Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Postoje veřejnosti k profesi sociální prácovník

Postoje veřejnosti k profesi sociální prácovník

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:jana Marčaníková
Šetření:12. 10. 2013 - 04. 11. 2013
Počet respondentů:24
Počet otázek (max/průměr):20 / 20
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:27,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.10:50
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku. Dotazník se týká postojů veřejnosti k profesi sociální pracovník.  Cílem tohoto šetření je zjistit, zda jsou postoje veřejnosti k této profesi kladné či záporné.

Děkuji mnohokrát  za spolupráci

Odpovědi respondentů

1. Jaké povolání byste chtěl/a vykonávat, pokud byste si mohl/a vybrat ?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pilot312,5 %12,5 %  
lekar14,17 %4,17 %  
to které dělám, každý si může vybrat co se mu líbí (tedy aspoň u nás a zatím, s postupným bujením socialismu bude hůř)14,17 %4,17 %  
administrativní pracovník, účetní, knihkupec, apod.14,17 %4,17 %  
rentier :)14,17 %4,17 %  
psycholožka14,17 %4,17 %  
učitelka v MŠ14,17 %4,17 %  
ridic14,17 %4,17 %  
programátor/analytik14,17 %4,17 %  
spisovatel14,17 %4,17 %  
ostatní odpovědi psychoterapeut
Lékař
v Zoo se zvířaty
policistka
ucitel v MS
Soudce
Ošetřovatelka v zoo
Programátorka
programátor
antropolog
úředník
finanční analytik
1250 %50 % 

Graf

2. Kdo je podle Vás sociální pracovník ?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

člověk co má na starosti lidi, kteří se nedovedou pořádně postarat o sebe či své blízké

Člověk co řeší problémy v rodinném prostředí

Člověk pracující s lidmi slabších sociálních skupin (menšiny, postižení, děti z dětských domovů...)

člověk v domově důchhodců, v nízkoprahu, streetworkeři...

Člověk, který pracuje s lidmi

Člověk, který pracuje s lidmi s určitým znevýhodněním a podporuje je v tom, aby toto znevýhodnění dokázali překonat a mohli se integrovat do společnosti.

Člověk, který se stará o staré lidi v domovech důchodců, o děti v dětských a kojeneckých domovech atp.

Někdo, kdo se zabývá zlepšením kvality života určité skupiny lidí.

nevim

nevim

odborný pracovník pomáhající řešit sociální problémy svých klientů

osoba placená z peněz státem uloupených daňovým poplatníkům, řešící problémy, které by bez státu nevznikly

osoba pracující pro spíše státní neziskové organizace v oblasti sociální-společnost s lidmi a jejich vztahy

pracovník, který pečuje o seniory, zdravotně postižené, drogově závislé, apod.

Pracovník, který se snaží za pomocí průzkumů a sledování zlepšit život veřejnosti.

pracovník, který se stará o problémové a sociálně slabé lidi

pracuje a pomáhá lidem řekněme v životní nouzi, což má mnoho podob

siroky pojem. zastresuje pracu pre societu od byrokracie az po street

socpracka, člověk, který se zabývá siciální prací, tzn. pomáhá sociálně znevýhodněným skupinám

státní zaměstnanec evtl. to může být i dobrovolník

ten co resi lenochy

Ten kdo pracuje se sociálně vyloucenymi lidmi

zaměstnanec specializovaný a sociální oblast lidského život (zahrnující oblast postižených, nemocných, vyloučených lidí ze společnosti

Zodpovědná osoba, která by měla dohlížet a starat se o to, aby děti byly v rodinách, nebo tam kde jsou šťastné.

vysvětlení hodnocení ++ rozhodně souhlasím + spíše souhlasím 0 nevím - spíše nesouhlasím

3. Co si myslíte, že je náplní práce sociálního pracovníka ?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „++”, „+”, „0”, „-” a „--”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
práce s drogově závislými1.3331.139
práce s lidmi bez domova1.2081.332
práce s dětmi a mládeží1.4170.993
práce s uprchlíky11.25
práce s nezaměstnanými0.8751.443
práce se seniory1.3750.984
práce s mentálně postiženými lidmi1.2081.665
práce se zdravotně postiženými lidmi1.2921.623
práce s menšinami1.4580.998
administrativní práce0.8750.776
zjišťování skutečné situace v rodinách1.2921.373
odebírání dětí0.9581.207
poradenství1.2081.415

Graf

vysvětlení hodnocení ++ rozhodně souhlasím + spíše souhlasím 0 nevím - spíše nesouhlasím

4. Jaký by podle Vašeho názoru měl být sociální pracovník ?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „++”, „+”, „0”, „-” a „--”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
citlivý1.1251.109
inteligentní1.5830.576
vysokoškolsky vzdělaný0.3751.068
komunikativní1.5830.743
pracovitý1.3330.722
trpělivý1.3751.068
rozhodný1.3330.556
tolerantní11.75
přátelský0.9171.16
vnímavý1.4580.748
svědomitý1.50.5
měl by dodržovat pravidla1.1250.776
dominantní0.4581.082

Graf

5. Jaká vlastnost podle Vás většinou sociálním pracovníkům chybí ?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím416,67 %16,67 %  
trpelivost312,5 %12,5 %  
ochota uznat, že se lidé o sebe umí postarat sami14,17 %4,17 %  
myslím, že sociální pracovníci, s kterými jsem se setkala, měli všechny potřebné vlastnosti pro výkon tohoto povolání, všeobecně to nemůžu posoudit14,17 %4,17 %  
raznost14,17 %4,17 %  
Ohleduplnost14,17 %4,17 %  
vcítění se14,17 %4,17 %  
zadneho neznam, tak nevim14,17 %4,17 %  
Nevím, nepřicházím s těmito lidmi moc do styku.14,17 %4,17 %  
citlivost, schopnost sebereflexe14,17 %4,17 %  
ostatní odpovědi empatie
nevím, myslím, že globálně nelze říci.
možná někdy vědomí, že nezmůžou nemožné a je třeba se radovat z každého pokroku.
Trpělivost, ochota poradit, někdy i rozhodnost
Rozhodnost
inteligence, soustředěnost na podstatu problému, nikoli jeho vnější projevy
zanietenost, viera v to, co robia a schopnost zorganizvat si cas
rozhodnost....delegují rozhodnutí na vyšší úroveň
nevím, vnímavost?
937,5 %37,5 % 

Graf

6. V jaké situaci byste se obrátil/a na sociálního pracovníka ?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.......asi kdybych byla stará, postižená, bez práce, bez rodiny, závislá na Smectě a se začínající demencí...?

ani nad tím nechci přemýšlet, nikdy nechci aby to bylo třeba, to už by muselo být hodně zle a to doufám nikdy nebude

Asi nikdy, své problémy si řeším sám nebo s lidmi okolo mě, kterými jsem se postupně během života obklopil. Možná když bych přišel o všechno a všechny a neměl už sílu s tím nic udělat.

já asi nikdy - v případě problémů v mém okolí bych se obrátil na policii, ti by měli asi případně koéntaktovat sociální pracovníky

kdybych byla v tíživé sociální situaci - např. by mi hrozila ztráta bydlení

kdybych mel hlad

Kdybych věděla o případu týrání dítěte.

Když se ocitnou mimo normu

Např. pokud bych se ocitla bez domova nebo pokud bych se stala obětí domácího násilí.

nevim

Nevím

Nevím, zatím jsem se se sociální pracovnicí setkala pouze ve svém zaměstnání a při rozvodu se na ni obraceli rodiče ohledně dotazu jak postupovat ohledně dětí u soudu.

nikdy

pokud bych zažila šikanu

poté, co bych skončil na ulici, pokud bych potřeboval poradit s drogovým problémem, pokud bych potřeboval vyměnit stříkačku

raději nikdy

v nouzi, bezmoci a samotě

v pripade straty domova

v případě najakého zvratu a následných zásadním problémů (např ovdovění a potřeba pomoci s dětmi )

V případě těžké životní situace

v případě, že by mi někdo chtěl odebrat dítě

v žádné

v žádně většinou je spíš povolá policie nebo úřady popř. nemocnice

v životní situaci, kterou bych nedokázala zvládnout sama, ani s pomocí příbuzných a blízkých (např. zhoršení zdravotního stavu) nebo v případě, kdy bych potřebovala radu či pomoc v této oblasti

vysvětlení hodnocení ++ rozhodně souhlasím + spíše souhlasím 0 nevím - spíše nesouhlasím

7. Co podle Vás nejvíce ovlivňuje názor na sociální pracovníky ?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „++”, „+”, „0”, „-” a „--”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
vlastní zkušenost1.0831.993
zkušenost někoho blízkého0.9171.16
média0.6671.389
popularita této profese-0.0420.957

Graf

8. Jak byste vyjádřil/a svůj postoj k sociální práci ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sociální práce je důležitá, můj postoj bych označil/a jako kladný.1562,5 %62,5 %  
Nedokážu vyjádřit svůj postoj k této profesi, protože nevím, co to sociální práce je.28,33 %8,33 %  
Sociální práce není důležitá, můj postoj bych označil/a jako záporný.28,33 %8,33 %  
Sociální práce je velice důležitá a často jistě i náročná, můj postoj k sociálním pracovníkům je rozhodně kladný a myslím, že si spousta z nich zaslouží obdiv.14,17 %4,17 %  
je neutrální14,17 %4,17 %  
Můj postoj je kladný, sociální práce je třeba, diskutabilní je její míra - dle mého názoru kdyby všichni, kteří tento obor studovali, se jím i zabývali, bylo by těch pracovníků moc. 14,17 %4,17 %  
Respektuji je a před některými klobouk dolů14,17 %4,17 %  
je důležitá, ale nevěřím, že se vykonává správně14,17 %4,17 %  

Graf

9. Co je podle Vás sociální práce ?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

-

?

.

Cokoliv od analýzy sociální situace občanů, přes práci v azylových domech až po pomoc nemohoucím občanům v domácnosti.

násilné zasahování do života jiným lidem

nelehká práce s lidmi, kteří potřebují pomoci, začlenit do kolektivu atd.

nevim

Pomáhání lidem, kteří jsou nějak znevýhodněni.

pomoc a podpora potřebným

pomoc klientům se sociálními problémy

Poradenství jak vysát stát

praca pre komunitu, pomoc v dlhodobo problemovych situaciach

práce mezi lidmi

Práce pro širokou veřejnost.

Prace s lidmi mimo mornu

práce s lidmi v problémech

práce s lidmi, pomoc při nasměrování na lepší cestu, snižování rizik, spojených s negativními jevy (toxikomanie, bezdomovectví, práce s mládeží v NZDM)

práce s lidmi, s mládeží, seniory, postiženými, práce s menšinami

Práce v prostředí lidí.

Starost a zájem o děti, sociálně slabé, postižené a jakkoliv znevýhodněné ve společnosti.

Tak to už tu snad bylo...

totéž co práce sociálního pracovníka

viz příslušné otázky

vysvětlení hodnocení ++ rozhodně souhlasím + spíše souhlasím 0 nevím - spíše nesouhlasím

10. Pokud byste chtěl/a investovat své finance do sociální práce, do které z těchto oblastí byste přidělil/a více finančních prostředků ?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „++”, „+”, „0”, „-” a „--”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Individuální oblast(práce s jednotlivcem-sociální pracovník pomáhá například člověku s řešením těžké životní situace)0.9171.66
Skupinová oblast ( práce se skupinou klientů, které spojuje společný problém například pomoc při řešení rodinných krizí, různé terapeutické skupiny - drogově závislí, atd. Komunitní oblast ( práce s komunitou. Komunita = větší společenství lidí, k0.6251.984
Komunitní oblast ( práce s komunitou. Komunita = větší společenství lidí, které má specifické problémy a tím se odlišují od ostatních společenství. Můžou tvořit subkulturu. Romské komunity atd.)0.251.854
Administrativní oblast ( Úkolem administrativního pracovníka je zajišťování širokého rozsahu pomocných kancelářských činností-vyřizování sociálních dávek, atd. )-0.4171.576

Graf

vysvětlení hodnocení ++ rozhodně souhlasím + spíše souhlasím 0 nevím - spíše nesouhlasím

11. Domníváte se, že sociální práce je většinou

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „++”, „+”, „0”, „-” a „--”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
fyzicky náročná-0.1671.056
psychicky náročná1.6670.472
časově náročná1.2081.082
užitečná1.1251.276
prestižní-0.9170.743
důvěryhodná0.1250.859
záslužná1.0421.04
přispívá k lepšímu žití lidí0.8331.306
potřebná1.1251.359

Graf

12. Myslíte si,že je rozdíl mezi pracovníkem v sociálních službách a sociálním pracovníkem ? Pokud ano,pak jaký ?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Ano, nevím jaky

Ano, pracovník v sociálních službách může být třeba jen nějaká úřednice co sedí někde v kanceláři a vyplácí sociální dávky lidem, kteří si to vůbec nezalouží, protože to celé propijou. A sociální pracovník je někdo, kdo má evidentní zájem o chod domácností a snaží se a kontroluje aby děti žili v normální a zdravé rodině.

Ano, sociální služby jsou například asistentky pro seniory, sociální pracovníci jsou lidé, co pracují ve státním úřadě a starají se například o vyplácení dávek, hodnotí rodinou situaci

ech.. nevím

Je, ale nevím jaký, myslím, že je rozdíl v kvalifikaci, sociální pracovník potřebuje vyšší kvalifikaci než pracovník v sociálních službách.

myslím, že pracovník v sociálních službách zřejmě fyzicky pomáhá klientům, sociální pracovník má pak na starosti spíše administrativní činnosti

ne

ne

Ne

ne, nevím

Ne.

není

Neumím přesně popsat rozdíl.

nevim

nevím

nevim

Nevím

nevím

nevím

pokud nejde o slovíčkaření, tak ne. sociální pracovník poskytuje sociální služby.

pracovník v sociálních službách pomáhá např. seniorům, nebo zdravotně postiženým v zařízeních k tomu určených sociální pracovník pracuje s lidmi v terénu

pracovnik v socialnych sluzbach je vlastne pomocnik, neorganizuje svoju cinnost. je riadeny

sociálního pracovníka vnímám jako člověka přímo v terénu řešícího konkrétní případy

v sociálních službách se může jednat o úředníka, který se s praxí setká tak max při vyplňování papírů.

13. Nyní bude abecedně seřazeno několik profesí. Seřaďtě prosím profese dle vašho názoru od 1. (nejvíce prestižní) po 15. ( nejméně prestižní).

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
lékař4.04215.04
manažer5.255.021
ministr6.83319.139
novinář9.255.938
profesionální sportovec6.20816.082
programátor7.6256.901
projektant7.1673.722
sociální pracovník10.91710.993
soudce5.04211.957
soukromý zemědělec11.20812.832
starosta8.0425.123
účetní11.04212.707
učitel na vysoké škole7.20811.082
vědec5.16718.806

Graf

14. Znáte nějakého sociálního pracovníka ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, nikoho takového neznám1354,17 %54,17 %  
ano, sociální pracovník je kamarád/kamarádka,přítel/kyně625 %25 %  
ano,sociální pracovník je můj známý520,83 %20,83 %  
ano, sociální pracovník byla moje příbuzná (už je v důchodu)14,17 %4,17 %  
ano, sociální pracovník je rodinný příslušník14,17 %4,17 %  

Graf

15. Studujete, či vykonáváte sociální práci ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nestuduji ani nevykonávám tuto profesi2291,67 %91,67 %  
ano, jsem sociální pracovník14,17 %4,17 %  
ano, studuji sociální práci14,17 %4,17 %  

Graf

16. Potřeboval/a jste někdy pomoc sociálního pracovníka? Pokud ano,z jakého důvodu ? Pomohl Vám s vyřešením Vaší situace ?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Já přímo ne, ale uvítala bych návštěvu sociální pracovnice u mé švagrové, jelikož její péče o děti je dle mého názoru nedostatečná, ale nechci být já ta, která tento případ oznámí, zas bych nerada aby jí děti odebrali, protože bych je už nemohla vídat.

ne

ne

ne

ne

Ne

ne

Ne

ne

ne

Ne

ne

ne

ne

ne

ne, nepotřebovala

nepotrebovala

nepotřeboval

Nepotřeboval

nepotřeboval

nepotřebovala

nepotřebovala

Nepotřebovala.

Obrátila se na ni má rodina formou dotazu. A ochotně nám poradila.

17. Jaké je Vaše pohlaví ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1875 %75 %  
muž625 %25 %  

Graf

18. Jaký je Váš věk ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-301666,67 %66,67 %  
31-64833,33 %33,33 %  

Graf

19. Vámi nejvýše dosažené vzdělání

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské1354,17 %54,17 %  
středoškolské s maturitou625 %25 %  
základní416,67 %16,67 %  
vyučen14,17 %4,17 %  

Graf

20. V současné době jsem

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnaný1145,83 %45,83 %  
studuji1041,67 %41,67 %  
nezaměstnaný312,5 %12,5 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Marčaníková, j.Postoje veřejnosti k profesi sociální prácovník (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://postoje-verejnosti-k-profesi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.