Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Povědomí o Fair Trade

Povědomí o Fair Trade

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Vavřinová
Šetření:15. 03. 2011 - 21. 03. 2011
Počet respondentů:109
Počet otázek (max/průměr):14 / 8.12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:77,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:39
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Ahoj, těší nás, že se právě teď chystáte vyplnit náš dotazník na semestrální práci předmětu marketing. Vyplnění Vám zabere sotva pár minut, tak s chutí do toho! :-)

Odpovědi respondentů

1. Setkal/a jste se někdy se značkou Fair Trade?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, ne, nikdy jsem se nesetkal/aotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6761,47 %61,47 %  
ne, nikdy jsem se nesetkal/a4238,53 %38,53 %  

Graf

2. Víte, jak logo této značky vypadá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 3, neotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5853,21 %53,21 %  
ne5146,79 %46,79 %  

Graf

3. Co si myslíte, že značka Fair Trade vyjadřuje?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spravedlivý obchod4577,59 %41,28 %  
výrobky z rozvojových zemí813,79 %7,34 %  
produkt ekologického zemědělství35,17 %2,75 %  
nebyužívá dštské práce, lidé za zpracování zaplace11,72 %0,92 %  
Spravedlivý obchod, vhodnou, přirozenou potravu11,72 %0,92 %  

Graf

4. Kde jste se poprvé s tímto označením setkal/a?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na internetu1831,03 %16,51 %  
ve škola, v zaměstnání1525,86 %13,76 %  
v novinách, časopisech813,79 %7,34 %  
od známých712,07 %6,42 %  
v televizi23,45 %1,83 %  
přímo v obchodech a ve škole11,72 %0,92 %  
na festivalu v Trutnově11,72 %0,92 %  
V charitativním obchodě.11,72 %0,92 %  
ve zdravé výživě11,72 %0,92 %  
nevím11,72 %0,92 %  
v obchodě11,72 %0,92 %  
marks and spencer11,72 %0,92 %  
.11,72 %0,92 %  

Graf

5. Kupujete výrobky Fair Trade?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 6, neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3356,9 %30,28 %  
ano2543,1 %22,94 %  

Graf

6. Pokud ano, z jakého důvodu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
podporuji rozvojové země1768 %15,6 %  
produkty mají vyšší kvalitu416 %3,67 %  
podpora fér obchodu14 %0,92 %  
doufám,že podporuji malé producenty14 %0,92 %  
potraviny Fair Trade jsou zdravé14 %0,92 %  
potraviny Fair Trade mi více chutnají14 %0,92 %  

Graf

7. Jak často kupujete výrobky Fair Trade?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [několikrát měsíčněotázka č. 10, jednou měsíčněotázka č. 10, méně než jednou měsíčněotázka č. 10, několikrát týdněotázka č. 10, jednou za týdenotázka č. 10, denněotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než jednou měsíčně1144 %10,09 %  
jednou měsíčně936 %8,26 %  
několikrát měsíčně520 %4,59 %  

Graf

8. Pokud výrobky Fair Trade nekupujete, z jakého důvodu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím, kde se tyto výrobky prodávají1854,55 %16,51 %  
výrobky jsou drahé927,27 %8,26 %  
nekupuji13,03 %0,92 %  
nekupuji produkty tohoto druhu (kávy, čokolády,...13,03 %0,92 %  
nejsou k dispizici v místě mého bydliště13,03 %0,92 %  
nedůvěřuji této značce 13,03 %0,92 %  
nevšiml jsem si značky v obchodech13,03 %0,92 %  
výrobky jsou špatně dostupné13,03 %0,92 %  

Graf

9. Co by vás přimělo ke koupi produktů Fair Trade?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [snížení cenyotázka č. 12, větší propagaceotázka č. 12, zlepšení dostupnostiotázka č. 12, povědomí prospěšnostiotázka č. 12, nic, nedůvěřuji značceotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zlepšení dostupnosti1648,48 %14,68 %  
snížení ceny721,21 %6,42 %  
povědomí prospěšnosti618,18 %5,5 %  
větší propagace412,12 %3,67 %  

Graf

10. Jakým výrobkům Fair Trade dáváte přednost?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
potraviny2496 %22,02 %  
šperky/bižuterie312 %2,75 %  
oblečení28 %1,83 %  
kosmetika28 %1,83 %  

Graf

11. Kde nejčastěji nakupujete Fair Trade výrobky?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve specializovaných prodejnách1248 %11,01 %  
v obchodních řetězcích728 %6,42 %  
na internetu28 %1,83 %  
kavárny Fair Trade14 %0,92 %  
V různých i nespecializovaných prodejnách14 %0,92 %  
nic14 %0,92 %  
Tam, kde jsou k dispozici14 %0,92 %  

Graf

12. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské6963,3 %63,3 %  
vysokoškolské2724,77 %24,77 %  
základní87,34 %7,34 %  
vyšší odborné43,67 %3,67 %  
vyučen/a10,92 %0,92 %  

Graf

13. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7568,81 %68,81 %  
muž3431,19 %31,19 %  

Graf

14. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 357770,64 %70,64 %  
méně než 201513,76 %13,76 %  
46 - 5598,26 %8,26 %  
36 - 4576,42 %6,42 %  
56 a více10,92 %0,92 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 6 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Setkal/a jste se někdy se značkou Fair Trade?

 • odpověď ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi spravedlivý obchod na otázku 3. Co si myslíte, že značka Fair Trade vyjadřuje?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ve škola, v zaměstnání na otázku 4. Kde jste se poprvé s tímto označením setkal/a?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 5. Kupujete výrobky Fair Trade?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi podporuji rozvojové země na otázku 6. Pokud ano, z jakého důvodu?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi méně než jednou měsíčně na otázku 7. Jak často kupujete výrobky Fair Trade?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi potraviny na otázku 10. Jakým výrobkům Fair Trade dáváte přednost?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ve specializovaných prodejnách na otázku 11. Kde nejčastěji nakupujete Fair Trade výrobky?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 2. Víte, jak logo této značky vypadá?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 5. Kupujete výrobky Fair Trade?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi na internetu na otázku 4. Kde jste se poprvé s tímto označením setkal/a?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím, kde se tyto výrobky prodávají na otázku 8. Pokud výrobky Fair Trade nekupujete, z jakého důvodu?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi zlepšení dostupnosti na otázku 9. Co by vás přimělo ke koupi produktů Fair Trade?

2. Víte, jak logo této značky vypadá?

 • odpověď ano:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi spravedlivý obchod na otázku 3. Co si myslíte, že značka Fair Trade vyjadřuje?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi na internetu na otázku 4. Kde jste se poprvé s tímto označením setkal/a?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ve škola, v zaměstnání na otázku 4. Kde jste se poprvé s tímto označením setkal/a?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 5. Kupujete výrobky Fair Trade?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 5. Kupujete výrobky Fair Trade?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi podporuji rozvojové země na otázku 6. Pokud ano, z jakého důvodu?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi méně než jednou měsíčně na otázku 7. Jak často kupujete výrobky Fair Trade?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím, kde se tyto výrobky prodávají na otázku 8. Pokud výrobky Fair Trade nekupujete, z jakého důvodu?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi zlepšení dostupnosti na otázku 9. Co by vás přimělo ke koupi produktů Fair Trade?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi potraviny na otázku 10. Jakým výrobkům Fair Trade dáváte přednost?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ve specializovaných prodejnách na otázku 11. Kde nejčastěji nakupujete Fair Trade výrobky?
 • odpověď ne:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne, nikdy jsem se nesetkal/a na otázku 1. Setkal/a jste se někdy se značkou Fair Trade?

3. Co si myslíte, že značka Fair Trade vyjadřuje?

 • odpověď spravedlivý obchod:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi podporuji rozvojové země na otázku 6. Pokud ano, z jakého důvodu?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi méně než jednou měsíčně na otázku 7. Jak často kupujete výrobky Fair Trade?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi potraviny na otázku 10. Jakým výrobkům Fair Trade dáváte přednost?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ve specializovaných prodejnách na otázku 11. Kde nejčastěji nakupujete Fair Trade výrobky?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 5. Kupujete výrobky Fair Trade?

5. Kupujete výrobky Fair Trade?

 • odpověď ano:
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi podporuji rozvojové země na otázku 6. Pokud ano, z jakého důvodu?
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi méně než jednou měsíčně na otázku 7. Jak často kupujete výrobky Fair Trade?
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi potraviny na otázku 10. Jakým výrobkům Fair Trade dáváte přednost?
  • zobrazit další souvislosti
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ve specializovaných prodejnách na otázku 11. Kde nejčastěji nakupujete Fair Trade výrobky?
 • odpověď ne:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím, kde se tyto výrobky prodávají na otázku 8. Pokud výrobky Fair Trade nekupujete, z jakého důvodu?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi zlepšení dostupnosti na otázku 9. Co by vás přimělo ke koupi produktů Fair Trade?

6. Pokud ano, z jakého důvodu?

 • odpověď podporuji rozvojové země:
  • 5.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi méně než jednou měsíčně na otázku 7. Jak často kupujete výrobky Fair Trade?

10. Jakým výrobkům Fair Trade dáváte přednost?

 • odpověď potraviny:
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi podporuji rozvojové země na otázku 6. Pokud ano, z jakého důvodu?
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi méně než jednou měsíčně na otázku 7. Jak často kupujete výrobky Fair Trade?
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ve specializovaných prodejnách na otázku 11. Kde nejčastěji nakupujete Fair Trade výrobky?
  • zobrazit další souvislosti
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 5. Kupujete výrobky Fair Trade?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Setkal/a jste se někdy se značkou Fair Trade?

2. Víte, jak logo této značky vypadá?

3. Co si myslíte, že značka Fair Trade vyjadřuje?

4. Kde jste se poprvé s tímto označením setkal/a?

5. Kupujete výrobky Fair Trade?

6. Pokud ano, z jakého důvodu?

7. Jak často kupujete výrobky Fair Trade?

8. Pokud výrobky Fair Trade nekupujete, z jakého důvodu?

9. Co by vás přimělo ke koupi produktů Fair Trade?

10. Jakým výrobkům Fair Trade dáváte přednost?

11. Kde nejčastěji nakupujete Fair Trade výrobky?

12. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

13. Pohlaví

14. Věk

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Setkal/a jste se někdy se značkou Fair Trade?

2. Víte, jak logo této značky vypadá?

3. Co si myslíte, že značka Fair Trade vyjadřuje?

4. Kde jste se poprvé s tímto označením setkal/a?

5. Kupujete výrobky Fair Trade?

6. Pokud ano, z jakého důvodu?

7. Jak často kupujete výrobky Fair Trade?

8. Pokud výrobky Fair Trade nekupujete, z jakého důvodu?

9. Co by vás přimělo ke koupi produktů Fair Trade?

10. Jakým výrobkům Fair Trade dáváte přednost?

11. Kde nejčastěji nakupujete Fair Trade výrobky?

12. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

13. Pohlaví

14. Věk

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vavřinová, V.Povědomí o Fair Trade (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://povedomi-o-fair-trade.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.