Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Postoje široké veřejnosti k osobám s homosexuální orientací

Postoje široké veřejnosti k osobám s homosexuální orientací

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Andrea Korelová
Šetření:10. 12. 2009 - 06. 01. 2010
Počet respondentů:187
Počet otázek (max/průměr):20 / 20
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:72,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:08
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
jmenuji se Andrea Korelová a jsem studentkou Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Touto cestou bych Vás chtěla požádat o vyplnění dotazníku, který poslouží jako podklad mojí diplomové práce s názvem Komparace sociokulturního vývoje u osob s homosexuální orientací ve vybraných státech EU.
Dotazník je naprosto anonymní a údaje z něho získané budou použity pro účely uvedené diplomové práce.

Děkuji Vám za kompletní vyplnění dotazníku a čas, který mu věnujete.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Vyhovující odpovědi označte, případně doplňte.
 

Odpovědi respondentů

1. Domníváte se, že je homosexuální menšina v České republice diskriminována?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne7640,64 %40,64 %  
spíše ano6233,16 %33,16 %  
určitě ano2010,7 %10,7 %  
nevím168,56 %8,56 %  
určitě ne136,95 %6,95 %  

Graf

2. Souhlasíte s obsahem zákona č. 115/2006 Sb. o registrovaném partnerství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemám dostatek informací9048,13 %48,13 %  
ano6132,62 %32,62 %  
s institutem registr. partnerství souhlasím, ale s obsahem daného zákona plně nesouhlasím2513,37 %13,37 %  
ne115,88 %5,88 %  

Graf

3. Domníváte se, že výchova dítěte/dětí gay nebo lesbickými páry může mít negativní vliv na samotné dítě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9651,34 %51,34 %  
ano6132,62 %32,62 %  
nevím3016,04 %16,04 %  

Graf

4. Souhlasil/a byste s adopcí dítěte/dětí samotným homosexuálem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8143,32 %43,32 %  
ne6132,62 %32,62 %  
nevím4524,06 %24,06 %  

Graf

5. Souhlasil/a byste s adopcí dítěte/dětí homosexuálním párem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11460,96 %60,96 %  
ne4624,6 %24,6 %  
nevím2714,44 %14,44 %  

Graf

6. Domníváte se, že by měl mít homosexuální partner právo adoptovat dítě/děti svého partnera, který má dítě/děti z předchozího vztahu (např. z manželství nebo partnerství)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12868,45 %68,45 %  
ne3116,58 %16,58 %  
nevím2814,97 %14,97 %  

Graf

7. Umožnil/a byste lesbickým párům umělé oplodnění?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12868,45 %68,45 %  
ne3518,72 %18,72 %  
nevím2412,83 %12,83 %  

Graf

8. Souhlasil/a byste se svěřováním dítěte/dětí do pěstounské péče osobám s homosexuální orientací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12466,31 %66,31 %  
nevím, zda bych souhlasil/a3217,11 %17,11 %  
ne3116,58 %16,58 %  

Graf

9. Souhlasil/a byste s uzákoněním institutu náhradní matky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím, co je institut náhradní matky9048,13 %48,13 %  
ano6735,83 %35,83 %  
nevím, zda bych souhlasil/a2412,83 %12,83 %  
ne63,21 %3,21 %  

Graf

10. Považujete se za tolerantního člověka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano10556,15 %56,15 %  
určitě ano6936,9 %36,9 %  
spíše ne94,81 %4,81 %  
nevím42,14 %2,14 %  

Graf

11. Kdo nejvíce ovlivnil Váš názor na homosexualitu a homosexuálně orientované osoby?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
osobní setkání s homosexuálně orientovanou osobou/homosexuálně orientovanými osobami7540,11 %40,11 %  
média (televize, rozhlas, tisk, internet apod.)3518,72 %18,72 %  
kamarádi, přátelé2613,9 %13,9 %  
rodina2211,76 %11,76 %  
jiná odpověď115,88 %5,88 %  
škola73,74 %3,74 %  
církev nebo náboženská organizace21,07 %1,07 %  
tezko rict10,53 %0,53 %  
ani jedno z uvedených10,53 %0,53 %  
srovnání argumentů k situaci10,53 %0,53 %  
body 1, 4, 510,53 %0,53 %  
otec je gay...10,53 %0,53 %  
vše výše uvedené, nedovedu říct co nejvíce10,53 %0,53 %  
vůbec nevím,mám prostě svůj názor10,53 %0,53 %  
Já sám.10,53 %0,53 %  
rozum10,53 %0,53 %  
život10,53 %0,53 %  
má homosexuální orientace10,53 %0,53 %  
všichni výše uvedeni10,53 %0,53 %  
kombinace předchozích10,53 %0,53 %  
zdravý rozum10,53 %0,53 %  
nikdo mě neovlivnil10,53 %0,53 %  
můj život10,53 %0,53 %  
nikdo10,53 %0,53 %  
studium, a psychoterapeutická praxe pro NRP10,53 %0,53 %  
vždy jsem měl takovéto názory na homosexualitu10,53 %0,53 %  
jsem tou osobou:)10,53 %0,53 %  
myslím,že mám svůj vlastní mozek10,53 %0,53 %  
nějak to neřeším 10,53 %0,53 %  
těžko říct, prostě to tak cítím.10,53 %0,53 %  

Graf

12. Kde jste se dozvěděl/a nejvíce informací o homosexualitě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v médiích (v televizi, rozhlasu, tisku, internetu apod.)10455,61 %55,61 %  
od homosexuálně orientované osoby/homosexuálně orientovaných osob3217,11 %17,11 %  
od kamarádů, přátel2915,51 %15,51 %  
v rodině136,95 %6,95 %  
ve škole115,88 %5,88 %  
jiná odpověď31,6 %1,6 %  
kombinace všeho10,53 %0,53 %  
seriál Queer as Folk:)10,53 %0,53 %  
internet10,53 %0,53 %  
nevzpomenu si10,53 %0,53 %  
od sebe10,53 %0,53 %  
z odborné literatury10,53 %0,53 %  
tak kdyz vynecham svoje mozkovy procesy, tak net10,53 %0,53 %  

Graf

13. Vaše sexuální orientace je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
heterosexuální14376,47 %76,47 %  
heterosexuální (s homosexuální zkušeností)179,09 %9,09 %  
bisexuální147,49 %7,49 %  
homosexuální115,88 %5,88 %  
sama nevím10,53 %0,53 %  
sem na ufouny10,53 %0,53 %  

Graf

14. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
svobodný/á 15985,03 %85,03 %  
ženatý/vdaná1910,16 %10,16 %  
rozvedený/á73,74 %3,74 %  
vdovec/vdova21,07 %1,07 %  

Graf

15. Jste věřící?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne13471,66 %71,66 %  
ano2714,44 %14,44 %  
nejsem si jistý/á2613,9 %13,9 %  

Graf

16. Žijete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve městě14376,47 %76,47 %  
ve vesnici4423,53 %23,53 %  

Graf

17. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední vzdělání s maturitou9450,27 %50,27 %  
vysokoškolské4926,2 %26,2 %  
základní3016,04 %16,04 %  
vyučen/a v oboru84,28 %4,28 %  
vyšší odborné63,21 %3,21 %  

Graf

18. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 – 30 let8746,52 %46,52 %  
15 – 20 let 6936,9 %36,9 %  
31 – 40 let168,56 %8,56 %  
41 – 50 let 94,81 %4,81 %  
51 – 60 let 31,6 %1,6 %  
61 let a více31,6 %1,6 %  

Graf

19. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena12968,98 %68,98 %  
muž5831,02 %31,02 %  

Graf

20. Znáte osobně nějakého homosexuála?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano14175,4 %75,4 %  
ne2613,9 %13,9 %  
nejsem si jistý/á2010,7 %10,7 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Domníváte se, že výchova dítěte/dětí gay nebo lesbickými páry může mít negativní vliv na samotné dítě?

 • odpověď ano:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 5. Souhlasil/a byste s adopcí dítěte/dětí homosexuálním párem?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 8. Souhlasil/a byste se svěřováním dítěte/dětí do pěstounské péče osobám s homosexuální orientací?

5. Souhlasil/a byste s adopcí dítěte/dětí homosexuálním párem?

 • odpověď ano:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 3. Domníváte se, že výchova dítěte/dětí gay nebo lesbickými páry může mít negativní vliv na samotné dítě?
 • odpověď ne:
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 8. Souhlasil/a byste se svěřováním dítěte/dětí do pěstounské péče osobám s homosexuální orientací?

12. Kde jste se dozvěděl/a nejvíce informací o homosexualitě?

 • odpověď v médiích (v televizi, rozhlasu, tisku, internetu apod.):
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi média (televize, rozhlas, tisk, internet apod.) na otázku 11. Kdo nejvíce ovlivnil Váš názor na homosexualitu a homosexuálně orientované osoby?

18. Váš věk:

 • odpověď 15 – 20 let :
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi základní na otázku 17. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Domníváte se, že je homosexuální menšina v České republice diskriminována?

2. Souhlasíte s obsahem zákona č. 115/2006 Sb. o registrovaném partnerství?

3. Domníváte se, že výchova dítěte/dětí gay nebo lesbickými páry může mít negativní vliv na samotné dítě?

4. Souhlasil/a byste s adopcí dítěte/dětí samotným homosexuálem?

5. Souhlasil/a byste s adopcí dítěte/dětí homosexuálním párem?

6. Domníváte se, že by měl mít homosexuální partner právo adoptovat dítě/děti svého partnera, který má dítě/děti z předchozího vztahu (např. z manželství nebo partnerství)?

7. Umožnil/a byste lesbickým párům umělé oplodnění?

8. Souhlasil/a byste se svěřováním dítěte/dětí do pěstounské péče osobám s homosexuální orientací?

9. Souhlasil/a byste s uzákoněním institutu náhradní matky?

10. Považujete se za tolerantního člověka?

11. Kdo nejvíce ovlivnil Váš názor na homosexualitu a homosexuálně orientované osoby?

12. Kde jste se dozvěděl/a nejvíce informací o homosexualitě?

13. Vaše sexuální orientace je:

14. Jste:

15. Jste věřící?

16. Žijete:

17. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je:

18. Váš věk:

19. Jste:

20. Znáte osobně nějakého homosexuála?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Domníváte se, že je homosexuální menšina v České republice diskriminována?

2. Souhlasíte s obsahem zákona č. 115/2006 Sb. o registrovaném partnerství?

3. Domníváte se, že výchova dítěte/dětí gay nebo lesbickými páry může mít negativní vliv na samotné dítě?

4. Souhlasil/a byste s adopcí dítěte/dětí samotným homosexuálem?

5. Souhlasil/a byste s adopcí dítěte/dětí homosexuálním párem?

6. Domníváte se, že by měl mít homosexuální partner právo adoptovat dítě/děti svého partnera, který má dítě/děti z předchozího vztahu (např. z manželství nebo partnerství)?

7. Umožnil/a byste lesbickým párům umělé oplodnění?

8. Souhlasil/a byste se svěřováním dítěte/dětí do pěstounské péče osobám s homosexuální orientací?

9. Souhlasil/a byste s uzákoněním institutu náhradní matky?

10. Považujete se za tolerantního člověka?

11. Kdo nejvíce ovlivnil Váš názor na homosexualitu a homosexuálně orientované osoby?

12. Kde jste se dozvěděl/a nejvíce informací o homosexualitě?

13. Vaše sexuální orientace je:

14. Jste:

15. Jste věřící?

16. Žijete:

17. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je:

18. Váš věk:

19. Jste:

20. Znáte osobně nějakého homosexuála?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Korelová, A.Postoje široké veřejnosti k osobám s homosexuální orientací (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://postoje-siroke-verejnosti-k-osobam-s-homosexualni-orientaci.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.