Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Potřeba religiozity v současné společnosti

Potřeba religiozity v současné společnosti

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Alena Veselá
Šetření:13. 01. 2013 - 20. 01. 2013
Počet respondentů:277
Počet otázek (max/průměr):21 / 19.44
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:77,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.08:02
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, 

ráda bych Vás požádala o několik minut Vašeho času k vyplnění dotazníku na téma "Potřeba religiozity v současné společnosti", jehož výsledky bych ráda připojila ke své diplomové práci.

Přestože je Česká republika jednou z nejateističtějších zemí Evropy, v posledních desetiletích sociologové zaznamenávají jistý návrat k náboženským kořenům, generaci tzv."nové víry". Bude jistě zajímavé zjistit, jestli to tak cítíme i my, občané této země.   

Za Vaši pomoc a cenné názory všem předem děkuji.

Alena Veselá  

Odpovědi respondentů

1. Hraje ve Vašem životě víra (obecně) důležitou roli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Víra pro mne není důležitá, jsem jinak založený člověk.13348,01 %48,01 %  
V některých aspektech je pro mne víra dost důležitá.9032,49 %32,49 %  
Víra je pro mne velmi důležitá.5419,49 %19,49 %  

Graf

2. Považujete se za:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Člověka neodmítajícího existenci "něčeho vyššího" nad námi.10738,63 %38,63 %  
Spíše nevěřícího člověka.6322,74 %22,74 %  
Věřícího člověka.5820,94 %20,94 %  
Ateistu.4917,69 %17,69 %  

Graf

3. Může podle Vás i v současné době víra člověku v životě pomoci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 4, Nevím, nejsem si jistý/áotázka č. 5, Neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano18064,98 %64,98 %  
Nevím, nejsem si jistý/á7627,44 %27,44 %  
Ne217,58 %7,58 %  

Graf

4. Pokud se domníváte, že ano, v čem podle Vás víra pomáhá ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pomáhá lépe zvládat krizové situace (úmrtí blízkého člověka, rozchod partnerů, odchod dospělých dětí z domova apod.).9652,75 %34,66 %  
Pomáhá přijmout život se všemi jeho strastmi.8848,35 %31,77 %  
Pomáhá najít smysl života.6234,07 %22,38 %  
Pomáhá člověku jednat správným způsobem.5731,32 %20,58 %  
Díky společenství podobně smýšlejících lidí člověk cítí podporu a sounáležitost.5228,57 %18,77 %  

Graf

5. Jakým způsobem jste dospěl/a ke svému současnému postoji k víře?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nejsem věřící a pocházím z nevěřící rodiny.14251,26 %51,26 %  
Nejsem z věřící rodiny, ale postupně jsem se sám/sama k víře dostal/a6222,38 %22,38 %  
Pocházím z věřící rodiny, proto zcela přirozeně věřím i já.4415,88 %15,88 %  
Jsem sice z věřící rodiny, ale sám/sama nevěřím.2910,47 %10,47 %  

Graf

6. Myslíte si, že by rodiče měli vést své děti k víře?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
I pokud jsou sami věřící, měli by toto rozhodnutí nechat na dítěti, až bude starší. Měla by to být svobodná volba každého člověka.22280,14 %80,14 %  
Pokud jsou sami věřící, tak ano. Je to jejich povinnost.227,94 %7,94 %  
Nevím.176,14 %6,14 %  
V žádném případě.165,78 %5,78 %  

Graf

7. Domníváte se, že náboženská výchova může člověka ovlivnit v jeho úsudku a jednání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 8, Neotázka č. 9, Nevímotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano23183,39 %83,39 %  
Nevím3111,19 %11,19 %  
Ne155,42 %5,42 %  

Graf

8. Pokud ano, v jakém směru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V obou směrech.15466,38 %55,6 %  
V pozitivním smyslu ( hodnoty, postoje, chování)6427,59 %23,1 %  
V negativním smyslu ( "stádnost", "vymývání mozků", manipulovatelnost)2711,64 %9,75 %  
Nejsem si jistý/á10,43 %0,36 %  

Graf

9. Který z níže uvedených druhů náboženských vyznání je Vám nejbližší, případně jste členem některého z uvedených nábož. směrů ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Křesťanská náboženstvíotázka č. 11, Judaismusotázka č. 11, Islámotázka č. 11, Buddhismusotázka č. 11, Hinduismusotázka č. 11, Jiné náboženské směry a hnutíotázka č. 11, Žádnéotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žádné12545,13 %45,13 %  
Křesťanská náboženství10036,1 %36,1 %  
Buddhismus3111,19 %11,19 %  
Jiné náboženské směry a hnutí176,14 %6,14 %  
Judaismus31,08 %1,08 %  
Hinduismus10,36 %0,36 %  

Graf

10. Neuznáváte-li žádný z výše uvedených nábož. směrů či filosofií, proč?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mám jinou představu o životě. Není vůbec s náboženstvím spjata.6551,59 %23,47 %  
Vadí mi církve i jiná náboženství z historických důvodu. Ve jménu náboženství byla vedena většina válek.4938,89 %17,69 %  
Vadí mi sílící moc a zkorumpovanost církví.3729,37 %13,36 %  
Nechci se stát součástí "stáda", vadí mi manipulace s lidmi a "vymývání mozků".3426,98 %12,27 %  
Ze zde neuvedených důvodů.2419,05 %8,66 %  
Vadí mi dodržování náboženských pravidel, hodnot a rituálů.1411,11 %5,05 %  

Graf

11. Dokážete si představit, že byste se v budoucnu k některému z náb. směrů přiklonil/a ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne.10638,27 %38,27 %  
Dokážu, ale do žádné organizované církve rozhodně nevstoupím.8229,6 %29,6 %  
Rozhodně ne.6322,74 %22,74 %  
Ano, dokonce si dokážu představit vstup do některé z církví.269,39 %9,39 %  

Graf

12. Máte-li k otázce víry negativní názor, co by Vás mohlo přimět svůj současný postoj změnit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemám negativní názor.10939,35 %39,35 %  
Nemyslím si, že bych svůj názor měnil/a.8129,24 %29,24 %  
Kritická nebo mezní životní situace.4716,97 %16,97 %  
Nezměním názor.3613 %13 %  
Nevylučuji, že svůj názor změním. Hledám zatím svůj směr a získávám informace.2910,47 %10,47 %  
Změna životních hodnot.196,86 %6,86 %  
Potřeba dát životu "nový směr", někam patřit.196,86 %6,86 %  

Graf

13. Praktikujete některé z rituálů a tradic historicky spjatých s náboženstvím? Jaké?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Slavím svátky s jejich tradicemi ( Vánoce, Velikonoce), ale příliš to nevnímám jako náboženskou záležitost.20875,09 %75,09 %  
Navštěvuji při zvláštních příležitostech kostel, zejména ve svátcích (Vánoce, Velikonoce), nebo při svatbách a pohřbech. Slavím nábož. svátky se všemi jejich tradicemi.6322,74 %22,74 %  
Nepraktikuji žádné náboženské rituály.4315,52 %15,52 %  
Pravidelně navštěvuji kostel, účastním se bohoslužeb se všemi církevními rituály.238,3 %8,3 %  
Praktikuji jiné náboženské rituály.124,33 %4,33 %  

Graf

14. Jaký je Váš názor na církve jako instituce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Jsou věrohodné. Uznávám je jako zástupce jednotlivých náboženských směrů.otázka č. 16, Jsou nedůvěryhodné.otázka č. 15, Církve mě nezajímají, nemám na ně názor.otázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jsou nedůvěryhodné.13649,1 %49,1 %  
Církve mě nezajímají, nemám na ně názor.7928,52 %28,52 %  
Jsou věrohodné. Uznávám je jako zástupce jednotlivých náboženských směrů.6222,38 %22,38 %  

Graf

15. Pokud církvím nedůvěřujete, z jakého důvodu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vnucují svá pravidla a názory.8461,76 %30,32 %  
Vyžadují po svých členech něco, co sami představitelé církví nedodržují.7454,41 %26,71 %  
Mají zájem jen o majetek a politickou moc.6346,32 %22,74 %  
Jsou přežitkem historie.2316,91 %8,3 %  
Nelze jednoznačně hodnotit.2216,18 %7,94 %  
Mám k nim hluboký odpor.85,88 %2,89 %  

Graf

16. Máte Vy nebo někdo z Vašeho okolí zkušenost s působením sekt v ČR ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne.16659,93 %59,93 %  
Ano.11140,07 %40,07 %  

Graf

17. Proč podle Vašeho názoru lidé vstupují právě do sekt?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do sekt vstupují lidé snadno zmanipulovatelní, slabí a ovlivnitelní, kteří se nechají snadno nalákat na sliby "náborářů" sekt.16559,57 %59,57 %  
Utíkají od svých problémů a svěřují jejich řešení do rukou vůdců sekt.15154,51 %54,51 %  
Chtějí někam patřit, cítit sounáležitost.10537,91 %37,91 %  
Hledají sami sebe, svůj smysl života.5319,13 %19,13 %  
Cítí potřebu víry a nechtějí se začlenit do některé z církví.207,22 %7,22 %  
Nevím.165,78 %5,78 %  

Graf

18. V čem je podle Vás hlavní rozdíl mezi církví a sektou?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

nevím

-

- sekty vnímám jako uzavřenější uskupení, nejspíš má daná přesná pravidla členství, chování členů, příp. rituály - církve jsou obenější

?

...

aaaaaaa

Asi žádný, obojí je nedůvěryhodné a většinou přehnané.

bez komentáře

bez nahlédnutí do wiki si myslím, že se jedná: 1 - možná o to samé 2- církev je uznaná státem, sekta ne? nevím

C írkev lidem pomáhá, sekta s lidmi manipuluje

cárkev není tak svázána povinnost

církev - hledají víru v něco vyššího, k čemu se upnout v těžkých okamžicích, něco k čemu mít možnost vzhlížet a odvolávat se sekta - fanatické vymývání mozku, totální ovladatelnost lidí a jejich myšlenek a jednání

Církev - instituce Sekta - fanatický spolek

Církev - pevněji stanovená "pravidla", větší svoboda samostatného myšlení stoupenců, často méně extrémní požadavky na své stoupence.

církev = svoboda pro věřící, sekta = obohacování na svých členech + vymývání mozků, manipulace

církev > sekta

Cirkev by měla být volné sdružení, pokud ji chce někdo opustit, neměl by na něho být veden nátlak aby zůstal.jinak se cirkev stává sektou.

Církev ja náboženská společnost, sekta je vysoce autoritářský způsob řízení, vpodstatě mentální programování

Církev je dobrovolná,nejsou v ní lidi k ničemu nucení.Vše dělají dle vlastní vůle. V sektě musí konat podle pravidel.

církev je důvěryhodná, sekty velmi pochybné

Církev je institucionalizavaná náboženská sekta.

Církev je knzervativní náboženská skupina, nejvyšší instancí je Bůh, sekta je většinou menší náboženská skupina oddělená od společnosti, založená na podobných základech jako církev, ale více alternativní, často využívající osoby z nižších sociálních vrstev a manipulující silně se svými členy.

církev je legální sekta

Cirkev je nepovinna, ale keď niekto vstupi do sekty,upisuje sa jej spĺňať jej dané-vymyslené pravidlá a veĺmi ťažko sa z nej vystupuje, aby neboli nejake nasledky-vyhražky jednotlivej sekty.

církev je obecně přijímána jako prospěšná, sekty naopak.

cirkev je od boha sekta je manipulace člověka

Církev je oficiální dobrovolná organizace , sekty fungují na principu totálního přijetí a pohlcení členů.

Církev je oficiální, sekta ne.

Církev je otázka svobodného rozhodnutí, sekty vede manipulativní osoba a členové jsou manipulování, je tedy omezena jejich svoboda, sekty jsou často fundamentální, nejsou založeny na spekulacích

cirkev je prava, sekta je sracka

církev je průhlednější, sekta zarputělejší a ve svých záměrech více naléhá

Církev je sekta, která se rozvinula, získala na moci, a tudíž byla přijata bez stigmatu skupiny bláznů vedených buď pokryteckým lhářem, nebo paranoidním schizofrenikem.

církev je společnství duchovních + věřících, má dlouhou tradici, svůj vývoj a své postavení ve společnosti. Sekta je vedena zpravidla charismatickým vůdcem, který hlásá své osobní názory a snaží se vymývat členům mozky /často za účelem obohacení/, sekta nemá žádnou tradici, nevychází z autentické věrouky etablované církve/církví.

Církev je státem uznaná sekta. Církev také obírá lidi o jejich majetek méně okatě.

církev je státem uznaná, sekta ne, jinak rozdíl nevidím

církev je uznaná (u nás křesťanství) a sekta je organizované náboženství, které může být založeno na nepravdivých údajích.

Církev je velká náboženská skupina otevřená většímu počtu lidí, je brána okolím spíše pozitivně; sekta je malá uzavřená společnost se striktními pravidly a sankcemi. Sekta je vnímána jako pro společnost nežádoucí.

Církev je veřejná instituce bez nutnosti dalšího individuálního financování.

Církev je většinovou společností uznána, sekta nikoli.

Církev je vždy veřejná, sekta nemusí být.

církev je zde déle a sekty se stále zakládají

Církev lidi ve většině případů neovládá 24 hodin denně

církev má jasná pravidla, sekta s lidmi manipuluje

Církev má přijatelnéjší pravidla

církev má tradici a dlouhodobě ctí jasné cíle a hodnoty. Sekta je účelová organizace (spolek) založená jednou silnou osobností za účelem manipulace s ostatními

Církev má více lidí a proto je oficiálně uznávaná. To je vše.

Církev má více lidí; sekta je uzavřenější, v mnoha případech nebezpečnější, nejdou tolik po penězích a majetku.

církev nabízí ,nevymývá a tolik nemanipuluje

církev nechává lidem svobodnou vůli

církev není tak striktní, např. čs.husitská je velmi tolerantní narozdíl od většiny sekt - alespoň, co jsem měla možnost osobně posoudit....

Církev nenutí lidi jednat proti "zdravému" lidskému rozumu.

církev oproti sektě nevyžaduje slepou sounáležitost

církev organizuje, sekta manipuluje

Církev považuji za jistý druh sekty. Jsem věřící, ale nepotřebuji k tomu organizaci. Je důležité jak nás VÍRA a důVĚRA provází v životě. Obojí je od slova věřit - a především sama sobě, pak mohu věřit svému okolí a věřit v to ,,něco,,. Co se v této době schovává většinou jen za církevní instituce, leč to osobně tak necítím. Víra a Důvěra je zde pro každého, někdo po ni sahne a někdo je nechá ležet...každý z nás tak koná s nejlepším vědomím...

Církev se snaží lidem pomáhat, nevnucuje se a je tolerantní vůči lidem jiného vyznání. Sekta vyznává heslo "Kdo není s námi, je proti nám", vyděluje se ze společnosti a pobízí k nenávisti. (Také mívá "charismatického" vůdce, který s jejími členy manipuluje atd.) Z toho vyplývá, že i organizace, které se oficiálně říká církev, může nabývat sektářských rysů.

církev se svými členy tolik nemanipuluje a nenutí dělat věci proti svému přesvědčení

Církev víra v něco Sekta někdy nebezpečná skupina,která jedincovi nařizuje pravidla,aby mohl být jejím členem.

církev vnímám jako něco, co je historicky založeno a "provozováno", sekta je pro mě pejorativní označení uskupení lidí, kteří se snaží vnutit svým členům svůj pohled na svět

Církev zastává pouze vlastní dogmata výkladu víry, to je její hlavní činnost, získávání majetku je až na drudém místě ( v současné době). Sekty mají hlavní zájem na manipulaci s jedinci, jejich ovládání, získání jejich majetku, víru používají pouze jako zástěrku této činnosti.

Církve - historická tradice, vznik za účelem získání moci, peněz Sekty - celkem novodobá záležitost, účelem je získat "ovečky" pro finanční podporu, získání majetku, v tom se od zájmů církví moc neliší.

Církve jsou nábožensky zaměřené, sekty nemusejí být jen nábožensky zaměřené.

církve jsou společenstvím křesťanů, u sekty je to skupina lidí i různého vyznání většinou soustředěných kolem jedince hlásajícího nějakou ideu/slib, má často pejorativní nádech

Církve mají historickou tradici a pevné historické kořeny Sekta, dle mého vzniká za účelem zisku

Církve mají jasná pravidla, historické tradice a snaží se lidi vést spíše k vyšším hodnotám a moráním zásadám. Sekty nabízejí též sounáležitost, nicméně jejich záměry nejsou tak jasné a mnohdy ani tak čisté.

Církve mají svoji dlouhou historii a zaběhanou hierarchii. Sekty jsou nové. Vůdce vlastní, ovládá, manipuluje.

Církve, ty, které již tady byly a mají svou historii, to bych mohla uznávat a mají již hodnoty, se kterými jsou lidé spjati, ovšem sekty vedou i boj proti církvím a lidem vymývají mozky, těm, kteří se lehce dají zmanipulovat. Třeba těm, kteří si procházejí těžkou životní cestou ... Mají po stresové situaci a něvědí si rady ....najdou kolikrát útočiště a podporu u sekt.

Členové sekty jsou nebezpečně zmanipulovaní

Člověk nemusí být v sektě pokřtěný. Sekta je oddělená skupina lidí, která odmítá zavedené náboženské autority.

dle mého názoru sekta plodí zlo

do církve vstupujeme ze svobodné vůle a můžeme také ze svobodné vůle vystoupit do sekty sice vstoupíme ze svobodné vůle, ovšem s větším nátlakem toho kdo nám vstup nabídl a nemůžeme ze svobodné vůle vystoupit, jsme tam více svázáni pravidly a ovlivňují nás více názory členů sekty

do obou se dá lehce vstoupit, ale ze sekty těžko vystoupit

dobrovolnost, možnost odstoupení

historická zkušenost církví proti izolovanosti sekt,církve na své ovečky čekají a sekty se nabízejí jednotlivcům,často podomně

Hlavní rozdíl je v pravosti a fungování, taktéž v kvalitě.

charismatický vůdce (vedení), které má snahu člena sekty spíše zneužít jakýmkoliv způsobem k jakémukoliv účelu. Také je sekta většinou uzavřena vůči okolní společnosti

Je ten, že sekta má horší označení. Jinak je to velice podobné.

Je to téměř stejné.

manipulace

manipulace

Manipulace s člověkem - vymytí mozku.

manipulace s věřícím

masivnost, historie

míra nutnosti přijetí a naplnění ideologie a rituálů

možnost odchodu, vůdce

Myslím si, že vcelku žádný. Záleží vždy na jednotlivci jakým způsobem víru bere.

nedokážu odpovědět.....

Nedokážu specifikovat.

nechci se vyjádřit

Nejspíše v historických kořenech.

Někdy mi to přijde téměř stejné

Někdy se mi zdá, že žádné.

nemám je rád

Nemám vyhraněný názor, snad v množství zfanatizovaných příznivců, kterých by mělo být v sektách víc, ale nemám pro toto tvrzení žádný spolehlivý údaj.

Není mezi nimi zas až tak velký rozdíl. I křesťanství začínalo jako sekta.

nepřemýšlela jsem o tom.

Nevidím mezi nimi velký rozdíl ohledně ovlivňování lidí. Sekty jsou agresivnějsí.

nevidím rozdíl, obom jde o MOC, vládu nad lidmi

nevidím v nich nikterak velký rozdíl

nevím

Nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevim

nevim

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

Nevím

Nevím přesně

nevím, asi žádný

Nevím, rozdíl nevnímám. Organizace jako organizace.

nevim, sektu vnímám, jako horší

Nevím.

Nevnímám mezi nimi rozdíl. Církev je pro mě jen státem tolerovaná sekta. A troufám si tvrdit, že některé církve jsou nebezpečnější než sekty.

Nevnímám výrazný rozdíl, kromě toho, že sekta vyznívá negativněji, co se týká vymývání mozků a totálního ovládnutí svých členů, což u církve až tolik nehrozí. Spíš jde také o to jakou církev máme na mysli. Islám je církev, ale působí stejně, nikdy hůře než sekta....

Nikdy jsem nad tím nepřemýšlel, neznám historické souvislosti, ale vždy jde jistě o organizovanou strukturu s jistou hierarchií, a nejlíp je na tom ten nejvýš postavený :) Asi je jedno, zda církev, sekta, nebo politika - o každé hierarchii platí můj názor.

Nikdy jsem se nad rozdíly až tak nezamýšlela, nicméně si myslím, že sekty jsou pod vedením "dobrých"psychologů, kteří dokáží manipulovat se svými "ovečkami" tak, jak se jim hodí. Lidé, kteří jsou zainteresováni v sektě dle mého názoru ztrácí pojem realita života a začnou vést život dle hybných sil - tedy oněch dobrých psychologů. Do sekt se uchylují lidé, kteří potřebují nalézt nějaký "pevný stěžejní bod" ve svém životě a sektu tak vidí jako jedinou volbu. Sekta je dle mě pouhé: "vymývání mozků a manipulace s druhými".

Obě jsou celkem uzavřené náboženské skupiny s vlastními pravidly. Církev je však brána spíše pozitivně, sekta naopak.

Omezují osobní svobodu

osobnost vudce - autoritarske rizeni, nezpochybnitelna autorita, neni prostor pro hledani a pochyby

otevřenost a svobodná vůle

ovlivnitelnost

ovlivnitelnost, zmanipulovatelnost

počet členů, rozsah

Pod sektou si představím podvodníky.

Podle mě církev dává člověku mnohem větší svobodu myšlení a nechává ho se samostatně rozhodovat. Oproti tomu sekta se mnohem více snaží (a často úspešně) naprosto manipulovat s lidmi a naprosto ovládnout jejich rozhodování.

Podle mého je to vlastně to samé, jen církve ovlivňují masy, sekty jsou většinou jen společenstvím několika lidí.

Podle mne může být sekta nebezpečná. Církev rozhodně ne. Sekta je radikálnělší a asi odmítá společnost, což nikdy nemůže být dobré.

pouze ve velikosti a historii

poznají se podle své doby trvání a rozdíl je v dobrovolnosti vstupu a výstupu, apod

prakticky žádný

pravidla, uznanost státem, nezneužívání

Principielně žádný - prakticky ten, že sekta je uzavřenější a potenciálně nebezpečnější (divné praktiky ale odmítání transfúze, nucení odkázat veškerý majetek, apod.)

Pro mě ne příliš velký.

První sleduje své cíle dlouhodoběji a nenápadněji.

Původní význam slova sekta znamenal "někdo kdo se odštěpil" bývaly to skupiny odtržené od hlavního proudu církví. Dnes bývá výraz sekta často vnímán jako synonymum slova "kult". Definoval bych to určitými společnými rysy. Silný vůdce který má naprostou kontrolu nad svými "věrnými" a to často i včetně kontroly nad majetkem a právní mocí, specifický výber členů, uzavřenost před okolím, nekritický obdiv poddaného k vůdci, bezohledná šikana těch kteří jakkoliv vybočují z řady, někdy až i pokusy o fyzickou likvidaci odpadlíků. (viz Peoples Temple and Jonestown incident, Westboro Baptists v současnosti apod.) Naopak mainstream církve (Křesťanství, Judaismus, Islám) které se sice určitými prvky z popisu sekt také vyznačují, přecijen mívají otevřenější strukturu, jsou až na pár specifických vyjímek otevřené každému, každý také může svobodně odejít (opět - až na určité konkrétní varianty např. Islámu. Základní rozdíl bych viděl tedy v otevřenosti (běžné církve) oproti uzavřenosti (kulty/sekty) Státy uznávané církve také mívají daňové úlevy a dostávají různé příspěvky narozdíl od sekt, které jsou obvykle financovány převážně zevnitř - členové často věnují veškerý svůj majetek a všechny vydělané peníze pro ůčely sekty.

Rozdíl ve víře

Sekta - manipulace, nátlak Církev - větší svoboda rozhodování

Sekta - větší manipulace lidí

Sekta = nové náboženské hnutí, tedy existuje kratší dobu než církev. Církev je více institucionalizovaná, v sektě je zásadní role charismatického vůdce. Sekta je radikálnější a více semknutá.

sekta člověka jen využívá

sekta dokáže lidi odtrhnout od běžných pravidel společnosti

sekta dokáže své příznivce více zmanipulovat

Sekta je demagogická ještě více než církev

Sekta je dle mého názoru více pragmatická a může člověka vědomě přiravit naprosto o vše.

Sekta je dle mého uskupení fanatických lidí, církev může sdružovat i "normální" lidi, sekta dle mého nikoliv!

sekta je fanatismus

sekta je ještě horší vymývání mozků

Sekta je manipulátorství.

Sekta je menší, církev ji neuznává.

Sekta je menšinová náboženská skupina, cirvev je sdruzeni lidi se stejnym druhem viry v organizaci s vlastnimi predpisy a urcitou strukturou... Tzn. = sekta je malá a církev je rozsáhlejší

sekta je na hranici zákona, manipulace s vědomím lidí ..

sekta je násilná a manipuluje s lidmi, okrádá je... církve by neměla být tak násilná, měla by nechat člověka se rozhodnout

Sekta je obyčejně mladší, s menším počtem členů, jinak tam moc rozdílu není.

sekta je společenství, které se vymyká běžným pravidlům, usilující o naprostou nadvládu nad osobností člověka

Sekta je společenství, které své členy navazuje na kult osobnosti, více omezuje svobodu jednotlivce...

Sekta je uzavřená, demagogická, členy vykořisťuje, bere jim všechno, vymývá jim mozek. Církev je mnohem uvolněnější organizace. Alespoň doufám.

Sekta je uzavřené náboženské společenství vydělené mimo církve. Je většinou chápána okolím negativně.

Sekta je uzavřeným společenstvím, které nepřijímá názory jiných, případně je odsuzuje, zpravidla vedený charismatickou (někdy manipulativní) osobností. Cílem sekty, respektive jejího vůdce, nemusí být nalezení smyslu života, ale např. vylákání peněz z důvěřivých a hledajících lidí. Církev je otevřená a nucená reagovat na neustále změny společnosti. Samozřejmě i v jejích řadách se najdou ti, kteří mají pochybnou motivaci pro svoje konání, někdy i ti, kteří ubližují. Vezmu-li však křesťanské církve, v historii udělaly mnoho dobrého (úcta k člověku, k jeho životu, lidská důstojnost, lidská práva, pomoc slabým), i když se jim v současnosti spíše mnoho věcí vytýká. Dalším podstatným rozdílem je, že zatímco sekta koriguje to, co si lidé myslí a jak žijí, církev toto nečiní.

sekta je v některých případech radikálnější než církev

Sekta je většinou označovánou menšinovou náboženskou skupinou vydělenou z určitého směru.

sekta je vice agresivni

sekta je více autoritativní

sekta je více dogmatická, manipuluje s lidmi, mnohdy na členech parazituje

Sekta je více extremistická, její členové více vzhlíží ke svému "duchovnímu vůdci"

Sekta je více uzavřená a obvykle bývá těžší z ní odejít, když se člověk rozhodne. Je na člověka vytvářen větší nátlak.

Sekta je více uzavřená okolnímu světu než církev.

sekta je více vyšinutá skupina lidí, církva mají většinou tradici

Sekta je vnímána jako něco špatného, manipulativního... Církev je spíše pozitivně uznávána.

sekta je vnucování se a manipulace s lidmi

sekta je zlá

sekta ještě více manipuluje s lidmi než církev

Sekta jsou magori. Víra není az tak nebezpecna

sekta lidi nesdružuje na bázi dobrovolnosti, pracují v ní velice silní manipulátoři, kteří jdou za cílem získat nejen člověka, ale i jeho majetek církev v dnešní době je věcí dobrovolnosti

sekta lidi využívá, odtrhává od jejich života, náslědně obírá o peníze..působí vyloženě negativně. To se o církvích v žádném případě říci nedá

sekta manipuluje s lidmi

Sekta manipuluje s životy jednotlivců často i s jejich majetky, vymývá mozky,těžko lze ze sekty vystoupit, zbavit se jejího vlivu......... Církev - Zdá se mi, že jde o dobrovolnost, volnost ve způsobu jak svůj život s církví spojím, zda se zapojím aktivně, nebo se omezím jen na občasnou návštěvu kostela.......

Sekta manipuluje.

sekta mění osobnost věřícího bez náhledu na sebe samého

Sekta mnohem více kontroluje osobní život člověka zasahuje do něj. Sekta je izolovanější, odmítá okolní názory a jinakost mimo ni.

Sekta nás zbavuje svobodné vůle a svobody rozhodování, vše je podřízeno vůdci sekty.

Sekta nedává možnost vlastního názoru.

Sekta není registrovaná.

sekta omezuje

sekta omezuje jednání lidí

Sekta pro mě nedává člověku možnost svobodné vůle, je založena na dogmatech - což jsou i oficiální církve, nicméně jejich dogmata jsou přijímaná většinovou společností

Sekta příůiš ovlivňuje.

sekta spočívá ve fanatismu,povinně se podřizovat nějakému magorovi.

Sekta svojich ľudí finančne podporuje.

sekta uzavřaná komunita s přísným důrazem na dodržování pravidel, církve umírněnější sekta ( otevřenější, nehlídají příliš pravidla )

sekta vam vsechno vnucuje

sekta ve výsledku zbavuje člověk zcela vlastního názoru a často i majetku, to podle mě většina církví ne

sekta víc vymívá mozek

sekta více drží pospolu

Sekta více pohltí osobnost

Sekta více zbavuje svobody, bezhlavě vyžaduje souhlas s nazory. Sekta často zbaví majetku své ovečky ve vlastní prospěch.

Sekta vymývá mozek, jejich členové jsou slepými vykonavateli vůle svých autorit.

sekta využívá lidi k získání financí, nemovitostí, církev ne ....

Sekta zbaví člověka majetku, svéprávnosti a je pak loutkou nacházející se v rukách vůdce sekty.

sekta- státem nepovolená církev- uznávaná státem

Sektu vnímám více negativně.

Sektu zakládá fanatik, kdykoliv a kdekoliv k uspokojení svého vlastního ega v touze někoho ovládat a možností s ním manipulovat. Nemá tedy nic společného s církvíi, kterou zcela jistě neovládá osoba.

sekty snadno mohou ovlivnit lidi a církev je o víře

Sekty ctí jiné hodnoty než církve a často slouží úzce osobním zájmům zakladatelů/hlavám.

Sekty jednají agresivněji, více manipulují se svými členy, vnucují jim agresivně svoji filosofii a často se snaží jen o prospěch vůdce sekty - touha po majetku apod.

sekty jsou většinou menší a s církvemi se navzájemn neuznávají

sekty mají méně členů a historicky jsou mladší než-li církve

sekty maji prebujelou svevolne autority nereypektujici svobodu cloveka.

Sekty mají rozhodně agresivnější jednání se svými členy.

Sekty mi přijdou ještě více manipulativní a prospěchářské než církev.

sekty působí nátlakově na lidi ,donutí je obvykle vložit jim majetek do rukou ,vymývají mozky a manipulují

Sekty vidím jako zcela účelově zaměřené na jedince lehce manipulovatelné s nízkým sebevědomím. Myslím, že vždy jde saktářům o vysátí majetku ať už hmotného, nebo nehmotného.

sekty využívají manipulace, církev by neměla, ale někdy to dělá také

selta je uzavřená skupina dodržující přísná pravidla, o kterých není dovoleno diskutovat, většinou není státem legalizovaná a člen se nemá kde a koho dovolat při nesouhlasu s praktikami uplatňovanými uvnitř skupiny

skoro žádný

Skoro žádný rozdíl tam není, maximálně ve velikosti.

stupen psychickeho nasili a manipulace

Téměř žádný

téměř žádný, pokud propadnu fanatickému vyznávání čehokoliv, tak to nemůže přinášet nikdy nic dobrého.

Těžká otázka...často se lidé, kteří jsou součástí sekt, nejsou schopni(popř. nechtějí) se rozhodovat o svém životě, majetku, volném času, partnerovi. Jde snad až o jakési omezování osobní svobody, což je na jednu stranu jednodušší. Není-li možnost volby nebo pokud jí za vás někdo vyřeší, je zdánlivě všechno snažší...

Učení církví je zpracováváno a upřesňováno generacemi teologů a církevních filosofů, učení sekt je obvykle založeno na primitivních teoriích primitivních vůdců vedených touhou po ovládání jiných jedinců, případně touhou po materiálních výhodách z toho plynoucích. Vůdcové sekt často bývají psychopati.

V "dobrovolnosti" členství například

V církvi jde především o víru v nějakého boha - každá církev ho nazývá jiným jménem a o vývoj světa právě jejich bohem. Víra v posmrtný život. V sektě jde zejména o vlastní prospěch vůdce nebo vedoucí skupiny, touha po moci, ovládání lidí a o zastrašování lidí katastrofickou budoucností a jediná možnost, jak se zachránit, je přidat se k nim.

v dogmatičnosti

V dogmatu

v manipulaci lidí

v manipulaci s lidmi

v manipulaci; církev nabízí možnosti; sekta ne

v míře manipulace

v některých ohledech asi žádný, církve jsou oficiálně brané a respektované oproti sektám, záleží jakou sektu máme na mysli, bude rozdíl mezi třeba Hare kršna, jehovisty a pak nějaké úplně zcestné odvědtví typu "jsem váš guru a odháčkuju vás ženy svým penisem od cizích háčků vašich předchozích partnerů..." - poslední jmenované beru jako nebezpečnou sektu, jiné těžko říct do jaké míry, obecně mi vadí manipulovatelnost a rigidní dogmatické názory a brainwashing.

v ničem

v ničem

V ovládání lidí - sekty více ovládají

v počtu věřících

v podstatě jde vždy o uzavřenou skupinu lidí se společným smýšlením nebo zájmem

v podstatě mají jen malé rozdíly

v postavení,

v pravidlech a formě víry

v přístupu k člověku. Sekta člověka manipuluje,

v přístupu k lidem

V rozsahu manipulace se svymi cleny. V rozsahu zasahovani do kazdodenniho zivota. Nabozenstvi tvori ucelene systemy, sekty casto stavi na nabozenstvi. Sekty jsou casto zalozeny na jedne osobnosti a s jejim odchodem konci. Nabozenstvi je vyspela sekta.

v sektě člověk ztrácí svobodu

V sektě je s člověkem manipulováno, aniž by o tom věděl - je jakoby slepý. Církev dává většinou větší svobodu rozhodnutí. Ale myslím si, že je mezi nimi velmi tenká hranice.

V sektě lidé nepřichází jen o své já, ale i o celý svůj majetek, který údajně dobrovolně do ní vkádají.

v šíři pole působnosti

Ve velikosti a stylu manipulace s lidskou osobností

ve velikosti, rozšířenosti a celkovém vnímání okolím

Ve výsledku jsou stejné , blbnou lidi!

ve vyžadování poslušnosti

velikost a společenská akceptace

velikost, tradice

Volnost rozhodování,myšlení,ne manipulace a fanatismus

Vstupem do sekty se lidé zbavují více svobod a práv než vstupem do církve.

vyděluje se z náboženského směru, malá skupina oproti církvi, spíše negativní vnímání pojmů, manipulace se členy ve vlastním zájmu

Z církve pokud přestanu věřit, mohu kdykoliv vystoupit, ale ze sekty je malá pravděpobnost.

z církve se snadněji vystupuje

Za prvé je to dané zákonem a za druhé je sekta obecně ve společnosti vnímaná jako malé, neoficiální hnutí, které navíc nemá dosti "průhledné" praktiky a rituály.

zadny.

zaleží mezi jakou civký v některých případech se i z cikve může stát až sektářsky smýšlející církev

ze sekty je problem vystoupit, velmi ovlinuje negativne cloveka i do jeho stavajiciho zivota. v cirkvi se nabizi vira, stejne jako v sekte, ale uz si nenarokuje plat, nenarokuje si vyber manzelky nebo zakaz "nevhodnych" konicku

zmanipulovanost

Znám církev pouze z pohledu křesťana, proto vidím církev jako organizaci, která stojí na základech, které vycházejí z jediného standardu a tím je Bible. Jejím nejvyšším princip je spojen se svobodnou vírou v Boha, jako stvořitele, s vírou v oběť Ježíše Krista a vůlí každého jednotlivce pokračovat v Kristově dokazu, vnímat jeho Slovo tak, jak je v bibli uvedeno. Naproti tomu sektu chápu jako uzavřené společenství, které více než na učení Bible stojí na kultu nějakého samozvaného proroka. Jeho učení je podloženo pouze jeho vlastními slovy. Vykazuje znaky nedobrovolnosti, přísné dodržování standardu může být spojeno s nějakými tresty, apod.

Žádné

žádný

žádný

žádný

Žádný

ŽÁDNÝ

žádný není

Žádný podstatný rozdíl není,vždy jde jen o získání moci a manipulaci s lidmi.

žádný velký není

Žádný.Církev je jedna velká sekta taktéž.

19. Prosím, uveďte Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena20272,92 %72,92 %  
Muž7527,08 %27,08 %  

Graf

20. Prosím o uvedení Vašeho věku:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-30 let8329,96 %29,96 %  
31- 40 let7025,27 %25,27 %  
41- 50 let6924,91 %24,91 %  
51-60 let3211,55 %11,55 %  
do 20 let176,14 %6,14 %  
71 a více let31,08 %1,08 %  
61-70 let31,08 %1,08 %  

Graf

21. Prosím, uveďte Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské.16057,76 %57,76 %  
Střední s maturitou.7727,8 %27,8 %  
Střední bez maturity (včetně vyučení).113,97 %3,97 %  
Vyšší odborné.113,97 %3,97 %  
Základní.103,61 %3,61 %  
Postgraduální.82,89 %2,89 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 7 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Hraje ve Vašem životě víra (obecně) důležitou roli?

 • odpověď Víra je pro mne velmi důležitá.:
  • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pravidelně navštěvuji kostel, účastním se bohoslužeb se všemi církevními rituály. na otázku 13. Praktikujete některé z rituálů a tradic historicky spjatých s náboženstvím? Jaké?
 • odpověď Víra pro mne není důležitá, jsem jinak založený člověk.:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 3. Může podle Vás i v současné době víra člověku v životě pomoci?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ateistu. na otázku 2. Považujete se za:

2. Považujete se za:

 • odpověď Věřícího člověka.:
  • 4.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pravidelně navštěvuji kostel, účastním se bohoslužeb se všemi církevními rituály. na otázku 13. Praktikujete některé z rituálů a tradic historicky spjatých s náboženstvím? Jaké?

3. Může podle Vás i v současné době víra člověku v životě pomoci?

 • odpověď Ano:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Věřícího člověka. na otázku 2. Považujete se za:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Díky společenství podobně smýšlejících lidí člověk cítí podporu a sounáležitost. na otázku 4. Pokud se domníváte, že ano, v čem podle Vás víra pomáhá ?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pomáhá člověku jednat správným způsobem. na otázku 4. Pokud se domníváte, že ano, v čem podle Vás víra pomáhá ?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pomáhá najít smysl života. na otázku 4. Pokud se domníváte, že ano, v čem podle Vás víra pomáhá ?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pokud jsou sami věřící, tak ano. Je to jejich povinnost. na otázku 6. Myslíte si, že by rodiče měli vést své děti k víře?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pravidelně navštěvuji kostel, účastním se bohoslužeb se všemi církevními rituály. na otázku 13. Praktikujete některé z rituálů a tradic historicky spjatých s náboženstvím? Jaké?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, dokonce si dokážu představit vstup do některé z církví. na otázku 11. Dokážete si představit, že byste se v budoucnu k některému z náb. směrů přiklonil/a ?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pomáhá lépe zvládat krizové situace (úmrtí blízkého člověka, rozchod partnerů, odchod dospělých dětí z domova apod.). na otázku 4. Pokud se domníváte, že ano, v čem podle Vás víra pomáhá ?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pomáhá přijmout život se všemi jeho strastmi. na otázku 4. Pokud se domníváte, že ano, v čem podle Vás víra pomáhá ?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pocházím z věřící rodiny, proto zcela přirozeně věřím i já. na otázku 5. Jakým způsobem jste dospěl/a ke svému současnému postoji k víře?

8. Pokud ano, v jakém směru?

 • odpověď V pozitivním smyslu ( hodnoty, postoje, chování):
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pravidelně navštěvuji kostel, účastním se bohoslužeb se všemi církevními rituály. na otázku 13. Praktikujete některé z rituálů a tradic historicky spjatých s náboženstvím? Jaké?
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pokud jsou sami věřící, tak ano. Je to jejich povinnost. na otázku 6. Myslíte si, že by rodiče měli vést své děti k víře?

9. Který z níže uvedených druhů náboženských vyznání je Vám nejbližší, případně jste členem některého z uvedených nábož. směrů ?

 • odpověď Křesťanská náboženství:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pravidelně navštěvuji kostel, účastním se bohoslužeb se všemi církevními rituály. na otázku 13. Praktikujete některé z rituálů a tradic historicky spjatých s náboženstvím? Jaké?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, dokonce si dokážu představit vstup do některé z církví. na otázku 11. Dokážete si představit, že byste se v budoucnu k některému z náb. směrů přiklonil/a ?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pocházím z věřící rodiny, proto zcela přirozeně věřím i já. na otázku 5. Jakým způsobem jste dospěl/a ke svému současnému postoji k víře?
 • odpověď Žádné:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nechci se stát součástí "stáda", vadí mi manipulace s lidmi a "vymývání mozků". na otázku 10. Neuznáváte-li žádný z výše uvedených nábož. směrů či filosofií, proč?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vadí mi církve i jiná náboženství z historických důvodu. Ve jménu náboženství byla vedena většina válek. na otázku 10. Neuznáváte-li žádný z výše uvedených nábož. směrů či filosofií, proč?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vadí mi dodržování náboženských pravidel, hodnot a rituálů. na otázku 10. Neuznáváte-li žádný z výše uvedených nábož. směrů či filosofií, proč?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vadí mi sílící moc a zkorumpovanost církví. na otázku 10. Neuznáváte-li žádný z výše uvedených nábož. směrů či filosofií, proč?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ze zde neuvedených důvodů. na otázku 10. Neuznáváte-li žádný z výše uvedených nábož. směrů či filosofií, proč?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám jinou představu o životě. Není vůbec s náboženstvím spjata. na otázku 10. Neuznáváte-li žádný z výše uvedených nábož. směrů či filosofií, proč?

14. Jaký je Váš názor na církve jako instituce?

 • odpověď Jsou nedůvěryhodné.:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsou přežitkem historie. na otázku 15. Pokud církvím nedůvěřujete, z jakého důvodu?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mají zájem jen o majetek a politickou moc. na otázku 15. Pokud církvím nedůvěřujete, z jakého důvodu?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nelze jednoznačně hodnotit. na otázku 15. Pokud církvím nedůvěřujete, z jakého důvodu?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vnucují svá pravidla a názory. na otázku 15. Pokud církvím nedůvěřujete, z jakého důvodu?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vyžadují po svých členech něco, co sami představitelé církví nedodržují. na otázku 15. Pokud církvím nedůvěřujete, z jakého důvodu?
 • odpověď Jsou věrohodné. Uznávám je jako zástupce jednotlivých náboženských směrů.:
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pravidelně navštěvuji kostel, účastním se bohoslužeb se všemi církevními rituály. na otázku 13. Praktikujete některé z rituálů a tradic historicky spjatých s náboženstvím? Jaké?

20. Prosím o uvedení Vašeho věku:

 • odpověď do 20 let:
  • 16.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Základní. na otázku 21. Prosím, uveďte Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Hraje ve Vašem životě víra (obecně) důležitou roli?

2. Považujete se za:

3. Může podle Vás i v současné době víra člověku v životě pomoci?

4. Pokud se domníváte, že ano, v čem podle Vás víra pomáhá ?

5. Jakým způsobem jste dospěl/a ke svému současnému postoji k víře?

6. Myslíte si, že by rodiče měli vést své děti k víře?

7. Domníváte se, že náboženská výchova může člověka ovlivnit v jeho úsudku a jednání?

8. Pokud ano, v jakém směru?

9. Který z níže uvedených druhů náboženských vyznání je Vám nejbližší, případně jste členem některého z uvedených nábož. směrů ?

10. Neuznáváte-li žádný z výše uvedených nábož. směrů či filosofií, proč?

11. Dokážete si představit, že byste se v budoucnu k některému z náb. směrů přiklonil/a ?

12. Máte-li k otázce víry negativní názor, co by Vás mohlo přimět svůj současný postoj změnit?

13. Praktikujete některé z rituálů a tradic historicky spjatých s náboženstvím? Jaké?

14. Jaký je Váš názor na církve jako instituce?

15. Pokud církvím nedůvěřujete, z jakého důvodu?

16. Máte Vy nebo někdo z Vašeho okolí zkušenost s působením sekt v ČR ?

17. Proč podle Vašeho názoru lidé vstupují právě do sekt?

18. V čem je podle Vás hlavní rozdíl mezi církví a sektou?

19. Prosím, uveďte Vaše pohlaví:

20. Prosím o uvedení Vašeho věku:

21. Prosím, uveďte Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Hraje ve Vašem životě víra (obecně) důležitou roli?

2. Považujete se za:

3. Může podle Vás i v současné době víra člověku v životě pomoci?

4. Pokud se domníváte, že ano, v čem podle Vás víra pomáhá ?

5. Jakým způsobem jste dospěl/a ke svému současnému postoji k víře?

6. Myslíte si, že by rodiče měli vést své děti k víře?

7. Domníváte se, že náboženská výchova může člověka ovlivnit v jeho úsudku a jednání?

8. Pokud ano, v jakém směru?

9. Který z níže uvedených druhů náboženských vyznání je Vám nejbližší, případně jste členem některého z uvedených nábož. směrů ?

10. Neuznáváte-li žádný z výše uvedených nábož. směrů či filosofií, proč?

11. Dokážete si představit, že byste se v budoucnu k některému z náb. směrů přiklonil/a ?

12. Máte-li k otázce víry negativní názor, co by Vás mohlo přimět svůj současný postoj změnit?

13. Praktikujete některé z rituálů a tradic historicky spjatých s náboženstvím? Jaké?

14. Jaký je Váš názor na církve jako instituce?

15. Pokud církvím nedůvěřujete, z jakého důvodu?

16. Máte Vy nebo někdo z Vašeho okolí zkušenost s působením sekt v ČR ?

17. Proč podle Vašeho názoru lidé vstupují právě do sekt?

18. V čem je podle Vás hlavní rozdíl mezi církví a sektou?

19. Prosím, uveďte Vaše pohlaví:

20. Prosím o uvedení Vašeho věku:

21. Prosím, uveďte Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Veselá, A.Potřeba religiozity v současné společnosti (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://potreba-religiozity-v-soucas.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.