Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Účinnost potravinových doplňků na bázi česneku

Účinnost potravinových doplňků na bázi česneku

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Planetová
Šetření:30. 09. 2012 - 29. 10. 2012
Počet respondentů:115
Počet otázek (max/průměr):7 / 5.04
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:82,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:42
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem dotazníku je zjistit, zda má český občan dostatečný přehled o potravinovích doplňcích na bázi česneku na českém trhu. A o jejich účinnosti z pohledu českéko spotřebitele. Dotazník je pro všechny věkové kategorie.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena8473,04 %73,04 %  
Muž3126,96 %26,96 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 - 308170,43 %70,43 %  
31 - 401311,3 %11,3 %  
41 - 50108,7 %8,7 %  
51 - 6054,35 %4,35 %  
od 18-ti43,48 %3,48 %  
61 a více21,74 %1,74 %  

Graf

3. Pozice:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pracující5547,83 %47,83 %  
Student5245,22 %45,22 %  
Nezaměstnaný65,22 %5,22 %  
ZTP21,74 %1,74 %  

Graf

4. Užíváte potravinové doplňky na bázi česneku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, pravidelněotázka č. 5, Ano, nepravidelněotázka č. 5, Výjměnčněotázka č. 5, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne7565,22 %65,22 %  
Výjměnčně1714,78 %14,78 %  
Ano, nepravidelně1513,04 %13,04 %  
Ano, pravidelně86,96 %6,96 %  

Graf

5. Z jakého důvodu je užíváte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jiný důvod1435 %12,17 %  
Pro lepší pocit - prevence1332,5 %11,3 %  
Zdravotní důvody1127,5 %9,57 %  
Redukce hmotnosti25 %1,74 %  

Graf

6. V jakém stavu česnek užíváte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V nativním2050 %17,39 %  
V nativním i ve formě preparátů a výtažků1640 %13,91 %  
Pouze ve formě preparátů a výzažků410 %3,48 %  

Graf

7. V jaké formě mají větší účinek:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nativní3075 %26,09 %  
V podobě preparátů a výtažků1025 %8,7 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Pozice:

  • odpověď Pracující:
    • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 31 - 40 na otázku 2. Věk:
    • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 41 - 50 na otázku 2. Věk:

7. V jaké formě mají větší účinek:

  • odpověď Nativní:
    • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi V nativním na otázku 6. V jakém stavu česnek užíváte:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Pozice:

4. Užíváte potravinové doplňky na bázi česneku?

5. Z jakého důvodu je užíváte:

6. V jakém stavu česnek užíváte:

7. V jaké formě mají větší účinek:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Pozice:

4. Užíváte potravinové doplňky na bázi česneku?

5. Z jakého důvodu je užíváte:

6. V jakém stavu česnek užíváte:

7. V jaké formě mají větší účinek:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Planetová, T.Účinnost potravinových doplňků na bázi česneku (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://potr-doplnky-na-bazi-cesneku.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.