Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Potřeby dětí s dětskou mozkovou obrnou

Potřeby dětí s dětskou mozkovou obrnou

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Soňa Václavíková
Šetření:24. 02. 2022 - 16. 04. 2022
Počet respondentů:40
Počet otázek (max/průměr):30 / 24.3
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:36,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:58
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jmenuji se Soňa Václavíková a jsem studentkou Vysoké školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava.

Prosím Vás tímto způsobem o vyplnění dotazníku, který se zaměřuje na téma zajišťování potřeb dětí s mozkovou obrnou v domácím prostředí. Data budou využita pro účely bakalářské práce, Vaše anonymita bude zajištěna.

Instrukce k vyplnění dotazníku: není-li uvedeno jinak, prosím zvolte u každé otázky vždy jen jednu odpověď. Jste-li požádán/a o její doplnění, prosím napište, co Vás k otázce napadá.

Velmi děkuji za Váš čas a pomoc!

Odpovědi respondentů

1. Provádíte s dětmi v domácím prostředí rehabilitační a jiná cvičení na podporu fyzického zdraví Vašeho dítěte s dětskou mozkovou obrnou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [určitě anootázka č. 3, spíše anootázka č. 3, spíše neotázka č. 2, určitě neotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano2972,5 %72,5 %  
spíše ano1127,5 %27,5 %  

Graf

2. Prosím doplňte, proč tato cvičení neprovádíte:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

3. Uveďte prosím, jaká cvičení provádíte. Můžete uvést více možností, nebo vlastní odpověď:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vojtova metoda2972,5 %72,5 %  
bazální stimulace2460 %60 %  
cvičení doporučená fyzioterapeutem, nevím jejich odborný název2460 %60 %  
Bobath koncept1230 %30 %  
Petöho terapie1230 %30 %  
cvičení doporučená ergoterapeutem, nevím jejich odborný název1127,5 %27,5 %  
logopedická péče820 %20 %  

Graf

4. Jak často s dětmi provádíte doporučená cvičení na zlepšení jejich fyzického stavu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [několikrát denněotázka č. 5, jednou denněotázka č. 7, několikrát do týdneotázka č. 7, jednou týdněotázka č. 7, méně často než jednou týdněotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
několikrát do týdne2152,5 %52,5 %  
jednou denně1332,5 %32,5 %  
několikrát denně512,5 %12,5 %  
jednou týdně12,5 %2,5 %  

Graf

5. Doplňte prosím, kolik cvičení denně s dítětem provádíte:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2480 %10 %  
fyzická cvičení a logopedie120 %2,5 %  

Graf

6. Doplňte prosím, jak často cvičení provádíte:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

7. Jak hodnotíte dopad prováděných cvičení na zdraví Vašeho dítěte? Zhodnoťte prosím na stupnici 1-7, kde 1 = nízký, 7 = vysoký.

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
62152,5 %52,5 %  
51742,5 %42,5 %  
712,5 %2,5 %  
412,5 %2,5 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:5.56
Minimum:5
Maximum:6
Variační rozpětí:1
Rozptyl:0.25
Směrodatná odchylka:0.5
Medián:6
Modus:6

Graf

8. Navštěvujete s dítětem pravidelně nějaké zařízení, v němž je dítěti s dětskou mozkovou obrnou pomáháno v oblasti fyzického zdraví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 9, neotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2152,5 %52,5 %  
ne1947,5 %47,5 %  

Graf

9. Doplňte, jaká pomoc (cvičení) se dítěte dostává):

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

celková - fyzio i psychologická

celková péče

cvičení koordinace, svalového tonu, pohybová cvičení, učení samostatnosti

Cvičení s fyzioterapeutem

fyzické rozcvičování a logopedická pomoc, dítě je ve společnosti jiných osob, né pouze rodiny

Fyzio cvičení

Fyzioterapie

fyzioterapie

hypoterapie

Intenzivní cviceni

logopedie, fyzioterapie, balneoterapie,

Psychologická pomoc a fyzio trenink

setkává se s ostatními dětmi

setkává se stejně nemocnými dětmi a společně cvičí

speciální fyzioterapie

tělesná cvičení

tělesná cvičení s dcerou zaměřená na uvolňování

Tělesná terapie

terapeutická

terapeutická - fyzio

terapeutická, cvičení

10. A dále jaká případná zlepšení pozorujete:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Celková spokojenost dítěte,usmívá se vice

celkové zlepšení a hlavně pohybové

dcera je klidnější

koordinace, pozitivní dopad na psychiku,

pohybová zlepšení a zlepšení psychického stavu

Pohybové zlepseni

pohybové zlepšení

psychické, pohybové, rozsah

psychika je lepší

Syn se cítí lépe a není tak nervozni

Uvolnění svalu

uvolnění svalů, celkové lepší naladění, nižší nervozita, zlepšení komunikace

v oblasti pohybu a také psychické pohody

v oblasti psychického naladění dochází ke zlepšení, malý lépe přijímá stravu a je veselejší

v samostatnosti, koordinace, lepší naladě

Větší flexibilita

zlepšení komunikace a pohybové aktivity přispívají k lepší fyzické kondici

zlepšení nálady a pohyblivosti

zlepšení nálady a pohybových rozsahů

Zlepšení pohybu

zlepšení v oblasti komunikace

11. Domníváte se, že děláte vše pro to, aby se co nejvíce zlepšilo fyzické zdraví Vašeho dítěte s dětskou mozkovou obrnou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [určitě anootázka č. 13, spíše anootázka č. 13, spíše neotázka č. 12, určitě neotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2665 %65 %  
určitě ano1127,5 %27,5 %  
spíše ne37,5 %7,5 %  

Graf

12. Prosím doplňte, proč tomu tak je (tedy jsou určité limity ve Vaší pomoci dítěti zlepšit jeho fyzické zdraví):

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Nedostatek času a financi

Nezvládám to casove, chodím do zamestnani

Určitě se dá dělat více, ale časově i fyzicky už více dělat nemohu

13. Jak hodnotíte psychickou pohodu Vašeho dítěte s dětskou mozkovou obrnou? Odpověď prosím uveďte na škále 1-10, kde 1 = nízká, 10 = vysoká (maximální možná):

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
61742,5 %42,5 %  
71537,5 %37,5 %  
8615 %15 %  
1012,5 %2,5 %  
512,5 %2,5 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:6.69
Minimum:6
Maximum:8
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.5
Směrodatná odchylka:0.71
Medián:7
Modus:6

Graf

14. Co děláte pro to, aby bylo Vaše dítě s dětskou mozkovou obrnou co nevíce v psychické pohodě? Zvolte prosím všechny odpovědi, které se Vás týkají, nebo uveďte svoji vlastní odpověď:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hodně s ním mluvím, abych věděl/a, co dítě trápí, co potřebuje apod.3792,5 %92,5 %  
zajišťuji pohodu v rodině3280 %80 %  
dbám na psychické potřeby dítěte3280 %80 %  
umožňuji mu realizovat jeho zájmy2665 %65 %  
dítě navštěvuje psychology, psychoterapeuta nebo jiného odborníka na psychickou stránku člověka37,5 %7,5 %  
držím ho za ruku a mluvíme spolu 12,5 %2,5 %  
snažíme se jej motivovat a zlepšit náladu12,5 %2,5 %  

Graf

15. Objevují se u Vaše dítěte s dětskou mozkovou obrnou nějaké psychické potíže?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 16, neotázka č. 18].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2152,5 %52,5 %  
ne1947,5 %47,5 %  

Graf

16. Prosím uveďte všechny psychické potíže, které se u Vašeho dítěte objevují:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nižší intelekt1466,67 %35 %  
úzkosti1257,14 %30 %  
špatná nálada1152,38 %27,5 %  
narušení řeči1152,38 %27,5 %  
agresivita vůči druhým1047,62 %25 %  
agresivita vůči sobě (sebepoškozování aj.)733,33 %17,5 %  
deprese628,57 %15 %  
nízké sebevědomí523,81 %12,5 %  
specifické poruchy učení523,81 %12,5 %  
ADHD29,52 %5 %  

Graf

17. A dále prosím uveďte, co děláte, abyste dítěti s těmito potížemi pomohl/a. Uveďte prosím všechny odpovědi, které se Vás týkají, nebo uveďte svoji vlastní odpověď:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jsem dítěti k dispozici, když o nich bude chtít mluvit2095,24 %50 %  
hodně s dítětem o nic mluvím1885,71 %45 %  
provádím cvičení, která mi byla doporučena (např. logopedická, práce na vztahu, zvládání negativních myšlenek apod.)1571,43 %37,5 %  
dítě dochází k psychologovi, psychiatrovi, psychoterapeutovi apod.523,81 %12,5 %  

Graf

18. Jak hodnotíte začlenění Vašeho dítěte s dětskou mozkovou obrnou do společenského (sociálního) života? Opět prosím ohodnoťte na stupnici 1-10, kde 1 = velmi nízké, 10 = zcela optimální:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
61025 %25 %  
71025 %25 %  
5820 %20 %  
4410 %10 %  
8410 %10 %  
337,5 %7,5 %  
912,5 %2,5 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:5.92
Minimum:3
Maximum:8
Variační rozpětí:5
Rozptyl:1.56
Směrodatná odchylka:1.25
Medián:6
Modus:6

Graf

19. Co děláte pro to, aby bylo Vaše dítě s dětskou mozkovou obrnou co nejvíce, nejlépe začleněno do společenského života? Uveďte prosím všechny odpovědi, které se Vás týkají, nebo uveďte svoji vlastní odpověď:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dítě se pravidelně stýká s děti z blízké i širší rodiny2562,5 %62,5 %  
dítě chodí do běžné školy1947,5 %47,5 %  
dítě navštěvuje zájmové kroužky1947,5 %47,5 %  
využíváme pomoc sociální služby, neziskové organizace apod., která je zacílena na posílení fungování dítěte ve společenském životě1845 %45 %  
dítě se pravidelně stýká s dětmi kamarádů, sousedů apod.1537,5 %37,5 %  
dítě navštěvuje speciální segment vzdělávání512,5 %12,5 %  
Všude ho beru sebou12,5 %2,5 %  
Pečují o něj 24 hod denne12,5 %2,5 %  

Graf

20. Myslíte si, že je Vaše dítě s dětskou mozkovou obrnou spokojeno s tím, jak funguje ve společenském životě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2665 %65 %  
spíše ne1230 %30 %  
určitě ano25 %5 %  

Graf

21. Uveďte prosím, co děláte pro to, aby bylo dítě více spokojeno:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Beru ho všude sebou a vše vysvetluji

Dbáme na jeho potřeby, snažíme se o pohodu v rodině, navštěvuje kroužky

Dělám vše co mohuaby byl spokojeny

jsem jí oporou

jsem mu na blízku

jsem mu nablízku, když mě potřebuje

jsem mu neustále podporou

Jsem tu pro nej

Komunikujeme, podpora zájmu a koníčků

má podporu celé rodiny

mluvím s ním, cvičím, snažím se mu dát to, po čem touží, plním přání

neizoluji ho

neopustila jsem ho, stojím při něm

neupustila jsem ho

Nic mu nezakazují a snažím se ho podporovat v jeho zajmech

Pečují o jeho potreby

pečuji o něj, jak umím

Pečují o něj, jak umím a dávám mu co mohu

pečuji o ní doma

Podporují dceru ve všem,co jí bavi

podporuji ho v tom, co ho baví

podporuji ho v tom, po čem touží a co si přeje

Podporují ho ve všem co chce delat

podporuji ho ve všem, co chce a o co má zájem

Podporují jeho zajmy

podporuji jej a starám se o něj denně, nikam jsem ji neumístila, mám ji doma

Poskytuji mu lásku, domov a kvalitní stravu

poskytuji mu péči a svůj veškerý čas

Snažím se ho podporovat v koničcich a začleňovat do chodu domácnosti. Snažím se o všem komunikovat.

snažím se ho podporovat v zájmech, podpora chodu rodiny

snažím se u něj rozvíjet zájem o to, co se děje kolem něj, kolem nás jako rodiny, snažíme se stýkat s lidmi, kamarády, rozvíjíme zájmy, které upřednostňuje

snažíme se mu dělat rodinu a štastné okolí, navštěvuje kroužek, dochází cvičitelka

V ničem mu nebranime

v ničem mu nepráním a snažím se ho podporovat ve všem, co ho zajímá

V učím s ním a mluvím s nim

věnuji mu svůj čas a veškeré usilí

Vytvářím klidne domácí prostředí, syna milujeme

Zaclenuji ho do normálního života

Začleňují ho do kolektivu děti, co to jde

zájmy, komunikace, začlenění do rodiny

22. Co Vám chybí v oblasti pomoci dětem s dětskou mozkovou obrnou při jejich začleňování do společenského života?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

...

finance

Finance

Financni jistoty

Kompenzační pomucky

materiální věci

možná více pochopení ze strany zdravých osob

Možnost odpočinku pro mne a manzela

nedokáži říci, jak jí začlenit do společnosti, je to těžké. Možná finanční podpora by umožnila navštěvovat více cvičení.

nevim

Nic

Ohleduplnost druhých ji

otec syna , který nemá zájem, opustil nás

Penize

peníze

Penize

Podpora státu

Podpora státu .finance

pochopení druhých a peníze

pochopení okolí

pochopení ostatních lidí ve společnosti

pochopení problému DMO

Pochopení ze strany druhych

povědomí o této nemoci, ochota a tolerance druhých

předsudky druhých, které o této věci nic neví jsou překážkou začleňování, veřejnost by měla být více informována

společenské uznání

tolerance okolí a větší pomoc asistentů

Tolerance okolí,

Tolerance,

větší dostupnost fyzioterapeutické pomoci a celkové rehabilitace.

větší chápavost ze strany rodičů zdravých dětí, hlavně chybí tolerance a ochota přimat odlišného jedince.

Větší seznámení společnosti s tímto problémem.

více možností se začlenit do společnosti

Více podpory od statu

Více podpory zdraví, psychiky, finance

více podpory ze strany státu a institucí

více speciálních institucí, které se tímto problémem zabývají

více tolerance a pochopení ze strany okolí

znalosti veřejnosti o problematice

23. U každé položky prosím označte na stupnici 1-7, jak jsou uspokojeny Vaše potřeby (hodnota 1 = zcela neuspokojeny, hodnota 7 = zcela uspokojeny):

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6” a „7”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Podpora zdraví3.651.228
Pomoc okolí3.6250.984
Kladné rodinné vztahy4.5751.694
Služby pomoci rodinám dětí s DMO4.1750.794
Informace o pomoci dětem s DMO4.3751.134
Partnerský přístup ze strany zdravotníků4.050.998
Dostatek financí2.7751.924
Dostatek času pro sebe2.4751.949
Dobré zvládnutí situace rodinou4.151.678

Graf

24. Co Vám nejvíce pomáhá zvládnout péči o dítě s dětskou mozkovou obrnou?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Láska mého současného partnera

manžel

Manžel

Manžel a jeho laska

manžel a jeho rodina

Manžel a moji rodice

manžel a naše rodiny

Manžel a naši rodiče a také naši pribuzni

Manžel.

Manželka, která o syna pecuje

mé zdraví a víra v to, že dělám co mohu

moje optimistická povaha

Moji rodice

moji rodiče

moji rodiče

naděje, že ho naučím se o sebe postarat, když tady nebudu

Návštěvy u neziskové organizace

otec syna - jeho podpora

pocit, že dělám, co mohu

pocit, že má jenom mě, nikdo jiný se o něj nezajímá

podpora finanční a emoční ze strany mých vlastních rodičů

podpora manžela

podpora manžela a celé rodiny

Podpora rodičů, rodiny.

Podpora rodiny

Podpora rodiny

relax,

rodina

Rodina

Rodina

rodina

Rodina

rodina

rodina, snaha pomoci

vědomí, že mu nikdo jiný nepomůže a tak to dělám já, aby byl šťastný

více času

Víra

víra v lepší budoucnost pro dítě

Víra v to, že dělám co mohu

víra v to, že dělám co mohu, aby měl lepší život.

25. Jaké pomoci se Vám naopak nedostává, a potřeboval/a byste ji?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

...

emocionální podpora a uznání okolí

Finance

Financí pro realizaci potřeb ditete

Financni

Financni

Financni

Financni

Financni

Financni a někdy pochopení okoli

finanční

finanční a od podpora partnera

láska partnera

Materiální

někdy nemám fyzickou sílu a jsem smutná. Někdy bych si potřebovala odpočinout

Od okoli

od okolí, které je přehlíživé a někdy sobecké

Od rodičů, nepomáhají mi

ohleduplnost okolí

Penize

podpora finanční a společenská

Podpory okolí

Pochopení okoli

pochopení ze strany společnosti, finanční pomoc, abych mohla lépe pečovat o dítě

pomoc finanční, abych se mu mohla více věnovat

pomoc mých rodičů nebo hlídací služby, která by mi umožnila být např. pouze s manželem a relaxovat alespoň na chviličku

pomoc od mé rodiny

pomoc otce dítěte

Pomoc otce ditete

pomoc otce syna

pomoci od státu

pomoci ze strany partnera

potřebovala bych si někdy jen tak odpočinou a na vše zlé zapomenout

spíše mi chybí pochopení ze strany okolí

větší angažovanost partnera v péči o dítě

větší podpora rodiny

Vše se mi dostává

zatím mám asi vše

zatím mame vše co potřebujeme

26. Co by se mělo změnit v oblasti pomoci rodinám dětí s dětskou mozkovou obrnou?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

...

Financni podpora

Financni podpora

finanční podpora by se měla zvýšit, aby se dítěti mohla rodina věnovat bez omezení financí

Informovanost

informovanost

Informovanost

informovanost o problému

Informovanost veřejnosti, že se to může stát

je třeba zřídit více center pro pomoc dětem s touto nemocí např. denní stacionáře, které by rodičům přes den ulehčily jsou super, ale je jich velmi málo, protože děti potřebují specializovanou péči.

Myšlení okolí a předsudky vůči nemocnym

nevím

nevím

nevím, snad ochota pomáhat lidem s hendikepem

osvěta

Osvěta

peněžitá podpora zejména pro matky samořivitelky

pochopení potřeb rodin, které mají dítě s touto diagnózou

Pochopení problemu

povědomí věřejnosti

přístup okolí a institucí

přístup veřejnosti

uznání společnosti, že ne všichni se rodí zdraví a pochopení nemoci

Ve školách by se o této problematice mělo více vědět a měla by se informovat i široká verejnost

Větší finanční podpora, aby se mohly hradit fyzioterapie, hypoterapie a další nákladné cvičení.

větší informovanost veřejnosti o této chorobě, dostupnější rehabilitační péče

Větší Osveta

Větší tolerance

vetší zapojení do běžného života, pochopení lidí - informovanost

Více financí

více peněž pro potřeby dítěte

vlídnost okolí

vnímání lidí

Vnímání nemoci

všeobecné povědomí

Vyšší financni podpora

Vyšší financni podpora

vyšší finanční podpora, podpora denních stacionářů nebo hlídací služby, která by dokázala poskytnout zdravotní péči takto nemocným dětem.

Vyšší prispevky

změnit by se měla informovanost o této nemoci a hlavně rozšířit by se měla síť podpůrných organizací, spolků a služeb.

27. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3895 %95 %  
muž25 %5 %  

Graf

28. Žijete v partnerském svazku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2870 %70 %  
ne1230 %30 %  

Graf

29. Kolik let je Vašemu dítěti s dětskou mozkovou obrnou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
7-11 let1332,5 %32,5 %  
12-15 let1230 %30 %  
4-6 let922,5 %22,5 %  
16-18 let37,5 %7,5 %  
1-3 roky37,5 %7,5 %  

Graf

30. O jakou formu dětské mozkové obrny se u Vašeho dítěte jedná:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
diparetická (ochrnutí dolních končetin)1435 %35 %  
kvadrupedická (postiženy všechny končetiny)922,5 %22,5 %  
triparetická (postiženy obě dolní končetiny a jedna horní)922,5 %22,5 %  
nespastická forma615 %15 %  
hemiparetická (větší postižení horních končetin)25 %5 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Uveďte prosím, jaká cvičení provádíte. Můžete uvést více možností, nebo vlastní odpověď:

 • odpověď bazální stimulace:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Petöho terapie na otázku 3. Uveďte prosím, jaká cvičení provádíte. Můžete uvést více možností, nebo vlastní odpověď:
 • odpověď cvičení doporučená fyzioterapeutem, nevím jejich odborný název:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi cvičení doporučená ergoterapeutem, nevím jejich odborný název na otázku 3. Uveďte prosím, jaká cvičení provádíte. Můžete uvést více možností, nebo vlastní odpověď:

15. Objevují se u Vaše dítěte s dětskou mozkovou obrnou nějaké psychické potíže?

 • odpověď ano:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi agresivita vůči druhým na otázku 16. Prosím uveďte všechny psychické potíže, které se u Vašeho dítěte objevují:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi narušení řeči na otázku 16. Prosím uveďte všechny psychické potíže, které se u Vašeho dítěte objevují:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nižší intelekt na otázku 16. Prosím uveďte všechny psychické potíže, které se u Vašeho dítěte objevují:
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi špatná nálada na otázku 16. Prosím uveďte všechny psychické potíže, které se u Vašeho dítěte objevují:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi úzkosti na otázku 16. Prosím uveďte všechny psychické potíže, které se u Vašeho dítěte objevují:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi hodně s dítětem o nic mluvím na otázku 17. A dále prosím uveďte, co děláte, abyste dítěti s těmito potížemi pomohl/a. Uveďte prosím všechny odpovědi, které se Vás týkají, nebo uveďte svoji vlastní odpověď:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi jsem dítěti k dispozici, když o nich bude chtít mluvit na otázku 17. A dále prosím uveďte, co děláte, abyste dítěti s těmito potížemi pomohl/a. Uveďte prosím všechny odpovědi, které se Vás týkají, nebo uveďte svoji vlastní odpověď:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi provádím cvičení, která mi byla doporučena (např. logopedická, práce na vztahu, zvládání negativních myšlenek apod.) na otázku 17. A dále prosím uveďte, co děláte, abyste dítěti s těmito potížemi pomohl/a. Uveďte prosím všechny odpovědi, které se Vás týkají, nebo uveďte svoji vlastní odpověď:

17. A dále prosím uveďte, co děláte, abyste dítěti s těmito potížemi pomohl/a. Uveďte prosím všechny odpovědi, které se Vás týkají, nebo uveďte svoji vlastní odpověď:

 • odpověď hodně s dítětem o nic mluvím:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi provádím cvičení, která mi byla doporučena (např. logopedická, práce na vztahu, zvládání negativních myšlenek apod.) na otázku 17. A dále prosím uveďte, co děláte, abyste dítěti s těmito potížemi pomohl/a. Uveďte prosím všechny odpovědi, které se Vás týkají, nebo uveďte svoji vlastní odpověď:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi narušení řeči na otázku 16. Prosím uveďte všechny psychické potíže, které se u Vašeho dítěte objevují:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi špatná nálada na otázku 16. Prosím uveďte všechny psychické potíže, které se u Vašeho dítěte objevují:
 • odpověď jsem dítěti k dispozici, když o nich bude chtít mluvit:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi agresivita vůči druhým na otázku 16. Prosím uveďte všechny psychické potíže, které se u Vašeho dítěte objevují:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi špatná nálada na otázku 16. Prosím uveďte všechny psychické potíže, které se u Vašeho dítěte objevují:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi úzkosti na otázku 16. Prosím uveďte všechny psychické potíže, které se u Vašeho dítěte objevují:
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 15. Objevují se u Vaše dítěte s dětskou mozkovou obrnou nějaké psychické potíže?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi hodně s dítětem o nic mluvím na otázku 17. A dále prosím uveďte, co děláte, abyste dítěti s těmito potížemi pomohl/a. Uveďte prosím všechny odpovědi, které se Vás týkají, nebo uveďte svoji vlastní odpověď:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi provádím cvičení, která mi byla doporučena (např. logopedická, práce na vztahu, zvládání negativních myšlenek apod.) na otázku 17. A dále prosím uveďte, co děláte, abyste dítěti s těmito potížemi pomohl/a. Uveďte prosím všechny odpovědi, které se Vás týkají, nebo uveďte svoji vlastní odpověď:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nižší intelekt na otázku 16. Prosím uveďte všechny psychické potíže, které se u Vašeho dítěte objevují:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi narušení řeči na otázku 16. Prosím uveďte všechny psychické potíže, které se u Vašeho dítěte objevují:

23. U každé položky prosím označte na stupnici 1-7, jak jsou uspokojeny Vaše potřeby (hodnota 1 = zcela neuspokojeny, hodnota 7 = zcela uspokojeny):

 • odpověď Dostatek financí=2:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dostatek času pro sebe=2 na otázku 23. U každé položky prosím označte na stupnici 1-7, jak jsou uspokojeny Vaše potřeby (hodnota 1 = zcela neuspokojeny, hodnota 7 = zcela uspokojeny):
 • odpověď Služby pomoci rodinám dětí s DMO=4:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Informace o pomoci dětem s DMO=4 na otázku 23. U každé položky prosím označte na stupnici 1-7, jak jsou uspokojeny Vaše potřeby (hodnota 1 = zcela neuspokojeny, hodnota 7 = zcela uspokojeny):

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Provádíte s dětmi v domácím prostředí rehabilitační a jiná cvičení na podporu fyzického zdraví Vašeho dítěte s dětskou mozkovou obrnou?

3. Uveďte prosím, jaká cvičení provádíte. Můžete uvést více možností, nebo vlastní odpověď:

4. Jak často s dětmi provádíte doporučená cvičení na zlepšení jejich fyzického stavu?

7. Jak hodnotíte dopad prováděných cvičení na zdraví Vašeho dítěte? Zhodnoťte prosím na stupnici 1-7, kde 1 = nízký, 7 = vysoký.

8. Navštěvujete s dítětem pravidelně nějaké zařízení, v němž je dítěti s dětskou mozkovou obrnou pomáháno v oblasti fyzického zdraví?

11. Domníváte se, že děláte vše pro to, aby se co nejvíce zlepšilo fyzické zdraví Vašeho dítěte s dětskou mozkovou obrnou?

13. Jak hodnotíte psychickou pohodu Vašeho dítěte s dětskou mozkovou obrnou? Odpověď prosím uveďte na škále 1-10, kde 1 = nízká, 10 = vysoká (maximální možná):

14. Co děláte pro to, aby bylo Vaše dítě s dětskou mozkovou obrnou co nevíce v psychické pohodě? Zvolte prosím všechny odpovědi, které se Vás týkají, nebo uveďte svoji vlastní odpověď:

15. Objevují se u Vaše dítěte s dětskou mozkovou obrnou nějaké psychické potíže?

16. Prosím uveďte všechny psychické potíže, které se u Vašeho dítěte objevují:

17. A dále prosím uveďte, co děláte, abyste dítěti s těmito potížemi pomohl/a. Uveďte prosím všechny odpovědi, které se Vás týkají, nebo uveďte svoji vlastní odpověď:

18. Jak hodnotíte začlenění Vašeho dítěte s dětskou mozkovou obrnou do společenského (sociálního) života? Opět prosím ohodnoťte na stupnici 1-10, kde 1 = velmi nízké, 10 = zcela optimální:

19. Co děláte pro to, aby bylo Vaše dítě s dětskou mozkovou obrnou co nejvíce, nejlépe začleněno do společenského života? Uveďte prosím všechny odpovědi, které se Vás týkají, nebo uveďte svoji vlastní odpověď:

20. Myslíte si, že je Vaše dítě s dětskou mozkovou obrnou spokojeno s tím, jak funguje ve společenském životě?

23. U každé položky prosím označte na stupnici 1-7, jak jsou uspokojeny Vaše potřeby (hodnota 1 = zcela neuspokojeny, hodnota 7 = zcela uspokojeny):

27. Jaké je Vaše pohlaví?

28. Žijete v partnerském svazku?

29. Kolik let je Vašemu dítěti s dětskou mozkovou obrnou?

30. O jakou formu dětské mozkové obrny se u Vašeho dítěte jedná:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Provádíte s dětmi v domácím prostředí rehabilitační a jiná cvičení na podporu fyzického zdraví Vašeho dítěte s dětskou mozkovou obrnou?

3. Uveďte prosím, jaká cvičení provádíte. Můžete uvést více možností, nebo vlastní odpověď:

4. Jak často s dětmi provádíte doporučená cvičení na zlepšení jejich fyzického stavu?

7. Jak hodnotíte dopad prováděných cvičení na zdraví Vašeho dítěte? Zhodnoťte prosím na stupnici 1-7, kde 1 = nízký, 7 = vysoký.

8. Navštěvujete s dítětem pravidelně nějaké zařízení, v němž je dítěti s dětskou mozkovou obrnou pomáháno v oblasti fyzického zdraví?

11. Domníváte se, že děláte vše pro to, aby se co nejvíce zlepšilo fyzické zdraví Vašeho dítěte s dětskou mozkovou obrnou?

13. Jak hodnotíte psychickou pohodu Vašeho dítěte s dětskou mozkovou obrnou? Odpověď prosím uveďte na škále 1-10, kde 1 = nízká, 10 = vysoká (maximální možná):

14. Co děláte pro to, aby bylo Vaše dítě s dětskou mozkovou obrnou co nevíce v psychické pohodě? Zvolte prosím všechny odpovědi, které se Vás týkají, nebo uveďte svoji vlastní odpověď:

15. Objevují se u Vaše dítěte s dětskou mozkovou obrnou nějaké psychické potíže?

16. Prosím uveďte všechny psychické potíže, které se u Vašeho dítěte objevují:

17. A dále prosím uveďte, co děláte, abyste dítěti s těmito potížemi pomohl/a. Uveďte prosím všechny odpovědi, které se Vás týkají, nebo uveďte svoji vlastní odpověď:

18. Jak hodnotíte začlenění Vašeho dítěte s dětskou mozkovou obrnou do společenského (sociálního) života? Opět prosím ohodnoťte na stupnici 1-10, kde 1 = velmi nízké, 10 = zcela optimální:

19. Co děláte pro to, aby bylo Vaše dítě s dětskou mozkovou obrnou co nejvíce, nejlépe začleněno do společenského života? Uveďte prosím všechny odpovědi, které se Vás týkají, nebo uveďte svoji vlastní odpověď:

20. Myslíte si, že je Vaše dítě s dětskou mozkovou obrnou spokojeno s tím, jak funguje ve společenském životě?

23. U každé položky prosím označte na stupnici 1-7, jak jsou uspokojeny Vaše potřeby (hodnota 1 = zcela neuspokojeny, hodnota 7 = zcela uspokojeny):

27. Jaké je Vaše pohlaví?

28. Žijete v partnerském svazku?

29. Kolik let je Vašemu dítěti s dětskou mozkovou obrnou?

30. O jakou formu dětské mozkové obrny se u Vašeho dítěte jedná:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Václavíková, S.Potřeby dětí s dětskou mozkovou obrnou (výsledky průzkumu), 2022. Dostupné online na https://potreby-deti-s-detskou-mozko.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.