Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Potenciál fitness v cestovním ruchu

Potenciál fitness v cestovním ruchu

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ondřej Janoš
Šetření:04. 04. 2015 - 09. 04. 2015
Počet respondentů:151
Počet otázek (max/průměr):17 / 14.51
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:84,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:36
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím o vyplění dotazníku k bakalářské práci. Pro návštěvníky fitness center a skupinových lekcí.

Odpovědi respondentů

1. Věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 25 let10368,21 %68,21 %  
26 - 45 let2516,56 %16,56 %  
Do 18 let159,93 %9,93 %  
46 -60 let74,64 %4,64 %  
60 a více10,66 %0,66 %  

Graf

2. Pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž8556,29 %56,29 %  
Žena6643,71 %43,71 %  

Graf

3. Věnujete se sportu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13589,4 %89,4 %  
ne1610,6 %10,6 %  

Graf

4. Využíváte službu fitness centrum?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 5, Neotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano10468,87 %68,87 %  
Ne4731,13 %31,13 %  

Graf

5. Jste členem některého z níže uvedených klubů ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Navštěvuji jiné fitness centrum8278,85 %54,3 %  
Pure Jatomi98,65 %5,96 %  
Factory Pro65,77 %3,97 %  
World Class43,85 %2,65 %  
Holmes Place43,85 %2,65 %  
Olympia Fitness32,88 %1,99 %  

Graf

6. Kolikrát týdně navštěvujete fitness centrum?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4x - 5x týdně4240,38 %27,81 %  
2x - 3x týdně3331,73 %21,85 %  
Alespoň 1x týdně2221,15 %14,57 %  
Více jak 6x týdně76,73 %4,64 %  

Graf

7. Nabízí vámi navštěvované fitness centrum skupinové lekce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6461,54 %42,38 %  
Ne4038,46 %26,49 %  

Graf

8. Je ve Vámi navštěvovaném fitness centru anglicky mluvící personál?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6158,65 %40,4 %  
ne4341,35 %28,48 %  

Graf

9. Máte s fitness centrem uzavřenou roční smlouvu nebo dáváte přednost jednorázovým vstupům či krátkodobým permanentkám?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Měsíční permanetka3432,69 %22,52 %  
Roční členství2725,96 %17,88 %  
Vstupová permanentka2019,23 %13,25 %  
Jednorázový vstup1312,5 %8,61 %  
Čtvrtletní permanentka109,62 %6,62 %  

Graf

10. Navštěvují Vámi navštěvované fitness centrum zahraniční klienti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5552,88 %36,42 %  
ne4947,12 %32,45 %  

Graf

11. Odhadněte prosím, kolik procent tvoří zahraniční klientela fitness centra?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0% - 10%7067,31 %46,36 %  
11% - 20%1615,38 %10,6 %  
Nevím109,62 %6,62 %  
21% - 30%87,69 %5,3 %  

Graf

12. Navštěvujete fitness centrum sám, nebo s někým?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sám5552,88 %36,42 %  
S někým4947,12 %32,45 %  

Graf

13. Zajímáte se na dovolené o sport?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10972,19 %72,19 %  
ne4227,81 %27,81 %  

Graf

14. Hraje pro Vás při výběru dovolené roli, zda hotel nabízí fitness centrum?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10770,86 %70,86 %  
ano4429,14 %29,14 %  

Graf

15. V případě, že hotel službu fitness nabízí, byla by vámi využita?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Určitě ano5939,07 %39,07 %  
Spíše ano5737,75 %37,75 %  
Spíše ne2818,54 %18,54 %  
Určitě ne74,64 %4,64 %  

Graf

16. Měl byste zájem o aktivní (sportovní) dovolenou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11274,17 %74,17 %  
ne3925,83 %25,83 %  

Graf

17. Zúčastnil byste se někdy aktivní (sportovní) dovolené?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12381,46 %81,46 %  
ne2818,54 %18,54 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Pohlaví?

 • odpověď Muž:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Do 18 let na otázku 1. Věk?

5. Jste členem některého z níže uvedených klubů ?

 • odpověď Navštěvuji jiné fitness centrum:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jednorázový vstup na otázku 9. Máte s fitness centrem uzavřenou roční smlouvu nebo dáváte přednost jednorázovým vstupům či krátkodobým permanentkám?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vstupová permanentka na otázku 9. Máte s fitness centrem uzavřenou roční smlouvu nebo dáváte přednost jednorázovým vstupům či krátkodobým permanentkám?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 8. Je ve Vámi navštěvovaném fitness centru anglicky mluvící personál?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 10. Navštěvují Vámi navštěvované fitness centrum zahraniční klienti?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 7. Nabízí vámi navštěvované fitness centrum skupinové lekce?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Měsíční permanetka na otázku 9. Máte s fitness centrem uzavřenou roční smlouvu nebo dáváte přednost jednorázovým vstupům či krátkodobým permanentkám?

11. Odhadněte prosím, kolik procent tvoří zahraniční klientela fitness centra?

 • odpověď 0% - 10%:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jednorázový vstup na otázku 9. Máte s fitness centrem uzavřenou roční smlouvu nebo dáváte přednost jednorázovým vstupům či krátkodobým permanentkám?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Věk?

2. Pohlaví?

3. Věnujete se sportu?

4. Využíváte službu fitness centrum?

5. Jste členem některého z níže uvedených klubů ?

6. Kolikrát týdně navštěvujete fitness centrum?

7. Nabízí vámi navštěvované fitness centrum skupinové lekce?

8. Je ve Vámi navštěvovaném fitness centru anglicky mluvící personál?

9. Máte s fitness centrem uzavřenou roční smlouvu nebo dáváte přednost jednorázovým vstupům či krátkodobým permanentkám?

10. Navštěvují Vámi navštěvované fitness centrum zahraniční klienti?

11. Odhadněte prosím, kolik procent tvoří zahraniční klientela fitness centra?

12. Navštěvujete fitness centrum sám, nebo s někým?

13. Zajímáte se na dovolené o sport?

14. Hraje pro Vás při výběru dovolené roli, zda hotel nabízí fitness centrum?

15. V případě, že hotel službu fitness nabízí, byla by vámi využita?

16. Měl byste zájem o aktivní (sportovní) dovolenou?

17. Zúčastnil byste se někdy aktivní (sportovní) dovolené?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Věk?

2. Pohlaví?

3. Věnujete se sportu?

4. Využíváte službu fitness centrum?

5. Jste členem některého z níže uvedených klubů ?

6. Kolikrát týdně navštěvujete fitness centrum?

7. Nabízí vámi navštěvované fitness centrum skupinové lekce?

8. Je ve Vámi navštěvovaném fitness centru anglicky mluvící personál?

9. Máte s fitness centrem uzavřenou roční smlouvu nebo dáváte přednost jednorázovým vstupům či krátkodobým permanentkám?

10. Navštěvují Vámi navštěvované fitness centrum zahraniční klienti?

11. Odhadněte prosím, kolik procent tvoří zahraniční klientela fitness centra?

12. Navštěvujete fitness centrum sám, nebo s někým?

13. Zajímáte se na dovolené o sport?

14. Hraje pro Vás při výběru dovolené roli, zda hotel nabízí fitness centrum?

15. V případě, že hotel službu fitness nabízí, byla by vámi využita?

16. Měl byste zájem o aktivní (sportovní) dovolenou?

17. Zúčastnil byste se někdy aktivní (sportovní) dovolené?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Janoš, O.Potenciál fitness v cestovním ruchu (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://potencial-fitness-v-cestovni.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.