Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Potratovost

Potratovost

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Machalová
Šetření:13. 04. 2010 - 25. 04. 2010
Počet respondentů:70
Počet otázek (max/průměr):9 / 9.13
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:69,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:54
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tímto dotazníkem bych chtěla zjistit jaká je v naší republice potratovost, a jak se k ní staví veřejnost. Tento dotazník chci použít pro účely k mému výstupnímu hodnocení z předmětu Sociologie.

Odpovědi respondentů

1. Jakého jste pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6692,96 %94,29 %  
Muž 57,04 %7,14 %  

Graf

2. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vzdělání stále trvá2738,03 %38,57 %  
Střední škola2230,99 %31,43 %  
Vysoká škola1318,31 %18,57 %  
Základní škola79,86 %10 %  
SOU22,82 %2,86 %  

Graf

3. Jaký je váš stav

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
svobodný/á6287,32 %88,57 %  
ženatý/á811,27 %11,43 %  
rozvedený/á11,41 %1,43 %  

Graf

4. V kolika letech jste ochotni uzavřít sňatek

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
24- 273447,89 %48,57 %  
28 - 321926,76 %27,14 %  
nechci sňatek1014,08 %14,29 %  
do 23811,27 %11,43 %  

Graf

5. Kolik máte dětí

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
05983,1 %84,29 %  
1811,27 %11,43 %  
234,23 %4,29 %  
411,41 %1,43 %  

Graf

6. Kolik jste prodělala potratů (vaše partnerka)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
06794,37 %95,71 %  
134,23 %4,29 %  
211,41 %1,43 %  

Graf

7. Kolikrát jste byla těhotná (vaše partnerka)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
05881,69 %82,86 %  
1811,27 %11,43 %  
422,82 %2,86 %  
222,82 %2,86 %  
311,41 %1,43 %  

Graf

8. Kdybyste se nyní dozvěděli, že čekáte dítě, jak byste se zachovali

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
příjmu jej s láskou5070,42 %71,43 %  
potrat2028,17 %28,57 %  
baby-box11,41 %1,43 %  

Graf

9. Kolik je vám let

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-3071100 %101,43 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jakého jste pohlaví

2. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání

3. Jaký je váš stav

4. V kolika letech jste ochotni uzavřít sňatek

5. Kolik máte dětí

6. Kolik jste prodělala potratů (vaše partnerka)

7. Kolikrát jste byla těhotná (vaše partnerka)

8. Kdybyste se nyní dozvěděli, že čekáte dítě, jak byste se zachovali

9. Kolik je vám let

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jakého jste pohlaví

2. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání

3. Jaký je váš stav

4. V kolika letech jste ochotni uzavřít sňatek

5. Kolik máte dětí

6. Kolik jste prodělala potratů (vaše partnerka)

7. Kolikrát jste byla těhotná (vaše partnerka)

8. Kdybyste se nyní dozvěděli, že čekáte dítě, jak byste se zachovali

9. Kolik je vám let

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Machalová, K.Potratovost (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://potratovost.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.