Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Postoje rodičů - děti s mentálním postižením v běžných školách

Postoje rodičů - děti s mentálním postižením v běžných školách

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lenka Telaříková
Šetření:28. 12. 2017 - 27. 01. 2018
Počet respondentů:83
Počet otázek (max/průměr):13 / 12.22
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:63,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:46
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jsem studentkou navazujícího magisterského studia, oboru speciální pedagogika. Chtěla bych Vás poprosit o vyplnění dotazníku, který bude součástí mé diplomové práce. Hlavním cílem tohoto výzkumu je zjistit, jak rodiče dětí bez postižení vnímají začleňování, popř. možnost začlenění dětí s mentálním postižením do základních škol hlavního proudu. Co pro ně znamená, že jejich dítě navštěvuje, popř. by mohlo navštěvovat, stejnou třídu základní školy jako dítě s mentálním postižením. Většinu otázek lze zodpovědět pouhým zaškrtnutím odpovědi. Pokud se rozepíšete, budu moc ráda. Děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Souhlasíte se vzděláváním žáků s lehkým mentálním postižením v běžných školách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne2428,92 %28,92 %  
ne2226,51 %26,51 %  
ano1821,69 %21,69 %  
spíše ano1619,28 %19,28 %  
Záleží asi na konkrétním žákovi.11,2 %1,2 %  
ano, pokud budou školy zároveň disponovat třídami pro nadané žáky, případně pokud bude takový počet žáků ve třídě, aby se jim mohl pedagog diferencovaně věnovat11,2 %1,2 %  
ano, pokud jsou ve třídě podmínky11,2 %1,2 %  
s asistentem pedagoga, jedno dítě na třídu11,2 %1,2 %  
potřebují individuální přístup, jiné tempo 11,2 %1,2 %  
jen na 1. stupni, a to ještě možná, záleží na dítěti11,2 %1,2 %  
Tyto děti potřebují jiný styl a tempo výuky, mají svoje limity11,2 %1,2 %  
Ale pouze 1 dítě na třídu a musí mít asistenta11,2 %1,2 %  
Pokud budou zvládat výuku v hodinách sami, bez narušování hodiny či brždění spolužáků, pak ano.11,2 %1,2 %  

Graf

2. Navštěvuje Vaše dítě školu/třídu, ve které je vzděláváno dítě s lehkým mentálním postižením?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5161,45 %61,45 %  
ano školu1416,87 %16,87 %  
ano třídu1113,25 %13,25 %  
nevím44,82 %4,82 %  
Alespoň o tom nevím.11,2 %1,2 %  
Známá navštěvovala11,2 %1,2 %  
Dítě zatím nenavštěvuje žádnou školu.11,2 %1,2 %  
Všechny mé děti měly ve svých třídách blbce.11,2 %1,2 %  
Zatim do skoly nechodi11,2 %1,2 %  
Sice doktoři neřekli, ze by mel postižení, ale syn nemluví a musi chodit do speciální školky, protože z normální školky ho vždy vyhodili 11,2 %1,2 %  
Nevi11,2 %1,2 %  

Graf

3. Vadilo by Vám zařazení žáka/ů s lehkým mentálním postižením do třídy, kterou navštěvuje Vaše dítě? Jestli ano, proč?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2327,71 %27,71 %  
ne2226,51 %26,51 %  
spíše ano1518,07 %18,07 %  
spíše ne1416,87 %16,87 %  
vadilo, kdyby žáků s problémem v jedné třídě bylo více910,84 %10,84 %  
nevadilo, ale pro mentálně postižené dítě je to, myslím, velmi stresující11,2 %1,2 %  
Pokud by šlo o více dětí s problémem, mohl by to být problém.11,2 %1,2 %  
dítě navštěvuje výběrovou třídu zaměřenou na přírodní vědy - v té by bylo nešťastné jak dítě s mentálním postižením (nemělo by šanci na úspěch), tak všichni ostatní žáci, které by brzdilo11,2 %1,2 %  
Rušení "normálních" žáků11,2 %1,2 %  
ano, pokud by to narušovalo výuku11,2 %1,2 %  
Nechci aby moje dite prislo do styku s postizenymi11,2 %1,2 %  
Brzdí to zdravé děti a může jít o šikanu.11,2 %1,2 %  
Postižené dítě brzdí výuku ostatních, je to podnět pro šikanu11,2 %1,2 %  
Snižuje šanci na vzdělání chytrých dětí.11,2 %1,2 %  
dítě narušuje celou výuku11,2 %1,2 %  
vadilo, uz takhle jich je ve tride vice11,2 %1,2 %  
pokud to učitel zvládne11,2 %1,2 %  
Bojim se, ze by doslo ke snizeni urovne vyuky.11,2 %1,2 %  
Viz odpověď na otázku 1.11,2 %1,2 %  
zdržuje ostatní11,2 %1,2 %  
protože všechny zpomaluje, neumí se chovat, vyrušuje. Musí se mu věnovat na úkor ostatních11,2 %1,2 %  
Narušilo by se vyučovací tempo11,2 %1,2 %  
Určitě ne, jeden od druhého se toho může spoustu naučit. 11,2 %1,2 %  

Graf

4. Myslíte si, že může být zařazení žáka s lehkým mentálním postižením přínosem pro ostatní žáky ve třídě? Jestli ano, proč?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2833,73 %33,73 %  
spíše ne2428,92 %28,92 %  
ano1720,48 %20,48 %  
spíše ano1012,05 %12,05 %  
Nevím22,41 %2,41 %  
Učí to děti toleranci.11,2 %1,2 %  
může je to přinutit k přemýšlení, že i děti postižené mohou být dobrými kamarády11,2 %1,2 %  
Vede to k toleranci, ale může to být i negativum, třeba šikana.11,2 %1,2 %  
určitě více záporů než kladů, mezi svými mu bude lépe11,2 %1,2 %  
určitě ne11,2 %1,2 %  
naučí se odmalička vnímat rozdíly, rozvíjeno může být prosociální chování11,2 %1,2 %  
rozsireni obzoru, uceni se toleranci a pomoci11,2 %1,2 %  
může být přínosem na prvním stupni ZŠ a v malém třídním kolektivu, kde může pozitivně ovlivnit klima třídy a zároveň být školně úspěšný11,2 %1,2 %  
Mohou se naučit pomáhat slabším 11,2 %1,2 %  
ano, ale taková výuka je drahá a pracná pro učitele (asistent, vybavení tříd, příprava hodin(11,2 %1,2 %  
naučí se s ním normálně a bez předsudků komunikovat11,2 %1,2 %  
Záleží jaké podmínky škola může a chce vytvořit, na spolupráci rodičů, školy a odborníků.11,2 %1,2 %  
Jakákoli pestrost je vždy ke prospěchu. I spolupráce s dítětem s LMD.11,2 %1,2 %  
Přinos mě nenapadá, na druhou stranu, nevýhody taky ne.11,2 %1,2 %  
rozvoj empatie, soc. inteligence11,2 %1,2 %  
ale negativa možná převáží11,2 %1,2 %  
Jak se v budoucnu chovat k lidem s postižením a pomoci je zařadit do normální spolecnostu11,2 %1,2 %  
Zvyknou si na postižené lidi a nebudou se jim vyhýbat a vylučovat je ze společnosti11,2 %1,2 %  
Ano, pochopí, že člověk může být i s mentální vadou hodný člověk, dobrý kamarád, atd.. Jeden od druhého se může učit. Ikdyž je tady určitá obava, že jeden nebo druhý můžou být posměchem (z jakéhokoliv důvodu), pořád je zde dospělý, který by měl dětem vysvětlit proč je např. dítě postižené a není důvod se mu smát, ba naopak můžou získat cenné zkušenosti s komunikací s takovým dítětem.. 11,2 %1,2 %  
prosociální chování11,2 %1,2 %  

Graf

5. Měli by žáci s lehkým mentálním postižením navštěvovat běžnou základní školu? Zdůvodněte, prosím, svou odpověď.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, měli by navštěvovat školu pro žáky s mentálním postižením2934,94 %34,94 %  
spíše ne2024,1 %24,1 %  
ano1518,07 %18,07 %  
spíše ano1315,66 %15,66 %  
dítě s mentálním postižením nemůže zvládnout běžné učivo ZŠ a to, že je nejhorší pro něj může být velmi stresující. V praktické škole bude určitě spokojenější.11,2 %1,2 %  
Záleží na konkrétním žákovi. Ale proč ne.11,2 %1,2 %  
ne, protože v takové třídě bude outseider a nebude stíhat učivo11,2 %1,2 %  
Aby si i normální děti uvědomily,že je občas nutno někomu pomoci a ti postižení byly v běžném kolektivu. 11,2 %1,2 %  
české školy mají obvykle vysoký počet žáků ve třídách a pedagogy, kteří se při tomto vytížení nemohou dostatečně věnovat ani dětem se standardními potřebami, ne tak dětem s potřebami zvláštními - navíc jen málokdy jsou schopni zvládat tendence k vyčleňování odlišných žáků či jejich šikanování - děti s mentální retardací by tak snadno mohly být obětí11,2 %1,2 %  
Sama nevím, vím jak děti umí být zlý vůči jiným dětem, natož s nějakým postizenim11,2 %1,2 %  
nevím, nemám praktické zkušenosti11,2 %1,2 %  
ano,pokud nemají problémy s chováním11,2 %1,2 %  
Viz otázka 311,2 %1,2 %  
nejsem si jistá, může to být pro obě strany přínosem, ale nemyslím, že by se na tom mělo trvat i v případě, kdy to nefunguje11,2 %1,2 %  
Viz co jsem psala v předchozí otázce.11,2 %1,2 %  
Pokud jejich postižení umožňuje vychodit s úspěchem základku, proč by do ní neměli chodit? Speciální školy by měly existovat jen pro extrémní případy, u nichž běžný vzdělávací systém nepřichází v úvahu.11,2 %1,2 %  
To je opravdu hodně individuální záležitost, na posouzení mi chybí odborné znalosti.11,2 %1,2 %  
Potřebují individuální péči a výuku od speciálně vyškolených učitelů11,2 %1,2 %  
Škodí to jim i ostatním.11,2 %1,2 %  
nejsem si jistá11,2 %1,2 %  
tyto děti také potřebují zažít pocit úspěchu a to se jim mezi normálními spolužáky nikdy nestane, stále budou poslední a nanejvíš je bude z milosti někdo chválit11,2 %1,2 %  
Viz předchozí odpoved11,2 %1,2 %  
Ucitele v bezne skole nemohou brat ohledy na zaky s mentalnim postizenim na ukor tech ostatnich.11,2 %1,2 %  
Lépe by se v dospělosti začleňovali do společnosti a podporuje to jejich samostatnost v rámci možností11,2 %1,2 %  
Mohou omezovat průběh výuky a ostatní žáky tím brzdit 11,2 %1,2 %  
Viz odpověď na otázku 1.11,2 %1,2 %  
Bude jim tam lepe11,2 %1,2 %  
Ano, myslím si, že by jim to pomohlo i v budoucím začleňování do společnosti a děti bez postiženi by pak na ulici neziraly například na dítě na vozíčku a zkratka by jim to připadalo běžné, normální..11,2 %1,2 %  
můj mentálně postižený bratr byl ve speciální škole šťastný. Jinde by trpěl, protže by pochopil, že je nejpomalejší11,2 %1,2 %  
Je třeba pro ně volit jinou formu výkladu, než pro děti nepostižené11,2 %1,2 %  
Ano, pokud je to možné, nevidím důvod proč by ne. Viz horní odpovědi.11,2 %1,2 %  
přínos pro všechny11,2 %1,2 %  

Graf

6. Znáte někoho, kdo má dítě s mentálním postižením, které navštěvuje běžnou základní školu, popřípadě jste o někom takovém slyšel/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5060,24 %60,24 %  
ano3238,55 %38,55 %  
znám víc takových případů a byl to problém pro všechny. Jak pro vyučujícího, tak pro postižené dítě a také pro celý zbytek dětí.11,2 %1,2 %  
nevím, jestli adhd sem patří11,2 %1,2 %  
lehká forma autismu 2. třída11,2 %1,2 %  
Obě mé děti chodily na ZŠ, kde měly ve třídě postiženého spolužáka11,2 %1,2 %  

Graf

7. Jaké informace byste chtěl/a znát, kdyby měl do třídy, kterou navštěvuje Vaše dítě, nastoupit žák s lehkým mentálním postižením?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- jakou má přesně nemoc

- stupeň lehkého mentálního postižení -rasu člověka a jeho sociální poměry

Bude mít vliv jeho omezení mentálních schopností na kvalitu výuky a schopnost učitele věnovat se těm bystřejším?

Budu jednoznačně proti.

byl bych proti

byl bych proti

Bylo by to pro mne stejné, jako kdyby nastupoval žák bez postižení

časovou náročnost pro učitele navíc, by stíhal ostatní žáky, specifika nemoci

Chtel bych vedet, jak mohu sve dite presunout do jine skoly.

Chtěla bych vědět, jaký ma žák stupeň postižení.

Chtěla bych znát formu a rozsah mentálního postižení, jak se tato forma postižení projevuje, jak se projevuje postižené dítě vůči ostatním dětem, zajímalo by mě rodinné zázemí postiženého dítěte a hlavně jakou formou bude probíhat výuka, jak se sloučí výuka zdravých dětí spolu s mentálně postiženým žákem. Zajímalo by mě, jak škola zajistí začlenění postiženého žáka do kolektivu.

Chtěla bych znát problémy postiženého dítěte, abych si o tom mohla se svým dítětem promluvit.

info o přestupu do jiné třídy ev,změna školy

informací mám dost

já nepotřebuji žádné informace. Snad jenom A to si nedělám legraci, jestli nekouše nebo není jinak útočný. Bohužel se nám to stalo.

jak bude organizována výuka

Jak bude organizovaná výuka, asistent pedagoga apod.

Jak bude probíhat vyučování a zda to nenaruší výuku ostatních dětí.

jak bude zabezbečeno jeho vyrovnání s ostatními žáky...zvláštní pomůcky, asistent, atd.

jak co nejrychleji přejít na jinou školu

Jak můžu zabránit tomu, aby tam nastoupil.

Jak ovlivní výuku

jak s ním jednat

jak se chová k ostatním dětem a zda bude mít svého asistenta, at zbytečně nezdržuje celou třídu

jak se mu vede a jestli mu to téma kde

Jak škola zajistí kvalitu vzdělávání ostatních dětí, přizpůsobí podmínky pro dítě s postižením. Jakou provede prevenci šikany. Jak dětem vysvětlí rozdílnost.

jak to ovlivní výuku

Jaká je jeho diagnóza a zda může být pro ostatní žáky nebezpečný svým chováním

Jaká je míra a povaha jeho postižení, jaké jsou jeho projevy (zda se neprojevuje agresivně apod.), jak bude výuka organizována, aby byla zachována kvalita výuky. Vzhledem ke skutečnosti, že dítě navštěvuje třídu, do níž jsou děti přijímány na základě úspěšných účastí v olympiádách a soutěžích +přijímacích zkoušek, nedovedu si představit, že by se v ní mohlo dítě s mentálním postižením objevit.

Jaká míra je jeho postižení. Zda-li bude třídu vést speciální pedagog.

Jaké má mentál iq

Jaké ma postižení a jak by se k nemu měli chovat

Jaké má problémy, abych to mohla vysvětlit žákovi. Určitě bych ráda, kdyby mi učitel něco řekl, abych nemusela vše hledat na internetu. Jestli není agresivní.

Jake problemy konkretne ma . Spise bych se bala aby nebyl sikanovan

Jaký je stupeň postižení.

Jaký typ mentálního postižení dotyčné dítě má.

Jen základní informace o typu postižení a o tom, jak by se k tomu dítěti mělo přistupovat, abych to mohl probrat se svojí dcerkou. Aby věděla, jak se nemoc jmenuje, jak se projevuje, v čem je ten spolužák jiný, čím by mu mohla ublížit a podobně. Třeba někteří autisté, zvláště aspergeři, se od spolužáků příliš neliší, ale může u nich dojít k přehlcení mozku mnoha vjemy a k následnému kolapsu. Takže bych chtěl, aby moje dcerka věděla, jak se k takovému spolužákovi chovat a také jak mu pomoci v případě kolapsu, záchvatu apod.

Jestli bude mít asistenta

jestli může ohrozit mé dítě

Jestli to nebude celou třídu nějak brzdit ve výuce. Jinak mě nic nenapadá

Jestli to poznamená výuku mého dítěte.

Kam nejlépe své dítě přehlásit.

Možná jen od třídní, že to zvládne, případně jak

Nepotřebuji žádné specifické informace.

Nerozumím pojmu ¨lehké mentální postižení¨ , proto bych nechtěl znát další informace o tomto žákovi.

Nevím

Nevim

nevím, ať si to řeší učitelky

nic mě nenapadá

Nikdy bych na to nepristoupila

O jaké postižení jde, zda má u sebe pomocníka, jak to ovlivní výuku..

O jaké postiženi se jedna, a co to znamená pro me dítě.... záleží na o jaký druh postiženi se jedna...jestli bude mít přiřazen asistentku...

O jaké postižení se jedná, zda tento žák negativně neovlivní průběh vyučování.

O koho přesně jde

počet žáků ve třídě, zda je asistent pedagoga, chování žáka

Pokud není nějaký problém, tak to vědět nepotřebuji. Ale asi bych se to dozvěděla od svého dítěte.

Proč nechodí do speciální školy.

Proč se někdo snaží degradovat výuku

proč tu školu navštěvuje

Projevy poruchy

Přístup k žákovi s LMP,dovednosti , schopnosti žáka

Rozsah postižení

Stupeň postižení

toho by bylo...

Typ a stupeň postižení

Už uvažuji o změně školy. Nakonec to skončí tím, že budeme děti dávat do soukromých škol, aby měly kvalitní vzdělání.

zadne

Zadne

Zadne

Zadne nepotrebuji. Neni povinnosti rodicu ani skoly o tom informovat a me jako rodici do toho nic neni.

Zajímalo by mě, co mu je a jak se u něj postižení projevuje. Ale nejdůležitější by bylo vědět, jestli to bude ostatní děti negativně ovlivňovat a jak.

Zda bude ve třídě jen jeden žák s postižením a zda to nějak neohrozí kvalitu výuky a objem učiva v běžných osnovách.

Zda jeho přítomnost bude brzdit ostatní,zda je agresivní

Zda nebude omezena rychlost výuky ostatních žáků

Zda nezdrzuje ostatni deti Zda se nechova spatne k ostatnim detem Zda se mu nemusi ostatni deti podritzovat

zda se nejedná o problémového žáka a zda bude mít asistenta pedagoga

Zdali přítomnost takového žáka neovlivní kvalitu výuky.

Změní - li se styl výuky, její kvalita či hodnocení.

Zvladne to ucitelka? Ucitelka obvykle uci prumernou populaci a na mentalni postizene musi byt extra vzdelani. Jak ho pani ucitelka dosahne ze dne na den? Kolik casu ji zabere komunikace s nechapavym? Kolik ho pak venuje ostatnim? Me dite ma ma dva mentalne postizene ve tride jako spoluzaky a ucitelka jen jednu asistentku na vypomoc. Coz je diskriminace ostatnich, protoze ani ucitelka, ani asistentka, nemaji na zbytek tridy cas. A vzelavani jde do kytek jeste rychleji, nez pred "reformami".

žádné

žádné

Žádné. Jakýkoli "student" s mentálním postižením bude pouze výrazně zpomalovat výuku žáků a nadbytečně zatěžovat vyučujícího.

Žádné. Problém by jen byl, pokud by dítě bylo agresivní, ale to může být každé dítě, nejen mentálně postižené. V tomto směru je spíše problém s dětmi s ADHD.

8. Promluvila byste si s dítětem o této situaci (mentálním postižení) nebo si myslíte, že jde o záležitost školy.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5363,86 %63,86 %  
spíše ano1518,07 %18,07 %  
ne, jde o záležitost školy1012,05 %12,05 %  
Ano, pokud by mé dítě o tom chtělo mluvit a hovor by začalo.11,2 %1,2 %  
Je lepší, když má dítě informace od více autorit.11,2 %1,2 %  
Pokud by na tom škola trvala asi bych dítě přehlásil do školy, kde by tento problém nebyl11,2 %1,2 %  
děti mohou být zlé, poučila bych dítě o vhodném chování a problematice mentálního postižení11,2 %1,2 %  
mela by to ale resit i skola11,2 %1,2 %  
ano, promluvila bych si s ním o tom11,2 %1,2 %  
Škola by měla informovat všechny rodiče a rodiče by pak vše měli probrat s dětmi. Učitelé by také vše měli probrat s dětmi, pro případ, že by to někteří rodiče doma nezvládli či neuměli správně vysvětlit.11,2 %1,2 %  
Pokud by to bylo nutné, tak určitě ano.11,2 %1,2 %  
spíše ne11,2 %1,2 %  
Otázka je, o jaké postižení jde, zda se to rodiče dětí vůbec včas dovědí a zde náhodou nejde zrovna o mé poškozené dítě.11,2 %1,2 %  
Už jsme o mentálním postižení mluvily, když jsme potkaly holčičku s mentálním postižením ve městě.11,2 %1,2 %  
I ve skole ale určitě bych mu to chtěla vysvětlit ja sama jako rodič z mého pohledu 11,2 %1,2 %  
ano co? ano promluvil, nebo ano jde o záležitost školy? já teda ano promluvil a promlouvám, škola má taky skvělý přístup a vše je bez problémů, vždy je to o spolupráci rodičů se školou11,2 %1,2 %  
rozhodně promluvit, dítě tomu nemusí dobře rozumět11,2 %1,2 %  

Graf

9. Vaše Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5667,47 %67,47 %  
muž2732,53 %32,53 %  

Graf

10. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3867,23 %7,23 %  
3556,02 %6,02 %  
3156,02 %6,02 %  
4056,02 %6,02 %  
2956,02 %6,02 %  
3044,82 %4,82 %  
2844,82 %4,82 %  
2444,82 %4,82 %  
2744,82 %4,82 %  
3233,61 %3,61 %  
ostatní odpovědi 44
46
37
42
34
26
49
43
36
33
21
59
69
47
45
58
60
15
48
39
41
20
3845,78 %45,78 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:35.49
Minimum:24
Maximum:58
Variační rozpětí:34
Rozptyl:53.2
Směrodatná odchylka:7.29
Medián:35
Modus:38

Graf

11. Vaše vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské (maturita)3542,17 %42,17 %  
vysokoškolské3440,96 %40,96 %  
vyšší odborné78,43 %8,43 %  
základní44,82 %4,82 %  
střední (bez maturity)33,61 %3,61 %  

Graf

Pište slovy (ne číslicí).

12. Kterou třídu navštěvuje Vaše dítě?

Pokud dítě ještě nenavštěvuje základní školu, napište slovy věk dítěte.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pátou44,82 %4,82 %  
544,82 %4,82 %  
druhou44,82 %4,82 %  
833,61 %3,61 %  
tři roky33,61 %3,61 %  
233,61 %3,61 %  
třetí22,41 %2,41 %  
čtvrtou22,41 %2,41 %  
osmou22,41 %2,41 %  
Sedmá22,41 %2,41 %  
ostatní odpovědi devátou
dva roky
5 let
první
dva
9
3. Třída
5. třída
pět let
momentálně se jedná o vnuka - je mu 5let
gymnázium, mladší ještě není ani v MŠ
8.tř.
1 mesic
druhou třídu
5. a 1.
nenapíšu
6 měsíců
5 třídu
Nenavštěvuje. Vzdelavamr doma
Nemám děti
pět; dva a půl
Syn má 2 roky, nenavětěvuje zatím žádnou školu.
jsou mu čtyři roky
0
sedmá třída
6
čtyři a půl
nultou
Školka
Pět
Už jsou venku ze základní školy, i ten postižený chlapec je už venku.
2,5 roku
neni to jedno?
8.třída
Jeden rok
1
Devátá
21
Skolku
šestnáct, čtrnáct - obě jsou na osmiletém gymnáziu
4
7
Nemám dítě
třicet
Čtvrtá třída
šestou
Třetí.
3
5465,06 %65,06 % 

Graf

13. Místo pro připomínky a dolpňující informace – sem můžete napsat cokoliv, ať už přímo k tématu nebo mimo ně.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

--

Do školky s dcerkou (naštěstí do jiné třídy) chodí hyperaktivní, nezvladatelné dítě a učitelka se věnuje prakticky pouze jemu. Nevhodnost plošné inkluze se může projevit i v předškolním věku. Nemám nic proti zapojení, ale určitě ne plošně a vždy je nutné přihlédnout k vhodnosti pro většinu.

inkluze není pro každé dítě

jak je

Jelikož jsem sama matka postiženého dítěte, které bylo úspěšně aspon část své školní docházky integrováno do běžné ZŠ, tak vím, že když se chce, tak to jde... a vše je jen o lidech.

jsem laik, netuším, jak vypadá dítě s lehkým mentálním postižením a co se tím myslí

možnost mě kontaktovat na petr.blecha@gw-world.com. Jak jsem již psal, mám k tomuto tématu mnoho co říci

Nemám nic proti dětem s mentálním postižením, které navštěvují školy pro zdravé děti a chápu rodiče, co je tam dají. Ale pořád si myslím, že to má víc negativ. Tito lidé se nikdy do společnsti úplně nezařadí a nelze je brát jako rovnocenné. Bude velký pokrok, když se jim lidé nebudou posmívat. Je to na rodičích, aby vysvětlili svým dětem, jak se chovat. Čím dřív, tím lím. Ale dnes je všude tolik bezohledných lidí, že na slušné chování se moc "nehraje".

Nesouhlasím s tím, aby mentálně postižené děti navštěvovaly třídy s dětmi tak zvaně mentálně zdravými. Argumentů a důvodů pro mé tvrzení je tolik, že by o tom mohl být svolán minimálně týdení sumit a stejně jak známo, žádných jasných závěrů by se nedosáhlo. Já osobně v této záležitosti mám absolutně jasno.

postiženým dětem by měla být věnována pozornost ve speciálním zařízení a naopak, děti abnormálně bystré podporovat také ve speciálních třídách

Pro děti s lehkým mentálním postižením je určitě lepší navštěvovat praktickou školu, kde může i vyniknout, učivo je dětem přizpůsobeno, je zde menší počet žáků ve třídě a učitelé, případně asistenti pedagoga se mohou dítěti individuálně věnovat.

Pro tyto děti jsou určeni speciální pedagogové a k tomu určené školy. Tyto děti se nikdy nezačlení plnohodnotně do kolektivu. Vždy zde budou poslední a neúspěšní. Ubližuje jim to. Mezi sobě podobnými budou mnohem spokojenější.

proč není stejná kampaň vedená oproti děti na druhé straně spektra pro ty chytré, v normální třídě zakrňují talenty

Propracovaný systém zvláštního školství. Teď to nejaký mentál mění.

Speciální školství je projev humanity. Jsem velmi šťasten, že jeden z mých synů mohl navštěvovat speciální školu a mít tak klidné a radostné dětství a dokonce se i něco naučit, což vše by v základní škole mezi zdravými dětmi vůbec nebylo možné.

V Australii nebo Kanade plati zakon, ze za vzdelani ditete zodpovida rodic. U nas to uzakonene neni, ale citim to stejne. A pokud dam dite do skoly, tak chci, aby s nim skola pracovala. Dite - koukanim na to, jak ucitelka nezvlada mentoska - ziska do zivota trochu neco jineho, nez bych od skoly cekala.

Znám inkluzi z pohledu pedagoga učícího na škole s vysokým počtem žáků s poruchami učení a dalšími problémy (Asperger, mentální postižení apod.) - tato myšlenka vypadá dobře od úřednického stolu s předpokladem ideálního kooperativního nastavení rodičů, dětí i školy - v praxi je to mnohdy boj, který negativně zasáhne běžné žáky a nepomůže dítěti s postižením.

Žádné připomínky.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Souhlasíte se vzděláváním žáků s lehkým mentálním postižením v běžných školách?

 • odpověď ano:
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 5. Měli by žáci s lehkým mentálním postižením navštěvovat běžnou základní školu? Zdůvodněte, prosím, svou odpověď.

3. Vadilo by Vám zařazení žáka/ů s lehkým mentálním postižením do třídy, kterou navštěvuje Vaše dítě? Jestli ano, proč?

 • odpověď ne:
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 5. Měli by žáci s lehkým mentálním postižením navštěvovat běžnou základní školu? Zdůvodněte, prosím, svou odpověď.

6. Znáte někoho, kdo má dítě s mentálním postižením, které navštěvuje běžnou základní školu, popřípadě jste o někom takovém slyšel/a?

 • odpověď ne:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ne na otázku 3. Vadilo by Vám zařazení žáka/ů s lehkým mentálním postižením do třídy, kterou navštěvuje Vaše dítě? Jestli ano, proč?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 32 - 37 > na otázku 10. Váš věk:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Souhlasíte se vzděláváním žáků s lehkým mentálním postižením v běžných školách?

2. Navštěvuje Vaše dítě školu/třídu, ve které je vzděláváno dítě s lehkým mentálním postižením?

3. Vadilo by Vám zařazení žáka/ů s lehkým mentálním postižením do třídy, kterou navštěvuje Vaše dítě? Jestli ano, proč?

4. Myslíte si, že může být zařazení žáka s lehkým mentálním postižením přínosem pro ostatní žáky ve třídě? Jestli ano, proč?

5. Měli by žáci s lehkým mentálním postižením navštěvovat běžnou základní školu? Zdůvodněte, prosím, svou odpověď.

6. Znáte někoho, kdo má dítě s mentálním postižením, které navštěvuje běžnou základní školu, popřípadě jste o někom takovém slyšel/a?

8. Promluvila byste si s dítětem o této situaci (mentálním postižení) nebo si myslíte, že jde o záležitost školy.

9. Vaše Pohlaví:

10. Váš věk:

11. Vaše vzdělání:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Souhlasíte se vzděláváním žáků s lehkým mentálním postižením v běžných školách?

2. Navštěvuje Vaše dítě školu/třídu, ve které je vzděláváno dítě s lehkým mentálním postižením?

3. Vadilo by Vám zařazení žáka/ů s lehkým mentálním postižením do třídy, kterou navštěvuje Vaše dítě? Jestli ano, proč?

4. Myslíte si, že může být zařazení žáka s lehkým mentálním postižením přínosem pro ostatní žáky ve třídě? Jestli ano, proč?

5. Měli by žáci s lehkým mentálním postižením navštěvovat běžnou základní školu? Zdůvodněte, prosím, svou odpověď.

6. Znáte někoho, kdo má dítě s mentálním postižením, které navštěvuje běžnou základní školu, popřípadě jste o někom takovém slyšel/a?

8. Promluvila byste si s dítětem o této situaci (mentálním postižení) nebo si myslíte, že jde o záležitost školy.

9. Vaše Pohlaví:

10. Váš věk:

11. Vaše vzdělání:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Telaříková, L.Postoje rodičů - děti s mentálním postižením v běžných školách (výsledky průzkumu), 2018. Dostupné online na https://postoje-rodicu-deti-s-mental.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.