Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Postoje žáků středních škol lidem s odlišnou sexuální orientací

Postoje žáků středních škol lidem s odlišnou sexuální orientací

Autorská práva v prostředí internetu
Stahujete? Sdílíte? Zúčastněte se krátkého anonymního průzkumu o autorských právech na internetu.

(průzkum pro diplomovou práci)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Karolína Dynybylová
Šetření:07. 04. 2015 - 16. 04. 2015
Počet respondentů:38
Počet otázek (max/průměr):32 / 32
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:68,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:13
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, který zjišťuje postoje k lidem s odlišnou sexuální orientací. V dnešní době se s touto problematikou určitě setkáváte. Ráda bych se dozvěděla, jak se na tuto problematiku dívají mladí lidé. Dotazník je anonymní a dobrovolný. Prosím Váš o upřímnost při vyplňování dotazníku.

U každé otázky vždy vyberte nejvhodnější odpověď, pokud nebude uvedeno jinak. Vyplnění dotazníku Vám nezabere více jak 15minut.

 

Předem Vám za vyplnění dotazníku děkuji!

Odpovědi respondentů

1. Vyjádřete se k následujícím výrokům na stupnici od 1 do 5. V každém řádku zvolte zakřížkováním jednu možnost.

1. 1. Nevadilo by mi mít homosexuálního kamaráda/kamarádku

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zcela souhlasím2463,16 %63,16 %  
spíše souhlasím718,42 %18,42 %  
ani souhlasím, ani nesouhlasím513,16 %13,16 %  
spíše nesouhlasím12,63 %2,63 %  
zcela souhlas12,63 %2,63 %  

Graf

2. 2. Zjištění, že je umělec homosexuál, by nemělo vliv na to, jako jeho tvorbu oceňuji

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zcela souhlasím2463,16 %63,16 %  
spíše souhlasím718,42 %18,42 %  
zcela nesouhlasím37,89 %7,89 %  
ani souhlasím, ani nesouhlasím25,26 %5,26 %  
spíše nesouhlasím12,63 %2,63 %  
zcela souhlas12,63 %2,63 %  

Graf

3. Pokud to mohu ovlivnit, nestýkám se s homosexuály

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zcela nesouhlasím1334,21 %34,21 %  
ani souhlasím, ani nesouhlasím1026,32 %26,32 %  
spíše nesouhlasím718,42 %18,42 %  
spíše souhlasím410,53 %10,53 %  
zcela souhlasím37,89 %7,89 %  
zcela nesouhlas12,63 %2,63 %  

Graf

4. Kdybych se dozvěděl/a, že je můj/moje spolubydlící homosexuální orientace, hledal/a bych si jiné bydlení

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zcela nesouhlasím1334,21 %34,21 %  
spíše nesouhlasím1026,32 %26,32 %  
ani souhlasím, ani nesouhlasím718,42 %18,42 %  
spíše souhlasím615,79 %15,79 %  
zcela souhlasím12,63 %2,63 %  
zcela nesouhlas12,63 %2,63 %  

Graf

5. Homosexualita je duševní choroba.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zcela nesouhlasím2052,63 %52,63 %  
spíše nesouhlasím923,68 %23,68 %  
ani souhlasím, ani nesouhlasím410,53 %10,53 %  
zcela souhlasím25,26 %5,26 %  
spíše souhlasím25,26 %5,26 %  
zcela nesouhlas12,63 %2,63 %  

Graf

6. Nebál/a bych se, kdyby moje dítě mělo homosexuálního učitele/učitelku

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zcela souhlasím1231,58 %31,58 %  
ani souhlasím, ani nesouhlasím923,68 %23,68 %  
spíše souhlasím923,68 %23,68 %  
spíše nesouhlasím615,79 %15,79 %  
zcela nesouhlasím12,63 %2,63 %  
zcela souhlas12,63 %2,63 %  

Graf

7. Lidé homosexuální orientace nemají rádi příslušníky opačného pohlaví.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zcela nesouhlasím2155,26 %55,26 %  
spíše nesouhlasím1026,32 %26,32 %  
ani souhlasím, ani nesouhlasím513,16 %13,16 %  
spíše souhlasím25,26 %5,26 %  

Graf

8. Představa homosexuálních aktů mi nepřipadá tak nechutná.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ani souhlasím, ani nesouhlasím1128,95 %28,95 %  
spíše souhlasím923,68 %23,68 %  
spíše nesouhlasím718,42 %18,42 %  
zcela souhlasím718,42 %18,42 %  
zcela nesouhlasím410,53 %10,53 %  

Graf

9. U homosexuálů je vyšší pravděpodobnost deviantních sexuálních činů, jako je zneužívání dětí, znásilnění a voyeurismus, než u heterosexuálů

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zcela nesouhlasím1642,11 %42,11 %  
spíše nesouhlasím1436,84 %36,84 %  
ani souhlasím, ani nesouhlasím718,42 %18,42 %  
spíše souhlasím12,63 %2,63 %  

Graf

10. Homosexuálové by měli být odděleni od zbytku společnosti (např. samostatné bydlení, pracovní omezení)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zcela nesouhlasím3386,84 %86,84 %  
spíše nesouhlasím37,89 %7,89 %  
ani souhlasím, ani nesouhlasím12,63 %2,63 %  
zcela nesouhlas12,63 %2,63 %  

Graf

11. Když se dva příslušníci stejného pohlaví drží za ruce nebo si projevují náklonnosti na veřejnosti, je to nechutné

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím1334,21 %34,21 %  
zcela nesouhlasím1231,58 %31,58 %  
spíše souhlasím615,79 %15,79 %  
ani souhlasím, ani nesouhlasím513,16 %13,16 %  
zcela souhlasím25,26 %5,26 %  

Graf

12. Láska mezi dvěma muži nebo dvěma ženami se podstatně liší od lásky mezi dvěma osobami opačného pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zcela nesouhlasím1744,74 %44,74 %  
spíše nesouhlasím923,68 %23,68 %  
spíše souhlasím615,79 %15,79 %  
ani souhlasím, ani nesouhlasím513,16 %13,16 %  
ani souhlas12,63 %2,63 %  

Graf

13. Homosexuální hnutí vnímám jako pozitivní věc

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ani souhlasím, ani nesouhlasím1539,47 %39,47 %  
spíše souhlasím1026,32 %26,32 %  
spíše nesouhlasím718,42 %18,42 %  
zcela souhlasím37,89 %7,89 %  
zcela nesouhlasím37,89 %7,89 %  

Graf

14. Pokud jde o můj názor, homosexualita není hřích

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zcela souhlasím2155,26 %55,26 %  
spíše souhlasím923,68 %23,68 %  
ani souhlasím, ani nesouhlasím718,42 %18,42 %  
zcela souhlas12,63 %2,63 %  

Graf

15. Nevadilo by mi, kdyby mě zaměstnával člověk homosexuální orientace

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zcela souhlasím2360,53 %60,53 %  
spíše souhlasím718,42 %18,42 %  
ani souhlasím, ani nesouhlasím718,42 %18,42 %  
zcela souhlas12,63 %2,63 %  

Graf

16. Homosexuálové by měli být donuceni k psychologické léčbě

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zcela nesouhlasím3181,58 %81,58 %  
spíše nesouhlasím410,53 %10,53 %  
ani souhlasím, ani nesouhlasím25,26 %5,26 %  
zcela nesouhlas12,63 %2,63 %  

Graf

17. Rostoucí míra přijatelnosti homosexuality v naší společnosti přispívá k úpadku morálky

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím1642,11 %42,11 %  
zcela nesouhlasím1539,47 %39,47 %  
spíše souhlasím410,53 %10,53 %  
ani souhlasím, ani nesouhlasím25,26 %5,26 %  
zcela nesouhlas12,63 %2,63 %  

Graf

18. Neodmítl/a bych členství v organizaci jen proto, že někteří členové jsou homosexuální orientace k úpadku morálky

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zcela souhlasím1642,11 %42,11 %  
spíše souhlasím1334,21 %34,21 %  
ani souhlasím, ani nesouhlasím718,42 %18,42 %  
zcela nesouhlasím12,63 %2,63 %  
zcela souhlas12,63 %2,63 %  

Graf

19. Ve volbách do veřejné funkce bych volil/a homosexuála

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ani souhlasím, ani nesouhlasím2360,53 %60,53 %  
spíše souhlasím718,42 %18,42 %  
spíše nesouhlasím410,53 %10,53 %  
zcela souhlasím37,89 %7,89 %  
ani souhlas12,63 %2,63 %  

Graf

20. I kdybych o někom věděl/a, že je homosexuální orientace, pořád bych s tímto člověkem navázal/a a udržoval/a přátelství

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zcela souhlasím2052,63 %52,63 %  
spíše souhlasím1436,84 %36,84 %  
ani souhlasím, ani nesouhlasím37,89 %7,89 %  
zcela souhlas12,63 %2,63 %  

Graf

21. Kdybych byl/a rodičem, dokázal/a bych přijmout, že můj syn/dcera je homosexuál/ka

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1642,11 %42,11 %  
ani souhlasím, ani nesouhlasím923,68 %23,68 %  
zcela souhlasím718,42 %18,42 %  
spíše nesouhlasím37,89 %7,89 %  
zcela nesouhlasím25,26 %5,26 %  
ani souhlas12,63 %2,63 %  

Graf

22. 2. Zajímáte se jakýmkoliv způsobem o problematiku týkající se odlišné sexuální orientace?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2463,16 %63,16 %  
ano1436,84 %36,84 %  

Graf

23. 3. Čím je podle Vašeho názoru odlišná sexuální orientace způsobena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a) vrozená dispozice2463,16 %63,16 %  
b) psychická porucha513,16 %13,16 %  
d) nedokážu posoudit513,16 %13,16 %  
Prostě to tak cítí12,63 %2,63 %  
porucha osobnosti12,63 %2,63 %  
a) vrozen12,63 %2,63 %  
Různými faktory (šikana opačným pohlavím, ztráta důvěry k opačnému pohlaví, aj.)12,63 %2,63 %  

Graf

24. 4. Kdo nejvíce ovlivnil Váš postoj k homosexuálům? (zvolit můžete i více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
g) nikdo mě neovlivnil1539,47 %39,47 %  
e) osobní známost člověka s odlišnou sexuální orientací1334,21 %34,21 %  
a) rodina1231,58 %31,58 %  
d) masmédia (tisk, televize, internet apod.)923,68 %23,68 %  
b) škola a učitelé718,42 %18,42 %  
c) církev, náboženská organizace25,26 %5,26 %  
Moje chápání12,63 %2,63 %  
Logicky vím, že to je normální12,63 %2,63 %  
Jsem tolerantní vůči homosexuálním, protože nesnášim netolerantní kretény.12,63 %2,63 %  

Graf

25. 5. Vadí Vám projevy dvou homosexuálních žen na veřejnosti.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše mi nevadí2052,63 %52,63 %  
rozhodně mi nevadí821,05 %21,05 %  
spíše mi vadí615,79 %15,79 %  
rozhodně mi vadí410,53 %10,53 %  

Graf

26. 6. Vádí Vám projevy dvou homosexuálních mužů na veřejnosti.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše mi nevadí1642,11 %42,11 %  
spíše mi vadí1231,58 %31,58 %  
rozhodně mi nevadí615,79 %15,79 %  
rozhodně mi vadí410,53 %10,53 %  

Graf

27. Znáte osobně nějakého homosexuála

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2976,32 %76,32 %  
ne923,68 %23,68 %  

Graf

28. Myslíte, že jsou homosexuálové ve společnosti diskriminováni?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2257,89 %57,89 %  
ne1642,11 %42,11 %  

Graf

29. Souhlasil/a byste s tím, aby mohli v České republice homosexuálové uzavírat manželský svazek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zcela bych souhlasil/a1642,11 %42,11 %  
spíše bych souhlasil/a1436,84 %36,84 %  
spíše bych nesouhlasil/a615,79 %15,79 %  
zcela bych nesouhlasil/a25,26 %5,26 %  

Graf

30. Souhlasil/a byste s tím, aby mohli v České republice homosexuálové adoptovat děti.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše bych souhlasil/a1744,74 %44,74 %  
spíše bych nesouhlasil/a923,68 %23,68 %  
zcela bych souhlasil/a923,68 %23,68 %  
zcela bych nesouhlasil/a37,89 %7,89 %  

Graf

31. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a) žena2257,89 %57,89 %  
b) muž1642,11 %42,11 %  

Graf

32. Který ročník studujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4.ročník1950 %50 %  
1.ročník718,42 %18,42 %  
3. ročník615,79 %15,79 %  
2. ročník615,79 %15,79 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Dynybylová, K.Postoje žáků středních škol lidem s odlišnou sexuální orientací (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://postoje-zaku-k-lidem-s-odlis.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.