Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Povědomí o církevních restitucích

Povědomí o církevních restitucích

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Marie Smetanová
Šetření:12. 03. 2015 - 26. 03. 2015
Počet respondentů:209
Počet otázek (max/průměr):14 / 12.32
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:70,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:33
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

prosím Vás o vyplnění tohoto dotazníku, který bude sloužit pro moji diplomovou práci s názvem Ekonomické zhodnocení církevních restitucí u vybraných římskokatolických farností České republiky. Tento dotazník má odhalit míru povědomí o církevních restitucích u široké veřejnosti.

Předem Vám děkuji za spolupráci.

Marie S.

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena13162,68 %62,68 %  
Muž7837,32 %37,32 %  

Graf

2. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16-30 let16177,03 %77,03 %  
31-45 let2813,4 %13,4 %  
46-60 let125,74 %5,74 %  
61 a více62,87 %2,87 %  
0-15 let20,96 %0,96 %  

Graf

3. Jaký zaujímáte postoj k církvím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neutrální8641,15 %41,15 %  
Pozitivní8641,15 %41,15 %  
Negativní3717,7 %17,7 %  

Graf

4. Jste věřící, či nevěřící?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Věřící, hlásící se k církvi, náboženské společnosti10449,76 %49,76 %  
Nevěřící5626,79 %26,79 %  
Věřící, nehlásící se k žádné církvi ani náboženské společnosti4923,44 %23,44 %  

Graf

5. Které církve jste členem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Církev římskokatolická10148,33 %48,33 %  
Žádné9244,02 %44,02 %  
Apoštolská církev41,91 %1,91 %  
Českobratrská církev evangelická31,44 %1,44 %  
Jsem pokřtěná (římskokatolická církev)10,48 %0,48 %  
Církev řeckokatolická10,48 %0,48 %  
Církev československá husitská10,48 %0,48 %  
Církev bratrská10,48 %0,48 %  
YMCA10,48 %0,48 %  
Církve jsou hodně zprofanované, kdo podrobně četl bibli tak ví, že i sám Ježíš hovořil o tom, že mezi kněžími budou pokrytci, zloději, lháři, smilníci a podobná špína - a vida, je to tady. Rozhodně ve vztahu k církvím je proto namístě nedůvěra. 10,48 %0,48 %  
AC10,48 %0,48 %  
věřím ve své hodnoty, nejblíže je mi českobratská církev evangelická10,48 %0,48 %  
ex katolík10,48 %0,48 %  

Graf

6. Z kterého kraje pocházíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zlínský kraj7535,89 %35,89 %  
Jihomoravský kraj5325,36 %25,36 %  
Olomoucký kraj199,09 %9,09 %  
Moravskoslezský kraj188,61 %8,61 %  
Pardubický kraj125,74 %5,74 %  
Ústecký kraj83,83 %3,83 %  
Hlavní město Praha83,83 %3,83 %  
Kraj Vysočina52,39 %2,39 %  
Královéhradecký kraj31,44 %1,44 %  
Plzeňský kraj31,44 %1,44 %  
Středočeský kraj20,96 %0,96 %  
Jihočeský kraj20,96 %0,96 %  
Karlovarský kraj10,48 %0,48 %  

Graf

7. O církevní restituce se:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zajímám, ale jen okrajově.13363,64 %63,64 %  
Nezajímám.5928,23 %28,23 %  
Zajímám, a to do podrobností.178,13 %8,13 %  

Graf

8. Jaký zaujímáte názor na řešení majetkového vyrovnání státu s církvemi a náboženskými společnostmi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Souhlasím s nutností řešení majetkového vyrovnání, a také s jeho provedením.7535,89 %35,89 %  
Souhlasím s nutností řešení majetkového vyrovnání, ale nesouhlasím s jeho provedením.6832,54 %32,54 %  
Nesouhlasím s nutností řešení majetkového vyrovnání ani s jeho provedením.6430,62 %30,62 %  
Nesouhlasím s nutností řešení, ale líbí se mi jeho provedení.20,96 %0,96 %  

Graf

9. Svůj názor na církevní restituce jsem si vytvořil na základě informací z:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internetu12760,77 %60,77 %  
Televizních zpráv a pořadů11454,55 %54,55 %  
Novin9846,89 %46,89 %  
Odborné literatury2411,48 %11,48 %  
Důvodové a věcné zprávy návrhu zákona2210,53 %10,53 %  
Zákona č. 428/2012 Sb.94,31 %4,31 %  
nezajímám se o církevní restituce20,96 %0,96 %  
škola (učitelé na VŠ)10,48 %0,48 %  
z vlastní zkušenosti :)10,48 %0,48 %  
o této problematice dopodrobna nevím a tudíž mi u předchozí otázky chyběla odpověď typu: nevím10,48 %0,48 %  
nezajímám se o to, žádný názor nemám, odpověď č.8 by měla znít - žádný10,48 %0,48 %  
vlastní hlavy10,48 %0,48 %  
Na co je církvi majetek ? Mají mít přeci skromný život bez toho, aby hromadili majetek.10,48 %0,48 %  
zdravý rozum10,48 %0,48 %  
Historie10,48 %0,48 %  
od kamarádů, kterých se tato problematika týká10,48 %0,48 %  
Mám svůj názor na restituce církví.10,48 %0,48 %  
z farního zpravodaje10,48 %0,48 %  
pri konverzaci s osobami10,48 %0,48 %  
z přednášek, diskuzí10,48 %0,48 %  
Je to přirozené vracet, co mi nepatří.10,48 %0,48 %  
od kněží, učitelů, rodičů...10,48 %0,48 %  
nevytvořil10,48 %0,48 %  
od řeholníků, kněze10,48 %0,48 %  
ze společenství mladých10,48 %0,48 %  
ČBK, vyjádření církevních představitelů10,48 %0,48 %  
z diskuzí s kamarády10,48 %0,48 %  
z výpovědí lidí v mém okolí10,48 %0,48 %  
vlastního úsudku10,48 %0,48 %  
Rodiče, blízcí známí, příbuzní10,48 %0,48 %  
Sleduju Holuba na NOE10,48 %0,48 %  
Objektivních zdrojů. To média, prohlášení politiků ani zamračených církevních hodnostářů určitě nejsou.10,48 %0,48 %  
vlastní zdroje10,48 %0,48 %  
Diskuse s odborníky na tuto problematiku.10,48 %0,48 %  
z kostela10,48 %0,48 %  
diskuze s představiteli církví; kromě toho jsou zdrojem periodika.10,48 %0,48 %  
Postoje profesora ekonomických teorií10,48 %0,48 %  
rozhovoru se zasvěcenou osobou10,48 %0,48 %  
osobní styky10,48 %0,48 %  
mám jen malé povědomí o tomto tématu10,48 %0,48 %  
na základě mého rozumu10,48 %0,48 %  
z rozhovoru lidí 10,48 %0,48 %  
Z doslechu.10,48 %0,48 %  
od místního kněze10,48 %0,48 %  
od všeho trochu10,48 %0,48 %  
společenského okruhu a občasného pochycení tématu.10,48 %0,48 %  

Graf

10. Vyberte prosím, která z variant byla zákonem č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (zákon o církevních restitucích) schválena v roce 2012:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím11555,02 %55,02 %  
Finanční kompenzace ve výši 59 mld. Kč po dobu splácení 30 let, naturální restituce ve výši 75 mld. Kč4722,49 %22,49 %  
Finanční kompenzace ve výši 79 mld. Kč po dobu splácení 30 let, naturální restituce ve výši 55 mld. Kč2411,48 %11,48 %  
Finanční kompenzace ve výši 83 mld. Kč po dobu splácení 60 let, naturální restituce ve výši 51 mld. Kč2311 %11 %  

Graf

11. Víte, s čím se pojí u církevních restitucí termín „přechodné období“?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím11153,11 %53,11 %  
Tento termín souvisí s odlukou církví od státu. Zákon stanovil 17leté přechodné období, po které budou církve a náb. společnosti dostávat státní příspěvek na platy duchovních a provoz církví.4019,14 %19,14 %  
Je to doba splácení, po kterou bude stát vyplácet finanční kompenzaci církvím a náboženským společnostem, po dobu 30 let.3114,83 %14,83 %  
Tento termín souvisí s odlukou církví od státu. Zákon stanovil 20leté přechodné období, po které budou církve a náb. společnosti dostávat státní příspěvek na platy duchovních a provoz církví.188,61 %8,61 %  
Je to doba splácení, po kterou bude stát vyplácet finanční kompenzaci církvím a náboženským společnostem, po dobu 60 let.94,31 %4,31 %  

Graf

12. Zaregistrovali jste nějakou změnu, která by se dotkla Vás, vaší farnosti, obce či města v souvislosti se schváleným zákonem č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (zákon o církevních restitucích)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne18488,04 %88,04 %  
ano2511,96 %11,96 %  

Graf

13. Jakou?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

3

Asi že jim narostou větší pupky a budou nosit víc prstenů.

Církev začala efektivně spravovat navraceny majetek.

Křesťanská církev od středověku nevykonala nic dobrého, jen fanatizuje lidi a bere jim peníze. Ale pořád je to ta lepší varianta vzhledem k jiným církvím, např. muslimská víra.

Majetkové vyrovnání vede k větší finanční svobodě, ale i větší zodpovědnosti, ale výrazné změny jsem ještě ve svémn okolí nezaznamenala.

Mírné zhoršení (některých) vztahů a částečná polarizace lidí v naší obci. Na druhou stranu byla zahájena rekonstrukce katedrály a jiné investice.

Na úrovni materiální: průběh restitučního řízení, příprava dokumentace, nutnost formulování vize ohledně budoucího nakládání. Na úrovni personální: zájem veřejnosti, počátek nutné debaty ohledně budoucí (samo-)financovatelnosti farností. Nutnost většího zájmu o život farnosti a její budoucnost ze strany všech farníků/občanů.

ne

nemůžu se dostatečne vyjádřit k otázkám č. 8 a 10, 11, protože o tomto tématu téměř nic nevím a nevěnuji se mu. otázku č. 8 neberte jako validní, protože jsem ji musela vyplnit, abych dotazník mohla vůbec odeslat...

Postoj obecního úřadu k finanční pomoci při opravě kostela, jíž ji odmítají

Přechod pozemků na farnost

Slyšela jsem, že farnosti byl vrácen pozemek, na kterém stojí škola. Farnost ho prý prodala obci. (jestli je to úplně pravda to nevím)

V Dolněmčí nic nemáme.

Vrácení zámku a apodzámecké zahrady v Kroměříži - nechápu, jak může být vráceno církvi něco, co je zapsané v UNESCO

Vrácení zámku církvi

zdražení vstupu na Kroměřížský zámek

získání pozemků

14. Osobní vyjádření se k církevním restitucím je možné zde:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Co se ukradlo má se vrátit !

Bylo načase :-)

Církev by měla žádat navrácení majetku, který je posléze schopna i spravovat a kvalitně využívat.

Církev měla prásknout dveřmi se slovy, že kdo legalizuje krádež, sám je zloděj.

Církev nemá co vlastnit velké pozemky. Takhle nejsme daleko od návratu do středověku. ODS a TOPka ignorovala obyčejné lidi. Když KSČM žádala o referendum, nebylo to schváleno. Tomu se říká «demokracie».

Církevní restituce je pěkná blbost. Cíkve jsou nejbohatší firmy na světě. A co s týče těch pozemnků, kostelů a jiných, tak byla na ně většinouvybraná sbírka od lidí a akorát si to přivlastila církev popř stát.

církve na úroveň zájmových sdružení

Církve nepotřebují peníze, protože by ani neměli existovat, všechny majetky zabavit, kněze poslat do práce a bylo by.... Každý si umí Bibli přečíst sám a názor knězů není potřeba .... Stejně je to jen banda homofobních klerofašistů-_-

Co bylo ukradené, musí být vráceno. Nelíbí se mi, že "restituuji" i církve, které v době krádeži neexistovaly. A už to, proboha, uzavřeme.

Co bylo ukradeno je nutné alespoň z části vrátit.

Co se ukradlo,mělo by se vrátit. Byla bych i pro vyrovnání okradenych lidí státem.

Dle mého názoru je nezbytně nutné, aby se církev finančně osamostatnila, nevidím totiž důvod, proč by měli i nevěřící ze svých daní církev podporovat. Nesouhlasím s výší restitucí.

Honba za majetkem je hřích - “Snáze projde velbloud uchem jehly, než boháč do nebe“ (to je z Bible), možná je na ně už nachystaný velký kotel, vždyť ti podmračení starci ověšení zlatem mnohdy Bibli ani neznají, natož aby ji pochopili nebo se jí řídili, ale současný papež Francisco je mi sympatický, snaží se věci dělat správněji a jinak, než “tamti“. Hlavně aby nám vydržel...

Chtěl bych aby s těma miliardama naložily nějak drsně a zároveň rozumně.

Jak je možné vracet něco také církvi vzniklé po revoluci? V tomto procesu je plno nejasností, které naštvou plno lidí, kteří by jinak byli pro restituce a hlavně pro oddělení církví od státního rozpočtu

Je naprostá ostuda, že dávno neproběhly, natahuje se to, a stát nechce vrátit, co ukradl, zejm. pokud jde o lukrativní pozemky (např. premonstráti na Strahově). Ukradl věci v dobrém a udržovaném stavu, vrací poničené zbory, ukládá povinnosti, jak s nimi nakládat, ale rozbil celou hierarchii, která to obhosopodařovala. Největší odpůrci kydají, jak má být Církev chudá, ale Církevní nemocnici, školu, chudobinec, ústav pro nemocné by chtěli, z čeho to má Církev platit, už neřeší - stačí navrátit majetky, ne všechno sebrat a pak ještě chtít brát. Hanba a ostuda, že čtvrtstoletí po rádobyrevoluci není vyřešeno!

Je potreba vratit zabaveny majetek, ale je otazka zdali ten majetek zistala cirkev pred mnoha lety ci staletimi pravnim zpusobem. A ne vyvlastnenim (kacirstvi atd).

Je škoda, že neproběhla již těsně po revoluci.

Je to bordel

Je to velice nebezpečný a neuvážený ůkon státu dávat zpět církvi její moc. Zejména jim hlavně vylplácet nějaké finanční kompenzace v řádu deítek miliard (1mld.- Kč = 1 000 000 000,-Kč), hlavně když na to stát némá vůbec žádné finanční prostředky. S meajetkovým vyrovnáním souhlasím pouze pod podmínkou že se církev bude řádně o něj starat, opravovat, udržovat, zvelebovat, atp. Takže kostely jim vrátím, jako stát, ale pod podmínkou že je budou opravovat, udržovat jak po stránce konstrukční, vzhledové, vybavenostní(tj. zvony, lavice, hodiny, oltář, atp.) ale i budou veřejně přístupné bez ohledu na to jestli je člověk věřící či nevěřící popřípadně jakého je vyznání , ale pod podmínou slušného chování(= udržování klidu=> nekřičet, mluvit klidně potichu a další projevy slušnosti a ohleduplnosti vůči ostatním). Kostely a motitebny by mělíbýt veřejně přístupné alespoň 70 dní v roce a více ,např: jako naše historické památky: hrady, zámky, bunkry,... => provádění prohlídek včetně znalého(který zná historii dané památky, místa,...a je schopen ji komukoliv vysvětlit) průvodce. Vždyť kostely a podobné motlitební místa, budou jsou spjaty nejen s naší historií. A lidé by mě-li vědět už jako malí(základo-školáci) kčemu kostely jsou a PROČ? tu tale stojí PROČ mají věže PROČ mají na věži hodiny PROČ mají zvony PROČ a kdy zvoní a JAK ? ? ? ? ? Zkuste si sami odpovědět.

jsou nutné - návrat kradeného majetku, ulevení obcím, ve kterých stojí "zablokované" budovy atd.

K restitucích jako takovým nejspíš nic nemám. Vadí mi, že je tento termín skloňován ve všech pádech a ve všech médiích, ale nikdo neřekne či nenapíše otevřeně pravdu, jak to je. Média chtějí schválně popudit lidi, aby diskutovali, dozčilovali se a nenáviděli církev. To mně nesmírně vadí a uráží to i mě samotnou.

každému, co jeho jest, to platí ve všech oblastech

Můj názor je ten, že co stát kdysi zabavil a nepatřilo mu, tak by měl vrátit zpět. Nemělo by se rozlišovat, zda se jedná o církve nebo o šlechtické rody.

Myslím, že se církve samy nedokážou zafinancovat do budoucna.

Naprosto nesouhlasím s jakýmkoliv vrácením "jejich" majetku. Církev jako taková nejsou nic než zločinci a vrazi. V minulosti zavraždili a zmrzačili tolik lidí že by se za to ani Hitler nemusel stydět. Nalejme si čistého vína a vzpomeňme si na křížácké tažení...čarodějnictví...desátky...církev ten majetek nakradla, majitelé zavraždila a teď chtějí něco vracet? Děláte si srandu?...lidé velmi rychle zapomínají na to co církev za svoji historii provedla...nechápu jak může taková instituce ještě existovat. Mohl bych o tom psát do nekonečna ale nebudu se nasírat.

nelíbí se mě finanční vyrovnání, církev je bohatá už dost, a základem církve by měl být člověk a jeho dobro a ne finance, podle mě do církve nateče dost peněz od věřících

nemám

neřeším

nevidím důvod proc by se měl církvím cokoliv vracet a už vůbec ne proc jim vyplácet ještě finanční kompenzace. vyplacela církev někdy nějake kompenzace lidem za to jak je po staleti pronasledovala a zabijela ?

Nevím, jestli to v konečném důsledku nebude pro církev kontraproduktivní.

Odjímání majetku patřícímu církvi nechá společnost chladnou. Běda ale, když se tomu děje naopak.

Odluka církví měla být už 20 let. Náhrady za některý majetek jsou nutné a upřímně je mi jedno, jestli to církve rozprodají, projí, nebo nadělají hospici. je to jejich majetek, ale od státu už nedostanou ani korunu. Preferoval bych narovnání bez přechodného období, ale co už... Jsem nepraktikující věřící, ale princip vidím, jako správný.

osobně si myslím, že je velmi sporné řešit tuto problematiku, protože dle mého názoru spoustu majetku získala církev neoprávněně a neměla by na něj mít nárok, otázka je kdo by po těch letech měl, když původní majitelé často již zemřeli, apod,..popř. otázka majetku není jasná.

Podle mě by obecně víra neměla být spojovaná s hmotným zázemím, jde přece o duchovno. Nejsme snad už ve středověku, kdy by církev měla mít tak vysoké postavení a zázemí v majetku.

Pokud se má navracet majetek/peníze církvím, tak i církve by měli navrátit veškeré platy svých "zaměstnanců", které jim vyplatil stát! Nemluvě o tom, že většinu majetku co církve měli, si během času vyžebrali, nebo nakradli na lidech této země. Takže by se dalo polemizovat o historických vlastnických právech...

Přes nejasnosti a (dočasné) zhoršení vnímání církví - restituce představují nutný krok, kterým se konečně stát dostává z vlastní prekérní situace, v níž se ocitl: ten kdo má být garantem práva pro všechny své občany a subjekty na území státu, byl tím, kdo protiprávně zadržoval a využíval cizí majetek.

S církevními restitucemi nesouhlasím hlavně proto, že je církvím vracen majetek, který nikdy skutečně nevlastnily. Jen ho spravovaly.

S odlukou církve od státu (a s majetkovým vyrovnáním) souhlasím, mrzí mě hysterie, která tento proces provází, např.: mrzí mě úroveň diskuze (mnoho polopravd a mediálních zkratek), polarizace veřejnosti a postoj politických elit (záměrné rozdmýchávání závisti a nenávisti) atd.

S restitucemi, ač nevěřící člověk, souhlasím jelikož to co bylo ukradeno by mělo být i vráceno.

Samozřejmostí je vyrovnání zabaveného či zlikvidovaného majetku po roce 1948, ovšem nesouhlasím s finančním vyrovnáním, protože cena, kterou církev obdrží, je malá v ohledu na cenu zničeného majetku, utrpení duchovních při čistkách...

Správné je to, když sa něco ukradne, tak je povinnost to vrátit.

Sviňárna a tunel století

Určitě je dobré, že církve budou samostatné. Akorát to zatím vyznívá, že jsou zloději, což není do budoucna dobré. Určitě by měli církve zainvestovat do vzdělávacích materiálů (videjek, brožurek, seminářů,...), které se týkají této problematiky. Cílem by mělo být vyvrácení mylných informací, které jsou s tím spjaté. A taky by měla hodně rychle vyhledat a vytrénovat poctivé lidi, kteří budou s tímto majetkem nakládat (taky by se mělo do toho investovat).

Vesnice se konečně mohou rozvíjet bez zablokovaných pozemků. Církve by měli plnit charitativní účely a především řádně hospodařit s naloženým majetkem. Církve jsou podle mě lepší hospodář, než stát.

Většina církví (především katolická je nejhorší) porušuje mnoho ustanovení Bible, píše se tam o kněžích doby současné i minulé, že budou na stejné úrovni jako kdysi, když je Ježíš vypráskal z chrámu, že se klaní mamonu, jsou lháři, pokrytci atd. Jak můžeme vidět, je to pravdivé, dělají spíš ostudu, odvádějí tím lidi od víry a od Boha (dělají medvědí službu), těch závažných průšvihů měli a mají hodně. Ať už honba za mamonem, pedofilie, spolupráce s nacisty atd. Jsou divní, v těch okázalých rouchách s drahými prsteny, se zpupným zamračeným výrazem... I dnes by je Ježíš vyhnal z chrámů... Čest těm výjimkám, kteří takoví nejsou a svoje poslání berou vážně pro dobro ostatních a pomáhají.

vzhledem k poměrně násilné christianizaci našich zemí bych to s těmi restitucemi nepřeháněla - tady platí "zloděj křičí: Chyťte zloděje!" - budou snad církve taky vracet to, co kdysi ukořistili na původním pohanském obyvatelstvu?

Zásadně nesouhlasém s tím, aby se církvím vracel majetek, který vysloveně nakradly od občanu této země - např. výměnou za odpustek, podlézáním u panovníka apod. Církev hlásá život ve střídmosti, pak přece nepotřebují honosné kostely, katedrály a celé fary a farnosti pro kněží (sem nepočítám jeptišky, které se mnohdy starají o potřebné). Jeden šlověk - farář - by klidně mohl bydlet v pronajatém bytě, faru k tomu nepotřebuje - je to přežitek, který si vyloženě odporuje s tím, co církve hlásají.

zlodějna! některé církve jsou nové a nic jim nebylo zabráno, a katolická církev k majetku přišla nekalým způsobem

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Jste věřící, či nevěřící?

  • odpověď Věřící, hlásící se k církvi, náboženské společnosti:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Církev římskokatolická na otázku 5. Které církve jste členem?
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pozitivní na otázku 3. Jaký zaujímáte postoj k církvím?

5. Které církve jste členem?

  • odpověď Žádné:
    • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevěřící na otázku 4. Jste věřící, či nevěřící?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Kolik je Vám let?

3. Jaký zaujímáte postoj k církvím?

4. Jste věřící, či nevěřící?

5. Které církve jste členem?

6. Z kterého kraje pocházíte?

7. O církevní restituce se:

8. Jaký zaujímáte názor na řešení majetkového vyrovnání státu s církvemi a náboženskými společnostmi?

9. Svůj názor na církevní restituce jsem si vytvořil na základě informací z:

10. Vyberte prosím, která z variant byla zákonem č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (zákon o církevních restitucích) schválena v roce 2012:

11. Víte, s čím se pojí u církevních restitucí termín „přechodné období“?

12. Zaregistrovali jste nějakou změnu, která by se dotkla Vás, vaší farnosti, obce či města v souvislosti se schváleným zákonem č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (zákon o církevních restitucích)?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Kolik je Vám let?

3. Jaký zaujímáte postoj k církvím?

4. Jste věřící, či nevěřící?

5. Které církve jste členem?

6. Z kterého kraje pocházíte?

7. O církevní restituce se:

8. Jaký zaujímáte názor na řešení majetkového vyrovnání státu s církvemi a náboženskými společnostmi?

9. Svůj názor na církevní restituce jsem si vytvořil na základě informací z:

10. Vyberte prosím, která z variant byla zákonem č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (zákon o církevních restitucích) schválena v roce 2012:

11. Víte, s čím se pojí u církevních restitucí termín „přechodné období“?

12. Zaregistrovali jste nějakou změnu, která by se dotkla Vás, vaší farnosti, obce či města v souvislosti se schváleným zákonem č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (zákon o církevních restitucích)?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Smetanová, M.Povědomí o církevních restitucích (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://povedomi-o-cirkevnich-restit.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.