Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Povědomí o Diakonii ČCE - středisku CESTA Uherské Hradiště

Povědomí o Diakonii ČCE - středisku CESTA Uherské Hradiště

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Kučerová
Šetření:11. 04. 2012 - 30. 04. 2012
Počet respondentů:167
Počet otázek (max/průměr):8 / 7.26
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:65,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:23
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, prosím o vyplnění dotazníku, jehož cílem je zjistit míru povědomí o organizaci Diakonie ČCE - středisko CESTA Uherské Hradiště.

Jedná se pouze o pár otázek a Váš názor je pro nás důležitý, i pokud tuto organizaci neznáte. Průzkum je zaměřen na širokou veřejnost bez omezení.

Děkujeme.

 

Odpovědi respondentů

1. 1. Co vás první napadne, když se řekne Diakonie?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pomoc158,98 %8,98 %  
charita137,78 %7,78 %  
pomoc potřebným95,39 %5,39 %  
nic63,59 %3,59 %  
Pomoc lidem52,99 %2,99 %  
církev31,8 %1,8 %  
služba21,2 %1,2 %  
Bohužel nic21,2 %1,2 %  
postižení lidé21,2 %1,2 %  
Pomoc postiženým21,2 %1,2 %  
ostatní odpovědi nemám představu
církevní pomoc
Bohulibá činnost
hospic
neziskovka zabývající se prací s postiženými spoluobčany
křesťanské centrum zaměřené na pomoc znevýhodněných
Charita, pomoc, církev
sociální služba poskytovaná zdravotně znevýhodněným lidem
postižení, nemoc
Neziskova Organizace
Obětavá práce
církev, pomoc
Nějaká pomoc, existuje v Uh. Hradišti, ale nevím přesně jak funguje.
Charita, pomoc občanům, dobrovolnictví
poskytování péče
něco s náboženstvím
evengelická charita
charitativní organizace
pomoc slabším
práce s tělesně i mentálně znevýhodněnými lidmi
Adéla Kotková
pomoc, charita, stáří
charita, postižení
Nic mne nenapada
Klientka Barča a Módní přehlídka pro Diakonii
něco s církví
Mé zaměstnání.
práce s postiženými lidmi
Že se stydím, že jsem našel další slovo, které neznám.
bílé auto s modrým nápisem
Pomoc lidem s postižením.
Cesta - Je to pro mne místo, kde pomáhají.
zařízení pro děti s postižením
pomoc potrebnym
První se mně vybaví název organizace Diakonie Broumov, pro kterou v naší obci každoročně pořádáme humanitární sbírku.
Služba, pomoc - zde mentálně a tělesně postiženým
charitativní organizace evangelické cirkve
bubny
Jedna ze zákl. činností církve - vedle liturgie. Spočívá v nezištné praktické službě bližním v jejich individ. tělesných a duchovních potřebách.(péče o tělesně a duševně postiž., chudé, opuštěné apod.)
Denní stacionář pro handicapované
moje zaměstnání
charita, církev
Sociální služby
nabozenstvi
péče o postižené děti
Zařízení pro mentálně postižené
péče o handicapované lidi
Něco týkající se církve a jejího působení na veřejnost.
sociální služby pro postižené
denní stacionář
nezisková organizace poskytující sociální služby
Denní péče o postižené děti s mentálními, tělesnými a kombinovanými vadami.
dobro
děti s mentální i fyzickým postižením
pomoc postiženým dětem
Charitativní akce, pomoc lidem v nouzi či s postižením. A že to spadá pod církev. V Plzni třeba mají kavárnu Kačaba, kde obsluhují postižení.
humanitární organizace
Organizace, která poskytoje sociální služby handicapovaným dětem.
Stacionář pro postižené
dům pro nemocné seniory
Křesťanské společenství
práce s handicapovanými dětmi a dospělými
Péče o ty, kteří to nejvíce potřebují
Zázemí které velmi pomáhá osobám, kteří to moc potřebují.
charita a pomoc lidem
charitativní pomoc
"organizace" starající se o nějakým způsobem postižené občany.
nezisková organizace zaměřená na pomoc lidem, kteří ji potřebují
organizace pomáhající handicapovaným dětem
Pomoc a křesťanská láska
poskytuje sociální,zdravotní a vzdělávací služby
církev, stacionář
pomoc lidem, kteří to potřebují
středisko pomoci
středisko CESTA v UHERSKÉM HRADIŠTI
Pomoc postiženým osobám
Obdoba Charity , kterou zaštiťuje CČE, stacionář Cesta a spousta obětavých lidí
Služba lidem - nemocným, postiženým, prostě těm, kteří se o sebe nemohou postarat sami.
sociální služba
pomoc potřebným, charita
Sdružení, které poskytuje péči lidem s postižením.
Služba postiženým
Nezištná a profesionální pomoc postiženým a jejich rodinám
pomoc bližnímu staršímu občanovi
nějaká instituce (ústav) pro zdravotně postižené osoby
evangelická církev
Pomoc někomu?
Zuzana Hoffmanova a Zina Majickova a deti
Charitativní organizace na pomoc postiženým dětem
pomoc,služby
charita, péče o potřebné
Péče o nemocné
nemcnice
organisace pomáhající postiženým lidem ale v povědomí obyvatel Slovácka - se jedná pouze o organizaci provádějící sběr nepotřebnného oblečení a sem tam občas nějaká sbírka - takže je třeba víc o Diakonii - Veřejnost Informovat ale VHODNOU formou
neco s diabetem
název nějaké kosmetické značky.
Jogurt
upřímně, nikdy jsem tento výraz neslyšel.
nemoc
charitna pomoc
Práce s postiženými lidmi.
tělesně postižení
pomoc a seberozdávání
charita,pomoc
středisko se zaměřením na pomoc postiženým
Pomoc sociálně znevýhodněným
stacionář pro lidi s určitým postižením
10864,67 %64,67 % 

Graf

2. 2. Slyšel/a jste o sociálních službách poskytovanýchDiakonií ČCE – střediskem CESTA Uh. Hradiště?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO11267,07 %67,07 %  
NE5532,93 %32,93 %  

Graf

3. 3. Z jakých zdrojů víte o Diakonii ČCE – středisku CESTA?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
z akcí Diakonie6043,17 %35,93 %  
jiné zdroje6043,17 %35,93 %  
z novin4733,81 %28,14 %  
z internetu - FB, web střediska apod.4633,09 %27,54 %  
z plakátů3323,74 %19,76 %  
z televize2417,27 %14,37 %  
vy nebo blízká rodina je - byl/a klientem Diakonie75,04 %4,19 %  
jiné zdroje (upřesněte) 75,04 %4,19 %  
z rádia75,04 %4,19 %  

Graf

4. Setkal(a) jste se osobně s aktivitami Diakonie ČCE – střediska CESTA?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE9156,88 %54,49 %  
ANO7043,75 %41,92 %  

Graf

5. Pokud ANO, působily na Vás:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
POZITIVNĚ6987,34 %41,32 %  
NIJAK (NEUTRÁLNĚ)911,39 %5,39 %  
NEGATIVNĚ11,27 %0,6 %  

Graf

6. Do které věkové kategorie patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30-44 let7142,51 %42,51 %  
45-59 let4728,14 %28,14 %  
18-29 let4124,55 %24,55 %  
60 a více84,79 %4,79 %  

Graf

7. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
maturita8148,5 %48,5 %  
vysokoškolské5734,13 %34,13 %  
vyšší odborné1810,78 %10,78 %  
vyučen116,59 %6,59 %  
základní31,8 %1,8 %  

Graf

8. Kde žijete?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Uherské Hradiště3621,56 %21,56 %  
Zlín169,58 %9,58 %  
V Uherském Hradišti116,59 %6,59 %  
brno84,79 %4,79 %  
Praha52,99 %2,99 %  
ve Zlíně42,4 %2,4 %  
vesnice42,4 %2,4 %  
Jalubí42,4 %2,4 %  
Otrokovice31,8 %1,8 %  
Uh.Hradiště31,8 %1,8 %  
ostatní odpovědi UH
Uherském Hradišti
vlčnov
Staré Město
V Uherském Hradišti.
Ostrožská Nová Ves
Ostrava
Uherské Hradiště - Mařatice
tak nějak různě
na Moravě
Přerov
Hluk
Staré Město u Uherského Hradiště
kroměříž
Strání
Bílovice
Kyjovsko
v Uherské Hradišti
ve městě
taky na měsíci
Buchlovice
Trojanovice
Uherské Hradiště-Míkovice
ve Starém Městě u Uherského Hradiště
Ostrava/Zlín
ceske budejovice
Na vesnici.
Veselí nad Moravou
Kunovice u Uherského Hradiště
Ostrožská Lhota
Korytná
Louka (okres Hodonín)
v brně
Dolní Němčí 687 62
Plzeň
vizovice
obec poblíž Uherského Hradiště
V Uh.Hradišti
Uh. Brod
Okres Hodonín
Zlínský kraj
v Kunovicích
moravskoslezský kraj
Hranice na Moravě
uherskohradištsko
V uh. Hradišti
Mařatice
uherský ostroh
uh. hradiště
Londyn
vesnice Jalubí
a vesnici
kudlovice
Traplice
Medlovice
Uherský Brod
Kyjov
Luhačovice
Moravský Písek (okr. Hodonín)
Polešovice
město
NEŘEKNU
ve Vážanech okr. Uh. Hradiště
Na vesnici
7343,71 %43,71 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Nebyly nalezeny žádné vhodné segmentační otázky.

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Setkal(a) jste se osobně s aktivitami Diakonie ČCE – střediska CESTA?

  • odpověď ANO:
    • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi POZITIVNĚ na otázku 5. Pokud ANO, působily na Vás:
  • odpověď NE:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 2. 2. Slyšel/a jste o sociálních službách poskytovanýchDiakonií ČCE – střediskem CESTA Uh. Hradiště?

5. Pokud ANO, působily na Vás:

  • odpověď POZITIVNĚ:
    • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ANO na otázku 4. Setkal(a) jste se osobně s aktivitami Diakonie ČCE – střediska CESTA?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. 1. Co vás první napadne, když se řekne Diakonie?

2. 2. Slyšel/a jste o sociálních službách poskytovanýchDiakonií ČCE – střediskem CESTA Uh. Hradiště?

3. 3. Z jakých zdrojů víte o Diakonii ČCE – středisku CESTA?

4. Setkal(a) jste se osobně s aktivitami Diakonie ČCE – střediska CESTA?

5. Pokud ANO, působily na Vás:

6. Do které věkové kategorie patříte?

7. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

8. Kde žijete?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. 1. Co vás první napadne, když se řekne Diakonie?

2. 2. Slyšel/a jste o sociálních službách poskytovanýchDiakonií ČCE – střediskem CESTA Uh. Hradiště?

3. 3. Z jakých zdrojů víte o Diakonii ČCE – středisku CESTA?

4. Setkal(a) jste se osobně s aktivitami Diakonie ČCE – střediska CESTA?

5. Pokud ANO, působily na Vás:

6. Do které věkové kategorie patříte?

7. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

8. Kde žijete?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kučerová, P.Povědomí o Diakonii ČCE - středisku CESTA Uherské Hradiště (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://povedomi-o-diakonii-cce-stre.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.