Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Používání informačního systému v komunikační agentuře

Používání informačního systému v komunikační agentuře

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zdeněk Pachovský
Šetření:27. 03. 2010 - 15. 04. 2010
Počet respondentů:44
Počet otázek (max/průměr):13 / 12.95
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:70,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:04
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem tohoto výzkumu je ukázat realitu implementace a používání informačního systému v prostředí komunikačních agentur s důrazem na správnou komunikaci systému.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Vyplnění 13 jednoduchých otázek zabere cca 3-4 minuty.

Odpovědi respondentů

1. Využívá vaše firma informační systém?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4295,45 %95,45 %  
ne24,55 %4,55 %  

Graf

2. Usnadňuje vám používání informačního systému práci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1840,91 %40,91 %  
souhlasím1329,55 %29,55 %  
spíše nesouhlasím1125 %25 %  
nevím12,27 %2,27 %  
nesouhlasím12,27 %2,27 %  

Graf

3. Jakým způsobem jste byl/a informován o nasazení informačního systému?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Na poradě nebo na jiném hromadném setkání1738,64 %38,64 %  
Jinak1125 %25 %  
Nebyl/a jste informován715,91 %15,91 %  
Osobně od majitele49,09 %9,09 %  
Osobně od přímého nadřízeného49,09 %9,09 %  
Písemně/mailem12,27 %2,27 %  

Graf

4. Vyhovoval vám způsob, jakým jste byl/a obeznámen se záměrem implementovat informační systémem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím1636,36 %36,36 %  
spíše souhlasím1022,73 %22,73 %  
souhlasím920,45 %20,45 %  
nevím511,36 %11,36 %  
spíše nesouhlasím49,09 %9,09 %  

Graf

5. Domníváte se, že implementace systému proběhla ve vaší firmě úspěšně?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím1840,91 %40,91 %  
nesouhlasím1738,64 %38,64 %  
spíše souhlasím613,64 %13,64 %  
souhlasím24,55 %4,55 %  
nevím12,27 %2,27 %  

Graf

6. Bylo školení na používání systému dostatečně srozumitelné?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím1840,91 %40,91 %  
nesouhlasím1125 %25 %  
spíše souhlasím920,45 %20,45 %  
souhlasím36,82 %6,82 %  
nevím36,82 %6,82 %  

Graf

7. Jakým způsobem jste byl/a informován o zahájení testovací provozu IS?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Na poradě nebo na jiném hromadném setkání1022,73 %22,73 %  
Jinak1022,73 %22,73 %  
Nebyl/a jsi informován920,45 %20,45 %  
Osobně od přímého nadřízeného613,64 %13,64 %  
Písemně/mailem511,36 %11,36 %  
Osobně od majitele49,09 %9,09 %  

Graf

8. Měl/a jste možnost vyjádřit se v průběhu testování k přednostem nebo slabinám systému?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ale bez výrazného výsledku1534,09 %34,09 %  
Nikdo se mě na nic neptal1431,82 %31,82 %  
Snažil/a jsem se, ale můj názor nikoho nezajímal1022,73 %22,73 %  
Ano s pozitivním dopadem511,36 %11,36 %  

Graf

9. Jakým způsobem jste byl/a informován o zahájení ostrého provozu IS?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Na poradě nebo na jiném hromadném setkání1329,55 %29,55 %  
Nebyl/a jsi informován920,45 %20,45 %  
Jinak920,45 %20,45 %  
Písemně/mailem613,64 %13,64 %  
Osobně od přímého nadřízeného49,09 %9,09 %  
Osobně od majitele36,82 %6,82 %  

Graf

10. Využíváte při své práci funkce informačního systému dobrovolně?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím1227,27 %27,27 %  
souhlasím1022,73 %22,73 %  
spíše nesouhlasím1022,73 %22,73 %  
spíše souhlasím1022,73 %22,73 %  
nevím24,55 %4,55 %  

Graf

11. Řadíte se mezi odpůrce používání IS v komunikační agentuře?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím1636,36 %36,36 %  
spíše nesouhlasím920,45 %20,45 %  
spíše souhlasím920,45 %20,45 %  
souhlasím715,91 %15,91 %  
nevím36,82 %6,82 %  

Graf

12. Vaše pohlaví?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž2965,91 %65,91 %  
Žena1534,09 %34,09 %  

Graf

13. Jaký je váš věk?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26 - 352661,9 %59,09 %  
36 - 501023,81 %22,73 %  
18 - 25614,29 %13,64 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Pachovský, Z.Používání informačního systému v komunikační agentuře (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://pouzivani-informacniho-systemu-v-komunikacni-agenture.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.