Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Používáte při výcviku psa klikr?

Používáte při výcviku psa klikr?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Pecnová
Šetření:19. 03. 2011 - 25. 03. 2011
Počet respondentů:113
Počet otázek (max/průměr):6 / 4.85
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:78,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:55
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den, pomozte mi, prosím, s bakalářkou. Stačí vypnit tento krátký dotazník. Zabere to minutku. Díky :)

Odpovědi respondentů

1. Vlastníte psa?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10996,46 %96,46 %  
ne43,54 %3,54 %  

Graf

2. Věnujete se se psem nějakému výcviku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 3, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9889,91 %86,73 %  
ne1110,09 %9,73 %  

Graf

3. Jakému odvětví výcviku se věnujete

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
agility7071,43 %61,95 %  
sportovní kynologie4444,9 %38,94 %  
dog dancing4040,82 %35,4 %  
dog frisbee2020,41 %17,7 %  
obedience1515,31 %13,27 %  
flyball1111,22 %9,73 %  
pasení77,14 %6,19 %  
záchranařina66,12 %5,31 %  
mushing55,1 %4,42 %  
coursing55,1 %4,42 %  
lovecká kynologie44,08 %3,54 %  
dostihy11,02 %0,88 %  

Graf

4. Znáte klikr?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 5, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9293,88 %81,42 %  
ne66,12 %5,31 %  

Graf

5. Používáte klikr při výcviku svého psa?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 6, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5155,43 %45,13 %  
ne4144,57 %36,28 %  

Graf

6. Odpovídejte v případě, pokud jste v otázce č.3 zaškrtli více sportů, používáte klikr ve všech těchto sportech? Pokud jen v některém, napište ve kterém.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
agility410,53 %3,54 %  
dog dancing25,26 %1,77 %  
agility, obedience, dogdancing25,26 %1,77 %  
sportovní kynologie25,26 %1,77 %  
ve všech25,26 %1,77 %  
ano, ve všech12,63 %0,88 %  
v dogdancingu 12,63 %0,88 %  
ano, ale ne na všechny cviky12,63 %0,88 %  
V obou.12,63 %0,88 %  
pouze dog dancing12,63 %0,88 %  
ostatní odpovědi sportovní kynologie, agility, dog dancing
agility, sportovní kynologie, dog dancing
Používám ho pouze na učení různých triků.
dogdancing ano, v agility příležitostně
agility při nacvičování zón, ostatní při učení
agility, triky z dogdancingu
Dogdancing i Agility
agility, dog dancing, dog frisbee
obedience, dogdancing
agility a sportovní kynologie
obedience,dogdancing,agility
ve všech kromě dogfrisbee
dogdancing,obedience
Ne, pouze při tréninku povelů (kynologie) v agilit
Ano
dog dancing/triky
SPORTOVNÍ KYNOLOGIE, DOGDANCING, AGILITY
dogdancing
dogdancing, agility
obedience
npo
2155,26 %18,58 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Jakému odvětví výcviku se věnujete

  • odpověď agility:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi dog dancing na otázku 3. Jakému odvětví výcviku se věnujete
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi dog frisbee na otázku 3. Jakému odvětví výcviku se věnujete

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vlastníte psa?

2. Věnujete se se psem nějakému výcviku?

3. Jakému odvětví výcviku se věnujete

4. Znáte klikr?

5. Používáte klikr při výcviku svého psa?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vlastníte psa?

2. Věnujete se se psem nějakému výcviku?

3. Jakému odvětví výcviku se věnujete

4. Znáte klikr?

5. Používáte klikr při výcviku svého psa?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pecnová, K.Používáte při výcviku psa klikr? (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://pouzivate-pri-vycviku-psa-kl.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.