby řešili svoje problémy doma, hledají svoje potěšení jinde.

muži jsou rozsévači semene:) a ženy je stále pokouší.

muži nedokáží být monogamní, ženy hledají lásku jinde.

myslí jen na sebe

myslí víc na sebe než na toho druhého.

na sebe mají málo času. času na povídání,,,,

například hledají východ ze stereotypu.

něco postradaji

něco strádají.

nedokáží přijmout zodpovědnost za vztah a hledají stále něco nového.

nedokážou ustát příležitost, nebo maj zlost na partnera a maj pocit, že tím se mu pomstí.

nedokážou včas ukončit problémový vztah.

nedostatečně přemýšlejí.

nedostatek lásky, musí se více dávat než chtít brát.

nechápou sílu a význam vzájemné intimity s vlastním parterem, chybí jim vůle, jednají pudově. Někdy je to něco jako sport a zábava, potvrzení vlastní hodnoty. Lidé jsou také nevěrní z důvodu nedostatku lásky a něhy u vlastního partnera.

nejsou ochotni řešit problémy se svým partnerem přímo.

nejsou s něčím ve vztahu spokojení.

nejsou spokojeni sami se sebou.

nejsou spokojeni se součastným vztahem

nejsou spokojení se svým současným vztahem.

nejsou spokojeni se svým současným vztahem. Když jsem spokojena a štastně zamilovaná tak se přece nepodvádí!!!

nejsou spokojeni se svým vstahem.

nejsou spokojení v dosavadním vztahu

nejsou spokojení ve stávajícím vztahu

nejsou spokojení ve vztahu

nejsou spokojení ve vztahu, nemají zábrany, morálku.

nejsou spokojení.

nejsou st´astný s parterem a v manželstvi."

nejsou stastni a nebo hledaji zmenu

nejsou stroje

nejsou štasní nebo si potřebují dokazovat svou přitažlivost.

nejsou v dané chvíli dostatečně spokojeni se svým partnerem.

nejsou ve vztahu úplně spokojeni

nejsou ve ztahu spokojení

nejsou zásadoví...

někteří nejsou pokojeni ve svém vztahu a pro jiné je to "sport".

někteří pravděpodobně potřebují více vzrušení, jiní si musí dokazovat, že o ně má druhé pohlaví stále zájem, přestože mají partnera. Možná proto, že je současný partner nedokáže uspokojit. Někteří se opijí a nedokáží ovládat své tělesné pudy..

někteří tohle vůbec neřeší a někteří hledají to, co nenachází ve vlastním vztahu.

nemají dlouhodobě vytvořenou úctu k manželskému svazku a jeho zásadám.

nemají dobrý vztah a rozum

nemají dostatečně silné mravní zásady

nemají dostatečně silný morální kredit.

nemají dostatek sebeovládání.

nemají morální hodnoty

nemají morální hodnoty a úctu k partnerovi

nemají morální zábrany

nemají morální zásady

nemají morální zásady nebo jsou ve vztahu nešťastní.

nemají potřebné morální zásady a berou vztah na lehkou váhu.

nemají spokojený vztah.

nemají správně srovnané priority, jsou nezralí, málo milují a jsou málo ochotni pro druhého se něčeho zříct.

nemají to, po čem vážně touží.

nemají zábrany

nemaju rupama co na pracu

nemilují svého partnera

nemohou mít toho druhého tak rádi

Nemyslím, že existuje jen jeden typ nevěry a tudíž ani jeden důvod pro nevěru.

nenacházejí ve svém vztahu, to co by si představovali.

nenašli pravou lásku nebo nedokáží žít milostným životem pouze s jednou osobou.

nepocituji uctu ke svemu partnerovi.

nepoznali pravou lásku.

neumějí být věrní a nést spolu dobré i zlé.

neumi druhemu cloveku rict do oci, ze ho uz nemiluji. Anebo nechteji na svem spokojenem zivote se svym stalym partnerem nic menit a svym zpusobem jim vyhovuje tenzo stereotyp, ale presto si chteji uzit treba ten vecer s nekym jinym.

neumí řešit partnerské problémy

neumí řešit své problémy čestně, protože vždy touží po tom, co nemají a protože je to "in".

neumí řešit svou nespokojenost ve vztahu.

neumím vysvětlit.

neustále hledají nové partnery.

nevědí, co chcou

nevedi,jestli jim to nebude nekdo jiny vyhovovat vic...zkusit se ma vsechno

nevěra je "zakázaná" a člověka lákají zakázané věci.

nevěra je společensky tolerována

nevěří

neví co by roupama dělali nebo svého partnera nemilují.

neví co chtějí.

NEVÍ CO SE SEBOU

Neví jak mají žít.

neví, co chtějí.

neví, co všechno tím mohou způsobit. Jsou povrchní.

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevim - je to individualni

nevím co.

nevím...

NEVYDRŽÍ NIDKE DLOUHO, CHTĚJÍ ZMĚNU I ZA CENU TOHO, ŽE ZTRATÍ TO CO VŽDY TAK MILOVALI

nikdo není neomylný.

podléhají svým pudům stejně jako zvířata. Není možné říct nesmíme být nevěrní protože máme větší rozum. Hormony a tisíce let staré pudy neleze potlačit.

podlehli pokušení, nebo mají psychyckou poruchu, nebo byli vychováni k tomu, že se "nic neděje" a pak teprve zjistí, co je hřích proti vlastnímu tělu.

podlehnou svodům nebo nejsou ve vztahu dostatečně spokojeni

pohlavní pud je mnohdy silnější, než morální hodnoty

pořád něco hledají...

potřebují více lásky.

potřebují změnu

potřebují změnu, rozptýlení ve vztahu, nudí se se současným partnerem, i když to nemusí znamenat, že jej stále nemilují.

potřebují změnu.

prostě mají tu možnost a patří to základním lidským pudům.

protože asi tisíc milionů důvodů. Každý to má jinak, někdo se nedokáže vymanit ze stereotypu dlouholetého již odumřelého vztahu, jiný může být nespokojen v sexu, či hledat trochu lásky či dalších věcí jež se mu "doma" nedostávají ale zároveň nejsou důvodem pro ukončení vztahu, nebo může být jen natolik očarován sám sebou, že nehledí na city partnera a ukájí se nad množstvím "obdělaných" tvorů.

protože je to společností tolerované a někdy snad až vyzdvihované chování (kdo zahýbá, je frajer), protože nemají dostatek empatie, protože jsou málo sebevědomí.. důvodů je mnoho.

protože jim v současném životě (vztahu) něco chybí aťˇpo fyzické či duševní stránce.

protože jsou jen lidé

protože se současným partnerem nenašli to, co hledali a tak hledají dál.

protože si neváží toho, co mají, stále vyhledávají něco lepšího a protože lidem ubývá zodpovědnost

protože už jich vztah nefunguje nebo nemají úctu k tomu co se svým partnerem vybudovali ve vzájemném soužití.

převládne touha po jiném člověku a současný vztah nefunguje tak jak si představují.

sami nevědí co chtějí, s kým chtějí být a jak vztah dál zlepšovat a zkvalitňovat.

sami nezazili vernost.

se cítí být sami

se dělíme na lovce a sběrače.

se chtějí bavit a prožít něco nového a jiného.do

se mají málo rádi a neřeší své problémy vzájemnou komunikací, ale hledají útěchu jinde.

se miluji,.

se nedokáží udržet.

se neřídí desaterem Božího přikázání.

se neumí a nechtěji ovládat

se neumí ovládat.

se nudi

se nudí

se nudí a neváží si sebe ani partnera

se nudí nebo hledají vzrušení ve svém nudném životě.

se nudí nebo mají potřebu si dokázat, že je o ně pořád zájem.

se nudí nebo nemilují svého partnera.

se nudí ve vztahu nebo mají problémy.

se nudí, mají nedostatek pozornosti, lásky či uznání od partnera.

se nudí,chtějí poznat něco jiného,zamilují se.

se nudí.

se nudí.

se snaží nevěrou získat to, co jim chybí (sebevědomí, nové zážitky...)

se to občas stane.

se to prostě stává.

se u nich nevěra jako strategie rozmnožování vyvíjela po tisíce let a společenské normy na tom nemohou nic změnit.

se ve skutečnosti nemilují.

se ve vztahu nudí

se ve vztahu nudí, protože mají příležitost a nejsou dost silní říct "ne", protože je pro mě snadnšjší podlehnout pokušení než budovat silný vztah s jednou osobou.

se ve vztahu nudí.

se ve vztahu nudí.

se vyhýbají řešení problémů a hledání jejich příčin.

se zamilují, hledají dobrodružství, ukájí sexuální pud.

sex s jedním partnerem je po čase omrzí.

sex s jedním partnerem se po čase stane stereotypní.

si asi často myslí, že objeví něco nového a lepšího.

si buď neváží toho, co mají doma, a chtějí zažít něco nového, nebo se doma tzv. "odmilují" a zamilují se jinde (nebo jsou "zamilovaní" na více frontách) nebo si nevěrou řeší dlouhodobé problémy ve vztahu či manželství, které je spíše již formální."

si často potřebují něco dokazovat.

si dokazují, že jsou stále žádaní

si chtěj užít

si chtěji dokazovat seběvedomí, neklape jim to v současném vztahu nebo jsou od přírody patologičtí nevěrníci

si musí něco dokazovat

si myslí že někde jinde najdou to co jim chybí, nebo něco lepšího.

si myslí, že jim utíká něco lepšího

si myslí,že jinde je to lepší a hlavně bez problémů.

si nedokáží vážit toho, co mají- chtějí vyzkoušet něco jiného.

si někteří stále něco dokazují, např. si zvyšují sebevědomí

si nepřipouští, že je současná benevolentní společnost to nepovažuje za nic špatného a nemorálního ani něco, čím se ochuzuje vztah.

si neumějí mnohdy vážit klidu a pohody v dlouhodobém vztahu- nudí se... a chtějí si znovu dokázat, že jejich partner je ten pravý.

si neumí poručit.

si neváží hodnot.

si neváží jeden druhého a dělají si, co chtějí bez ohledu na druhé a jsou sobečtí,

si nevaží jeden druhého a myslí jen na sebe

si neváží jeden druhého.

si neváží partnera a ani vážit nechtějí.

si neváží partnera.

si neváží partnera.

si neváží sebe, ani druhého člověka.

si neváží své lásky k partnerovi.

si neváží svého partnera

si neváží svého partnera, berou další vztah nebo sex jako zábavu, bez ohledu na to, jak to vidí jejich partner

si neváží svého protějšku.

si neváží toho co mají

si neváží toho co mají

si neváží toho co mají a jsou zvědaví.

si neváží toho druhého.

si neváží toho, co mají.

si nevěří

si potřebují něco dokazovat.

si prostě někde musí "otestovat", jestli to co mají je pro ně to nejlepší.

si s tím nelámou hlavu, nebo mají problémy ve vztahu.

si sami málo věří a potřebují si zvednout sebevědomí, protože mají málo sexu, protože si neváží svého partnera a nebo jsou možná moc hloupí na to, aby si spočítali, zda ztratí nebo získají.

si zvysujou svoje malinky ego

společnost ztratila tradiční hodnoty

spolu málo komunikují, co jim chybí a málo se snaží si vycházet vstříc

spolu nejsou spokojení

stávající partnerský vztah je již stagnující a oni si myslí, že ta nová láska bude vždy tak vzrušující a lákavá jako na začátku

stereotyp některé z nich ubíjí, přitom se ale do něj rádi vracejí

tak mají nastavené morální hodnoty.

takhle věta nejde zobecňovat. Každý z nás si díky svojí jedinečnosti může najít různorodé důvody k tomu, být nevěrný.

To bych taky ráda věděla!

to dela kazdy

to je dáno pířrodou

to je individuální a nelze na to odpovědět jednoznačně.

To je různé. Někdo musí dobývat kdykoli a kdekoli, někdo se opije a někdo to chce prostě zkusit.

to jsou jen lidé.

to maji danne od prirody.

to neodporuje jejich morálnímu přesvědčení

to potřebují

to tak chtějí.

touží po něčem novém, nechtějí se vázat. Nejsou dostatečně vyzrálí na trvalý vztah.

touží po zážitcích a upřednostňují své touhy a potřeby.

u partnera nenacházejí to co potřebují. Chyba, ne vždy je pouze na jedné straně.

už jsou takoví, monogamie nám není vlastní

už neví coby

už se nemilují, myslí si, že na to ten druhý nepříjde, myslí si, že o druhého nemohou přijít a nevěru jim odpustí.

v dnešní době chybí pevné morální normy, a lidé upřednostňují své potěšení před zdravým rozumem a láskou k partnerovi.

v dnešní době je to považováno za věc normálního života

v dnešní době jsou ve více oblastech porušovány zásady slušnosti a morálního chování a proto není nevěra považována za tak špatnou.

v druhém vztahu hledají něco, co jim v tom prvním chybí... nebo se prostě jen chemicky zamilují....

v jejich současném vztahu nejsou uspokojovány všechny potřeby.

v jejich vztahu se něco pokazí nebo podcení.

ve vztahu nedostávají, co chtějí.

věrnost nepovažují za dostatečně důležitou morální hodnotu nebo nemají dostatečně pevnou vůli.

věrnosti nedávají patřičnou morální důležitost.

většinou nejsou ve svém vztahu sexuálně a jinak uspokojováni.

viz výše - jsou zoufalí. Neumí (nebo nemohou) být spokojeni s tím, co mají (oprávněně nebo sobecky).

viz. dawkins

Vládne doba konzumu, netrpělivosti a marnivosti - lidé jsou nestálí, myslí si že všechno můžou, a pocit zodpovědnosti je spíše výjimkou.

vstupují do vztahů a manželství aniž by měli dostatek společných zájmů a hodnot, na nichž lze postavit dlouhodobý kvalitní a fungující vztah.

vvv

x

xxx

z různých důvodů, nemoc partnera, nuda, odreagování od stresu, rychlý flirt, alkohol, řešení problémů nevěrou.

z různých důvodů. To takhle těžko soudit a dávat do jednoho pytle...

zakázané ovoce chutná nejlíp

zakázané ovoce nejlíp chutná.

zijeme v konzumnej spolocnosti a sex sa stal bezne dostupnou vecou

zkoušejí něco jiného ? nevím

změna je život

zřejmě mají malou důvěru v partnera a manželství a jejich morální zásady jsou něčím narušené - nebo se jim nevěra zdá normální - viděla ji třeba doma jako děti....

ztratili pojem o hodnotách a morálce

žijeme v přeerotizované době.

žijí stereotypním životem bez dobrodružství a změn.

14. Počet všech partnerů, se kterými jste měl(a) pohlavní styk

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18419,76 %16,97 %  
25713,41 %11,52 %  
34811,29 %9,7 %  
5378,71 %7,47 %  
4307,06 %6,06 %  
6296,82 %5,86 %  
8174 %3,43 %  
10163,76 %3,23 %  
7153,53 %3,03 %  
15143,29 %2,83 %  
ostatní odpovědi 0
11
20
9
12
40
16
30
14
26
13
25
35
365
3.14
60
22
45
54
21
19
85
18
61
80
100
7818,35 %15,76 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:5.28
Minimum:1
Maximum:22
Variační rozpětí:21
Rozptyl:21.1
Směrodatná odchylka:4.59
Medián:4
Modus:1

Graf

15. Na závěr ještě doplňte tuto větu podle sebe tak, jak uznáte za vhodné: "Myslím si, že nevěra... [odvozená]

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je špatná19038,38 %38,38 %  
byla, je a bude (bez emocionál. hodnocení)7515,15 %15,15 %  
komplikuje vztah, ale dá se překonat, odpustit za určitých okolností459,09 %9,09 %  
indikuje nějaký problém ve vztahu336,67 %6,67 %  
jiné255,05 %5,05 %  
znamená konec vztahu255,05 %5,05 %  
je bohužel běžnou součástí vztahu244,85 %4,85 %  
je přirozená; přeceňuje se214,24 %4,24 %  
odpověď bez informační hodnoty204,04 %4,04 %  
může být prospěšná163,23 %3,23 %  
není nutná91,82 %1,82 %  
by se měla tajit81,62 %1,62 %  
je častější u mužů; je rozdíl mezi pohlavími40,81 %0,81 %  

Graf

16. Doplňte tuto větu podle sebe tak, jak uznáte za vhodné: "Kdyby mi byl partner nevěrný,… [odvozená]

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
opustím ho, neodpustím mu8917,98 %17,98 %  
ublížil by mi; konec důvěry (emoce smutku)7815,76 %15,76 %  
pokusím se to překonat, zachránit vztah6312,73 %12,73 %  
promluvím s ním, pak uvidíme, odpuštění záleží na okolnostech5611,31 %11,31 %  
chci vědět důvod448,89 %8,89 %  
nevím, jak bych se zachoval(a)377,47 %7,47 %  
nechci se to dozvědět204,04 %4,04 %  
poznamenalo by to vztah; problém ve vztahu204,04 %4,04 %  
jiné173,43 %3,43 %  
musím vztah zvážit, chci čas na rozmyšlenou173,43 %3,43 %  
rozzlobím se (emoce vzteku, agrese)142,83 %2,83 %  
odpověď bez informační hodnoty132,63 %2,63 %  
jednou odpustím, víckrát ne122,42 %2,42 %  
hledám chybu v sobě91,82 %1,82 %  
oplatím mu to61,21 %1,21 %  

Graf

17. Doplňte tuto větu podle sebe tak, jak uznáte za vhodné: "Lidé jsou nevěrní, protože... [odvozená]

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jsou nespokojení ve vztahu, něco jim chybí17034,34 %34,34 %  
hledají něco nového, nudí se10120,4 %20,4 %  
mají nějaký osobnostní nedostatek (nezralost, nedostatečné IQ, morálka, vůle..)8917,98 %17,98 %  
mají příležitost, je to jednoduché, neodolají pokušení, sex. motivace5711,52 %11,52 %  
je to lidská / biologická přirozenost448,89 %8,89 %  
doopravdy nemilují stálého partnera, nenašli toho pravého438,69 %8,69 %  
odpověď bez informační hodnoty397,88 %7,88 %  
nevědí, co chtějí; neváží si toho, co mají387,68 %7,68 %  
hledají sebe sama; chtějí si něco dokázat285,66 %5,66 %  
mění se morální hodnoty dnešní společnosti173,43 %3,43 %  
jiné153,03 %3,03 %  
rozhodnou se pro to, jednoduše chtějí122,42 %2,42 %  
muži jsou rozsévači, ženy hledají lásku61,21 %1,21 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Rodinný stav

4. Jak dlouho trvá Váš současný vztah?

5. Bydliště

6. Vzdělání (nejvyšší dosažené)

7. Rodinné zázemí, ze kterého pocházíte

8. Vyznání

9. Zaškrtněte číslo podle toho, jak moc blízko je k výroku, se kterým souhlasíte.

10. Zaškrtněte, jaké formy chování k jiné ženě / muži byste odpustila / odpustil?

14. Počet všech partnerů, se kterými jste měl(a) pohlavní styk

15. Na závěr ještě doplňte tuto větu podle sebe tak, jak uznáte za vhodné: "Myslím si, že nevěra... [odvozená]

16. Doplňte tuto větu podle sebe tak, jak uznáte za vhodné: "Kdyby mi byl partner nevěrný,… [odvozená]

17. Doplňte tuto větu podle sebe tak, jak uznáte za vhodné: "Lidé jsou nevěrní, protože... [odvozená]

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Rodinný stav

4. Jak dlouho trvá Váš současný vztah?

5. Bydliště

6. Vzdělání (nejvyšší dosažené)

7. Rodinné zázemí, ze kterého pocházíte

8. Vyznání

9. Zaškrtněte číslo podle toho, jak moc blízko je k výroku, se kterým souhlasíte.

10. Zaškrtněte, jaké formy chování k jiné ženě / muži byste odpustila / odpustil?

14. Počet všech partnerů, se kterými jste měl(a) pohlavní styk

15. Na závěr ještě doplňte tuto větu podle sebe tak, jak uznáte za vhodné: "Myslím si, že nevěra... [odvozená]

16. Doplňte tuto větu podle sebe tak, jak uznáte za vhodné: "Kdyby mi byl partner nevěrný,… [odvozená]

17. Doplňte tuto větu podle sebe tak, jak uznáte za vhodné: "Lidé jsou nevěrní, protože... [odvozená]

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Chromá, S.Postoje mužů a žen k nevěře (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://postoje-muzu-a-zen-k-nevere.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.