Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Používání psychodiagnostických testů při výběrovém řízení

Používání psychodiagnostických testů při výběrovém řízení

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Andrea Berková
Šetření:02. 08. 2013 - 17. 08. 2013
Počet respondentů:80
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:60,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:03
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník je určen pro respondenty všeho věku i vzdělání. Ráda bych se dověděla, jak moc je metoda psychodiagnostických testů v  naší republice rozšířená, ale i oblíbená mezi uchazeči. 

Odpovědi respondentů

1. Jste muž nebo žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6075 %75 %  
muž2025 %25 %  

Graf

2. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské4556,25 %56,25 %  
Střední2936,25 %36,25 %  
Vyšší odborné67,5 %7,5 %  

Graf

3. Jaká je Vaše současná situace na trhu práce ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstnaný4961,25 %61,25 %  
Student1923,75 %23,75 %  
Nezaměstnaný911,25 %11,25 %  
Jiné33,75 %3,75 %  

Graf

4. Váš věk je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-30 let5670 %70 %  
31-40 let1417,5 %17,5 %  
41-50 let911,25 %11,25 %  
51-60 let11,25 %1,25 %  

Graf

5. Setkal jste se při příjímacím pohovoru do zaměstnání s nějakým typem psychodiagnostického testu ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4050 %50 %  
ne3240 %40 %  
nevím810 %10 %  

Graf

6. Domníváte se, že jsou takové testy přínosem při výběru zaměstnanců ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4353,75 %53,75 %  
nevím2025 %25 %  
ne1721,25 %21,25 %  

Graf

7. Měli jste pocit, že Vás vyplňování testů stresovalo nebo nějakým jiným způsobem omezovalo ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4758,75 %58,75 %  
ano1923,75 %23,75 %  
nevím1417,5 %17,5 %  

Graf

8. Věděli jste předem, než jste se dostavili k pohovoru, že budete testy podstupovat ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5771,25 %71,25 %  
ano2328,75 %28,75 %  

Graf

9. Připravovali jste se na testy nějakým způsobem - cvičným vyplněním např. na internetu nebo seznámením se s nějakou konkrétní metodou ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nepřipravoval, myslím si, že se na tyto testy nelze připravit3847,5 %47,5 %  
Nevěděl jsem předem, že budu takové testy podstupovat2733,75 %33,75 %  
Přečetl jsem si na internetu něco o testech, ale nevyplňoval jsem je1215 %15 %  
Zakoupil jsem si nějaké publikace s ukázkami testů a cvičně si je vyplnil33,75 %3,75 %  

Graf

10. Myslíte si, že se dají psychodiagnostické testy "přelstít" a vypnit podle očekávání zaměstnavatele, aby z nich uchazeč vyšel kladně ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím3240 %40 %  
souhlasím1721,25 %21,25 %  
spíše nesouhlasím1721,25 %21,25 %  
nevím1316,25 %16,25 %  
nesouhlasím11,25 %1,25 %  

Graf

11. Dostalo se Vám po absolvování testů zpětné vazby - vyhodnocení, případného dalšího doporučení pro Vaší kariéru ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nepřijali mě a o výsledcích se mnou nehovořili4455 %55 %  
Ano, i když mě nepřijali, dostal jsem výstup pro mojí potřebu.1822,5 %22,5 %  
Ano, protože mě přijali, řekli mi proč.1822,5 %22,5 %  

Graf

12. Získali jste zaměstnání na základě přijímacího řízení, jehož součástí byly psychodiagnostické testy ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6176,25 %76,25 %  
ano1923,75 %23,75 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Jaká je Vaše současná situace na trhu práce ?

  • odpověď Zaměstnaný:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 31-40 let na otázku 4. Váš věk je:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste muž nebo žena?

2. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je:

3. Jaká je Vaše současná situace na trhu práce ?

4. Váš věk je:

5. Setkal jste se při příjímacím pohovoru do zaměstnání s nějakým typem psychodiagnostického testu ?

6. Domníváte se, že jsou takové testy přínosem při výběru zaměstnanců ?

7. Měli jste pocit, že Vás vyplňování testů stresovalo nebo nějakým jiným způsobem omezovalo ?

8. Věděli jste předem, než jste se dostavili k pohovoru, že budete testy podstupovat ?

9. Připravovali jste se na testy nějakým způsobem - cvičným vyplněním např. na internetu nebo seznámením se s nějakou konkrétní metodou ?

10. Myslíte si, že se dají psychodiagnostické testy "přelstít" a vypnit podle očekávání zaměstnavatele, aby z nich uchazeč vyšel kladně ?

11. Dostalo se Vám po absolvování testů zpětné vazby - vyhodnocení, případného dalšího doporučení pro Vaší kariéru ?

12. Získali jste zaměstnání na základě přijímacího řízení, jehož součástí byly psychodiagnostické testy ?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste muž nebo žena?

2. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je:

3. Jaká je Vaše současná situace na trhu práce ?

4. Váš věk je:

5. Setkal jste se při příjímacím pohovoru do zaměstnání s nějakým typem psychodiagnostického testu ?

6. Domníváte se, že jsou takové testy přínosem při výběru zaměstnanců ?

7. Měli jste pocit, že Vás vyplňování testů stresovalo nebo nějakým jiným způsobem omezovalo ?

8. Věděli jste předem, než jste se dostavili k pohovoru, že budete testy podstupovat ?

9. Připravovali jste se na testy nějakým způsobem - cvičným vyplněním např. na internetu nebo seznámením se s nějakou konkrétní metodou ?

10. Myslíte si, že se dají psychodiagnostické testy "přelstít" a vypnit podle očekávání zaměstnavatele, aby z nich uchazeč vyšel kladně ?

11. Dostalo se Vám po absolvování testů zpětné vazby - vyhodnocení, případného dalšího doporučení pro Vaší kariéru ?

12. Získali jste zaměstnání na základě přijímacího řízení, jehož součástí byly psychodiagnostické testy ?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Berková, A.Používání psychodiagnostických testů při výběrovém řízení (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://pouzivani-psychodiagnosticky.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.