Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Poutní místa v České republice

Poutní místa v České republice

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Austerlitzová
Šetření:17. 04. 2011 - 21. 04. 2011
Počet respondentů:33
Počet otázek (max/průměr):12 / 9.21
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:91,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:04
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Jsem studentka VOŠ Cestovního ruchu a tento dotazník je součástí mé absolventské práce. Moje téma je úzce spojeno s poutními cestami. Tento dotazník je zaměřen hlavně na křesťanské poutní cesty v České republice. Tímto způsobem se chci pokusit zjistit, zda lidé vědí o poutních cestách, zda se těchto poutí účastní, jestli jsou pro ně atraktivní a zajímavé.
Prosím vás tedy o vyplnění několika otázek, dotazník vám nezabere moc času a je samozřejmě zcela anonymní.
 

Odpovědi respondentů

1. Říká vám něco termín "poutní cesty"?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3193,94 %93,94 %  
ne26,06 %6,06 %  

Graf

2. Zúčastnili jste se někdy tradiční křesťanské poutě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2884,85 %84,85 %  
ano515,15 %15,15 %  

Graf

3. Pokud ano, účastníte se poutí pravidelně?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne20100 %60,61 %  

Graf

4. Účastníte se organizovaných zájezdů na poutě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3193,94 %93,94 %  
ano26,06 %6,06 %  

Graf

5. Pokud ano, byli jste spokojeni se službami CK nebo CA, která zájezd organizovala?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nic466,67 %12,12 %  
ano233,33 %6,06 %  

Graf

6. Pokud jste se zájezdu/výletu zúčastnil/a, jak dlouho trval?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jeden den4100 %12,12 %  

Graf

7. Potkali jste někdy na pouti cizince?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne880 %24,24 %  
ano220 %6,06 %  

Graf

8. Viděl/a jste někdy reklamu nebo propagační leták na zájezd/výlet na poutní místo?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1854,55 %54,55 %  
ano1545,45 %45,45 %  

Graf

9. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2987,88 %87,88 %  
muž412,12 %12,12 %  

Graf

10. Jaký je váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19- 30 let2678,79 %78,79 %  
41-50 let26,06 %6,06 %  
31-40 let26,06 %6,06 %  
více než 60 let13,03 %3,03 %  
51-60 let13,03 %3,03 %  
méně než 1913,03 %3,03 %  

Graf

11. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské2266,67 %66,67 %  
středoškolské s maturitou927,27 %27,27 %  
vyšší odborné13,03 %3,03 %  
základní13,03 %3,03 %  

Graf

12. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student1957,58 %57,58 %  
pracující1339,39 %39,39 %  
nezaměstnaný13,03 %3,03 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Austerlitzová, L.Poutní místa v České republice (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://poutni-mista-v-ceske-republi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.