Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Postoje studentů k výuce

Postoje studentů k výuce

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Blatná
Šetření:24. 03. 2014 - 15. 04. 2014
Počet respondentů:17
Počet otázek (max/průměr):23 / 20.47
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:63,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:46
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

obracím se na Vás jako na absolventy klasické výuky o webinářích a chtěla bych Vás touto formou poprosit o vyplnění dotazníku k mé diplomové práci. Práce se zaměřuje na porovnávání Vašich postojů k výuce, kterou jste absolvovali s Mgr. Michalem Černým.

Dotazník je rozdělen do čtyř částí, kde je zjišťována spokojenost s průběhem výuky, spokojenost se stylem výuky přednášejícího, efektivnost výuky a sociodemografické údaje. V dotazníku se setkáte s různými tvrzeními, na které můžete pomocí pětibodové škály odpovědět zcela souhlasím, spíše souhlasím, nevím, spíše nesouhlasím a zcela nesouhlasím.

Dotazník by Vám neměl zabrat více než 10 minut. Všechny uvedené informace budou použity pouze pro účely zpracování dotazníku a mé diplomové práce.

Odpovědi respondentů

Spokojenost s průběhem výuky

1. S vizuální podobou výukových materiálů (např. prezentace) jsem byl/a naprosto spokojen/a.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1058,82 %58,82 %  
souhlasím529,41 %29,41 %  
spíše nesouhlasím15,88 %5,88 %  
nevím15,88 %5,88 %  

Graf

2. Ve výuce bylo poskytnuto dostatečné množství výukových materiálů (prezenzace, odkazy ad.).

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím847,06 %47,06 %  
spíše souhlasím423,53 %23,53 %  
spíše nesouhlasím317,65 %17,65 %  
nevím15,88 %5,88 %  
nesouhlasím15,88 %5,88 %  

Graf

3. V průběhu lekce byl poskytnut dostatečný prostor na otázky.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím1376,47 %76,47 %  
spíše souhlasím423,53 %23,53 %  

Graf

4. Ve výukovém prostředí (místnost v budově) jsem se cítil/a dobře.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím741,18 %41,18 %  
spíše souhlasím529,41 %29,41 %  
spíše nesouhlasím317,65 %17,65 %  
nevím211,76 %11,76 %  

Graf

5. Napište cokoliv ke spokojenosti/nespokojenosti s průběhem výuky.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Často jsem se musela koukat na slečnu v první řadě, která usínala a padala jí hlava a sama se sebou v duchu polemizovat, jestli slítne ze židle nebo ne..

Osobně bych ocenila více informací, co se týče zdrojů.

Příliš teplo - proto jsem zívala a usínala.

Učebna je poněkud stísněná, ale nakonec to až tak nevadilo. Průběh výuky byl poměrně standardní.

vyučující se usmíval, vtipkoval, komunikoval, nebál se nás

Spokojenost se stylem výuky přednášejícího

6. Vyučující vytvářel takové výukové prostředí, které mě motivovalo k učení.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím847,06 %47,06 %  
spíše souhlasím635,29 %35,29 %  
nevím317,65 %17,65 %  

Graf

7. Vyučující mi dával možnosti se do výuky aktivně zapojit (názory, otázky, spolupráce ad.).

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím1058,82 %58,82 %  
spíše souhlasím423,53 %23,53 %  
spíše nesouhlasím317,65 %17,65 %  

Graf

8. Myslím si, že vyměřený čas k výuce, byl vhodně a efektivně využitý.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím1588,24 %88,24 %  
spíše souhlasím211,76 %11,76 %  

Graf

9. Vystupování vyučujícího na mě působilo profesionálně.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím1482,35 %82,35 %  
spíše souhlasím317,65 %17,65 %  

Graf

10. Slovní vyjadřování vyučujícího bylo adekvátní k tomuto typu výuky.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím17100 %100 %  

Graf

11. Pokud by vyučující pořádal další výuku, projevil/a bych o ni zájem.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím1058,82 %58,82 %  
nevím423,53 %23,53 %  
spíše souhlasím211,76 %11,76 %  
nesouhlasím15,88 %5,88 %  

Graf

12. Napište cokoliv ke spokojenosti/nespokojenosti s výukou vyučujícího.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Bylo to perfektní. Moc se mi líbila mluva, jen se často opakovalo slovíčko "jaksi". Ale jinak to bylo skvělé!

K otázce 11. Ne že by vyučující nebyl dobrý, jen mě to zas tak nebavilo (to téma).

Příjemně a srozumitelně odprezentováno.

Styl vyučujícího mě opravdu zaujal, s něčím takovým jsem se za svou poměrně bohatou studijní historii ještě nesetkala. Zajímalo by mě, jestli někdy přednášel i pro větší kolektivy a jak se jeo styl případně mění.

viz výše, vyučující byl naprostý profesionál, líbilo se mi to

Efektivnost výuky

13. Během výuky jsem se věnoval/a i jiným činnostem (např. sociální sítě, mobilní telefon ad.).

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím952,94 %52,94 %  
spíše nesouhlasím423,53 %23,53 %  
spíše souhlasím317,65 %17,65 %  
souhlasím15,88 %5,88 %  

Graf

14. Během výuky se objevily rušivé elementy, které ovlivňovaly mou pozornost. Např. mluvení spolužáků, vyzvánění mobilu atd.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím1482,35 %82,35 %  
spíše souhlasím15,88 %5,88 %  
spíše nesouhlasím15,88 %5,88 %  
nevím15,88 %5,88 %  

Graf

15. Myslím si, že jsem se díky výuce naučil/a něco nového.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím847,06 %47,06 %  
souhlasím741,18 %41,18 %  
nesouhlasím211,76 %11,76 %  

Graf

16. Téma výuky mě zaujalo natolik, že se daným tématem budu dále zabývat.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím423,53 %23,53 %  
spíše souhlasím423,53 %23,53 %  
spíše nesouhlasím423,53 %23,53 %  
souhlasím423,53 %23,53 %  
nesouhlasím15,88 %5,88 %  

Graf

17. Jsem přesvědčen/a o tom, že jsem danou problematiku pochopil/a.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím1482,35 %82,35 %  
spíše souhlasím211,76 %11,76 %  
nevím15,88 %5,88 %  

Graf

18. Jsem přesvědčen/a o tom, že danou problematiku budu schopen/schopna využít i v reálném životě.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím952,94 %52,94 %  
spíše souhlasím423,53 %23,53 %  
spíše nesouhlasím317,65 %17,65 %  
nevím15,88 %5,88 %  

Graf

19. Napište cokoliv k efektivnosti výuky.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Možná bych ke konci dala větší prostor pro praktické příklady.

Myslím, že tohle se snad ani nemusí učit. Prakticky všechno z té hodiny se dá vymyslet.

tento typ výuky - přednáška - nepotřebuje nějak extrémně diskuzi, otázky a požadavky na nás byly adekvátní, v případě workshopu by tomu bylo jistě jinak napadá mě že si nevybavuji odkazy v prezentaci, maximálně některé názvy - není od věci to následně studentům poslat aby se mohli kouknout a vyzkoušet si sami některé věci proklikat :)

Vyučující se snažil, abych nespala, a celkem se mu to i dařilo :-)

Sociodemografické údaje

20. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1376,47 %76,47 %  
muž423,53 %23,53 %  

Graf

21. Váš věk je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-241270,59 %70,59 %  
25-30423,53 %23,53 %  
31 a více15,88 %5,88 %  

Graf

22. Studujete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bakalářský stupeň1270,59 %70,59 %  
magisterský stupeň635,29 %35,29 %  

Graf

23. Pokud máte zájem o odměnu a body do KPI, vyplňte prosím svoji e-mailovou adresu.

Nepovinná otázka bez publikování výsledků veřejnosti (odpovědi jen v CSV a XLS přihlášeného zadavatele).

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

  • nezjištěno (92,2 %)

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Blatná, K.Postoje studentů k výuce (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://postoje-studentu-k-vyuce.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.