Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Povědomí a osobní zkušenosti se šikanou na pracovišti

Povědomí a osobní zkušenosti se šikanou na pracovišti

Představte si, že právě teď máte chuť na nanuk
Jaký z nabízených nanuků si vyberete?

(průzkum Jana Diehela, cca 1 min)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Roman Doležal
Šetření:20. 02. 2020 - 05. 03. 2020
Počet respondentů:159
Počet otázek (max/průměr):23 / 17.85
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:57,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.09:12
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

rád bych Vás tímto požádal o součinnost s vyplněním dotazníkového šetření týkajícího se problematiky šikany na pracovišti. Cílovou skupinou jsou osoby, které již mají zkušenosti s pracovněprávním vztahem (na základě pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr). Dotazník je zcela anonymní. Výsledky poslouží pro výzkum praktické části diplomové práce. Cílem tohoto šetření je zjistit, jaká je míra informovanosti a osobní zkušenost respondentů se šikanou na pracovišti. Očekávaná délka vyplnění dotazníku je přibližně pět minut. Vyplněním dotazníku máte možnost zapojit se do soutěže o 300 Kč! Děkuji za Váš čas a za případné vyplnění dotazníku.

Odpovědi respondentů

1. Jak byste ohodnotil/a atmosféru na Vašem současném/posledním pracovišti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Příjemná6037,74 %37,74 %  
Něco mezi tím3924,53 %24,53 %  
Nepříjemná2817,61 %17,61 %  
Velmi příjemná2716,98 %16,98 %  
Velmi nepříjemná53,14 %3,14 %  

Graf

2. Jaké níže uvedené možnosti nejlépe vystihují Vaše současné/poslední pracoviště?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přátelská atmosféra7647,8 %47,8 %  
Bezproblémová komunikace4528,3 %28,3 %  
Vypjatá atmosféra3924,53 %24,53 %  
Neustálý stres3723,27 %23,27 %  
Skvělá spolupráce3622,64 %22,64 %  
Chladné vztahy2817,61 %17,61 %  
Časté konflikty1811,32 %11,32 %  

Graf

3. O kterém z níže uvedených pojmů jste již někdy slyšel/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Šikana15698,11 %98,11 %  
Bossing9861,64 %61,64 %  
Mobbing8050,31 %50,31 %  
Staffing1911,95 %11,95 %  
Straining106,29 %6,29 %  
Chairing85,03 %5,03 %  

Graf

4. Dokázal/a byste charakterizovat šikanu na pracovišti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 5, Neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano10062,89 %62,89 %  
Ne5937,11 %37,11 %  

Graf

5. Jak byste charakterizoval/a šikanu na pracovišti?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Chování které neodpovídá dobrým mravům, šikanator druhou stranu z pravidla dlouhodobě ponižuje. 11 %0,63 %  
Nějaký spor mezi pracovním kolektivem 11 %0,63 %  
Něco špatného na pracovišti11 %0,63 %  
Jednoduše. Když se na konkrétní osobu( šikanovanou) jiná osoba zavěsí, dělá jí naschvál různé nepřijemnosti atd. To je ta lepší verze. Horší je když už to zajde do vyšších míst a jsou v tom různé fyzické ataky. 11 %0,63 %  
Nepřátelské chování zaměstnance a zaměstnavatele, jedná se o fyzickou nebo psychickou šikanu 11 %0,63 %  
Útoky ze strany zaměstnavatele nebo jiného zaměstnance11 %0,63 %  
Dělání naschválů, pomluvy ap. 11 %0,63 %  
Cpaní práce, co nechceš dělat někomu jinému. Pomluvy, oddělené partičky, významné ztichnutí atp… 11 %0,63 %  
Pravidla, která platí pro různé zaměstnance různě (co jeden musí splnit, druhý ne); ponižování; když si přijdete pro radu, jste neschopný, když rozhodnete podle svého, zas je to špatně; když vás vedoucí a kolegové pomlouvají; překrucují vaše slova; když kolegové donáší na vás vedoucí...11 %0,63 %  
Když nadřízený nebo kolegové dělají někomu naschvály , když maji problém se vším co dotyčný udělá, když se na nej donaší a dotyčný je za vše kritizován11 %0,63 %  
ostatní odpovědi Držení informací, pomluvy, sexuální obtěžování, příliš vysoké pracovní nasazení oproti jiným zaměstnancům
Veřejné ponižování, vyvolávání pocitů nedostatečnosti a neschopnosti, chybějící respekt a úcta
Cílené ponižování nejčastěji jedné osoby různými způsoby.
Mobbing, bossing atp.
.
Jako manažerskou praci v Lidlu
Nezájem kolegů, přehlížení kolegy, pomlouvani, osočování,neustálé upozorňování na nedostatky, které nejsou irelevantní, neustálá a přehnaná kontrola při předání směny
dominance některých jedinců nad jinými
Pokud nadřízený zneužívá své postavení a ubližuje tím tak svému podřízenemu
Zadání irelevantních a ponižujících úkolů třeba (mimo danou pracovní činnost pracovníka), sebemenší hledání nedostatků, neustálá kritika, většinou se pracovník potýká se smýšlenými pomluvy, který vznikají i během jeho působení na pracovišti mezi kolegy, zesměšňování, sexuální obtěžování apod.....K této poměrně již častěji objevující se problematice se dá vypsat mnohé.
V závislosti na tom, kdo a kým je šikanován
Nepřípustné chování ze strany kolegů, podřízených, nadřízených
Cíleně neúměrné a nereálné nároky a požadavky po pracovníkovi nebo psychologické útoky /např. urážky, obviňování, pomluvy...
že je to kunda ta svině
Narážky,výtky,posméch,od kolegů,zákazy a nesmyslná nařízení od vedoucího k podrizenym
Je to neuctihodné chování či povyšování jednoho kolegyním nad druhým
Ponižování, posmívání, neochota podat pomocnou ruku,pomluva.....
Nadavky, naschvaly, pomluvy,
Odstrkování, posměšky, využívání k práci která není určená přímo zaměstnanci atd
Dělání naschválů a podrazů.
Dělání naschválů, provokování ve formě údajné srandy, kdy pro jednu stranu to už je výrazně za rámcem normálního humoru.
Zasednutí staršího zaměstnance na mladší. Dávat mu nesplnitelné úkoly a posmývat se.
Osočování, urážení, ponižování, útočné emaily, vyvolávání strachu a nejistot
dehonestující, ubližující či pracovně znevýhodňující jednání s pracovníkem
soustavné a opakované omezování diskriminování jedince
opakované, dlouhodobé psychické či fyzické omezování
Neustále ponižování od nadřízeného ci kolegy
psychický tlak na podřízené, pomlouvání, vyžadování nesplnitelných úkolů, ponižování, sexzuální obtěžování
Utiskování,"znehodnocování" lidských práv a možností managementem
Pomluvy, vyloučení z kolektivu, odlišný přístup k pracovním výkonům, neoprávněná kritika atd.
Neadekvátní chování nadřízeného a kolegů.
psychické ubližování zaměstnanci
nadměrný nátlak nad rámec pracovních povinností a zkp
Ubližování,zastrašování,obtěžování
Psychický nátlak a naschvály
Slovní ponižování, nadměrné zadávání práce, zatajování údajů potřebných k vyhotovení práce, vyčlenění z kolektivu, pomluvy.
jako ve škole
bossing, chairing, mobbing
Naschvály,,
Schazování vašeho postavení ve společnosti.
Věčné urážení osoby, nadřizování, pomlouvání
intriky, pomluvy, úmyslné zadržování informací.
např. bezdůvodné "buzerování", vracení úkolů k přepracování, zahlcování úkoly oproti jiným apod.
Opakované provokace,intriky,ze strany ostatních kolegů
Je to velmi indiviuální, ale většinou nepřichází šikana od klegů, kolektivu, ale od nadřízeného, kterému se z nějakého důvodu nelíbíte. Dostáváte úkoly s nereálnými termíny pro splnění, jsem perzekouváni za věci, které jsou jinak normální, hledá se sebemenší chyba, která se může rozmáznout a ponížit vás. O nátlaku a stresu nemluvě.
Člověk, který vykonává svou práci, dle svého svědomí, tak jak nejlépe dovede, je stále terčem určitých lidí, terčem pomluv, posměchu, házení klacků pod nohy, je mu práce znevažována, slovní útoky, celkově je mu jeho práce a čas trávený v ní znatelně znepříjemňován.
Posměch,pomluvy, vyhrožování,
dusno
Chování jedince nebo celé skupiny jedinců, které vede k nepříjemným pocitům jiného jedince/jedinců
znepříjemňování práce, podrývání autority, urážky, zesměšňování
Určitá forma agrese, kdy se šikanovaný stává nepřítelem jednoho nebo více jiných osob. Jedná o dlouhotrvající nepřátelské vztahy a nepřátelskou náladu, která přerůstá až v ponižování druhého
neadekvátní omezování mého osobního prosdtoru
například- vyžadování práce přes povinnosti od jednoho pracovníka, opakované pomlouvání, opakované sledování, sexuální narážky,
Výhrůžky, , psychický, nebo fyzický nátlak,, sexuální narážky,
Fyzické či psychické ubližování
Šikana na pracovišti je zjevný druh agrese, který má na zaměstnance neblahý vliv na kvalitu života a jeho zdraví
urážení, ponižování a nesmyslné pomluvy.
pomluva, zadávání nesmyslných úkolů, manipulace s ostatními kolegy
nezastání a stále prudění od kolegů/nadřízených
Neustálý nátlak, zadávání úkolů, o kterých zadavatel ví, že je nezvládnu, úkoly, které mě dotlačí do úzkých, do breku, dotlačení k výpovědi.
Šikana na pracovišti se považuje za psychickou válku, jejíž následky mohou být pro šikanovaného zdravotně velmi nebezpečné.
vytváření nepříjemného prostředí, pomluvy, nepředávání iformací aj.
vědomé až účelové znepříjemňování pracovního života spoluzaměstnanci / spoluzaměstnancům bez oprávněného důvodu
Předávání úkolů na jednu určitou osobu
Omezování, psychické, případně fyzické týrání kolegů, nadřízených
Nevhodné(hrubé/hnusné) opakované chování vůči druhé osobě.
fyzický, psychycký nátlak, neustále vyvolávaní konfliktu
Člověk který se vozí po druhem
lpění a upozorňování na nepodstatné věci,skryté psychické útoky
Psychická válka s nebezpečnými i zdravotními důsledky
Naúctěhodné chování k druhému.
Záměrné psychické týraní
Ponižování, nadávky a urážky, odlišné (v negativním slova smyslu) jednání s dotyčným oproti jiným zaměstnancům
Ponizovani, zesmesnovani, (sexualni) narazky ze strany zamestnavatele nebo kolegu
Šíření pomluvy, dávat nesmyslné/nesplnitelné úkoly či dokola opakující se úkol (např. 12x za den vytisknout jednu a tutéž fakturu), ponižování před ostatními a může to vyústit i k nepravdivému ponižování
jakože když člověk nechce šukat s mistrem, tak ten té osobě pak bere peníze na výplatě a dává naprosto nezvádnutelnou prácu, nedává dovolenou atd
Zneužívaní svého postavení a relativních slabin šikanovaného k tomu, abych dotyčného dehonestoval psychicky i fyzicky za cenu jeho utrpení
psychické/ fyzické utlačování jiné osoby
omezování jedince (psychické, fyzické) v kolektivu
chování ke kolektivu, či jednotlivci, které znemožňuje dotyčnému pracovat uvolněně a bez strachu
Vyčlenění jednoho kolegy z kolektivu, nepřátelské chování vůči této osobě, dělání naschválů
přetěžování zaměstnance, vyhrožování
dlouhodobé psychické působení osob či osoby na jinou osobu na pracovišti
házení podřadných a nepříjemných úkolů na jednu konkrétní osobu
Vyčlenění pracovníka z kolektivu, zesměšňování, shazování jeho schopností, zatajování informací před ním, očerňování u nadřízeného, upozorňování na jeho chyby, systematické a neustávající pronásledování ve všech pracovních oblastech.
se šikanou na pracovišti jsem se nesetkala
Omezování osobních i pracovních práv kolegů na pracovišti. Možné omezování osobní svobody. Zesměšňování, agrese vůči jednotlivci
Povysovani nadrizeneho, zneprijemnovani pracovniho prostredi
Překrucování pravdy, donášení i nepodložených skutečností
psychická "válka", ponižování druhého
9090 %56,6 % 

Graf

6. Které z těchto případů byste klasifikoval/a jako šikanu na pracovišti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vedoucí zaměstnanec se opakovaně vyptává na intimní život své zaměstnankyně, což je mimo jiné doprovázeno sexuálními narážkami. V jednání pokračuje i přes žádost zaměstnankyně, aby takto nejednal.11169,81 %69,81 %  
Během firemních porad je zaměstnanec izolován tím, že mu není poskytnut prostor, aby projevil svůj názor k dané problematice. Občas není ani na poradu pozván.10767,3 %67,3 %  
Zaměstnanci odmítají chodit na oběd se svým kolegou během odpolední pauzy a vždy tedy odcházejí bez něho. Někdy si připravují navzájem kávu, ale dotyčného zaměstnance vynechávají. V pracovní době s ním však spolupracují.4729,56 %29,56 %  
Zaměstnavatel požaduje každý měsíc po svém zaměstnanci, aby vykonával práce přesčas. Zaměstnanec se rozhodl ukončit pracovní poměr, protože zaměstnavatelovo jednání označuje za šikanu.3622,64 %22,64 %  
Zaměstnavatel požaduje každý měsíc po svém zaměstnanci, aby vykonával práce přesčas. Zaměstnanec se rozhodl ukončit pracovní poměr, protože zaměstnavatelovo jednání označuj za šikanu.95,66 %5,66 %  

Graf

7. Zažil/a jste někdy na pracovišti níže uvedená jednání, která se však opakovala po určitou dobu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mluvení za zády (pomluvy, šíření klepů)11069,18 %69,18 %  
Záměrné zkreslování a zadržování informací potřebných k práci5937,11 %37,11 %  
Stálá nebo přehnaná kontrola5735,85 %35,85 %  
Ponižující, přehnaná a nelítostná kritika5534,59 %34,59 %  
Utiskování prostřednictvím slovní dominance („seřvání")5333,33 %33,33 %  
Zesměšňování, narážky či dvojznačné poznámky5031,45 %31,45 %  
Urážení a ponižování v přítomnosti jiné osoby5031,45 %31,45 %  
Kritika za chyby vyvolané pokyny agresora4830,19 %30,19 %  
Přidělování práce, která je pod Vašimi schopnostmi4528,3 %28,3 %  
Vyhrožování ztrátou zaměstnání, snížením mzdy/platu4528,3 %28,3 %  
Nařizování nesmyslných činností (např. povinnost třídit již vyřazené spisy)4427,67 %27,67 %  
Potlačování možnosti na vyjádření svého názoru4125,79 %25,79 %  
Vyloučení z běžných přátelských projevů mezi členy pracovního kolektivu (vaření kávy, nabízení sladkostí)3723,27 %23,27 %  
Snižování motivace (např. „nikdy to nedokážete!“)3522,01 %22,01 %  
Vyloučení z každodenní komunikace3119,5 %19,5 %  
Nezažil/a jsem ani jednu z výše uvedených možností2918,24 %18,24 %  
Záměrné neinformování o koncových termínech úkolů a o poradách2716,98 %16,98 %  
Svévolné zadržování odměn2515,72 %15,72 %  
Příkazy zůstávají neprovedené a jsou sabotovány1911,95 %11,95 %  
Sexuální obtěžování1811,32 %11,32 %  
Poškozování věcí, které jsou v držení dotyčné osoby (pracovní nebo osobní předměty, ošacení)95,66 %5,66 %  

Graf

8. Jak byste reagoval/a na modelovou situaci, ve které se nacházíte v pozici řadového zaměstnance a Vašeho kolegu psychicky terorizují tři spolupracovníci včetně vedoucího pracovníka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Oznámím to zaměstnavateli8754,72 %54,72 %  
Snažil/a bych se vyřešit konfliktní situaci přímo s agresory7446,54 %46,54 %  
Obrátím se na odborovou organizaci3320,75 %20,75 %  
Podám podnět k prošetření inspektorátem práce nebo krajskou pobočkou úřadu práce2314,47 %14,47 %  
Změnil/a bych zaměstnání2113,21 %13,21 %  
Budu předstírat, že to nevidím (nechci s tím mít nic společného)127,55 %7,55 %  
Obrátím se na veřejného ochránce práv (ombudsman/ka)63,77 %3,77 %  
Podám podnět k prošetření inspektorátem práce nebo krajskou pobočku úřadu práce10,63 %0,63 %  
Po zkušenosti v České spořitelně, kdy obrácení na ombucmana nepomohlo, personalista to ihned volal nadřízené, která dělala mobing a v rámci vyššího plnění podporovala šikanu tak už bych nedělala nic. Protože pak nastalo peklo a já odešla 10,63 %0,63 %  
Záleží na případu.. Pokud by to třeba bylo kvůli tomu, že smrdí a nechce s tím nic dělat, tak budu taky proti němu.. 10,63 %0,63 %  
Budu se snažit šikanovaného kolegů podpořit ve změně zaměstnání, nemá za potřebí to snášet10,63 %0,63 %  
v případě neúspěchu řešení s agresory postoupení na vyšší místa10,63 %0,63 %  
mimo praci si ho najdu nebo mu "obejdu" auto tomu čurakovi10,63 %0,63 %  
Snažila bych se toho sikanovaneho podpořit, projít s ním jeho možnosti a pomoci mu při řešení situace10,63 %0,63 %  
řesila bych to v kolektivu10,63 %0,63 %  
V ideálním případě si toto jednání nahraji, abych byla schopna své tvrzení doložit. Primárně bych se postavila na stranu šikanovaného, nahlásila bych to nadřízenému vedoucího a vedení firmy. Pokud by firma nebyla schopna sjednat nápravu podala bych podnět k prošetření. 10,63 %0,63 %  
linka na podnikového psychologa či přímo určená linka na tyto případy10,63 %0,63 %  
Není vyloučeno, pokud by se stav nezměnil, že bych se snažila změnit zaměstnání.10,63 %0,63 %  
nejdřív bych zkusila o situaci zjistit víc přímo od terorizovaného kolegy, podle toho bych se mu snažila pomoct10,63 %0,63 %  
Těžko soudit, nikdy jsem v takové situaci nebyla10,63 %0,63 %  
S tou změnou zaměstnání si dělám prdel. 10,63 %0,63 %  
V zaměstnání máme pracovníka, kterého mužeme v takovém případě kontaktovat10,63 %0,63 %  
Přátelsky podpořím oběť10,63 %0,63 %  
srovnal bych je jako vítr pastoušku a vyloučil z kolektivu; hledal bych příčinu; pořádek ve firmě si udělám sám a hned10,63 %0,63 %  
Podpořila bych šikanovaného kolegu, nabídla mu pomoc a přátelství, společně bychom vymysleli další postup.10,63 %0,63 %  

Graf

9. Jak byste reagoval/a na případnou šikanu na pracovišti z pozice oběti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Snažil/a bych se vyřešit konfliktní situaci přímo s agresorem9559,75 %59,75 %  
Požádal/a bych o pomoc zaměstnavatele8754,72 %54,72 %  
Změna zaměstnání7949,69 %49,69 %  
Obrátím se na odborovou organizaci1911,95 %11,95 %  
Situaci bych nijak neřešil/a. Pouze bych doufal/a, že v budoucnu dojde ke zlepšení159,43 %9,43 %  
Podal/a bych podnět na prošetření inspektorátem práce nebo krajskou pobočkou úřadu práce127,55 %7,55 %  
Obrátil/a bych se na poradny zabývající se šikanou na pracovišti (např. Mobbing Free Institut)95,66 %5,66 %  
Řešení soudní cestou74,4 %4,4 %  
u nebo mu "obejdu" auto tomu čurakovi10,63 %0,63 %  
Obrátil/a bych se na veřejného ochránce práv (ombudsman/ka)10,63 %0,63 %  
Ale asi nejspíš odchod z práce.10,63 %0,63 %  
neřešil a ignoroval agresora10,63 %0,63 %  
obrátila bych se na personální oddělení, případně požádala o pomoc nebo aspoň radu dalšího kolegu, ideálně na někoho na vedoucí pozici (nemusel by to být můj nadřízený, ale měl by mít zkušenost s vedením lidí)10,63 %0,63 %  
Nejprve bych požádala o pomoc od speciálně vyčleněného pracovníka10,63 %0,63 %  
nevím10,63 %0,63 %  

Graf

10. Máte nějaké osobní zkušenosti se šikanou na pracovišti (např. jako svědek, oběť či útočník)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 11, Nevím. Nerozpoznal/a jsem, zda se jedná o šikanuotázka č. 16, Neotázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8754,72 %54,72 %  
Ne4830,19 %30,19 %  
Nevím. Nerozpoznal/a jsem, zda se jedná o šikanu2415,09 %15,09 %  

Graf

11. V jaké pozici jste se během šikany na pracovišti nacházel/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Oběťotázka č. 13, Byl jsem osobou, která prováděla šikanu na pracovištiotázka č. 12, Svědekotázka č. 13, Zažil/a jsem pozici oběti i svědkaotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Oběť3842,22 %23,9 %  
Zažil/a jsem pozici oběti i svědka3336,67 %20,75 %  
Svědek1820 %11,32 %  
Byl jsem osobou, která prováděla šikanu na pracovišti11,11 %0,63 %  

Graf

12. Co Vás vedlo k tomu, abyste se uchýlil/a k šikaně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Osobnostní charakteristiky oběti1100 %0,63 %  
Donutit oběť k odchodu ze zaměstnání1100 %0,63 %  

Graf

13. O jaký druh šikany na pracovišti se jednalo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Šikana ze strany vedoucího pracovníka6068,97 %37,74 %  
Šikana ze strany spolupracovníka/spolupracovníků, kteří jsou ve firemní hierarchii na stejné úrovni4551,72 %28,3 %  
Šikana vedoucího pracovníka podřízenými zaměstnanci1011,49 %6,29 %  

Graf

14. Prostor pro Vaše případné zkušenosti se šikanou na pracovišti:

Zde se můžete ve stručnosti podělit o svou zkušenost

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Byl jsem zaměstnán na dpp, jako pracovník na recepci. Spolupracovnice mi dělali, ze života peklo, intriky, pomluvy atd. vyfabulované historky, byli přednášeny za mými zády zaměstnavali a ten mě za tyto pomluvy bez prošetření pravdivosti propustil. 13,7 %0,63 %  
Zaměstnavatel nám neustále vyhrožoval, že nám nevyplatí mzdu, pokud nevyplníme do firemní aplikace, které úkoly jsme dokončili a které nám zbývají13,7 %0,63 %  
To by bylo hodně dlouhé. Od odřazovani prodaných obchodu, rušení plánované dovolené, protože oblíbenec ji chtěl ve stejné době(i den před dovolenou) , povinnost hlásit odchod na WC, kontrola doby na WC, povinné zůstávání na pobočce po pracovní době a obhajovani prodejů, neustále opakování, že na jinou práci nemám a můžu být ráda že jsem zaměstnaná, nižší prémie, zákaz jídla během 12.hodinove pracovní doby a až po zesmesnovani že strany šéfa. 13,7 %0,63 %  
V současné době mám problém se šéfkou, která je velmi psychicky nevyrovnaná, náladová a hysterická. Má období, kdy je to lepší a je v pohodě. Bohužel, tato období klidu se rok od roku zkracují… 13,7 %0,63 %  
Šikanu není možné vyřešit bez zaměstnavatele. V případě zveličování problému ze strany zaměstnavatele je vždy nutné změnit zaměstnání 13,7 %0,63 %  
zkurvenej amazon a dalsí firmy13,7 %0,63 %  
zakazování komunikovat s kolegy z jiných oddělní. Osobní obtěžování ve formě hraní si na přátelský rozhovor a v něm vyptávání na soukromí13,7 %0,63 %  
záměrné nesdělování informací potřebných pro práci, zadávání nesmyslných úkolů s termínem ke splnění, který nelze stihnout. Záměrné lhaní a zkreslování informací, pomluvy, nátlak. 13,7 %0,63 %  
pracuji jako servírka a šéf po mně vyžaduje práce, které dělá uklízečka, ponižuje mě před kolegyněmi a sexuálně mě obtěžuje. Některé kolegyně se přidaly kmněmu.13,7 %0,63 %  
BYla jsem velmi mladá (25 let) a nebyla jsem v práci pokorná. To se vymstilo. Šikana probíhala ze strany vedoucí k mé osobě, tzv. mě shazovala před dalším managementem, a za mé pracovní úspěchy byli oceněváni jiní zaměstnanci, já ne. Změnila jsem působiště a věc se vyřešila. Nicméně šikana trvala cca 3 roky. 13,7 %0,63 %  
ostatní odpovědi Velké množství lidí se domnívá že vyžadování dodržování zk.pr. a pracovních předpisů a je šikana.
Ředitelka, nás (učitelky) deptá neustálou přehnanou kontrolou a mnohdy nás svojí svou extremní arogancí až ponžuje a často nás i uráží.
Pracovala jsem s kolegy v terénu, nadřízenému se nezdály naše pracovní výsledky dostatečné. Byli jsme nuceni přijít každé ráno v 7.00 do kanceláře na "poradu", pak odjezd do místa výkonu práce. Ve 21.00 jsme měli být opět v kanceláři, abychom vyhodnotili pracovní den. Na námitku, že jsem samoživitelka a nemůžu nechat dítě bezprizorní mi odpověděl, že ho to nezajímá, ať si zaplatím hlídání....
Slovo schválnosti, které dělala podřízená.Bylo mi zle už ráno, když jsem šla do práce.nastesti jsme to vyřešili k oboustranné spokojenosti změnou zaměstnání podřízené.
podání výpovědi všem zaměstnancům s tím, že bude stažena, když se budou více snažit, když jsem řekla, že i když ji zaměstnavatel může stáhnout, musí s tím souhlasit i zaměstnanec, vyhrožoval mi zaměstnavatel, že mu dělám na pracovišti rozvrat. /kolegyně nevědely, zda si hledat novou práci nebo čekat, zda si je nechá/. Nakonec jsem odešla na základě jeho hromadné výpovědi, z organizačních důvodů a odmítal mi vyplatit zákonné odstupné. Vyplatila mi ho nakonec jeho manželka, aby o tom nevěděl.
Nejhorší na tom je, že i kolegové to vidí, ale nikdo to neřeší. Včetně vedení, které to ví také, ale stojí za vedoucím pracovníkem.
Důležité je se celé věci postavit čelem, nenechat se utlačovat, uvědomit si, že to svým způsobem není útok na mou osobu, ale odraz šikovaného a jeho nespokojenost jak v pracovním tak v osobním životě. Určitě to řešit s nadřízeným a případně různými nápomocnými organizacemi. Důležitost nebát se vyjádřit se k celé věci. Je to jedna z cest, jak ve finále z celé situace vystoupit.
Simon Weigert, zřejmě psychicky nemocný člověk, nás šikanoval víc než 4 roky
vedoucí vychovatelka Kožíšková mě permanetně hlídala a kontrolovala, aniž by byla mojí nadřízenou. Bez znalosti mojí pracovní náplně neustále před kolegy a vedením naznačovala, že málo pracuji, snižovala moje pracovní výsledky, vymýšlela si na mě nesmysly, pomlouvala mě mezi kolegy, apod.
Pracuji u zaměstnavatele kde je vícero vedoucích pracovníků na vícero úrovních, + dva nejvýše postavení vedoucí něco jako "ředitel" a jeho zástupce, oba cizinci, jedná se o českou filiálku cizozemské společnosti. Oba dva tito vedoucí, cíleně šikanují své podřízené manažery (Češi, Slováci), čímž zřejmě dávají najevou svou domnělou nadřazenost, vyplývající nejen z pozice ale i národnosti (jejich domněnka)
lhaní, výmysly, dehonestace za účelem obsadit vedoucí místo na pracovišti v menším kolektivu
Neumožnění pauzy na oběd, rozšiřování poluv, kontrola mých výplatnic s následným předáním těchto důvěrných informací ostatním spolupracovníkům.
Jako začátečník jsem některé věty chápala či ignorovala. Ale postupem času se agresivita a síla vět stupňovala, tak samo ponižování před ostatními (a to lživé), podceňování (nikdy to umět nebudeš, nebudeš "profík"), pomluvy, skoro žádný plat, agresivní chování vůči mně a to vše ze strany samotného zaměstnavatele/vedoucího/majitele firmy
inspektorát práce bohužel nic neřeší
Starší kolega zastupující přednostu mi zadával práci pro nekvalifikované lékaře, hlídalk mé příchody a odchody z práce, zasahoval do mé dokumentace a do mého oddělení,a čkoliv na to neměl právo, ale tím, že byl o 20.let starší, měl kdokoliv strach se mu postavit
V kolektivu zaměstnanců se středoškolským a nižším vzděláním jsem byla jedním zaměstnancem neustále slovně napadána a zesměšňována kvůli VŠ vzdělání, přitom jsem vzdělání nijak nevyzdvihovala, nad ostatní se nepovyšovala a konala stejnou práci za stejný plat jako ostatní. Toto chování jsem cítila jako šikanu.
žalování (pouhé domněnky) spolupracovníků nadřízené - své kamarádce
1762,96 %10,69 % 

Graf

15. Trvala tato šikana na pracovišti po dobu alespoň půl roku minimálně jednou týdně?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6271,26 %38,99 %  
nevím1314,94 %8,18 %  
ne1213,79 %7,55 %  

Graf

16. Je podle Vás šikana na pracovišti v České republice výslovně upravena některým z právních předpisů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 18, Nevímotázka č. 18, Neotázka č. 17].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím9459,12 %59,12 %  
Ano4628,93 %28,93 %  
Ne1911,95 %11,95 %  

Graf

17. V jakém právním předpise byste do budoucna uvítal/a právní regulaci šikany na pracovišti?

Vysvětlivka: právní regulace = právní úprava; upravit zákonem

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zákoník práce1157,89 %6,92 %  
Zákon o šikaně na pracovišti1052,63 %6,29 %  
Antidiskriminační zákon526,32 %3,14 %  
Občanský zákoník421,05 %2,52 %  
Trestní zákoník210,53 %1,26 %  
Nic takového není potřeba. Současné možnosti jsou dostačující.15,26 %0,63 %  

Graf

18. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena11874,21 %74,21 %  
Muž4125,79 %25,79 %  

Graf

19. Uveďte Vaši věkovou skupinu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25-34 let5735,85 %35,85 %  
35-50 let4628,93 %28,93 %  
15-24 let3622,64 %22,64 %  
51 a více let2012,58 %12,58 %  

Graf

20. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské maturitní/nematuritní8352,2 %52,2 %  
Vysokoškolské7245,28 %45,28 %  
Základní42,52 %2,52 %  

Graf

21. V jakém sektoru jste během pracovní kariéry převážně pracoval/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Soukromý sektor9761,01 %61,01 %  
Veřejný sektor6238,99 %38,99 %  

Graf

22. Jaké postavení jste během své pracovní kariéry doposud převážně vykonával/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Řadový zaměstnanec13484,28 %84,28 %  
Vedoucí zaměstnanec2515,72 %15,72 %  

Graf

23. Zúčastněte se soutěže o 300 Kč!

Tato otázka je neveřejná, tudíž kontakt na Vás uvidí jen autor dotazníkového šetření. Vyhlášení soutěže proběhne 5. 3. 2020. Následně bude vylosován výherce a osloven emailem.

Nepovinná otázka bez publikování výsledků veřejnosti (odpovědi jen v CSV a XLS přihlášeného zadavatele).

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Jaké níže uvedené možnosti nejlépe vystihují Vaše současné/poslední pracoviště?

 • odpověď Přátelská atmosféra:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Velmi příjemná na otázku 1. Jak byste ohodnotil/a atmosféru na Vašem současném/posledním pracovišti?

3. O kterém z níže uvedených pojmů jste již někdy slyšel/a?

 • odpověď Bossing:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Staffing na otázku 3. O kterém z níže uvedených pojmů jste již někdy slyšel/a?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Straining na otázku 3. O kterém z níže uvedených pojmů jste již někdy slyšel/a?

9. Jak byste reagoval/a na případnou šikanu na pracovišti z pozice oběti?

 • odpověď Změna zaměstnání:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Změnil/a bych zaměstnání na otázku 8. Jak byste reagoval/a na modelovou situaci, ve které se nacházíte v pozici řadového zaměstnance a Vašeho kolegu psychicky terorizují tři spolupracovníci včetně vedoucího pracovníka?

10. Máte nějaké osobní zkušenosti se šikanou na pracovišti (např. jako svědek, oběť či útočník)?

 • odpověď Ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Záměrné neinformování o koncových termínech úkolů a o poradách na otázku 7. Zažil/a jste někdy na pracovišti níže uvedená jednání, která se však opakovala po určitou dobu?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Oběť na otázku 11. V jaké pozici jste se během šikany na pracovišti nacházel/a?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Šikana vedoucího pracovníka podřízenými zaměstnanci na otázku 13. O jaký druh šikany na pracovišti se jednalo?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Šikana ze strany spolupracovníka/spolupracovníků, kteří jsou ve firemní hierarchii na stejné úrovni na otázku 13. O jaký druh šikany na pracovišti se jednalo?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Šikana ze strany vedoucího pracovníka na otázku 13. O jaký druh šikany na pracovišti se jednalo?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 15. Trvala tato šikana na pracovišti po dobu alespoň půl roku minimálně jednou týdně?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 15. Trvala tato šikana na pracovišti po dobu alespoň půl roku minimálně jednou týdně?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 15. Trvala tato šikana na pracovišti po dobu alespoň půl roku minimálně jednou týdně?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Snižování motivace (např. „nikdy to nedokážete!“) na otázku 7. Zažil/a jste někdy na pracovišti níže uvedená jednání, která se však opakovala po určitou dobu?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kritika za chyby vyvolané pokyny agresora na otázku 7. Zažil/a jste někdy na pracovišti níže uvedená jednání, která se však opakovala po určitou dobu?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Svědek na otázku 11. V jaké pozici jste se během šikany na pracovišti nacházel/a?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zažil/a jsem pozici oběti i svědka na otázku 11. V jaké pozici jste se během šikany na pracovišti nacházel/a?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nařizování nesmyslných činností (např. povinnost třídit již vyřazené spisy) na otázku 7. Zažil/a jste někdy na pracovišti níže uvedená jednání, která se však opakovala po určitou dobu?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Svévolné zadržování odměn na otázku 7. Zažil/a jste někdy na pracovišti níže uvedená jednání, která se však opakovala po určitou dobu?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Urážení a ponižování v přítomnosti jiné osoby na otázku 7. Zažil/a jste někdy na pracovišti níže uvedená jednání, která se však opakovala po určitou dobu?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zesměšňování, narážky či dvojznačné poznámky na otázku 7. Zažil/a jste někdy na pracovišti níže uvedená jednání, která se však opakovala po určitou dobu?

16. Je podle Vás šikana na pracovišti v České republice výslovně upravena některým z právních předpisů?

 • odpověď Ne:
  • 8.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zákon o šikaně na pracovišti na otázku 17. V jakém právním předpise byste do budoucna uvítal/a právní regulaci šikany na pracovišti?
  • 8.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zákoník práce na otázku 17. V jakém právním předpise byste do budoucna uvítal/a právní regulaci šikany na pracovišti?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak byste ohodnotil/a atmosféru na Vašem současném/posledním pracovišti?

2. Jaké níže uvedené možnosti nejlépe vystihují Vaše současné/poslední pracoviště?

3. O kterém z níže uvedených pojmů jste již někdy slyšel/a?

4. Dokázal/a byste charakterizovat šikanu na pracovišti?

6. Které z těchto případů byste klasifikoval/a jako šikanu na pracovišti?

7. Zažil/a jste někdy na pracovišti níže uvedená jednání, která se však opakovala po určitou dobu?

8. Jak byste reagoval/a na modelovou situaci, ve které se nacházíte v pozici řadového zaměstnance a Vašeho kolegu psychicky terorizují tři spolupracovníci včetně vedoucího pracovníka?

9. Jak byste reagoval/a na případnou šikanu na pracovišti z pozice oběti?

10. Máte nějaké osobní zkušenosti se šikanou na pracovišti (např. jako svědek, oběť či útočník)?

11. V jaké pozici jste se během šikany na pracovišti nacházel/a?

13. O jaký druh šikany na pracovišti se jednalo?

15. Trvala tato šikana na pracovišti po dobu alespoň půl roku minimálně jednou týdně?

16. Je podle Vás šikana na pracovišti v České republice výslovně upravena některým z právních předpisů?

17. V jakém právním předpise byste do budoucna uvítal/a právní regulaci šikany na pracovišti?

18. Jaké je Vaše pohlaví?

19. Uveďte Vaši věkovou skupinu:

20. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

21. V jakém sektoru jste během pracovní kariéry převážně pracoval/a?

22. Jaké postavení jste během své pracovní kariéry doposud převážně vykonával/a?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak byste ohodnotil/a atmosféru na Vašem současném/posledním pracovišti?

2. Jaké níže uvedené možnosti nejlépe vystihují Vaše současné/poslední pracoviště?

3. O kterém z níže uvedených pojmů jste již někdy slyšel/a?

4. Dokázal/a byste charakterizovat šikanu na pracovišti?

6. Které z těchto případů byste klasifikoval/a jako šikanu na pracovišti?

7. Zažil/a jste někdy na pracovišti níže uvedená jednání, která se však opakovala po určitou dobu?

8. Jak byste reagoval/a na modelovou situaci, ve které se nacházíte v pozici řadového zaměstnance a Vašeho kolegu psychicky terorizují tři spolupracovníci včetně vedoucího pracovníka?

9. Jak byste reagoval/a na případnou šikanu na pracovišti z pozice oběti?

10. Máte nějaké osobní zkušenosti se šikanou na pracovišti (např. jako svědek, oběť či útočník)?

11. V jaké pozici jste se během šikany na pracovišti nacházel/a?

13. O jaký druh šikany na pracovišti se jednalo?

15. Trvala tato šikana na pracovišti po dobu alespoň půl roku minimálně jednou týdně?

16. Je podle Vás šikana na pracovišti v České republice výslovně upravena některým z právních předpisů?

17. V jakém právním předpise byste do budoucna uvítal/a právní regulaci šikany na pracovišti?

18. Jaké je Vaše pohlaví?

19. Uveďte Vaši věkovou skupinu:

20. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

21. V jakém sektoru jste během pracovní kariéry převážně pracoval/a?

22. Jaké postavení jste během své pracovní kariéry doposud převážně vykonával/a?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Doležal, R.Povědomí a osobní zkušenosti se šikanou na pracovišti (výsledky průzkumu), 2020. Dostupné online na https://povedomi-a-osobni-zkusenosti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.