Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Postoje společnosti k osobám s mentálním postižením

Postoje společnosti k osobám s mentálním postižením

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Marjana Rusyn
Šetření:27. 04. 2015 - 01. 05. 2015
Počet respondentů:60
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:74,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:10
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

chtěla bych Vás poprosit a to, abyste mi věnovali svůj čas a vyplnili tento krátký dotazník, který mi poslouží ke zpracování seminární práce. Tento dotazník je pro muže a ženy všech věkových kategorií. Cílem šetření je zjistit postoje společnosti k osobám s mentálním postižením. Dotazník je anonymní a zabere Vám jen pár minut, výsledky výzkumu budou veřejně zpřístupněny.

Odpovědi respondentů

1. Co podle Vás znamená pojem mentální retardace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozumové postižení5795 %95 %  
smyslové postižení23,33 %3,33 %  
tělesné postižení11,67 %1,67 %  

Graf

2. Setkal/a jste se osobou s mentálním postižením nebo takovou znáte?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4981,67 %81,67 %  
ne1118,33 %18,33 %  

Graf

3. Jaký máte pocit při setkání s osobou s mentálním postižením?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
soucit, lítost2846,67 %46,67 %  
beru je jako ostatní1525 %25 %  
bezmoc813,33 %13,33 %  
odpor610 %10 %  
strach35 %5 %  

Graf

4. Vadilo by Vám mít osobu s mentálním postižením za souseda?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3558,33 %58,33 %  
nevím2033,33 %33,33 %  
ano58,33 %8,33 %  

Graf

5. Souhlasíte se zařazením mentálně postižených do běžné základní školy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2745 %45 %  
ano1931,67 %31,67 %  
nevím1423,33 %23,33 %  

Graf

6. Jaké postoje má společnost dle Vás k osobám s mentálním postižením?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše negativní4066,67 %66,67 %  
spíše pozitivní1626,67 %26,67 %  
rozhodně negativní23,33 %3,33 %  
rozhodně pozitivní23,33 %3,33 %  

Graf

7. Mají mít osoby s mentálním postižením stejná práva a povinnosti jako celá společnost?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2338,33 %38,33 %  
ano2033,33 %33,33 %  
nevím1728,33 %28,33 %  

Graf

8. Domníváte se, že náš stát poskytuje dostatek příležitosti k sebeuplatnění osobám s mentálním postižením?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3863,33 %63,33 %  
nevím1220 %20 %  
ano1016,67 %16,67 %  

Graf

9. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4371,67 %71,67 %  
muž1728,33 %28,33 %  

Graf

10. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 353253,33 %53,33 %  
36 - 501525 %25 %  
50 - 651016,67 %16,67 %  
65 a více23,33 %3,33 %  
51 - 6511,67 %1,67 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Co podle Vás znamená pojem mentální retardace?

2. Setkal/a jste se osobou s mentálním postižením nebo takovou znáte?

3. Jaký máte pocit při setkání s osobou s mentálním postižením?

4. Vadilo by Vám mít osobu s mentálním postižením za souseda?

5. Souhlasíte se zařazením mentálně postižených do běžné základní školy?

6. Jaké postoje má společnost dle Vás k osobám s mentálním postižením?

7. Mají mít osoby s mentálním postižením stejná práva a povinnosti jako celá společnost?

8. Domníváte se, že náš stát poskytuje dostatek příležitosti k sebeuplatnění osobám s mentálním postižením?

9. Pohlaví

10. Věk

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Co podle Vás znamená pojem mentální retardace?

2. Setkal/a jste se osobou s mentálním postižením nebo takovou znáte?

3. Jaký máte pocit při setkání s osobou s mentálním postižením?

4. Vadilo by Vám mít osobu s mentálním postižením za souseda?

5. Souhlasíte se zařazením mentálně postižených do běžné základní školy?

6. Jaké postoje má společnost dle Vás k osobám s mentálním postižením?

7. Mají mít osoby s mentálním postižením stejná práva a povinnosti jako celá společnost?

8. Domníváte se, že náš stát poskytuje dostatek příležitosti k sebeuplatnění osobám s mentálním postižením?

9. Pohlaví

10. Věk

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Rusyn, M.Postoje společnosti k osobám s mentálním postižením (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://postoje-spolecnosti-k-osobam.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.