Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Povědomí intaktní společnosti o zdravotně postižených

Povědomí intaktní společnosti o zdravotně postižených

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martina Macháčiková
Šetření:09. 11. 2010 - 16. 11. 2010
Počet respondentů:32
Počet otázek (max/průměr):14 / 10.63
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:69,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:26
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
jmenuji se Martina Macháčiková a studuji pedagogiku na Ostravské univerzitě. Záměrem tohoto dotazníku je šetření celkového vztahu a povědomí intaktní společnosti na téma zdravotně postižených. Výsledk y využiji ve své seminární práci do speciální pedagogiky. Dotazník je dobrovolný a anonymní. Předem děkuji za Váš čas, který jste dotazníku věnovali.
 

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Pro každou otázku platí vždy jedna odpověď, pokud není uvedeno jinak.

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena2784,38 %84,38 %  
Muž515,63 %15,63 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22618,75 %18,75 %  
21618,75 %18,75 %  
1939,38 %9,38 %  
2339,38 %9,38 %  
2026,25 %6,25 %  
2626,25 %6,25 %  
2426,25 %6,25 %  
1713,13 %3,13 %  
2813,13 %3,13 %  
3613,13 %3,13 %  
ostatní odpovědi dvacetdva
33
31
25 let
18
515,63 %15,63 % 

Graf

3. Setkal(a) jste se s osobou s mentálním postižením nebo takovou znáte?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2887,5 %87,5 %  
ne412,5 %12,5 %  

Graf

4. Jak chápete význam slova ´´handicap´´?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Postižení tělesné či duševní.1546,88 %46,88 %  
Ztráta nebo omezení možností účastnit se života ve společnosti na stejné úrovni jako ostatní.1546,88 %46,88 %  
Druh onemocnění.13,13 %3,13 %  
Závislost na druhých.13,13 %3,13 %  

Graf

5. Jaký pocit máte při setkání s osobou s mentálním postižením?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Soucit.1237,5 %37,5 %  
Beru je jako ostatní.825 %25 %  
Neumím své pocity vyjádřit.721,88 %21,88 %  
Jiné.412,5 %12,5 %  
Bezmoc.13,13 %3,13 %  

Graf

6. Pokud jste v předchozí otázce odpověděli jiné, uveďte, jaké pocity máte při setkání s osobou s mentálním postižením.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinou mám radost, že se umí zapojit125 %3,13 %  
většinou mi setkání zvedne náladu125 %3,13 %  
cítím se nepříjemně125 %3,13 %  
beru je jako osoby s určitým omezením125 %3,13 %  

Graf

7. Domníváte se, že máte dostatek informací o handicapovaných?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano.1753,13 %53,13 %  
Spiše ne.1237,5 %37,5 %  
Ano, jsem dostatečně informovaná.39,38 %9,38 %  

Graf

8. Jaké postoje má společnost, dle Vás, k osobám s mentálním postižením?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše negativní1443,75 %43,75 %  
Nedokážu posoudit.1237,5 %37,5 %  
Spíše pozitivní.618,75 %18,75 %  

Graf

9. Domníváte se, že lidé s mentálním postižením, by měli žít v ústavech sociální péče?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím1237,5 %37,5 %  
nevím1031,25 %31,25 %  
spíše souhlasím618,75 %18,75 %  
nesouhlasím412,5 %12,5 %  

Graf

10. Pokud jste v předešlé otázce souhlasili s tím, že je pro osoby s mentálním postižením lepší, aby žili v ústavech, uveďte, prosím, důvod.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Domnívám se, že lidem s mentálním postižením by se mělo dostávat více odborné péče, taky kontaktu s ostatními postiženými a také zdravými dětmi či lidmi a myslím že by si osoba která o něj pečuje měla taky někdy odpočinout. Ale nemyslím si že by tam měli žít myslím že by ty ústavy měly fungovat jako školka se zvýšenou odbornou péčí a rehabilitací.

Jak pro koho, určitě jsou lidé, pro které je pobytové zařízení lepší.

Je to velká zátěž pro jejich rodinu

spatne specifikovana otazka, postizenym, kteri jsou nesvepravni nebo by nezvladli samostatne zit a rodina o ne nejevi zajem, tak asi nic jineho nezbyva, nez ustav, kde maji peci

V ústavech je personál, který ví, jak se starat o mentálně postižené, věnují jim hodně času, protože tam od toho jsou a taky protože jsou mezi stejně postiženými.. Každopádně si myslím, že by měli občas být i u rodiny, třeba na víkendy. Ale když si rodiče nechají postižené dítě doma, tak nemají čas na nic jiného než na to dítě.

11. Domníváte se, že osoby s mentálním postižením jsou ve společnosti diskriminovány?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1650 %50 %  
spíše nesouhlasím825 %25 %  
nevím515,63 %15,63 %  
souhlasím39,38 %9,38 %  

Graf

12. Pokud jste v předešlé otázce souhlasili s tím, že osoby s mentálním postižením jsou ve společnosti diskriminovány, uveďte, prosím, důvod.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

ano, jsou přehlíženy tyto osoby, a diskriminovány z toho důvodu že mnohdy nevypadají a nepřemýšlí stejně - proto je lidé na autobusových zastávkách předcházejí, ale to se děje i u normálních lidí. Řekla bych že ostatní lidi se jich spíše bojí, z důvodu toho že neví co od nich mohou očekávat.

Finanční stránka, práva

hůře hledají pracovní uplatnění, je jim hůře dostupné vzdělání na patřičné úrovni a odpovídajícím způsobem, ještě stále převažuje "odklízení" do ústavů místo chráněného bydlení a podobných projektů...

Já osobně nejvíc vnímám celkový postoj, kdy lidi s MP jsou vnímáni jako příjemci pomoci, jako kdyby neměli co dát zpět...

jsou považováni za méněcenné

Např. děti s menší formou postižení mohou být šikanovány a odvrhovány ve škole,se staršími se pak ostatní také moc nepřátelí.

nejsou dostatečně inteligentní

není pro ně vytvořeno dost chráněných pracovních pozicí, lidé mají předsudky a straní se jim, hanlivě je nazývají

posměch a nepřijetí jich do společnosti

Určitě pro ně není dostatek vhodných pracovních míst.

V dnešní době se každý stará sám o sebe a neuvědomuje si, že jsou takový lidé ve společnosti zatraceni...nemůžeme jim nic nabídnout, otázka je, zda jim vůbec něco nabídnout jde...

13. Souhlasíte se začleňováním osob s mentálním postižením do škol, kulturních akcí, zaměstnání apod. ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím1856,25 %56,25 %  
spíše souhlasím1031,25 %31,25 %  
nevím26,25 %6,25 %  
nesouhlasím13,13 %3,13 %  
spíše nesouhlasím13,13 %3,13 %  

Graf

14. Pokud jste v předešlé otázce nesouhlasili se začleňováním osob s mentálním postižením do škol, kulturních akcí, zaměstnání apod., uveďte, prosím, důvod.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Macháčiková, M.Povědomí intaktní společnosti o zdravotně postižených (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://povedomi-intaktni-spolecnosti-o-zdravotne-postizenych.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.