Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Povědomí a vnímání společenské odpovědnosti firmy Tesco

Povědomí a vnímání společenské odpovědnosti firmy Tesco

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavla Ouřadová
Šetření:21. 11. 2010 - 03. 12. 2010
Počet respondentů:56
Počet otázek (max/průměr):12 / 9.8
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:55,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:40
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník je součástí seminární práce v rámci předmětu Mezinárodní management na Vysoké škole ekonomické. Práce se zabývá společenskou odpovědností firmy Tesco. Dílčím cílem dotazníku je objasnit pohled české veřejnosti na problematiku společenské odpovědnosti obecně, druhá část je pak zaměřena konkrétně na společnost Tesco.

Děkujeme za váš čas.

Odpovědi respondentů

1. Měla by maloobchodní firma mít program společenské odpovědnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2544,64 %44,64 %  
nevím, co je to společenská odpovědnost1526,79 %26,79 %  
nepovažuji to za důležité1017,86 %17,86 %  
ne35,36 %5,36 %  
nevím35,36 %5,36 %  

Graf

2. Zajímáte se o programy společenské odpovědnosti jednotlivých maloobchodních firem / řetězců?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
tyto programy cíleně nesleduji4478,57 %78,57 %  
pouze u těch firem, u kterých pravidelně nakupuji1119,64 %19,64 %  
ano, (tato oblast mě zajímá)11,79 %1,79 %  

Graf

3. Co si představujete pod pojmem "společenská odpovědnost"?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

- zodpovednosť firmy v 3 pilieroch - ekonomiký (transparentné zobrazovanie ekonomických výsledov, čisté obchodné praktiky...), sociálny (starostlivosť o zamestnancov, o komunitu...) a enivronmentálny (environmentálna nezávadnosť podnikania, podpora "zelených aktivít)

činnost kterou firma prispiva k budovani "lepsi spolecnosti" ... predevsim environmentalni koncept

Férové jednání

kvalita zboží, služeb, bezpečnost, styk s veřejností, bez klamavé reklamy, neprodávat zkažené zboží

módní a především prázdný význam

Nemám příliš ponětí, domnívám se, že by to mělo mít souvislost s vlivem dané společnosti na podmínky na trhu, s vlivem na chování zákazníků, s dopady její obchodní politiky na drobné obchodníky a pod.

netusim

netuším

nevím

nevím - zřejmě nějaký kodex chování vůči zákazníkovi

nevím přesně

nic

nic

odpovědnost firmy za prodávané zboží, jeho obaly,hlavně výběr dodavatelů,

odpovědnost společnosti, odpovídá za něco

Odpovědnosti za stav a chod společnosti, dobré vztahy se zákazníky,obchodními partnery a veřejností, orientace na dlouhodobé cíle, společnost preferuje optimální zisk před maximálním, motivace zaměstnanců k positiv.přístupu....

Ochrana zdraví, ochrana životního prostředí

ochrana životního prostředí

Ovlivňování myšlení potenciálního zákazníka

penize potrebnym

postoj firmy k životnímu prostředí, vztahy se zaměstnanci, pořádání beneficí a charitativní činnost

pravděpodobně něco, že nepoškozují životní prostředí a zákony apod., ale vlastně nevím

program nebo spíše závazek firmy, ve kterém rozšíří své cíle o společensky přínosné výsledky, např.pozitivní dopad na životní prostředí atd.

reklamní kec

reklamní trik

různé nadační fondy, ekologie atd

Sociální aspekt integrovaný do běžných pracovních povinností a procedur.

Společenská odpovědnost dobrovolně integruje sociální a ekologické ohledy do podnikatelské činnosti firmy

starat se o komunitu/mesto, ve kterem firma pusobi (napr. support nejakych spolku, klubu v meste)

Trojí odpovědnost - odmítání kourupce atd, dodržování prac a lids. práv a šetrnost k životnímu prostředí

Třeba používání vratných obalů, prodej kvalitních výrobků, prodej masných výrobků z chovu, kde jsou lepší podmínky pro zvířata. Částečně i charita. ale zde je jasné, že se to nakonci promítne do cen výrobků a jsou druhy charity, na které já jako zákazník přispívat nechci.

určitý ohled na společnost, tj. své zákazníky a i ostatní občany země, hlídánínekorektního postupu a nabídek

zpracovánání odpadu, nabídka ekologicky šetrných tašek a podobně, programy pro občany, ekologicti dodavatele potravin apod

že firma sponzoruje charitu, cíleně podrporuje rozvojové země...

4. Jak často nakupujete v obchodech Tesco?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně často nebo vůbec2544,64 %44,64 %  
párkrát do měsíce2035,71 %35,71 %  
pravidelně (denní a týdenní nákupy)1119,64 %19,64 %  

Graf

5. Považujete ekologický obchod přínosný pro společnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3969,64 %69,64 %  
nevím916,07 %16,07 %  
ne814,29 %14,29 %  

Graf

6. Slyšeli jste o tom, že se společnost Tesco snaží o ekologický provoz svých obchodů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4478,57 %78,57 %  
ano1221,43 %21,43 %  

Graf

7. Slyšeli jste o Nadačním fondu společnosti Tesco?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano, podrobně se o něj zajímámotázka č. 8, ano, jsem s ním alespoň částečně obeznámen/aotázka č. 8, znám název, ale nevím, o co se jednáotázka č. 9, neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4783,93 %83,93 %  
znám název, ale nevím, o co se jedná712,5 %12,5 %  
ano, jsem s ním alespoň částečně obeznámen/a23,57 %3,57 %  

Graf

8. Přispěli jste do Nadačního fondu společnosti Tesco?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ještě nikdy jsem nepřispěl150 %1,79 %  
přispěl/a jsem, ale nepřispívám pravidelně150 %1,79 %  

Graf

9. Slyšel/a jsem o těchto aktivitách Nadačního fondu společnosti Tesco:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
charitativní kampaně v obchodech Tesco (zakoupením vybraných výrobků přispíváte do Nadačního fondu)555,56 %8,93 %  
Běh pro život444,44 %7,14 %  
o výše uvedených aktivitách jsem neslyšel222,22 %3,57 %  
věcné a peněžní dary neziskovým organizacím222,22 %3,57 %  
příspěvky do sbírky "Pomozte dětem!" 222,22 %3,57 %  

Graf

10. O programu společenské odpovědnosti (SO) společnosti Tesco jako celku si myslím:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nezajímám se o to.3867,86 %67,86 %  
Tesco by mělo více dbát na propagaci svých aktivit v rámci programu SO.1730,36 %30,36 %  
Program SO společnosti Tesco vnímám jako zbytečný.58,93 %8,93 %  
Tesco má dobrý a propracovaný program SO.35,36 %5,36 %  
Tesco by mělo mít více aktivit v rámci programu SO.11,79 %1,79 %  

Graf

11. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 - 26 let2442,86 %42,86 %  
27 - 45 let2341,07 %41,07 %  
46 - 60 let47,14 %7,14 %  
61 let a více47,14 %7,14 %  
do 18 let11,79 %1,79 %  

Graf

12. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4071,43 %71,43 %  
muž1628,57 %28,57 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Měla by maloobchodní firma mít program společenské odpovědnosti?

  • odpověď ano:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi pouze u těch firem, u kterých pravidelně nakupuji na otázku 2. Zajímáte se o programy společenské odpovědnosti jednotlivých maloobchodních firem / řetězců?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Měla by maloobchodní firma mít program společenské odpovědnosti?

2. Zajímáte se o programy společenské odpovědnosti jednotlivých maloobchodních firem / řetězců?

4. Jak často nakupujete v obchodech Tesco?

5. Považujete ekologický obchod přínosný pro společnost?

6. Slyšeli jste o tom, že se společnost Tesco snaží o ekologický provoz svých obchodů?

7. Slyšeli jste o Nadačním fondu společnosti Tesco?

10. O programu společenské odpovědnosti (SO) společnosti Tesco jako celku si myslím:

11. Váš věk:

12. Vaše pohlaví:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Měla by maloobchodní firma mít program společenské odpovědnosti?

2. Zajímáte se o programy společenské odpovědnosti jednotlivých maloobchodních firem / řetězců?

4. Jak často nakupujete v obchodech Tesco?

5. Považujete ekologický obchod přínosný pro společnost?

6. Slyšeli jste o tom, že se společnost Tesco snaží o ekologický provoz svých obchodů?

7. Slyšeli jste o Nadačním fondu společnosti Tesco?

10. O programu společenské odpovědnosti (SO) společnosti Tesco jako celku si myslím:

11. Váš věk:

12. Vaše pohlaví:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Ouřadová, P.Povědomí a vnímání společenské odpovědnosti firmy Tesco (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://povedomi-a-vnimani-s.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.