Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Povědomí o existenci Památníku Leoše Janáčka

Povědomí o existenci Památníku Leoše Janáčka

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Libuše Janáčková
Šetření:10. 02. 2011 - 21. 02. 2011
Počet respondentů:62
Počet otázek (max/průměr):6 / 4.56
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:87,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:49
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážené respondentky, vážení respondenti,

jako studentka Managementu v kultuře na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity pracuji na své diplomové magisterské práci s názvem Marketingový plán Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea. Tento dotazník slouží výhradně ke zjištění povědomí veřejnosti o existenci Památníku Leoše Janáčka.

Děkuji předem za Váš čas.

Mgr. Libuše Janáčková
studentka FF MU
 

Odpovědi respondentů

1. Víte o existenci Památníku Leoše Janáčka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, neotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4064,52 %64,52 %  
ano2235,48 %35,48 %  

Graf

2. Navštívili jste ho někdy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 4, neotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1359,09 %20,97 %  
ano940,91 %14,52 %  

Graf

3. Z jakého důvodu jste ho nenavštívili?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
z nedostatku času969,23 %14,52 %  
nezaujala mě nabídka památníku17,69 %1,61 %  
nikdy me. to nenapadlo17,69 %1,61 %  
Někdy Tě zajdu zkontrolovat, Amálko..17,69 %1,61 %  
ale bohužel v posledních cca 7mi letech není čas.17,69 %1,61 %  
nedostatečné odhodlání17,69 %1,61 %  
nezajímá mě osobnost a dílo Leoše Janáčka17,69 %1,61 %  

Graf

4. Do jaké věkové kategorie spadáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25-343150 %50 %  
19-242133,87 %33,87 %  
45-5434,84 %4,84 %  
35-4434,84 %4,84 %  
0-1834,84 %4,84 %  
61 a více11,61 %1,61 %  

Graf

5. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské3962,9 %62,9 %  
středoškolské s maturitou1727,42 %27,42 %  
základní58,06 %8,06 %  
vyšší odborné11,61 %1,61 %  

Graf

6. Do jakého kraje ČR spadáte Vaším trvalým bydlištěm?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jihomoravský1422,58 %22,58 %  
Středočeský1016,13 %16,13 %  
Vysočina812,9 %12,9 %  
Praha711,29 %11,29 %  
Zlínský58,06 %8,06 %  
Ústecký46,45 %6,45 %  
Moravskoslezský46,45 %6,45 %  
Královehradecký46,45 %6,45 %  
Olomoucký34,84 %4,84 %  
Jihočeský23,23 %3,23 %  
Pardubický11,61 %1,61 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Víte o existenci Památníku Leoše Janáčka?

  • odpověď ano:
    • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 2. Navštívili jste ho někdy?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Víte o existenci Památníku Leoše Janáčka?

2. Navštívili jste ho někdy?

4. Do jaké věkové kategorie spadáte?

5. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

6. Do jakého kraje ČR spadáte Vaším trvalým bydlištěm?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Víte o existenci Památníku Leoše Janáčka?

2. Navštívili jste ho někdy?

4. Do jaké věkové kategorie spadáte?

5. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

6. Do jakého kraje ČR spadáte Vaším trvalým bydlištěm?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Janáčková, L.Povědomí o existenci Památníku Leoše Janáčka (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://povedomi-o-existenci-pamatni.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.