Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Používání internetu

Používání internetu

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lukáš Suchánek
Šetření:14. 12. 2011 - 24. 12. 2011
Počet respondentů:76
Počet otázek (max/průměr):7 / 6.99
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:70 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:58
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

Tento dotazník je součástí mé práce do školy.

Předem děkuji za vyplnění.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5268,42 %68,42 %  
Muž2431,58 %31,58 %  

Graf

2. Věk ?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
221215,79 %15,79 %  
241013,16 %13,16 %  
19810,53 %10,53 %  
1879,21 %9,21 %  
2567,89 %7,89 %  
2156,58 %6,58 %  
2045,26 %5,26 %  
1645,26 %5,26 %  
1733,95 %3,95 %  
2333,95 %3,95 %  
ostatní odpovědi 38
30
27
42
26
33
14
37
28
12
1418,42 %18,42 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:22.3
Minimum:16
Maximum:38
Variační rozpětí:22
Rozptyl:19
Směrodatná odchylka:4.36
Medián:22
Modus:22

Graf

3. Používáte internet ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano76100 %100 %  

Graf

4. Kde nejčastěji používáte internet ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Doma7598,68 %98,68 %  
Škola2836,84 %36,84 %  
Práce1823,68 %23,68 %  
Jinde1114,47 %14,47 %  

Graf

5. Za jakým účelem?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Komunikace6586,67 %85,53 %  
zábava6485,33 %84,21 %  
Studium6384 %82,89 %  
Práce3445,33 %44,74 %  
Jiné1722,67 %22,37 %  

Graf

6. Myslíte si, že je internet užitečný?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano76100 %100 %  

Graf

7. Proč si to myslíte

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

::::::::::::::::

...

...

bo to tak je do piče

co to je za otázku?

člověk může snadno najít spoustu informací z různých oborů, ale musí si dát pozor na to, že ne všechny jsou správně a také komunikace s dalšími lidmi

Člověk tam najde vše, co potřebuje.

Dá se na něm najít spousta užitečných věcí a přátel.

Díky dostupnosti informací

dostatek informaci, schopnost komunikace, eshopy

dostupnost informací je důležitá

dostupnost informací, komunikace a spojení lidí,nákupy, platby přes internet, ...

dostupnost velkého množství informací

facebook

informace

Informace

Informace

informace

informace, komunikace, zábava.........

Informační médium

Internet je zdrojem mnoha informací, lze ho využít od nákupu pizzy, oblečení, rezervace lístku do kina. Objednání se na úřad, do auto-servisu. Internet banking. Korespondence, online hry, sociální sitě. Nejlevnější a nejefektivnější forma reklamy. Prostě bez internetu se normální aktivně žijící člověk dnes již neobejde. Omluvte mě, jdu checknout FB :-)

jak kdy, to je na dlouho

je tam více informací

Je tam všechno.

Je to nástroj komunikace a moderní techniky je nepostradatelný. Já bych se bez něj neobešla jelikož mi umožňuje aktuální informace ohledně školy. Je zdrojem zábavy. Je zdrojem nových informací.

je to zdroj rychle přístupných informací a možností komunikace na dálku

Je užitečný jenom v určité míře... Užitečný je hlavně v tom, že tam najdu co potřebuju :))

Je zde k nalezení spousta informací pohodlně z domova.

lepší formu zjišťování informací neznám

mnoho informací na jednom místě

Mnoho informací na jednom místě.

Možnost vyhledávání informací, nakupování, komunikace

Můžu prostřednictvím něho naráz komunikovat s 10 lidmi, nakupovat TV a číst novinky ve světě.

najdu tam co neznám a umožňuje snadný kontakt s přáteli

najdu tam téměř vše na jednom místě

Najdu zde mnoho informací na jednom místě přímo z domova, nemusím lítat a shánět je někde jinde, často daleko od sebe. Můžu komunikovat s lidmi, kteří jsou vzdálení až stovky či tisíce kilometrů.

Najdu zde velké množství různých informací

Nebýt jeho, jsem osamělá, chudá a blbá.

Nejrychlejší způsob přijímání a zprostředkování informací

neumím si představit bez něj být, snadný přístup k informacím

pro získávání nových užitečných informací

proto

proto

proto

Protože je dostupný.

protože je tam mnoho informací

protože nebýt internetu, trávila bych, při vypracování seminárek do školy, celý dny v knihovně

Protože se dá využít k mnoha různým užitečným činnostem a lze na něm najít mnoho různých informací.

přístup k informacím

přístup k informacím, možnost komunikace s lidma, se kterými nejsem denně v kontaktu, sdílení fotek..

rychle dostupné informace, pohodlnost, realtimové spojení se známými

rychlé vyhledání informací, komunikace

rychlé získávání informací

Rychlejší komunikace, hledání informací, materiály do školy

rychlost, aktuálnost, pohodlnost

Rychlý způsob, jak se dostat k informacím, které potřebuji.

sance spojit se s ruznymi lidmi z oboru zajmu, vyhledat si rychle dostupnosti sluzeb, zbozi, informace,

Součástí každodenního života

Spíš asi jak kdy. Na internetu je spousta informací, ale nikdy nevíte jestli jsou pravdivé nebo ne.

spousta informací a možností komunikace

spousta informací, levnější způsob dorozumívání

Šetří čas, je to nejrychleji aktualizované médium, nabízí přehršel informací

to je těžké

Umožňuje přístup k neuvěřitelnému množství informací -> užitečné pro rozvoj a studium

urychluje a ulahcuje skoro vsetky stranky zivota

Urychluje šíření a vyhledávání informací a umožňuje kontakt s lidmi všude po světě.

usnadňuje život

V dnešní době bych se bez internetu neobešla kvůli škole.

V moderní společnosti internet umožňuje být v kontaktu se vším co se děje ve světě a u nás a komunikace s přáteli již není omezena pouze na osobní setkání.

velké množství informací na jednom místě, zjednodušení komunikace

zdroj informací

zdroj informací

zdroj informací

Zdroj informací.

Zdroj infromací a možnost komunikce.

Zjednodušuje komunikaci, usnadňuje práci

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Za jakým účelem?

  • odpověď Práce:
    • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Práce na otázku 4. Kde nejčastěji používáte internet ?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví ?

2. Věk ?

3. Používáte internet ?

4. Kde nejčastěji používáte internet ?

5. Za jakým účelem?

6. Myslíte si, že je internet užitečný?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví ?

2. Věk ?

3. Používáte internet ?

4. Kde nejčastěji používáte internet ?

5. Za jakým účelem?

6. Myslíte si, že je internet užitečný?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Suchánek, L.Používání internetu (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://pouzivani-internetu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.