Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Používání internetového bankovnictví

Používání internetového bankovnictví

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michal Břetenář
Šetření:20. 12. 2009 - 26. 12. 2009
Počet respondentů:30
Počet otázek (max/průměr):7 / 5.73
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:75,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:09
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Záměrem průzkumu je zjistit, zda uživatelé internetu používají internetové bankovnictví (příp. ostatní distribuční kanály). A především jestli používají/rádi by používali internetové bankovnictví k žádostem o další bankovní produkty jako je úvěr, kreditní karta… Data z průzkumu budou mimo jiné použita v mé bakalářské práci na téma „Alternativní distribuční kanály – cesta prodeje a péče o klienty.

Odpovědi respondentů

1. Máte účet v bance?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2893,33 %93,33 %  
ne26,67 %6,67 %  

Graf

2. Jakým způsobem svůj účet obsluhujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internetovým bankovnictvím2382,14 %76,67 %  
návštěnovu na pobočce1346,43 %43,33 %  
telefonním bankovnictvím27,14 %6,67 %  
mobilním bankovnictvím13,57 %3,33 %  

Graf

3. Pokud neobsluhujete svůj účet výhradně návštěvou na pobočce, máte dostatečnou možnost zřídit si další účet, úvěr… přes internet nebo telefon?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mám dost možností1150 %36,67 %  
nějaké možnosti mám836,36 %26,67 %  
nemám žádnou možnost313,64 %10 %  

Graf

4. Uvítal/a byste možnost získání většiny bankovních produktů výhradně přes internetové bankovnictví (vyplněním žádosti)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
moje banka tuto možnost již nabízí1035,71 %33,33 %  
ano, bez návštěvy pobočky932,14 %30 %  
ano, maxímálně s jednou návštěvou pobočky517,86 %16,67 %  
jiná odpověď27,14 %6,67 %  
ne27,14 %6,67 %  

Graf

5. Máte nějaké zkušenosti se získáním bankovních produktů přes internet/internetové bankovnictví? Jaké?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Ano, zakládal jsem si spořící účet u ING přes internet, smlouva přišla poštou, tu jsem podepsal a pouze poslal zpět.

Dobré

ne

zkušenosti nemám, nevěřím ani kreditkám ani internetovému/gsm bakovnictví, je to snadno zneužitelné a vysoké riziko ztráty úspor

6. Vaše vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední - úplně1446,67 %46,67 %  
vysokoškolské930 %30 %  
střední - vyučen/a413,33 %13,33 %  
vyšší odborné26,67 %6,67 %  
základní13,33 %3,33 %  

Graf

7. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 26 let2273,33 %73,33 %  
27 - 34 let413,33 %13,33 %  
35 - 46 let310 %10 %  
47 - 56 let13,33 %3,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Břetenář, M.Používání internetového bankovnictví (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://pouzivani-internetoveho-bankovnictvi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.