Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Postoje občanů ke kriminalitě v ČR

Postoje občanů ke kriminalitě v ČR

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jaromír Laksa
Šetření:28. 03. 2015 - 26. 04. 2015
Počet respondentů:145
Počet otázek (max/průměr):19 / 19
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:65,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:32
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

prosím o vyplnění dotazníku zaměřeného na zjištění postojů občanů ke kriminalitě v ČR. Dotazník je určen pro respondenty ve věku nad 18 let, žijící v ČR, a je anonymní.

Míra Laksa

Odpovědi respondentů

1. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-305940,69 %40,69 %  
31-454933,79 %33,79 %  
46-653423,45 %23,45 %  
66 a více32,07 %2,07 %  

Graf

2. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7954,48 %54,48 %  
muž6645,52 %45,52 %  

Graf

3. Vaše dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední škola s maturitou6846,9 %46,9 %  
vysoká škola5235,86 %35,86 %  
střední škola128,28 %8,28 %  
vyšší odborná škola96,21 %6,21 %  
základní škola42,76 %2,76 %  

Graf

4. Vaše bydliště:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ústecký kraj3423,45 %23,45 %  
Praha2215,17 %15,17 %  
Středočeský kraj1611,03 %11,03 %  
Královehradecký kraj138,97 %8,97 %  
Jihomoravský kraj106,9 %6,9 %  
Zlínský kraj96,21 %6,21 %  
Moravskoslezský kraj85,52 %5,52 %  
Plzeňský kraj74,83 %4,83 %  
Olomoucký kraj64,14 %4,14 %  
Pardubický kraj64,14 %4,14 %  
Liberecký kraj53,45 %3,45 %  
Kraj Vysočina53,45 %3,45 %  
Jihočeský kraj42,76 %2,76 %  

Graf

5. Myslíte si, že kriminalita v ČR má vzrůstající tendenci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9968,28 %68,28 %  
ne2819,31 %19,31 %  
nevím1812,41 %12,41 %  

Graf

6. Myslíte si, že je více osob páchajících trestnou činnost mezi muži středního věku (25-45 let) než mezi muži staršími (46 a více let)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11982,07 %82,07 %  
nevím2215,17 %15,17 %  
ne42,76 %2,76 %  

Graf

7. Máte předsudky vůči osobám s kriminální minulostí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9364,14 %64,14 %  
ne2718,62 %18,62 %  
nevím2517,24 %17,24 %  

Graf

8. Vyskytuje se ve Vašem blízkém okolí osoba s kriminální minulostí (např. soused, spolupracovník, příbuzný apod.)??

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7853,79 %53,79 %  
ne4329,66 %29,66 %  
nevím2416,55 %16,55 %  

Graf

9. Hodnotíte kriminalitu mladistvých jako závažný problém současné společnosti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13089,66 %89,66 %  
ne106,9 %6,9 %  
nevím53,45 %3,45 %  

Graf

10. Vypište, jaké jsou podle Vás důvody páchání trestné činnosti mladistvými:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
drogy32,07 %2,07 %  
nuda32,07 %2,07 %  
drogy, alkohol21,38 %1,38 %  
nuda, adrenalin, získat obdiv party10,69 %0,69 %  
různé10,69 %0,69 %  
Prostředí, ve kterém vyrůstali. Lidé, se kterými se stýkají. Finanční situace. Psychické narušení.10,69 %0,69 %  
nedostatečná výchova, špatné prostředí, psychické potíže10,69 %0,69 %  
Jde zejména o nepojmenovatelné, které k tomu vedou rodiče.10,69 %0,69 %  
nuda, nezájem rodičů, touha se ukázat, získat peníze10,69 %0,69 %  
sou agresivní, nejsou vychovávaní10,69 %0,69 %  
ostatní odpovědi .
drogy, zdánlivě těžké životní situace, vzdor
Nemají pevný řád
špatná výchova
nedostatečná péče ze strany rodiny, alkohol, drogy - jsou dostupnější
drogy, rodiče-zloději (přirozená činnost), nezaměstnanost, závist, nemajetnost, hlad....
neucta a nerespekt
nedostatek času-rodiče,špatná komunikace-rodina,škola...,nuda
moralka spolecnosti
drogy, nezájem o práci
rodiče a stát
-
špatná výchova, absence vojenské základní služby
frustrace, touha po rychlém zbohatnutí, odtržení od reality - drogy
Selhávající výchova hloupých rodičů a neschopnost státu trestnou činnost řešit.
hodně volného času, televize plná brutálních filmů, dělení společnosti na chudé a bohaté
ooo
nereálná očekávání od života
NUDA, špatné vychování, přísnější režim, úcta k okolí
Úpadek morálky ve společnosti
absence životních hodnot, drogy, touha po penězích bez práce
nedostatek jiného vyžití např. sport ,kultura , a nedostatečné tresty
špatná výchova, špatně nastavený systém trestání trestné činnosti
absence povinné vojenské služby a drilu jako dříve
mají špatný hodnotový systém, necítí dostatek odpovědnosti, nebojí se trestu
anonymita velkých měst, rodiče na ně nemají čas, nezajímají se o ně, vliv médií,
nezájem rodičů
Nezájem o práci a vzdělání, špatná výchova rodičů, předsudky z filmů.
špatná výchova, frustrace, špatně nastavený žebříček hodnot (přiliš materialisticky)
no to nevím
špatná výchova rodičů
Nezaměstnanost, špatné rod.zázemí, splolečnost, nízké tresty atd...
drogy, rodinné zázemí a prostředí ve kterém mladiství vyrůstá
špatná výchova, benevolence rodičů, nedůslednost, zrušení fyzických trestů
Nevyčerpávají se všechny možnosti vlivu na mladou generaci v první řadě rodinou, dále pak společenskými a obačanskými sdruženími. Také častá motivace z některých televizních pořadů, je v nich často prolévána krev, mnozí si myslí, že blahobytu dosáhnou
drogy, alkohol, agresivita
nezájem ze strany rodičů, party, alkohol, drogy
chyby vojna
není práce, mladí se nemají čeho chytit, mají pouze záporné vzoryrostou jak stromy bez podpory
parta, drogy, alkohol, uvolněnější výchova, inspirace internetem
příliš mnoho svobody a lhostejnosti k druhým
vychova,media,rodice maji malo casu na sve deti
Nuda, chudoba, drogy, špatné vzory
nedostatečná prevence, špatně nastavená trestní represe
jsou blbí
nedostatek péče a pozornosti věnované rodiči. Být kriminálník je,, cool"
nedostatecna vychova
nuda, nutnost sehnat peníze na drogy, změněné rozpoznávací schopnosti po požití drog a alkoholu, absence vštípených hranic
nuda, špatná výchova, chtění majetku a peněz
špatná parta, nedostatek zájmu ze strany rodiny, snadný přístup k drogám
sociální prostředí,
Špatná/ žádná výchova
Lenost,
špatná výchova, resp. žádná výchova
nedostatečné vzory v rodině, nuda
Špatná výchova, zdegenerovaný státní systém, vadné média.
Neuznávají autority, jelikož tyto pro ně autoritami nejsou. Společnost jim dává špatný vzor.
nevědí co s časem, touha vytáhnout se mezi ostatními
nuda, špatná výchova, špatní kamarádi
Nedostatečná pozornost a dohled ze strany rodiny.
Nedostatek peněz, mnoho atraktivního zboží a málo peněz.
patologické vztahy v rodině
Selhávající rodina.
nuda, špatná výchova, nedostatek koníčků, nezájem rodičů o děti, vidí agresivitu na počítačových hrách a na netu neustále
nuda,drogy,zábava,málo financí
Vzor v rodinně, nedostatečné sankce (chybí strach), benevolentní výchova v rodinně.
blbost
nezaměstnanost,drogy,alkohol,soc.status
nehrozí za ni trest
nuda, vliv okolí
nevhodná výchova a životní podmínky, ve kterých osoba vyrůstá
potřeba peněz
vchova, zázemí a finance
nuda, špatná výchova, potřeba majetku, drogy
Pracovní vytížení rodičů a tím příliš nekontrolovatelného volného času mladistvých.
výchova,způsob trávení volného času,určité filmy a určité PC hry
Majetek, peníze, alkohol, agresivita, násilí.
peníze na drogy, nuda, nedostatek vzorů
nezájem rodičů, špatná parta
vzor v rodině, snaha o zalíbení se vrstevníkům, poruchy osobnosti,...
nezájem rodičů, parta
Finance, drogy, špatná životní situace
Závislost na drogách
Peníze, materialismus
nedostatek pozornosti,
společnost, doba
chtějí se předvést před partou, pocit rebelie
Ví, že můžou a moc se jim toho nestane, nuda, spory, špatné rodinné zázemí
Finanční motivy, nedostatek dohledu a odpovědnosti
vychova a male tresty
Špatné vzory v rodině, špatná společnost vrstevníků, nuda, materiální/finanční strádání
nedostatek peněz
nemají nastavené životní hodnoty, smysl pro zodpovědnost a povinnost
vliv kultury, peníze
Chudoba, Adrenalin, Různá míra retardace
úplně stejné jako.před 30 lety
špatná výchova,drogy,nezaměstnanost,malé tresty (odsouzení),vliv počítačových her
nekvalitní dětství (nedostatek peněz, šikana, špatné známky)
nuda, nedostatek péče rodičů
doba
nemají strach s následků
nedostatečná výchova v rodině
peníze, frajeřinka před kamarády
nuda, spatna vychova, chteji majetek, penize
blbost a prachy
hrozná otazka
špatná výchova, neuznávání základních hodnot
nuda !
selhání rodiny
drogy, blbost, neuvědomují si důsledky svého chování, frajeřina
...
touha po majetku
špatná výchova, kdy se dítě nesmí plácnout přes zadek a taky nezdravý životní styl, který způsobuje nejen fyzické, ale i psychické změny u člověka :)
nicnedělání
afekt, majetkovy prospech
Vliv společnosti (především rodičů), genetické předpoklady, nezkušenost s požíváním látek měnících lidské vnímání (především alkohol).
Televize, špatný příklad doma, kamarádi, sociální status
nezaměstnanost, příliš mnoho volného času, nedostupné věci, po kterých mladí touží
Málo peněz
Volný čas
Chtějí na sebe upoutat pozornost.
výchova, osobnost, vzory ve společnosti, drogy a alkohol
špatné vzory - v rodině, mezi kamarády
nezodpovědnost, nesprávné využití volného času, zanedbaná výchova, návykové látjy, přistěhovalectví a nerespekt/neúcta k hostitelské zemi
hlavním důvodem jsou neúplné nebo nefunkční rodiny
Potřeba se zviditělnit, potřeba peněz, nuda.
peníze
závislosti
nedostatek financí, nedisciplinovanost,
Násilí v médiích, špatné zázemí
13089,66 %89,66 % 

Graf

11. Souhlasíte se stávajícím rozsahem udělování alternativních trestů (např. podmíněné odsouzení, domácí vězení, obecně prospěšné práce aj.)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7350,34 %50,34 %  
ne5537,93 %37,93 %  
nevím1711,72 %11,72 %  

Graf

12. Jaké jsou podle Vás nejčastěji páchané trestné činy?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Krádeže2718,62 %18,62 %  
Krádež2114,48 %14,48 %  
kradeze32,07 %2,07 %  
majetkové32,07 %2,07 %  
Nevím21,38 %1,38 %  
krádež, ublížení na zdraví21,38 %1,38 %  
násilí21,38 %1,38 %  
majetková trestná činnost21,38 %1,38 %  
kradez21,38 %1,38 %  
krádež, napadení21,38 %1,38 %  
ostatní odpovědi krádeže,přepadení
Krádeže, loupeže
Krádeže.
krádeže, podvody, ublížení na zdraví
krádež, loupež, podvod či zpronevěra, ublížení na zdraví, znásilnění
Krádež a podvod. Krade se skoro všude - od vlády až po posledního nepojmenovatelného.
krádež, znásilnění, zpronevěra
.
krádež, distribuce/konzumace drog
krádež, loupež,
krádeže, přepadení, loupeže
krádeže a maření
-
majetková trestní činnost
Trestné činy justice (soudy, policie atd.); ryba smrdí od hlavy.
krádeže, brutální vraždy
všechny
majetková a násilná tr. činnost
krádeže, podvody a násilí proti druhé osobě
To bych musel vygooglit
krádež, podvod, maření soudního nařízení
krádeže dnes už všeho , přepadení , znásilnění , rozkrádání stáního majetku ,ůplatky
podvody, krádež, přepadení, vraždy
drogy
krádež, přepadení, neplacení výživného
krádeže, podvody
vandalství, krádeže, výtržnictví
násilí a krádeže
majetková tr.činnost, krádeže.
majetková tresná činnost
krádeže, loupežná přepadení důchodcú a bezdomovců zvlášť, znásilňování mladistvých, drogy a alkohol
krádež, vražda,
drogy řízení aut
Loupež, krádež, znásilnění, ublížení na zdravíů těžké ublíenína zdraví, ------
krádeže, ublížení na zdraví
krádež, násilí
kradeze,vandalstvi
Majetková
krádeže, možná nějaké napadení...
loupeze
krádeže, loupeže, podvody
krádež,
krádež, autonehoda
krádeř,ublížení na zdraví,nehody,
přechovávání drog a jejich distribuce, krádeže aut, násilí
Krádež (nad 5000,- Kč pochopitelně).
Krádeže, zničení majetku.
Krádeže, vloupání do bytů, chat a aut.
Korupce soudců a policistů.
trestné činy proti majetku
krádež, loupežné přepadení, znásilnění
Majetkové a násilné
krádeže, porušení dopravních předpisů
krádeže, přepadení, drogy
Krádeže, Loupežné přepadení
násilné
Krádeže, ublížení na zdraví
Majetkové tr. činy - krádeže
vytrznosti kradeze
krádeže, napadení
vykrádání bytů, automobilů, přepadávání na ulici
krádeže,loupeže,řízení pod vlivem alkoholu a návykových látek,ublížení na zdraví
Krádeže, podvody, kriminalita bílých límečků, vandalství, tedy poškození cizí věci
krade se všude
výtržnictví, krádeže
loupežné přepadení
kradez, prepadeni
vandalismus, výtržnictví, loupeže
násilí, krádeže
krádež, podvod, řízení přes zákaz řízení
krádež, podvody, loupež
Krádeže, loupeže, znásilnění
drogy, drobné krádeže
krádež, neplacení výžvného, jízda pod vlivem návykové látky
krádeže, násilná přepadení, loupeže, řízení pod vlivem, násilí
krádež,napadení
7954,48 %54,48 % 

Graf

13. Víte, čím se zabývá Probační a mediační služba ČR?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10068,97 %68,97 %  
ne2920 %20 %  
nevím1611,03 %11,03 %  

Graf

14. Jaká je Vaše představa o současném vězeňství v ČR?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím106,9 %6,9 %  
žádná32,07 %2,07 %  
špatná32,07 %2,07 %  
-21,38 %1,38 %  
zadna21,38 %1,38 %  
nedostačující kapacita21,38 %1,38 %  
Příliš mírné21,38 %1,38 %  
měli by zpřísnit tresty a zavést povinnost práce pro vězně10,69 %0,69 %  
Nejsme spokojená s úrovní. Vězení je příliš mírné. Často se vězni mají lépe ne by se měli v běžném životě.10,69 %0,69 %  
plní spíše funkci vyčlenění pachatelů ze společnosti, než nějaké nápravné činnosti10,69 %0,69 %  
ostatní odpovědi Vězení jsou příliš fešácká, velký komfort, málo práce. Jako by si to politici chystali sami pro sebe...
mírné, nesourodé, vězni mají hodně úlev, drahé
chtělo by to změnit celou koncepci
.
moc humanizované
málo přísné
nedostatek financí, malá kapacita věznic,
nechapu otazku - to jak soucasne vezenstvi vnimam? Jako preplnene veznice, nekdy skola v prirode, nekdy velmi frustrujici prostredi plne vyhorelych pracovniku, spoluveznu, kteri nauci toho druheho dal. "uzitec." vecem, mistem nemotivujicim (skola, prace)
relativne presna
pomalé soudy,mnohdy mírné tresty
negativni
nedokážu posoudit
málo tvrdé
jednoduchý a klidný výkon trestu
nadstandardní - pro většinu dobré útočiště přes zimu
Věznice - rekreační zařízení zdarma (i bez práce jsou koláče, stačí spáchat trestný čin a máte se tam líp než mnozí důchodci nebo samoživitelé na svobodě...není něco špatně?).
chybí spravedlivé zákony, pak by byla změna i ve vězeňství
pionýrský tábor s plnou penzí!
něco mezi sociálním ústavem a pakárnou
katastrofická, to není vězení, ale lázně !!
Docela dobrá,
odkladiště kriminálníků bez jakékoliv trvalé koncepce a s malými pravomocemi
Vězni se mají lépe než pracující
o tohle téma se nezajímám a tak nemám žádnou představu
v katastrofálním stavu
nezajímám se
V současné době je málo odborného i represivního personálu. Po roce 1989 se vězeňství ČR obrátilo k humanismu, začaly probíhat tzv. resocializační programy, dnes programy zacházení. Přes všechnu snahu je procento resocializovaných velmi malé.
je příliš ohleduplné
Hodně humanizace
nevím, nemám informace
nemám představu
není to vězení,ale rekreace
Měly by být tvdší tresty a vězni si pobyt odpracovat
nemám konkrétní představu
Žádná představa jen realita odsloužených několika let
nedovedu objektivně posoudit. Sám za sebe si myslím, žže by mělo být přitvrzeno
moc velká humanizace
Myslím si že vězení je až na moc dobré úrovni
pracovat,pracovat,pracovat
nevyhovuje stavebně technický zázemí a a ubytovavcí prostory, personální obsazení
vězení - co se na svobodě nenaučí, ve vězení doženou..
průměrná
mozna spatna-ve vezeni se maji dobre
Příliš mírný režim
nevalná
věznice jsou k vězňům příliš přátelské
Je ve špatném stavu
nejasná
měla by mít důstojnější roli v systému
špatný systém, korupce vedení věznic
docela přesná, jsem dlouholetý zaměstnanec
málo míst ve věznicích
málo místa, moc kriminálníků
Příliš nízké tresty, slabý resocializační program
mají se tam mnohde lépe nežli průměrný penzista a zadarmo !
Kvalitní pobytové služby. Málo přísná.
Věznice jsou přeplněné, vězni žijí v relativně slušných podmínkách. Prevence recidivy je nedostatečná.
vězení je prostě vězení
Špatná.
Povinnost pracovat i kdyby se měla nějaká práce vymyslet - pro odsouzené za úmyslný trestný čin.
malá
Parádní zaopatřovací ústav.
příliš liberální, vězni se mají jako na horší dovolené
Vězni se mají až moc dobře ve vězení,není to pro ně až tak velký trest.
Vězení má být trest a omezit Dnes mám pocit, že se někteří vezni mají lépe ve vězení než na svobodě. Posilovnam studium, televize - nic takového. Pouze práce - a zadarmo!
nic moc, doučování pro lumpy
přeplněné věznice, pro vězně je to rekreace
fungující systém
normální
špatná, nefunkční
mírné, mělo by být trestem, je spíš jen pobytem s omezením
zpřísnit pobyt ve vězení,povinnost pracovat ve vězení
Dobrá
likvidační u méně závažných činů
je málo místa
Myslím si, že by ve věznicích měl panovat tvrdší režim
myslím, že je ve srovnání s jinými zeměmi adekvátní
poměrně volný režim
bodná, tchgyne tam pracuje jako sociální pracovník, takže to znám v živých barvach
nic
podobné jako v psychiatrické léčebně
Plné věznice, ale vězni mají tolik možností, že to ani nevypadá jako za trest...
Docela špatná - naprosto nefunkční porgramy zacházení, nezájem mnohých z personálu, konflikty v rolích personálu, nevyjasněnost účelů trestů, malá orientace na nápravu samotných odsouzených i důsledků jejich TČ
že se mají jako prasata vžitě odsouzení
je to spíš jako hotel
Neumím posoudit.
příliš velká volnost pro vězně - nemusejí pracovat a přitom mají zajištěný vyšší standard než lecjaký důchodce
Jedna banda, co se zná a pravidelně se vrací.
pro vězně dost luxusní
nedostatečná kapacita věznic
Malá kapacita, když se tam chtějí někteří vězni vracet, tak je něco špatně.
vězni mají dobré podmínky
zavřït až zčernaj
bič a cukr
je to noclehárna
normální.. prostě vězení
spatna koncepce, uplatky, mirny rezim pro vezne
v jednom sem byla (jen na prohlídce) a jsou tam až moc dobré podmínky
Je v hrozném stavu.
vězni se mají jako v bavlnce, nepracují, 3x denně dostávají najíst, jsou v teple.
pohoda, dovolená
já bych přitvrdil. gulag, kamenolom apod. současný model je dle mě mírný
nerozumím otázce - mám velmi dobrý přehled o VTOS, druzích trestu, kategoriich věznic atd.
mají se lepší než nezaměstnaní
neúčinná
moc nízké tresty a moc velký komfort. jsem pro nucené práce
lidi odcházejí - proc?
Relativně plné cely, prostředí v rámci možností čisté, ne však příjemné, se značně omezeným přístupem ke kvalitním kulturním vzdělávacím zdrojům.
Malá kapacita, mnoho odsouzených
je to takový hotel s oplocením, dostanou najíst, napít můžou se dívat na televizi, studovat, moc mírné
Nerozumím
Vězni mají pracovat, vydělat si na sebe a ne si válet šunky za peníze daňových poplatníků
Žádnou nemám.
nic moc, nemyslím, že by bylo nápravné
myslím, že reálná, tj. ne příliš optimistická
vazba příliš přísná, výkon trestu nikoliv - mělo by to být opačně
Myslím, že kdyby se odsouzení ve vězení neměli tak dobře, více by si rozmysleli, zda budou konat trestné činy.
nespravedlivá a laxní
11881,38 %81,38 % 

Graf

15. Znáte nějaké služby pomoci poskytované obětem trestných činů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8256,55 %56,55 %  
ne5739,31 %39,31 %  
nevím64,14 %4,14 %  

Graf

16. Jaká je Vaše představa o adekvátním prostředí výkonu trestu odnětí svobody (věznici)?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevim74,83 %4,83 %  
žádná21,38 %1,38 %  
tvrdě makat21,38 %1,38 %  
vězni se tam mají moc dobře 10,69 %0,69 %  
poustevnické10,69 %0,69 %  
Aby to byl opravdu trest a ne "dovolená". Žádné tělocvičny, televize apod. Jasné pravidla a to bez výjimek.10,69 %0,69 %  
základní potřeby pro skromný život a práce tak, aby vězením bylo skutečně trestem a vracením škody společnosti - pokud je do jednoho vězně investováno denně okolo 1300 Kč, aniž by musel pracovat, je něco špatně 10,69 %0,69 %  
Malá cela, chléb a voda, hygiena jednou týdně, vycházky max. třikrát týdně, nucené práce.10,69 %0,69 %  
voda a chleba10,69 %0,69 %  
tvrdší podmínky pro vězně než sou teď10,69 %0,69 %  
ostatní odpovědi ?
podle důvodu odsouzení
aby se nechtěli vězni vracet
tvrdší
zaměstnanost pro všechny vězněné osoby, zmírnit výhody pro vězně, organizovat smysluplně volný čas vězňů
povinnost bud pracovat nebo se vzdelavat, zkratka delat neco uzitecneho pro spolecnost i pro osobu uveznenou, zadne nic nedelani, cekani, moznost splacet dluhy, povinnost aktivizace
konkretni
prostor pro nápravu,ale i povinnost potrestaného přičinit se o zlepšení
tvrdsi podminky, povinna prace aby uhradili dluh spolecnosti
úklid veřejných prostranství
chain gang
-
povinná práce a pobyt si zaplatit
jednoduché prostředí, skromná strava, výkon nekvalifikovaných prací
Ztráta veškerých práv, velmi tvrdý režim, aby neměli chuť ani odvahu se tam znovu vracet...a je fuk jestli to je nebo není humánní, zákon přestoupili z vlastního rozhodnutí, ať nesou následky, jenže předpokladem je normálně fungující justice, což tu není
žádná zvláštní privilegia, a vězni pracovat, pracovat, pracovat, aby vrátili nějak státu to, co ten do nich dává
aby byl odstrašující pro další případné pachatele.
myslím, že např. věznice Pankrác je odpovídající a relativně profesionální, zato Ruzyně je hrůza ... a to jsem neviděl Valdice
Kobky bez vody a topení, hluboko v zemi. Ostatní sociální vymoženosti až po zásluze a odpracování
skandinávský model
Celá práce s odsouzenými by měla být směřována primárně na to, aby do budoucna byla minimalizována možnost opáchání TČ - dnes je program zacházení jen formální záležitost určená ve skutečnosti k tomu, aby si odsouzený mohl čerpat nějaké výhody
tvrdý režim pro vrahy , a více jak podruhém odsouzení , mít pracovní povinost na těžších pracích
mají moc velký luxus
uranové doly atd.
člověk by se tam neměl cítit dobře a brát pobyt ve vězení jako útočiště, jako přechodný pobyt
Trest musí "bolet", ale zároveň zde musí být snaha o nápravu a resocializaci. Adekvátní prostředí je tedy cela s mříží, aby si odsouzený uvědomil, že je opravdu zavřený a už se sem nechtěl vrátit a zároveň práce s odsouzenými....terapie, program zacházení
povinná i nesmyslná práce, minimální osobní prostor
Více práce a méně extralomrálních aktivit
záleží dle trestu
Vězni by měli pracovat a k tomu jim vytvořit podmínky
nemám konkrétní představu
Realita by měla být důslednější
aby si odsouzený byl plně vědom, že je ve výkonu trestu, nikoliv na dovolené
více práce pro odsouzené
Pokoj, ve kterém bude pouze postel a stůl
pracovat
oko za oko, zub za zub, smrt za SMRT
přísný režim, méně volného času, žádné vycházky, žádné podmíněné propuštění
malá místnost s miniaturním oknem, žádné aktivity ( jen treba rozcvicky apod), obyčejné vybaveni, teplá voda jen občas atd.
špatné podmínky,málo jídla,prostoru, hnusne, zacházení z vězni, tresty
jedna mistnost,dira v zemi jako wc apod.
Mnoho aktivit, drsnější dozorci
zajištění lepší úrovně, povinné pracovní zařazení, povinné vzdělávání (rekvalifikace)
palanda, kýbl, chléb a voda, práce, práce, práce
Pro vrahy - věznice thajského typu
jednoduché ubytování, žádné nadstandardní vybavení ani možnosti
podmínky by měly být daleko přísnější a víc omezit práva vězňů
vězni by měli povinně pracovat
podstatně přísnější režim, více možností pracovního zařazení, fungující postpenitenciární péče
těžko říct, dle závažnosti přečinu.
Velmi přísná
kamenolom, řetězy na nohách, bič a práce jak v uranových dolech (zabil jsi) ? Tak si to užij Pochopitelně tento režim od určité nápravné skupiny
viz stávající system
Těžý žalář a trest smri pro nenapravitelné případy.
Záleží na prohřešku konkrétního jedince.
takové, aby pro odsouzené nebyl pobyt "dovolená" se vším komfortem
Méně luxusní věznice.
Hodně práce, bez práce jen jídlo na přežití bez dalších požitků - pochopitelně ne pro odsouzené za nedbalost.
rozhodně ne televize a lehárko
Galeje - roubík do pusy, karabáčem přes hřbet a veslovat, jako kdysi na galérách - mnohým by to prospělo (hlavně těm nahoře).
vězení jako trest - žádný internet, žádná posilovna, více terapií formou práce
Má představa,čisté prostředí ale velice skromné,bez různých mediálních prostředků.
Bez televize, posilovny. Knihovna a určitě povinnost pracovat.
podle závažnosti, ale bez pohodlí a základních práv a svobod, kromě práva na život
příliš měkké
ideální by byla povinná práce, žádná televize, žádné divadlo a další kultura pro vězně. Nejsou tam za odměnu,
vězni, dozorci, cela, dvorek k procházkám, návštěvbí místnost, sociální pracovníci, lékař...
žádný luxus, nevelký prostor, řád
kamenolom, štola
přísnější režim
Myslím, že současné prostředí výkonu trestu je příliš mírné.
žádná televize,více povinných kroužků s psychology,povinnost ve vězení pracovat,dále to závisí podle trestných činů - těžké (vraždy) - takové vězení,že každý den toho budou litovat !!!
Dobrá
nevedoucí k ještě horšímu chování po propuštění
lepší hygienické zázemí
ne úplně luxusní prostředí, zároveň by člověk měl dostat možnost se nějak osobnostně rozvíjet a třeba se i rekvalifikoavt
strašná
něco jako mají v Thajsku, potom by si každý rozmyslel jestli páchat trestné činy
žádnej hotel, člověk by si tam měl uvědomit proč tam je
tvrdý režim, nutnost pracovat
těžko rict
nic
jako dosud, ale nutnost těžce pracovat
Mělo by to být prostředí, které by skutečně představovalo trest za provedené činy, ne jen odsedět si v klidu a pohodlí nějaký čas
Věznice jsou dle mého názoru adekvátně komfortní, negativní je přeplněnost věznic, nedostatek práce a vhodných prostor pro resocializační činnost.
něco jako v thajsku
Odstupňovaná podle druhu a závažnosti TČ, kompletní izolace od společnosti po dobu výkonu trestu.
čisté prostředí, základní zajištění potřeb s povinností pracovat
místo osobního volna pracovat
Chléb, voda a matračka vedle záchodové mísy.
záleží na spáchaném trestném činu, je třeba rozlišovat
věznice=vězení , povinnost pracovat - nějakou prospěšnou pracovní činnost( např.opravy spotřebního materiálu),povinný jeden zájmový kroužek,televize za odměnu 1x měsíčně,vycházky také podle chování-jinak zavřen na cele
stačí takové, jaké je u nás teď
Pro drtivou většinu vězňů vykonávat nějakou práci. Když odmítnou, dát jim jen to nejnutnější pro přežití, ale nic na víc. Jinak dle toho, co spáchal.
Tvrdší režim
podmínky by se měly zhoršit
chléb a voda
Hladomorna
pracovní tábor
absolutní izolace
podle toho za jaký trestný čin konkrétně sedí.. vrahy bych dala klidně do nejodpornějšího sklepa, ty co nikomu neublížili a sedí jen za svou hloupost bych až tak nehrotila
prisnejsi rezim
lepší jak intr
káznice, levná pracovní síla
pobyt ve vězení, by si měli všichni vězni odpracovat a tím si svůj pobyt za mřížemi zaplatit.
důstojné, ale velmi skromné prostředí, nejnutnější, spousta lidí na svobodě takto nebydlí
kamenolom a guantanamo
věznice by měla působit odstrašujícím dojmem, aby se tam pachatel nechtěl vrátit
makali a ať si to hradí
nevím, nikdy jsem nad tím nepřemýšlel
nucené práce. na těžkých zločincích, kteří se i doznali, bych prováděla pokusy místo na zvířatech :) ale to by se asi nedoznal nikdo. rozhodně je nepřípustné, aby se tam šli jedinci válet za peníze daň. poplatníků
Opravdu Třešť ne pohoda
Slušné prostředí s dostatkem osobního prostoru i zábavy (hlavně literatura, hudba a filmy), možností vzdělávacích a samovzdělávacích kurzů, přístupem k médiím (noviny, zpravodajství ČT) a návštěvám zvenčí, to vše ale doplněno o pracovní povinnost.
Minimální svoboda pohybu, nízká kvalita všeho (odpad jídla, prostředí, oblečení), neposkytovat komfort a péči, naopak je sedřít z kůže, aby se do vězení už nikdy nechtěli vrátit.
nemožnost volnočasových aktivit, každodenní práce - ne jen pro toho, kdo chce
Není
Mají se jak prasata v žitě, žádné povinosti, žádná práce.
Nevím.
práce, terapie, režim, vzd+ělávání a rozvoj zájmů
určitě s povinností pracovního zařazení, plus následný program, který by pomohl odsouzeným návrat do běžného života
měl by být skutečně trestem, ale zároveň by se čerstvě propuštěný neměl chovat jak utržený ze řetězu - potřeba jej připravit na vstup do reality
současné prostředí avšak s povinností pracovat
Věznice například v Thajsku by nejspíš samy o sobě měly odradit lidi od konání trestných činů. Ovšem jsou stále plné... A asi nikdy nikdo neví, kdy, kdo a co ho tam může dostat. Každopádně jsem to již zmínila v předchozí odpovědi.
ve věznici s možností pracovat
opravdova cela a ne jako pokojíček u babičky
na zbytecne dobre urovni
Mělo by být daleko nepohodlnější a více nepříjemné než je
12787,59 %87,59 % 

Graf

17. Myslíte si, že má v dnešní společnosti smysl prevence kriminálního chování?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11478,62 %78,62 %  
ne2315,86 %15,86 %  
nevím85,52 %5,52 %  

Graf

18. Zaměstnal(a) byste jako majitel firmy osobu se záznamem v rejstříku trestů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím7753,1 %53,1 %  
ano3624,83 %24,83 %  
ne3222,07 %22,07 %  

Graf

19. Jaké služby by podle Vás měly být poskytnuty osobě bezprostředně po ukončení výkonu trestu odnětí svobody?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím74,83 %4,83 %  
žádné53,45 %3,45 %  
poradenství42,76 %2,76 %  
ubytování21,38 %1,38 %  
prace21,38 %1,38 %  
pomoc při hledání práce21,38 %1,38 %  
Nevím.21,38 %1,38 %  
Najít práci21,38 %1,38 %  
pomoc při hledání práce a ubytování21,38 %1,38 %  
pomoc při socializaci10,69 %0,69 %  
ostatní odpovědi Doprava na místo zatčení/ mapa a kompas
Pomoc pro zařazení do života. Pokud byl ve vězení několik let, tak ho seznámit se situací venku apod.
pomoc s hledáním ubytování (třeba možnost krátkodobé ubytovny), pomoc s vyřízením úředních formalit, pomoc s hledáním zaměstnání
Stejné jako všem ostatním.
měli by být nějakou dobu pod dohledem, třeba kurátora
.
služby PMS pomoci k návratu do svobodného života, podle důvodu výkonu trestu pomoc od blízkých
pouze základní
Pomoc s hledáním zaměstnání a bydlení.
poradenstvi trzne pracovni, socialni, zalezi na jeho soc.situaci,zda ma zazemi ci ne (obleceni, byt, .), tak nasledna kontrola -pravidelna dochazka ke kuratorovi, ci jin.pracovnikovi
moznost plnohodnotneho zacleneni do spolecnosti
možnost začlenit se
zajištění práce
stejné jako invalidům - pes, ale na ně
-
pomoc s aklimatizací ve společnosti
pokud bude mít sama zájem pokusit se ji zapojit do pracovního procesu
Dozor nad tím, co dělá.
nemůže-li rodina, pomoci s ubytováním, hledání práce...
žádné, stejně si svobody a společnosti neváží. rádi se do hotelu splnou penzí rádi vrací.
ubytování, pokud nemá kde bydlet a pokus o zprostředkování zaměstnání
Nucené práce bez výběru propuštěným. A to vše pod permanentním dohledem.
Takové, aby se nevrátila do původního prostředí, které navádělo nebo bylo tolerantní k páchání trestné činnosti, včetně např. pomoci se zajištěním práce. Jinak mám problém s formulacemi vašeho dotazníku. Chybí pole "Co chcete dodat"
dohled probačního úředníka na přechodné období, než se stabilizuje ve společnosti, třeba 3 roky s tím, že nad ním bude mít pr. úředník nějakou pravomoc.
pro některé žádné ,
pomoc sociálního kurátora, Úřadu práce, rekvalifikace a zaměstnání již ve věznicích
sociální poradenství, dohled kurátora
zařazení do pracovního procesu, žádné dávky, dohled pracovníka probační a med.služby
zprostředkování práce a bydlení, pravidelné docházení k odborníkovi (psycholog, poradce, cca 1x za 1-2 týdny).
Umožnit jim pracovat a přijmout jakoukoliv nabízenou práci.
sociální, právní, zázemí
Žádné, ať se snaží sám. Sám se dostal do kriminálu, sám ať se snaží vrátit společnosti co do něj běhěm výkonu trestu dala
myslím, že na prvním místě by mělpracovat kurátor, poté úřad práce, aby bývalý vězeň byl co nejdříve zařazen do pracovního poměru. Tyto rady mohou být něco platné přihlédne-li se k osobě potrestaného, k charakteru jeho trestného činu, k poznatku, zda jd
pomoc s prací a bydlením
pracovat
KYŽDÝ JEŠ JINÝ, JE NUTNÝ INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP
hledání zaměstnání
snažit se ho zapojit do běžneho slušnelho života
maji problem najit praci a porad jsou cernymi. ovcemi
Nalezení práce
pomoc s hledáním zaměstnání, finanční zabezpečení (zajištění z pracovní činosti odsouzeného), povinnost dohledu, např. hlásit se na MO Policie
jak komu, že
Takové, jaké se běžně poskytují těm, kteří nikdy nic nespáchali
zadne
najít práci, i když chápu, že je to problém, možná na podobné bázi jako jsou chráněné dílny- naučit životnímu rytmu
měla by dostat práci od státu,aby splatila veškeré dluhy
možnost bydlení a práce mimo původní závadové prostředí - zejména u prvovězněných
nevím, nepřemýšlela jsem o tom
Pohřeb?
Možnost práce
určitě adaptace, kurátor, nabídka zaměstnání, startovací ubtování prvních n měsíců, atp.
Záleží na důvodu odnětí svobody. Ne každý kdo sedí je vinný.
pomoc znovu se začlenit do společnosti
Pomoc v oblasti pracovního uplatnění.
zaměstnání, bydlení, nebo se aspon ujistit, že se o něj má kdo postarat, nikomu nepomůže, když se stane bezdomovcem a bude třeba i krást
najít práci. ubytování
Dohled prokuratury a pomoc při začlenění do běžného režimu, popř. sehnání nějaké práce do začátku.
Dát práci, stačí jednoduchá manuální - úklid města apod. Tvrdě vyžadovat docházku, abstinenci v pracovní době (jako u netrestaných zaměstnanců). Možnost pro potřebné jednoduché levné ubytování.
psycholog
Hlavně kontrola jak se začleňuje, pokud dobře nebo se snaží, pomoct.
psycholog, úřad práce
Poradenská činnost, zajištění bydlení, pomoc při hledání zaměstnání a dohled, ten především a dlouhodobý.
základní kurátorské
navím
ubytování, práce
v případě, že nemá ve svém okolí osoby, které by mu pomohly, tak poskytnout informace o možném slušném bydlení a hledání práce
pomoc se začleněním
bydlení a práce
poradenství, povinná práce pro stát na určitou dobu, jako součást trestu
Pomoc při nalezení zaměstnání.
pokud se nemá kam vrátit-ubytovna a pravidelná brigáda např.pro město,než si dotyčný najde stálé prac.místo
Nabídka pracovních míst a možností ubytování
pomoc s ubytováním a začleněním do pracovního procesu
pomoc s hledáním bydlení a zaměstnání, pomoc s orientací v administrativních záležitostech, dočasné bydlení
sociální-začlenění do kolektivu, pomoc při registraci na ÚP, rekvalifikace, aj
nějakej znovuzačleňovací proces, pomoc psychologa, dohled
pomoc s hledáním práce
úklid
pomoc někoho k začlenění do společnosti
Podpora při nalezení nové práce, začlenění do společnosti (např. zájmová či charitativní činnost)
Přizpůsobení nabídky azylového bydlení potřebám propuštěných osob, kde by byla k dispozici adekvátní pomoc sociálních pracovníků. Především pomoc při hledání zaměstnání, zprostředkování kontaktu s rodinou
najit mu praci
co byste jim chtěli poskytovat o mě se taky nikdo nestará zdarec
Možnost nějakého výdělku a nějaké nepříliš drahé bydlení do začátku.
pomoc při hledání práce a začlenění zpět do společnosti, aby nemusel páchat trestnou činnost znovu
základní ubytování plus pracovní příležitost, pevný režim
podpor hledání zaměstnání
Pomoc s hledáním zaměstnání, bydlení, partnera
Jak komu dle doby strávené ve vězení, atd
nevím-záleží na okolnostech (pro lidi,kteří se nemají kam vrátit-tak na první měsíc ubytovnu s jídelnou),aby nešli hned krást
pomoc s úřady
pomoc s hledáním zaměsntnání.
převoz do vazby
Poprava
ubytovna a veřejně prospěšné práce
umožnění zapojení do normálního života
myslím, že ani matkám po mateřské nikdo nepomáhá se začlenit, takže nevidím důvod, proč by se mělo pomáhat někomu kdo seděl
poradna
sociální podpora
integrační
holobyt-prvobyt, kurator, prace v chranene dilne
pomoc s hledáním práce a se sehnáním bydlení
....
možná nějaká instituce, která by jim všeobecně pomáhala se začlenit, najít práci
zamestnani
Doprava do místa bydliště, podpora sociálního a pracovního úřadu.
Práce, kterou nechtějí dělat jiní lidé.
poradenská služba, aby se propuštěný mohl znovu socializovat do společnosti
Možnost zaředit se zpět do normálního života, ale jenom jednou.
docházení na PMS
je třeba pomoci těmto lidem najít bydlení, pokud je rodina nepřijme zpět, a zejména normální práci - jestliže budou bez prostředků, z 90% se uchýlí zpět k trestné činnosti
dohled, poradenství.. ale nemyslím, že toho budou využívat
taková osoba by měla mít možnost ihned začít pracovat a mít zároveň možnost přechodného bydlení navázané právě na pracovní místo - tady máš šanci, tak se snaž
Uf, tak to nevím. Pokud by měl zájem, tak pomoc s hledáním bydlení a zaměstnání. Tato služba by měla být omezená správným chováním jedince.
psychická podpora pro znovuzačlenění se do normálního života
Poradenství, pomoc se začleněním
11680 %80 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Váš věk:

2. Vaše pohlaví:

3. Vaše dosažené vzdělání:

4. Vaše bydliště:

5. Myslíte si, že kriminalita v ČR má vzrůstající tendenci?

6. Myslíte si, že je více osob páchajících trestnou činnost mezi muži středního věku (25-45 let) než mezi muži staršími (46 a více let)?

7. Máte předsudky vůči osobám s kriminální minulostí?

8. Vyskytuje se ve Vašem blízkém okolí osoba s kriminální minulostí (např. soused, spolupracovník, příbuzný apod.)??

9. Hodnotíte kriminalitu mladistvých jako závažný problém současné společnosti?

11. Souhlasíte se stávajícím rozsahem udělování alternativních trestů (např. podmíněné odsouzení, domácí vězení, obecně prospěšné práce aj.)?

12. Jaké jsou podle Vás nejčastěji páchané trestné činy?

13. Víte, čím se zabývá Probační a mediační služba ČR?

14. Jaká je Vaše představa o současném vězeňství v ČR?

15. Znáte nějaké služby pomoci poskytované obětem trestných činů?

17. Myslíte si, že má v dnešní společnosti smysl prevence kriminálního chování?

18. Zaměstnal(a) byste jako majitel firmy osobu se záznamem v rejstříku trestů?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Váš věk:

2. Vaše pohlaví:

3. Vaše dosažené vzdělání:

4. Vaše bydliště:

5. Myslíte si, že kriminalita v ČR má vzrůstající tendenci?

6. Myslíte si, že je více osob páchajících trestnou činnost mezi muži středního věku (25-45 let) než mezi muži staršími (46 a více let)?

7. Máte předsudky vůči osobám s kriminální minulostí?

8. Vyskytuje se ve Vašem blízkém okolí osoba s kriminální minulostí (např. soused, spolupracovník, příbuzný apod.)??

9. Hodnotíte kriminalitu mladistvých jako závažný problém současné společnosti?

11. Souhlasíte se stávajícím rozsahem udělování alternativních trestů (např. podmíněné odsouzení, domácí vězení, obecně prospěšné práce aj.)?

12. Jaké jsou podle Vás nejčastěji páchané trestné činy?

13. Víte, čím se zabývá Probační a mediační služba ČR?

14. Jaká je Vaše představa o současném vězeňství v ČR?

15. Znáte nějaké služby pomoci poskytované obětem trestných činů?

17. Myslíte si, že má v dnešní společnosti smysl prevence kriminálního chování?

18. Zaměstnal(a) byste jako majitel firmy osobu se záznamem v rejstříku trestů?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Laksa, J.Postoje občanů ke kriminalitě v ČR (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://postoje-obcanu-ke-kriminalit.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.