Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Povědomí o Čínské lidové republice

Povědomí o Čínské lidové republice

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Mikešová
Šetření:20. 09. 2018 - 25. 09. 2018
Počet respondentů:45
Počet otázek (max/průměr):19 / 18.89
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:61,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:25
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

O Čínské lidové republice a jejích vztazích s Českou republikou slyšíme z médií poměrně často a často si děláme vlastní obrázek toho, jaká ta Čína vlastně je a zaujímáme negativní postoj, ačkoliv to ne vždy je na místě. Cílem dotazníku je zjistit, jaké povědomí mají Češi o Čínské lidové republice a jak ji vnímají. Dotzaník je tedy určen pro širokou veřejnost.

Odpovědi respondentů

1. Považujete Vy osobně Čínskou lidovou republiku (ČLR) za velmoc?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3986,67 %86,67 %  
ne613,33 %13,33 %  

Graf

2. V čem vidíte hlavní důvod vzestupu ČLR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rychlá adaptace (schopnost ve velmi krátkém čase vyrobit prakticky cokoliv)2248,89 %48,89 %  
benevolentní legislativa, např. v oblasti lidských práv (možnost dětské práce, slabá vynutitelnost pracovního práva, ...)1328,89 %28,89 %  
levná pracovní síla a její dostatek1022,22 %22,22 %  

Graf

3. Myslíte si, že současný růst a pozice ČLR ve světě jsou udržitelné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je to možné1635,56 %35,56 %  
ne, nemyslím si, že současný stav je udržitelný1533,33 %33,33 %  
ano, Čína má stále velký potenciál1431,11 %31,11 %  

Graf

4. Myslíte si, že je spolupráce s Čínou pro Českou republiku výhodná?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2862,22 %62,22 %  
ne1737,78 %37,78 %  

Graf

5. Které odvětví je podle Vás pro čínský hospodářský růst nejvýznamnější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
elektrotechnický průmysl2760 %60 %  
textilní a obuvnický průmysl1022,22 %22,22 %  
automobilový průmysl36,67 %6,67 %  
stavební průmysl36,67 %6,67 %  
výroba hraček24,44 %4,44 %  

Graf

6. Zajímáte se o zemi původu zboží, které nakupujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, dívám se, odkud produkt pochází, ale není to pro mě rozhodující1840 %40 %  
ano, vždy se dívám, odkud produkt pochází, než si jej koupím a zohledňuji to1328,89 %28,89 %  
záleží na konkrétním typu produktu1226,67 %26,67 %  
ne, nedívám se, nezáleží mi na tom24,44 %4,44 %  

Graf

7. Se kterým spotřebním zbožím pocházejícím z Číny se podle Vás český spotřebitel setkává nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
elektronika (mobilní telefon, PC, ...)2146,67 %46,67 %  
obuv a oděvy1328,89 %28,89 %  
hračky1124,44 %24,44 %  

Graf

8. Co je podle Vás nejčastější preferencí Čechů při nákupu spotřebního zboží?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
cena4088,89 %88,89 %  
dostupnost36,67 %6,67 %  
reference24,44 %4,44 %  

Graf

9. Vlastníte Vy osobně nějaký výrobek z Číny?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4497,78 %97,78 %  
ne12,22 %2,22 %  

Graf

10. Pokud vlastníte nějaký výrobek pocházející z Číny, co Vás vedlo k nákupu tohoto čínského výrobku? (Pokud ne, otázku nevyplňujte)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výrobek se mi líbíl1537,5 %33,33 %  
neexistence jiné alternativy1230 %26,67 %  
cena1025 %22,22 %  
dostupnost12,5 %2,22 %  
reference12,5 %2,22 %  
kvalita12,5 %2,22 %  

Graf

11. Který z vybraných produktů byste si nikdy nepořídili, pokud byste věděli, že pochází z Číny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kosmetika3680 %80 %  
hračky613,33 %13,33 %  
elektronika24,44 %4,44 %  
textilní výrobky12,22 %2,22 %  

Graf

12. Co by bylo hlavním důvodem Vaší neochoty pořídit si spotřební zboží pocházející z Číny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obava ze závadnosti zboží1737,78 %37,78 %  
nedůvěra ke kvalitě1533,33 %33,33 %  
preference tuzemských produktů817,78 %17,78 %  
vlastní přesvědčení nepořizovat si výrobky pocházející z Číny511,11 %11,11 %  

Graf

13. Pokud byste měli možnost mezi běžným spotřebním zbožím z Číny a tuzemskými produkty, jejichž cena by byla přibližně stejná, jakému produktu byste dali přednost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
tuzemskému produktu4191,11 %91,11 %  
původ zboží pro by pro mě nebyl rozhodujcící36,67 %6,67 %  
produktu z Číny12,22 %2,22 %  

Graf

14. Jaké máte povědomí o stavu životního prostředí v Číně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
částečně vím, jak na tom životní prostředí v Číně je, například z novinových článků či televize2351,11 %51,11 %  
nevím nic o životním prostředí v Číně1328,89 %28,89 %  
zajímám se o životní prostředí globálně a o současném stavu životního prostředí v Číně vím920 %20 %  

Graf

15. Co je podle Vás největším ekologickým problémem v Číně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
znečištění ovzduší (smog)2760 %60 %  
znečištění vod1226,67 %26,67 %  
nevím, nezajímám se o životní prostředí v Číně24,44 %4,44 %  
kontaminace půdy24,44 %4,44 %  
desertifikace24,44 %4,44 %  

Graf

16. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2453,33 %53,33 %  
muž2146,67 %46,67 %  

Graf

17. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26-351533,33 %33,33 %  
18-251022,22 %22,22 %  
36-45817,78 %17,78 %  
46-60511,11 %11,11 %  
61 a více48,89 %8,89 %  
méně než 1836,67 %6,67 %  

Graf

18. Dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské2248,89 %48,89 %  
středoškolské s maturitou1635,56 %35,56 %  
základní36,67 %6,67 %  
vyučen/a24,44 %4,44 %  
vyšší odborné24,44 %4,44 %  

Graf

19. Bydliště

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
město nad 100 000 obyvatel1737,78 %37,78 %  
vesnice, město do 5 000 obyvatel1226,67 %26,67 %  
město do 50 000 obyvatel1022,22 %22,22 %  
město do 100 000 obyvatel613,33 %13,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Považujete Vy osobně Čínskou lidovou republiku (ČLR) za velmoc?

2. V čem vidíte hlavní důvod vzestupu ČLR?

3. Myslíte si, že současný růst a pozice ČLR ve světě jsou udržitelné?

4. Myslíte si, že je spolupráce s Čínou pro Českou republiku výhodná?

5. Které odvětví je podle Vás pro čínský hospodářský růst nejvýznamnější?

6. Zajímáte se o zemi původu zboží, které nakupujete?

7. Se kterým spotřebním zbožím pocházejícím z Číny se podle Vás český spotřebitel setkává nejčastěji?

8. Co je podle Vás nejčastější preferencí Čechů při nákupu spotřebního zboží?

9. Vlastníte Vy osobně nějaký výrobek z Číny?

10. Pokud vlastníte nějaký výrobek pocházející z Číny, co Vás vedlo k nákupu tohoto čínského výrobku? (Pokud ne, otázku nevyplňujte)

11. Který z vybraných produktů byste si nikdy nepořídili, pokud byste věděli, že pochází z Číny?

12. Co by bylo hlavním důvodem Vaší neochoty pořídit si spotřební zboží pocházející z Číny?

13. Pokud byste měli možnost mezi běžným spotřebním zbožím z Číny a tuzemskými produkty, jejichž cena by byla přibližně stejná, jakému produktu byste dali přednost?

14. Jaké máte povědomí o stavu životního prostředí v Číně?

15. Co je podle Vás největším ekologickým problémem v Číně?

16. Pohlaví

17. Věk

18. Dosažené vzdělání

19. Bydliště

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Považujete Vy osobně Čínskou lidovou republiku (ČLR) za velmoc?

2. V čem vidíte hlavní důvod vzestupu ČLR?

3. Myslíte si, že současný růst a pozice ČLR ve světě jsou udržitelné?

4. Myslíte si, že je spolupráce s Čínou pro Českou republiku výhodná?

5. Které odvětví je podle Vás pro čínský hospodářský růst nejvýznamnější?

6. Zajímáte se o zemi původu zboží, které nakupujete?

7. Se kterým spotřebním zbožím pocházejícím z Číny se podle Vás český spotřebitel setkává nejčastěji?

8. Co je podle Vás nejčastější preferencí Čechů při nákupu spotřebního zboží?

9. Vlastníte Vy osobně nějaký výrobek z Číny?

10. Pokud vlastníte nějaký výrobek pocházející z Číny, co Vás vedlo k nákupu tohoto čínského výrobku? (Pokud ne, otázku nevyplňujte)

11. Který z vybraných produktů byste si nikdy nepořídili, pokud byste věděli, že pochází z Číny?

12. Co by bylo hlavním důvodem Vaší neochoty pořídit si spotřební zboží pocházející z Číny?

13. Pokud byste měli možnost mezi běžným spotřebním zbožím z Číny a tuzemskými produkty, jejichž cena by byla přibližně stejná, jakému produktu byste dali přednost?

14. Jaké máte povědomí o stavu životního prostředí v Číně?

15. Co je podle Vás největším ekologickým problémem v Číně?

16. Pohlaví

17. Věk

18. Dosažené vzdělání

19. Bydliště

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Mikešová, V.Povědomí o Čínské lidové republice (výsledky průzkumu), 2018. Dostupné online na https://povedomi-o-cinske-lidove-rep.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.