Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Povědomí české veřejnosti o životě uprchlíků v ČR?

Povědomí české veřejnosti o životě uprchlíků v ČR?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Monika Jirchovská
Šetření:16. 04. 2013 - 23. 04. 2013
Počet respondentů:210
Počet otázek (max/průměr):19 / 18.78
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:79,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:02
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážené respondentky, vážení respondenti, jmenuji se Monika Jirchovská, jsem studentkou 3. ročníku vyšší odborné školy se sociálním zaměřením a chtěla bych Vás tímto požádat a zároveň Vám poděkovat za několik minut Vašeho času, který věnujete vyplnění následujícího dotazníku. Tento dotazník je zcela anonymní, je součástí mé absolventské práce na téma "Problémy uprchlíků v České republice" a jeho cílem je zjistit míru informovanosti a názory české veřejnosti ohledně uprchlíků samotných, jejich života a jejich problémů při pobytu v ČR.

Odpovědi respondentů

1. Slyšeli jste někdy o dokumentu „Úmluva o právním postavení uprchlíků“ nebo-li „Ženevská konvence?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano16679,05 %79,05 %  
ne3717,62 %17,62 %  
nevím73,33 %3,33 %  

Graf

2. Víte, jakou úlohu má ve vztahu k uprchlíkům Úřad Vysokého komisaře OSN (UNHCR)?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
organizace, která dohlíží na dodržování lidských práv a mezinárodních smluv ohledně uprchlíků15382,7 %72,86 %  
organizace, která v případě potřeby zajišťuje pouze humanitární pomoc uprchlíkům168,65 %7,62 %  
organizace, která vytváří jednotnou legislativu v otázkách uprchlictví pro všechny smluvní státy168,65 %7,62 %  

Graf

3. Máte představu, kteří cizinci jsou podle „Úmluvy“ považováni za uprchlíky?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ti, kteří opouští svou zemi z důvodu pronásledování17487,44 %82,86 %  
ti, kteří opouští svou zemi z důvodu neuspokojivého společenského postavení157,54 %7,14 %  
ti, kteří opouští svou zemi z důvodu vysoké nezaměstnanosti84,02 %3,81 %  
ti, kteří opouští svou zemi z důvodu neuspokojivého společenského21,01 %0,95 %  

Graf

4. Myslíte si, že uprchlíci pocházejí převážně z členských států Evropské unie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne19994,76 %94,76 %  
nevím83,81 %3,81 %  
ano31,43 %1,43 %  

Graf

5. Myslíte si, že uprchlíci pocházejí převážně z tzv. třetích zemí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano18286,67 %86,67 %  
ne209,52 %9,52 %  
nevím83,81 %3,81 %  

Graf

6. Jaké důvody vedou uprchlíka k tomu, opustit svou zemi původu a uchýlit se do jiného státu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
politické důvody a válečné konflikty18187,86 %86,19 %  
vysoká nezaměstnanost104,85 %4,76 %  
společenské důvody94,37 %4,29 %  
jiné62,91 %2,86 %  

Graf

7. Po příchodu na území ČR musí uprchlík, chce-li u nás zůstat, projevit úmysl požádat o :

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mezinárodní ochranu11355,39 %53,81 %  
udělení povolení k trvalému pobytu8642,16 %40,95 %  
zaměstnání52,45 %2,38 %  

Graf

8. Do doby než příslušné orgány ČR posoudí důvody pro přijetí uprchlíka a rozhodnou o jejich oprávněnosti, je zpravidla ubytován :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v pobytovém středisku18688,57 %88,57 %  
na ubytovně188,57 %8,57 %  
v dočasně přiděleném bytě31,43 %1,43 %  
nikde, žijí na ulici20,95 %0,95 %  
v soukromí u dobrovolníků z řad občanů ČR10,48 %0,48 %  

Graf

9. Víte, kam se může uprchlík obrátit o bezplatnou pomoc v oblastech jako jsou např. sociální nebo právní poradenství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na kteroukoliv nevládní neziskovou organizaci, která se touto problematikou zabývá15875,24 %75,24 %  
na Policii ČR - Službu cizinecké policie ČR2612,38 %12,38 %  
na Ministerstvo vnitra146,67 %6,67 %  
nemají žádnou možnost bezplatného poradenství125,71 %5,71 %  

Graf

10. Víte, z čeho uprchlíci po dobu svého pobytu v pobytových zařízeních žijí, jestliže nesmí 365 dní od zahájení řízení o mezinárodní ochranu pracovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pobírají kapesné ve výši stanovené vyhláškou MV ČR13765,24 %65,24 %  
pobírají částku ve výši životního minima4822,86 %22,86 %  
nepobírají žádnou částku188,57 %8,57 %  
pobírají částku ve výši minimální mzdy73,33 %3,33 %  

Graf

11. V případě kladného rozhodnutí o žádosti uprchlíka mu může být udělen azyl nebo doplňková ochrana. Věděli byste, jaký je mezi nimi rozdíl?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne14970,95 %70,95 %  
ano6129,05 %29,05 %  

Graf

12. Domníváte se, že uprchlík má po celou dobu pobytu na našem území stejná práva jako občan ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne16377,62 %77,62 %  
ano2511,9 %11,9 %  
nevím2210,48 %10,48 %  

Graf

13. Domníváte se, že zaměstnávání uprchlíků zvyšuje nezaměstnanost v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne14267,62 %67,62 %  
ano4420,95 %20,95 %  
nevím2411,43 %11,43 %  

Graf

14. Dokážete si představit situaci, kdy musíte ze dne na den opustit svou zemi a jakákoliv nejistota je pro vás jediným možným východiskem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne14770 %70 %  
ano4621,9 %21,9 %  
nevím178,1 %8,1 %  

Graf

15. Myslíte si, že pomoc, která je v ČR poskytována uprchlíkům je dostatečná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8138,57 %38,57 %  
nevím8038,1 %38,1 %  
ano4923,33 %23,33 %  

Graf

16. Uveďte prosím své pohlaví :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena16478,1 %78,1 %  
muž4621,9 %21,9 %  

Graf

17. Uveďte prosím svůj věk :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26 – 356731,9 %31,9 %  
36 – 456129,05 %29,05 %  
15 – 254822,86 %22,86 %  
46 – 552411,43 %11,43 %  
56 a více104,76 %4,76 %  

Graf

18. Uveďte prosím počet obyvatel obce či města, kde žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nad 10.00014368,1 %68,1 %  
do 1.0003215,24 %15,24 %  
do 5.0002210,48 %10,48 %  
do 10.000136,19 %6,19 %  

Graf

19. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské9947,14 %47,14 %  
střední s maturitou7937,62 %37,62 %  
základní178,1 %8,1 %  
vyšší odborné94,29 %4,29 %  
střední bez maturity62,86 %2,86 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

17. Uveďte prosím svůj věk :

  • odpověď 15 – 25:
    • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi základní na otázku 19. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Slyšeli jste někdy o dokumentu „Úmluva o právním postavení uprchlíků“ nebo-li „Ženevská konvence?

2. Víte, jakou úlohu má ve vztahu k uprchlíkům Úřad Vysokého komisaře OSN (UNHCR)?

3. Máte představu, kteří cizinci jsou podle „Úmluvy“ považováni za uprchlíky?

4. Myslíte si, že uprchlíci pocházejí převážně z členských států Evropské unie?

5. Myslíte si, že uprchlíci pocházejí převážně z tzv. třetích zemí?

6. Jaké důvody vedou uprchlíka k tomu, opustit svou zemi původu a uchýlit se do jiného státu?

7. Po příchodu na území ČR musí uprchlík, chce-li u nás zůstat, projevit úmysl požádat o :

8. Do doby než příslušné orgány ČR posoudí důvody pro přijetí uprchlíka a rozhodnou o jejich oprávněnosti, je zpravidla ubytován :

9. Víte, kam se může uprchlík obrátit o bezplatnou pomoc v oblastech jako jsou např. sociální nebo právní poradenství?

10. Víte, z čeho uprchlíci po dobu svého pobytu v pobytových zařízeních žijí, jestliže nesmí 365 dní od zahájení řízení o mezinárodní ochranu pracovat?

11. V případě kladného rozhodnutí o žádosti uprchlíka mu může být udělen azyl nebo doplňková ochrana. Věděli byste, jaký je mezi nimi rozdíl?

12. Domníváte se, že uprchlík má po celou dobu pobytu na našem území stejná práva jako občan ČR?

13. Domníváte se, že zaměstnávání uprchlíků zvyšuje nezaměstnanost v ČR?

14. Dokážete si představit situaci, kdy musíte ze dne na den opustit svou zemi a jakákoliv nejistota je pro vás jediným možným východiskem?

15. Myslíte si, že pomoc, která je v ČR poskytována uprchlíkům je dostatečná?

16. Uveďte prosím své pohlaví :

17. Uveďte prosím svůj věk :

18. Uveďte prosím počet obyvatel obce či města, kde žijete?

19. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Slyšeli jste někdy o dokumentu „Úmluva o právním postavení uprchlíků“ nebo-li „Ženevská konvence?

2. Víte, jakou úlohu má ve vztahu k uprchlíkům Úřad Vysokého komisaře OSN (UNHCR)?

3. Máte představu, kteří cizinci jsou podle „Úmluvy“ považováni za uprchlíky?

4. Myslíte si, že uprchlíci pocházejí převážně z členských států Evropské unie?

5. Myslíte si, že uprchlíci pocházejí převážně z tzv. třetích zemí?

6. Jaké důvody vedou uprchlíka k tomu, opustit svou zemi původu a uchýlit se do jiného státu?

7. Po příchodu na území ČR musí uprchlík, chce-li u nás zůstat, projevit úmysl požádat o :

8. Do doby než příslušné orgány ČR posoudí důvody pro přijetí uprchlíka a rozhodnou o jejich oprávněnosti, je zpravidla ubytován :

9. Víte, kam se může uprchlík obrátit o bezplatnou pomoc v oblastech jako jsou např. sociální nebo právní poradenství?

10. Víte, z čeho uprchlíci po dobu svého pobytu v pobytových zařízeních žijí, jestliže nesmí 365 dní od zahájení řízení o mezinárodní ochranu pracovat?

11. V případě kladného rozhodnutí o žádosti uprchlíka mu může být udělen azyl nebo doplňková ochrana. Věděli byste, jaký je mezi nimi rozdíl?

12. Domníváte se, že uprchlík má po celou dobu pobytu na našem území stejná práva jako občan ČR?

13. Domníváte se, že zaměstnávání uprchlíků zvyšuje nezaměstnanost v ČR?

14. Dokážete si představit situaci, kdy musíte ze dne na den opustit svou zemi a jakákoliv nejistota je pro vás jediným možným východiskem?

15. Myslíte si, že pomoc, která je v ČR poskytována uprchlíkům je dostatečná?

16. Uveďte prosím své pohlaví :

17. Uveďte prosím svůj věk :

18. Uveďte prosím počet obyvatel obce či města, kde žijete?

19. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Jirchovská, M.Povědomí české veřejnosti o životě uprchlíků v ČR? (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://povedomi-ceske-verejnosti-o.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.