Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > postoje rodičů k integraci zdravotně postižených pedagogů

postoje rodičů k integraci zdravotně postižených pedagogů

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kristýna Benediková
Šetření:05. 11. 2015 - 04. 12. 2015
Počet respondentů:143
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:77,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:05
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážený respondente,

jsem studentkou prvního ročníku vyšší odborné školy obor předškolní a mimoškolní pedagogika a ráda bych Vás požádala o vyplnění mého dotazníku. Vypracovávám zápočtovou práci a mým cílem je zjistit postoje rodičů k integraci zdravotně postižených pedagogů do předškolního vzdělávání.

Dotazník je určen pro osoby, vychovávající dítě ve věku 3 -7 let, které navštěvuje mateřskou školu.

Kristýna Benediková

Odpovědi respondentů

1. Vychováváte dítě ve věku 3 - 7 let, které navštěvuje mateřskou školu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11177,62 %77,62 %  
ne3222,38 %22,38 %  

Graf

2. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena10976,22 %76,22 %  
muž3423,78 %23,78 %  

Graf

3. Jste pedagogický pracovník nebo člověk s pedagogickým vzděláním?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10774,83 %74,83 %  
ano3625,17 %25,17 %  

Graf

4. V jakém kraji bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Karlovarský5739,86 %39,86 %  
Hlavní město Praha1510,49 %10,49 %  
Ústecký139,09 %9,09 %  
Plzeňský139,09 %9,09 %  
Středočeský85,59 %5,59 %  
Liberecký64,2 %4,2 %  
Jihomoravský64,2 %4,2 %  
Královehradecký53,5 %3,5 %  
Olomoucký53,5 %3,5 %  
Moravskoslezský53,5 %3,5 %  
Zlínský42,8 %2,8 %  
Jihočeský32,1 %2,1 %  
Pardubický21,4 %1,4 %  
Vysočina10,7 %0,7 %  

Graf

5. Pracuje v mateřské škole, kterou navštěvuje Vaše dítě zdravotně postižený pedagog?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne12889,51 %89,51 %  
nevím139,09 %9,09 %  
ano21,4 %1,4 %  

Graf

6. Umístili byste své dítě do mateřské školy, ve které by s ním pracoval zdravotně postižený pedagog?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8055,94 %55,94 %  
nevím3826,57 %26,57 %  
ne2517,48 %17,48 %  

Graf

7. Pokud s Vaším dítětem pracuje v mateřské škole zdravotně postižený učitel, doporučili byste tuto mateřskou školu popřípadě třídu s tímto učitelem svým známým?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mé dítě nenavštěvuje mateřskou školu se zdravotně postiženým pedagogem8055,94 %55,94 %  
ano3020,98 %20,98 %  
nevím2718,88 %18,88 %  
ne64,2 %4,2 %  

Graf

8. Znáte nějakou jinou mateřskou školu, ve které pracuje zdravotně postižený pedagog?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11379,02 %79,02 %  
nevím1711,89 %11,89 %  
ano139,09 %9,09 %  

Graf

9. Jaké zkušenosti máte se zdravotně postiženým učitelem v mateřské škole?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné13393,01 %93,01 %  
výborné53,5 %3,5 %  
uspokojivé32,1 %2,1 %  
špatné21,4 %1,4 %  

Graf

10. Vadilo by Vám, kdyby s Vaším dítětem pracoval dvakrát týdně zdravotně postižený pedagog?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10472,73 %72,73 %  
nevím3222,38 %22,38 %  
ano74,9 %4,9 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Umístili byste své dítě do mateřské školy, ve které by s ním pracoval zdravotně postižený pedagog?

  • odpověď ano:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 7. Pokud s Vaším dítětem pracuje v mateřské škole zdravotně postižený učitel, doporučili byste tuto mateřskou školu popřípadě třídu s tímto učitelem svým známým?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vychováváte dítě ve věku 3 - 7 let, které navštěvuje mateřskou školu?

2. Jste:

3. Jste pedagogický pracovník nebo člověk s pedagogickým vzděláním?

4. V jakém kraji bydlíte?

5. Pracuje v mateřské škole, kterou navštěvuje Vaše dítě zdravotně postižený pedagog?

6. Umístili byste své dítě do mateřské školy, ve které by s ním pracoval zdravotně postižený pedagog?

7. Pokud s Vaším dítětem pracuje v mateřské škole zdravotně postižený učitel, doporučili byste tuto mateřskou školu popřípadě třídu s tímto učitelem svým známým?

8. Znáte nějakou jinou mateřskou školu, ve které pracuje zdravotně postižený pedagog?

9. Jaké zkušenosti máte se zdravotně postiženým učitelem v mateřské škole?

10. Vadilo by Vám, kdyby s Vaším dítětem pracoval dvakrát týdně zdravotně postižený pedagog?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vychováváte dítě ve věku 3 - 7 let, které navštěvuje mateřskou školu?

2. Jste:

3. Jste pedagogický pracovník nebo člověk s pedagogickým vzděláním?

4. V jakém kraji bydlíte?

5. Pracuje v mateřské škole, kterou navštěvuje Vaše dítě zdravotně postižený pedagog?

6. Umístili byste své dítě do mateřské školy, ve které by s ním pracoval zdravotně postižený pedagog?

7. Pokud s Vaším dítětem pracuje v mateřské škole zdravotně postižený učitel, doporučili byste tuto mateřskou školu popřípadě třídu s tímto učitelem svým známým?

8. Znáte nějakou jinou mateřskou školu, ve které pracuje zdravotně postižený pedagog?

9. Jaké zkušenosti máte se zdravotně postiženým učitelem v mateřské škole?

10. Vadilo by Vám, kdyby s Vaším dítětem pracoval dvakrát týdně zdravotně postižený pedagog?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Benediková, K.postoje rodičů k integraci zdravotně postižených pedagogů (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://postoje-rodicu-k-integraci-z.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.