Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Používání informačního systému v komunikační agentuře

Používání informačního systému v komunikační agentuře

Povědomí o značkách kvality potravin
Podle čeho si vybíráte při nakupování potraviny? Všímáte si značek kvality?

(cca 3 minuty, dotazník pro bakalářskou práci)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zdeněk Pachovský
Šetření:27. 03. 2010 - 15. 04. 2010
Počet respondentů:44
Počet otázek (max/průměr):13 / 12.95
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:70,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:04
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem tohoto výzkumu je ukázat realitu implementace a používání informačního systému v prostředí komunikačních agentur s důrazem na správnou komunikaci systému.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Vyplnění 13 jednoduchých otázek zabere cca 3-4 minuty.

Odpovědi respondentů

1. Využívá vaše firma informační systém?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4295,45 %95,45 %  
ne24,55 %4,55 %  

Graf

2. Usnadňuje vám používání informačního systému práci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1840,91 %40,91 %  
souhlasím1329,55 %29,55 %  
spíše nesouhlasím1125 %25 %  
nevím12,27 %2,27 %  
nesouhlasím12,27 %2,27 %  

Graf

3. Jakým způsobem jste byl/a informován o nasazení informačního systému?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Na poradě nebo na jiném hromadném setkání1738,64 %38,64 %  
Jinak1125 %25 %  
Nebyl/a jste informován715,91 %15,91 %  
Osobně od majitele49,09 %9,09 %  
Osobně od přímého nadřízeného49,09 %9,09 %  
Písemně/mailem12,27 %2,27 %  

Graf

4. Vyhovoval vám způsob, jakým jste byl/a obeznámen se záměrem implementovat informační systémem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím1636,36 %36,36 %  
spíše souhlasím1022,73 %22,73 %  
souhlasím920,45 %20,45 %  
nevím511,36 %11,36 %  
spíše nesouhlasím49,09 %9,09 %  

Graf

5. Domníváte se, že implementace systému proběhla ve vaší firmě úspěšně?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím1840,91 %40,91 %  
nesouhlasím1738,64 %38,64 %  
spíše souhlasím613,64 %13,64 %  
souhlasím24,55 %4,55 %  
nevím12,27 %2,27 %  

Graf

6. Bylo školení na používání systému dostatečně srozumitelné?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím1840,91 %40,91 %  
nesouhlasím1125 %25 %  
spíše souhlasím920,45 %20,45 %  
souhlasím36,82 %6,82 %  
nevím36,82 %6,82 %  

Graf

7. Jakým způsobem jste byl/a informován o zahájení testovací provozu IS?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Na poradě nebo na jiném hromadném setkání1022,73 %22,73 %  
Jinak1022,73 %22,73 %  
Nebyl/a jsi informován920,45 %20,45 %  
Osobně od přímého nadřízeného613,64 %13,64 %  
Písemně/mailem511,36 %11,36 %  
Osobně od majitele49,09 %9,09 %  

Graf

8. Měl/a jste možnost vyjádřit se v průběhu testování k přednostem nebo slabinám systému?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ale bez výrazného výsledku1534,09 %34,09 %  
Nikdo se mě na nic neptal1431,82 %31,82 %  
Snažil/a jsem se, ale můj názor nikoho nezajímal1022,73 %22,73 %  
Ano s pozitivním dopadem511,36 %11,36 %  

Graf

9. Jakým způsobem jste byl/a informován o zahájení ostrého provozu IS?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Na poradě nebo na jiném hromadném setkání1329,55 %29,55 %  
Nebyl/a jsi informován920,45 %20,45 %  
Jinak920,45 %20,45 %  
Písemně/mailem613,64 %13,64 %  
Osobně od přímého nadřízeného49,09 %9,09 %  
Osobně od majitele36,82 %6,82 %  

Graf

10. Využíváte při své práci funkce informačního systému dobrovolně?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím1227,27 %27,27 %  
souhlasím1022,73 %22,73 %  
spíše nesouhlasím1022,73 %22,73 %  
spíše souhlasím1022,73 %22,73 %  
nevím24,55 %4,55 %  

Graf

11. Řadíte se mezi odpůrce používání IS v komunikační agentuře?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím1636,36 %36,36 %  
spíše nesouhlasím920,45 %20,45 %  
spíše souhlasím920,45 %20,45 %  
souhlasím715,91 %15,91 %  
nevím36,82 %6,82 %  

Graf

12. Vaše pohlaví?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž2965,91 %65,91 %  
Žena1534,09 %34,09 %  

Graf

13. Jaký je váš věk?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26 - 352661,9 %59,09 %  
36 - 501023,81 %22,73 %  
18 - 25614,29 %13,64 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pachovský, Z.Používání informačního systému v komunikační agentuře (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://pouzivani-informacniho-systemu-v-komunikacni-agenture.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.