Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Postoje veřejnosti k cizincům a názory na imigraci

Postoje veřejnosti k cizincům a názory na imigraci

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Viktor Doseděl
Šetření:06. 03. 2012 - 24. 03. 2012
Počet respondentů:50
Počet otázek (max/průměr):21 / 20.02
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:56,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:47
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Vážení respondenti,

předkládám Vám dotazník, který zjišťuje postoje veřejnosti k cizincům a názory na problematiku imigrace do České republiky.

Dotazník je anonymní a získané informace použiji pouze při zpracování mé diplomové práce.

Děkuji za Vaši spolupráci.


Bc. Viktor Doseděl
student Univerzity Palackého v Olomouci

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena2856 %56 %  
Muž2244 %44 %  

Graf

2. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22612 %12 %  
26510 %10 %  
35510 %10 %  
2448 %8 %  
2336 %6 %  
2536 %6 %  
2836 %6 %  
2124 %4 %  
3124 %4 %  
4624 %4 %  
ostatní odpovědi 45
18
36
58
27
48
32
29
40
33
47
61
41
1530 %30 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:30
Minimum:21
Maximum:48
Variační rozpětí:27
Rozptyl:66.36
Směrodatná odchylka:8.15
Medián:26.5
Modus:22

Graf

3. Jak byste definovali nebo charakterizovali pojem cizinec? Co si pod tímto pojmem představujete?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

cizí státní příslušník, člověk mluvící cizím jazykem

Cizinec je člověk, který přijíždí do jiného než vlastního státu, ať už za turistikou nebo jakýmkoliv jiným účelem.

Cizinec je osoba, která do České republiky přicestovala z jiné země.

Cizinec je pro mě každý kdo není původem Čech, lidé, který se do ČR přistěhovali z jiného státu. Ale za cizince považuji i děti cizinců, které se ale již narodily v ČR.

cizinec je pro mě obyvatel ČR, který se zde nenarodil.

cizinec může byt i nekdo kdo studuje FF UK, tedy uplný mimoň

Clovek ktery se nenarodil v Ceske Republice

člověk cizí státní příslušnosti

Člověk jiné národnosti, nebo osoba žijicí v zahraničí tak dlouhou dobu, že splyne s tamější kulturou

Člověk jiné státní příslušnosti, narozený v jiné zemi.

člověk od jinud, obvykle mluvící jinou řečí

Člověk odlišné kultury

Člověk určité národnosti žijící v jiném státě, než je jeho národnost.

člověk z jiného státu než ČR

člověk žijící na území státu bez státního občanství daného státu

člověk žijící v jiné zemi než je ČR

člověk, jehož původ pochází z jiné země, a v jiné zemi se i narodil a v ČR nežije dlouho (cizince narozené již v ČR, nebo zde žijící dlouhodobě, nepovažuji za cizince).

člověk, jež pochází z jiné země (a v jiné zemi se i narodil). Cizince narozené již v ČR neberu jako cizince.

Člověk, který má jiné, než české občanství a pobývá na území ČR.

člověk, který nemá ani jednoho z rodičů české národnosti

člověk, který nemá české občanství (platí pro ČR)

člověk, který není původem Čech, nenarodil se v ČR

Člověk, který pobývá v zemi, kde se nenarodil, nebo nemá v ní rodinné kořeny (nepochází z ní jeho předci).

člověk, který pochází z jiné země a má jiné občanství než české

Člověk, který pochází z jiné země, ale emigroval a bydlí teď v zemi, ve které se nenarodil

Člověk, který pochází z jiného prostředí a má jinou kulturu.

člověk, který se narodil mimo území daného státu a nemá občanství toho daného státu.

člověk, který vyznává odlišnou kulturu, žije jiným stylem

Člověk, který žije v ČR a nemá české občanství

jedinec, který imigroval do země

každý, kdo není čec h

nečech

Někdo, kdo nesdílí místní a obecný etnos

Nema historicke koreny v Cechach. Narozen mimo CR.

NEmá naše státní občanství.

Nenarodil se nežil a dlouhodobě v daném státě. Nemluví jejím jazykem. Pochází z jiného kulturního prostředí. Jiná rasová příslušnost...

nenarodil se v ČR, neumí česky

Nenaturalizovaný občan cizího státu.

občan cizýho státu co nežije v ČR alespoň 20 let

Občan jiného státu než ČR

občan, který není státním příslušníkem ČR

obyvatel jiného státu než našeho, mluvící jiným jazykem než česky

Osoba jiné státní příslušnosti, než je ČR.

osoba nemající pobyt na území CZ trvalý pobyt delší 10 let, popř. nemajíc CZ státní příslušnost

osoba s cizí státní příslušností, která se nenarodila občanům ČR a pobývá dlouhodobě na našem území (ne turista)

osoba, která je příslušníkem jiného státu než je Česká republika

Příslusník jiné než české národnosti.

ten kdo není v daném místě doma, kdo tam nějakým způsobem "nepatří"

ten, kdo nema ceske obcanstvi

ten, kdo se nenarodil nebo dlouhodobě nežije v ČR

4. Jaké jsou podle Vás příčiny imigrace do ČR?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

ekonomická, sociální, politická

ekonomické

ekonomické

ekonomicke, kulturni

ekonomika, lepší obrana menšin

Horší podmínky v jiných zemích / rodina.

Chybí nám imigrační zákony

Kriminální, ekonomické, usurpátorské

lepsi ekonomicka situace

lepsi zivotni uroven

Lepší ekonomické, sociální, politické a jiné zázemí a možnosti.

lepší životní , pracovní a sociální podmínky než v domovských zemích, skrývání před justicí,

lepší životní podmínky

myslím si, že si ti lidé myslí, že se tu budou mít lépe než ve své domovské zemi

Nejčastěji podle mě špatná životní úroveň v zemi ve které žili.

nejsou zde přílišné překážky v rámci papírování a administrativy, docela vychází cizincům vstříct

Obživa v naprosté většině, politické či náboženské pronásledování v původním domově - nepatrné množství.

Politické (dotyčný přichází ze země, která mu upírá lidská práva), ekonomické (nemožnost se doma uplatnit či uživit).

politické, národnostní, ekonomické

politika EU, politika ČR

práce, lepší životní podmínky, partner/ka, ...

práce, plat, lepší životní podmínky, laxní přístup a loajalita úřadů

práce, rodina

pracovní příležitosti lepší podmínky pro život

pracovní příležitosti

primárně ekonomické

Především ekonomické a bezpečnostní.

snadná integrace, mírné podnebí

Sociální politika. Špatné zákony.

sociální, ekonomické, environmentální, kulturní

Špatná situace v zemích, ze kterých do ČR imigranti přichází. Migrace za prací, za lepšími sociálními podmínkami.

špatné životní nebo pracovní podmínky v jeho zemi, vidina zlepšení své ekonomické situace útěk před zákonem

špatné životní poměry, chudoba, politický režim

štědrý sociální systém k menšinám

V prvé řadě je ČR tzv. cílovou stanicí EU, dále lidé migrují především z pracovních možností (proto, je třeba Francie, či Německo lákavější pro cizince než ČR), nemalým důvodem migrace je i vzdělání, některé školy jak například KU, jsou velmi prestižní v zahraničí

Ve většině případů za účelem práce a zajištění obživy pro sebe a svou rodinu.

Vidina lepšího života.

Výhodnější sociální/politické podmínky.

vysoká životní úroveň, stabilní bezpečné prostředí evropského prostoru, relativně velká tolerance českých občanů k cizincům, potřeba levné pracovní síly (důvod státu), neochota etnických Čechů provádět manuální práce s nízkým platovým ohodnocením, otevřená imigrační politika

vyšší životní úroveň, pracovní příležitosti, vzdělání, demokracie

za prací, za lepšími podmínkami

5. Kolik cizinců žije v současnosti na území ČR (legálně)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Asi 400 000.3060 %60 %  
Asi 700 000.1530 %30 %  
Asi 1 000 000.36 %6 %  
Asi 100 000.24 %4 %  

Graf

6. Vyjmenujte 5 nejčetnějších státních občanství cizinců v ČR:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

anglie, ukrajina, slovensko, vietnam, bulharsko

polsko slovensko vietnam ukrajina rusko

Romové,Ukrajinci,Poláci,Vietnamci,Řekové

Rusko, Ukrajina, Čína, USA, Mongolsko

rusko, ukrajina, slovensko, vietnam, albánie

Slováci, Poláci, Ukrajinci, Rumuni, Maďaři

slováci, poláci, ukrajinci, vietnamci, němci

Slováci, Ukrajinci, Rusové, Vietnamci, Němci

Slováci, Ukrajinci, Rusové, Vietnamci, Rumuni

Slováci, Ukrajinci, Vietnamci, Poláci, Rusové

Slovenská republika, vietnam, rusko, ukraina, polsko

slovenská, ukrajinská, ruská, polská, německá

Slovenské, ukrajinské, ruské, vietnamské, polské.

slovenské, vietmanské, ukrajinské, ruské, německé

Slovensko, Rusko, Ukrajina, Polsko, Vietnam

Slovensko, Rusko, Ukrajina, Vietnam, Čína.

Slovensko, Ukrajina, Polsko, Rusko, Německo

Slovensko, Ukrajina, Rusko, Vietnam, Rumunsko

slovensko, ukrajina, vietnam, rusko, mongolsko

Slovensko,Vietnam,Ukrajina, Rusko, Polsko, Německo

SR, Německo, Ukrajina, Vietnam, Rusko

SR, Ukrajina, Vietnam, Rusko, Bělorusko, Kazachstán, Mongolsko, státy bývalé Jugoslávie, Albánie

státní občanství slovenské, ukrajinské, vietnamské, ruské, bulharské

Ukrajina, Slovensko, Rusko, Vietnam, ?

Ukrajina, Slovensko, Vietnam, Rusko, Čína

Ukrajina, Slovensko, Vietnam, Rusko, Polsko

Ukrajina, Slovensko, Vietnam, Rusko, Polsko.

Ukrajina, Vientnam, Čína, Rumunsko, Slovensko

Ukrajina, vietnam, slovensko, rusko

ukrajina, vietnam, slovensko, rusko, ostatní staelitní země ruska, polsko

Ukrajina,Slovensko,Rusko,Polsko,Vietnam

ukrajinci, rusi, vietnamci, slováci, poláci

Ukrajinci, Rusové, Němci, Poláci, Slováci

ukrajinci, slováci, vietnamci, poláci, němci

Ukrajinci, Slováci, Vietnamci, Rusové, Poláci

Ukrajinci, Vietnamci, Rusové, Poláci, Slováci

Ukrajinské, Slovenské, Polské, Ruské, Vietnamské

ukrajinské, slovenské, vietnamské, ruské, polské

vientnamci, poláci, ukrajinci, slováci, rusové

Vietnam Vietnam Vietnam Vietnam Vietnam Vietnam Vietnam Vietnam Vietnam Vietnam Vietnam Vietnam Vietnam Vietnam

Vietnamci, občané bývalého SSSR, rumuni, bulhaři, slováci

Vietnamci, Turci, Němci, Ukrajinci, Poláci

vietnamská, mongolská, ukrajinská, polská, slovenská

vietnamská, ruská, slovenská, ukrajinská, německá

vietnamské ukrajinské ruské anglické běloruské

vietnamské ukrajinské ruské neměcké slovenské

Vietnamske, dalsi nevim

Vietnamské, Slovenské, Ukrajinské, Ruské, Polské

vietnamské, ukrajinské, ruské, mongolské, polské

Vietnamvi,ukrajinci,Poláci,kazachstánci,Rusové

7. Myslíte si, že se v nejbližších pěti letech zvýší počet cizinců v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, počet cizinců bude mírně narůstat.3060 %60 %  
Ano, počet cizinců se znatelně zvýší.918 %18 %  
Počet cizinců se nezvětší – zůstane přibližně stejný jako dnes.714 %14 %  
Nevím.24 %4 %  
Ne, protože ČR nebude pro cizince zajímavá.12 %2 %  
Ne, protože vláda ČR bude omezovat imigraci.12 %2 %  

Graf

8. Přicházíte Vy osobně do kontaktu s cizinci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Cizince mám mezi přáteli.2448 %48 %  
S cizinci se potkávám jen náhodně (na ulici, v obchodě, v autobuse).2142 %42 %  
Cizince mám mezi spolupracovníky.1632 %32 %  
Cizince mám mezi příbuznými.1224 %24 %  
Cizinci jsou mí sousedé.1224 %24 %  
Já sám jsem původem cizinec.24 %4 %  

Graf

9. Jak byste zhodnotil/a Vaše osobní zkušenosti s cizinci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše dobré.2856 %56 %  
Rozhodně dobré.1734 %34 %  
Spíše špatné.36 %6 %  
Nemám zkušenosti s cizinci.24 %4 %  

Graf

10. Žil/a jste v zahraničí déle než tři měsíce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne.3162 %62 %  
Ano.1938 %38 %  

Graf

11. Jaké je podle Vašeho názoru postavení cizinců v české společnosti z hlediska jejich diskriminace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mezi postavením cizinců a ostatních není rozdíl.2652 %52 %  
Cizinci jsou u nás diskriminováni.1326 %26 %  
Nevím.918 %18 %  
Cizinci jsou u nás upřednostňováni.24 %4 %  

Graf

12. Souhlasíte s tvrzením, že cizinci českým občanům berou práci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozhodně ne.1632 %32 %  
Spíše ne.1632 %32 %  
Spíše ano.1428 %28 %  
Nevím.36 %6 %  
Rozhodně ano.12 %2 %  

Graf

13. Myslíte si, že cizinci vykonávají povolání, o která čeští občané nemají zájem a která jsou špatně finančně ohodnocena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano.2958 %58 %  
Rozhodně ano.918 %18 %  
Spíše ne.816 %16 %  
Rozhodně ne.24 %4 %  
Nevím.24 %4 %  

Graf

14. Souhlasíte s tvrzením, že někteří cizinci mohou rozšiřovat v ČR nebezpečné nemoci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne.1938 %38 %  
Spíše ano.1428 %28 %  
Rozhodně ne.918 %18 %  
Rozhodně ano.612 %12 %  
Nevím.24 %4 %  

Graf

15. Podílejí se cizinci na nárůstu kriminality v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano.1638,1 %32 %  
Spíše ne.1535,71 %30 %  
Rozhodně ano.614,29 %12 %  
Nevím.511,9 %10 %  

Graf

16. Přispívají cizinci k rozvoji hospodářství ČR?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1433,33 %28 %  
souhlasím1228,57 %24 %  
spíše nesouhlasím1126,19 %22 %  
nevím49,52 %8 %  
nesouhlasím12,38 %2 %  

Graf

17. Přispívají cizinci k řešení problému stárnoucí populace ČR?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1023,81 %20 %  
souhlasím921,43 %18 %  
nevím819,05 %16 %  
spíše nesouhlasím819,05 %16 %  
nesouhlasím716,67 %14 %  

Graf

18. Myslíte si, že cizinci a jejich kultura obohacují českou společnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano.1734 %34 %  
Rozhodně ano.1428 %28 %  
Rozhodně ne.816 %16 %  
Spíše ne.816 %16 %  
Nevím.36 %6 %  

Graf

19. Ohrožují cizinci způsob života české společnosti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím1842,86 %36 %  
nesouhlasím819,05 %16 %  
spíše souhlasím716,67 %14 %  
nevím614,29 %12 %  
souhlasím37,14 %6 %  

Graf

20. Mají se cizinci v ČR přizpůsobit našim zvyklostem a pravidlům ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2047,62 %40 %  
souhlasím1945,24 %38 %  
spíše nesouhlasím37,14 %6 %  

Graf

21. Měla by ČR podporovat začlenění legálně usazených cizinců do české společnosti, např. jim poskytovat jazykové kurzy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozhodně ano.2346 %46 %  
Spíše ano.1938 %38 %  
Rozhodně ne.510 %10 %  
Spíše ne.36 %6 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Jaké je Vaše pohlaví?

  • odpověď Žena:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše souhlasím na otázku 16. Přispívají cizinci k rozvoji hospodářství ČR?

8. Přicházíte Vy osobně do kontaktu s cizinci?

  • odpověď Cizince mám mezi přáteli.:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 16. Přispívají cizinci k rozvoji hospodářství ČR?

21. Měla by ČR podporovat začlenění legálně usazených cizinců do české společnosti, např. jim poskytovat jazykové kurzy?

  • odpověď Rozhodně ano.:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 18 - 23 > na otázku 2. Jaký je Váš věk?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Jaký je Váš věk?

5. Kolik cizinců žije v současnosti na území ČR (legálně)?

7. Myslíte si, že se v nejbližších pěti letech zvýší počet cizinců v ČR?

8. Přicházíte Vy osobně do kontaktu s cizinci?

9. Jak byste zhodnotil/a Vaše osobní zkušenosti s cizinci?

10. Žil/a jste v zahraničí déle než tři měsíce?

11. Jaké je podle Vašeho názoru postavení cizinců v české společnosti z hlediska jejich diskriminace?

12. Souhlasíte s tvrzením, že cizinci českým občanům berou práci?

13. Myslíte si, že cizinci vykonávají povolání, o která čeští občané nemají zájem a která jsou špatně finančně ohodnocena?

14. Souhlasíte s tvrzením, že někteří cizinci mohou rozšiřovat v ČR nebezpečné nemoci?

15. Podílejí se cizinci na nárůstu kriminality v ČR?

16. Přispívají cizinci k rozvoji hospodářství ČR?

17. Přispívají cizinci k řešení problému stárnoucí populace ČR?

18. Myslíte si, že cizinci a jejich kultura obohacují českou společnost?

19. Ohrožují cizinci způsob života české společnosti?

20. Mají se cizinci v ČR přizpůsobit našim zvyklostem a pravidlům ?

21. Měla by ČR podporovat začlenění legálně usazených cizinců do české společnosti, např. jim poskytovat jazykové kurzy?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Jaký je Váš věk?

5. Kolik cizinců žije v současnosti na území ČR (legálně)?

7. Myslíte si, že se v nejbližších pěti letech zvýší počet cizinců v ČR?

8. Přicházíte Vy osobně do kontaktu s cizinci?

9. Jak byste zhodnotil/a Vaše osobní zkušenosti s cizinci?

10. Žil/a jste v zahraničí déle než tři měsíce?

11. Jaké je podle Vašeho názoru postavení cizinců v české společnosti z hlediska jejich diskriminace?

12. Souhlasíte s tvrzením, že cizinci českým občanům berou práci?

13. Myslíte si, že cizinci vykonávají povolání, o která čeští občané nemají zájem a která jsou špatně finančně ohodnocena?

14. Souhlasíte s tvrzením, že někteří cizinci mohou rozšiřovat v ČR nebezpečné nemoci?

15. Podílejí se cizinci na nárůstu kriminality v ČR?

16. Přispívají cizinci k rozvoji hospodářství ČR?

17. Přispívají cizinci k řešení problému stárnoucí populace ČR?

18. Myslíte si, že cizinci a jejich kultura obohacují českou společnost?

19. Ohrožují cizinci způsob života české společnosti?

20. Mají se cizinci v ČR přizpůsobit našim zvyklostem a pravidlům ?

21. Měla by ČR podporovat začlenění legálně usazených cizinců do české společnosti, např. jim poskytovat jazykové kurzy?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Doseděl, V.Postoje veřejnosti k cizincům a názory na imigraci (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://postoje-verejnosti-k-cizincu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.