Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Používání akademických titulů v praxi

Používání akademických titulů v praxi

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Blanka Malušová
Šetření:02. 04. 2010 - 09. 04. 2010
Počet respondentů:141
Počet otázek (max/průměr):27 / 27.23
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:59,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.10:21
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den milý respondenti!

Sestavila jsem dotazník, jehož cílem je zjistit, zda lidé v běžné komunikaci používají akademické tituly (Bc., Mgr., Ing. atd), zda znají jejich význam a jak se k používání titulů staví jejich nositelé. Jsou na své tituly hrdí nebo právě naopak? Dotazník je součástí mé diplomové práce.

 

Děkuji za spolupráci!

Odpovědi respondentů

1. Jaké tituly znáte?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

akademické - Bc., Mgr., MgA., PhDr., PhD., Doc., Prof., MVDr., MUDr., Ing., ThDr., RNDr., JUDr.; vědecké - CSc.

akademické, vědecké, šlechtické, církevní...

Ani nevim

Bc

Bc, Csc, Ing, Mudr, Judr, Phdr, Prof, ThDr, Th.D., doc, Mgr, Ph.D.,

bc, dis, ing, mgr, dr, phd, phdr, mudr, dc, judr

Bc, Ing, Dr, Mudr, PhDr, PeaDr, Doc, CSc, Mgr

bc, ing, mgr, dis,phdr, judr, mudr,doc,

Bc, Ing, Mgr, JUDr, MUDr, Lic, Dis, PhD, Csc

bc, Ing, Mgr, MBA, PHD, Mudr, Judr

Bc, Ing, Mgr, Phdr, Dr, dis, Phd, Csc, JuDr, MBA

Bc, Ing, Mgr, RNDr.,JUDr.,Ph.D.

Bc, Ing, Mgr., Phdr. Dis., MUDr., JUDr., RNDr.

Bc, Ing,Mgr, PhD, CsC, DrSC, MUDr, MVDr, RNDr, PhD

Bc, Ing., Mgr., Ph.D., MUDr, JUDr, MVDr., RNDr., MBA

Bc, Mgr, Dis, Ph.D., Ing,Csc,IngArch, Mudr, Judr, PhDr,PaeDr, RnDr

bc, mgr, ing, judr, mudr, phdr, csc, mba,

bc, mgr, ing, mudr, mvdr, prof, doc, judr, phdr

Bc, Mgr, Ing, PhDr, Ph.D, ThDr, ThLic, ThD, JUDr, MUDr, doc, prof

bc, mgr, judr, mudr, phdr, ing, thdr, csc, dis,

Bc, Mgr, MUDr

Bc, Mgr, MUDr, JUDr

Bc, Mgr, MUDr, MVDr, JUDr, Dis, PhDr, csc,ThDr,

Bc, Mgr, MuDr, MvDr, JuDr, PhDr, Csc, Ing, Dr,

Bc, Mgr, PhDr, Ph.D., Csc, Doc. PeaDr, JuDr, MuDr, Ing, DiS, RnDr, Prof, MvDr, BcA, MgA,

Bc, Mgr, PhDr., PhD, Doc, ThLic, RnDr, MuDr

bc, mgr,ing,DiS, PhDr,PhD,RnDr, Judr, Mudr, Csc, P

Bc,Mgr, Ing, Doc, MuDr, JuDr, PhD, Csc, PhDr, PaeD

Bc,Mgr,DiS,PhDr,RnDr,MuDr,JuDr,CSc,DrSc,PhD.,Doc.,Prof.....

Bc.

Bc. , Mgr. ,MUDr. ,Ing. ,JUDr.

Bc. DiS. Ing. Ing arch. Mgr. JUDr. MUDr. PhDr. RSDr. prof. doc. CSc. DrSc. Phd. Mga

Bc. DiS. Ing. Mgr. PhDr. MvDr. MuDr. JUDr. Doc. Phd. Csc. Prof. atd., atd.

Bc. Ing. Mg. PhDr. JUDr.

Bc. Ing. Mgr. CSc. Ph.D. MUDr. VUDr. M.B.A. M.A. PhDr. Prof. Doc. ACCA Dis. JUDr.

bc. ing. mgr. doc. phd, prof. csc. judr

Bc. Ing. Mgr. PhD prof. CSc. Doc. PaedDr. MUDr. MVDr. JUDr. MUC MBA

bc. Mgr. doc. Ph.D. prof.

Bc. Mgr. Ing Csc. PhD. Phdr. Doc. Prof. Dis.

Bc., Mgr., Ing., MuDr., JuDr., MBA, PhDr., PeaDr., RnDr., Prof., Doc., PhD.,

Bc., BcA., Ing., Ing.arch., JUDr., MUDr., RNDr...

Bc., Ing., Csc., doc., prof., Mgr.,PhDr.

Bc., Ing., Dr., Mgr.

Bc., Ing., JUDr, Mgr, MUDr, JUDr, PhDr

bc., ing., Mgr. prof., doc., ph.D, doc., PhDr., csc.,RnDr.,

Bc., Ing., Mgr., MBA, MuDr., PhDr., MvDr, ...

Bc., Ing., Mgr., MgA., BcA., doc., Ph.D., PhDr., MUDr., JUDr., RSDr., PharmDr., MVDr., ThDr., ThLic., Prof. ......

Bc., Ing., Mgr., MUDr., MDDr., MVDr., JUDr., PhDr., RNDr., CSc., DrSc.

Bc., Ing., Mgr., Ph.D., JUDr., MUDr., Ing. arch. .

Bc., Ing., Mgr., prof., Csc., DiS., PhD., RNDr.

Bc., Ing., MuDr., PhDr., Ph.D., CSc., doc., Mgr.,

Bc., Mgr. JUDr., MUDr., CSc., PhDr., Phd., Prof.

bc., mgr. mudr.

Bc., Mgr., CSc., Ph.D., PhDr., Prof. aj.

Bc., Mgr., Dis., PhDr., PhD., MUDr., JUDr., MVDr.,

Bc., Mgr., Ing., CSc., PhDr., MUDr., JUDr., Doc.

bc., Mgr., Ing., JUDr, MUDr, PhDr

Bc., Mgr., Ing., JUDr., MUDr., PhDr., Doc., Prof.

Bc., Mgr., Ing., Ph. D., doc., CSc., prof., RNDr.

Bc., Mgr., Ing., PhDr., DiS., Ph,D., JUDr., MUDr..

Bc., Mgr., Ing., PhDr., MUDr., JUDr., PaeDr., Doc.

Bc., Mgr., Ing., PhDr., Ph.D, CsC., prof., RNDr.

Bc., Mgr., Ing., PhDr.,PharmDr., MUDr., MDDr., doc

Bc., Mgr., Mgr. Phd., Doc., Phdr., do roku 1989Csc

Bc., Mgr., MUDr., JUDr., PhDr., PhD., Ing., PeadDr., MgA.,

Bc., Mgr., Ph. D., PhDr., Ing., doc., prof., atd.

Bc., Mgr., PhDr., Csc., Dr., Arch., Ing., Prof.,

Bc., Mgr., PhDr., Ph. D., PharmDr., PharmMrg., Dis

Bc.,Mgr.,Ing.,PhD.,Csc.,MuDr.,JuDr.,

Bc.,Mgr.,PhDr.,RnDr.,MuDr., MvDr., JuDr.

Bc.Mgr.PhDr.Ph.D doc. prof. CSc.DrSc.Ing. MVDr. M

Dis, Bc, Ing, Mgr, Judr, Phdr, Mudr, Csc, DrSc, MBA, Phd, Doc, Prof...atd

DiS, Bc, Mgr, MUDr, JUDr, PhDr, Ph. D., Doc., prof, MBA,...

DiS, Bc., Mgr., Ing., PhD., PhDr., MUDr., MVDr., JUDr., CsC, MgA., BcA., PaeDr.

DiS., Bc., Mgr. Ing., Ph.D., PhDr., doc., CSc.

DiS., Bc., Mgr., PhDr., Ph.D., MUDr., JUDr., MgA, CSc., DrSc., Ing., RNDr., ThDr.

doc. PhDr., Dr.

dr, phdr, mudr, judr, doc

ing , mgr, mudr, judr, phdr, ing arch,doc, csc,

Ing, Bc, Mgr, Doc, CsC, Dis, Prof, PhDr

Ing, Bc, Mudr, Judr, Mvdr, Csc, Doc,Prof,Phdr,Mgr

Ing, Bc, Phd, Csc, Mgr, Dr, Judr, Dis, Phdr

ing, dr, mgr, bc,

Ing, Mgr, PhD, MUDr, MVDr, JUDr, PaedDr, PharmDr, ThDr, Bc, MBA, BA, Ing.arch, PhDr, RNDr,

ing, mudr, phdr, judr, bc, dis, mgr

ing, PhDr, Bc, Mgr, JUDr

ing. mgr. PhDr. bc.

Ing.

Ing. , různý Dr., Mgr, Bc, Doc, Prof., CSc. DrSc.

Ing. Bc. doc. PhDr. PeadDr. Csc. Mgr. Prof. JuDr. MuDr.

Ing. Mrg. Judr. Mudr. Doc. Phdr.

Ing., Bc., MUDr., JUDr., PhDr., Prof., Doc., Mgr.

Ing., Mgr., Bc., DiS, JUDr., MUDr., PhDr., MVDr., doc., PhD., CSc., ThDr. PaedDr.

ING., MGR., BC., MUDR.

ing., mgr., bc., phdr., mudr.,

Ing., Mgr., Ph.D., Dr., MuDr., JuDr, PhDr.

Ing., Mgr., PhDr., PaeDr. Mudr. Csc. Ph.D Bc. Arch

ing.,bc.,mgr.,mudr,judr,phd.,rcdr.

ing.Mgr.MUDr....

MBA, BBA, Bc., Mgr, JUDr, MUDr, PhDr, MgA

MBA, BBA, Mudr., Judr, Bc., Mgr., Phdr.

Mgr, Bc, Phdr, Mudr, Csc, Dr, Judr, Ing

Mgr, Bc, RNDr, Mudr, MVDr, Doc, Dr., Prof., Ing,

Mgr, Csc, Bac, Ph.D, PhDr, JuDr, MuDr

mgr, ing, csc, bc, phdr, mudr

Mgr, Ing, Judr, Mudr,Phdr

mgr, mudr, bc

Mgr, MuDr, JuDr, Cis, Dis, ing,Bc,PhDr

Mgr,Bc,Ing,MuDr,JuDr,PhDr,Prof,

Mgr. Bc. Ing. Dc. prof. CSc, RNDr. MUDr. JUDr.

Mgr. Ing. CsC. MUDr. JUDr. ThDr. ThD. Bc. Dis. PhDr. MVDr. RNDr. PhD. doctor honoris causa

Mgr., bc., phDr., JuDr., Mudr., PhD., Ing.

Mgr., Ing., Bc., P.hD., JUDr., MUDr., PhDr., CsC.

Mgr., Ing., PhDr., Bc., DiS.

Mgr., Ing., PhDr., MUDr, PaeDr.,

mgr., ing., phdr., mudr., judr., csc, prof.,

Mgr., MgA, PhDr., Ph.D., Bc., DiS., Prof., Ing.,

Mgr., Ph.D, Ing., PhDr,CSc., RNDr., Prof., doc.,

MUDr

MUDr, JUDr, Mgr, Bc

MUDr, JUDr, MVDr, Csc

MUDr, JUDr, PHDr, Mgr, Bc

MUDr, Mgr, JUDr, CSc, PhDr

Mudr, Mgr, Judr, Phdr, Bc, Ing, Csc, Doc, Prof, Rndr

MUDr, MVDr, Mgr, Bc, JUDr

MUDr,RNDr,PHDr,MVDr

MuDr. Mgr.Ing,PhDr,Bc,JuDr,MVDR,

mudr., mgr., bc.

MUDr., MVDr., JUDr., Ing., MGR., PaedDr., RSDr., RNDr., MSDr., Ing. arch.

MUDR.,JUDR.,CsC.,Mgr.,Bac.,Prof.,Ing.

MuDr.,RnDr,PhDr,Mgr,MvDr,ThDr.Bc.

MuDr.;JuDr.;PhDr.;Mgr.;Bc.;Dis.;Ing.

nic

nic

nic

nic

nic

pan, paní. soudce a doktor.

phdr mudr dr mvdr paedr ing judr mgr bc csc phd

prof., Bc., Mgr., RnDr., PhDr., PhD., PaeDr., MUDr

všechny

všechny :)

zadne

2. Když píšete email neznámému panu PhDr. XY, oslovíte jej:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vážený pane doktore XY,…8660,14 %60,99 %  
vážený pane XY,…2920,28 %20,57 %  
nic2819,58 %19,86 %  

Graf

3. Píšete email člověku, kterého znáte jen zběžně, napíšete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
paní Veselá9264,34 %65,25 %  
paní magistro Veselá5135,66 %36,17 %  

Graf

4. Vžijte se do role publicisty, napíšete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pan Ing. Malý 143100 %101,42 %  

Graf

5. Měl by být na vizitce či na pozvánce na pracovní večeři uveden akademický titul?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na obou8962,24 %63,12 %  
jen na vizitce4430,77 %31,21 %  
jen na pozvánce106,99 %7,09 %  

Graf

6. V rámci pracovních vztahů, používáte akademické tituly svých nadřízených?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9163,64 %64,54 %  
ne5236,36 %36,88 %  

Graf

7. Když potkáte na ulici svého nadřízeného JUDr. XY, pozdravíte ho:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nic3725,87 %26,24 %  
dobrý den pane doktore3625,17 %25,53 %  
dobrý den pane řediteli3524,48 %24,82 %  
dobrý den pane XY3121,68 %21,99 %  
dobrý den21,4 %1,42 %  
pouze "dobrý den"10,7 %0,71 %  
podle vztahu10,7 %0,71 %  

Graf

8. Když přijdete do společnosti, zajímáte se o tituly lidí, s kterými mluvíte?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne12386,01 %87,23 %  
ano2013,99 %14,18 %  

Graf

9. Kdybyste žádali o půjčku, uvedete do žádosti svůj bakalářský titul?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7451,75 %52,48 %  
nevím3625,17 %25,53 %  
ne3323,08 %23,4 %  

Graf

10. Jak oslovujete vyučující na střední škole?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pane profesore/ paní profesorko8760,84 %61,7 %  
pane učiteli/ paní učitelko3121,68 %21,99 %  
podle titulu, kterého dosáhl na VŠ1510,49 %10,64 %  
nic96,29 %6,38 %  
jak na které škole10,7 %0,71 %  

Graf

11. Píšete zprávu pro vyučující (střední škola) svého dítěte, napíšete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
paní profesorko6243,36 %43,97 %  
paní učitelko4229,37 %29,79 %  
paní magistro2618,18 %18,44 %  
nic128,39 %8,51 %  
paní XY10,7 %0,71 %  

Graf

12. Koho označuje titul RCDr.?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím5739,86 %40,43 %  
zahraniční označení pro doktora obchodních věd (ekonomie)5538,46 %39,01 %  
doktor specializované medicíny3121,68 %21,99 %  

Graf

13. Koho označuje titul MgA.?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
magistra v uměleckém oboru8861,54 %62,41 %  
nevím2819,58 %19,86 %  
magistra antropologie1611,19 %11,35 %  
označení pro magistra v zahraničí117,69 %7,8 %  

Graf

14. Co znamená přídomek honoris causa (h. c.)?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím7451,75 %52,48 %  
čestný titul128,39 %8,51 %  
čestný doktorát85,59 %5,67 %  
čestný doktor64,2 %4,26 %  
čestný akademický titul42,8 %2,84 %  
netuším42,8 %2,84 %  
čestný32,1 %2,13 %  
myšleno s úctou10,7 %0,71 %  
nějaký čestný akademický titul, ale nevím přesně10,7 %0,71 %  
čestný titul?10,7 %0,71 %  
ostatní odpovědi čestný, uděluje se např. významným osobnostem
čestný titul za zásluhy ,udělený nevystudovaný
to nevím :)
čestný titul, udělelný beznutného studia
to je titul, kdy se neskládají zkoužky
jmenovaný
oceněn za práci
čestný titul - čestný doktor
nějaký čestný titul? - (nevím..)
vážený/á ...
Netusim
ctěný? čestný?
Titul se uděluje významné osobnosti v určitém obor
?
skoro jak šikana
čestný (doktorát)
titul udělující akademická instituce
"příčina honoráře" => titul za úplatek
???
nevím - snad čestný titul
cestny doktorat
uznany s uctou
čestný doktorát, čestný doktor
vážený člen
titul byl udělen bez studia (čestný doktorát)
čestný titul, udělen bez studií a skládání zkoušek
čestně udělený titul
čestný titul(např.doktor)
hodnost, dosažená jmenováním ne studiem
2920,28 %20,57 % 

Graf

15. Co znamená titul „Ph.D.“ a kde se píše:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
doktor, za jménem5437,76 %38,3 %  
doktor filozofie, píše se za jménem4632,17 %32,62 %  
doktor filozofie, píše se před jménem2618,18 %18,44 %  
nevím117,69 %7,8 %  
doktor, píše se před jménem64,2 %4,26 %  

Graf

16. Na jaké úrovni je podle Vás titul DiS.?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na nižší úrovni než výše uvedené9365,03 %65,96 %  
na úrovni bakalářského titulu4128,67 %29,08 %  
na úrovni magisterského titulu96,29 %6,38 %  

Graf

17. Co znamená titul RSDr.?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
doktor sociálně politických věd9767,83 %68,79 %  
nevím3222,38 %22,7 %  
doktor přírodních věd149,79 %9,93 %  

Graf

18. Dnes již neudělovaný titul „Dr.“, dříve znamenal?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
doktor jakéhokoli oboru8861,97 %62,41 %  
doktor všeobecné medicíny4330,28 %30,5 %  
nevím107,04 %7,09 %  
doktor zubního lékařství10,7 %0,71 %  

Graf

19. Od kdy se používá titul Bc.?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
od roku 1998 (nový zákon o VŠ)8257,34 %58,16 %  
od roku 19893423,78 %24,11 %  
od středověku s přestávkami2718,88 %19,15 %  

Graf

20. Která možnost je správně v oficiální komunikaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mgr.143100 %101,42 %  

Graf

21. Která možnost je správně v oficiální komunikaci (např.: na úřadě)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ing.143100 %101,42 %  

Graf

22. Která možnost je správně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mgr. Helena Nová (jeden obor)8458,74 %59,57 %  
Mgr. Bc. Helena Nová (různé obory)6746,85 %47,52 %  
Mgr. Helena Nová (různé obory)4430,77 %31,21 %  
Mgr. Bc. Helena Nová (jeden obor)42,8 %2,84 %  

Graf

23. Vyžadujete oslovovat vaším titulem a pokud se někdo splete, opravíte ho?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, je mi to jedno11076,92 %78,01 %  
nic1510,49 %10,64 %  
ano, je správné, aby byl o omylu informován74,9 %4,96 %  
vyžaduji, ale neopravuji74,9 %4,96 %  
nemám titul32,1 %2,13 %  
ne, ale je to nezdvořilé10,7 %0,71 %  

Graf

24. Pokud jste nositel akademického titulu, oslovují vás lidé s titulem? Pokud uvedete, že ano dodejte, prosím, i příslušný titul.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7351,05 %51,77 %  
nemám titul139,09 %9,22 %  
ano42,8 %2,84 %  
neoslovují32,1 %2,13 %  
nejsem32,1 %2,13 %  
ano, Mgr.21,4 %1,42 %  
nemam21,4 %1,42 %  
nevím21,4 %1,42 %  
nejsem a ne10,7 %0,71 %  
nic10,7 %0,71 %  
ostatní odpovědi neosluvují
ještě nemám titul
bez titulu
Bc., lidé mě oslovují titulem jen zřídka
zatím ne, bakalářský titul neberu tak oficiálně
nejsem nositelem
Ing.
MUDr.
občas, Ing.
zatím nejsem nositel
zatim nejsem nostitelem
-
neoslovují.
docent
ne, jelikož stále studuju (ale jsem Bc.:-)
ne (bc.)
nejsem nositel titulu
Ano, Ing.
někdy ano Ing.
vozmistr + příjmení, to zalichotí
nejsem nositel akademického titulu
magistr, cizinci ne
jsem držitelem, DiS., neoslovují mě
Nejsem nositelem akademického titulu.
zatím nejsem nositelka
...
ne (zatím bez titulu)
nejsem nositelem akademického titulu
vyjimecne
ing
jsem inženýrka, ale netrvám na oslovování titulem
jsem nositel, neoslovují
ještě ne
Mgr., neoslovují mě titulem
ne (zatím Bc.)
občas Bc.
Jak kdy, Bc.
Doc.PhDr,CSc
pokud má nižší titul, takk ano
3927,27 %27,66 % 

Graf

25. Vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
maturita7451,75 %52,48 %  
vysokoškolské5538,46 %39,01 %  
vyučen96,29 %6,38 %  
základní53,5 %3,55 %  

Graf

26. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 269667,13 %68,09 %  
27 a více4430,77 %31,21 %  
0-19 32,1 %2,13 %  

Graf

27. Zaměstnání

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student3226,02 %22,7 %  
zdravotní sestra129,76 %8,51 %  
student VŠ75,69 %4,96 %  
studentka32,44 %2,13 %  
projektant21,63 %1,42 %  
lékař21,63 %1,42 %  
sanitářka21,63 %1,42 %  
mateřská dovolená21,63 %1,42 %  
koordinátorka10,81 %0,71 %  
student UP10,81 %0,71 %  
ostatní odpovědi porodní asistentka
Řidič
nezaměstnán
Elektrovodotopoklempotesopokrýkač, prostě dělník
koordinátor
manažerka
webdesigner, programátor
controller
nezaměstnaný
ošetřovatel
zdravotní sestra
sanitář
učitel
na "mateřské"
žurnalista
Handler
studentka navazujícího magisterského studia
recepční
cenový konzultant
IT technik
zatím studium na vysoké škole
projektantka
CUKRÁŘ
delnik
delnice
Výrobně-technický manager
podnikatel
ošetřovatelka
nezamestnana
Obchodní asistent
vysokoskolak
administrace
výzkumná pracovnice
zdravotnický asistent
na dráze :) máme tam kasty, jak v indii
ekonom
uklizečka
advokát
referent cestovní kanceláře
nemám
elektrotechnické
zdravotnictví
student- servírka
hledám
'pracující student VŠ'
student a administrativa
doktorand na univerzite
momentálně žádné, hledám
Tajný agent s teplou vodou
student SŠ
farář
THP
pracující student
pracující studentka
sociální pracovnice
sestra
vysokoškolský učitel
důchodce
jednatel
5947,97 %41,84 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Když píšete email neznámému panu PhDr. XY, oslovíte jej:

 • odpověď vážený pane doktore XY,…:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi zdravotní sestra na otázku 27. Zaměstnání

3. Píšete email člověku, kterého znáte jen zběžně, napíšete:

 • odpověď paní Veselá:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi vážený pane XY,… na otázku 2. Když píšete email neznámému panu PhDr. XY, oslovíte jej:

12. Koho označuje titul RCDr.?

 • odpověď nevím:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 15. Co znamená titul „Ph.D.“ a kde se píše:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 17. Co znamená titul RSDr.?

25. Vzdělání

 • odpověď maturita:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi zdravotní sestra na otázku 27. Zaměstnání

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

2. Když píšete email neznámému panu PhDr. XY, oslovíte jej:

3. Píšete email člověku, kterého znáte jen zběžně, napíšete:

4. Vžijte se do role publicisty, napíšete?

5. Měl by být na vizitce či na pozvánce na pracovní večeři uveden akademický titul?

6. V rámci pracovních vztahů, používáte akademické tituly svých nadřízených?

7. Když potkáte na ulici svého nadřízeného JUDr. XY, pozdravíte ho:

8. Když přijdete do společnosti, zajímáte se o tituly lidí, s kterými mluvíte?

9. Kdybyste žádali o půjčku, uvedete do žádosti svůj bakalářský titul?

10. Jak oslovujete vyučující na střední škole?

11. Píšete zprávu pro vyučující (střední škola) svého dítěte, napíšete:

12. Koho označuje titul RCDr.?

13. Koho označuje titul MgA.?

14. Co znamená přídomek honoris causa (h. c.)?

15. Co znamená titul „Ph.D.“ a kde se píše:

16. Na jaké úrovni je podle Vás titul DiS.?

17. Co znamená titul RSDr.?

18. Dnes již neudělovaný titul „Dr.“, dříve znamenal?

19. Od kdy se používá titul Bc.?

20. Která možnost je správně v oficiální komunikaci?

21. Která možnost je správně v oficiální komunikaci (např.: na úřadě)?

22. Která možnost je správně?

23. Vyžadujete oslovovat vaším titulem a pokud se někdo splete, opravíte ho?

24. Pokud jste nositel akademického titulu, oslovují vás lidé s titulem? Pokud uvedete, že ano dodejte, prosím, i příslušný titul.

25. Vzdělání

26. Věk

27. Zaměstnání

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

2. Když píšete email neznámému panu PhDr. XY, oslovíte jej:

3. Píšete email člověku, kterého znáte jen zběžně, napíšete:

4. Vžijte se do role publicisty, napíšete?

5. Měl by být na vizitce či na pozvánce na pracovní večeři uveden akademický titul?

6. V rámci pracovních vztahů, používáte akademické tituly svých nadřízených?

7. Když potkáte na ulici svého nadřízeného JUDr. XY, pozdravíte ho:

8. Když přijdete do společnosti, zajímáte se o tituly lidí, s kterými mluvíte?

9. Kdybyste žádali o půjčku, uvedete do žádosti svůj bakalářský titul?

10. Jak oslovujete vyučující na střední škole?

11. Píšete zprávu pro vyučující (střední škola) svého dítěte, napíšete:

12. Koho označuje titul RCDr.?

13. Koho označuje titul MgA.?

14. Co znamená přídomek honoris causa (h. c.)?

15. Co znamená titul „Ph.D.“ a kde se píše:

16. Na jaké úrovni je podle Vás titul DiS.?

17. Co znamená titul RSDr.?

18. Dnes již neudělovaný titul „Dr.“, dříve znamenal?

19. Od kdy se používá titul Bc.?

20. Která možnost je správně v oficiální komunikaci?

21. Která možnost je správně v oficiální komunikaci (např.: na úřadě)?

22. Která možnost je správně?

23. Vyžadujete oslovovat vaším titulem a pokud se někdo splete, opravíte ho?

24. Pokud jste nositel akademického titulu, oslovují vás lidé s titulem? Pokud uvedete, že ano dodejte, prosím, i příslušný titul.

25. Vzdělání

26. Věk

27. Zaměstnání

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Malušová , B.Používání akademických titulů v praxi (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://pouzivani-akademickych-titulu-v-praxi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.