Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Potřeby ženy těhotné, rodící a šestinedělky z pohledu PA

Potřeby ženy těhotné, rodící a šestinedělky z pohledu PA

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lenka Koplíková
Šetření:09. 03. 2011 - 31. 03. 2011
Počet respondentů:21
Počet otázek (max/průměr):27 / 27
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:25,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:18
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážené porodní asistentky, studentky oboru porodní asistentka. Studuji na Fakultě humanitních studií University Tomáše Bati ve Zlíně, obor porodní asistentka. V rámci realizace bakalářské práce na téma: Potřeby ženy těhotné, rodící a šestinedělky zpohledu porodní asistentky provádím dotazníkové šetření mezi porodními asistentkami a studentkami tohoto oboru.

Odpovědi respondentů

1. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22628,57 %28,57 %  
23523,81 %23,81 %  
3029,52 %9,52 %  
9914,76 %4,76 %  
3714,76 %4,76 %  
3614,76 %4,76 %  
4214,76 %4,76 %  
2414,76 %4,76 %  
3414,76 %4,76 %  
2714,76 %4,76 %  
ostatní odpovědi 21 14,76 %4,76 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:26.68
Minimum:22
Maximum:42
Variační rozpětí:20
Rozptyl:39.45
Směrodatná odchylka:6.28
Medián:23
Modus:22

Graf

2. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou1676,19 %76,19 %  
Vysokoškolské (Bc.)314,29 %14,29 %  
Vyšší odborné (Dis.)14,76 %4,76 %  
Vysokoškolské (Mgr.)14,76 %4,76 %  

Graf

3. Délka Vaší praxe v oboru porodní asistentka

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pouze v rámci studia1361,9 %61,9 %  
16 a více let29,52 %9,52 %  
11 - 15 let29,52 %9,52 %  
6 - 10 let29,52 %9,52 %  
6 měsíců - 5 let29,52 %9,52 %  

Graf

4. Vyberte praxi, ve které máte nejvíce zkušeností

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pouze v rámci studia942,86 %42,86 %  
Praxe na porodním sále628,57 %28,57 %  
Praxe privátní porodní asistentky29,52 %9,52 %  
Praxe na gynekologické ambulanci29,52 %9,52 %  
Praxe na lůžkovém gynekologickém oddělení14,76 %4,76 %  
Praxe na oddělení šestinedělí14,76 %4,76 %  

Graf

5. Kolik měsíců/let pracujete na stanovišti, které jste uvedla v předchozí otázce

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3 roky523,81 %23,81 %  
1229,52 %9,52 %  
329,52 %9,52 %  
70 let14,76 %4,76 %  
šest14,76 %4,76 %  
1014,76 %4,76 %  
514,76 %4,76 %  
2,5 studuji obor porodní asistentka14,76 %4,76 %  
1 rok14,76 %4,76 %  
3 roky v rámci studia14,76 %4,76 %  
ostatní odpovědi 6 let
tři
pouze v rámci praxe
v rámci praxe každy semestr měsíc + měsíc v létě
6 mesiacov
523,81 %23,81 % 

Graf

6. Myslíte si, že saturace potřeb ženy těhotné, rodící a šestinedělky má vliv na ošetřovatelskou péči

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1885,71 %85,71 %  
nevím29,52 %9,52 %  
ne14,76 %4,76 %  

Graf

7. Zajímáte se o identifikaci potřeb u Vašich klientek

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2095,24 %95,24 %  
ne14,76 %4,76 %  

Graf

8. Kde hledáte informace o lidských potřebách

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V odborné literatuře1152,38 %52,38 %  
Na odborných seminářích733,33 %33,33 %  
nic14,76 %4,76 %  
u kolegyň porodních báb14,76 %4,76 %  
Na intrnetu14,76 %4,76 %  

Graf

9. Využíváte k identifikaci potřeb u Vašich klientek NANDA ošetřovatelské diagnózy

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne838,1 %38,1 %  
jen zřídka733,33 %33,33 %  
ano523,81 %23,81 %  
o toto téma se nezajímám14,76 %4,76 %  

Graf

10. Dokážete plně uspokojit potřeby Vašich klientek i v případě, že Vaše potřeby nejsou saturovány?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, potřeby klientky jsou pro mě důležitější1571,43 %71,43 %  
Ne, nemohu kvalitně vykonávat svou profesi, pokud nemám saturované své potřeby628,57 %28,57 %  

Graf

11. Uveďte potřebu, o které si myslíte, že se v těhotenství nejvíce mění

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

--------

/

Bezpečí, jistoty

hm

Já mám ráno potřebu.

jistota a bezpečí

lásky

mění se potřeba/role matky, manželky....

myslím, že nejvíce se mění potřeba spánku a odpočinku

nevím

porozumění

potřeba bezpečí a jistoty

potřeba bezpečí a ochrany

potřeba citu

Potřeba znalosti informací.

profesní uplatnění

příjem potravy

psychická podpora

psychika

rodinné sounáležitosti

spánek, komunikace, strava

12. Myslíte si, že parita má vliv na identifikaci potřeb těhotné ženy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1361,9 %61,9 %  
nevím523,81 %23,81 %  
ne314,29 %14,29 %  

Graf

13. Ve kterém trimestru je neobtížnější adaptace těhotné na měnící se potřeby?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
I.942,86 %42,86 %  
III.733,33 %33,33 %  
II.523,81 %23,81 %  

Graf

14. Zajímáte se o kulturní odlišnosti v saturaci potřeb?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne942,86 %42,86 %  
ano942,86 %42,86 %  
nevím314,29 %14,29 %  

Graf

15. Je podle Vás důležité, aby se těhotná žena účastnila předporodního kurzu v rámci identifikace potřeb?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1885,71 %85,71 %  
ne29,52 %9,52 %  
nevím14,76 %4,76 %  

Graf

16. Je z hlediska potřeby bezpečí vhodné seznámit se před porodem s prostředím porodního sálu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2095,24 %95,24 %  
ne14,76 %4,76 %  

Graf

17. Jste přesvědčená, že rodící žena nepotřebuje během dlouhého porodu příjem potravin?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, rodička by se měla najíst kdykoliv, kdy pocítí potřebu1361,9 %61,9 %  
Nevím, potřebu potravy u rodičky saturuji jen na základě lékařského rozhodnutí628,57 %28,57 %  
Ano, výživa takové rodičky je dostatečně zajištěna parenterálně14,76 %4,76 %  
Ano, rodící žena nesmí v průběhu porodu požívat jakoukoliv stravu14,76 %4,76 %  

Graf

18. Co z vnějšího prostředí nejvíce ovlivňuje psychickou pohodu rodičky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Familiární prostředí733,33 %33,33 %  
Oddělené boxy zajišťující potřebu intimity628,57 %28,57 %  
Familiární prostředí523,81 %23,81 %  
Oddělené boxy zajišťující potřebu intimity29,52 %9,52 %  
Pomůcky zajišťující potřebu odpočinku14,76 %4,76 %  

Graf

19. Jaký je Váš názor na podání klyzmatu před porodem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Klyzma podám každé klientce838,1 %38,1 %  
Při spontánním vyprázdnění stolice klyzma neaplikuji733,33 %33,33 %  
Klyzma podám jen na přání klientky628,57 %28,57 %  

Graf

20. Jaký je Váš postoj k medikamentóznímu tišení bolesti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Raději volím alternativní metody tišení bolesti942,86 %42,86 %  
Pokud je porod fyziologický, tak medikamenty aplikuji jen na přání klientky733,33 %33,33 %  
Plně s touto metodou souhlasím314,29 %14,29 %  
Metodu tišení bolesti nechám na úsudku lékaře29,52 %9,52 %  

Graf

21. Myslíte si, že je dobré, aby se rodička během porodu volně pohybovala?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2095,24 %95,24 %  
ne14,76 %4,76 %  

Graf

22. Uveďte potřebu, o které si myslíte, že se v šestinedělí nejvíce mění

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-------

..

/

hm

láska, spánek a odpočinek, péče o sebe sama

Mně se za posledních šest neděl hodně změnila ranní potřeba: už to tolik nepotřebuji.

nevím

nevím

nevím

nevím

pocit bezpečí a podpory

potřba adaptace s dítětem

potřeba odpočinku a podpory okolí

Potřeba péče o sebe sama.

potřeba seberealizace

potřeba spánku

potřeba spánku

potřeba spánku a odpočinku

Psychický stav

sebepéče

starost o sebe sama

23. Má podle Vás rooming – in vliv na psychickou pohodu šestinedělky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1990,48 %90,48 %  
nevím29,52 %9,52 %  

Graf

24. Poporodní blues je

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Krátký emoční problém1571,43 %71,43 %  
Nevím29,52 %9,52 %  
Vážné psychické onemocnění29,52 %9,52 %  
Déle trvající zhoršení nálady29,52 %9,52 %  

Graf

25. Myslíte si, že by bylo vhodné do ošetřovatelské péče o šestinedělku zařadit i práci psychoterapeuta?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, porodní asistentka dokáže saturovat psychické potřeby šestinedělky1152,38 %52,38 %  
Ano, žena se potřebuje vypovídat733,33 %33,33 %  
Nevím314,29 %14,29 %  

Graf

26. Jakou metodou pomůžete šestinedělce při potížích s prvním vyprázdněním stolice?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-------

.

/

cvičení, strava - zakysané výrobky, sušené ovoce, kompoty, dýňový olej

Černé a hnědé uklí.

čípek

Doporučení na stravu s obsahem vlákniny (zavařené ovoce, zejména pak hrozny), teplá sprcha na tlumení případných křečí.Když nepomohu, jsou na řadě laxativa..

doporučím kompoty, nenadýmavou stravu, laxantia...

Doporučím příjem vlákniny, tekutin.

dostatečným pohybem a mobilizací dostatečným příjmem vlákniny a pestrou stravou dostatečným pitným režimem tzv. nácvikem defekačního reflexu

dostatek tekutin kompoty sušené švestky vločky ovesné dopředu namočené na lačno ráno

Dostatek tekutin, pohyb, strava bohat na vlakninu

Lactulosa, dostačující pohyb

nevím

podáním potravy s dostatkem vlákniny (př. švestkový kompot) a pokud to nepomůže glycerinový čípek

pohyb, laxativa, vláknina

tekutiny,strava.čípek

úprava stravy

vhodnou stravou a pitným režimem

Více pohybu, přírodní laxantiva (kompoty, ... ), masáže podbřišku, popř. čípky a jiná laxantiva.

vláknina, dostatečný příjem tekutin popř. glycerynové čípky

27. Kde čerpáte informace o potřebě výživy kojící ženy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Z odborné literatury a časopisů 1257,14 %57,14 %  
Z odborných seminářů523,81 %23,81 %  
Z internetových zdrojů 314,29 %14,29 %  
O tuto problematiku se nezajímám14,76 %4,76 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Koplíková, L.Potřeby ženy těhotné, rodící a šestinedělky z pohledu PA (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://potreby-zeny-tehotne-rodici.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.