Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Postoje studentů vysokých škol k spolufinancování studia

Postoje studentů vysokých škol k spolufinancování studia

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Nikola Burešová
Šetření:30. 03. 2010 - 20. 04. 2010
Počet respondentů:834
Počet otázek (max/průměr):26 / 23.7
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:69,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:21
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-6 PDF-7 PDF-8 PDF-9 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení studenti a studentky,

prosím Vás o vyplnění následujícího dotazníku, jehož cílem je zjistit postoje dnešních studentů vysokých škol a jejich spokojenost s dostupností terciárního vzdělání, jeho kvalitou a problémy, s nimiž se během studia setkávají a dále, jak přistupují k případné finanční spoluúčasti. Získané informace budou použity v bakalářské práci zabývající se způsoby financováním terciárního vzdělávání.
 

Děkuji

Odpovědi respondentů

1. Jakou vysokou školu studujete (název školy, fakulta)?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd242,88 %2,88 %  
IES FSV UK212,52 %2,52 %  
FSV UK182,16 %2,16 %  
UK FSV151,8 %1,8 %  
Univerzita Karlova, Právnická fakulta151,8 %1,8 %  
VŠE141,68 %1,68 %  
FF UK121,44 %1,44 %  
MFF UK111,32 %1,32 %  
VŠE, národohospodářská fakulta111,32 %1,32 %  
UK, FSV91,08 %1,08 %  
ostatní odpovědi Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
UK, Právnická fakulta
Právnická fakulta UK
Vysoká škola ekonomická v Praze
ČZU, PEF
VŠE, fakulta mezinárodních vztahů
UK FSV IES
VŠE, fakulta informatiky a statistiky
ČZU
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
VŠE, Fakulta financí a účetnictví
Vysoká škola ekonomická, Národohospodářská fakulta
Univerzita Karlova, FSV
Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií
VŠCHT
Karlova univerzita, FSV
všo
VŠE Praha, Národohospodářská fakulta
Karlova Univerzita, Fakulta sociálních věd
VŠE, Národohospodářská
FFUK
PrF UK
Česká Zemědělská univerzita, Provozně ekonomická
Univerzita Karlova Fakulta sociálních věd
PF UK
FA ČVUT
ČVUT FSv
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
Univerzita Jana Amose Komenského
Masarykova Univerzita, Filozofická fakulta
CEVRO Institut
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta Sociálních Věd
VŠFS
vse
Pedagogická fakulta Masarykovy Univerzity
fsv
ČZU, Provozně ekonomická
ČVUT, stavební
ČVUT, FEL
Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská
PřF UK
Vysoká škola ekonomická
Česká zemědělská univerzita, FAPPZ
Univerzita Karlova, Filosofická fakulta
Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, IES
ČVUT FEL
VŠE, fakulta podnikohospodářská
FF UK Praha
UK, Přírodovědecká fakulta
UK, PedF
1.lf UK
Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Perner
FHS UK
FSS MU
Univerzita Karlova v Praze, právnická fakulta
ČVUT, FBMI
ČZU - FAPPZ
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta UK
UK Právnická fakulta
UK FF
UK, 2.lf
VŠE - Národohospodářská fakulta
NF VŠE
Právnická fakulta Univerzity Karlovy
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta
ČVUT
VŠE Národohospodářská fakulta
VŠE, FFÚ
ČZU PEF
Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta
ČZU - Provozně ekonomická fakulta
ČVUT, Fakulta stavební
UK, Farmaceutická fakulta
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta
VŠE, FIS
Masarykova univerzita, Filosofická fakulta
VŠE - Fakulta Informatiky a Statistiky
1LF UK
Masarykova univerzita, lékařská fakulta
Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta
Technická univerzita Liberec
Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta
Univerzita Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta
Ostravská univerzita, filozofická fakulta
CZU, PEF
Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií
MU, PřF
ZČU, fakulta pedagogická
Vysoká škola obchodní
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Právnická fakulta University Karlovy
IES, FSV
MUP
Univerzita Palackého
UK, FF, UISK
Universita Karlova
VŠCHT, FPBT
Vysoká škola chemicko technologická,fpbt
vše - národohospodářská
VŠCHT, Fakulta potravinářské a biochemické technol
UK - FTVS
VSCHT,FPBT
VŠB-TUO, Ekonomická fakulta
karlova univerzita
UK Pedf
Masarykova Univerzita Právnická fakulta
Západočeská univerzita, Filozofická fakulta
ZČU, FILOZOFICKÁ FAKULTA
VŠE FIS
VŠE, Fakulta mezinárdních vztahů
Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická
Karlova Univerzita v Praze, pedagogická fakulta
Fakulta sociálních studií Masarykovy univ. Brno
policejní akademie čr
UTB, aplikovaná informatika
fd čvut
uhk fim
Vysoká škola Karlovy Vary, právní specializace
TU Liberec, Přírodovědně-humanitní a pedagogická f
Vysoké Učení Technické v Brně, FIT
Masarykova Univerzita, Ekonomicko-správní fakulta
UK, Filozofická f.
ČVUT FIT
UK-FSV
UK PF, UK MFF
VŠE, NHF + CUNI, 2.LF
ČVUT - fakulta stavební
Univerzita Karlova, FSV, IES
Universita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd
IES FSV UK Praha
Masarykova univerzita, FspS
Universita Karlova, Fakulta Sociálních Věd
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (UFR économie
Maastricht University, Faculty of economics
FSV, UK
UK, Přírodovědecká fakulta, Demografie - Ekonomie
Technicka univerzita v Kosiciach (Slovensko)
vse, finance
ČVUT - fakulta dopravní
ČVUT, Fakulta biomedicínského inženýrství
CUNI, FSV, IES
PEF ČZU
CVUT FEL
Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta
VŠE, mezinárodní vztahy
FSV UK, sociologie a sociální antropologie
UK filosof. fakulta
Univerzita Jana Ámose Komenského s.r.o.
Univerzita Karlova, MFF, FSV
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n. L., Pedagogická
CVUT, STROJNÍ
ČZU, FAPPZ (agro)
Česká zemědělská univerzita v Praze
Univerzita Karlova , Farmaceutická fakulta v HK
Farmaceutická fakulta UK
Institut ekonomických studií, FSV
Karlova Univerzita, fakulta socialnych vied, ies
Univerzita Karlova - FSV - IES
Univerzita Palackého, Filozofická fakulta
vysoka skola hotelova -cestovni ruch
FSV IES UK
Vysoká škola ekonomická -Národohospodářská fakulta
Univerzita Karlova - Právnická fakulta
VŠE, fakulta financi a ucetnictvi
univerzita karlova, 1. LF
Univerzita Hradec Králové
UK, Filozofická
ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
UK, Institut ekonomických studií
Přírodovědecká fakulta UK
VSE, podnikohospodarska fakulta
UK Praha FF
Unicorn College
ČVUT, fakulta biomedicínského inženýrstvý
ČVUT FJFI
UK v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
UK FHS
Anglo-americka vysoka skola, BA
SVŠE Znojmo, Ekonomika a management
Vysoká škola ekonomická, Podnikohospodářská
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta
VŠE - Fakulta mezinárodních vztahů
Filosoficka Fakulta UK
ČVUT, F. dopravní; UK FSV
ČVUT, stavební fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakul
Institut ekonomický studií, FSV UK
Karlova Univerzita FSV
UK, 1.LF
Pedf UK
Západočeská univerzita
Univerzita Karlova MFF
2. Lékařská fakulta, Univerzita Karlova
UJAK
IES, FSV UK
ZČU FAV
Univerzita Karlova - Filozofická fakulta
Metropolitní univerzita Praha
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
1.Lékařská fakulta
FS CVUT
CVUT FSv
Univerzita Karlova v Praze, 1. LF, PříF
ČZU, FAPPZ
UK,1.lékařská fakulta
UK, Matematicko-fyzikalni fakulta
Vysoka skola Karlovy Vary o.p.s. Pravo v podnikani
VŠCHT FCHT
ČVUT FS
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Univerzita Karlova - pedagogická fakulta
Karlova Univerzita v Prahe
Fakulta financí a účetnictví VŠE
VŠE, Podnikohospodářská fakulta
ČZU v Praze, FAPPZ
Karlova univerzita, Filozofická fakulta
VŠE, národohospodářská fa.
FF, UK Praha
VŚB-TUO, FEI
Univerzita Karlova v Prahe, Filozofická fakulta
VSE, FFU
Univesita Palackého. Fakulta tělesné kultury
UK, FSV, IES
VSE-5
ČVUT, Fakulta informačních technologií
Národohospodářská
Masarykova univerzita - Fakulta sociálních studií
UK Matematicko fyzikalni fakulta
VSE, f5
CVUT - FEL
Fakulta informatiky a statistiky, VŠE
VSE FNH
UK Fakult sociálních věd
Masarykova univerzita, FSS
matematicko-fyzikální
Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova
UK FSV IMS
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
Masarykova Univerzita - FSpS, PedF
VŠE, NF
VFU Brno, Fakulta veterinární hygieny a ekologie
MUNI, FSS
VŠE v Praze, Národohospodářská fakulta
VŠE, fakulta Národohospodářská
VŠE, Národohospodářská f.
Národohospodářská fakulta
UJEP v Ústí nad Labem, fakulta životního prostředí
UJEP, PřF
Vysoká škola ekonomie a managementu
FFUK, PRFUK
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, FF
UJEP, FF
UK Přírodovedecká fakulta
UJEP, Fživotního prostředí
VŠE, Národohospodářská fakutla
ČVUT Fakulta stavební, obor Architektura
Univerzita H.Králové, F.informatiky a managementu
UK Praha 2.LF
UJEP - FF
Univerzita Karlova Filozofická fakulta
KU Leuven
Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze
VŠE, NF; UK FSV
Policejní akademie ČR Fakulta bezpečnostně právní
ČVUT Fakulta Strojní
Západočeská Univerzita, fakulta ekonomická
VŠFS,ops.; Hospodářská politika a správa
VSE, f5(narodohospodarska)
FJFI ČVUT v Praze
ZČU FEL
ČVUT v PRAZE, STAVEBNÍ FAKULTA
Univerzita Karlova, tělesná výchova a sport
Vysoká škola obchodní, o. p. s.
Universita Karlova v Praze, Fakulta soc. věd
UK, Fakulta sociálních věd
VŠE mazinárodní vztahy mez.obchod
Technická univerzita Liberec, fakulta ekonomická
VOŠES, účetnictví finance
CZU pef
UJAK, Andragogika
VŠB - fakult strojní
Vyšoká škola ekonomická v Praze, národohospodářská
Česká zemědělská univrzita
Česká zemědělská univerzita, PEF
Karlova univerzita, 3. LF
Filosoficka Fakulta University Karlovy
Univerzita Karlova, FHS a FF
VŠE Národohospodářská
CVUT Fakulta stavebni
Fakuklta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT v Pr
Univerzita Karlova v Praze
FaF UK HK
Mendelova univerzita
Univerzita Karlova: FSV, IES
UK ETF
CVUT FJFI
čvut, styvební fakulta
VŠE,fakulta Mezinárodních vztahů
UTB, FMK
FF UK
VSE, Narodohospodarska
Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta
MFF UK Praha
ČVUT stavební
ČVUT v Praze, Fakulta stavební
VŠE fakulta informatiky a statistiky
Vysoká škola alplikovaného práva
ČZU - Agrobiologie, potravinových a přírodních zdr
Fakulta stavební ČVUT
VŠE, fakulta podnikohospodářská a informatiky
Právnická fakulta Masarykovy univerzity
ftvs
hutní fakulta na VŠB
UK,přírodovědecká fakulta
Karlova univerzita v Prahe, Fakulta sociálnych vie
VŠE NF
čzu fld
IPS FSV UK
PFUK
Slezská univerzita v Opavě
Slezská univerzita v Opavě, fpf
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká f.
UK FSV, UK PRF
VŠE v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů
VŠTVS Palestra s.r.o.
VŠTVS Palestra, s.r.o.
UK v Praze, Filozofická fakulta, Právnická fakulta
VŠO v Praze o.p.s
VŠB - TU Ostrava
UK/PF, VŠE/FMV
Fakulta sociálních věd UK
MU v Brně, FF
čzu - pef
MFF UK v Praze
Západočeská univerzita v Plzni, ÚstavUměníADesignu
Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.
Fakulta humanitních studií UK
Univerzita Karlova v Praze, MFF
Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta
Fakulta Architektury ČVUT
Veterinární a Farmaceutická univerzita Brno, FVHE
FF UK, Klasická Archeologie
Univerzita Pardubice
Fakulta Stavební, ČVUT
UK, právo
Filozofická Fakulta UK v Praze
ZČU - právnická fakulta
3.LF UK
FEL CVUT, FMV VSE
ZČU
Univerzita Karlova FSV
Vysoká škole ekonomická v Praze
Vysoke Uceni Technocke v Brne, FIT
VŠE, 2. fakulta
VŠE- finance
IES, FSV, UK
Vysoká škola chemicko technologická - FCHT
PedF UK Praha
vysoka skola obchodni v praze o.p.s
Ostravská univerzita v Ostravě, filosofická fakult
VSCHT Praha, fakulta chemicko-technologicka
Univerzita Karlova, IES
Ostravská univerzita, přírodovědecká fakulta
VŠB EKF
Univerzita Karlova Přírodovědecká fakulta
filozof. fakulta University Palackého v Olomouci
MU Brno, Filozofická fakulta
Vysoká škola Obchodní v Praze, o. p. s.
Universita Karlova-Fakulta sociálních věd
UK LFP
VŠMVV- Vysoká škola mezinárodních a veřejných vzta
UJEP, Přírodovědecká
City University of Seattle
VŠE, FNH
žádnou, dostudoval jsem VŠE jako BC
Právnická fakulta IK
UJEP, Pedagogická fakulta
UK, 2, lékařská fakulta
UJEP -sociálně pedagogická asistence
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, FAME
UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Univerzita Mateja Bela, FPVMV
UTB fakulta multimultimediálních komunikací
Fakulta životního prostředí
Univerzita Karlova, MFF
UJEP, pedagogická falkulta
PMV, FSV, UK
3.LK UK
UK v Praze, Právnická fakulta
VSE FIS PIS
Lekarska fakulta, UPJS Košice
Univerzita Karlova Právnická fakulta
ZČU, ekonomická
Univerzita obrany, Fakulta vojenského zdravotnictv
Cevro institut, o. p. s. katedra politologie a mzv
Univerzita Obrany, Fakulta ekonomiky a managementu
ČZU/PEF
MU, filozofická fakulta
Technická Univerzita v LIberci
ČZU, Provozně ekonomická fakulta
vyšší odborná škola umění a reklamy
Lékařská fakulta v Hradci Králové UK
čzu, tf
Univerzita Hradec Králové, Informatika a managemen
Fakulta humanitních studíí IK
3. lékařská fakulta UK
vsfs
3. lékařská fakulta, UK Praha
3. lékařská fakulta
Anglo-Americka VS - Mezinarodni Vztahy
VŠE - FMV (2)
3. lékařská fakulta, UK
UPCE
ČVUT, Fakulta dopravní
TUL, textilní fakulta
VŠE, Finance a účetnictví
Univerzita Pardubice - fakulta chemicko-technolog.
Vysoká škola ekonomická, F1
CVUT, Stavební fakulta
PdF MU
VŠE v Praze, fakulta informatiky a statistiky
ZČU v Plzni, FPE
UJEP Ústí nad Labem, PF
UJEP - pedagogická fakulta
ČZU, PEF,PaE
VŠE - finance a účetnictví
Lekařská fakulta Plzeň, Univerzita Karlova v Praze
ČVUT, FAkulta strojní
FF UK, psychologie
ČVUT stavební fakulta
VŠE v Praze, fakulta podnikohospodářská
Karlova Universita, Matematicko-Fyzikalni fakulta
ČZU, fakulta životního prostředí
FMV VŠE a FSV UK
Česká zemědělská univerzita, Provozně-ekonomická
Karlova univerzita, Právnická fakulta
Mendelova univerzita, Agronomická fakulta
Univerzita Karlova, farmaceutická fakulta
prevence kriminality - voš
Univerzita Karlova, FSV,IES
zápodočeská univerzita, filosofická fakulta
VŠE, FMV
mff
Masarykova univerzita, PřF
PřF MU
MU, Přírodovědecká
MU Přírodovědecká
Univerzita Komenského, Fakulta Managementu
Fakulta sociálních věd, UK, IES
Univerzita Karlova, FF
VUT Brno
Filosofická fakulta Univerzity Karlovy
česká zemědělská univerzita pef
vše - fis, fph
VŠE, Mez. vztahů
VŠE FMV
FMV VŠE
FTVS UK
UK, právnická fakulta - nultý ročník
Vysoká škola obchodní, cestovní ruch
UK, přírodovědecká
czu
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
Veterinární a Farmaceutická unverzita Brno
VŠE, Mezinárodní obchod; UK, Filozofická fakulta
UK Filozofická fakulta
Filosofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Univerzita Karlove, Matematicko-fyzikální fakulta
VŠE,fakulta podnikohospodářská
UK,FSV,IES
UK, 2. lékařská fakulta
VŠB TU OSTRAVA
Vysoká škola podnikání, a.s.
česká zemědělská univerzita v praze, Pef
Vysoká škola obchodní v Praze
VŠB - TUO
Vysoká škola ekonomická, fak. mezinárodních vztahů
3.lékařská fakulta UK
Vysoká škola obchodní v Praze, obor Cestovní ruch
Prešovská Univerzita v Prešove, Filozofická fakult
Masarykova univerzita, Filosofická
VŠE Praha, Fakulta managementu
FMV Vše, FSV UK
VŠE Praha, Fakulta financí a účetnictví
VŠE, F2
FF UK v Praze
UPOL, CMTF
Slezská univerzita v Opavě, veřejná politika
VŠE, F4
UK, PřF
VUT brno fast
vše, 4.
VŠE v Praze, fakulta finance a účetnictví
ČZU Praha, Provozně-ekonomická fakulta
ČZU, Fakulta Provozně-ekonomická
Vysoká škola regionálního rozvoje
VŠEM
ČVUT - strojní fakulta
VSE Praha, fakulta Mez. vztahu
VŠE, Mezinárodní vzahy
Česká zemědělská univerzita, provozně ekonomická f
Universita Karlova, Právnická fakulta
Jihočeská univerzita, ekonomická fakulta
68482,01 %82,01 % 

Graf

2. Vaše vysoká škola je?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a. Veřejná77893,29 %93,29 %  
b. Soukromá566,71 %6,71 %  

Graf

3. Jaký je typ Vašeho studia ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a. Řádné neplacené studium /pokračujte otázkou 6/77192,45 %92,45 %  
b. Placené studium /pokračujte otázkou 4,5/637,55 %7,55 %  

Graf

4. Jak vysokou finanční částku ročně škole zaplatíte?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
02730,34 %3,24 %  
500001314,61 %1,56 %  
4500088,99 %0,96 %  
4800044,49 %0,48 %  
4200033,37 %0,36 %  
2000033,37 %0,36 %  
6000022,25 %0,24 %  
2500022,25 %0,24 %  
300022,25 %0,24 %  
2400022,25 %0,24 %  
ostatní odpovědi 30000
46000
65000
2900
51000
55000
26600
35000
7000
9500
58.000
58000
64000
2300
60.000
200
54000
93000
56000
650
40.000
37200
2325,84 %2,76 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:25351.95
Minimum:0
Maximum:60000
Variační rozpětí:60000
Rozptyl:509942345.7
Směrodatná odchylka:22581.9
Medián:25000
Modus:0

Graf

5. Kdo přispívá na výše vyplněnou finanční částku?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a. Rodiče5360,23 %6,35 %  
b. Já, z vlastních prostředků2427,27 %2,88 %  
e. Někdo jiný89,09 %0,96 %  
c. Já, z půjčky od banky33,41 %0,36 %  

Graf

6. Jaké je vzdělání Vašich rodičů (OTEC)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
e. Vysokoškolské46555,76 %55,76 %  
c. Středoškolské s maturitou23728,42 %28,42 %  
b. Středoškolské10913,07 %13,07 %  
d. Vyšší odborné151,8 %1,8 %  
a. Základní80,96 %0,96 %  

Graf

7. Jaké je vzdělání Vašich rodičů (MATKA)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
e. Vysokoškolské39747,6 %47,6 %  
c. Středoškolské s maturitou33239,81 %39,81 %  
b. Středoškolské667,91 %7,91 %  
d. Vyšší odborné323,84 %3,84 %  
a. Základní70,84 %0,84 %  

Graf

8. Na jaké škole jste dokončili středoškolské vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a. Gymnázium66880,1 %80,1 %  
b. Střední odborná škola15218,23 %18,23 %  
d. jiné131,56 %1,56 %  
c. Střední odborné učiliště10,12 %0,12 %  

Graf

9. Pokračovali jste ve studiu na VŠ ihned po ukončení střední školy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano77492,81 %92,81 %  
Ne607,19 %7,19 %  

Graf

10. Byla škola, na které momentálně studujete, Vaším primárním cílem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a. Ano61773,98 %73,98 %  
b. Ne21726,02 %26,02 %  

Graf

11. Jak velkou finanční částku jste investovali do přípravy na přijímací zkoušky?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
028139,19 %33,69 %  
10007210,04 %8,63 %  
2000648,93 %7,67 %  
500506,97 %6 %  
5000446,14 %5,28 %  
3000304,18 %3,6 %  
1500182,51 %2,16 %  
10000162,23 %1,92 %  
4000152,09 %1,8 %  
200152,09 %1,8 %  
ostatní odpovědi 6000
300
600
2500
7000
100
800
20000
1200
400
8000
7500
3500
4500
550
5500
14000
150
15000
5.000
1203
1900
20.000
1100
50
3200
730
10
3700
11000
12000
99
350
900
11215,62 %13,43 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1277.08
Minimum:0
Maximum:7000
Variační rozpětí:7000
Rozptyl:2936793.24
Směrodatná odchylka:1713.71
Medián:500
Modus:0

Graf

12. Připadalo Vám přijímací řízení na Vaši fakultu spravedlivé?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a. Ano72787,17 %87,17 %  
b. Ne10712,83 %12,83 %  

Graf

13. Máte představu jaký byl měl být Váš čistý měsíční příjem po úspěšném ukončení vysokoškolského studia a nástupu do zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2500019122,9 %22,9 %  
3000016720,02 %20,02 %  
2000014417,27 %17,27 %  
15000516,12 %6,12 %  
40000445,28 %5,28 %  
35000374,44 %4,44 %  
18000293,48 %3,48 %  
50000273,24 %3,24 %  
22000172,04 %2,04 %  
1600091,08 %1,08 %  
ostatní odpovědi 12000
17000
23000
28000
10000
60000
27000
13000
45000
20.000
0
14000
100000
30.000
15.000
40.000
19000
33000
150000
26000
18.000
70000
24000
38000
999999999999999
32000
85000
75000
4500
120000
500000
17.000
0000000
30
80000
76258
55000
37000
7000
25.000
1000
250000
000
11814,15 %14,15 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:25611.7
Minimum:12000
Maximum:50000
Variační rozpětí:38000
Rozptyl:50054083.92
Směrodatná odchylka:7074.89
Medián:25000
Modus:25000

Graf

14. Domníváte se, že po skončení vysoké školy získáte adekvátní zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
b. Spíše ano48658,27 %58,27 %  
a. Určitě ano18822,54 %22,54 %  
c. Spíše ne14617,51 %17,51 %  
d. Rozhodně ne141,68 %1,68 %  

Graf

15. Vyděláváte si při studiu nebo máte nějaké jiné zdroje příjmů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
c. Ano, pracuji na brigádě35142,09 %42,09 %  
f. Ne17320,74 %20,74 %  
b. Ano, pracuji na částečný úvazek16219,42 %19,42 %  
d. Ano, jako osoba samostatně výdělečně činná526,24 %6,24 %  
e. Ne, pobírám stipendium475,64 %5,64 %  
a. Ano, pracuji na plný úvazek313,72 %3,72 %  
e. Ne121,44 %1,44 %  
d. Ne, pobírám stipendium60,72 %0,72 %  

Graf

16. Pokud si přivyděláváte, jak vysoká je měsíční suma, kterou obdržíte?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
50006913,27 %8,27 %  
30006111,73 %7,31 %  
20005310,19 %6,35 %  
6000346,54 %4,08 %  
10000336,35 %3,96 %  
4000305,77 %3,6 %  
8000244,62 %2,88 %  
12000193,65 %2,28 %  
1000193,65 %2,28 %  
7000183,46 %2,16 %  
ostatní odpovědi 15000
1500
2500
0
20000
4500
9000
11000
6500
3500
1200
1600
25000
13000
17000
30000
8500
5500
18000
500
24000
5.000
300
10500
7200
19000
99999999999999999999999999
14000
27000
400
2400
1250
360
7500
900
2200
20.000
35000
21000
3.500
1.500
80000
750
17002
9500
10.000
50000
7.000
28000
32000
7300
600
3.000
4.500
22000
16030,77 %19,18 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:5656.31
Minimum:900
Maximum:18000
Variační rozpětí:17100
Rozptyl:14730523.09
Směrodatná odchylka:3838.04
Medián:5000
Modus:5000

Graf

17. Byli byste ochotni vzít si půjčku na náklady studia od banky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
b. Ne46155,28 %55,28 %  
a. Ano37344,72 %44,72 %  

Graf

18. Může případný nedostatek financí ohrozit Vaše studium na VŠ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
c. Spíše ne38345,92 %45,92 %  
b. Spíše ano17120,5 %20,5 %  
d. Rozhodně ne15818,94 %18,94 %  
a. Rozhodně ano12214,63 %14,63 %  

Graf

19. Ovlivňuje Vaše studium vysoké školy finanční situaci Vaší rodiny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
b. Ne45854,92 %54,92 %  
a. Ano37645,08 %45,08 %  

Graf

20. Kde jste ubytováni během celého školního roku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a. U rodičů42550,96 %50,96 %  
d. Na koleji18422,06 %22,06 %  
c. V podnájmu15718,82 %18,82 %  
b. Ve vlastním bytě688,15 %8,15 %  

Graf

21. Který z následujících tří typů finanční spoluúčasti studentů na financování studia na VŠ by podle Vás umožnil nejkvalitnější vzdělání.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
b. Odložené školné34040,77 %40,77 %  
a. Přímé školné s možností půjčky od banky32338,73 %38,73 %  
c. Absolventská daň, která je časově omezená17120,5 %20,5 %  

Graf

22. Zajímal/a byste se více o uplatnění absolventů Vaší školy v případě finanční spoluúčasti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
b. Spíše ano33740,41 %40,41 %  
c. Spíše ne22326,74 %26,74 %  
a. Rozhodně ano21926,26 %26,26 %  
d. Rozhodně ne556,59 %6,59 %  

Graf

23. Myslíte si, že by finanční spoluúčast mohla omezit dostupnost studia?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
b. Spíše ano29935,85 %35,85 %  
a. Rozhodně ano26732,01 %32,01 %  
c. Spíše ne21726,02 %26,02 %  
d. Rozhodně ne516,12 %6,12 %  

Graf

24. Motivovala by Vás finanční spoluúčast k zodpovědnějšímu studiu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
b. Spíše ano34140,89 %40,89 %  
c. Spíše ne21325,54 %25,54 %  
a. Rozhodně ano20324,34 %24,34 %  
d. Rozhodně ne779,23 %9,23 %  

Graf

25. Přistoupili byste na některou z forem finanční spoluúčasti?V případě, že ano, pokračuj poslední otázkou.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a. Ano, na přímé školné (odpov.: Kč za semestr)28634,29 %34,29 %  
d. Ne26131,29 %31,29 %  
b. Ano, na odložené školné (odpov.: % HDP)14016,79 %16,79 %  
c. Ano, na časově omezenou absolventskou daň / 5% / (odpov.:počet let)11613,91 %13,91 %  
b. Ano, na odložené školné151,8 %1,8 %  
a. Ano, na přímé školné 101,2 %1,2 %  
c. Ano, na časově omezenou absolventskou daň / 5% /60,72 %0,72 %  

Graf

26. 21. Přistoupili byste na některou z forem finanční spoluúčasti? Jakou částkou?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
021926,26 %26,26 %  
1000011513,79 %13,79 %  
500010011,99 %11,99 %  
5435,16 %5,16 %  
20000414,92 %4,92 %  
2000323,84 %3,84 %  
15000303,6 %3,6 %  
3000253 %3 %  
1000222,64 %2,64 %  
30000202,4 %2,4 %  
ostatní odpovědi 50000
25000
2
500
1
3
100000
10
200000
40000
8000
2500
4000
7000
8
12000
10.000
5.000
4
6
50.000
6000
60000
100
70000
15.000
21000
0.1
1500
13000
9999999999
250000
33
000
55000
1.5
200
1000000
6099
00000
19
35000
80000
300000
20.000
58
00
99999999999999
7500
15
20
0000
30.000
700
200.000
3500
1200
0.0000055
10000000000000
18722,42 %22,42 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:6288.42
Minimum:0
Maximum:50000
Variační rozpětí:50000
Rozptyl:77206025.7
Směrodatná odchylka:8786.7
Medián:3000
Modus:0

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Vaše vysoká škola je?

 • odpověď b. Soukromá:
  • 14.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 42000 - 50000 > na otázku 4. Jak vysokou finanční částku ročně škole zaplatíte?

3. Jaký je typ Vašeho studia ?

 • odpověď b. Placené studium /pokračujte otázkou 4,5/:
  • 13.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 42000 - 50000 > na otázku 4. Jak vysokou finanční částku ročně škole zaplatíte?

6. Jaké je vzdělání Vašich rodičů (OTEC)?

 • odpověď e. Vysokoškolské:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi FF UK na otázku 1. Jakou vysokou školu studujete (název školy, fakulta)?

16. Pokud si přivyděláváte, jak vysoká je měsíční suma, kterou obdržíte?

 • odpověď < - 0 >:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi e. Ne na otázku 15. Vyděláváte si při studiu nebo máte nějaké jiné zdroje příjmů?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi f. Ne na otázku 15. Vyděláváte si při studiu nebo máte nějaké jiné zdroje příjmů?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi e. Ne, pobírám stipendium na otázku 15. Vyděláváte si při studiu nebo máte nějaké jiné zdroje příjmů?

21. Který z následujících tří typů finanční spoluúčasti studentů na financování studia na VŠ by podle Vás umožnil nejkvalitnější vzdělání.

 • odpověď b. Odložené školné:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi b. Ano, na odložené školné (odpov.: % HDP) na otázku 25. Přistoupili byste na některou z forem finanční spoluúčasti?V případě, že ano, pokračuj poslední otázkou.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi b. Ano, na odložené školné na otázku 25. Přistoupili byste na některou z forem finanční spoluúčasti?V případě, že ano, pokračuj poslední otázkou.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jakou vysokou školu studujete (název školy, fakulta)?

2. Vaše vysoká škola je?

3. Jaký je typ Vašeho studia ?

4. Jak vysokou finanční částku ročně škole zaplatíte?

5. Kdo přispívá na výše vyplněnou finanční částku?

6. Jaké je vzdělání Vašich rodičů (OTEC)?

7. Jaké je vzdělání Vašich rodičů (MATKA)?

8. Na jaké škole jste dokončili středoškolské vzdělání?

9. Pokračovali jste ve studiu na VŠ ihned po ukončení střední školy?

10. Byla škola, na které momentálně studujete, Vaším primárním cílem?

11. Jak velkou finanční částku jste investovali do přípravy na přijímací zkoušky?

12. Připadalo Vám přijímací řízení na Vaši fakultu spravedlivé?

13. Máte představu jaký byl měl být Váš čistý měsíční příjem po úspěšném ukončení vysokoškolského studia a nástupu do zaměstnání?

14. Domníváte se, že po skončení vysoké školy získáte adekvátní zaměstnání?

15. Vyděláváte si při studiu nebo máte nějaké jiné zdroje příjmů?

16. Pokud si přivyděláváte, jak vysoká je měsíční suma, kterou obdržíte?

17. Byli byste ochotni vzít si půjčku na náklady studia od banky?

18. Může případný nedostatek financí ohrozit Vaše studium na VŠ?

19. Ovlivňuje Vaše studium vysoké školy finanční situaci Vaší rodiny?

20. Kde jste ubytováni během celého školního roku?

21. Který z následujících tří typů finanční spoluúčasti studentů na financování studia na VŠ by podle Vás umožnil nejkvalitnější vzdělání.

22. Zajímal/a byste se více o uplatnění absolventů Vaší školy v případě finanční spoluúčasti?

23. Myslíte si, že by finanční spoluúčast mohla omezit dostupnost studia?

24. Motivovala by Vás finanční spoluúčast k zodpovědnějšímu studiu?

25. Přistoupili byste na některou z forem finanční spoluúčasti?V případě, že ano, pokračuj poslední otázkou.

26. 21. Přistoupili byste na některou z forem finanční spoluúčasti? Jakou částkou?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jakou vysokou školu studujete (název školy, fakulta)?

2. Vaše vysoká škola je?

3. Jaký je typ Vašeho studia ?

4. Jak vysokou finanční částku ročně škole zaplatíte?

5. Kdo přispívá na výše vyplněnou finanční částku?

6. Jaké je vzdělání Vašich rodičů (OTEC)?

7. Jaké je vzdělání Vašich rodičů (MATKA)?

8. Na jaké škole jste dokončili středoškolské vzdělání?

9. Pokračovali jste ve studiu na VŠ ihned po ukončení střední školy?

10. Byla škola, na které momentálně studujete, Vaším primárním cílem?

11. Jak velkou finanční částku jste investovali do přípravy na přijímací zkoušky?

12. Připadalo Vám přijímací řízení na Vaši fakultu spravedlivé?

13. Máte představu jaký byl měl být Váš čistý měsíční příjem po úspěšném ukončení vysokoškolského studia a nástupu do zaměstnání?

14. Domníváte se, že po skončení vysoké školy získáte adekvátní zaměstnání?

15. Vyděláváte si při studiu nebo máte nějaké jiné zdroje příjmů?

16. Pokud si přivyděláváte, jak vysoká je měsíční suma, kterou obdržíte?

17. Byli byste ochotni vzít si půjčku na náklady studia od banky?

18. Může případný nedostatek financí ohrozit Vaše studium na VŠ?

19. Ovlivňuje Vaše studium vysoké školy finanční situaci Vaší rodiny?

20. Kde jste ubytováni během celého školního roku?

21. Který z následujících tří typů finanční spoluúčasti studentů na financování studia na VŠ by podle Vás umožnil nejkvalitnější vzdělání.

22. Zajímal/a byste se více o uplatnění absolventů Vaší školy v případě finanční spoluúčasti?

23. Myslíte si, že by finanční spoluúčast mohla omezit dostupnost studia?

24. Motivovala by Vás finanční spoluúčast k zodpovědnějšímu studiu?

25. Přistoupili byste na některou z forem finanční spoluúčasti?V případě, že ano, pokračuj poslední otázkou.

26. 21. Přistoupili byste na některou z forem finanční spoluúčasti? Jakou částkou?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Burešová, N.Postoje studentů vysokých škol k spolufinancování studia (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://postoje-studentu-vysokych-skol-k-spolufinancovani-studia.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.