Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Povědomí o autismu

Povědomí o autismu

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Sedlářová
Šetření:13. 03. 2014 - 24. 03. 2014
Počet respondentů:598
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.44
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:81,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:10
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-6 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

píšu bakalářskou práci na téma autismu. V tomto dotazníku zjišťuji, jaké je povědomí o této problematice v běžné populaci, proto nemusíte mít obavy, že by šlo o nějakou zkoušku. Pro mne je důležitý Váš názor. Dotazník je samozřejmě anonymní

Prosím Vás o pět minut Vašeho času na vyplnění dotazníku. Bylo by to pro mne velmi přínosné.

 

Kateřina Sedlářová

studentka třetího ročníku psychologie

Odpovědi respondentů

1. Domníváte se, že víte, co znamená pojem „autismus“?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano, vímotázka č. 2, spíše vímotázka č. 2, spíše nevímotázka č. 2, ne, nevímotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše vím30651,17 %51,17 %  
ano, vím25843,14 %43,14 %  
spíše nevím315,18 %5,18 %  
ne, nevím30,5 %0,5 %  

Graf

Je možné vybrat více odpovědí.

2. Odkud jste získali informace o autismu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
z médií (televize, rádio, tisk)30350,92 %50,67 %  
z internetu21435,97 %35,79 %  
z filmů a literatury (jiná než odborná)20634,62 %34,45 %  
ze školy20133,78 %33,61 %  
od známých či přátel19432,61 %32,44 %  
z odborné literatury14223,87 %23,75 %  
osoba v mém blízkém okolí trpí autismem8013,45 %13,38 %  
rodiče10,17 %0,17 %  
účast na akci organizace APLA10,17 %0,17 %  
a od studentky VŠ10,17 %0,17 %  
ze zaměstnání, práce ve SMŠ10,17 %0,17 %  
ze seminářu10,17 %0,17 %  
od rodiny10,17 %0,17 %  
tábor APLA10,17 %0,17 %  
četné různeé zdroje10,17 %0,17 %  
práce10,17 %0,17 %  
S pojmem autismu jsem se setkala při své práci.10,17 %0,17 %  
z filmu Rainman10,17 %0,17 %  
ze zaměstnání10,17 %0,17 %  
pracovala jsem s nimi10,17 %0,17 %  
knihy o očkování10,17 %0,17 %  
v zaměstnání10,17 %0,17 %  
od mamky - studovala speciální pedagogiku.10,17 %0,17 %  
není to blízké okolí, ale spolužák ze střední autismem trpěl10,17 %0,17 %  
domnívám se, že mám Aspergerův syndrom10,17 %0,17 %  
Spal jsem s autistkou.10,17 %0,17 %  
spolupráce se sdružením zabývajícím se pomocí rodinám s autistickými dětmi10,17 %0,17 %  

Graf

Zaškrtněte všechny hodící se odpovědi.

3. Co podle Vás vystihuje autismus?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Autismus je celoživotní postižení.47078,99 %78,6 %  
Přesné příčiny autismu nejsou známy.34457,82 %57,53 %  
Autismus je jednou z nejzávažnějších poruch dětského mentálního vývoje.32754,96 %54,68 %  
Autismus bývá kombinován s jinými poruchami psychického či fyzického rázu.23940,17 %39,97 %  
Lidé s autismem bývají geniální jako např. Rain Man.22738,15 %37,96 %  
Lidé s autismem nemají zájem o přátelství.17128,74 %28,6 %  
Autismem trpí zhruba 1% světové populace (tzn. 1 člověk ze 100).15025,21 %25,08 %  
Autismus je vzácná porucha, která se týká pár stovek lidí v ČR.10818,15 %18,06 %  
Děti s autismem se nedají vychovávat, jsou neposlušné.6510,92 %10,87 %  
Většina dětí s autismem má fyzický kontakt ráda.427,06 %7,02 %  
Autismus je vyléčitelný.142,35 %2,34 %  
Autismus je módní diagnóza, která se nadbytečně uděluje.71,18 %1,17 %  

Graf

4. Zaškrtněte tezi, která podle Vás popisuje autistické dítě.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Porucha se začíná objevovat od narození do šesti let. Dítě má problémy se změnami, narušený vývoj řeči, problémy se zapojením do kolektivu.55793,61 %93,14 %  
Porucha se začíná objevovat v dospívání. Typické je šaškovité chování, zhoršená sociální adaptace, neschopnost odlišit realitu od fantazie.213,53 %3,51 %  
Porucha se začíná objevovat ve školním věku, nejvíce však v dospívání. Dítě opakovaně lže, cíleně ničí majetek druhých, je vzdorovité, agresivní.172,86 %2,84 %  

Graf

5. Jaká je podle Vás inteligence u autistických dětí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zhruba polovina dětí s autismem má nadprůměrný intelekt.25943,53 %43,31 %  
Děti s autismem jsou podobně inteligentní jako děti bez této diagnózy.22137,14 %36,96 %  
Více než polovina dětí s autismem má podprůměrný intelekt.11519,33 %19,23 %  

Graf

6. Domníváte se, že v poslední době (deseti let) přibývá dětí s diagnózou autismu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 7, neotázka č. 8, nevímotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano27646,39 %46,15 %  
nevím26444,37 %44,15 %  
ne559,24 %9,2 %  

Graf

7. Co je podle Vás příčinou nárůstu počtu dětí s autismem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přesnější diagnostika19870,71 %33,11 %  
nevím5318,93 %8,86 %  
diagnóza autismu se v poslední době dává nadměrně často238,21 %3,85 %  
vliv výchovy62,14 %1 %  

Graf

8. Je podle Vašeho názoru společnost o autismu dostatečně informována?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne42070,23 %70,23 %  
spíše ano8614,38 %14,38 %  
určitě ne8213,71 %13,71 %  
určitě ano101,67 %1,67 %  

Graf

9. Uveďte prosím Vaše pohlaví.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena45075,25 %75,25 %  
muž14824,75 %24,75 %  

Graf

10. Do jaké věkové skupiny patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-29 let33055,18 %55,18 %  
30-45 let14824,75 %24,75 %  
46-60 let6711,2 %11,2 %  
méně než 18 let274,52 %4,52 %  
více než 60 let264,35 %4,35 %  

Graf

11. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou28747,99 %47,99 %  
vysokoškolské/vyšší odborné vzdělání23639,46 %39,46 %  
základní396,52 %6,52 %  
středoškolské bez maturity366,02 %6,02 %  

Graf

12. Studujete (studovali jste) či pracujete (pracovali jste) v některé z následující oblasti: psychologie, speciální pedagogika, psychiatrie či sociální práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne46677,93 %77,93 %  
ano13222,07 %22,07 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Domníváte se, že v poslední době (deseti let) přibývá dětí s diagnózou autismu?

  • odpověď ano:
    • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi diagnóza autismu se v poslední době dává nadměrně často na otázku 7. Co je podle Vás příčinou nárůstu počtu dětí s autismem?
    • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi přesnější diagnostika na otázku 7. Co je podle Vás příčinou nárůstu počtu dětí s autismem?
    • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 7. Co je podle Vás příčinou nárůstu počtu dětí s autismem?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Domníváte se, že víte, co znamená pojem „autismus“?

2. Odkud jste získali informace o autismu?

3. Co podle Vás vystihuje autismus?

4. Zaškrtněte tezi, která podle Vás popisuje autistické dítě.

5. Jaká je podle Vás inteligence u autistických dětí?

6. Domníváte se, že v poslední době (deseti let) přibývá dětí s diagnózou autismu?

7. Co je podle Vás příčinou nárůstu počtu dětí s autismem?

8. Je podle Vašeho názoru společnost o autismu dostatečně informována?

9. Uveďte prosím Vaše pohlaví.

10. Do jaké věkové skupiny patříte?

11. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

12. Studujete (studovali jste) či pracujete (pracovali jste) v některé z následující oblasti: psychologie, speciální pedagogika, psychiatrie či sociální práce?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Domníváte se, že víte, co znamená pojem „autismus“?

2. Odkud jste získali informace o autismu?

3. Co podle Vás vystihuje autismus?

4. Zaškrtněte tezi, která podle Vás popisuje autistické dítě.

5. Jaká je podle Vás inteligence u autistických dětí?

6. Domníváte se, že v poslední době (deseti let) přibývá dětí s diagnózou autismu?

7. Co je podle Vás příčinou nárůstu počtu dětí s autismem?

8. Je podle Vašeho názoru společnost o autismu dostatečně informována?

9. Uveďte prosím Vaše pohlaví.

10. Do jaké věkové skupiny patříte?

11. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

12. Studujete (studovali jste) či pracujete (pracovali jste) v některé z následující oblasti: psychologie, speciální pedagogika, psychiatrie či sociální práce?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Sedlářová, K.Povědomí o autismu (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://povedomi-o-autismu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.