Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Povědomí českýchh vysokoškolských studentů o přijetí Eura

Povědomí českýchh vysokoškolských studentů o přijetí Eura

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Šárka Lukešová
Šetření:10. 01. 2011 - 09. 02. 2011
Počet respondentů:147
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:76,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:49
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

prosím o vyplnění následujícího dotazníku, který se zabývá tématem společné měny – eura. Cílem dotazníku je zjistit povědomí českých vysokoškolských studentů prezenčního studia o přijetí eura v ČR. Dotazník Vám zabere jen pár minut a Vaše odpovědi mi pomohou při psaní diplomové práce na téma: Srovnání monetární politiky ČR a EU.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena9765,99 %65,99 %  
muž5034,01 %34,01 %  

Graf

2. Kolik zemí z EU se nachází v eurozóně (= mají zavedené euro) k 31.12.2010?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
166745,58 %45,58 %  
184127,89 %27,89 %  
Nevím2114,29 %14,29 %  
271812,24 %12,24 %  

Graf

3. V jaké fázi přijetí eura se nachází ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Předpřípravná fáze - plnění konvergenčních kritérií10370,07 %70,07 %  
Nevím2617,69 %17,69 %  
Přípravná fáze – zrušení výjimky na zavedení eura149,52 %9,52 %  
Fáze směnných kurzů ERM II42,72 %2,72 %  

Graf

4. Dle tvz. Maastrichtských kritérií nesmí cenová stabilita (inflace) přesáhnout:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1,5%5537,41 %37,41 %  
2%4530,61 %30,61 %  
Nevím3322,45 %22,45 %  
4%149,52 %9,52 %  

Graf

5. Dle tvz. Maastrichtských kritérií by rozpočtový deficit neměl překročit:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3% HDP8255,78 %55,78 %  
Nevím2416,33 %16,33 %  
4,5% HDP2315,65 %15,65 %  
10% HDP1812,24 %12,24 %  

Graf

6. Dle tvz. Maastrichtských kritérií nesmí veřejný dluh překročit 60% HDP. K 31.12. 2010 byl tento dluh v ČR přibližně:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
36%5436,73 %36,73 %  
53%4429,93 %29,93 %  
Nevím4228,57 %28,57 %  
25%74,76 %4,76 %  

Graf

7. Maastrichtských kritérií je dohromady?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
55839,46 %39,46 %  
Nevím4832,65 %32,65 %  
32416,33 %16,33 %  
71711,56 %11,56 %  

Graf

8. Souhlasíte s přijetím Eura v ČR?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10571,43 %71,43 %  
ano4228,57 %28,57 %  

Graf

9. Studuji:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bakalářský program5839,46 %39,46 %  
Magisterský program4530,61 %30,61 %  
Navazující magisterský program4429,93 %29,93 %  

Graf

10. Jaké zaměření má Váš obor?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ekonomické7349,66 %49,66 %  
Humanitní4027,21 %27,21 %  
Technické1610,88 %10,88 %  
přírodovědné42,72 %2,72 %  
nic21,36 %1,36 %  
Přírodovědecké21,36 %1,36 %  
přírodní10,68 %0,68 %  
Agro10,68 %0,68 %  
zemědělské10,68 %0,68 %  
přírodovědný10,68 %0,68 %  
sociální10,68 %0,68 %  
veterinární lékařství10,68 %0,68 %  
společenské10,68 %0,68 %  
umělecké10,68 %0,68 %  
marketing10,68 %0,68 %  
Cestovní ruch10,68 %0,68 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Kolik zemí z EU se nachází v eurozóně (= mají zavedené euro) k 31.12.2010?

3. V jaké fázi přijetí eura se nachází ČR?

4. Dle tvz. Maastrichtských kritérií nesmí cenová stabilita (inflace) přesáhnout:

5. Dle tvz. Maastrichtských kritérií by rozpočtový deficit neměl překročit:

6. Dle tvz. Maastrichtských kritérií nesmí veřejný dluh překročit 60% HDP. K 31.12. 2010 byl tento dluh v ČR přibližně:

7. Maastrichtských kritérií je dohromady?

8. Souhlasíte s přijetím Eura v ČR?

9. Studuji:

10. Jaké zaměření má Váš obor?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Kolik zemí z EU se nachází v eurozóně (= mají zavedené euro) k 31.12.2010?

3. V jaké fázi přijetí eura se nachází ČR?

4. Dle tvz. Maastrichtských kritérií nesmí cenová stabilita (inflace) přesáhnout:

5. Dle tvz. Maastrichtských kritérií by rozpočtový deficit neměl překročit:

6. Dle tvz. Maastrichtských kritérií nesmí veřejný dluh překročit 60% HDP. K 31.12. 2010 byl tento dluh v ČR přibližně:

7. Maastrichtských kritérií je dohromady?

8. Souhlasíte s přijetím Eura v ČR?

9. Studuji:

10. Jaké zaměření má Váš obor?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Lukešová, Š.Povědomí českýchh vysokoškolských studentů o přijetí Eura (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://povedomi-ceskychh-vy.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.