Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Poutní místo Stará Boleslav

Poutní místo Stará Boleslav

Užití cizích jazyků v českých reklamách
Jak na Vás působí anglický nebo německý slogan v české reklamě? Zúčastněte se průzkumu k diplomové práci.

(veřejné výsledky 23. 7. 2019)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Josef Janák
Šetření:06. 11. 2018 - 20. 12. 2018
Počet respondentů:88
Počet otázek (max/průměr):21 / 16.74
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:58,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:05
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení a milí respondenti,

prosím Vás o vyplnění tohoto dotazníku, který slouží k mé bakalářské práci na téma Současný stav poutního místa Stará Boleslav z hlediska náboženského a poutního cestovního ruchu. Děkuji, pokud mu věnujete pár minut (někteří 2 minuty, ostatní max. 4 minuty) a pomůžete tak skvělému výzkumu na toto téma.

Odpovědi respondentů

1. Víte, že je Stará Boleslav centrem náboženského a poutního cestovního ruchu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Neotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5865,91 %65,91 %  
Ne3034,09 %34,09 %  

Graf

2. Vzpomenete si na údálosti/důvody, které vedly ke vzniku Staré Boleslavi jako poutního místa? (krátce je definujte)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

bratrovražda Sv. Václava Palladium

bratrovražda sv. Václava

bratrovražda svatého Václava Palladium země české nalezení

Byl zde zavražděn křesťanský kníže Václav, 10.století. Dochovala se Madona, Palladium.

Maria Václav

nález palladia svatý Václav

Nalezení Palladia svatý václav

ne

ne

Ne

ne

ne

ne

ne

nevím

nevím

nevím

Nevím, snad vražda svatýho Vaška.

palladium sv. Václav

palladium svatý václav

palladium svatý václav

Palladium Svatý Václav - bratrovražda

palladium

Palladium země české

Palladium země české

Smrt knížete Václava, nález Palladia země České

smrt Václava palladium

sv. Václav Palladium

sv. Václav Palladium

sv. Václav

sv. Václav

sv. václav

Sv. Václav úmrtí

Sv. Václav vs Boleslav

sv.Václav

Sv.Václav

svatý václav obraz panny marie

svatý Václav Palladium

svatý Václav Palladium

svatý Václav palladium země české

svatý václav panna Maria

Svatý Václav

Svatý Václav

Svatý Václav

svatý václav

svatý Václav

václav Maria

václav palladium

vražda sv. Václava

vražda sv. Václava

vražda svatého Václava

vražda svatého václava a nález palladia země české

Zavraždění knížete Václava.

Zavraždění sv. Václava

Zavraždění sv. Václava

zavraždění sv. Václava

zavraždění sv. Václava u dveří kostela ve St.Boleslavi jeho bratrem

zavraždění Václava

3. Navštívil/a jste někdy poutní místo Starou Boleslav?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 4, Neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4854,55 %54,55 %  
Ne4045,45 %45,45 %  

Graf

4. Kolikrát jste poutní místo Starou Boleslav navštívil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [jednouotázka č. 6, dvakrátotázka č. 6, třikrát a víceotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
třikrát a více2552,08 %28,41 %  
dvakrát1429,17 %15,91 %  
jednou918,75 %10,23 %  

Graf

5. Stará Boleslav je významným poutním místem České republiky. Měl/a byste zájem toto místo v budoucnu navštívit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [určitě anootázka č. 6, spíše anootázka č. 6, nevímotázka č. 6, spíše neotázka č. 6, určitě neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2152,5 %23,86 %  
určitě ano1127,5 %12,5 %  
spíše ne512,5 %5,68 %  
nevím25 %2,27 %  
určitě ne12,5 %1,14 %  

Graf

6. Souhlasíte s tvrzením, že je poutní místo Stará Boleslav nedostatečně vybavené pro potřeby náboženského a poutního cestovního ruchu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím3843,18 %43,18 %  
spíše souhlasím2225 %25 %  
souhlasím1517,05 %17,05 %  
spíše nesouhlasím1011,36 %11,36 %  
nesouhlasím33,41 %3,41 %  

Graf

7. Uveďte, co by podle Vás nemělo v poutím místě chybět? (vyberte max. 3 možnosti)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
informační centrum6675 %75 %  
toalety4450 %50 %  
kryté místo k odpočinku4146,59 %46,59 %  
mobiliář (lavičky, stojany na kola, odpadkové koše)4045,45 %45,45 %  
průvodcovské služby2932,95 %32,95 %  
parkoviště1517,05 %17,05 %  
internet/free wifi1517,05 %17,05 %  
obchod se suvenýry1213,64 %13,64 %  
občerstvení/restaurace1112,5 %12,5 %  
ubytování pro poutíky77,95 %7,95 %  
jiné22,27 %2,27 %  

Graf

8. Uveďte, co Vám v poutním místě Staré Boleslavi nejvíce chybělo? (Pokud jste poutní místo nenavštívil/a, zaškrtněte 1. možnost)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [poutní místo jsem nenavštívil/aotázka č. 15, informační centrumotázka č. 9, internet/free wifiotázka č. 9, kryté místo k odpočinkuotázka č. 9, mobiliář (lavičky, stojany na kola, odpadkové koše)otázka č. 9, obchod se suvenýryotázka č. 9, občerstvení/restauraceotázka č. 9, parkovištěotázka č. 9, průvodcovské službyotázka č. 9, toaletyotázka č. 9, ubytování pro poutíkyotázka č. 9, jinéotázka č. 9, nicotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
poutní místo jsem nenavštívil/a3742,05 %42,05 %  
informační centrum1719,32 %19,32 %  
toalety1011,36 %11,36 %  
nic66,82 %6,82 %  
parkoviště44,55 %4,55 %  
jiné33,41 %3,41 %  
průvodcovské služby33,41 %3,41 %  
internet/free wifi33,41 %3,41 %  
obchod se suvenýry22,27 %2,27 %  
mobiliář (lavičky, stojany na kola, odpadkové koše)11,14 %1,14 %  
kryté místo k odpočinku11,14 %1,14 %  
občerstvení/restaurace11,14 %1,14 %  

Graf

9. Jaký byl hlavní důvod Vaší návštěvy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Národní svatováclavská pouť1732,69 %19,32 %  
památky1325 %14,77 %  
jiný1019,23 %11,36 %  
lidová pouť59,62 %5,68 %  
modlitba/mše59,62 %5,68 %  
poutní cesta23,85 %2,27 %  

Graf

10. Přenocoval/a jste v poutním místě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 11, Neotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3670,59 %40,91 %  
Ano1529,41 %17,05 %  

Graf

11. Jaké možnosti ubytování jste využil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ubytování u příbuzných a známých853,33 %9,09 %  
pension320 %3,41 %  
hotel320 %3,41 %  
jiné16,67 %1,14 %  

Graf

12. Jakým způsobem dopravy jste do Staré Boleslavi přicestoval/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
autem2752,94 %30,68 %  
autobusem1529,41 %17,05 %  
pěšky611,76 %6,82 %  
vlakem35,88 %3,41 %  

Graf

13. Jak byla Vaše cesta organizována?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
individuálně4384,31 %48,86 %  
skupinový zájezd (cestovní kancelář/agentura)815,69 %9,09 %  

Graf

14. S kým jste cestoval/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
s rodinou2345,1 %26,14 %  
s přáteli1937,25 %21,59 %  
sám917,65 %10,23 %  

Graf

15. Jaký rozpočet byste si vyčlenil/a na návštěvu poutního místa? (za 1 osobu v Kč)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
101 - 3002932,95 %32,95 %  
301 - 5002629,55 %29,55 %  
501 - 10001314,77 %14,77 %  
0 - 1001011,36 %11,36 %  
300 - 50055,68 %5,68 %  
100 - 30022,27 %2,27 %  
500 - 100022,27 %2,27 %  
1001 a více11,14 %1,14 %  

Graf

16. Hledal byste informace o poutním místě na internetu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8090,91 %90,91 %  
ne89,09 %9,09 %  

Graf

17. Jaké z následujících poutních cest do Staré Boleslavi znáte, nebo jste o nich slyšel/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádnou5056,82 %56,82 %  
Svatá cesta (Via Sancta)/podél 44 kapliček3236,36 %36,36 %  
Svatováclavská poutní cesta/převezení těla sv. Václava1314,77 %14,77 %  

Graf

18. Odkud jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha3034,09 %34,09 %  
Středočeský kraj1011,36 %11,36 %  
Liberecký kraj910,23 %10,23 %  
Olomoucký kraj89,09 %9,09 %  
Ústecký kraj77,95 %7,95 %  
Plzeňský kraj66,82 %6,82 %  
Moravskoslezský kraj44,55 %4,55 %  
Jihočeský kraj33,41 %3,41 %  
Jihomoravský kraj33,41 %3,41 %  
Královehradecký kraj22,27 %2,27 %  
Pardubický kraj22,27 %2,27 %  
Karlovarský kraj22,27 %2,27 %  
Zlínský kraj11,14 %1,14 %  
kraj Vsočina11,14 %1,14 %  

Graf

19. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 - 26 let3236,36 %36,36 %  
27 - 40 let2730,68 %30,68 %  
41 - 60 let2427,27 %27,27 %  
61 - 75 let44,55 %4,55 %  
76 a více let11,14 %1,14 %  

Graf

20. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5562,5 %62,5 %  
muž3337,5 %37,5 %  

Graf

21. Jste věřící?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5259,09 %59,09 %  
ano3640,91 %40,91 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Janák, J.Poutní místo Stará Boleslav (výsledky průzkumu), 2018. Dostupné online na https://poutni-misto-stara-boleslav.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.