Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Povědomí o financování neziskových organizací dětí a mládeže

Povědomí o financování neziskových organizací dětí a mládeže

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tomáš Sadílek
Šetření:15. 03. 2011 - 20. 03. 2011
Počet respondentů:77
Počet otázek (max/průměr):15 / 14.55
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:66,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:59
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

tento krátký dotazník bude sloužit jako podklad pro kvantitativní část mé bakalářské práce na téma Možnosti efektivního získávání finančních prostředků u neziskových organizací. Přesněji se zabývám občanskými sdruženími, které se zaměřují na volnočasové aktivity dětí a mládeže (do 26 let) v České republice.

Cílem tohoto dotazníku je zjistit povědomí veřejnosti o možnostech financování těchto organizací.

 

Za vyplnění předem děkuji,

Tomáš Sadílek

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Pro tento dotazník si, prosím, zvolte jednu organizaci, případně její část, kterou znáte nejlépe.

 

 

Za  volnočasové aktivity lze pro tento výzkum považovat všekerou mimoškolní činnost dětí, která je nějakým způsobem organizována třetí osobou.

Příkladem mohou být různé školní kroužky, skauting, sportovní tréninky apod.

 

 

 Děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Víte ve svém okolí o organizaci zaměřené na volnočasové aktivity dětí a mládeže (6-26 let)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, neotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6888,31 %88,31 %  
ne911,69 %11,69 %  

Graf

2. Na jakou činnost se zaměřuje? (více možností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
letní tábor či soustředění4566,18 %58,44 %  
aktivity typu skauting4261,76 %54,55 %  
sport4160,29 %53,25 %  
rukodělné práce3145,59 %40,26 %  
tanec (jakéhokoliv typu)2536,76 %32,47 %  
hra na hudební nástroj2435,29 %31,17 %  
hry (společenské, počítačové apod.)2232,35 %28,57 %  
mimoškolní vzdělávání2130,88 %27,27 %  
ochrana životního prostředí a ekologie1420,59 %18,18 %  
dobročinné akce a akce ve veřejném zájmu1217,65 %15,58 %  
debaty a diskuze913,24 %11,69 %  
jiné57,35 %6,49 %  

Graf

3. Jakými způsoby předpokládáte, že jsou financovány aktivity této organizace? (více možností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
příspěvky a dary od členů a účastníků6179,22 %79,22 %  
dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR či dotace jiného ministerstva5470,13 %70,13 %  
granty od obce4659,74 %59,74 %  
sponzoring3140,26 %40,26 %  
dotace kraje2735,06 %35,06 %  
vlastní činnost (prodej výrobků atd.)2228,57 %28,57 %  
dary od firem1722,08 %22,08 %  
z nadací a nadačních fondů1316,88 %16,88 %  
dary od lidí mimo organizaci1316,88 %16,88 %  
jiné11,3 %1,3 %  

Graf

4. Která položka, dle Vašeho úsudku, činí nejvyšší procento příjmů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
příspěvky a dary od členů a účastníků2633,77 %33,77 %  
dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy či dotace jiného ministerstva2532,47 %32,47 %  
granty od obce1012,99 %12,99 %  
dotace kraje67,79 %7,79 %  
dary od firem45,19 %5,19 %  
sponzoring33,9 %3,9 %  
z nadací a nadačních fondů22,6 %2,6 %  
vlastní činnost (prodej výrobků atd.)11,3 %1,3 %  

Graf

5. Jakou předpokládáte nejčastější cenu za účastníka aktivit Vámi zvolené organizace (předpokládejte dvě hodiny týdně během školního roku)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
501 - 1000 Kč2025,97 %25,97 %  
do 500 Kč1722,08 %22,08 %  
1001 - 1500 Kč1418,18 %18,18 %  
1501 - 2000 Kč911,69 %11,69 %  
2001 - 2500 Kč911,69 %11,69 %  
2501 - 3000 Kč56,49 %6,49 %  
více než 3500 Kč22,6 %2,6 %  
3001 - 3500 Kč11,3 %1,3 %  

Graf

6. Byl/a byste ochoten/ochotna účastnit se aktivit této organizace za Vámi předpokládanou cenu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, při této ceně3950,65 %50,65 %  
ano, cena by mohla být i vyšší3241,56 %41,56 %  
ne, ani při nižší ceně45,19 %5,19 %  
ne, cena je příliš vysoká22,6 %2,6 %  

Graf

7. Byl/a jste někdy členem podobné orgaizace, nebo jste se alespoň účastnil/a jejích aktivit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 8, neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6077,92 %77,92 %  
ne1722,08 %22,08 %  

Graf

8. Kolik činí/činil poplatek za Vás, během působení ve zmíněné organizaci?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 500 Kč2848,28 %36,36 %  
501 - 1000 Kč915,52 %11,69 %  
1001 - 1500 Kč813,79 %10,39 %  
3001 - 3500 Kč35,17 %3,9 %  
2501 - 3000 Kč35,17 %3,9 %  
2001 - 2500 Kč23,45 %2,6 %  
nevím23,45 %2,6 %  
1501 - 2000 Kč23,45 %2,6 %  
více než 3500 Kč11,72 %1,3 %  

Graf

9. Jaké je Vaše pracovní zařazení?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student4661,33 %59,74 %  
zaměstnanec2533,33 %32,47 %  
OSVČ (Osoba Samostatně Výdělečně Činná)45,33 %5,19 %  

Graf

10. Do jaké příjmové skupiny patří Vaše domácnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 001 - 40 000 Kč4254,55 %54,55 %  
10 001 - 20 000 Kč1316,88 %16,88 %  
40 001 - 60 000 Kč1215,58 %15,58 %  
do 10 000 Kč56,49 %6,49 %  
více než 60 000 Kč56,49 %6,49 %  

Graf

11. Počet osob v domácnosti ve věku 6 - 26 let

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
23849,35 %49,35 %  
11620,78 %20,78 %  
0911,69 %11,69 %  
4 a více810,39 %10,39 %  
367,79 %7,79 %  

Graf

12. Vaše pohlaví

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4862,34 %62,34 %  
muž2937,66 %37,66 %  

Graf

13. Vaše věkové zařazení

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 26 let5976,62 %76,62 %  
27 - 40 let1418,18 %18,18 %  
41 - 60 let33,9 %3,9 %  
méně než 15 let11,3 %1,3 %  

Graf

14. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední škola s maturitou5066,67 %64,94 %  
vysokoškolské1824 %23,38 %  
základní škola45,33 %5,19 %  
vyšší odborné22,67 %2,6 %  
střední škola bez maturity11,33 %1,3 %  

Graf

15. Počet obyvatel v místě Vašeho trvalého bydliště.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více než 100 0004358,11 %55,84 %  
do 10 0001317,57 %16,88 %  
10 001 - 50 0001114,86 %14,29 %  
50 001 - 100 00068,11 %7,79 %  
50 001 - 100 000              50 001 - 100 000      end_of_the_skype_highlighting11,35 %1,3 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Na jakou činnost se zaměřuje? (více možností)

  • odpověď letní tábor či soustředění:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ochrana životního prostředí a ekologie na otázku 2. Na jakou činnost se zaměřuje? (více možností)
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi mimoškolní vzdělávání na otázku 2. Na jakou činnost se zaměřuje? (více možností)

9. Jaké je Vaše pracovní zařazení?

  • odpověď zaměstnanec:
    • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 27 - 40 let na otázku 13. Vaše věkové zařazení

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Víte ve svém okolí o organizaci zaměřené na volnočasové aktivity dětí a mládeže (6-26 let)?

2. Na jakou činnost se zaměřuje? (více možností)

3. Jakými způsoby předpokládáte, že jsou financovány aktivity této organizace? (více možností)

4. Která položka, dle Vašeho úsudku, činí nejvyšší procento příjmů?

5. Jakou předpokládáte nejčastější cenu za účastníka aktivit Vámi zvolené organizace (předpokládejte dvě hodiny týdně během školního roku)?

6. Byl/a byste ochoten/ochotna účastnit se aktivit této organizace za Vámi předpokládanou cenu?

7. Byl/a jste někdy členem podobné orgaizace, nebo jste se alespoň účastnil/a jejích aktivit?

8. Kolik činí/činil poplatek za Vás, během působení ve zmíněné organizaci?

9. Jaké je Vaše pracovní zařazení?

10. Do jaké příjmové skupiny patří Vaše domácnost?

11. Počet osob v domácnosti ve věku 6 - 26 let

12. Vaše pohlaví

13. Vaše věkové zařazení

14. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání.

15. Počet obyvatel v místě Vašeho trvalého bydliště.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Víte ve svém okolí o organizaci zaměřené na volnočasové aktivity dětí a mládeže (6-26 let)?

2. Na jakou činnost se zaměřuje? (více možností)

3. Jakými způsoby předpokládáte, že jsou financovány aktivity této organizace? (více možností)

4. Která položka, dle Vašeho úsudku, činí nejvyšší procento příjmů?

5. Jakou předpokládáte nejčastější cenu za účastníka aktivit Vámi zvolené organizace (předpokládejte dvě hodiny týdně během školního roku)?

6. Byl/a byste ochoten/ochotna účastnit se aktivit této organizace za Vámi předpokládanou cenu?

7. Byl/a jste někdy členem podobné orgaizace, nebo jste se alespoň účastnil/a jejích aktivit?

8. Kolik činí/činil poplatek za Vás, během působení ve zmíněné organizaci?

9. Jaké je Vaše pracovní zařazení?

10. Do jaké příjmové skupiny patří Vaše domácnost?

11. Počet osob v domácnosti ve věku 6 - 26 let

12. Vaše pohlaví

13. Vaše věkové zařazení

14. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání.

15. Počet obyvatel v místě Vašeho trvalého bydliště.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Sadílek, T.Povědomí o financování neziskových organizací dětí a mládeže (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://povedomi-o-financovani-nezis.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.