Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Poutní cesty

Poutní cesty

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Austerlitzová
Šetření:09. 04. 2011 - 16. 04. 2011
Počet respondentů:57
Počet otázek (max/průměr):12 / 9.49
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:75,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:23
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Jsem studentka VOŠ Cestovního ruchu a tento dotazník je součástí mé absolventské práce. Moje téma je úzce spojeno s poutními cestami. Tento dotazník je zaměřen hlavně na křesťanské poutní cesty v České republice. Tímto způsobem se chci pokusit zjistit, zda lidé vědí o poutních cestách, zda se těchto poutí účastní, jestli jsou pro ně atraktivní a zajímavé.
Prosím vás tedy o vyplnění několika otázek, dotazník vám nezabere moc času a je samozřejmě zcela anonymní.
 

Odpovědi respondentů

1. Říká vám něco termín poutní cesty?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5494,74 %94,74 %  
ne35,26 %5,26 %  

Graf

2. Zúčastnili jste se někdy tradiční křesťanské poutě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4171,93 %71,93 %  
ano1628,07 %28,07 %  

Graf

3. Pokud ano, účastníte se poutí pravidelně?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4097,56 %70,18 %  
ano12,44 %1,75 %  

Graf

4. Účastníte se organizovaných zájezdů na poutě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4985,96 %85,96 %  
ano814,04 %14,04 %  

Graf

5. Pokud ano, byly jste spokojeni se službami CK nebo CA, která zájezd/výlet organizovala? Pokud ne, s čím jste spokojeni nebyli?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano866,67 %14,04 %  
neúčastnila jsem se18,33 %1,75 %  
neúčastním se18,33 %1,75 %  
nevyhovující průvodce18,33 %1,75 %  
jak kdy18,33 %1,75 %  

Graf

6. Pokud jste se zájezdu/výletu zúčastnil, jak dlouho trval?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jeden den660 %10,53 %  
dva dny220 %3,51 %  
nic110 %1,75 %  
více110 %1,75 %  

Graf

7. Potkali jste někdy na pouti cizince?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1254,55 %21,05 %  
ne1045,45 %17,54 %  

Graf

8. 8) Viděl/a jste někdy reklamu nebo propagační leták na zájezd/výlet na poutní místo?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3052,63 %52,63 %  
ano2747,37 %47,37 %  

Graf

9. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3968,42 %68,42 %  
muž1831,58 %31,58 %  

Graf

10. Jaký je váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-30 4680,7 %80,7 %  
více než 60 let35,26 %5,26 %  
51-6023,51 %3,51 %  
41-5023,51 %3,51 %  
31-4023,51 %3,51 %  
méně než 19 let23,51 %3,51 %  

Graf

11. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské2747,37 %47,37 %  
středoškolské s maturitou2340,35 %40,35 %  
vyšší odborné47,02 %7,02 %  
základní23,51 %3,51 %  
středoškolské bez maturity11,75 %1,75 %  

Graf

12. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student3459,65 %59,65 %  
pracující1628,07 %28,07 %  
nezaměstnaný47,02 %7,02 %  
důchodce35,26 %5,26 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Zúčastnili jste se někdy tradiční křesťanské poutě?

  • odpověď ano:
    • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 7. Potkali jste někdy na pouti cizince?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Říká vám něco termín poutní cesty?

2. Zúčastnili jste se někdy tradiční křesťanské poutě?

3. Pokud ano, účastníte se poutí pravidelně?

4. Účastníte se organizovaných zájezdů na poutě?

7. Potkali jste někdy na pouti cizince?

8. 8) Viděl/a jste někdy reklamu nebo propagační leták na zájezd/výlet na poutní místo?

9. Vaše pohlaví

10. Jaký je váš věk?

11. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

12. Jste

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Říká vám něco termín poutní cesty?

2. Zúčastnili jste se někdy tradiční křesťanské poutě?

3. Pokud ano, účastníte se poutí pravidelně?

4. Účastníte se organizovaných zájezdů na poutě?

7. Potkali jste někdy na pouti cizince?

8. 8) Viděl/a jste někdy reklamu nebo propagační leták na zájezd/výlet na poutní místo?

9. Vaše pohlaví

10. Jaký je váš věk?

11. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

12. Jste

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Austerlitzová, L.Poutní cesty (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://poutni-cesty.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.