Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Povědomí o letecké společnosti Emirates

Povědomí o letecké společnosti Emirates

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Šárka Brandová
Šetření:06. 02. 2012 - 29. 02. 2012
Počet respondentů:141
Počet otázek (max/průměr):12 / 9.28
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:91 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:49
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Zdravím,

              žádám Vás o vyplnění krátkého dotazníku o leteckém dopravci Emirates. Výsledky budou použity pro moji diplomovou práci. Děkuji za Váš čas.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

 Děkuji !

Odpovědi respondentů

1. Jakého jste pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena9567,38 %67,38 %  
muž4632,62 %32,62 %  

Graf

2. Do jaké věkové skupiny patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 – 309466,67 %66,67 %  
19 – 301913,48 %13,48 %  
31 – 451913,48 %13,48 %  
0 – 1853,55 %3,55 %  
46 – 6032,13 %2,13 %  
46 – 6010,71 %0,71 %  

Graf

3. Již jste někdy využil/a služeb letecké dopravy ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13394,33 %94,33 %  
ne85,67 %5,67 %  

Graf

4. Znáte společnost Emirates:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12890,78 %90,78 %  
ne139,22 %9,22 %  

Graf

5. Odkud jste se o společnosti Emirates dozvěděl/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiné5337,59 %37,59 %  
z internetu3121,99 %21,99 %  
z reklamních tiskovin1510,64 %10,64 %  
na doporučení139,22 %9,22 %  
jiné96,38 %6,38 %  
z internetu96,38 %6,38 %  
z reklamních tiskovin96,38 %6,38 %  
na doporučení21,42 %1,42 %  

Graf

6. Je podle vás reklama dostatečná?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím4934,75 %34,75 %  
nevím3222,7 %22,7 %  
souhlasím2819,86 %19,86 %  
spíše nesouhlasím1913,48 %13,48 %  
nesouhlasím139,22 %9,22 %  

Graf

7. Využil/a jste někdy služeb společnosti Emirates?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 8, chystám se → konec dotazníku, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10977,3 %77,3 %  
chystám se1913,48 %13,48 %  
ano139,22 %9,22 %  

Graf

8. Pokud ano, byl/a jste spokojen/a s předletovými službami?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím1076,92 %7,09 %  
spíše souhlasím323,08 %2,13 %  

Graf

9. Jak na Vás působil personál Emirates?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výborný1292,31 %8,51 %  
chvalitebný17,69 %0,71 %  

Graf

10. Jak jste byl/a spokojen/a se službami na palubě letadla?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výborný1292,31 %8,51 %  
dobrý17,69 %0,71 %  

Graf

11. Do jaké věkové skupiny patříte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 – 3011380,14 %80,14 %  
31 – 451913,48 %13,48 %  
0 – 1853,55 %3,55 %  
46 – 6042,84 %2,84 %  

Graf

12. Odkud jste se o společnosti Emirates dozvěděl/a? [odvozená]

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiné6243,97 %43,97 %  
z internetu4028,37 %28,37 %  
z reklamních tiskovin2417,02 %17,02 %  
na doporučení1510,64 %10,64 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jakého jste pohlaví:

2. Do jaké věkové skupiny patříte?

3. Již jste někdy využil/a služeb letecké dopravy ?

4. Znáte společnost Emirates:

5. Odkud jste se o společnosti Emirates dozvěděl/a?

6. Je podle vás reklama dostatečná?

7. Využil/a jste někdy služeb společnosti Emirates?

8. Pokud ano, byl/a jste spokojen/a s předletovými službami?

9. Jak na Vás působil personál Emirates?

10. Jak jste byl/a spokojen/a se službami na palubě letadla?

11. Do jaké věkové skupiny patříte?

12. Odkud jste se o společnosti Emirates dozvěděl/a? [odvozená]

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jakého jste pohlaví:

2. Do jaké věkové skupiny patříte?

3. Již jste někdy využil/a služeb letecké dopravy ?

4. Znáte společnost Emirates:

5. Odkud jste se o společnosti Emirates dozvěděl/a?

6. Je podle vás reklama dostatečná?

7. Využil/a jste někdy služeb společnosti Emirates?

8. Pokud ano, byl/a jste spokojen/a s předletovými službami?

9. Jak na Vás působil personál Emirates?

10. Jak jste byl/a spokojen/a se službami na palubě letadla?

11. Do jaké věkové skupiny patříte?

12. Odkud jste se o společnosti Emirates dozvěděl/a? [odvozená]

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Brandová, Š.Povědomí o letecké společnosti Emirates (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://povedomi-o-emirates.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.