Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Povědomí o hospodaření Vaší obce

Povědomí o hospodaření Vaší obce

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Karel Kolman
Šetření:16. 04. 2012 - 16. 05. 2012
Počet respondentů:89
Počet otázek (max/průměr):20 / 18.02
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:75,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:11
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den,

jsem studentem 3. ročníku Vysoké školy ekonomické v Praze (Finance a účetnictví)a taktéž již přes 2 roky zaměstnancem obce a obecního úřadu Spytihněv.

Chtěl bych Vás touto formou poprosit o vyplnění dotazníku, který slouží jako podklad pro mou bakalářskou práci, která se zabývá tématem  hospodaření obcí a reformy účetnictví státní správy a samosprávy.

Mnohokrát děkuji za Váš drahocenný čas.

 

Karel Kolman

student  VŠE v Praze

zaměstnanec obce Spytihněv

Odpovědi respondentů

1. Bydlíte v:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [městěotázka č. 2, městysuotázka č. 2, vesniciotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
městě4449,44 %49,44 %  
vesnici3741,57 %41,57 %  
městysu88,99 %8,99 %  

Graf

2. Znáte (orientačně) výši rozpočtu Vaší obce?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4449,44 %49,44 %  
ano3741,57 %41,57 %  
nevím88,99 %8,99 %  

Graf

3. Znáte (orientačně) počet obyvatel Vaší obce?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8191,01 %91,01 %  
ne55,62 %5,62 %  
nevím33,37 %3,37 %  

Graf

4. Znáte jméno starosty (místostarosty)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7584,27 %84,27 %  
ne910,11 %10,11 %  
nevím55,62 %5,62 %  

Graf

5. Účastnil/a jste se někdy jednání zastupitelstva?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7584,27 %84,27 %  
ano1213,48 %13,48 %  
nevím22,25 %2,25 %  

Graf

6. Víte, jak funguje financování municipalit?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5561,8 %61,8 %  
ano2123,6 %23,6 %  
nevím1314,61 %14,61 %  

Graf

7. Kde se podle Vás bere největší část příjmů samosprávy ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
z daní z příjmů5460,67 %60,67 %  
z DPH1820,22 %20,22 %  
z poplatků od obyvatel1415,73 %15,73 %  
ze státního a krajského rozpočtu11,12 %1,12 %  
z darů11,12 %1,12 %  
netuším11,12 %1,12 %  

Graf

8. Myslíte si, že jsou veřejné prostředky vynakládány efektivně?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6067,42 %67,42 %  
nevím1719,1 %19,1 %  
ano1213,48 %13,48 %  

Graf

9. Co je podle Vás největším problémem financování obcí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neefektivnost vynakládání finančních prostředků4550,56 %50,56 %  
nedostatek finančních prostředků4348,31 %48,31 %  
závislost na dotacích4044,94 %44,94 %  
nemožnost uspokojení potřeb všech skupin obyvatel2123,6 %23,6 %  
korupce11,12 %1,12 %  
neodbornost rozhodujících zastupitelů11,12 %1,12 %  
ztráta peněz ve vyšších patrech, kde peníze mizí do cizích kapes11,12 %1,12 %  
osobní zájmy představitelů obce11,12 %1,12 %  
převaha sdílených daní nad svěřenými (centralizace)11,12 %1,12 %  

Graf

10. Víte, jak je v ČR organizována veřejná správa?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4853,93 %53,93 %  
ne2629,21 %29,21 %  
nevím1516,85 %16,85 %  

Graf

11. Víte, jaký je rozdíl mezi státní správou a samosprávou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5865,17 %65,17 %  
ne1820,22 %20,22 %  
nevím1314,61 %14,61 %  

Graf

12. Kde byste hledali výkon státní správy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jen na krajském úřadě4348,31 %48,31 %  
jen na městském úřadě2629,21 %29,21 %  
na obecním úřadě2528,09 %28,09 %  
jen na kraji1314,61 %14,61 %  
nevím22,25 %2,25 %  
všechny instituce provádějící státní výkony11,12 %1,12 %  
na každém stupni, ale u obecních OÚ je to přenesená státní správa11,12 %1,12 %  
státní správa může být vykonává na všech těchto místech11,12 %1,12 %  
Otázka je špatně položená.11,12 %1,12 %  
ministerstva11,12 %1,12 %  
na samosprávných úřadech s rozšířenou působností11,12 %1,12 %  
na czechpointech11,12 %1,12 %  
obecní úřady, krajské úřady,...11,12 %1,12 %  
v přenesené působnosti na všech úrovních samosprávy11,12 %1,12 %  
všude11,12 %1,12 %  
všude možně, od ministerstev, přes finanční úřady až k obcím11,12 %1,12 %  
netuším11,12 %1,12 %  

Graf

13. Máte povědomí o fungování účetnictví obcí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5056,18 %56,18 %  
ano2831,46 %31,46 %  
nevím1112,36 %12,36 %  

Graf

14. Víte něco o probíhající reformě účetnictví obcí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7078,65 %78,65 %  
ano1011,24 %11,24 %  
nevím910,11 %10,11 %  

Graf

15. Myslíte si, že reformu účetnictví pocítí i občané?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím4651,69 %51,69 %  
ano2730,34 %30,34 %  
ne1617,98 %17,98 %  

Graf

16. jak často navštěvujete úřad ve svém bydlišti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [častěji než týdněotázka č. 17, několikrát do měsíceotázka č. 17, jednou za pár měsícůotázka č. 17, několikrát do rokaotázka č. 17, jednou za pár letotázka č. 17].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jednou za pár let3539,33 %39,33 %  
několikrát do roka2831,46 %31,46 %  
jednou za pár měsíců1516,85 %16,85 %  
několikrát do měsíce1011,24 %11,24 %  
častěji než týdně11,12 %1,12 %  

Graf

17. Do které oblasti nebo činnosti obce je podle Vás málo investováno z rozpočtovaných finančních prostředků?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

-infrastruktura, soc. služby

čistota a bezpečnost

dfd

do infrastruktury - čističky odpadních vod (vč. kanalizace)

do služeb

do všech

gjkzklr

chodníky v obci

infrastruktura

infrastruktura

Komunikace v obci

kultura

kultura, rozvoj mhd, celková revitalizace některých částí Prahy, rozvoj zeleně

lavičky, dětské hřiště, místo pro setkávání občanů

městská hromadná doprava

městských služeb, chodníků, hospodaření s odpady, vodárna

Oprava osvětlení, rozhlasu.

oprava silnic

Revitalizace sídlišť.

Rozvoj cyklostezek v centru měst, které by nesloužili k rekreaci, ale k možnosti dopravy na kolech do zaměstnání a do školy.

Rozvoj obce

silnice

služby obyvatelstvu

sport a kultura

stavební úpravy

školství

Školství, podpora volnočasových aktivit.

školství, sport

údržba komunikací

údržba majetku

Úklid

veřejná zeleň, komunikace 3.třídy

Výstavba

Vzdělání, kultura

ýžž

Životní prostředí

18. Která oblast je podle Vás přefinancována a zasloužila by menší pozornost vedení obce?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

-kultura

autobusové zastávky, chodníky

automobilová doprava,

ddf

fotbalisti

hm,hj,

Hokejový tým

infrastruktura

jjtzjtjzt

kultura

kultura, sport, zábava

Kulturní dění

lokální sport

nadměrná úprava zeleně

Nedokáži zhodnotit.

nevím

oblast nekontrolovatelného hospodaření vedení úřadů

podpora sociálně nepřizpůsobivým

přehnaná péče o turisty, vrcholový sport

Sociálně znevýhodnění (romové).

Společenské aktivity (př. vítání občánků...)

sport

Sport a částečně i kultura.

sportoviště

sportoviště-jsou DRAHÁ a slouží jen několika lidem

Stavby všeho druhu - od silnic, přístaveb obecního úřadu až po panely nejrůznějších stezek z dotací

turistické atrakce

všechny :D

Výstavba cyklostezek

Výstavba nových bytových jednotek

žádná

19. Jaký je Váš názor na rozpočtové určení daní (RUD), kdy např. na jednoho obyvatele hlavního města připadá příspěvek 29.600,-- Kč a např. na obyvatele obce s 1719 obyvateli pouze 6.600,--Kč. Je tento systém spravedlivý?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, je diskriminační pro malé obce4348,31 %48,31 %  
nemůžu posoudit2629,21 %29,21 %  
ano, je to spravedlivé1617,98 %17,98 %  
na první pohled se to zdá jako diskriminance malých obcí, na druhou stranu je logické, že velká města potřebují mnohem více finančních prostředků, než malá obec11,12 %1,12 %  
velké obce mají větší náklady a potřebují tedy více peněz, částečně to však pro malé obce diskriminační je11,12 %1,12 %  
Tak půl na půl.11,12 %1,12 %  
rozdíl by tam být měl, ale ne tak markantní11,12 %1,12 %  

Graf

20. Jaký je Váš názor na financování Vaší obce? Co podle Vás dělá dobře, co dělá špatně?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

-peníze jdu na kraviny (výstavba nové sportovní haly atd.), nejsou na potřebné věci (vybudování obchvatu města atd.)

++ obec rozesílá každoročně zprávu o financovaných projektech; dále je možné pomocí dotazníků spolurozhodovat o preferovaných oblastech a činnostech k financování

Dobře- snaha o obnovu komunikací. Špatně- nízká podpora dobrovolnictví obyvatel.

dobře: maximální zvyšování nájmů (výtěžnost svěřeného majetku) špatně: maximální zvyšování nájmů (asociální chování)

Financování naší obce je podle mého názoru správné.

gj,zj,

Investuje do zbytečností a ne tam kam by měla.

je zde neuvěřitelné množství neprůhledných veřejných zakázek

jzjjt

Malá informovanost obyvatel o tom, kam obec investuje Investice podle zájmu úzké skupiny lidí v čele zastupitelstva

málo nájemních státních bytů využitelných za stěhováním za prací - v západním světě se jedná o více než 2/3 u nás je to obráceně - převládá soukromé vlastnictví - boom po revoluci - negativní pro pracovní mobilitu obyvatelstva

Málo tlačí na dodavatelské firmy při jednání o délce termínů

Náš starosta je bývalý komunista, který zakázky v obci týkající se chodníků a dláždění veřejného prostranství zadává svému synovi a samozřejmě mu za to náležitě zaplatí. Dalším problémem je, že neúčelně vynakládá finance, kdy si například nechá udělat posudek na veřejnou budovu na zateplení, který stojí o 100 000 Kč víc než posudek, který by si mohl udělat u jiné firmy. Samozřejmě pod tím vidím korupci a to neskutečnou.

nemám názor

Nemám názor, o financování mé obce se vůbec nezajímám. Nelíbí se mi však, že před pár lety zde byla vybudována nová hlavní silnice, která dle mého názoru vůbec nepotřebovala rekonstrukci. Naopak chodník podél této hlavní silnice je opravený pouze v "centru" obce a na ostatních místech je v hrozném stavu. Tomuto způsobu uvažování opravdu nerozumím..

Neodborné rozdělování financí

nevím

nevím

nevím, nemám čas se tím zabývat a neumím to

Obecní zastupitelstvo má větší platy než by si zasloužilo, protože slouží hlavně svým kamarádům a pro ostatní je tam jen formálně. Neefektivní vynakládání i toho mála prostředků co mají ( neustále opravují silnice, aby si nepoškodili vlastní auta a přitom se časem bude muset udělat úplně nová kanalizace ....).

s financováním naší obce jsem velmi spokojená, starosta s místostarostkou dělají hodně věcí pro rozvoj obce a možnost volnočasového vyžití obyvatel /od dětí až po důchodce/ - bohužel nákladnější akce, jsou závislé na dotacích, k nimž je za časů panování Ratha potřeba ta "správna" politická příslušnost vedení obce

sd

Všechno je špatně.

Všechny opravy se dělají na podzim-aby nezbyly peníze-a pak je celé město do bláta. Když se udělá parkoviště pro obyvatele (třeba u zdravotního střediska) je hned placené

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

10. Víte, jak je v ČR organizována veřejná správa?

  • odpověď ano:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 6. Víte, jak funguje financování municipalit?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Bydlíte v:

2. Znáte (orientačně) výši rozpočtu Vaší obce?

3. Znáte (orientačně) počet obyvatel Vaší obce?

4. Znáte jméno starosty (místostarosty)?

5. Účastnil/a jste se někdy jednání zastupitelstva?

6. Víte, jak funguje financování municipalit?

7. Kde se podle Vás bere největší část příjmů samosprávy ČR?

8. Myslíte si, že jsou veřejné prostředky vynakládány efektivně?

9. Co je podle Vás největším problémem financování obcí?

10. Víte, jak je v ČR organizována veřejná správa?

11. Víte, jaký je rozdíl mezi státní správou a samosprávou?

12. Kde byste hledali výkon státní správy?

13. Máte povědomí o fungování účetnictví obcí?

14. Víte něco o probíhající reformě účetnictví obcí?

15. Myslíte si, že reformu účetnictví pocítí i občané?

16. jak často navštěvujete úřad ve svém bydlišti?

19. Jaký je Váš názor na rozpočtové určení daní (RUD), kdy např. na jednoho obyvatele hlavního města připadá příspěvek 29.600,-- Kč a např. na obyvatele obce s 1719 obyvateli pouze 6.600,--Kč. Je tento systém spravedlivý?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Bydlíte v:

2. Znáte (orientačně) výši rozpočtu Vaší obce?

3. Znáte (orientačně) počet obyvatel Vaší obce?

4. Znáte jméno starosty (místostarosty)?

5. Účastnil/a jste se někdy jednání zastupitelstva?

6. Víte, jak funguje financování municipalit?

7. Kde se podle Vás bere největší část příjmů samosprávy ČR?

8. Myslíte si, že jsou veřejné prostředky vynakládány efektivně?

9. Co je podle Vás největším problémem financování obcí?

10. Víte, jak je v ČR organizována veřejná správa?

11. Víte, jaký je rozdíl mezi státní správou a samosprávou?

12. Kde byste hledali výkon státní správy?

13. Máte povědomí o fungování účetnictví obcí?

14. Víte něco o probíhající reformě účetnictví obcí?

15. Myslíte si, že reformu účetnictví pocítí i občané?

16. jak často navštěvujete úřad ve svém bydlišti?

19. Jaký je Váš názor na rozpočtové určení daní (RUD), kdy např. na jednoho obyvatele hlavního města připadá příspěvek 29.600,-- Kč a např. na obyvatele obce s 1719 obyvateli pouze 6.600,--Kč. Je tento systém spravedlivý?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kolman, K.Povědomí o hospodaření Vaší obce (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://povedomi-o-hospodareni-vasi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.