Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Používání fyzických trestů v rámci výchovy dětí

Používání fyzických trestů v rámci výchovy dětí

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kubíček Vít
Šetření:16. 10. 2023 - 29. 10. 2023
Počet respondentů:69
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.62
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:55,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:40
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení účastníci,

mým cílem při vytváření tohoto dotazníku je získat váš cenný názor a zkušenosti na téma používání fyzického násilí jako prostředku výchovy dětí. Toto téma je velmi důležité a citlivé, a vaše účast v tomto průzkumu je pro mne velice cenná. Problematika, jakým způsobem se fyzické tresty na dětech projevují, jak ovlivňují jejich životy a rodiny a jaké alternativy k nim existují. Vaše odpovědi nám umožní získat hlubší vhled do toho, jaké jsou různé postoje a přístupy v oblasti výchovy dětí. Vaše účast v tomto průzkumu je zcela dobrovolná, a vaše odpovědi budou zpracovány anonymně. Neexistují žádné správné nebo nesprávné odpovědi, jde pouze o váš osobní názor. Můžete kdykoli přerušit vyplňování dotazníku, pokud se cítíte nepohodlně.

Odpovědi respondentů

1. Jak vnímáš používání fyzické tresty jako prostředek výchovy u dětí?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Záleží na situaci, někdy to může být jediný způsob, jak dítěti vysvětlit, co je správné a co ne.3550,72 %50,72 %  
Někdy to může být účinné, ale pouze v extrémních případech.1724,64 %24,64 %  
Myslím si, že je to nepřijatelné a měli bychom se zaměřit na jiné metody výchovy.1115,94 %15,94 %  
Je to tradiční způsob výchovy, který nám byl předán z generace na generaci.68,7 %8,7 %  

Graf

2. Jaké jsou tvé názory na to, zda by měly být fyzické tresty součástí výchovy?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mohou být součástí výchovy, ale pouze v určitých situacích a s mírou.5173,91 %73,91 %  
Nesouhlasím s tím, měli bychom používat alternativní metody výchovy.1420,29 %20,29 %  
Jsou důležité, protože posilují autoritu rodičů a vytvářejí poslušnost u dětí.22,9 %2,9 %  
Měli bychom se vrátit k tradičním hodnotám a zvýšit používání fyzických trestů.22,9 %2,9 %  

Graf

3. Jak se domníváš, že fyzické tresty ovlivňují duševní a emocionální zdraví dětí?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Může to mít dlouhodobé negativní důsledky na duševní a emocionální zdraví dětí.2943,28 %42,03 %  
Děti se díky nim naučí, co je správné a co ne, což je pro jejich duševní zdraví dobré.1826,87 %26,09 %  
Některé děti jsou odolné a fyzické tresty nemají na ně výrazný vliv.1116,42 %15,94 %  
Není zde žádný významný vliv na duševní a emocionální zdraví dětí.913,43 %13,04 %  

Graf

4. Jaké alternativní metody výchovy by mohly být účinnější než fyzické tresty?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Komunikace a vysvětlování důvodů za určitými pravidly.2537,88 %36,23 %  
Odčerpávání privilegií jako trest místo fyzických trestů.2131,82 %30,43 %  
Výuka seberegulace a emoční inteligence dětí.1116,67 %15,94 %  
Posilování pozitivního chování odměnami a uznáním.913,64 %13,04 %  

Graf

5. Jak může používání fyzických trestů ovlivnit důvěru dětí vůči svým rodičům?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Důvěra může být udržována, pokud jsou tresty spravedlivé a řádně vysvětleny.3044,12 %43,48 %  
Děti mohou ztratit důvěru v rodiče, pokud jsou často fyzicky trestány.2841,18 %40,58 %  
Důvěra závisí na tom, jak děti vnímají rodičův postoj a záměry.811,76 %11,59 %  
Důvěra je zbytečným aspektem, pokud se rodiče chovají tvrdě.22,94 %2,9 %  

Graf

6. Jak bys porovnal dlouhodobé účinky fyzických trestů s jinými metodami výchovy?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Všechny metody výchovy mají své výhody a nevýhody, a může záležet na konkrétní situaci.3551,47 %50,72 %  
Dlouhodobé účinky fyzických trestů mohou být negativní a vedou k problémům v budoucnosti.1522,06 %21,74 %  
Jiné metody výchovy mohou být účinnější při vytváření zdravých vztahů mezi rodiči a dětmi.1014,71 %14,49 %  
Fyzické tresty mohou být rychlejší, ale nejsou dlouhodobě udržitelné.811,76 %11,59 %  

Graf

7. Jaký vliv mohou mít kulturní normy na akceptovatelnost fyzických trestů?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kulturní normy se mění, a mnoho společností se od fyzických trestů distancuje.2943,94 %42,03 %  
Kultury by měly respektovat rozdílné přístupy k výchově.1725,76 %24,64 %  
V některých kulturách jsou fyzické tresty běžné a akceptovány.1522,73 %21,74 %  
Kulturní normy jsou nezbytné pro udržení tradic a autority.57,58 %7,25 %  

Graf

8. Jak se mohou rodiče vzdělávat a informovat o alternativách k fyzickým trestům?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Výchova by měla být záležitostí rodiny a neměla by být ovlivňována externími zdroji.2233,85 %31,88 %  
Měly by být dostupné osvětové programy o vývoji dětí a výchově.2030,77 %28,99 %  
Někteří rodiče se nemusí chtít změnit, takže vzdělávání nemusí být efektivní.1726,15 %24,64 %  
Rodiče by měli vyhledávat knihy, workshopy a online zdroje o pozitivní výchově.69,23 %8,7 %  

Graf

9. Jaké jsou zákony týkající se fyzického trestání dětí ve tvém regionu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zákony jsou nejasné a povolují fyzické tresty v určitých případech.1930,65 %27,54 %  
Zákony nejsou v našem regionu relevantní a rodiny mají volnou ruku výchovy.1930,65 %27,54 %  
Zákony zakazují fyzické tresty a udělují dětem práva na bezpečné prostředí.1727,42 %24,64 %  
V zákoně jsou stanoveny jasné hranice pro použití fyzických trestů.711,29 %10,14 %  

Graf

10. Jakým způsobem můžeme podporovat bezpečné a efektivní metody výchovy dětí bez používání fyzického násilí?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vytvářet osvětové kampaně a zvyšovat povědomí o alternativách k fyzickým trestům.2742,19 %39,13 %  
Respektovat rodiče, kteří se rozhodnou pro pozitivní výchovu, a poskytovat jim podporu.1929,69 %27,54 %  
Podporovat výzkum a vývoj v oblasti pozitivní výchovy a alternativních metod.1421,88 %20,29 %  
Zavádět legislativní opatření, která zakazují fyzické tresty dětí.46,25 %5,8 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Jaké jsou tvé názory na to, zda by měly být fyzické tresty součástí výchovy?

 • odpověď Nesouhlasím s tím, měli bychom používat alternativní metody výchovy.:
  • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Myslím si, že je to nepřijatelné a měli bychom se zaměřit na jiné metody výchovy. na otázku 1. Jak vnímáš používání fyzické tresty jako prostředek výchovy u dětí?

3. Jak se domníváš, že fyzické tresty ovlivňují duševní a emocionální zdraví dětí?

 • odpověď Může to mít dlouhodobé negativní důsledky na duševní a emocionální zdraví dětí.:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Myslím si, že je to nepřijatelné a měli bychom se zaměřit na jiné metody výchovy. na otázku 1. Jak vnímáš používání fyzické tresty jako prostředek výchovy u dětí?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nesouhlasím s tím, měli bychom používat alternativní metody výchovy. na otázku 2. Jaké jsou tvé názory na to, zda by měly být fyzické tresty součástí výchovy?

5. Jak může používání fyzických trestů ovlivnit důvěru dětí vůči svým rodičům?

 • odpověď Děti mohou ztratit důvěru v rodiče, pokud jsou často fyzicky trestány.:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Myslím si, že je to nepřijatelné a měli bychom se zaměřit na jiné metody výchovy. na otázku 1. Jak vnímáš používání fyzické tresty jako prostředek výchovy u dětí?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nesouhlasím s tím, měli bychom používat alternativní metody výchovy. na otázku 2. Jaké jsou tvé názory na to, zda by měly být fyzické tresty součástí výchovy?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak vnímáš používání fyzické tresty jako prostředek výchovy u dětí?

2. Jaké jsou tvé názory na to, zda by měly být fyzické tresty součástí výchovy?

3. Jak se domníváš, že fyzické tresty ovlivňují duševní a emocionální zdraví dětí?

4. Jaké alternativní metody výchovy by mohly být účinnější než fyzické tresty?

5. Jak může používání fyzických trestů ovlivnit důvěru dětí vůči svým rodičům?

6. Jak bys porovnal dlouhodobé účinky fyzických trestů s jinými metodami výchovy?

7. Jaký vliv mohou mít kulturní normy na akceptovatelnost fyzických trestů?

8. Jak se mohou rodiče vzdělávat a informovat o alternativách k fyzickým trestům?

9. Jaké jsou zákony týkající se fyzického trestání dětí ve tvém regionu?

10. Jakým způsobem můžeme podporovat bezpečné a efektivní metody výchovy dětí bez používání fyzického násilí?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak vnímáš používání fyzické tresty jako prostředek výchovy u dětí?

2. Jaké jsou tvé názory na to, zda by měly být fyzické tresty součástí výchovy?

3. Jak se domníváš, že fyzické tresty ovlivňují duševní a emocionální zdraví dětí?

4. Jaké alternativní metody výchovy by mohly být účinnější než fyzické tresty?

5. Jak může používání fyzických trestů ovlivnit důvěru dětí vůči svým rodičům?

6. Jak bys porovnal dlouhodobé účinky fyzických trestů s jinými metodami výchovy?

7. Jaký vliv mohou mít kulturní normy na akceptovatelnost fyzických trestů?

8. Jak se mohou rodiče vzdělávat a informovat o alternativách k fyzickým trestům?

9. Jaké jsou zákony týkající se fyzického trestání dětí ve tvém regionu?

10. Jakým způsobem můžeme podporovat bezpečné a efektivní metody výchovy dětí bez používání fyzického násilí?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Vít, K.Používání fyzických trestů v rámci výchovy dětí (výsledky průzkumu), 2023. Dostupné online na https://pouzivani-fyzickeho-nasili-v.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.