Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Povědomí a názor veřejnosti na problematiku paliativní péče

Povědomí a názor veřejnosti na problematiku paliativní péče

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Lukašíková
Šetření:15. 02. 2014 - 11. 03. 2014
Počet respondentů:1123
Počet otázek (max/průměr):20 / 14.56
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:88,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:59
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-6 PDF-7 PDF-8 PDF-9 PDF-10 PDF-11 PDF-12 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

jsem studentkou posledního ročníku magisterského studia oboru Sociální práce. Podmínkou úspěšného ukončení mého studia je mimo jiné napsání diplomové práce. Téma, které jsem si vybrala k řešení, se týká paliativní péče „Povědomí a názor veřejnosti na problematiku paliativní péče.“ Jak již název napovídá, pro zdárné vypracování mé diplomové práce jsou klíčové vaše názory na toto téma. Vyplněním dotazníku mi velice pomůžete s vytvořením empirické části práce. Dotazník je určen pro respondenty starší 18 let. Za jeho vyplnění Vám děkuji.

Veronika Lukašíková 

Odpovědi respondentů

1. Myslíte si, že se v české společnosti mluví dostatečně o smrti a umírání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, téměř se o smrti a umírání nemluví68761,18 %61,18 %  
Mluví se přiměřeně32328,76 %28,76 %  
Nevím, nechci o tomto tématu mluvit464,1 %4,1 %  
Ano, o tomto tématu se mluví hodně343,03 %3,03 %  
Nevím, nezajímá mě toto téma292,58 %2,58 %  
c) Ne, téměř se o smrti a umírání nemluví30,27 %0,27 %  
b) Mluví se přiměřeně10,09 %0,09 %  

Graf

2. Slyšel/a jste někdy pojem paliativní péče?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, slyšel/a64357,26 %57,26 %  
Ne, neslyšel/a47642,39 %42,39 %  
a) Ano, slyšel/a40,36 %0,36 %  

Graf

3. Slyšel/a jste někdy o pojmu hospic?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, slyšel/a107595,73 %95,73 %  
Ne, neslyšel/a443,92 %3,92 %  
a) Ano, slyšel/a40,36 %0,36 %  

Graf

4. Víte, co znamená pojem paliativní péče?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, vím, co znamenáotázka č. 5, Ne, nevím, co znamenáotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, vím, co znamená61054,32 %54,32 %  
Ne, nevím, co znamená50945,33 %45,33 %  
péče o lidi před smrtí, nejčastěji nemocné10,09 %0,09 %  
péče o nevyléčitelně nemocného či umírajícího směřující ne k uzdravení, ale pouze k mírnění bolesti a zachování co nejlepší kvality života, nikoli co největší délky života10,09 %0,09 %  
péče o umírající pacienty, zajišťuje důstojný odchod ze života, pomáhá příbuzným prakticky i psychicky10,09 %0,09 %  
"udržovací" péče, tedy za účelem zmírnění utrpení a zajištění poklidného dožití.10,09 %0,09 %  

Graf

5. Vysvětlete prosím vlastními slovy pojem paliativní péče:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
péče o umírající203,27 %1,78 %  
péče o nevyléčitelně nemocné71,14 %0,62 %  
péče o nevyléčitelně nemocné a umírající40,65 %0,36 %  
péče o umírajícího člověka40,65 %0,36 %  
péče o umírajícího40,65 %0,36 %  
péče o nevyléčitelně nemocného30,49 %0,27 %  
Péče o pacienty s nevyléčitelnou chorobou20,33 %0,18 %  
péče o nevyléčitelně nemocné lidi20,33 %0,18 %  
péče o nevyléčitelné nemocné, umírající lidi20,33 %0,18 %  
pomoc nevyléčitelně nemocným20,33 %0,18 %  
ostatní odpovědi komplexní péče o umírající
léčba bolesti
péče o nevyléčitelně nemocného, umírajícího
péče o nevyléčitelné pacienty
tišící léčba u nevyléčitelně nemocných, která v rámci možností udržuje kvalitu života
Péče o lidi s nevyléčitelnou nemocí
jde o péči o nevyléčitelně nemocného člověka
Péče zajišťující zmírnění příznaků, ne příčinu u chronicky nemocných
všestranná péče o umírajícího
spojena s pobytem v hospici nevyléčitelných osob
péče o nevyléčitelně nemocného, dbá se o kvalitu života, nebojuje se o co nejdelší přežití pacienta
komplxní péče o nevyléčitelně nemocného, neusiluje se o prodloužení života, ani se neurychluje smrt
Poskytnutí péče a pomoci takovým lidem (pacientům, klientům), kteří se nachází ve velmi vážném zdravotním stavu. Cílem je ulehčit takovýmto lidem od bolesti a zajistit jim důstojné umírání.
péče o umírajícího člověka v terminálním stádiu
péče o ty, co trpí nějakou nevyléčitelnou nemocí
je to především zmírňování příznaků např. bolesti... Je to péče o nevyléčitelné, nebo chronicky nemocné seniory..
péče o osoby v posledních stadiích závažných onemocnění, mírnění bolesti
je to péče, kdy neprobíhá léčba onemocnění, respektive neléčí se příčina, pouze se tlumí bolest a doprovodné příznaky
péče poskytovaná umírajícím/nemocným v terminálním stadiu respektující jejich osobnost, potřeby a přání
péč o nemocného, který je v terminálním stadiu onemocnění
péče o pacienty trpící nevyléčitelnou nemocí, kteří nemají šanci na úspěšné uzdravení (v podstatě "čekají" na to, kdy nemoci podlehnou)
péče o pacienta, u kterého nemoc nelze léčit, tedy je to pro něj jen jakýsi servis vedoucí ke zmírnění symptomů nemoci - většinou v pokročilém stádiu- , a k zlepšení kvality života v jeho poslední fázi
nevyléčitelně nemocný
paliativní péče nevede k uzdravení, ale ke zmírnění příznaků nevyléčitelné nemoci a pokojné (důstojné) umírání
snaha zlepšit kvalitu života u pacientů v terminálním stádiu onemocnění nebo u starych lidí (vytvořit vhodné podmínky pro dožití)
zlepšovat kvalitu života nemocného, důraz na pohodlí, odstranění bolesti
důstojná péče o nemocného člověka, kterému už nezbývá moc času
kvalitní život v nemoci
péče o umírajícího, léčba bolesti, nikoliv nemoci samotné, používá se v úplném závěru života neomocného
Je to komplexní péče, kterou se snažíme pomoci lidem s nevyléčitelnou chorobou v posledním stádiu. Snažíme se při této péči zmírnit bolest, zachovat důstojný život a dělat oporu blízkým nemocného...
péče o terminálně nemocného
důstojný konec
péče o umírající pacienty
komplexní péče o umírajícího, ale také pomoc pozůstalým
Neléčí, pouze zlepšuje kvalitu života nevyléčitelně nemocných.
Péče, která již nesměřuje k uzdravení nemoci. Respektuje se nevyléčitelná diagnóza a aplikuje se pouze léčba, která pacientovi uleví (např. od bolestí).
jde o péči, která člověka nevyléčí, ale pomáhá mu od bolesti, udržuje jeho zdravotní stav, jde o péči o umírající
péče o lidi nevyléčitelně nemocné a při umírání
zmírňující péče a léčba se zřetelem na pacienta i jeho nejbližší
péče o člověka na konci jeho životní cesty, kdy je nemocen a v podstatě "čeká na smrt" za nepříliš dobrých zdravotních podmínek, tišení bolesti, pomáhání v utrpení kterému není pomoci už jiné než té definitivní
nevede k uzdravení pacienta, pouze "zpříjemňuje" jeho dožití, brání bolesti
při nevyléčitelném onemocnění, se už neléčí základní diagnoza, ale zaměřuje se pozornost na to, aby pacient netrpěl, neměl bolest
Je důstojná péče nemocnému člověku,spojena s umíráním a pomoci....
péče o umírající nevyléčitelnou nemocí, snaha o poskytnutí důstojného a co nejméně bezbolestného odchodu
komplexní péče pro nevyléčitelně nemocného + podpora jeho rodiny
léčba vedoucí ke zmírnění příznaků..neléčí se příčina,ale její symptomy
podpůrná o nevyléčitelně nemocného
Člověk je v poslední fázi života, kdy je ukončena veškerá léčba. Důležité je důstojně a co možná bez bolesti dožít
péče o umírajícího, nevyléčitelně nemocného. Pomáhá zajistit kvalitu života i v posledních dnech života a pomáhá i rodinám.
Pomoc těžce nemocným, nevyléčitelným lidem zmírnit následky nemoci tak, aby jejich poslední čas, kdy už není možná léčba, probíhal snesitelně, bez velkých bolestí.
ošetřování při dlouhodobé nemoci či stáří
služba umírajícím a jeho rodině. buď v hospici nebo u pacienta doma kam dochází lékař, zdravotní sestry a další. péče také o rodinu pacienta
ta poslední možná péče o člověka, který má nevyléčitelnou chorobu, je to podpurná péče
starání se o nevyléčitelně nemocné pacienty jinde než v nemocnici
poskytování odborné pomoci nevyléčitelně nemocným pacientům a jejich rodinným příslušníkům
zvyseni kvality zbyvajiciho zivota bez lecby samotneho onemocneni,pr.analgezie..
péče o umírajícího v terminálním stadiu nemoci
péče v terminálním stádiu nemoci, zajišťující důstojný konec života
zmírňování utrpení klienta v terminálním stádiu
zajištění komfortu a důstojnosti při umírání
péče o pacienta v terminálním stádiu (mírnění bolesti,...)
Symptomatická péče, pacient má nevyléčitelné onemocnění, léčí se pouze symptomy/obtíže
komplexní péče o pacienta, který je nevyléčitelně nemocný
péče o pacienta trpícího nevyléčitelnou chorobou
péče (zejména) o pacienty se smrtelnými chorobami mající za cíl zmírnit bolest a zlepšit kvalitu života, nikoliv vyléčit
péče o terminálně nemocné, umírající, aby jim byla zvýšena kvalita života, sníženo utrpení v domácích podmínkách či specializovaných zařízeních aj.
Pomocná starost o osobu nevyléčitelně nemocnou, nebo osobu s velkou pravděpodobností blízkého úmrtí.
podpora a péče těžce až smrtelně nemocným lidem
péče zaměřená na kvalitu života u lidí, kterým již není možné nabídnout kurativní léčbu u pokročilých onemocnění
taková péče o nevyléčitelně nemocné, aby strávili poslední chvíle života pokud možno bez bolesti a důstojně v příjemném, klidném prostředí
Péče o pacienta, který trpí nevyléčitelnou chorobou, zaměřená na to, aby i toto období, vzhledem k jeho možnostem, prožil kvalitně.
péče o pacienty, kteří trpí nevyléčitelnou chorobou
Péče o člověka, který je nevyléčitelně nemocný, aby trpěl co nejméně.
ne
sociální, zdravotní, psychická a duchovní pomoc umírajícím
péče o nevyléčitelně nemocného, jež nemůže mít za účelem vyléčení, pouze úlevu
je to péče o pacienta v posledním stádiu života, zpravidla při závažných, nevyléčitelných chorobách
péče o umírající a nevyléčitelně nemocné
Péče o těžce nemocného v posledních stádiích nemoci, zachování jeho důstojnosti, podpora blízkých.
péče zmírňující utrpení
je to pece o cloveka,ktery je nevylecitelne nemocny v posledni fazi zivota a snazit se zmirnit utrpeni ktere takovy clovek proziva a zachovat jeho dustojnost
Peče o pacienty v poslední fázi nějaké nevylečitelné nemoci
Lékařská péče ve stavu nevyhnutelné smrti, jejímž cílem není úzdrava, ale co nejlepší způsob umírání.
komplexní péče o osoby dlouhodobě nemocné, téměř vždy bez výhledu vyléčitelnosti, většinou v konečném stádiu života
léky a péče v posledním stádiu nemoci, které už neléčí, ale jen činí život a umírání snesitelnějším
Péče zaměřená na zpříjemnění zbývajícího života nevyléčitelných pacientů
zachvoání důstojnosti, zmírnění bolesti při ndvyléčitelné nemoci a umírání
péče o nemocného jemuž už není možné pomoci od jisté smrti
Péče o nevyléčitelně nemocné zmírňující příznaky nemoci
péče o lidi,kteří jsou nevyléčitelně nemocní a poskytne se jim tzv.poslední "zpestření života!
péče o kvalitu života při neléčitelném onemocnění
pomoc cloveku trpicimu tezkou nemoci, predstava dustojneho zbytku zivota
Péče o pacienta trpícího nevyléčitelnou nemocí v pokročilém nebo terminálním stádiu
péče o umírající, nevyléčitelně nemocné, aby konec jejich života byl důstojný, bez bolestí, pokud možno v domácím prostředí nebo alespoň v blízkosti jejich nejbližších
pomoc pacientovi v konečném stádiu nevyléčitělné choroby
poslední péče o nevyléčitelně nemocné a nemohoucí
pomoci v utrpení lidem s nevyléčitelnou chorobou a doprovázet je na poslední cestě
institucionální doprovázení vážně nemocné osoby v terminálním stadiu nemoci
péče o nevyléčitelně nemocné těsně před smrtí
zmírnit bolest, zachovat důstojnost života, pomoc blízkým
je to péče o nemocné lidi, převážně seniory, kteří jsou envyléčitelně nemocní a většinou jim zbývá už jen krátký čas před smrtí, pečuje se o ně po zdravotní stránce (v rámci možností) a především po té psychické
Péče o člověka v terminálním stádiu, nebo o člověka který trpí nevyléčitelnou nemocí
péče o člověka, u něhož je jasné, že mu již nelze pomoci, ale pečuje se o něj tak, aby bylo jeho umírání co nejméně nepříjemné a bylo pokud možno důstojné
Péče o osoby ve terminálním stádiu nemoci / Péče o umírající
proces zmírnění bolesti, ale vlastní chorobu neléčí
péče o nevyléčitelné pacienty, o které se nikdo buď nemůže nebo nechce postarat
Péče o nevyléčitelně nemocné.
po vyčerpání všech jiných možností léčby /operačních, chemoterapie radioterapie u onkologických pacientů/ ale i u pacientů neonkologických, ale závažně nemocných.. ošetřovatelská péče, tlumení bolesti práce s rodinami pacientů, duchovní podpora...zacho
Péče o lidi na konci jejich života, někdy též zjednodušeně o umírající, ale oni ještě dlouho umřít nemusejí.
zajištění důstojného umírání
paliativní péče se nezaměřuje na léčbu ale na tlumení nepříjemných symptomů nemoci tak, aby nemocný, u nějž už klasická medicína vyčerpala své možnosti netrpěl nepříjemnými projevy nevyléčitelné choroby, zejména bolestí a to jak fyzickou, duševní ani spir
pece o smrtelne nemocne, umirajici v domacim prostredi
Péče o člověka s nevyléčitelným onemocněním
Péče o člověka v konečné fázi života, zmírňuje projevy nevyléčitelné choroby
pece o pacienty v terminalnim stadiu, leceni bolesti, smireni se, psychologicka pomoc, podpora rodiny
péče o osoby s vážným onemocněním s cílem důstojného umírání
Pomoc při umírání-ulehčit umírání
pece o pacienta v terminalni fazi sveho onemocneni(umirajiciho). Dba se predevsim na kvalitni tiseni boleati a hydrataci. pripadne jine ulevove postupy.
udržovací péče pro osoby na pokraji smrti
tišení bolesti, zajištění komfortu nemocného, jehož nemoc nelze léčit, zmírňování příznaků
péče o umírající (lékařská, ošetřovatelská, psychologická, duchovní...), není snaha vyléčit
péče poskytovaná nevylečitelně nemocným , zameřena na zkvalitnení jejich života , tlumení bolesti, není to péče léčebná
profesionální pomoc pro nevyléčitelně nemocné lidi, kteří umírají
zmírňující péče (bolest, duševní strádání) např. u lidí kteří jsou nevyléčitelně nemocní (terminální stádium)
komplexní kvalifikovaná podpora a péče u nevyléčitelných pacientů
péče o nevyléčitelně nemocné ve finálním stadiu
starání se o pacienta ve chvíli, kdy je nevyléčitelně nemocný (poslední stádium nemoci), a to jak z hlediska zdravotního, tak i sociálního apod.
pece o nemocne a umirajici ve smyslu "zprijemneni" jejich zivota - zmirneni bolesti, atd.
odlehčovací péče, kdy se již neléčí vlastní onemocnění, ale sanží se medicína co nejvíce usnadnit život jedincům, především v termínální fázi života
poskytnutá péče nevyléčitelné osobě a jejím blízkým osobám, jde hlavně o kvalitu "konce" života nemocné osoby
Je to péče o nemocné lidi, kteří trpí bolestmi a není šance na jejich vyléčení, jde tedy o péči, která pomáhá zmírňovat bolest a utrpení nemocného...
pece provadena v terminalnim stadiu onemocneni. zakladem je uleva od bolesti, hydratace, vyziva a hygiena. neleci primarni onemocneni, ale zmirnuje priznaky
péče o nemocné v posledním stadiu před smrtí, kde léčbya už není, jen zajištění co nejdůstojnějšího odchodu ze světa
péče o nemocného v konečném stadiu choroby kdy není naděje na uzdravení, péče zaměřena hlavně na mírnění bolesti
Paliativní péče je péče o pacienta, kterému již léčbou není možné odstranit příčinu, tedy vyléčit ho, tlumí pouze příznaky, zaměřuje se především na minimalizaci bolesti.
pro zmírnění bolesti, především fyzické. s osobním přístupem, ať už během nemoci, tak během umírání
komplexní péče o nevyléčitelně nemocné
Je to péče o nemocného člověka, který nemám naději na vyléčení (je už v tak pokročilém stádiu nemoci).
péče v období umírání
Péče vedoucí ke zmírnění bolesti a utrpení u osob v závěru života a při neléčitelné nemoci.
Péče o umírající lidi, to aby byli například se svou rodinou apod.
péče o umírající (staré či nevyléčitelně nemocné)
Z knihy od Bronnie Ware: péče o nemocné, umírací lidi, v jejím případě v rodinném, domácím prostředí (pojem může být širší, mimo tu knihu jsem jej moc neřešil, třeba hospic je zcela něco jiného)
péče o smrtelně nemocného pacianta ve fázi, kdy mu již "medicína" neumí pomoci a je zřejmé, že jeho konec je neodvratitelný. Paliativní péče je zásadní a naprosto výjimečnou složkou v péči o člověka v jeho poslední životní etapě.
Myslím, že je to starost o člověka, který je nevyléčitelně nemocný a není schopen se o sebe postarat, například je upoutaný na lůžku.
péče o pacienty umírající na nějakou nemoc ve finálním stádiu, podpora jich a jejich příbuzných
je to péče o nemocné a přestárlé, nevyléčitelně nemocné. umožňující pokud možno důstojné a co nejvíce kvalitní dožití. s pomocí léků a péče.
poskytnutí péče pro nevyléčitelně nemocné
péče poskytována nemocnému, který j v termin. stadiu nejčastěji nádorového onemocnění, resp. které je dále neléčitelné
trvalá péče
péče o člověka, který je smrtelně nemocný. Jde o péči, která mu může skvalitnit jeho poslední dny života, nebo mu ten život prodloužit
Péče o umírající pacienty, pacienty s nevyléčitelnou nemocí
Péče pro nevyléčitelně nemocné,v terminálním stadiu,tlumení bolesti,podpora psychiky,duchovní podpora...
péče o nevyléčitelného člověka - příprava jeho důstojného a klidného odchodu na druhý svět
péče o lidi,kteří jsou ve stavu neléčitelných onemocnění vedoucí v nedefinovatelném časovém úseku ke smrti
Druh sociální či humanitní služby spojený se zabezpečením a kvalitou života při těžké nemoci a umírání
péče o nevyléčitelně nemocné, pacienty v hospicích (pozn. informaci jsem vyhledala, než jsem se dotazníku zúčastnila)
pece o pacienty v posledni fazi smrtelne nemoci
Jednoduše řečeno se jedná o období mezi ukončením aktivní léčby a okamžikem, kdy se narodíme pro Nebe.
péče o nevyléčitelně nemocné či lidi trpící, kteří brzy zemřou
pomoc a ošetřování při nevyléčitelné nemoci
snazi se zlepsit kvalitu zivota lidi, ale neleci pricinu, nedava si nadeji na vyleceni
Paliativní péče je komplexní, aktivní a na kvalitu života orientovaná péče poskytovaná pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou ( převážně onkologického, ale také onemocnění životně důležitých orgánů, AIDS) v pokročilém nebo konečném stádiu.
péče o pacienta s nevyléčitelnou nemocí v pokročilém stádiu, pokrytí základních lidských potřeb a zajištění co nejlepší kvality života v rámci možností
péče o člověka, který je v konečném (nevyléčitelném) období nemoci (např. rakovina). Jde o zlepšení kvality života, "zvedání nálady" jak pacientovi tak jeho příbuzným, příprava na smrt...
ulehčení života pacienta před jeho smrtí, pomoc od bolestí... pacient jen dožívá a touto péčí mu konec života ulehčujeme...
nejde o léčbu,ale jen o ulehčení od příznaků choroby
péče o umírajícího pacienta
Zajištění co možná nejvyššího komfortu pro těžce nemocné (umírající) pacienty...
Péče o prestárlé
Péče o pacienta s nevyléčitelnou chorobou, snaha o ulehčení
podpora a pomoc nevylecitelnym pacientum tak, aby byl jejich zbyvajici zivot co nejvice dustojny a bezbolestny
To poslední, co lze pro umírajícího udělat, ale vůbec to není léčení podstaty, jen mírnění bolesti nebo vyskytnuvších se přidružených problémů
péče o nevyléčitelně nemocnou osobu
doprovázení umírajícího, snaha mu ulevit od bolestí a citově a duchovně ho podepírat
Jedná se o zdravotní a psychologickou péči zaměřenou na osoby na sklonku života.
péče o klienta v závěrečné části jeho života, neslouží k uzdravení, ale ke zmírnění utrpení a bolesti umírajícího
pece (po vsech stranach) poskytovana vazne nemocnym (nevylecitelne nemocnym)
Pqaliativní péče se prování u nemocných, jejiž zdravotní stav již nelze zvrátit, akutní léčba nevede ke zlepšení. Touto péčí se snažíme o důstojné, bezbolestné prožití posledních dní, než nastane smrt.
Poskytování péče zaměřenou na kvalitu života pacientovi s nevyléčitelnou nemocí.
péče o nemocného člověka s cílem zmírnit bolest a zachovat jeho důstojnost
péče o nemocného člověka, u nějž je miinální nebo žádná naděje na uzdravení. Paliativní péče tedy představuje spíše služby a prostředky, kt. se snaží alespoň o zmírnění dopadu onemocnění
péče o nevyléčitelně nemocné - umírající
Péče o nevyléčitelně nemocného, která má za úkol maxilálně zvýšit kvalitu jeho života. Většinou tedy odstraňuje jen příznaky nemoci.
živoření přek koncem živata bez naděje na zlepšení
péče o nevyléčitelně nemocné převážně staré
Péče o pacienta, který je v konečeném stadiu závažné choroby a ,,očekává" se, že brzy zemře. Péče je zaměřena na zkvalitnění života - např. tlumení bolesti.
kompletní péče o smrtelně nemocného člověka
Důstojné dožití s určitou kvalitou života v případě nevyléčitelné nemoci, zpravidla v terminálním stádiu. Metody: např. tišení bolesti.
Je to pece o nevylecitelne nemocne, terminalni stadia nemoci, kde se neleci pricina, ale tlumi se bolest, aplikuje se basalni stimulace, jde o dustojne umirani bez trapeni.
pomoc rodině, při péči o těžce nemocného - mnohdy umírajícího člověka
paliativní péče je snížit bolest a další tělesná a duševní strádání ,zachovat důstojnost a poskytnout podporu jeho blízkým
paliativní péče je většinou v hospici, pro umírající
péče o člověka v konečném stadiu života
mírnění bolestí aniž se léčí příčina, např. u nevyléčitelně nemocných trpících bolestmi
Jde o ulehčení života umírajícím pacientům, u nichž zvrácení jejich stavu (např. kvůli rakovině) není možné.
tišení bolesti tam, kde léčba už nezabírá
Léčba poskytovaná pacientům v terminálním stadiu. Hlavním cílem je tlumení nepříjemných příznaků doprovázejících onemocnění, např. bolest
následná péče, která má zmírnit příznaky, není léčebnou metodou
péče o nemocné v posledním stadiu života
Je to péče o člověka, který má nevyléčitelné onemocnění, je to péče před smrtí. péče aby neměl bolesit,bylo u něj postaráno s důstojností.
péče o nevyléčitelně nemocného tak, aby netrpěl a aby byly uspokojovány jeho biopsychosociální potřeby
péče která je zaměřená na zmírnění symptomů (např. bolesti) u umírajících, není zaměřena na vyléčení pacienta
udržovací, zmírnění bolesti, není to léčba, čeká se až pacient zemře
Snižování utrpení pacienta bez možnosti vyléčit ho
péče poskytovaná člověku s nevyléčitelným onemocněním
Zmírnění bolesti před smrtí při nevyléčitelné chorobě, důstojné dožití s minimem symptomů choroby.
tišící, terminální péče, LDN
Domnívám se, že se jedná o to zlepšit a prodloužit život onkologických pacientů
péče o umírající osoby nebo nevyléčitelné nemocné osoby, kya je již neléčí příčiny nemoci, ale zmírňují se pouze příznaky
Je to druh péče o nevyléčitelně nemocné, kteří jsou v takovém stádiu nemoci, kdy se již ví, že se nedá vyléčit. Ztěžejní je tišení bolesti a důstojný odchod z tohoto světa.
paliativní péče poskytuje nemocnému nejlepší možné podmínky pro důstojné dožití: snížení obtíží, bolesti apod. Nemoc neléčí, naopak někdy je konec rychlejší, někdy naopak dochází i sekundárně k prodloužení života
péče o nevyléčitelně nemocného člověka, v posledním stadiu nemoci...
Péče o staré lidi.
Péče o člověka těžce, nevyléčitelně nemocného v posledním stádiu onemocnění.
jedná se o řešení vedlejších účinků léčby hlavní nemoci
komplexní, aktivní a na kvalitu života orientovaná péče poskytovaná pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo terminálním stadiu
péče o pacienta s neléčitelnou nemocí
zmírňují se příznaky spojené se smrtelným onemocněním - tlumení bolest atp., není tam snaha uměle prodlužovat život
předsmrtná
péče o umírající lidi a jejich blízké
léčba zaměřená ne na příčiny, ale na zmírnění symptomů (bolesti), užívá se u nevyléčitelně nemocných
starostlivosť o ľudí s diagnostikovanou nevyliečiteľnou chorobou
je to komplexní péče orientována na kvalitu života, která je poskytována člověku s nevyléčitelnou chorobou nebo člověku v terminálním stádiu života, jde především o zachování důstojnosti tohoto člověka, tišení bolesti a poskytování podpory a moci
péče o nevyléčitelně nemocného, má za cíl tišit bolest a udržet pacientovu důstojnost
Péče o člověka, u kterého je jasné, že už jen dožívá. Je to jakási snaha o to, aby se mu dožívalo pokud možno, co nejpohodlněji. Netrpěl bolestmi atd. Ačkoli už mu prostě "nehrozí" uzdravení. Dalo by se i říct, že je to umělé prodlužování života.
Tzv. útěšná péče. Jde o péči o terminálně nemocné a umírající pacienty zahrnující nejen tlumení bolesti, ale také zajištění důstojného a hodnotného života až do jeho posledních okamžiků. Zahrnuje též podporu rodiny umírajícího.
souhrn aktivit směrem k pokud možno co nejkvalitnějším posledním dnům, týdnům, měsícům života člověka po stránce fyzické, psychologické, sociální, apod.
péče umírající
těžce nemocný a starý člověk potřebuje víc pomoci od lidí,kteří mu pomáhají s obsluhou při hygieně,jídle,doprovad na jiné místo,podávání lékůaj.....
Starost o těžce nemocného či umírajícího - tišení bolesti, poskytnuta duchovní péče, osobní přístup, klient by se měl cítit dobře a příjemně, jako doma (pokud neprobíhá paliativní péče doma).
Péče o nevyléčitelné, sešlé stářím a jinak nemohoucí - v podstatě dožívající lidi.
péče o umírající osoby
"dostojne" umieranie, prirodzeny odchod, tisenie bolesti u nevyliecitelne chorych
péče o lidi s nevyléčitelnou chorobou, tzv. udržovací péče
komplexní péče poskytovaná nevyléčitelně nemocnému umírajícímu pacientovi
důstojné umírání v hospicu s ošetřováním odbornou sílou a za účasti blízkých rod. příslušníků
Péče v terminálním stádiu nemoci, jejím cílem není léčit, ale zmírňovat bolest a nežádoucí příznaky nemoci.
kvalitní péče věnovaná umírajícím
zmírnění nepříjemných stavů v terminálním stádiu nemoci, zejmena tlumení bolestí. nemocného nelze vyléčit.
péče o člověka v posledním období jeho života
Péče před spokojenou smrtí s minimalizací bolesti a utrpení.
odborná péče o umírajícího člověka
mírnící bolest ale neléčící
péče o nevyléčitelně nemocné v posledním stadiu života, usnadnění žití
nechce semi
péče, která klade důraz na zkvalitnění života nemocného
péče o nemocné, kteří se nemohou sami o sebe postarat a není perspektiva uzdravení
Je to péče poskytovaná pacientovi ,který trpí nevyléčitelnou nemocí v pokročilém nebo terminálním stádiu
(nejen) zdravotní péče o lidi nevyléčitelně nemocné tak, aby mohli důstojně a bez zbytečného utrpení žít
péče o umírajícího bez léčby ale zamezení utrpení a bolesti
péče o velmi těžce nemocného - buď domácí, nebo v hospici
je to starostlivosť o človeka s vážnym ochorením, alebo starosť pred koncom života
starostlivosť o pacientov v posledných štádiách smrteľnej choroby
Zdravotní péče, která nemá zlepšit zdravotní stav pacienta, ale pouze utlumit bolesti a učinit poslední týdny, popřípadě měsíce jeho života snesitelnými. Týká se nevyléčitelně nemocných v posledním stadiu nemoci.
péče o umírající - důstojné umírání, doma anebo v hospicu
péče o člověka, který nemá šanci se uzdravit - směřuje k úmrtí
Komplexní péče poskytovaná nevyléčitelně nemocnému.
Je to péče o nevyléčitelně nemocné lidi, péče o jejich důstojné dožití např. v hospici.
péče odlehčovací,tlumící bolest pacienta v terminálním stadiu života
cílem je zpříjemnit konec života, potlačit negativní projevy nemoci, důležitá je i duchovní péče
péče o staré a nemohoucí
je to péče poskytovaná starým lidem s chronickým nevyléčitelným onemocněním. Jde o to udržet pacienta bez bolesti a v důstojnosti. Nejde o to pacienta vyléčit, jen ho v jeho nejposlednějších fází života doprovázet co možná nejvíc "lidsky" to jde.
péče o umírající, již se nedá nic dělat s jejich nemocí, zmírňují se symptomy, snaha o zmenšení utrpení
Je to péče o nemocnéhoa podávání léku které jen tiší bolesti ale samotné onemocnění neléčí
péče o nevYléčitelně nemocné, zmírnění bolesti a zachování důstojnosti člověka.
nemoc se už neléčí, protože nemocný umírá, pouze se mu podávají léky, které utišují bolest
je to péče o člověka, který je nevyléčitelně nemocný a očekává se, že brzy zemře. Jde o to zmírnit mu bolest.
paliativni pece je pece o cloveka ktery je ve finalnim stadiu nemoci-umirajici,kdy se mu snazime ulehcit zbytek zivota
péče o umírajícího, případně jeho blízké, doprovázení ke smrti
starostlivosť o pacienta v terminálnych štádiách chorôb zamerané na skvalitnenie života, lepšie ,,dožitie´´...
pomoc umírajícím, podávání léků proti bolesti, doprovázení v posledních chvílích života
péče o pacienty před smrtí
pece v poslednim stadiu zivota- dozivani
starat se o někoho ve fázi nevyléčitelné nemoci (když se sám o sebe nemůže postarat)
Je to "dovedení" smrtelně nemocného k jeho důstojnému a bezbolestnému konci.
Péče o nemocného v terminálním stavu onemocnění
péče vedoucí k udržení co nejvyšší kvality života a bezbolestnosti, ve chvíli, kdy již není možná léčba
důstojná péče
je to nemedicínská péče v terminální fázi života
pozorná péče mírnící bolest
Péče pacientovi s nevyléčitelnou nemocí v pokročilém nebo terminálním stádiu.
péče o nevyléčitelně nemocného pacienta, kdy se ,,léčí,, pouze symptomy onemocnění
Péče o nevyléčitelně nemocné, aby se jim odchod co nejvíce ulehčil.
zaopatření umírajících, těžce nemocných lidí u nich doma nebo v zařízení typu hospic
péče o člověka, který dříve či později zemře (vážně nemocného, nevyléčitelného), snaha mu usnadnit a zpříjemnit poslední chvíle (aby netrpěl bolestmi apod.)
komplexní péče u nevyléčitelně nem., nejde o léčbu
péče o lidi, kteří jsou v konečném stadiu těžké nemoci, kteří umírají
neznamená vyléčení, ale zvyšuje kvalitu života, tlumí bolest, mírní utrpení, zabezpečuje důstojnou smrt
péče o člověka se smrtelnou chorobou, zejména ošetřovatelská+nutné léky a analgetika....
Péče o klienta,většinou již ležícího a ve zhoršeném stavu.Dalo by se říci,že o člověka ,který umírá.
pece o lidi nevylecitelne nemocne, kteri jsou v poslednim stadiu nemoci
péče, zaměřená pro nevyléčitelné pacienty
úlevová
péče o nevyléčitelně nemocného v konečném stadiu
paliativní péče se poskytuje umírajícímu pacientovi, který nemá již naději na vyléčení.. jde o tlumení bolesti, kterou mu nemoc způsobuje
péče o člověka s nevyléčitelnou nemocí, zachovat jeho důstojnost, pomoc rodině, pomoci mu být, co nejdéle aktivní.
Oddělení pro lidi, kteří trpí nevyléčitelnou nemocí, obvykle v posledním stádiu nemoci. Je to ještě horší než LDN, ovšem oddělení paliativní péče bývá daleko lépe vybaveno - krásným nábytkem, televizí, křesly atd. - aby se lidé cítila jako "doma".
péče o nemocného v terminálním stadiu nemoci
péče o přestárlé nebo nemohoucí osoby
Péče o osoby v terminálním stadiu nemoci
Péče o člověka s těžkou nevyléčitelnou nemocí nebo ve stáří. Součástí péče je spolupráce s psychologem tak, aby člověk dokázal odejít ze světa tak nějak "v pohodě" a i si stačil vyřídit své vztahy a jiné náležitosti aby se mu lépe "odcházelo"
Paliativní péče, je péče poskytovaná lidem, kteří jsou nevyléčitelně nemocní, často v terminálních stádiiích nemocí. Jejím obsahem je odstraňování bolesti a podpora, aby člověk neumíral s pocitem osamocení.
péče o nevyléčitelně nemocného člověka ve stavu, kdy z důvodu zdravotního stavu či náročnosti péče není možné ošetřování rodinnými příslušníky
Paliativní péče je komplexní péče o nevyléčitelně nemocného, zmírnění bolesti i psychického strádání, včetně psychické podpory jeho blízkých. poskytnutí
péče o nevyléčitelně nemocného, která neléčí, ale mírní utrpení
Paliativní péče je zaměřena na pacienty s nevyléčitelnou nemocí a zahrnuje komplexní péči o jejich tělo, ducha i duši. Měla by být aktivní s důrazem na kvalitu a důstojnost života pacienta, zvláště poté jeho posledních chvil.
zlepšení a prodloužení kvality života v jeho konečné fázi,např.u onkologicky nemocných
plná péče (včetnw ě zajištění nejen životních potřeb) o pacienta v době umírání na nevyléčitelnou chorobu
usnadnění umírání s co nejmenší bolestí
Péče o nevyléčitelně nemocné lidi v posledních stádiích nemoci. Nesnaží se lidi vyléčit ani jim pomoct ke smrti (urychlit smrt) a zároveň neprodlužuje jejich utrpení. Mírní bolesti a pomáhají člověku trávit "zbytek života" v "poklidu"...
péče o pacienta v pokročilém stádiu nevyléčitelné nemoci
neléčí vlastní onemocnění, protože to v tom případě už vlastně není možné, mírní bolest a utrpení
důstojný odchod ze světa
péče o člověka o kterém vím, že umírá - už nelze pomoci žádným způsobem
Péče o jedince s nevyléčitelnou nemocí v posledním stádiu. Je to snaha o zmírnění bolestni a psychického a fyzického strádání.Pomáhá i příbuzným.
starostlivost o lidi co umírají
péče o umírající v terminální stádiu nemoci
péče o nemocné, jejichž nemoc nereaguje na léčbu, nejdůležitější je tišení bolesti
péče o dlouhodobě nemocné a umírající, která nemá za cíl uzdravení, ale mírnění projevů choroby a zlepšení kvality života.
péče o nemocné před smrtí, spočívající zejména v tišení bolesti a psychické pomoci
systém komplexní péče pro osoby v posledních stadiích nevyléčitelných chorob
pomoc pro důstojné umírání. I když víme, že se pacient neléčí, být mu ve všem nápomocný
komplexní péče opacienta těžce nemocného, který se s největší pravděpodobností již nevrátí zpět do normálního života, snaží se pacientovi zpříjemnit odchod ze světa
péče o pacienta s nevyléčitelnou chorobou
pomoc při umírání
péče o umírajícího, kdy se už neléčí, ale tiší se bolesti a vůbec se usnadňuje odchod ze života
cílem není vyléčit ale pomoci nevyléčitelně nemocnému prožít zbytek života v pohodě, s rodinou...né trápit třeba dalšími chemo...atd....
Péče o umírající z hlediska biologického, ale i psychického
péče o umírající, která má zajistit důstojnou kvalitu života v jeho posledním stadiu, úleva od bolesti
péče o umírající - nevyléčitelně nemocné
péče o klienty, kteří již nemají sílu bojovat s nástrahami života, místo kde lidé opouštějí náš svět
péče o umírající lidi
Podávání přiměřených prostředků, tišících bolest tak, aby se pacient v noci vyspal a ve dne snesitelně zvládl co je třeba
starost o umírající
Péče o nevyléčitelně nemocné, umírající klienty
péče o nevyléčitelně nemocné..
péče o nevyléčitelně nemocné, odlehčení od bolesti a dalších projevů nemoci s vědomím, že nemocného již nelze vyléčit
Péče o nevyléčitelně nemocné lidi těsně před smrtí.
doprovázení člověka v jeho posledních dnech/měsících života, zmírnění jeho utrpení odbornou péčí, ale také spoluúčastí na jeho odcházení
co nejvíce léky a osobním přístupem ulehčit, zmírnit bolesti nevyléčitelně nemocnému nebo umírajícímu člověku
péče o těžce nevyléčitelně nemocné, v posledních stadiích nemoci, resp. před smrtí člověka
Léčba spočívající v tlumení bolestí a dalších nepříjemných projevů u umírajícího pacienta
starost o nevyléčitelně nemocné, umífrající staré llidi
péče o těžce a dlouhodobě nemocné se zaměřením na kvalitu života pacienta
zajištění důstojné péče v konečné fázi života
Symptomatická léčba, např. tišení bolesti
léčba, která "jen" tiší bolesti, mírní utrpení, aniž by prodlužovala mizející život za každou cenu.
je to péče,kdy se snažíme pacientovi zmírnit jeho bolest a utrpení(trpí chronickým n. nevyléčitelným onemocněním)
zabránění utrpení umírajícího,
Paliativní péče je péče o pacienty v terminálním stádiu života, tzn. těsně před smrtí.
péče o nemocnou osobu v posledním stadiu života
péče o nemocné v terminálním stádiu života, zkvalitnění života v jejich posledních chvílích
chápu ji jako péči zmenšující bolest, utrpení
Je to péče, aby nemocný umíral "hezky"- např. bez bolesti.
Domnívám se, že jde o odbornou komplexní péčí o nevyléčitelně nemocného člověka v poslední etapě jeho života, a to zvláště v době, kdy jeho rodina by péči o něj nezvládla ať již z hlediska vlastních sil nebo potřeby odborné péče v bolestech.
odborná péče o téžce nemocné a umírající, která zvyšuje kvalitu jejich života
péče o staré umírající lidi
péče zmírňující průvodní znaky onemocnění - bolest,apod, neléčí nemoc samou.
ošetřovatelská péče o klienta v terminálním stádiu onemocnění.
péče o pacienty s nevyléčitelnou chorobou nebo terminálním stádiu
Tato péče nevede k navrácení zdraví, ale snaží se o zmírnění příznaků, které špatný zdravotní stav, v podstatě infaustní, nemoc (např. rakovinu) provázejí.
Péče o umírající a jejich rodinu
Péče o nemocné v konečném stádiu nevyxléčitelné nemoci. Už se neléčí příčina nemoci, pomáhá se zvládat lehčí odchod ze světa
pacienta nelze již vyléčit.....
péče o pacienta v terminálním stádiu života, zaměřená na veškěré potřeby pacienta, včetně spirituálních
je to kvalitní a dostačujíci péče o pacienta s nevylečitelnou nemocí
Péče o nevyléčitelně nemocného člověka, obvykle s výhledem brzké smrti.
Paliativní péče je péčí o nevyléčitelné pacienty. Účelem je zmírnění utrpení a zachování lidské důstojnosti na cestě vstříc smrti.
péče, která neaspiruje především na vyléčení hlavní příčiny nemoci, ale zmírňuje utrpení, aby umožnila důstojné dožití
péče o nevyléčitelně nemocné, umírající
šetrné tišení od bolesti a doprovázení na konci života člověka s nevyléčitelnou/smrtelnou chorobou. zaměřeno i na blízké umírajícího, celostní péče (nejen o tělo, ale i o duši a psychiku)
paliativní péče je starost o lidi, kteří jsou upooutání na lůžku, těžce nemocní , jsou většinou udržováni a hlídání lékaři. Mohou být i doma, kde je o ně postaráno i lékaři a setřičkami viz Hom Care , ale i osobní asistencí nebo v ústavech.
Péče o nevyléčitelně nemocné v pokročilých stádiích nemoci
péče, která nevyléčí, neuškodí, ale člověk se cítí jako člověk (např netrpí bolestí apod)
Odborná pomoc nevyléčitelně nemocným lidem v důstojném odchodu a psychycká podpora rodiny.
péče o umírající, taková, aby jim bylo dopřáno "dožití" v co možná dobrých fyzických i psychických podmínkách. Rovněž podpora lidí kolem něj.
Nějaká komplexní péče (včetně duchovní) o nevyléčitelně nemocného.
pomoc lidem s nevyléčitelnou nemocí
péče, která má ulevit a podpořit nevyléčitelné pacienty
pomoc lékaře a sociální pracovnice rodině, kde umírá člen rodiny - dítě, aby mohlo zemřít v rodinném kruhu doma.
je to sohrn služeb a péče o pacienta,který umírá na nemoc
neléčí, ulevuje
péče, která vede k alespoň trošku přijatelnému konci života při nevyléčitelné nemoci
péče o umírající (nikoli jako ta JIP v nemocnici, ale) s důrazem na pohodlí, příjemné prostředí, přítomnost blízkých, atp. V podstatě snaha připravit co možná "nejlepší" odchod.
péče o terminálně nemocné
pacienti v terminalnim stadium bez moznosti zlepseni
utišující péče při bolestech v poslední fázi života
bolest tišící
Pokud ma nekdo nevylecitelnou chorobu a je jiz jasne, ze zemre, tak tato pece se snazi o kvalitu jeho zivota - snazi se zmirnovat jeho bolesti, snazi se zachovavat stale jeho dustojnost a pomaha i treba blizkym umirajiciho
bazální péče s důrazem na léčbu bolesti, důrazem na rodinu, prostředí k odcházení...
Péče o lidičky se špatným zdravotním stavem ke konci životní cesty
pomoc nevylečitelně nemocným, mírnit jejich bolest, zachovat pacientovu důstojnost a podpora rodinných příslušníkům
Paliativní péče je péče poskytovaná lidem, kteří trpí nevyléčitelnou nemocí v pokročilém stádiu.
Péče o lidi umírající či nevyléčitelně nemocné lidi.
udržení přijatelné kvality života v konečném stadiu onemocnění, když už jsou vyčerpány možnosti léčby = nelze dále léčit
paliativní péče nastupuje ve chvíli, kdy se již neočekává zlepšení stavu pacienta, péče o pacienta v terminálním stadiu nemoci - jedná se převážně o tlumen í bolesti a o důstojný odchod pacienta ze života.
péče o člověka, který trpí nevylečitelnou chorobou v pokročilém stádiu
pacient trpící nevyléčitelnou chorobou v pokročilém stavu nebo konečné fázi potřebuje jistou péči
péče o umírající lidi, odstranit či zmírnit jejich bolest
neslouží k vyléčení (už není možné), jen zmírňuje utrpení pacienta při "čekání na smrt"
Pece o pacienty, kterym uz medicina nedokaze pomoci (obrovske umeni rici dost a dale nelecit tam, kde uz neni pro medicinu cesta). Snazi se o co nejdelsi zachovani normalni kvality zivota pro pacienta.
-
péče o nemocného, jemuž byla ukončena kurativní léčba, jedná se o tišení bolestí, zdravotní, psychickou a duchovní podporu, paliativní péče smrt ani neoddaluje, ani neurychluje, jde o to umožnit umírajícímu odejít smířený s lidmi, se svým životem,s Bohem
Péče o nevyléčitelně nemocné osoby
ulehčení od bolesti pacientovi
je to péče o člověka, který umírá
Paliativní péče je komplexní, aktivní a na kvalitu života orientovaná péče poskytovaná pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo terminálním stadiu
důstojný doprovod ke smrti
péče o nevyléčitelně nemocné (umírající)
o nemocného se stará rodina
komplexní péče o těžce nemocného nebo umírajícího člověka
léčba a péče o nemocné s aktivním, progredujícím, pokročilým onemocněním
paliativní péče probíhá v zařízeních, kde se umisťují lidé, kteří již čekají na svůj "konec", svou smrt a tato péče jim má zajistit důstojný konec jejich života
Zachování důstojného života na dožití, udržení pomocí léků při nevyléčitelné nemoci
osetrovatelska,medicinska pece pred smrti
utišení bolestí a péče o nevylečitelné pacienty
péče pro umírající
péče o lidi těsně před smrtí
péče o nevyléčitelně nemocné, nejde jen o terminální stadium, ale i o úlevové ošetřovatelství - například u nevyléčitelně nemocných se udělá výkon, který usnadní takto nemocnému člověku žít
zmírnění bolesti leky,nikoliv však uplné vylečení..
péče o nemocného člověka v terminálním stadiu života
tišení bolesti u pacientů s nulovou šancí na vyléčení bez další léčebné terapie
péče o umírajícího pacienta, ne léčení, ale potlačení bolestí a umožnění důstojné smrti
péče o chronicky nemocné a nevyléčitelně nemocné lidi
péče o nemocné pacienty
péče o člověka v posledním stádiu života, u kterého je hlavním cílem utlumit bolest
ošetřovatelská péče o dlouhodobě nemocné a umírající
Oš. péče o pacienta s nevylečitelnou chorobou či v terminálním stadiu, důstejné zachování potřeb člověka
Pece o cloveka, ktery umira. Tento clovek dustojne doziva v hospici.
péče poskytovaná pacientovi s nevyleč.chorobou nebo v term. stadiu, léčba bolesti,důstojnost pacienta, podpora rodinných příslušníků
péče o pacienty s různými stupni nevyléčitelné choroby, až do úplného konce ....
péče o těžce nemocné a umírající klienti, zajištění důstojného dožití
péče o člověka s nevyléčitelnou chorobou, nezabývá se léčením, ale zvyšováním kvality života, ulevováním od bolesti a dalších nepříjemných projevů onemocnění
ulehčení odcházení nevyléčitelným
je to péče o umírající lidi v posledních měsících života
... se zabývá péčí či léčbou o nemocné v pokročilém stádiu nemoci či stáří, a cílem je zachovat kvalitu jejich života v terminálním stádiu života (a taktéž psychická pomoc rodinným příslušníkům v období umírání blízké osoby)
Péče o pacienty s nevyléčitelnými nemocemi. Snaha o skvalitnění života těchto pacientů a jejich blízkých.
pomoc lidem v terminálním stádiu nemoci
péče, jejímž smyslem není vyléčit, ale zmírnit trápení
pomoc a péče při umírání - velmi zejdnodušeně, pomoc při bolesti, provázaní nemocného, ale i péče o pozůstalé, pomoc rodině
již neléčící péče, péče tlumící bolesti
péče poskytovaná pacientům v terminálním či preterminálním stádiu života
Je to péče o pacienta s nevylečítelnou nemocí v pokoročilém stádiu. Cílem je zmírnit bolest, duševní strádání a zachovat jeho důstojnost.
péče o pacienty s nevyléčitelnou nemocí
péče o nemocné nebo postižené bez naděje na uzdravení, jen aby dožili "co nejkvalitněji"
péče o nevyléčitelně nemocné, již se neléčí příčina, není to snaha o vyléčení nemoci, ale snaha o zmírnění následků nemoci, o ovilivnění bolesti, snaha o zachování co nejvyšší kvalita života
léčba pacienta, která má ulevit od bolesti, avšak neléčí v pravém slova smyslu - viz paliativní chemoterapie
podpora jak fyzická tak psychická nevyléčitelně nemocným pacientům a jejich rodině
péče která se nezaměřuje na vyléčení, ale zlepšení kvality života v terminálních fázích onemocnění. Zahrnuje i psachosociální faktory
udržující péče smrtelně nemocných
péče o lidi s diagnozou blízké smrti
Péče o nevyléčitelně nemocné, umírající pacienty - rakovina.
provázení nevyléčitelně nemocného, udržování bez bolesti
Péče o 'umírající' založená na ulevování od bolesti. Neléčí, "pouze" zbavuje bolesti a snižuje utrpení, čímž zvyšuje kvalitu života na jeho sklonku.
je komplexní, aktivní a na kvalitu života orientovaná péče poskytovaná pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo terminálním stadiu.
Ohleduplná, empatická, komplexní péče o nevyléčitelně nemocné, případně velmi staré osoby..včetně rodin. přísl.
péče nespějící k uzdravení, ale jen vylepšující kvalitu života před neodvratnou smrtí
paliativní péče nevede k vyléčení, týká se osob nevýlečitelně nemocných v pokročilém a terminálním stádiu cílem je život a dožití bez bolesti, se zachováním aktivního a kvalitního života po všech stránkách včetně podpory osob blízkých
aby smrtelně nemocní lidé měli důstojný konec života
lékařská péče za účelem zmírnění bolesti, nikoli léčby choroby
péče o umírající, ale i o všechny okolo, o rodinu a další zúčastněné, i po smrti, nebo hlavně po
Zajištění zdravotní a sociální (a psychické) podpory pro umírající lidi.
Paliativní péče není léčení, ale pomocí medikamentů se nevyléčitelně nemocní zbavují bolesti
Péče o umírající (?)
Péče o terminálně či dlouhodobě nemocného pacienta, snaha, zajistit mu důstojný odchod.
péče o pacienty s nevyléčitelnými nemocemi v konečném stádiu
Jedná se o péči v poslední fázi života člověka, který trpí nevyléčitelnou nemocí. Především jde o utlumení bolesti a uspokojování lidských potřeb
péče o umírajícího a nevyléčitelného člověka a jeho rodinu
péče o umírajícího člověka, tlumí se symptomy, nelze vyléčit
je to péče, určená pokročile nevyléčitelně nemocným, podpora pacienta i jeho nejbližších, duchovně...
péče o člověka v posledním stadiu života
"udržovací" léčba pacientů v poslední fázy života
péče o staré občany, nepohyblivé a těžce nemocné čekající na smrt
zmírnění utrpení na konci života
je to kompletní péče o pacienta s nevyléčitelnou nemocí
je to péče pro zlepšení kvality života (ne vyléčení) v terminálních stadiích nemocí...
péče o nevyléčitelně nemocné, přestárlé
Starost o lidi nevyléčitelně nemocné, umírající..
úlevová péče o umírající, či nevyléčitelně nemocné. Neléčí, jen tlumí bolest a ulevuje od bolesti.
paliativní péče se týká nevylěčitelně nemocných, zaměřená na kvalitní a zahování určité důstojnosti.
neurychluje ani neoddaluje smrt, mírní průvodní symptomy, umírání považuje za přirozený proces, též se bere v potaz duchodno a duševno
péče o nevyléčitelně n emocného člověka včetně pomoci rodině
péče o nevyléčitelně nemocné až do konce
péče o nemohoucí a nemocné lidi
Péče zaměřená na důstojné umírání
péče o pacienty, kteří jsou vážně nemocní (nevyléčitelně) a většinou nemohoucí a vlastně čekající na smrt
zmírnění bolesti a životního strádání duševního i tělesného
Je to péče o umírajícího člověka, kde selhaly všechny možnosti lékařské věk
pacient muže závěr svého života prožít doma v rodině. Lékařská pomoc dochází za ním
Péče o nevyléčitelně nemocné, umírající lidi.
souhrnná péče o nemocného navyléčitelně nemocného/fyzická,duševní podpora atd/
péče o pacienty v terminálním stadiu
PÉČE O PACIENTA S NEVYLÉČITELNOU NEMOCÍ A SNAHA O JEHO DŮSTOJNÝ ŽIVOTZ,PÉČE I O JEHO BLÍZKÉ
Místo (vetšinou se nachází ve zdravotnickém zařízení) se zdravotní péčí pro umírající lidi.
péče poskytovaná nevyléčitelně nemocnému pacientovi k ulehčení a zkvalitnění jeho života, který mu ještě zbývá.
zdravotní péče o nevyléčitelně nemocné
Péče a umírající
následuje po ukončení kurativní péče, pečuje o klienty v terminálním stádiu onemocnění, především tiší bolest
paliativní péče je poskytována klientům na konci jejich života-at uz pri nevylecitelne chorobe nebo v termalnim stadiu...jde o zkvalitneni zivota-zmirneni bolesti, starost,aby se clovek citil lepe dusevne i telesne. podpora rodiny.
umožnit umírání člověka bez bolesti a důstojně
Komplexní péče poskytovaná pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou v terminálním stadiu. Cílem této péče je zmírnit bolest a zkvalitnit život pacientovi. Poskytnout podporu jeho blízkým.
Tlumení bolestí a další péče o pacienty v terminálním stádiu nemoci.
Péče o nemohoucí a nevyléčitelně nemocné.
Je to komplexní péče poskytovaná člověku, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém stadiu.
Péče o pacienty, jejichž fyzický stav už medicína nemůže zlepšit - už jim jen pomáhá od bolesti.
nepřetržitá péče o pacienta
paliativní péče se snaží zmírnit problémy související většinou s nevyléčitelnou chorobou, či terminálním stádiem onemocnění, ale neléčí, pouze ulehčuje stav pacienta
život zpohodlňující péče, pacienta již neléčí, ale snaží se mu uspokojit jeho základní životní potřeby
komplexní péče o umírajícího
péče o člověka v poslední fázi jeho života.
péče o nevyléčitelně nemocné - terminální stav, až do jejich smrti
Péče o pacienta v poslední části jeho života, smíření, rozloučení s rodinou.
léčba bolesti a péče o nemocného v konečných fázích života
zdravotní + duševní péče pro umírající včetně jeho rodiny + následná péče o zbylé členy blízkých po úmrtí nemocného
Je to péče o člověka, který umírá, tato péče se snaží zajistit mu důstojné umírání tak, aby co nejméně trpěl. Přistupuje k člověku se tří pohledů: z fyzického, tedy léčba bolestií těla, z duševního - péče o duševní stav a péče o duchovní potřeby člověka.
úleva od bolestí, možnost umřít v klidu bez zbytečného trápení
lékařská, sociální a psychologická péče o nevyléčitelně nemocné; cílem není vyléčení pacienta (protože je to praktivky nemožné), ale zpříjemnění posledních chvil života, "usnadnění umírání"
úleva od bolesti, důstojnost umírajících
Tlumení bolesti v terminálním stádiu nemoci
páče o umírajícího člověka
Komplexní péče o osoby trpící nevyléčitelným onemocněním
Péče o pacienty v terminálním stádiu nemoci.
Ulehčuje příznaky, ale neléčí základní nemoc.
péče zaměřená pouze na symptomatickou terapii, bez snahy dále řešit kauzální terapii, s cílem co nejvíce zkvalitnit nadcházející život (ev.odcházení) pacienta
péče o nevyléčitelně nemocné a umírající, která jim má ulevit od bolesti a usnadnit dožití
je to péče o pacienta v poslednim stadiu života.a má za úkol zpříjemnit,zlidstit umiraní
myslím, že je to péče o těžce a nevyléčitelně nemocné, převažuje péče, ne léčba léky a zdravotními zákroky, např. terminální stavy rakoviny. Péče obvykle trvá několik dnů, týdnů, měsíců až do smrti.
péče, která je poskytovaná lidem, kteří již nelze vyléčit z jejich nemoci (jsou v tzv. terminálním stadiu), nebo velmi starým a umírajícím lidem. Jde především o tišení bolesti a zkvalitňování posledních týdnů, měsíců života.
doprovázení k smrti, terminální péče
Paliativní péče je v podstatě péče o lidi, kteří jsou v poslední fázi svého života a je jasné, že už umírají (např. následkem nemoci)
péče o pacienty s nevyléčitelnou nemocí, která už je v pokročilém stádiu
Péče o lidi, kterým již není pomoci - jedná se např. o ulehčení od bolesti
pečovaní o lidi, kterří mají brzo úmřít. Snaha o zmírnění boleti a péče o psychicku. Snaha, aby dožil v důstojném postavení.
Smrtelně nemocný pacient s nevyléčitelnou chorobou dožije místo v nemocnici doma s rodinou
pece o umirajici / nemocne v terminalnim stadiu
Péče, která má přinést ulehčení (zmírnění bolesti...) člověku, který je nevyléčitelně nemocný (nejčastěji v terminálním stadiu).
péče u umírající
Péče o osoby s nízkou prognózou delšího plnohodnotného života nebo v terminálním stadiu nemoci.
péče o těžce nemocné v posledním stádiu nemoci
symptomatická terapie (úleva od bolesti, hydratace)- aby člověk důstojně zemřel resp.dožil
péče o nevyléčitelně nemocného pacienta spočívající s tlumení bolesti a v důstojném zacházení s umírající a respektování jeho potřeb v závislosti na typu onemocnění
Pece o umirajici
Péče v posledním, umírajícím stádiu, kdy se člověk blíží ke smrti. (Péče o umírající)
léčba pouhých příznaků u nevyléčitelnéí nemoci, většinou tlumení bolestí
pomoc umírajícím lidem
Péče v posledním stádiu života, zajistit člověku důstojný odchod a maximálně mu ulehčit
lékařské zmírňování útrap při umírání u nevyléčitelně nemocných
paliativní péče je péče o člověka umírajícího člověka či člověka s nevyléčitelnou nemocí, většinou mají bolesti
umírat nebo prožívat část života bez bolesti a hlavně důstojně
má za cíl zlepšit kvalitu klientova života - ne jej vyléčit
péče o umírající v terminální fázi života
péče o smrtelně nemocné
Odborná péče o umírajicí
péče o umírající s nevyléčitelnou nemocí, zmírnění bolesti apod.
péče o umírající (kteří trpí nevyléčitelnou nemocí v pokročilém stádiu)
péče o těžce nemocné pacienty s nevyléčitelnou chorobou
pi
56291,83 %50,04 % 

Graf

6. Jakým způsobem se hradí pobyt v hospici?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Z kombinace veřejného zdravotního pojištění, prostředků pacienta, darů a dobročinných sbírek38462,54 %34,19 %  
Nevím14723,94 %13,09 %  
Pacient hradí veškeré náklady sám569,12 %4,99 %  
Z veřejného zdravotního pojištění233,75 %2,05 %  
c) Z kombinace veřejného zdravotního pojištění, prostředků pacienta, darů a dobročinných sbírek40,65 %0,36 %  

Graf

7. Jak podle vás vypadá ideální péče o nevyléčitelně nemocného člověka v terminálním (konečném) stádiu nemoci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Domácí prostředí nemocného, tlumení bolesti, nepokračuje se v prodlužování života. Do péče je zapojena rodina i tým odborníků47978,01 %42,65 %  
Pacient požádá o ubytování v hospici, kde tlumí bolesti a nepokračuje se v prodlužování života6811,07 %6,06 %  
Hospitalizace v nemocnici, kde se vyvine co nejvyšší úsilí o prodloužení života pacienta91,47 %0,8 %  
b) Domácí prostředí nemocného, tlumení bolesti, nepokračuje se v prodlužování života. Do péče je zapojena rodina i tým odborníků40,65 %0,36 %  
asi záleží na situaci, pokud to rodinné zázemí umožňuje, tak bych upřednostnila péči v domácím prostředí, ale mnoho lidí takovou možnost nemá a někdy ani nechce10,16 %0,09 %  
kombinace 2.a3.možnosti-viz výše10,16 %0,09 %  
Pro mne by byla nejlepšípéče v domácím prostředí, kam by každý den přicházela terenní zdravotní sestra, podala mi utišující lék na bolest nebo opiát v poslední řadě. ALe nejdůležitějšíby pro mne bylo bydlet tam, kde je moje rodina...10,16 %0,09 %  
číslo 2-3,záleží na přání nemocného a zdr.stavu10,16 %0,09 %  
Co to znamená, nepokračuje se v prodlužování života?!! Nabízené odpovědi jsou zavádějící a na konci by možná mohla být otázka kdo z nás souhlasí s povinnou eutanázíí při odchodu do důchodu. 10,16 %0,09 %  
dle přání pacienta výše uvedené možnosti10,16 %0,09 %  
kombinace výše uvedených dle volby pacienta10,16 %0,09 %  
na vlastní žádost - smrtelnou dávkou injekcí10,16 %0,09 %  
kombinace 2. a 3. bodu otázky10,16 %0,09 %  
věřím ve svobodu - čím více možností člověk má, tím lépe - tj. je na každém zda a jak chce strávit svůj čas (mé osobní preference: 1 - doma 2 - hospic 3 - eutanásie)10,16 %0,09 %  
Nevím, asi podle přání nemocného i rodiny a jejich možností.10,16 %0,09 %  
podle přání nemocného, osobně (v mém případě) bych uvítal eutanasii...10,16 %0,09 %  
Záleží na každém člověku, při takové otázce možné generalizovat 10,16 %0,09 %  
podle uvážení kombibace bodů 1 a 210,16 %0,09 %  
Socilání (dočasné) bydlení v domácím prostředí s dvěma bytovými jednotkami (byt pro rodinu + oddělený pokoj s příslušenstvím pro jedince s nemocí s vnějším přístupem pro ošetřující personál v době nepřítomnosti příslušníků rodiny klienta) 10,16 %0,09 %  
Obávám se, že k pacientům často není přistupováno dostatečně důstojně. Myslím, že prodloužení života není prioritou. 10,16 %0,09 %  
svobodná volba10,16 %0,09 %  
více možností10,16 %0,09 %  
Každý to má jinak10,16 %0,09 %  
myslím, že mezi hospicem a domácím prostředím se těžko rozhoduje, záleží na individuální situaci v rodině i na konkrétním onemocněním dotyčného člověka...10,16 %0,09 %  
Na rozhodnutí a stavu nemoci pacienta. Buď v rodině, když nepotřebuje 24h péči. Jinak Hospic, ale s častým kontaktem s rodinou10,16 %0,09 %  
individuálně dle přání umírajícího a možnostech nejbližších10,16 %0,09 %  
záleží na každém. Chtěla jsem zmínit příklady, ale odpověď má být asi opravdu stručná, protože mě to moc rozepisovat nenechá 10,16 %0,09 %  
dle přání pacienta (domácí prostředí vs. hospic) + úzká spolupráce rodiny i odborníků v každém případě10,16 %0,09 %  
taková, kterou si vybere sám umírající10,16 %0,09 %  
nevím, nejsem schopen to definovat. možná kombinace 1 a 2 odpovědi. neprodlužovat život, ale ulehčit odcházení.10,16 %0,09 %  
Kombinace domácího prostředí a hospitalizace v nemocnici s úsilím o prodložení života pacienta.10,16 %0,09 %  
Nevyléčitelnost je abstraktní pojem způsobený zaprodaností našeho zdravotnictví ziskuchtivosti farmac. průmyslu, který nemá zájem na uzdravení lid a tomu odpovídá i účinnost "léků"10,16 %0,09 %  
Neuvažuji o jiné možnostio, ale chtěla jsem dát ty dvě prostřední, mohlo by to být střídavě10,16 %0,09 %  
ideální varianta 2 a 310,16 %0,09 %  
záleží na konkrétní situaci10,16 %0,09 %  
asi jak si kdo vybere10,16 %0,09 %  
dle přání a možností nemocného 10,16 %0,09 %  
Volila bych mezi 2. a 3. možností, dle přání nemocného a jeho nejbližší rodiny - někdo si přeje poslední chvíle trávit doma s nejbližšími, ale někdo třeba bude upřednostňovat hospic, kde mu bude rodina také na blízku.10,16 %0,09 %  
domácí prostředí, pokud to jde, pak umístění pacienta v hospici10,16 %0,09 %  
komplexní (potřebná) a 24-hodinová péče doma často není možná, takže kompromis mezi druhou a třetí možností10,16 %0,09 %  
Asi bych zvolila kombinaci. Kdo chce, tak byt v nemocnici nebo zdravot. zarizeni, kdo ne, mel by mit moznost byt doma (samozrejme s dochazenim personalu ci pomocnic) ...Zalezi na kazdem, co chce10,16 %0,09 %  
asi kombinace domácí péče a hospicu10,16 %0,09 %  
domácí prostředí, v případě nezvládání hospic10,16 %0,09 %  
odpověď 2 nebo 3, podle přání pacienta a možností rodiny10,16 %0,09 %  
Domácí prostředí, tlumení bolesti, co nejvyšší prodloužení života10,16 %0,09 %  
kombibance hospic + rodina10,16 %0,09 %  
ideální péče je taková, která odpovídá individuální situaci - klient, rodina10,16 %0,09 %  
dle možností a schopnosti rodiny domácí péče, případně hospic, na přání nemocného možnost eutanázie, pokud je ještě schopen se samostatně rozhodovat, jinak dle volby rodiny10,16 %0,09 %  
Tak nějak kombinace výše uvedeného, krom té nemocnice - pokud člověk není vyloženě nemocný na hospitalizaci. Rozhodně NEprodlužování života za každou cenu, pokud si to člověk vyloženě nepřeje. Kombinace paliativní péče a rodinného prostředí mi připadá nej10,16 %0,09 %  
propojení odpovědi 2 a 3, v domácím prostředí se v ČR nezapojí tým odborníků, jak uvádíte , a proto je zatím nejlepší alternativou hospic 10,16 %0,09 %  
Podle mého je ideální, pokud si nemocný může a má možnost volby, kde chce dožít.10,16 %0,09 %  
Domácí prostředí nemocného, tlumení bolesti, do péče je zapojen tým odborníků i rodina a v prodlužování života se pokračuje pouze je-li to přání pacienta.10,16 %0,09 %  
domácí péče nebo hospic podle vztahů v rodině. Eutanázie je dobrá, ale lehce zneužitelná, asi....10,16 %0,09 %  
Vybrala bych možnost č. 2 (pokud na to má rodina sílu a možnosti), příp. bod č. 3 (pokud rodina síla a možnosti nemá).10,16 %0,09 %  
Je to individuální, pro nějakého pacienta je ideální hospic, pro jiného zase domácí prostředí. Jako nejméně vyhovující možnost bych volila nemocnici10,16 %0,09 %  
rozhodně domácí péče, ale hodně záleží na rodině, zda je schopna toto zvládnout (i za pomoci ošetřovatelských agentur) - velice psychicky i fyzicky náročné, samozřejmě také léčba komplikací základní nemoci, kdy je nemocného nutno dovézt do nemocnice10,16 %0,09 %  
doma s rodinou10,16 %0,09 %  
eutanasie10,16 %0,09 %  

Graf

8. Pro koho je podle vás využití paliativní péče nejvíce vhodné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Senioři16026,06 %14,25 %  
Pacienti, kteří nejsou v seniorském věku457,33 %4,01 %  
pro všechny111,79 %0,98 %  
pro všechny umírající71,14 %0,62 %  
pro všechny nevyléčitelně nemocné50,81 %0,45 %  
pro všechny, kdo to potřebují40,65 %0,36 %  
nezáleží na věku40,65 %0,36 %  
Pro všechny potřebné40,65 %0,36 %  
Nevyléčitelně nemocní30,49 %0,27 %  
na věku nezáleží30,49 %0,27 %  
obojí30,49 %0,27 %  
pro všechny, kteří to potřebují30,49 %0,27 %  
všichni30,49 %0,27 %  
pro všechny kteří ji potřebují20,33 %0,18 %  
pro všechny v terminálním stádiu20,33 %0,18 %  
kdokoli20,33 %0,18 %  
pro každého umírajícího20,33 %0,18 %  
Pro potřebné20,33 %0,18 %  
všechny věkové kategorie20,33 %0,18 %  
pro každého potřebného20,33 %0,18 %  
pro každého, kdo ji potřebuje20,33 %0,18 %  
terminální stádium nemoci20,33 %0,18 %  
pro všechny, kteří ji potřebují20,33 %0,18 %  
pro každého20,33 %0,18 %  
pro nevyléčitelně nemocné20,33 %0,18 %  
péče o nemocné umírajicí, kterým není možné zajistit péči v domácím prostředí10,16 %0,09 %  
pro jakéhokoli pacienta v terminálním stádiu nemoci - bez ohledu na věk a diagnózu10,16 %0,09 %  
b) Pacienti, kteří nejsou v seniorském věku10,16 %0,09 %  
a) Senioři10,16 %0,09 %  
u všech nevyléčitelně nemocných pacientů10,16 %0,09 %  
Pro všechny, kdo se s tímto problémem potýkají10,16 %0,09 %  
pro kohokoliv kromě dětí10,16 %0,09 %  
pro všechny, kteří trpí vážnou nemocí a nemají naději na uzdravení10,16 %0,09 %  
pro všechny, co trpí nevyléčitelnou nemocí, která je v posledním stadiu, především asi senioři10,16 %0,09 %  
kdokoliv, kdo si ji přeje10,16 %0,09 %  
pro kohokoliv kdo je v terminálním stadiu nějaké nemoci, nejvíce jsou tam onkologičtí pacienti10,16 %0,09 %  
lidé s nevyléčitelnou nemocí v terminálním stadiu, kteří se již alespoň částečně vyrovnali s blížící se smrtí10,16 %0,09 %  
pro všechny nemocné, kteří tuto péči potřebují10,16 %0,09 %  
záleží na nemoci, a na možnostech rodiny a příbuzenstva, malé dítě nemocné nevyléčitelnou nemocí jí potřebuje stejně jako senior10,16 %0,09 %  
pro umírající lidi jakéhokoliv věku10,16 %0,09 %  
nevyléčitelně nemocní v terminálním stádiu nemoci10,16 %0,09 %  
senioři a pacienti v terminálním stadiu nevylecitelne nemoci10,16 %0,09 %  
pro všechny nevyléčitelné10,16 %0,09 %  
pacientům, kteří trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém stadiu10,16 %0,09 %  
Všichni, kteří ji potřebují... v terminálním stádiu nemoci se může ocitnout i 30ti letý člověk10,16 %0,09 %  
pro všechny, kdo jí potřebují10,16 %0,09 %  
Záleží na stavu nemocného, ne na věku.10,16 %0,09 %  
všichni pacienti, kteří již nemají naději na vyléčení10,16 %0,09 %  
kdokoli, kdo umírá10,16 %0,09 %  
nevyléčitelně nemocní obecně10,16 %0,09 %  
v jakémkoliv věku10,16 %0,09 %  
pro ty kteří ji potřebují a chtějí,na věku nezáleží10,16 %0,09 %  
senioři a ostatní pacienti10,16 %0,09 %  
Proč senioři? Zavádějící. Je pro nevyléčitelně nemocné v posledním stadiu10,16 %0,09 %  
pro nemocné, nezávisle na věku10,16 %0,09 %  
pro vsechny, kteri to potrebuji10,16 %0,09 %  
všechny věkové skupiny10,16 %0,09 %  
nezáleží na věku, ale na stavu pacienta10,16 %0,09 %  
všechny terminálně nemocné a umírající10,16 %0,09 %  
Pro ty, kteří to bohužel potřebují a chtějí tu s námi ještě být, nazávisle na věku.10,16 %0,09 %  
pro všechny nevyléčitelně nemocné v terminálním stádiu10,16 %0,09 %  
měla by být dostupná pro pacienty v každém věku10,16 %0,09 %  
senioři + mladší než senioři nevyléčitelně nemocní10,16 %0,09 %  
pro všechny, kdo chtějí i konec svého života prožít důstojně a se svými nejbližšími10,16 %0,09 %  
pro každého, kdo to potřrebuje10,16 %0,09 %  
pro lidi se závažným nevyléčitelným onemocněním bez rozdílu věku10,16 %0,09 %  
Nejvíce vhodné je to pro ty, kteří to potřebují.10,16 %0,09 %  
pro všechny, kteří nemají nikoho, kdo by se o ně mohl 24h starat - na věku ani jiných faktorech nezáleží!10,16 %0,09 %  
pro nevylecitelne nemocne10,16 %0,09 %  
každý, kdo si o ni řekne10,16 %0,09 %  
všichni v terminálním stádiu nemoci10,16 %0,09 %  
obě výše jmenované skupiny10,16 %0,09 %  
myslím,že mpro všechny,kdo to potřebují,nejen senioři10,16 %0,09 %  
každý, kdo ji potřebuje10,16 %0,09 %  
neumím odpovědět - asi pro všechny, kteří ji potřebují... 10,16 %0,09 %  
všechny, kteří ji potřebují10,16 %0,09 %  
všechny nevyléčitelné10,16 %0,09 %  
v trminálním stadiu onemocnění10,16 %0,09 %  
Pro všechny pacienty v terminálním stádiu nemoci10,16 %0,09 %  
pro všechny, kteří to potřebuí10,16 %0,09 %  
zdá se, že na věku nezáleží10,16 %0,09 %  
Pro každého kdo ji potřebuje, bez ohledu na věk.10,16 %0,09 %  
poslední stadia u nevyléčitelně nemocných lidí10,16 %0,09 %  
Většinou to jsou senioři, ale mohou to být klidně i děti.10,16 %0,09 %  
kdokoli v terminální fázi onemocnění10,16 %0,09 %  
pro vsechny nevylecitelne nemocne10,16 %0,09 %  
pro kohokoliv v konečné fázi života10,16 %0,09 %  
Vsechny v terminalnim stadiu10,16 %0,09 %  
kdokoli vážně nemocný s výhledem na nevyléčitelnost10,16 %0,09 %  
Pro všechny kdo to potřebují10,16 %0,09 %  
kterykoli vek i deti bohuzel umiraji.10,16 %0,09 %  
všichni, kdo ji potřebují - nezávisle na věku10,16 %0,09 %  
pro všechny pacienty, kteří jsou nevyléčitelně nemocní bez rozdílu věku 10,16 %0,09 %  
nemocní v terminálním stádiu 10,16 %0,09 %  
obojí dle stavu pacienta10,16 %0,09 %  
všechny osoby, které trpí nevyléčitelnou chorobou a většinou jsou v terminální fázi, nemusí se jednat jen o seniory10,16 %0,09 %  
pro všechny nevyléčitelně nemocné, na věku nezáleží10,16 %0,09 %  
nevyléčitelné osoby trpícími velkými bolestmi10,16 %0,09 %  
pro kohokoliv - rakovinu například může dostat i mladý člověk10,16 %0,09 %  
vsichni pacienti v terminalnim stadiu, nezalezi na veku10,16 %0,09 %  
nevyléčitelně nemocní v posledním stadiu nemoci10,16 %0,09 %  
všechny, kdo ji potřebují10,16 %0,09 %  
Pro všechny,10,16 %0,09 %  
s ohledem na vážnost zdravotního stavu10,16 %0,09 %  
všechny pacienty o které se rodina nedokáže postarat v domácím prostředí - počínaje dětmi, konče seniory. Je jasné, že domácí péče je ideální, ale věřím, že ne vždy možná a pro rodinu zvládnutelná.10,16 %0,09 %  
no umírat se může v jakémkoliv věku...10,16 %0,09 %  
pro prokazatelně nevyléčitelně nemocné, většinou se jedná o přestárlé, ale nemělo by to být jen pro ně10,16 %0,09 %  
viz odpvěď č.510,16 %0,09 %  
je to podle nemoci věk nerozhoduje10,16 %0,09 %  
Záleží od podmínek a momentálního rozložení ve společnosti10,16 %0,09 %  
Pro všechny umírající bez rozdílu věku.10,16 %0,09 %  
pro všechny nevyléčitelně nemocne,v terminálním stadiu,bez ohledu na věk10,16 %0,09 %  
každý pacient který je blízko smrti10,16 %0,09 %  
vsichni v terminalni fazi10,16 %0,09 %  
individuální řešení10,16 %0,09 %  
bez ohledu na vek, pro pacienty nad kterymi zapadni medicina zlomila hul a pacient sam ztrati vuli bojovat a hledat moznosti uzdraveni. ceka na konec a nevi kdy/za jak dlouho ten prijde10,16 %0,09 %  
V podstatě kdokoliv, koho postihne nevyléčitelná nemoc (děti, ... senioři) 10,16 %0,09 %  
pro pacienty jakéhokoliv věku10,16 %0,09 %  
pro všechny skupiny10,16 %0,09 %  
dle zdravotního stavu10,16 %0,09 %  
Pro všechny, kteří aktivně vnímají okolní svět10,16 %0,09 %  
kohokoliv10,16 %0,09 %  
pro vsechny nevylecitelne nemocne pacienty10,16 %0,09 %  
pro každého kdo ji potřebuje u nevylečitelné nemoci10,16 %0,09 %  
Podle mě je tato péče zaměřena všeobecně na pacienty na sklonku života (tj. nejen seniory, ale také osoby mladší, které trpí nevylečitelnou nemocí v posledním stadiu apod.). Ale samozřejmě nejčastěji se o plitovní péči mluví v souvislosti se seniory.10,16 %0,09 %  
pro osoby v terminálním stádiu bez přítomnosti kómatu10,16 %0,09 %  
Všichni, kdo ji potřebují, pacient sám by měl dojít k poznatku, že je čas se pro ni rozhodnout. Prostě pro všechny včetně dětí, kteří jsou srozuměni se svým zdravotním stavem.10,16 %0,09 %  
nerozlišovala bych mezi seniory a těžce nemocnými lidmi v "neseniorském" věku10,16 %0,09 %  
všichni potřební10,16 %0,09 %  
Pro všechny, kteří jsou nevyléčitelně nemocní v konečném stádiu.10,16 %0,09 %  
jak seniori, tak pacienti s coma vigile, v terminalnim stadiu nemoci.10,16 %0,09 %  
pro obě možnosti10,16 %0,09 %  
pro těžce nemocné a umirající 10,16 %0,09 %  
pro umírající/ dlouhodobě nevyléčitelně nemocní10,16 %0,09 %  
oboje předchozí možnosti10,16 %0,09 %  
pro každého kdo trpí bolestmi10,16 %0,09 %  
Pro obě skupiny.10,16 %0,09 %  
Nevyléčitelně nemocní v jakémkoliv věku10,16 %0,09 %  
všechny v terminálním stadiu10,16 %0,09 %  
podle stavu nemocného a vážnosti onemocnění10,16 %0,09 %  
pro všechny, kteří se do takové situace dostanou10,16 %0,09 %  
pro všechny,kteří potřebují10,16 %0,09 %  
pro nevyléčitelně nemocné, nerozdělovala bych to věkěm10,16 %0,09 %  
pro všechny bez rozdílu 10,16 %0,09 %  
Pro toho, kto se pro ni rozhodne10,16 %0,09 %  
lidi s nevyléčitelným onem., bez ohledu na věk10,16 %0,09 %  
Všichni, kdo ji potřebují.10,16 %0,09 %  
Bez ohledu na věk, ale v poslední fázi života10,16 %0,09 %  
jakýkoliv umírající10,16 %0,09 %  
pro všechny v terminálním stadiu nemoci10,16 %0,09 %  
Péče je vhodná pro všechny věkové skupiny pacientů.10,16 %0,09 %  
všichni, kde není šance na vyléčení a je větší utrpení. Na druhou stranu je to individuální: určitá míra utrpení vede k transformaci (smysl nemoci) a vyhýbání se tomu je jen oddalování tématu10,16 %0,09 %  
pro kohokoliv, kdo ji potřebuje10,16 %0,09 %  
Opět, těžké rozhodovat, i člověk v neseniorském věku může trpět takovým onemocněním, kdy je využití paliativní péče nejlepším řešením nedá se říci buď/nebo.10,16 %0,09 %  
ten, kdo to potřebuje, tedy ne nutně jen senioři10,16 %0,09 %  
záleží na tom, či je nevyliečiteľne chorý senior alebo nesenior? z mojich znalostí by v tom nemal byť rozdiel.10,16 %0,09 %  
Pro zletilé.10,16 %0,09 %  
Pro všechny, kteří to potřebují bez ohledu na věk.10,16 %0,09 %  
Senioři, ale i ostatní nevyléčitelně nemocní.10,16 %0,09 %  
pro všechny bez naděje na zlepšení jejich stavu10,16 %0,09 %  
seniori a deti10,16 %0,09 %  
všichni, kteří ji potřebují10,16 %0,09 %  
pro nemocné pacienty, kteří umírají10,16 %0,09 %  
Všichni pacienti v terminálním stádiu (i děti)10,16 %0,09 %  
nezáleží na věku,pohlaví...10,16 %0,09 %  
pro obě skupiny- resp. všechny, kteří svůj boj s nemoci prohrávají a jedná se o poslední stádium onemocnění10,16 %0,09 %  
pro všechny, kdo o ní stojí10,16 %0,09 %  
Obě skupiny.10,16 %0,09 %  
pro kohokoliv, kdo chce zemřít důstojně v rodinném kruhu10,16 %0,09 %  
oboje. Jak senioři, tak nevyléčitelně nemocní10,16 %0,09 %  
Pro všechny potřebné bez ohledu na věk.10,16 %0,09 %  
vsichni10,16 %0,09 %  
pro nemocné s nevyléčitelnou nemoci10,16 %0,09 %  
všichni pacienti v terminálním stadiu10,16 %0,09 %  
pro smrtelně nemocné10,16 %0,09 %  
pre každého, kto ju potrebuje10,16 %0,09 %  
Pro nevyléčitelně nemocné, kteří již nemají šanci na zlepšení, popřípadě svůj boj již vzdali, a trpí bolestmi. Bez rozdílu věku.10,16 %0,09 %  
kdokoliv ji potřebuje10,16 %0,09 %  
pro nyvyléčitelně nemocné10,16 %0,09 %  
nemocní rakovinou10,16 %0,09 %  
tam, kde není možná domácí hospicová péče10,16 %0,09 %  
nevím10,16 %0,09 %  
všichni, kteří umírají a chtějí to. Tedy tu péči, ne to umírání :-(10,16 %0,09 %  
pro nevyléčitelně nemocné10,16 %0,09 %  
pro všechny nevyléčitelně nemocné a to i seniory10,16 %0,09 %  
nemocni s rakovinou,AIDS ve finalni podobe10,16 %0,09 %  
pro všechny, u kterých je třeba10,16 %0,09 %  
Pro všechny s nevyléčitelným onem. ,v terminálním stadiu nemoci, kdy již rodina není schopna se postarat.10,16 %0,09 %  
pacienti s terminálním onemocněním10,16 %0,09 %  
pro všechny těžce nemocné10,16 %0,09 %  
pro pacienty v terminální fázi života10,16 %0,09 %  
pro seniory i mladší pacienty-věk nerozhoduje10,16 %0,09 %  
senioři i mladší pacienti - myslím, že věk není rozhodující10,16 %0,09 %  
nevidím rozdíl ve vekěu10,16 %0,09 %  
pro kohokoliv, kdo umira10,16 %0,09 %  
pro každého, jemuž jeho nemoc způsobuje jinak nesnesitelnou bolest10,16 %0,09 %  
pro každého, kdo je vážně nemocen, bez ohledu na věk10,16 %0,09 %  
To je těžké odpovědět...10,16 %0,09 %  
Myslím si, že je to pro lidi s nevyléčitelnou nemoci10,16 %0,09 %  
Pro ty, kteří to potřebují.10,16 %0,09 %  
pro všechny věkové kategorie10,16 %0,09 %  
pro každého kdo si ji přeje10,16 %0,09 %  
Všichni Ti, kteří trpí nevyléčitelnou nemocí a jsou v posledním stádiu nemoci, bez možnosti zlepšení či návratu do života.10,16 %0,09 %  
pro každého, kdo projeví zájem10,16 %0,09 %  
všechny, kteří to potřebují - od dětí až po seniory; nejde to omezit věkem a říct, pro koho je to nejvhodnější..10,16 %0,09 %  
pro každého, kdo je nevyléčitelně nemocný10,16 %0,09 %  
jedině pro toho, o koho se nemá nebo nemůže starat nikdo z jeho nejbližších10,16 %0,09 %  
kombinace obojího10,16 %0,09 %  
pro lidi trpící závažnou nevyléčitelnou chorobou nezávisle na věku10,16 %0,09 %  
pro každého, kdo o ni projeví zájem10,16 %0,09 %  
na věku nesejde, kdokoli10,16 %0,09 %  
pro každého pacienta trpícího nevyléčitelnou chorobou, o něhož se nemá kdo postarat nebo jehož blízcí se nedokáží postarat10,16 %0,09 %  
pro pacienty s nevyléčitelnou chorobou10,16 %0,09 %  
pacienti v terminálním stadiu10,16 %0,09 %  
na věku nezáleží, je to pro nevyléčitelného nemocného10,16 %0,09 %  
všichni pacienti s vážným smrtelným onemocněním10,16 %0,09 %  
pro všechny umírající, kteří to potřebují - primárně senioři, ale nejen ti10,16 %0,09 %  
pro toho, kdo to potřebuje10,16 %0,09 %  
všichni pacienti, kteří trpí bolestmi, které nejde jinak odstranit10,16 %0,09 %  
umírající10,16 %0,09 %  
pro obě skupiny10,16 %0,09 %  
dnes umírá i hodně mladých lidí, ale i senioři si tuto péči zaslouží10,16 %0,09 %  
pro všechny, kteří nemohou odcházet v domácím prostředí10,16 %0,09 %  
v terminálním stádiu nemoci se může ocitnout jak starší, tak i mladý člověk...10,16 %0,09 %  
pro všechny, jejichž nemoci jsou neslučitelné se životem 10,16 %0,09 %  
všechny10,16 %0,09 %  
Pro všechny umírající, pokud to je technicky možné.10,16 %0,09 %  
na věku asi nezáleží10,16 %0,09 %  
Pro kohokoliv nevyléčitelně nemocného.10,16 %0,09 %  
Hlavně pro seniory a také pro kohokoliv, kdo v posledním stádiu života potřebuje tuto péči a nemá nikoho, kdo by o něj pečoval a rád by zemřel v důstojném prostředí a měl své soukromí a individuælní přístup. (Zde rozdíl mezi LDN a hospicem)10,16 %0,09 %  
pro každého, kdo jipotřebuje10,16 %0,09 %  
klientům bez ohledu na věk kteří trpý nevyléčitelnou nemocí a byla u nich vyčerpána veškerá možnost uzdravení. 10,16 %0,09 %  
Pro seniory a nevyléčitelně nemocné v posledním stádiu nemoci, to mohou být i lidé mladšího věku, bohužel někdy také děti...10,16 %0,09 %  
všichni v terminálním stádiu10,16 %0,09 %  
pro obě skupiny je paliativní péče vhodná10,16 %0,09 %  
na věku nezáleží...10,16 %0,09 %  
pro ty, co ji potřebují10,16 %0,09 %  
Pacienti, kteří se o sebe nemohou postarat a není možné je léčit s výhledem na uzdravení.10,16 %0,09 %  
Pro kohokoliv, kdo se smíří se smrtí.10,16 %0,09 %  
pacienti v terminálním stadiu nemoci bez ohledu na věk10,16 %0,09 %  
pro každého, kdo trpí nevyléčitelnou chorobou10,16 %0,09 %  
Pro všechny , kteří jsou už natomvelmi špatně10,16 %0,09 %  
všem nevyléčitelně nemocným, umírajícím bez ohledu věku10,16 %0,09 %  
nezáleží na věku pacientů, ale na zdravotním stavu a rodině10,16 %0,09 %  
kde je medicína bezmocná10,16 %0,09 %  
pro všechny potřebné, věk není rozhodující10,16 %0,09 %  
Pro kohokoliv v terminálním stádiu onemocnění.10,16 %0,09 %  
Pro všechny, kteří ji potřebují bez rozdílu věku10,16 %0,09 %  
o koho se nemá nebo nemůže kdo starat10,16 %0,09 %  
terminálně nemocní, bez ohledu na věk10,16 %0,09 %  
pro terminálně nemocné10,16 %0,09 %  
kdokoliv kdo se louci10,16 %0,09 %  
pro všechny potřebné bez ohledu na věk10,16 %0,09 %  
pro člověka trpící nevyléčitelnou nemocí, člověka trpícího bolestmi10,16 %0,09 %  
Nemelo by to byt omezeno vekem (pro seniory i neseniory)10,16 %0,09 %  
potřebné potřebným...10,16 %0,09 %  
nezáleží na věku, ale na závažnosti zdravotního stavu10,16 %0,09 %  
pro všechny, kteří jsou nevyléčitelně nemocní10,16 %0,09 %  
pro každého, kdo je nevyléčitelně nemocný nebo v posledním stádiu života10,16 %0,09 %  
využití pal.péče není omezeno věkem, ale stavem nemocného - nevyléčitelně nemocný v konečné fázi nemoci10,16 %0,09 %  
pro každého, kdo nemá naději na vyléčení10,16 %0,09 %  
pro všechny v konečném stavu nemoci10,16 %0,09 %  
ti kdo trpí nevyléčitelnou chorobou10,16 %0,09 %  
kohokoliv, kdo umira. Kazdy mame narok na to, abychom mohli odchazet dustojne, s pecujicimi lidmi kolem sebe, a v idealnim pripade i nasimi nejblizsimi. A nebyt trapeni zbytecnymi medicinskami procedurami, ktere nam jen snizuji kvalitu zbyvajiciho zivota.10,16 %0,09 %  
pro všechny nemocné v terminálním stadiu10,16 %0,09 %  
Pro všechny, kteří s ní souhlasí10,16 %0,09 %  
konbinace obou možností senioři+pacienti10,16 %0,09 %  
Prostě ti co to potřebují10,16 %0,09 %  
pro všechny umírající, zvlášť pro ty, o které se nemůže na 100% starat rodina10,16 %0,09 %  
pro všechny věkové kategorie ve stádiu nevyléčitelné nemoci10,16 %0,09 %  
pro kohokoli, u koho je zřejmé, že to již lepší nebude10,16 %0,09 %  
pro vsechny u kterych je to zadouci10,16 %0,09 %  
pro všechny nevylečitelné pacienty10,16 %0,09 %  
senioři, nevyléčitelně nemocní10,16 %0,09 %  
nejde jen o seniory. Nevyléčotelně nemocný může být člověk v jakémkoli věku 10,16 %0,09 %  
pro všechny, kdo tuto pomoc potřebují, bez rozdílu věku10,16 %0,09 %  
pro každého v konečném stadiu nemoci10,16 %0,09 %  
pro všechny, kteří ji potřebují, bez ohledu na věk10,16 %0,09 %  
všechny věkové kategorie v terminálním stadiu nemoci10,16 %0,09 %  
pro ty, kteří jsou v situaci, která vyžaduje tento typ péče10,16 %0,09 %  
pro ty, kteří ho nejvíc potřebují - nevyléčitelně nemocní bez ohledu na věk10,16 %0,09 %  
Pro obě kategorie výš10,16 %0,09 %  
bez rozdílu věku10,16 %0,09 %  
pro všechny nevyléčitelně nemocné trpící bolestmi..10,16 %0,09 %  
pro všechny v konečném stádiu nevyléčitelné nemoci10,16 %0,09 %  
pro všechny takto nemocné10,16 %0,09 %  
bez rozdílu věk10,16 %0,09 %  
pacienti, kteří jsou ještě schopní vnímat, komunikovat s okolním světem, racionálně uvažovat, nezávisle na věku a nemoci10,16 %0,09 %  
pro kohokoliv, kdo ji potřebuje a zároveň ji chce (na věku nezáleží)10,16 %0,09 %  
všichni pacienti, kteří jsou v terminálním stádiu nemoci10,16 %0,09 %  
všichni, kdo ji potřebují10,16 %0,09 %  
pro těžce nemocné10,16 %0,09 %  
bezmocné10,16 %0,09 %  
pro všechny, kdo se pro tento způsob rozhodnou10,16 %0,09 %  
všechny v terminálním stádiu smrtelné nemoci10,16 %0,09 %  
Je vhodná pro kohokoliv, kdo 'umírá v bolestech', kdo na sklonku života "zbytečně" trpí (tj. dá se mu ulevit). To může být v jakémkoli věku! Nicméně senioři asi nejvíc.10,16 %0,09 %  
pro těžce nevyléčitelně nemocné10,16 %0,09 %  
myslím, že pro všechny10,16 %0,09 %  
není věkové rozlišení - všichni10,16 %0,09 %  
pro každého, kdo to potřebuje10,16 %0,09 %  
Obě předchozí možnosti.10,16 %0,09 %  
pro všechny nevyléčitelně nemocné, kteří trpí bolestmi10,16 %0,09 %  
pro všechny, kteří ji potřebují..10,16 %0,09 %  
všechny s bolestmi v konečném stádiu nemocí 10,16 %0,09 %  
pro všechny,kteří to potřebují10,16 %0,09 %  
u nevyléčitelných Dg. v posledním stadiu10,16 %0,09 %  
podle aktuálního stavu člověka10,16 %0,09 %  
pro každého nevyléčitelně nemocného10,16 %0,09 %  
pro těžce nemocné, umírající10,16 %0,09 %  
každý umírající v jakémkoli věku10,16 %0,09 %  
Pro ty, kdo ji potřebují.10,16 %0,09 %  
nemocné s aktivním, progredujícím, pokročilým onemocněním10,16 %0,09 %  
pro umírající10,16 %0,09 %  
pro všechny nemocné bez omezení věku10,16 %0,09 %  
Pro pacienty, o které se už nedokáže postarat jen rodina10,16 %0,09 %  
Pro každého pacienta. 10,16 %0,09 %  
nezáleží na věku, ale na situaci a zdravotním stavu pacienta10,16 %0,09 %  
pro každého nemocného10,16 %0,09 %  
pro toho, komu je tato představa příjemná10,16 %0,09 %  
Pro všechny nevyléčitelně nemocné.10,16 %0,09 %  
Pro lidi, kterým už není bohužel pomoci a jsou v posledním stádiu své nemoci.10,16 %0,09 %  
klient v terminálním stádiu onemocnění10,16 %0,09 %  
pro všechny,jenž chtějí trávit poslední chvíle života se svými blízkými10,16 %0,09 %  
pro každého kdo tuto péči potřebuje10,16 %0,09 %  
Pro každého nevyléčitelně nemocného pacienta, bez ohledu na věk10,16 %0,09 %  
pro každého v terminálním stádiu choroby10,16 %0,09 %  
Pro každého, kdo ji potřebuje - bez rozdílu věku.10,16 %0,09 %  
pacienti, kteří jsou nevyléčitelně nemocní a nemají možnost péče doma10,16 %0,09 %  
pacienti v terminálním stadiu nemoci10,16 %0,09 %  
pro všechy kdo ji potřebují10,16 %0,09 %  
pro všechny v term.stavu10,16 %0,09 %  
dle diagnózy10,16 %0,09 %  
pro všechny, kteří chtějí bez rozdílu věku10,16 %0,09 %  
Na věku nezáleží, paliativní péče je pro ty, kteří umírají a nemohou být doma.10,16 %0,09 %  
kdokoli s bolestivou nevyléčitelnou nemoci10,16 %0,09 %  
pro skoro každého člověka v "terminálním" stavu (nemoci či stáří) 10,16 %0,09 %  
pro všechny nevyléčitelně nemocné, umírající10,16 %0,09 %  
pro nevyléčitelně nemocného10,16 %0,09 %  
pro všechny s nevyléčitelnou nemocí10,16 %0,09 %  
věk nehraje roli10,16 %0,09 %  
každý, kdo to potřebuje10,16 %0,09 %  
pro každého s infaustní prognózou10,16 %0,09 %  
nevyléčitelně nemocní, kteří již nechtějí bojovat o prodloužení života a jsou smířeni se smrtí10,16 %0,09 %  
pro vsechny umírající.každý má právo na důstojné umírání10,16 %0,09 %  
pro všechny nevyléčitelně nemocné (seniory i pacienty, kteří nejsou v seniorském věku)10,16 %0,09 %  
pro všechny, kteří ji potřebují (v terminálním stadiu nemoci může být i 20letý člověk!)10,16 %0,09 %  
pro obě výše zmíněné varianty10,16 %0,09 %  
lidé s vážnou nemocí v pokročilém stádiu10,16 %0,09 %  
Je jedno, jaká věková skupina to je. Jde o to, aby dotyční lidé netrpěli více, než je nutné.10,16 %0,09 %  
pro potřebné nezávisle na věku10,16 %0,09 %  
Pro vsechny, kdo to potrebuji10,16 %0,09 %  
pro dlouhodobě, vážně nemocné v terminálním stadiu nemoci10,16 %0,09 %  
pro každého kdo je nevyléčitelně nemocný10,16 %0,09 %  
pro všechny v konečném stádiu života10,16 %0,09 %  
pro všechny, kteří paliativní péči vyžadují10,16 %0,09 %  
všichni kteří jsou v terminálním stádiu a v bolestech10,16 %0,09 %  
senioři + ostatní těžce nemocné osoby i děti10,16 %0,09 %  
pro všechny umírající, kteří si ji přejí10,16 %0,09 %  
Pro pacenty,jenž nemají nokoho kdo by se o ně v této fázi postaral.10,16 %0,09 %  
pro všechny bez rozdílu věku a pohlaví10,16 %0,09 %  

Graf

9. Odkud pochází největší část vašich informací o paliativní péči?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Škola17027,69 %15,14 %  
Média (TV a internet)15124,59 %13,45 %  
Setkal/a jsem se s ní ve své rodině/blízkém okolí12720,68 %11,31 %  
Jinde11418,57 %10,15 %  
Tištěná média (noviny a časopisy)396,35 %3,47 %  
Lékař91,47 %0,8 %  
c) Média (TV a internet)20,33 %0,18 %  
f) Jinde10,16 %0,09 %  
a) Škola10,16 %0,09 %  

Graf

10. Jak hodnotíte svou znalost paliativní péče?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mám průměrnou znalost28846,91 %25,65 %  
Mám malou znalost21034,2 %18,7 %  
Mám dobrou znalost11218,24 %9,97 %  
a) Mám malou znalost20,33 %0,18 %  
b) Mám průměrnou znalost20,33 %0,18 %  

Graf

11. Je podle vás snadno k dostání dostatek kvalitních informací o paliativní péči?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, ifnormace jsou nedostatečné, neucelené nebo nepravdivé20633,55 %18,34 %  
Ano13922,64 %12,38 %  
Ne, informace jsou těžce dohledatelné, nevím kde je zjišťovat9014,66 %8,01 %  
Nevím, nepotřebuji znát informace o paliativní péči6710,91 %5,97 %  
c) Ne, informace jsou těžce dohledatelné, nevím kde je zjišťovat20,33 %0,18 %  
d) Nevím, nepotřebuji znát informace o paliativní péči20,33 %0,18 %  
nedokážu posoudit20,33 %0,18 %  
kdo chce, tak si odpovědi najde10,16 %0,09 %  
Nevím, nikdy jsem takové informace nehledala10,16 %0,09 %  
zatím jsem se o tuto problematiku podrobněji nezajímala, nemůžu posoudit10,16 %0,09 %  
Informací je stále nedostatek, ale postupně se to zlepšuje.10,16 %0,09 %  
zatím jsem to nepotřebovala - nevím10,16 %0,09 %  
informace asi jsou, ale lidé nemají motivaci se o ně zajímat10,16 %0,09 %  
Nevím, nezajímal jsem se o to z hlediska dostupnosti informací.10,16 %0,09 %  
informací je dost, pokud se o to člověk zajímá10,16 %0,09 %  
informace jsem nesháněla10,16 %0,09 %  
Informací, i když mohu hodnotit pouze Prahu, by asi bylo díky neziskovkám dostatek, otázka je, jak moc jsou informovaní lékaři a jak moc chce o těchto věcech vědět společnost.10,16 %0,09 %  
informace nepochybně existují, ale musí si je člověk cíleně vyhledat10,16 %0,09 %  
nedokáži to posoudit10,16 %0,09 %  
Kdo si je vyhledat chce, ten je najde. Sami se nabízejí málo10,16 %0,09 %  
pokud se o to zajímám,vždy dostanu vysvětlení10,16 %0,09 %  
nevím, zda informace na internetu jsou kvalitní10,16 %0,09 %  
pokud člověk má o danou problematiku skutečný zájem najde si informace sám buď na internetu nebo se poptá tam, kde je tato péče dostupná 10,16 %0,09 %  
ne, informací je velmi málo, jsou těžko dostupné, ale vím kde je hledat10,16 %0,09 %  
Mám pocit, že informací je relativně dost, ale nedostanou se vždycky k lidem, kteří je potřebují. Ale situace se postupně zlepšuje. 10,16 %0,09 %  
zatim jsem tyto informace nepotrebovala detailne vyhledavat, ale k dispozici jsou - v nemocnicich, na internetu, jiste i jinde10,16 %0,09 %  
kvalitních informací je hodně málo a pokud je člověk potřebuje, tak se k nim sice dostane, ale někdy pozdě - podle mě bychom tyto informace měli mít předem a pokud je nebudeme muset využít, tak to bude jedině plus. A případně můžeme i pomoci 10,16 %0,09 %  
snad ano10,16 %0,09 %  
kdo hledá, najde...10,16 %0,09 %  
Nemohu posoudit, prozatím jsem tuto informaci nepotřebovala a doufám, že ani nebudu potřebovat.10,16 %0,09 %  
když jsem pečovala o svého umírajícího tatínka, dostala jsem dostatek informací, dříve jsem to neznala10,16 %0,09 %  
nejsou téměř žádné informace, třeba až nedávno jsem se dozvěděla o domácí hospicové péči, kdy sesřičky boromejky docházejí do domácnosti za umírajícím pacientem a pomáhají těžké chvíle překonat jak pacientovi, tak rodině.10,16 %0,09 %  
I když je Informací relativně dost, téma je nadále tabuizované10,16 %0,09 %  
Myslím, že v případě zájmu je informací je dostatek. Problém vidím spíše pohledu společnosti na toto téma a obecně téma smrti. 10,16 %0,09 %  
Nevím, zatím nepotřebuji znát informace o paliativní péči10,16 %0,09 %  
kdo hleda najde10,16 %0,09 %  
Pokud se člověk sám snaží, informace si sežene, ale jinak se o problému téměř nemluví.10,16 %0,09 %  
Tím, že tuto péči znám jen ze školní praxe, nením, zda je dostatek odborných informací v knihách či na internetu.10,16 %0,09 %  
Informací je dost i na internetu, ale lepší je, když je poskytují lidé, kteří tomu rozumí a mají k této oblasti vztah.10,16 %0,09 %  
internet je vyčerpávajícím zdrojem informací, ale kdo přístup k internetu nemá (nebo jej má omezený), informace se shání podstatně hůře. Bohužel :(10,16 %0,09 %  
zatím jsem neměl příliš potřebu se o tuto péči zajímat10,16 %0,09 %  
Ne, informace jsou těžce dohledatelné, ale já vím, kde je lze hledat.10,16 %0,09 %  
moc ne, žijeme v době bulvarizace a povrchních informací.. v době, kdy zejména mladí lidé nejsou ochotni se zamýšlet nad různými tématy, natož sociálními.. i proto je téma stáří/umírání v pozadí zájmu10,16 %0,09 %  
Nevím, ještě jsem žádné informace o paliativní péči nehledala.10,16 %0,09 %  
mam informacie vdaka dobrovolnickej praci s nevyliecitelne chorymi - myslim si vsak ze vacsina ludi je velmi malo informovana10,16 %0,09 %  
kdo si chce zjistit potřebné informace, najde si je na internetu10,16 %0,09 %  
Snadno pro toho, kdo ví, kde hledat, což průměrný člověk podle mě není.10,16 %0,09 %  
nevím, jelikož jsem do této oblasti neměla důvod pronikat10,16 %0,09 %  
nevím, nikdy jsem cíleně tyto informace nevyhledávala10,16 %0,09 %  
Nevím, zatím nepotřebuji znát informace o paliativní péči.10,16 %0,09 %  
zatím jsem se tímto tématem nezabývala10,16 %0,09 %  
Pokud člověk není zvyklý hledat si informace na internetu, pak jich podle mě o paliativní péči moc nemá.10,16 %0,09 %  
nevím, nikdy jsem mimo školu tyto informace nevyhledávala10,16 %0,09 %  
ano, pro toho kdo o to stojí10,16 %0,09 %  
nevím, zatím jsem informace nehledala10,16 %0,09 %  
Kdo má zájem, informace si určitě vždycky najde.10,16 %0,09 %  
měli jsme skvělou učitelku na sociální péči, takže jsem si toho moc dohledávat nemusela10,16 %0,09 %  
v knihovnách10,16 %0,09 %  
ano, pokud se o to člověk zajímá10,16 %0,09 %  
Myslím, že je dostatek informací, ale málo se "propagují". Nebo ne viditelně těm, kterých se tato věc ještě "netýká". Málokdo z mladých, zdravých si vyhledá sám o sobě informace o tom, jak pečovat o nemocného, umírajícího..nebo co to vlastně tato péče je.10,16 %0,09 %  
kdo hledá, najde. ale musí jaksi chtít, že....10,16 %0,09 %  
nevím, informace jsem získala spíše náhodně, sama jsem je aktivně nevyhledávala10,16 %0,09 %  
nevím, naštěstí tuto péči nepotřebuji10,16 %0,09 %  
Ne, dostupné informace jsou zkreslené, nepřesné, zavádějící10,16 %0,09 %  
Mám zdravotnické vzdělání....10,16 %0,09 %  
Dohledatelné jsou, ale nehledám je.10,16 %0,09 %  
nevím,zatím jsem nic bližšího k paliativní péči nehledala, ale toto téma bych v budoucnosti ráda nastudovala,protože jsem studentka farmacie a toto témamě zajímá10,16 %0,09 %  
Ano i Ne10,16 %0,09 %  
Myslím, že běžně se o této péči téměř nemluví a nepíše. Při troše štěstí se možná rodina potřebnèho o ní dozví v nemocnici jeko o alternativě k LDN. Asi zde bohužel záleží na informovanosti personálu a ochotě je poskytnout a vysvětlit možnosti!!!10,16 %0,09 %  
asi jsem se dotatečně nezajímala10,16 %0,09 %  
až v případě potřeby se lidé o tento způsob péče zajímají10,16 %0,09 %  
Někteří lékaři vůbec nedávají rodinám takto postižených vůbec žádné informace a tito lidé tápají a hledají informace všude možně. Setkala jsem se bohužel mockrát ve svém povolání a tito lidé potom mi byli vděčni za každou informaci a pomoc .10,16 %0,09 %  
Člověk musí hledat a velmi se snažit, aby získal relevantní informace10,16 %0,09 %  
nevím, jak jsou na tom jiná oddělení nemocnic, ale na onkologii tyto informace jsou10,16 %0,09 %  
koho se toto téma nějak v životě dotýká, najde informací dost10,16 %0,09 %  
neučit se o ní ve škole, nejspíš ani nevím, že něco podobného existuje. takže pokud člověk informace přímo neshání, tak ne10,16 %0,09 %  
kdo hledá, najde...bohužel v první linii, tedy u praktika, většinou člověk nepochodí...10,16 %0,09 %  
není, málo se o paliatvní péči píše a mluví, je to přeci součástí života10,16 %0,09 %  
kdo chce, informace si zjistí10,16 %0,09 %  
kdo chce, tak se k informacím dostane, ale ne vždy člověk vůbec ví, co by měl hledat....10,16 %0,09 %  
Informace mi obcas prisly zbytecne komplikovane (slozite), ale urcite nejsou az tak snadno dostupne. Nejvic ale..spolecnost se snazi zavirat oci na skutecnosti smrtelnosti nas vsech..10,16 %0,09 %  
nevím, takovéto informace jsem ještě nevyhledávala10,16 %0,09 %  
informací je dostatek, ale obecně se o tématu málo mluví, informace se dozvíte jen pokud je cíleně vyhledáváte10,16 %0,09 %  
kdo bude chtít něco vědět, tak se to dozví10,16 %0,09 %  
záleží10,16 %0,09 %  
kdo hledá, najde10,16 %0,09 %  
dohledatelné jsou pro lidi pracující s internetem, pro osoby, kteří internet nemají, popř. spoléhají na to, že se dozví vše od lékaře, jsou informace nedostatečné10,16 %0,09 %  
rozhodně ano, informovanost je podstatně větší než tomu bylo před 10 lety10,16 %0,09 %  
Kdo hledá určitě najde :-)10,16 %0,09 %  
piokud se zajímám, tak ano10,16 %0,09 %  
až bude třeba, začnu hledat10,16 %0,09 %  
Nevím, zatím jsem nepotřebovala znát víc než význam slovního spojení "paliativní péče".10,16 %0,09 %  
nevím - nikdy jsem neměla potřebu tyto informace vyhledávat10,16 %0,09 %  
ne, pouze na internetu10,16 %0,09 %  
jsou k zjištění, když člověk vyhledává. Ale ve společnosti to moc veřejné téma není10,16 %0,09 %  
myslím, že když člověk tyto informace potřebuje, tak je najde. Např.v různých o.s. které se tímto tématem zabývají10,16 %0,09 %  
Kdo chce, informace si najde. Není jich zase tak málo. 10,16 %0,09 %  
Tyto informace člověk hledá, až je potřebuje, nedovedu si představit zajímat se o ně, když je bezprostředně nepotřebuji. Když však taková situace nastala nebylo jednoduché se k nim dostat - spoléhala jsem se na internet, případně na zkušenosti známých. 10,16 %0,09 %  
radu jsem hledala na vebu Cesta domů10,16 %0,09 %  
pokud se člověk zajímá tak ano 10,16 %0,09 %  
V případě zájmu lze najíst dostatek potřebné literatury a získat informace z médií10,16 %0,09 %  
Nevím, zatím jsem informace aktivně nehledal.10,16 %0,09 %  
Nevím - pokud jsem potřebovala, potřebné informace jsem si poměrně snadno opatřila.10,16 %0,09 %  
pokud se člověk o informace zajímá a hledá je10,16 %0,09 %  
Co se týče hospiců, zde bych problém neviděl, horší je to v nemocnicích, které moc o paliativní péči neinformují.10,16 %0,09 %  
myslím, že kdo hledá, najde10,16 %0,09 %  
kdo informace potřebuje, m á možnost je získat10,16 %0,09 %  
nemůžu říct, nezkoumala jsem to10,16 %0,09 %  
Myslím, že kdo hledá, najde. Ale pro někoho, kdo o paliativní péči nic neví, je těžké se dostat ke kvalitním a dostatečným informacím.10,16 %0,09 %  
Nemluví se o tom, takže jsou nedostatečné10,16 %0,09 %  
nedokáži moc posoudit, jsem lékař onkologie a nemám už moc objektivní náhled, ale příbuzní nemocných mi přijdou docela informovaní10,16 %0,09 %  
Spise ne, rozhodne se nedozvite od lekaru. Aspon ne nejakym lidskym zpusobem. Cesta Domu odvadi skvelou praci, ale dozvedel jsem se o nich nahodou a pozde.10,16 %0,09 %  
na internetu dostatečně10,16 %0,09 %  

Graf

12. Myslíte si, že je potřebné, aby v ČR vznikala další zařízení, které se specializují na paliativní péči nebo služby, které se paliativní péče týkají? (lůžkový hospic, mobilní/domácí hospic, hospicová lůžka při nemocnicích, domácí paliativní péče)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano51383,55 %45,68 %  
Nevím8614,01 %7,66 %  
Ne111,79 %0,98 %  
a) Ano30,49 %0,27 %  
c) Nevím10,16 %0,09 %  

Graf

13. Byl/a byste ochotný/á se postarat o nevyléčitelně nemocného umírajícího člena rodiny doma?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano s pomocí týmu paliativních pracovníků (lékaři, zdravotníci, sociální pracovník a další)37360,75 %33,21 %  
Ano13321,66 %11,84 %  
Ano, ale okolnosti a má životní situace by mi to neumožnila8113,19 %7,21 %  
Ne233,75 %2,05 %  
b) Ano s pomocí týmu paliativních pracovníků (lékaři, zdravotníci, sociální pracovník a další)30,49 %0,27 %  
a) Ano10,16 %0,09 %  

Graf

14. V případě vaší nemoci, jakou možnost péče o vaši osobu byste pravděpodobně upřednostňoval/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Péče rodiny a týmu paliativních pracovníků37460,91 %33,3 %  
Pobyt v hospici11218,24 %9,97 %  
Péče rodiny v domácím prostředí10617,26 %9,44 %  
Pobyt v nemocnici182,93 %1,6 %  
b) Péče rodiny a týmu paliativních pracovníků40,65 %0,36 %  

Graf

15. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena87778,09 %78,09 %  
Muž23420,84 %20,84 %  
třetí a poslední způsob zápisu správné odpovědi80,71 %0,71 %  
b) Muž20,18 %0,18 %  
a) Žena20,18 %0,18 %  

Graf

16. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26 až 4041236,69 %36,69 %  
18 až 2536232,24 %32,24 %  
41 až 6531528,05 %28,05 %  
více než 65302,67 %2,67 %  
c) 41 až 6520,18 %0,18 %  
a) 18 až 2510,09 %0,09 %  
b) 26 až 4010,09 %0,09 %  

Graf

17. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Základníotázka č. 18, Střední bez maturity (vyučen/a)otázka č. 18, Střední s maturitouotázka č. 18, Vysokoškolskéotázka č. 18].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední s maturitou50344,79 %44,79 %  
Vysokoškolské47742,48 %42,48 %  
Střední bez maturity (vyučen/a)958,46 %8,46 %  
Základní443,92 %3,92 %  
c) Střední s maturitou30,27 %0,27 %  
d) Vysokoškolské10,09 %0,09 %  

Graf

18. Vaše současná ekonomická aktivita

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstnanec54048,09 %48,09 %  
Student27624,58 %24,58 %  
OSVČ797,03 %7,03 %  
Mateřská či rodičovská dovolená786,95 %6,95 %  
Nezaměstnaný655,79 %5,79 %  
Starobní důchodce514,54 %4,54 %  
Jiná302,67 %2,67 %  
d) Nezaměstnaný10,09 %0,09 %  
c) OSVČ10,09 %0,09 %  
a) Student10,09 %0,09 %  
b) Zaměstnanec10,09 %0,09 %  

Graf

19. Velikost Vašeho bydliště:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Více než 50 001 obyvatel47942,65 %42,65 %  
10 001 až 50 000 obyvatel23821,19 %21,19 %  
Do 2 000 obyvatel20818,52 %18,52 %  
2001 až 10 000 obyvatel19417,28 %17,28 %  
c) 10 001 až 50 000 obyvatel20,18 %0,18 %  
d) Více než 50 001 obyvatel20,18 %0,18 %  

Graf

20. Pokud máte zájem, můžete svoje odpovědi doplnit níže:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
paliativní péči poskytují hlavně církve, měly by se víc snažit o informování veřejnosti, ať přestanou lidi brečet nad restitucemi...10,91 %0,09 %  
u otázky č.9. bych dala možnost více odpovědí (já osobně jsem se o hospici dověděla na vysoké škole, ale byla jsem tam i na praxi a navíc jsem se s tím setkala ve svém okolí10,91 %0,09 %  
váhala jsem s odpovědí na otázky zda domácí péče či hospic - ne vždy okolnosti dovolují domácí péči, i když je zřejmě nejlepší10,91 %0,09 %  
nemám zájem, děkuji10,91 %0,09 %  
Péče o nemohoucí je dle mého názoru v současných zařízeních jakéhokoli typu nedostačující, personál zredukován na minimum a lidská důstojnost podhodnocována, klade se důraz na ekonomiku - člověk je "vytěžen" v produktivním věku, pak je péče o něj neekonom10,91 %0,09 %  
Dotazník přinutí člověka zamyslet se nad touto problematikou. Pokud člověk není v té situaci, mluví se o všem snadněji.Potom záleží na spoustě okolností, které snahu postarat se o blízké mohou změnit.10,91 %0,09 %  
Myslím, že jsem pojem paliativní péče již slyšela, ale nejsem si jistá, co přesně znamená. Jistě jsem tento pojem slyšela ve spojení s hospici. Myslím, že o tématech paliativní péče a hospic, není veřejnost dostatečně informována.10,91 %0,09 %  
V nedávné době mi zemřela maminka. Starala jsem se o ní 4 roky, měla těžkou demenci. Pak už to nešlo dál. Byla jsem vděčná, že mohla být v LDN, neboť jinak by mě péče o ní uplně zničila. Zařízení podobného typu jsou nezbytná.10,91 %0,09 %  
Doplnění k ot. 11. kde už není místo: Když jsem např. žádala, aby můj umírající děda, o kterého jsem se starala, byl převezen z nemocnice domů i s infuzemi, tak jeho venkovský praktik to zamítl, že se to nedělá, přitom od Cesty domů vím, že to možné je.10,91 %0,09 %  
dnes jdu na pohřeb člověka, který zemřel na NMD - rodina a profesionálové o něj pečovali několik měsíců, jeho stav se velmi rychle zhoršoval10,91 %0,09 %  
ostatní odpovědi Podle mě jsou hlavní problémy zákonech a financování těchto služeb, nebot kvalitní péče o umírající v posledních stádiích nelze brát čitě jako zaměstnání, ale jako službu doprovázenou určitým sebezapřením a projevu solidarity, který v česku není "in".
Jsem členem morganizace, která se věnuje podpoře hospice, proto nejsem dobrý vzorek populace
nez umirat v klasicke nemocnici dlouhodobe, to radeji euthanasii... je to o lidech a bohuzel v klasicke nemocnici zadni andele nejsou a nektery personal se chova k bezmocnym pacientum jako hovado
Jsem jednoznačně pro povolení eutanazie
je to bohužel téma o kterém nikdo nechce mluvit a mělo by se více žít se smrtí a nevyjímat děti z této problematiky, mají pak úplně jiné představy o životě.
otázka 9 - pracuje jako projektový manažer v neziskové organizaci poskytující terénní zdravotní a sociální služby (mimo jiné Domácí hospicová péče)
dle své vlastní zkušenosti vím, že v ČR je nedostatečná ochrana práva možnosti pro postižené, nemocné, a sociální zázemí chybí - není žádný zákon sociální pro smrtelně nemocné nebo postižené osoby
Žiju sama s dospělým těžce postiženým synem. Velmi vítám pozornost věnovanou těmto tématům :-)
pracovala jsem jako lékařka 5let v hospici
psala jsem BP na téma Hospicová péče :)
Pracuji v domově pro těl.a mentál.postižené,tady by se také mělo s touto problematikou něco dělat.poučit personál-proškolit
myslím, že smrt je v současné době tabu - a to není dobře. Je fajn, že se zabýváte takovými věcmi. Hodně zdaru :-)
V otázce č.15 "Pohlaví" je nesmyslná třetí možnost odpovědi.
Kdysi jsem absolvovala praxi v Hospici, ale i v nemocnici a Domovech pro seniory a péče je nesrovnatelná, proto bych kvitovala, aby vznikaly podobné instituce, jako je hospic, klidně i terénní či ambulantní
Povědomí (i když nízké) o této problematice mám díky svému zaměstnavateli, který se tímto tématem zabývá v Nadačním fondu.
Legalizoval bych eutanázii , nerad bych ležel v LDN v plenách , Rád bych o tom něco napsal a měl bych jistotu až přijde ten čas že mě trápení někdo zkrátí . Až to nebudu moci říci sám ..
jsem lékař rdg oddělení
O paliativní péči něco málo tuším, a samotný celý význam tohoto slova mi došel až při pvní otázce dotazníku. Před tím jsem jen věděla, že se to týká zcela určitě smrti, ale nic konkrétního.
prosím o vysvětlení uvedeného pojmu
O paliativní péči vím ze školy z předmětu toxikolgie, což mi připadá docela komické, neboť v tomto předmětu by člověk nečekal, že se bude učit o jednotlivých stádiích rakoviny. Osobně s paliativní péčí nemám zkušenost a doufám, že ani nikdy mít nebudu.
Pohlaví: "Třetí a poslední způsob zápisu správné odpovědi," ha ha.
Moje vzdělání je vyšší odborné (DiS.) v oboru zdravotní sestra.
Jsem bývalá zdravotní sestra a zkušenost mám ze studijní praxe a pak z oddělení OCHRIP. Dosažené vzdělání mám VOŠ.
Mělo by se více mluvit o smrti jako o nedílné součásti života již v dětství a i zdraví mladí lidé by si měli každodenně uvědomovat možnost že můžou dnes zemřít.
jsem dobrovolnice v hospicovém sdružení Cesta domů
O hospicu jsem slyšela jen od své kamarádky, která zde měla školní praxi. Jinak je, pro naší generaci, asi nemožné, se s tímto slovem v běžném životě setkat. Leda že by někdo z našich blízkých "služby" hospicu potřeboval.
Přeji hodně zdaru při tvorbě diplomové práce a úspěšně ukončete vysokou školu :-)
Zatím jsem naštěstí tuto situaci nemusela řešit, takže mám nedostatečné informace. Naštěstí moje sestra je v tom znalá, takže časem doplním.
Chápu, že pro účely diplomové práce je snažší pracovat s otázkami, na které respondenti musí zvolit jednu variantu, alenemyslím si, že by to v případě tohoto dotazníku bylo vždy možné (viz. výše).
Na otázku 14 bych spíše odpověděla, že bych o paliativní péči stále jen po nezbytně dlouhou dobu. Nechtěla bych prodlužovat život, který by už nemohl být plnohodnotný.
je ostudou naší společnosti, že většina starých lidí neumírá doma.. zkrátka tohle je jedno z téma, na kterém je názorně vidět, jak v ČR jsme pozadu například za severskými zeměmi, ačkoliv si to spousta lidí tady nechce přiznat
psychická stránka pacienta se dnes nějak neřeší,je to přežívání.chci,aby se o tom víc mluvilo a dělalo.
K otázce číslo 14 ... pokud bych byl opravdu na konečné, uvítal bych i euthanasii namísto nesmyslného prodlužování živoření
Formu rodinné péče v posledních dnech života jsme zajistili všem mým babičkám a děděčkům, pro samotnou rodinu je však tato péče velmi psychicky náročná, na jejím konci nečeká radostná událost,ale bolest ze ztráty blízkého člověkae
13. Neměla bych na to psychicky. Dívat se na příbuzného, který Vám umírá doma např.2 roky je dosti flustrující, a ovlivní to celou rodinu, manželství. Je to sobecké, vím, ale raději ho budu denně chodit navštěvovat do specializ.střediska.
Jako doplněk k paliativní léčbě bych přivítal eutanázii.
jsem zdravotní sestra pracující na onkolodii
zažila jsem hospic na Sv. Kopečku při tchánově nemoci chválím a děkuji
Absolvovala jsem kurz pro sociální pracovnice, zajímá mě tato problematika!
Držím palce při vaší práci.
Kdyby se stalo a já onemocněla nechtěla bych být na obtíž svým blízkým.
Pojem paliativní péče neznám, ale částečně jsem v naší rodině pomáhala se starostí o umírajícího dědu. Tudíž vím, že o smrti se nikdo moc nechce bavit. Lidé by si určitě zasloužili umírat důstojně, tak jak si vyberou (třeba doma ve své vlastní posteli).
Pracuji jako pečovatelka u seniorů
Nevím, co k tomu dodat
doplnění k 6. otázce: pacient může pokrýt alespoň část nákladů i z příspěvku na péči
Ráda se dozvím prakticky, nikoliv z internetu co vlastně ta paliativní péče je, nejspíše asi péče o smrtelně nemocné? Děkuji. Člověk zjišťuje že nikdy neví všechno:)
děkuji za dotazník, snad nastává změna o informacích. Chtěla jsem odpovědět na otázku č.8, ale bohužel, ext se nedaří odeslat
Pečovala jsem o umírajícího tatínka za pomoci domácího hospicu Cesta domů. Jsem ráda, že taková možnost existuje, dozvěděla jsem se o ní od lékaře. který stanovil diagnozu. Pomoc týmu Cesty domů nelze dostatečně ocenit.
rozhodně lepší rozvoj paliativní péče než úvahy o povolení eutanazie
Zpracovávám BP na velmi podobné téma
V paliativní péči u nás chybí především pružnost. Lidé neumírají na objednávku a občas by potřeboval člověk, aby se zasáhlo okamžitě (náhlé zhoršení, náhlé bolesti). Pak není jiná možnost, než umírajícího převézt záchrankou do nemocnice
Smrt je v dnešní době nahradila v tabuizované pozici sexualitu. Celkově je podivné, že se dotýká každého z nás, ale veřejně je potlačována a odsouvána někam mimo společnost... možná to souvisí s ústupem víry v to, že smrt není koncem života...
S péčí o umírající lidi souvisí naprosto nezbytná (zanedbávaná) nutnost mluvit PRAVDU o tom, co JE po fyzické smrti.
Proč máte u rubriky "pohlaví" tři možnosti? Je přece muž a žena. Co je nad to, je zbytečný genderový výmysl.
ráda bych umřela důstojně, za ruku s dětmi. Možné to není, tož v tuto chvíli bych raději rychlou smrt - ulice, postel (ideálně), v nejhorším doma po diagnóze do týdne
Pracující studentka VŠ sociální práce
Nejhorší je, že pokud se o postiženého člověka stará někdo z rodiny, pak neví, jak dlouho bude tato situace trvat (půl roku, rok...) a poté nemá šanci sehnat práci. To je pečujícím osobám častou překážkou v péči.
lucky.email@centrum.cz
Jsem pracující student ...
otázka 13 - se současnými znalostmi jsem odpověděla ne, ale není to o ochotě!!!Otázka 15 jeasi nechtěně rádobyvtipná
Je opravdu velmi potřeba o tomto tématu daleko více mluvit a psát v médiích. Apelovat na veřejnost, aby každý věděl naprosto přesně o možnostech jak pro členy své rodiny tak jednou pro sebe. A HLAVNĚ ABY ŠKOLA A RODINA VEDLA MLADÉ KE SPRÁVNÝM POSTOJŮM
Pracovala jsem 12let jako osobní asistentka pro zdravotně postižené. Posledních 5let jsme měli v péči hodně klientů onkologických a stále děvčata mají. Starali jsme se o ně do tédoby, dokud neumřeli, nebo nemuseli do nemocnice.
hospiců je málo a odborníků na paliativní péči taky. jednou spláčeme nad vejdělkem, populace stárne a je více nemocná a nebude se mít kdo starat.
"Bolavé" téma - potřebných nejspíše přibývá a společnost na to není připravena. Ani jedinci. Na druhou stranu je možnost ulevit pacientům díky pokroku lékařského poznání, ale ošetřující rodinný příslušník musí vlastně získat nové znalosti a dovednosti na
je dobře,že se o tomto problému začíná více mluvit.
u otázky č. 13 mi chyběla možnost "nevím". Těžko se odhaduje (i vlastní) chování i možnosti v takové situaci, dokud se v ní člověk neoctne
u otázky č.14 bych volila odpověď - Nevím, zatím jsem nad tím nepřemýšlela. Tato možnost ale chybí.
Před rokem mi zemřel manžel (recidiva rakoviny, 46 let) doma za asistence mobilního hospicu Cesta domů a za pomoci dětí. Byla to záležitost, kterou bych doporučila každému a to jak pacientovi, tak umírajícímu...
Celkove bych rekla, ze nevedomost o tomto tematu je dost na vrub naseho strachu ze smrti a odsouvanim ji nekam mimo. Informace se daji sehnat, i kdyz ne mozna uplne snadno, ale ani ne uplne slozite :)
jsem v plném ID
nepadla zde otázka ohledně legální euthanázii
zde je problém jako vždy finanční, zde by se stát měl výrazně finančně podílet
Velmi oceňuji téma práce, kterou jste si vybrala. K otázce 9 - od každé odpovědi trochu
myslím, že by bylo vhodné spojit tento dotazník také s otázkou eutanazie, která se dle mého názoru tohoto tématu úzce týká
chybí i péče pro lidi nevyléčitelně nemocné, dlouhodobě odkázané na péči druhých (nejen onkologicky nemoné, ale i např. lidi s neurologickým onemocněním), chybí odlehčovací služba pro rodinné příslušníky, často se dá péče jen těžko skloubit se zaměstnání
o pojmu hospic vím, o paliativní péči nikoli a o smrti se v ČR mluví velmi málo, spíše bych řekla, že je to tabuizované téma
Napište mi prosím na email co to je tak paliativní péče, Děkuji :D ( honza.velky11@gmail.com )
mám třicetiletou praxi ve zdravotnictví, jsem specialistka na geriatrii
Otázka č. 13 i když si myslím, že ano, skutečnost může být jiná...jen se domnívám
diky tomuto dotazniku si hned dojdu vyse uvedene pojmy vygooglit abych zase vedela o neco vice. Dekuji :)
420603192621
lépe umřít okamžitě (šok pro rodinu), než trpět v bolestech
Opravdu je co zlepšovat. Podpora zdravotníků byla slabá. Vzbuzovali jsme nedůvěru..
Modlím se, abych zemřela včas a nebyla nikdy na obtíž.
Velmi zajímavé téma. Držím pěsti.
Je dobře, že se touto otázkou zabývají mladí lidé. Rád jsem se dotazníku zúčastnil a přeji vám úspěšné zakončení studia. :-)
je mi méně než 18...
i umírání by mělo být důstojné, seniory v reklamách neznázorňovat jen jako neschopné lidi, kteří potřebují jen lepidlio na zubní protézu nebo plenky na únik moče. Tito lidé mohou přinést řadu pozotivních poznatků ve prospěch vyšší morální úrovně společnos
v ČR je tato problematika v politice a vládních kruzích téměř TABU
Velice zajímavé téma, které není moc známé, přeji hodně štěstí snad i vaše práce pomůže, aby se lidé, kteří tuto péči potřebují, dozžvěděli více!
k bodu 14 - pokud bych viděla, že pro rodinu je péče o mne vysilující, šla bych do hospice, pokud by to bylo možné
více informací mohu v případě Vašeho zájmu rozvést na mojí mailové adrese blecha-petr@seznam.cz
bylo by hezké naučit doktory vstřícnosti a trpělivosti k pacientům, aby i poradili, jaké služby a možnosti existují a kde se k nim dobrat
U více odpovědí bych uvítala možnost samotného vyjádření, protože nabízené možnosti mně né vždy stačily a nedokázala jsem z nich vybrat. PS: bydliště Znojmo
ot.č.7-záleží na tom, jaké jsou možnosti;někdo upřednostňuje domácí péči někdo zase ne.Jde o to,jak se tato péče dá zvládnout psychicky(nejen pacient,ale i okolí).Otázky,kde si musím vybrat mezi hospicem a domácí péčí,jsou těžké(záleží na možnostech rodin
Nelíbí se mi současná tendence udržování nemocných při životě za každou cenu, hospitalizace lidí v terminálním stadiu z důvodů obrany lékaře či nemocnice proti případnému sporu s pozůstalými. Člověk přichází o možnost rozhodnutí k ukončení léčby bez progn
jak jsem zmínila výše, nejlepší je určitě "umírat doma", ale je to velice náročné fyzicky a hlavně psychicky pro rodinu a nejsem si jistá, kdybych byla já v té situaci, tak jestli bych si přála, abych je tak vyčerpávala..velice individuální
čau násosko, by mě zajímalo, jestli tenhle pozdrav taky ocituješ v diplomce :-)
Staral jsem s matkou a bratrem o umirajiciho otce jeho posledni dva tydny pred smrti. Vubec jsme netusili, co vlastne delame, co vubec mame delat. Byli jsme tezce nepripraveni. Nez jsem stihl zajistit nejakou dalsi pomoc, tak bylo po vsem.
fgdf
10090,91 %8,9 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Slyšel/a jste někdy pojem paliativní péče?

 • odpověď Ano, slyšel/a:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Z veřejného zdravotního pojištění na otázku 6. Jakým způsobem se hradí pobyt v hospici?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi pro všechny na otázku 8. Pro koho je podle vás využití paliativní péče nejvíce vhodné?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Škola na otázku 9. Odkud pochází největší část vašich informací o paliativní péči?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Tištěná média (noviny a časopisy) na otázku 9. Odkud pochází největší část vašich informací o paliativní péči?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám dobrou znalost na otázku 10. Jak hodnotíte svou znalost paliativní péče?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 11. Je podle vás snadno k dostání dostatek kvalitních informací o paliativní péči?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pobyt v nemocnici na otázku 14. V případě vaší nemoci, jakou možnost péče o vaši osobu byste pravděpodobně upřednostňoval/a?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Setkal/a jsem se s ní ve své rodině/blízkém okolí na otázku 9. Odkud pochází největší část vašich informací o paliativní péči?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Péče rodiny v domácím prostředí na otázku 14. V případě vaší nemoci, jakou možnost péče o vaši osobu byste pravděpodobně upřednostňoval/a?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám průměrnou znalost na otázku 10. Jak hodnotíte svou znalost paliativní péče?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, ale okolnosti a má životní situace by mi to neumožnila na otázku 13. Byl/a byste ochotný/á se postarat o nevyléčitelně nemocného umírajícího člena rodiny doma?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Z kombinace veřejného zdravotního pojištění, prostředků pacienta, darů a dobročinných sbírek na otázku 6. Jakým způsobem se hradí pobyt v hospici?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jinde na otázku 9. Odkud pochází největší část vašich informací o paliativní péči?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pacient hradí veškeré náklady sám na otázku 6. Jakým způsobem se hradí pobyt v hospici?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Senioři na otázku 8. Pro koho je podle vás využití paliativní péče nejvíce vhodné?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 12. Myslíte si, že je potřebné, aby v ČR vznikala další zařízení, které se specializují na paliativní péči nebo služby, které se paliativní péče týkají? (lůžkový hospic, mobilní/domácí hospic, hospicová lůžka při nemocnicích, domácí paliativní péče)
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, informace jsou těžce dohledatelné, nevím kde je zjišťovat na otázku 11. Je podle vás snadno k dostání dostatek kvalitních informací o paliativní péči?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 13. Byl/a byste ochotný/á se postarat o nevyléčitelně nemocného umírajícího člena rodiny doma?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Domácí prostředí nemocného, tlumení bolesti, nepokračuje se v prodlužování života. Do péče je zapojena rodina i tým odborníků na otázku 7. Jak podle vás vypadá ideální péče o nevyléčitelně nemocného člověka v terminálním (konečném) stádiu nemoci?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, vím, co znamená na otázku 4. Víte, co znamená pojem paliativní péče?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pacient požádá o ubytování v hospici, kde tlumí bolesti a nepokračuje se v prodlužování života na otázku 7. Jak podle vás vypadá ideální péče o nevyléčitelně nemocného člověka v terminálním (konečném) stádiu nemoci?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Péče rodiny a týmu paliativních pracovníků na otázku 14. V případě vaší nemoci, jakou možnost péče o vaši osobu byste pravděpodobně upřednostňoval/a?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano s pomocí týmu paliativních pracovníků (lékaři, zdravotníci, sociální pracovník a další) na otázku 13. Byl/a byste ochotný/á se postarat o nevyléčitelně nemocného umírajícího člena rodiny doma?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím, nepotřebuji znát informace o paliativní péči na otázku 11. Je podle vás snadno k dostání dostatek kvalitních informací o paliativní péči?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím na otázku 12. Myslíte si, že je potřebné, aby v ČR vznikala další zařízení, které se specializují na paliativní péči nebo služby, které se paliativní péče týkají? (lůžkový hospic, mobilní/domácí hospic, hospicová lůžka při nemocnicích, domácí paliativní péče)
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pobyt v hospici na otázku 14. V případě vaší nemoci, jakou možnost péče o vaši osobu byste pravděpodobně upřednostňoval/a?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, ifnormace jsou nedostatečné, neucelené nebo nepravdivé na otázku 11. Je podle vás snadno k dostání dostatek kvalitních informací o paliativní péči?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 13. Byl/a byste ochotný/á se postarat o nevyléčitelně nemocného umírajícího člena rodiny doma?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi péče o umírající na otázku 5. Vysvětlete prosím vlastními slovy pojem paliativní péče:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám malou znalost na otázku 10. Jak hodnotíte svou znalost paliativní péče?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pacienti, kteří nejsou v seniorském věku na otázku 8. Pro koho je podle vás využití paliativní péče nejvíce vhodné?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím na otázku 6. Jakým způsobem se hradí pobyt v hospici?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Média (TV a internet) na otázku 9. Odkud pochází největší část vašich informací o paliativní péči?
 • odpověď Ne, neslyšel/a:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, neslyšel/a na otázku 3. Slyšel/a jste někdy o pojmu hospic?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, nevím, co znamená na otázku 4. Víte, co znamená pojem paliativní péče?

4. Víte, co znamená pojem paliativní péče?

 • odpověď Ano, vím, co znamená:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím na otázku 6. Jakým způsobem se hradí pobyt v hospici?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pacient hradí veškeré náklady sám na otázku 6. Jakým způsobem se hradí pobyt v hospici?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Z kombinace veřejného zdravotního pojištění, prostředků pacienta, darů a dobročinných sbírek na otázku 6. Jakým způsobem se hradí pobyt v hospici?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Z veřejného zdravotního pojištění na otázku 6. Jakým způsobem se hradí pobyt v hospici?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Domácí prostředí nemocného, tlumení bolesti, nepokračuje se v prodlužování života. Do péče je zapojena rodina i tým odborníků na otázku 7. Jak podle vás vypadá ideální péče o nevyléčitelně nemocného člověka v terminálním (konečném) stádiu nemoci?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pacient požádá o ubytování v hospici, kde tlumí bolesti a nepokračuje se v prodlužování života na otázku 7. Jak podle vás vypadá ideální péče o nevyléčitelně nemocného člověka v terminálním (konečném) stádiu nemoci?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pacienti, kteří nejsou v seniorském věku na otázku 8. Pro koho je podle vás využití paliativní péče nejvíce vhodné?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi pro všechny na otázku 8. Pro koho je podle vás využití paliativní péče nejvíce vhodné?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Senioři na otázku 8. Pro koho je podle vás využití paliativní péče nejvíce vhodné?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jinde na otázku 9. Odkud pochází největší část vašich informací o paliativní péči?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Média (TV a internet) na otázku 9. Odkud pochází největší část vašich informací o paliativní péči?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Setkal/a jsem se s ní ve své rodině/blízkém okolí na otázku 9. Odkud pochází největší část vašich informací o paliativní péči?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Škola na otázku 9. Odkud pochází největší část vašich informací o paliativní péči?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Tištěná média (noviny a časopisy) na otázku 9. Odkud pochází největší část vašich informací o paliativní péči?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám dobrou znalost na otázku 10. Jak hodnotíte svou znalost paliativní péče?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám malou znalost na otázku 10. Jak hodnotíte svou znalost paliativní péče?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám průměrnou znalost na otázku 10. Jak hodnotíte svou znalost paliativní péče?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 11. Je podle vás snadno k dostání dostatek kvalitních informací o paliativní péči?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, ifnormace jsou nedostatečné, neucelené nebo nepravdivé na otázku 11. Je podle vás snadno k dostání dostatek kvalitních informací o paliativní péči?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, informace jsou těžce dohledatelné, nevím kde je zjišťovat na otázku 11. Je podle vás snadno k dostání dostatek kvalitních informací o paliativní péči?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím, nepotřebuji znát informace o paliativní péči na otázku 11. Je podle vás snadno k dostání dostatek kvalitních informací o paliativní péči?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 12. Myslíte si, že je potřebné, aby v ČR vznikala další zařízení, které se specializují na paliativní péči nebo služby, které se paliativní péče týkají? (lůžkový hospic, mobilní/domácí hospic, hospicová lůžka při nemocnicích, domácí paliativní péče)
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 12. Myslíte si, že je potřebné, aby v ČR vznikala další zařízení, které se specializují na paliativní péči nebo služby, které se paliativní péče týkají? (lůžkový hospic, mobilní/domácí hospic, hospicová lůžka při nemocnicích, domácí paliativní péče)
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím na otázku 12. Myslíte si, že je potřebné, aby v ČR vznikala další zařízení, které se specializují na paliativní péči nebo služby, které se paliativní péče týkají? (lůžkový hospic, mobilní/domácí hospic, hospicová lůžka při nemocnicích, domácí paliativní péče)
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 13. Byl/a byste ochotný/á se postarat o nevyléčitelně nemocného umírajícího člena rodiny doma?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano s pomocí týmu paliativních pracovníků (lékaři, zdravotníci, sociální pracovník a další) na otázku 13. Byl/a byste ochotný/á se postarat o nevyléčitelně nemocného umírajícího člena rodiny doma?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, ale okolnosti a má životní situace by mi to neumožnila na otázku 13. Byl/a byste ochotný/á se postarat o nevyléčitelně nemocného umírajícího člena rodiny doma?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 13. Byl/a byste ochotný/á se postarat o nevyléčitelně nemocného umírajícího člena rodiny doma?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Péče rodiny a týmu paliativních pracovníků na otázku 14. V případě vaší nemoci, jakou možnost péče o vaši osobu byste pravděpodobně upřednostňoval/a?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Péče rodiny v domácím prostředí na otázku 14. V případě vaší nemoci, jakou možnost péče o vaši osobu byste pravděpodobně upřednostňoval/a?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pobyt v hospici na otázku 14. V případě vaší nemoci, jakou možnost péče o vaši osobu byste pravděpodobně upřednostňoval/a?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pobyt v nemocnici na otázku 14. V případě vaší nemoci, jakou možnost péče o vaši osobu byste pravděpodobně upřednostňoval/a?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi péče o umírající na otázku 5. Vysvětlete prosím vlastními slovy pojem paliativní péče:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, slyšel/a na otázku 2. Slyšel/a jste někdy pojem paliativní péče?
 • odpověď Ne, nevím, co znamená:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, neslyšel/a na otázku 3. Slyšel/a jste někdy o pojmu hospic?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, neslyšel/a na otázku 2. Slyšel/a jste někdy pojem paliativní péče?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím, nezajímá mě toto téma na otázku 1. Myslíte si, že se v české společnosti mluví dostatečně o smrti a umírání?

12. Myslíte si, že je potřebné, aby v ČR vznikala další zařízení, které se specializují na paliativní péči nebo služby, které se paliativní péče týkají? (lůžkový hospic, mobilní/domácí hospic, hospicová lůžka při nemocnicích, domácí paliativní péče)

 • odpověď Ano:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi pro všechny na otázku 8. Pro koho je podle vás využití paliativní péče nejvíce vhodné?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám dobrou znalost na otázku 10. Jak hodnotíte svou znalost paliativní péče?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jinde na otázku 9. Odkud pochází největší část vašich informací o paliativní péči?

16. Váš věk:

 • odpověď 18 až 25:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Student na otázku 18. Vaše současná ekonomická aktivita

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Myslíte si, že se v české společnosti mluví dostatečně o smrti a umírání?

2. Slyšel/a jste někdy pojem paliativní péče?

3. Slyšel/a jste někdy o pojmu hospic?

4. Víte, co znamená pojem paliativní péče?

5. Vysvětlete prosím vlastními slovy pojem paliativní péče:

6. Jakým způsobem se hradí pobyt v hospici?

7. Jak podle vás vypadá ideální péče o nevyléčitelně nemocného člověka v terminálním (konečném) stádiu nemoci?

8. Pro koho je podle vás využití paliativní péče nejvíce vhodné?

9. Odkud pochází největší část vašich informací o paliativní péči?

10. Jak hodnotíte svou znalost paliativní péče?

11. Je podle vás snadno k dostání dostatek kvalitních informací o paliativní péči?

12. Myslíte si, že je potřebné, aby v ČR vznikala další zařízení, které se specializují na paliativní péči nebo služby, které se paliativní péče týkají? (lůžkový hospic, mobilní/domácí hospic, hospicová lůžka při nemocnicích, domácí paliativní péče)

13. Byl/a byste ochotný/á se postarat o nevyléčitelně nemocného umírajícího člena rodiny doma?

14. V případě vaší nemoci, jakou možnost péče o vaši osobu byste pravděpodobně upřednostňoval/a?

15. Pohlaví

16. Váš věk:

17. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

18. Vaše současná ekonomická aktivita

19. Velikost Vašeho bydliště:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Myslíte si, že se v české společnosti mluví dostatečně o smrti a umírání?

2. Slyšel/a jste někdy pojem paliativní péče?

3. Slyšel/a jste někdy o pojmu hospic?

4. Víte, co znamená pojem paliativní péče?

5. Vysvětlete prosím vlastními slovy pojem paliativní péče:

6. Jakým způsobem se hradí pobyt v hospici?

7. Jak podle vás vypadá ideální péče o nevyléčitelně nemocného člověka v terminálním (konečném) stádiu nemoci?

8. Pro koho je podle vás využití paliativní péče nejvíce vhodné?

9. Odkud pochází největší část vašich informací o paliativní péči?

10. Jak hodnotíte svou znalost paliativní péče?

11. Je podle vás snadno k dostání dostatek kvalitních informací o paliativní péči?

12. Myslíte si, že je potřebné, aby v ČR vznikala další zařízení, které se specializují na paliativní péči nebo služby, které se paliativní péče týkají? (lůžkový hospic, mobilní/domácí hospic, hospicová lůžka při nemocnicích, domácí paliativní péče)

13. Byl/a byste ochotný/á se postarat o nevyléčitelně nemocného umírajícího člena rodiny doma?

14. V případě vaší nemoci, jakou možnost péče o vaši osobu byste pravděpodobně upřednostňoval/a?

15. Pohlaví

16. Váš věk:

17. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

18. Vaše současná ekonomická aktivita

19. Velikost Vašeho bydliště:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Lukašíková, V.Povědomí a názor veřejnosti na problematiku paliativní péče (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://povedomi-a-nazor-verejnosti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.