Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Postoje společnosti ke zdravotně postiženým občanům

Postoje společnosti ke zdravotně postiženým občanům

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Plchotová
Šetření:01. 10. 2011 - 30. 10. 2011
Počet respondentů:161
Počet otázek (max/průměr):22 / 21.09
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:75,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:04
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 

Dobrý den,

jsem studentka prvního ročníku Ostravské univerzity a provádím výzkum na toto téma. Cílem je zjistit postoje dnešní společnosti ke zdravotně postiženým občanům.

Odpovědi respondentů

1. Má podle Vás zdravotně postižený člověk právo na život?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano15898,14 %98,14 %  
ne31,86 %1,86 %  

Graf

2. Znáte někoho zdravotně postiženého (těžce i lehce) osobně?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12778,88 %78,88 %  
ne3421,12 %21,12 %  

Graf

3. Kdybyste čekali postižené dítě a věděli jste to předem, ponechali byste si ho?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9860,87 %60,87 %  
ano6339,13 %39,13 %  

Graf

4. Vzali byste si do své péče (adoptovali byste) zdravotně postižené dítě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne13986,34 %86,34 %  
ano2213,66 %13,66 %  

Graf

5. Když vidíte zdravotně postiženého (např. v MHD), jak jej vnímáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je mi ho líto. 12275,78 %75,78 %  
Není mi to dvakrát příjemné.2314,29 %14,29 %  
Dívám se jinam, dělám, že jej nevidím.169,94 %9,94 %  

Graf

6. Myslíte, že by měli zdravotně postižení lidé pracovat?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano14992,55 %92,55 %  
ne127,45 %7,45 %  

Graf

7. Zaměstnal/a byste zdravotně postiženého člověka?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano14791,3 %91,3 %  
ne148,7 %8,7 %  

Graf

8. Jestli jste odpověděl/a na předchozí otázku NE, proč ne?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

dala bych přednost zdravému nezaměstnanému

Finančně náročné.. kanceláře musí být bezbariérové, stejně jako wc atd. Navíc jsou postižení lidé častěji nuceni chodit k lékařům atd.

Kdyby byl třeba na vozíku, nemohl by vykonávat takovou práci jako zdravotně zdatný člověk. Měl by omezení, proto bych raději zaměstnala zdravotně zdatného člověka.

Možná pocit, že není tak stejně výkonný jako zdravý člověk. Záleží taky na druhu práce.

nejsem zaměstnavatel

nevím

odpověď ano, ale záleží na druhu, rozsahu, a pod. ale i zdraví lidé mají problém sehnat práci, tak proč podporovat zrovna zdrav. postižené...

Odpověděl jsem ano, ale dodám, že je samozřejmě nutné přihlédnout k míře postižení. Není možné, aby postiženého jeho postižení limitovalo v pracovním výkonu, ovšem pokud ho nelimituje, tak není důvod ho nezaměstnat. (např. nevidomý masér, vozíčkář úředník apod.) O tom, jestli bude člověk zaměstnán by měly rozhodovat jeho profesní kvality, ne to, "kolik má nohou"....

Odpověděl jsem ano, protože si myslím, že čim více budou tito lidé zapojeni do běžného procesu, tim víc budou přijímání společností, která je nebude brát jako tabu, na který by se neměl brát zřetel, a nebudou se muset setkávat odvržením. Kontakt s lidmi jim jenom prospěje

Otázka číslo pět je špatně položená : Nedívám se na něj ani s odporem, ani mi to není nepříjemné, ani mi ho není líto. Nejlépe sedí že ho ignoruji, ale ani to není pravda. Obvykle se na něj dívám, jako na všechny ostatní.

Pokud se nejedná o specializované pracoviště pro práci postižených lidí (chráněné dílny apod.), nemyslím si, že by takový člověk mohl být firmě prospěšný.

Ráda bych odpověděla na předchozí otázku "nevím", neboť je spousta aspektů k tomu, zda přijmout či nepřijmout postižrného člověka. Zda to není nad jeho síly, jestli je mentálně zaostalý, nemůže komunikovat s lidmi. Může být handicapován tělesně, což mu může ztížit pracovní schopnost. Jak říkám, je zde spousta aspektů, proč jej nepřijmout. Na druhou stranu, kdyby svou práci odváděl dobře, nevidím důvod proč jej nepřijmout.

Samozřejmě jde o to, v jaké práci.

záleží v jakém stupni postižení by se člověk nacházel a o jakou práci by se jednalo

9. Pomohli byste zrakově postiženému přejít přes přechod?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano15998,76 %98,76 %  
ne21,24 %1,24 %  

Graf

10. Vadilo by Vám, kdyby Vaše dítě chodilo do třídy se zdravotně postiženými spolužáky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne15596,27 %96,27 %  
ano63,73 %3,73 %  

Graf

11. Měli by podle Vás zdravotně postižení mít děti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím5232,3 %32,3 %  
spíše souhlasím3722,98 %22,98 %  
spíše nesouhlasím3119,25 %19,25 %  
souhlasím2716,77 %16,77 %  
nesouhlasím148,7 %8,7 %  

Graf

12. Chtěl/a byste pracovat se zdravotně postiženými lidmi?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9659,63 %59,63 %  
ano6540,37 %40,37 %  

Graf

13. Považujete metodu klecových lůžek, která je užívána v českých ústavech za humánní?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8955,28 %55,28 %  
ano7244,72 %44,72 %  

Graf

14. Měl by podle Vás stát podporovat zřizování chráněných dílen? (chráněná dílna = organizace, které zaměstnávají tělesně či duševně postižené osoby)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano15596,27 %96,27 %  
ne63,73 %3,73 %  

Graf

15. Přispíváte ve veřejných sbírkách, které jsou určeny na podporu zdravotně postižených lidí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10263,35 %63,35 %  
ne5936,65 %36,65 %  

Graf

16. Umíte komunikovat se zdravotně postiženými lidmi?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9961,49 %61,49 %  
ne6238,51 %38,51 %  

Graf

17. Myslíte si, že ve Vašem okolí je dostatek bezbariérových vstupů do úřadů, obchodů, apod.?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím5031,06 %31,06 %  
spíše souhlasím4427,33 %27,33 %  
nesouhlasím3119,25 %19,25 %  
nevím2616,15 %16,15 %  
souhlasím106,21 %6,21 %  

Graf

18. Myslíte si, že Vaše okolí nabízí dostatečné množství volnočasových aktivit pro zdravotně postižené?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím5634,78 %34,78 %  
spíše nesouhlasím5131,68 %31,68 %  
nesouhlasím3722,98 %22,98 %  
spíše souhlasím138,07 %8,07 %  
souhlasím42,48 %2,48 %  

Graf

19. Myslíte si, že by měla společnost více podporovat zapojení postižených občanů do veřejného života? (politika, kultura, sport...)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím6942,86 %42,86 %  
spíše souhlasím6137,89 %37,89 %  
nevím2213,66 %13,66 %  
spíše nesouhlasím84,97 %4,97 %  
nesouhlasím10,62 %0,62 %  

Graf

20. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena14187,58 %87,58 %  
muž2012,42 %12,42 %  

Graf

21. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-26 let7949,07 %49,07 %  
27-40 let3219,88 %19,88 %  
40-60 let2817,39 %17,39 %  
do 18 let2113,04 %13,04 %  
60 let a více 10,62 %0,62 %  

Graf

22. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou.8552,8 %52,8 %  
Vysokoškolské.4427,33 %27,33 %  
Základní.1911,8 %11,8 %  
Středoškolské bez maturity.95,59 %5,59 %  
Vyšší odborné.42,48 %2,48 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Kdybyste čekali postižené dítě a věděli jste to předem, ponechali byste si ho?

 • odpověď ne:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 11. Měli by podle Vás zdravotně postižení mít děti?

12. Chtěl/a byste pracovat se zdravotně postiženými lidmi?

 • odpověď ne:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše nesouhlasím na otázku 11. Měli by podle Vás zdravotně postižení mít děti?

21. Váš věk?

 • odpověď 19-26 let:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 11. Měli by podle Vás zdravotně postižení mít děti?
 • odpověď do 18 let:
  • 7.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Základní. na otázku 22. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Má podle Vás zdravotně postižený člověk právo na život?

2. Znáte někoho zdravotně postiženého (těžce i lehce) osobně?

3. Kdybyste čekali postižené dítě a věděli jste to předem, ponechali byste si ho?

4. Vzali byste si do své péče (adoptovali byste) zdravotně postižené dítě?

5. Když vidíte zdravotně postiženého (např. v MHD), jak jej vnímáte?

6. Myslíte, že by měli zdravotně postižení lidé pracovat?

7. Zaměstnal/a byste zdravotně postiženého člověka?

9. Pomohli byste zrakově postiženému přejít přes přechod?

10. Vadilo by Vám, kdyby Vaše dítě chodilo do třídy se zdravotně postiženými spolužáky?

11. Měli by podle Vás zdravotně postižení mít děti?

12. Chtěl/a byste pracovat se zdravotně postiženými lidmi?

13. Považujete metodu klecových lůžek, která je užívána v českých ústavech za humánní?

14. Měl by podle Vás stát podporovat zřizování chráněných dílen? (chráněná dílna = organizace, které zaměstnávají tělesně či duševně postižené osoby)

15. Přispíváte ve veřejných sbírkách, které jsou určeny na podporu zdravotně postižených lidí?

16. Umíte komunikovat se zdravotně postiženými lidmi?

17. Myslíte si, že ve Vašem okolí je dostatek bezbariérových vstupů do úřadů, obchodů, apod.?

18. Myslíte si, že Vaše okolí nabízí dostatečné množství volnočasových aktivit pro zdravotně postižené?

19. Myslíte si, že by měla společnost více podporovat zapojení postižených občanů do veřejného života? (politika, kultura, sport...)

20. Vaše pohlaví?

21. Váš věk?

22. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Má podle Vás zdravotně postižený člověk právo na život?

2. Znáte někoho zdravotně postiženého (těžce i lehce) osobně?

3. Kdybyste čekali postižené dítě a věděli jste to předem, ponechali byste si ho?

4. Vzali byste si do své péče (adoptovali byste) zdravotně postižené dítě?

5. Když vidíte zdravotně postiženého (např. v MHD), jak jej vnímáte?

6. Myslíte, že by měli zdravotně postižení lidé pracovat?

7. Zaměstnal/a byste zdravotně postiženého člověka?

9. Pomohli byste zrakově postiženému přejít přes přechod?

10. Vadilo by Vám, kdyby Vaše dítě chodilo do třídy se zdravotně postiženými spolužáky?

11. Měli by podle Vás zdravotně postižení mít děti?

12. Chtěl/a byste pracovat se zdravotně postiženými lidmi?

13. Považujete metodu klecových lůžek, která je užívána v českých ústavech za humánní?

14. Měl by podle Vás stát podporovat zřizování chráněných dílen? (chráněná dílna = organizace, které zaměstnávají tělesně či duševně postižené osoby)

15. Přispíváte ve veřejných sbírkách, které jsou určeny na podporu zdravotně postižených lidí?

16. Umíte komunikovat se zdravotně postiženými lidmi?

17. Myslíte si, že ve Vašem okolí je dostatek bezbariérových vstupů do úřadů, obchodů, apod.?

18. Myslíte si, že Vaše okolí nabízí dostatečné množství volnočasových aktivit pro zdravotně postižené?

19. Myslíte si, že by měla společnost více podporovat zapojení postižených občanů do veřejného života? (politika, kultura, sport...)

20. Vaše pohlaví?

21. Váš věk?

22. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Plchotová, P.Postoje společnosti ke zdravotně postiženým občanům (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://postoje-spolecnosti-ke-zdrav.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.