Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Posuzování uchazečů o zaměstnání

Posuzování uchazečů o zaměstnání

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kristina Novikova
Šetření:01. 12. 2010 - 05. 12. 2010
Počet respondentů:67
Počet otázek (max/průměr):15 / 15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:58,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:33
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Tento test slouží k určení schopnosti studentů provádět výběrové řízení (přijímací pohovor). Výsledky budou použity v praktické části naši seminární práce.

Přečtěte každý výrok a vyberte "ANO" ("pravda") nebo "NE" ("lež").

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

 Přečtěte každý výrok a vyberte "ANO" ("pravda") nebo "NE" ("lež").

Odpovědi respondentů

1. Během rozhovoru s uchazeči o zaměstnání je nejlepší pro HR manažera spoléhat na svoje pocity.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3755,22 %55,22 %  
ne3044,78 %44,78 %  

Graf

2. V průběhu rozhovoru je nezbytné seznamit uchazeče s pracovními požadavky.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6191,04 %91,04 %  
ne68,96 %8,96 %  

Graf

3. Chcete-li zjistit, zda uchazeč umí pracovat samostatně, je nejlepší ho poprosit popsat, jak se vyrovnává s bývalou práci.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4871,64 %71,64 %  
ano1928,36 %28,36 %  

Graf

4. Otázka, jaké koníčky má uchazeč, umožňuje mimo jiné přijít k závěru, že je společenský nebo ne.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4161,19 %61,19 %  
ne2638,81 %38,81 %  

Graf

5. Pokud zástupce společnosti popíše podmínky pracovního místa jako velmi obtížné, může zjistit, zda je uchazeč připravený na takovou práci a jaké zatížení je schopen zvladnout .

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3653,73 %53,73 %  
ne3146,27 %46,27 %  

Graf

6. HR manažer by měl využit příležitostí se zeptat kandidáta na jeho postoj k opačnému pohlaví.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5886,57 %86,57 %  
ano913,43 %13,43 %  

Graf

7. Otázka o tom, jestli je všechno v pořádku v manželském životě uchazeče, by měla být z hlediska etiky vynechána.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6191,04 %91,04 %  
ne68,96 %8,96 %  

Graf

8. Otázka, jak se kandidát staví k práci v týmu, by měla dát představu o jeho stylu vedení.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5988,06 %88,06 %  
ne811,94 %11,94 %  

Graf

9. To Vám pak pomůže pochopit i to, jak kandidát vychovává své děti.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5277,61 %77,61 %  
ano1522,39 %22,39 %  

Graf

10. Můžete se pokusit zjistit i náboženské názory uchazeče.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5480,6 %80,6 %  
ano1319,4 %19,4 %  

Graf

11. Odpověď na otázku, jaké noviny a časopisy pravidelně čte kandidát, poskytne představu o jeho politických názorech.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4973,13 %73,13 %  
ano1826,87 %26,87 %  

Graf

12. Otázkou o tom, kde si uchazeč kupuje oblečení, může HR manažer zjistit, jaké pozice chce uchazeč dosáhnout.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5683,58 %83,58 %  
ano1116,42 %16,42 %  

Graf

13. Inteligence a vzdělání by měly být rozhodující při posuzování uchazeče.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4567,16 %67,16 %  
ne2232,84 %32,84 %  

Graf

14. Není třeba se ptát, proč chce uchazeč opustit své bývalé zaměstnání: nikdy neřekne pravdu.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5480,6 %80,6 %  
ano1319,4 %19,4 %  

Graf

15. Pokud po 20 minutách konverzace HR manažer špatně rozhodne zaměstnat kandidáta na pozici vedoucího, pak je to jeho chyba.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3552,24 %52,24 %  
ne3247,76 %47,76 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Otázka, jaké koníčky má uchazeč, umožňuje mimo jiné přijít k závěru, že je společenský nebo ne.

  • odpověď ano:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 10. Můžete se pokusit zjistit i náboženské názory uchazeče.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Během rozhovoru s uchazeči o zaměstnání je nejlepší pro HR manažera spoléhat na svoje pocity.

2. V průběhu rozhovoru je nezbytné seznamit uchazeče s pracovními požadavky.

3. Chcete-li zjistit, zda uchazeč umí pracovat samostatně, je nejlepší ho poprosit popsat, jak se vyrovnává s bývalou práci.

4. Otázka, jaké koníčky má uchazeč, umožňuje mimo jiné přijít k závěru, že je společenský nebo ne.

5. Pokud zástupce společnosti popíše podmínky pracovního místa jako velmi obtížné, může zjistit, zda je uchazeč připravený na takovou práci a jaké zatížení je schopen zvladnout .

6. HR manažer by měl využit příležitostí se zeptat kandidáta na jeho postoj k opačnému pohlaví.

7. Otázka o tom, jestli je všechno v pořádku v manželském životě uchazeče, by měla být z hlediska etiky vynechána.

8. Otázka, jak se kandidát staví k práci v týmu, by měla dát představu o jeho stylu vedení.

9. To Vám pak pomůže pochopit i to, jak kandidát vychovává své děti.

10. Můžete se pokusit zjistit i náboženské názory uchazeče.

11. Odpověď na otázku, jaké noviny a časopisy pravidelně čte kandidát, poskytne představu o jeho politických názorech.

12. Otázkou o tom, kde si uchazeč kupuje oblečení, může HR manažer zjistit, jaké pozice chce uchazeč dosáhnout.

13. Inteligence a vzdělání by měly být rozhodující při posuzování uchazeče.

14. Není třeba se ptát, proč chce uchazeč opustit své bývalé zaměstnání: nikdy neřekne pravdu.

15. Pokud po 20 minutách konverzace HR manažer špatně rozhodne zaměstnat kandidáta na pozici vedoucího, pak je to jeho chyba.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Během rozhovoru s uchazeči o zaměstnání je nejlepší pro HR manažera spoléhat na svoje pocity.

2. V průběhu rozhovoru je nezbytné seznamit uchazeče s pracovními požadavky.

3. Chcete-li zjistit, zda uchazeč umí pracovat samostatně, je nejlepší ho poprosit popsat, jak se vyrovnává s bývalou práci.

4. Otázka, jaké koníčky má uchazeč, umožňuje mimo jiné přijít k závěru, že je společenský nebo ne.

5. Pokud zástupce společnosti popíše podmínky pracovního místa jako velmi obtížné, může zjistit, zda je uchazeč připravený na takovou práci a jaké zatížení je schopen zvladnout .

6. HR manažer by měl využit příležitostí se zeptat kandidáta na jeho postoj k opačnému pohlaví.

7. Otázka o tom, jestli je všechno v pořádku v manželském životě uchazeče, by měla být z hlediska etiky vynechána.

8. Otázka, jak se kandidát staví k práci v týmu, by měla dát představu o jeho stylu vedení.

9. To Vám pak pomůže pochopit i to, jak kandidát vychovává své děti.

10. Můžete se pokusit zjistit i náboženské názory uchazeče.

11. Odpověď na otázku, jaké noviny a časopisy pravidelně čte kandidát, poskytne představu o jeho politických názorech.

12. Otázkou o tom, kde si uchazeč kupuje oblečení, může HR manažer zjistit, jaké pozice chce uchazeč dosáhnout.

13. Inteligence a vzdělání by měly být rozhodující při posuzování uchazeče.

14. Není třeba se ptát, proč chce uchazeč opustit své bývalé zaměstnání: nikdy neřekne pravdu.

15. Pokud po 20 minutách konverzace HR manažer špatně rozhodne zaměstnat kandidáta na pozici vedoucího, pak je to jeho chyba.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Novikova, K.Posuzování uchazečů o zaměstnání (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://posuzovani-uchazecu-.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.