Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Používání internetu a sociálních sítí

Používání internetu a sociálních sítí

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Stulíková
Šetření:05. 01. 2016 - 08. 01. 2016
Počet respondentů:109
Počet otázek (max/průměr):11 / 10.73
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:71,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:43
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, tento dotazník slouží k mé seminární práci. Děkuji za vyplnění.

Odpovědi respondentů

1. Používáte internet a sociální sítě?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano103100 %94,5 %  

Graf

2. V jakém zařízení nejčastěji užíváte internet a sociální sítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
PC/notebook8174,31 %74,31 %  
Mobilní telefon7871,56 %71,56 %  
Tablet1311,93 %11,93 %  
Televize43,67 %3,67 %  

Graf

3. K čemu nejčastěji používáte internet?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sociální sítě8376,15 %76,15 %  
vyhledávání informací8073,39 %73,39 %  
email6660,55 %60,55 %  
Pouštění videí/hudby5954,13 %54,13 %  
www4541,28 %41,28 %  
nakupování3834,86 %34,86 %  
hraní her2119,27 %19,27 %  

Graf

4. Vnímáte potencionální hrozbu ze zneužití vašich osobních údajů?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7572,12 %68,81 %  
ne2927,88 %26,61 %  

Graf

5. Kolik času denně strávíte používáním internetu a sociálních sítí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2-4 hod4339,45 %39,45 %  
4 a více4339,45 %39,45 %  
0-2 hod.2321,1 %21,1 %  

Graf

6. Využíváte služeb internetového bankovnictví?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7470,48 %67,89 %  
ne3129,52 %28,44 %  

Graf

7. Myslíte si, že je vhodné, aby děti do 15 let využívaly sociálních sítí?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5450,94 %49,54 %  
nevím3734,91 %33,94 %  
ano1514,15 %13,76 %  

Graf

8. Od kolika let by se mělo využívat internetu a sociálních sítí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
od 15 let5550,46 %50,46 %  
od 12 let4541,28 %41,28 %  
od 10 let109,17 %9,17 %  
od 7 let87,34 %7,34 %  

Graf

9. Souhlasíte s tím, aby některé stránky byly lépe zabezpečené?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím9590,48 %87,16 %  
nevím76,67 %6,42 %  
nesouhlasím32,86 %2,75 %  

Graf

10. Která věková kategorie nejvíce využívá internet a sociální sítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
+15 let9688,07 %88,07 %  
+20 let4339,45 %39,45 %  
+ 35 let87,34 %7,34 %  
50 a více10,92 %0,92 %  

Graf

11. Jak hodnotíte tento dotazník?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
13736,27 %33,94 %  
33029,41 %27,52 %  
22322,55 %21,1 %  
498,82 %8,26 %  
532,94 %2,75 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.13
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.97
Směrodatná odchylka:0.99
Medián:2
Modus:1

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. K čemu nejčastěji používáte internet?

  • odpověď email:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Tablet na otázku 2. V jakém zařízení nejčastěji užíváte internet a sociální sítě?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Používáte internet a sociální sítě?

2. V jakém zařízení nejčastěji užíváte internet a sociální sítě?

3. K čemu nejčastěji používáte internet?

4. Vnímáte potencionální hrozbu ze zneužití vašich osobních údajů?

5. Kolik času denně strávíte používáním internetu a sociálních sítí?

6. Využíváte služeb internetového bankovnictví?

7. Myslíte si, že je vhodné, aby děti do 15 let využívaly sociálních sítí?

8. Od kolika let by se mělo využívat internetu a sociálních sítí?

9. Souhlasíte s tím, aby některé stránky byly lépe zabezpečené?

10. Která věková kategorie nejvíce využívá internet a sociální sítě?

11. Jak hodnotíte tento dotazník?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Používáte internet a sociální sítě?

2. V jakém zařízení nejčastěji užíváte internet a sociální sítě?

3. K čemu nejčastěji používáte internet?

4. Vnímáte potencionální hrozbu ze zneužití vašich osobních údajů?

5. Kolik času denně strávíte používáním internetu a sociálních sítí?

6. Využíváte služeb internetového bankovnictví?

7. Myslíte si, že je vhodné, aby děti do 15 let využívaly sociálních sítí?

8. Od kolika let by se mělo využívat internetu a sociálních sítí?

9. Souhlasíte s tím, aby některé stránky byly lépe zabezpečené?

10. Která věková kategorie nejvíce využívá internet a sociální sítě?

11. Jak hodnotíte tento dotazník?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Stulíková, T.Používání internetu a sociálních sítí (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://pouzivani-internetu-a-social.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.