Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Považujete při studiu cizího jazyka za důležité vyjet do zahraničí

Považujete při studiu cizího jazyka za důležité vyjet do zahraničí

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Markéta Gottwaldová
Šetření:18. 11. 2009 - 25. 11. 2009
Počet respondentů:63
Počet otázek (max/průměr):14 / 12.41
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:84 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:38
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentkou SLU v Opavě a tento dotazník je součástí mého úkolu v rámci předmětu 'Využití počítačových technologií ve výuce cizího jazyka'. Cílem průzkumu je zjistit preferované cizí jazyky občanů a zda při jejich studiu považují za důležité vycestovat do ciziny. Věřím, že výsledky průzkumu budu moci v budoucnu použít i jako podklad ke své diplomové práci.

Děkuji za vyplnění tohoto dotazníku.

Odpovědi respondentů

1. Učíte se nebo jste se v minulosti učili cizí jazyk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano63100 %100 %  

Graf

2. Jak dlouho se učíte cizí jazyk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 - 10 let3453,97 %53,97 %  
10 let a více2946,03 %46,03 %  
1 - 4 roky46,35 %6,35 %  
méně než 1 rok11,59 %1,59 %  

Graf

3. Učíte se více cizích jazyků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 4, neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4469,84 %69,84 %  
ne1930,16 %30,16 %  

Graf

4. Které to jsou?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
němčina, angličtina512,2 %7,94 %  
angličtina, němčina37,32 %4,76 %  
AJ, NJ, FJ37,32 %4,76 %  
AJ, NJ24,88 %3,17 %  
angličtina, němčina, portugalština24,88 %3,17 %  
Německý a anglický jazyk12,44 %1,59 %  
angličtina, španělština, latina12,44 %1,59 %  
angličtina, němčina,francouzština,latina,polština12,44 %1,59 %  
španělsšký jazyk12,44 %1,59 %  
anglický, německý12,44 %1,59 %  
ostatní odpovědi anglictina, nemcina
NJ,AJ,IJ
angličtina, němčina, francouzština, dánština
angličtina, němčina, francouzština, ruština
Německý jazyk, anglický jazyk
anglina, franina, latina (u ot. 6 víc možností:P)
aj, nj, šj
aj,rj
anglický, německý jazyk
Anglický, čínský
němčina, angličtina, francouzština
Němčina, španělština
anglický jazyk, německý jazyk, ruský jazyk
nemcina, anglictina
angličtina, němčina, latina
nemčina
Angličtina a Ruština
angličtina, ruština, němčina, francoužština
AJ, ŠJ, FJ, IJ
aj, Fj, nj
angličtina, francouzština
2151,22 %33,33 % 

Graf

5. Strávili jste již kvůli studiu jazyka nějakou dobu v zahraničí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 6, neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3758,73 %58,73 %  
ano2641,27 %41,27 %  

Graf

6. Který zahraniční stát jste kvůli osvojení jazyka navštívili?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiné830,77 %12,7 %  
Německo519,23 %7,94 %  
Velká Británie519,23 %7,94 %  
USA311,54 %4,76 %  
Francie311,54 %4,76 %  
Rakousko13,85 %1,59 %  
Kanada13,85 %1,59 %  

Graf

7. Co vás do zahraničí přivedlo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
studium1869,23 %28,57 %  
cestování623,08 %9,52 %  
au-pair623,08 %9,52 %  
pracovní stáž415,38 %6,35 %  
jiné311,54 %4,76 %  

Graf

8. Chystáte se vycestovat do zahraničí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 9, neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3758,73 %58,73 %  
ne2641,27 %41,27 %  

Graf

9. Proč jste se začali učit cizí jazyk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
povinnost ve škole4774,6 %74,6 %  
z vlastního zájmu3250,79 %50,79 %  
kvůli zaměstnání1117,46 %17,46 %  
přání rodičů57,94 %7,94 %  
jiné46,35 %6,35 %  

Graf

10. Považujete v dnešní době nabízené stipendijní programy Erasmus, Erasmus Mundus, Socrates atd. za vhodnou příležitost k osvojení si cizího jazyka?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5180,95 %80,95 %  
nevím1117,46 %17,46 %  
ne11,59 %1,59 %  

Graf

11. Jste:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4675,41 %73,02 %  
muž1524,59 %23,81 %  

Graf

12. Kolik je vám let?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 30 let4369,35 %68,25 %  
15 - 20 let1016,13 %15,87 %  
31 - 40 let812,9 %12,7 %  
41 let a více11,61 %1,59 %  

Graf

13. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student5079,37 %79,37 %  
pracující1828,57 %28,57 %  
jiné23,17 %3,17 %  

Graf

14. Jaké je vaše dosažené vzdělání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
gymnázium1930,65 %30,16 %  
střední odborné s maturitou1930,65 %30,16 %  
vysokoškolské1829,03 %28,57 %  
základní46,45 %6,35 %  
střední odborné bez maturity23,23 %3,17 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Strávili jste již kvůli studiu jazyka nějakou dobu v zahraničí?

  • odpověď ano:
    • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi studium na otázku 7. Co vás do zahraničí přivedlo?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Učíte se nebo jste se v minulosti učili cizí jazyk?

2. Jak dlouho se učíte cizí jazyk?

3. Učíte se více cizích jazyků?

5. Strávili jste již kvůli studiu jazyka nějakou dobu v zahraničí?

7. Co vás do zahraničí přivedlo?

8. Chystáte se vycestovat do zahraničí?

9. Proč jste se začali učit cizí jazyk?

10. Považujete v dnešní době nabízené stipendijní programy Erasmus, Erasmus Mundus, Socrates atd. za vhodnou příležitost k osvojení si cizího jazyka?

11. Jste:

12. Kolik je vám let?

13. Jste

14. Jaké je vaše dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Učíte se nebo jste se v minulosti učili cizí jazyk?

2. Jak dlouho se učíte cizí jazyk?

3. Učíte se více cizích jazyků?

5. Strávili jste již kvůli studiu jazyka nějakou dobu v zahraničí?

7. Co vás do zahraničí přivedlo?

8. Chystáte se vycestovat do zahraničí?

9. Proč jste se začali učit cizí jazyk?

10. Považujete v dnešní době nabízené stipendijní programy Erasmus, Erasmus Mundus, Socrates atd. za vhodnou příležitost k osvojení si cizího jazyka?

11. Jste:

12. Kolik je vám let?

13. Jste

14. Jaké je vaše dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Gottwaldová, M.Považujete při studiu cizího jazyka za důležité vyjet do zahraničí (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://povazujete-pri-studiu-ciziho-jazyka-za-dulezite-vyjet-do-zah.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.